Joop

Waarom je niet op BBB moet stemmen

  •  
18-03-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
8328 keer bekeken
  •  
ANP-465076746

Hieronder toon ik aan dat rationele en morele mensen niet op BBB moeten stemmen.

Argument:

Premisse 1: Een rechtsstaat respecteert het recht, zowel het nationaal als het volkenrecht.

Premisse 2: De grondwet zegt dat de regering het volkenrecht bevordert.

Premisse 3: De Nederlandse wet beschouwt de nederzettingen in bezet gebied als zware oorlogsmisdaad.

Premisse 4: Kamerleden zweren trouw aan de grondwet en aan de Nederlandse wetten.

Premisse 5: BBB stemt regelmatig voor moties die de regering aandragen om volkenrecht te schenden.

Conclusie 1: BBB handelt in strijd met de wet, de grondwet en met de internationaalrechtelijke plicht van Nederland om volkenrecht te respecteren.

Conclusie 2: BBB is schadelijk voor de rechtsstaat, mensenrechten en volkenrecht.

Conclusie 3: Men moet niet op BBB stemmen.

BBB vecht tegen de Palestijnse rechten

Volkenrecht verbiedt het veroveren van territorium (ook in zelfverdediging). Volkenrecht verbiedt ook om andere landen te helpen om volkenrecht te schenden, of schendingen van andere landen als legaal te erkennen. Daardoor zijn landen verplicht om annexaties van bezet gebied NIET te helpen, noch te erkennen.

Oost-Jeruzalem is bezet. Nadat Israël Oost-Jeruzalem probeerde te annexeren, nam de Veiligheidsraad de bindende resolutie 478 in 1980 aan en droeg alle staten op om hun ambassades uit Jeruzalem te verplaatsen. Inclusief Nederland. De Veiligheidsraad citeerde deze resolutie meerdere malen, ook in resolutie 2334 van 2016 en eiste dat alle staten “onderscheid maken tussen het grondgebied van de staat Israël en de sinds 1967 bezette gebieden.”

In strijd met deze juridische plichten, stemde BBB op een motie van PVV om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Zelfbeschikkingsrecht

Sterker nog de Palestijnen hebben het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in dat zij het recht hebben op de Westbank, inclusief Oost-Jeruzalem. Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross en Keren Michaeli schrijven in het artikel ‘Illegal Occupation’: “Met het oog op het principe van zelfbeschikking, berust de soevereiniteit bij de bevolking onder bezetting.” Dit recht is een jus cogens norm (‘dwingend recht’). Jus cogens normen zijn regels waarvan geen afwijking is toegestaan, een soort tien geboden van het volkenrecht.

Landen mogen ook de status van een territorium niet veranderen, zonder instemming van de lokale bevolking. Antonio Cassese schrijft in zijn autoritatief boek ‘Self-determination of peoples’:

“In the case of territorial changes brought about by the agreement of the States concerned, these States must always consult the populations concerned, to ascertain their free will by means of referendums or plebiscites. In cases in which the expression of the free and genuine will of these populations is not permitted, the treaty providing for territorial change is contrary to jus cogens and can therefore be subsequently declared null and void at the request of one of the contracting parties.”

Dus landen die hun ambassade naar Jeruzalem verplaatsen, helpen Israël om de status van de bezette gebieden te veranderen, zonder instemming van de Palestijnen. Dit schendt hun zelfbeschikkingsrecht en het principe van zelfbeschikking en het schendt fundamentele rechten en principes in het volkenrecht.

Juridische plichten

Het Israëlische Hooggerechtshof stopt zelden de Israëlische oorlogsmisdaden, de schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen en de schendingen van humanitair recht. Bijvoorbeeld het hof weigert om het nederzettingenbeleid als illegaal te verklaren. En de Palestijnen kunnen Israël in geen enkel internationaal hof aanklagen en dwingen al deze schendingen te stoppen. Dit betekent dat alleen de andere staten het volkenrecht kunnen handhaven, door druk op Israël uit te voeren, desnoods via sancties.

Alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël niet te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen (zie bijvoorbeeld het Adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof). Een land vervult deze plichten niet als men ten opzichte van Israël net doet alsof er niets aan de hand is. BBB stemt regelmatig in het Parlement op een zodanige manier dat Nederland haar juridische plichten niet zal vervullen.

BBB houdt de bezetting in stand

BBB stemde tegen een motie om geld te geven aan de VN-databank met bedrijven die in de illegale Israëlische Nederzettingen investeren.

BBB stemde tegen een motie om het Belgische regeerakkoord te steunen, waarin staat:

“De regering zal op multilateraal en EU-vlak (...) werken aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen in geval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied en aan de mogelijke en tijdige erkenning van de Palestijnse staat.”

Het recht op zelfbeschikking houdt in dat de Palestijnen het recht op een onafhankelijke staat in de bezette gebieden hebben. Dit betekent dat Nederland een juridische plicht heeft om deze staat te erkennen. En volkenrecht verbiedt het annexeren van bezette gebieden. Dus BBB had geen enkele reden om tegen deze motie te stemmen.

BBB stemde tegen een motie om de Palestijnse staat te erkennen; tegen een verbod op goederen uit de illegale Israëlische nederzettingen; tegen de opschorting van de EU-associatieverdrag met Israël om Israël te dwingen om volkenrecht en mensenrechten te respecteren; tegen de motie dat de Nederlandse staat geen economische relaties aangaat met bedrijven die in de bezette gebieden handel drijven; tegen “concrete maatregelen tegen Israël indien de annexatie van Palestijns gebied voortduurt”.

Simon Mckenzie schrijft in zijn boek ‘Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court’:

“There is little doubt that Israel is in breach of fundamental international legal obligations by continuing its programme of settlement in the West Bank. Because of the dire impact that a programme of transfer of population and the unlawful appropriation of property has on civilian populations in occupied territory, both practices have been prohibited by international humanitarian law. The consequence for civilian populations in occupied territory is also the reason why both practices are classed as war crimes punishable by the ICC; making apparent their classification as some of the ‘most serious crimes of concern to the international community’.”

Dus het Internationaal Strafhof kan de illegale nederzettingen in de bezette gebieden berechten. Echter BBB stemde tegen een motie om “een verkennend onderzoek bij het Internationaal Strafhof te bepleiten om de heer Netanyahu te vervolgen voor oorlogsmisdaden”; tegen een motie om alle oorlogsmisdaden te bestraffen (Palestijnse en Israëlische).

BBB is hypocriet

Is BBB altijd tegen Nederlandse handhaving van volkenrecht? Nee. BBB stemde voor een tribunaal voor de Russische agressie in Oekraïne. Ze stemde voor een motie voor versnelde afbouw van de gasimport uit Rusland.

Caroline van der Plas diende een motie in om de Iraanse ambassadeur weg te sturen en de Nederlandse ambassadeur uit Iran terug te trekken, voor de mensenrechtenschendingen. Ze stemde voor zwaardere sancties tegen Iran in te voeren voor het neerslaan van de demonstraties en het leveren van drones aan Rusland.

Ze diende een motie in om de mensenrechtenschendingen in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan te veroordelen.

Ze diende een motie in om China scherper te veroordelen omdat “China zich weigert uit te spreken tegen de illegale agressie tegen Oekraïne vanuit Rusland en flagrante mensenrechtenschendingen begaat jegens onder anderen de Oeigoeren”.

Ze stemde voor een motie voor de “territoriale integriteit van Bosnië en Herzegovina.”

Dus BBB is slechts in het geval van Israël tegen een Nederlandse actieve inzet voor het handhaven van het volkenrecht. Heeft BBB een goede reden voor deze dubbele standaard? Nee. BBB zou ook in het geval van Israël op dezelfde manier moeten stemmen.

BBB’s hypocrisie beschadigt het volkenrecht

De meeste VN-leden zijn ex-kolonies. In hun ogen koloniseerde het Westen Palestina juist op het moment dat kolonialisme afnam. Zij zien de Palestijnen als een van de weinige koloniale volkeren dat nog geen onafhankelijke staat heeft (samen met de Sahrawis en de Chagossianen). Deze landen in de rest van de wereld zijn door deze westerse hypocrisie minder bereid om mee te werken aan sancties tegen Rusland en aan tribunalen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dus de westerse hypocrisie (en van BBB) beschadigt het volkenrecht.

Smaad en laster

De universiteiten spelen een belangrijke rol in het maken van het volkenrecht. Daardoor proberen de Israël-supporters de rechtsgeleerden die het standaard volkenrecht doceren te vervangen met academici die het Israëlische valse volkenrecht verspreiden.

The Rights Forum (TRF) diende een WOB-verzoek naar de contacten van universiteiten met Israëlische organisaties en met pro-Israëlische lobby’s. En met goede redenen. Ten eerste, Nederland kan haar juridische plichten niet vervullen als de universiteiten met Israëlische organisaties samenwerken alsof er geen bezetting zou bestaan.

Daarna vroegen Nederlandse academici en studenten aan TRF om deze contacten te onderzoeken omdat ze zelf door de Israël-supporters op oneerlijke wijze worden tegengewerkt.

Na het WOB-verzoek begonnen de Israël-supporters een campagne van smaad en laster tegen TRF. Bijvoorbeeld met sofistische opiniestukken, met leugens van VVD en ChristenUnie in hun antisemitismenota en fake Kamervragen. Zo noemde Caroline van der Plas TRF antisemitisch en beschuldigde TRF valselijk van banden met terroristen.

Hiermee schendt BBB een aantal belangrijke normen, zoals:

De mensenrechten van TRF en de academische vrijheid

TRF heeft - zoals iedereen - het recht te weten wat de staat doet. De Israël-supporters hebben geen recht om de academische vrijheid van de Palestina-supporters via lobbyen te beperken. Zij moeten hun argumenten in het publieke democratische debat verspreiden, niet achter de rug van de academici lobbyen dat zij niet aangenomen of ontslagen worden, of de donaties misbruiken om het volkenrecht te veranderen.

De rechten van de Palestijnen

TRF wil de Palestijnen helpen om hun recht op een staat te verwezenlijken. BBB daarentegen komt niet voor het volk onder bezetting op, maar valt de verdedigers van hun rechten aan. Daarmee schendt BBB de Palestijnse rechten.

In conclusie

BBB is schadelijk is voor de rechtsstaat, mensenrechten en het volkenrecht. Daarom moeten rationele en morele mensen niet op BBB stemmen.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (169)

Pater
Pater20 mrt. 2023 - 2:49

BBB verschilt wat betreft het pro-Israël-beleid niet van bijv. CDA of CU. Ook niet op stemmen? Prima, mee eens. Maar waarom gaat dit alleen over BBB? De verwijzing naar een benoeming aan de universiteit van Toronto vind ik zacht gezegd dubieus als het gaat om de benoemingen aan NL-universiteiten. De antwoorden op de schr. vragen van BBB over TRF geven in elk geval geen aanleiding tot dergelijke beschuldigingen.

HaloOfFlies
HaloOfFlies19 mrt. 2023 - 11:40

Uitstekend dat BBB Israel steunt - de Palestijnse gebieden worden fascistoude bestuurd. Zowel Hamas als PLO accepteren homoseksualiteit niet - homo's worden vermoord en vluchten nota bene naar Israel. Geen democratie daar; zowel Hamas als PLO laten geen verkiezingen toe. Er wordt met het geweer geregeerd, minderheden hebben geen rechten, tegenstanders verdwijnen in de gevangenis en worden gemarteld. Ook de landen eromheen zijn dictaturen - alleen Israel heeft iets van democratie. Zal van alles op aan te merken zijn, maar het is met afstand het meest fatsoenlijke (of minst onfatsoenlijke, zo u wilt) land in de regio. Alles is beter dan Palestijns reli-fascisme. In Israel zijn helaas de religieuzen OOK aan de macht gekomen maar DIE kunnen tenminste na 4 jaar worden weggestemd. Zie ik met Hamas niet gebeuren...

7 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers19 mrt. 2023 - 12:45

De westerlijke oever is door Israel bezet gebeid dat gestolen en gekoloniseert word. Nee, die mogen geen onafhankelijke democratie zijn. De religieuzen in Israel zijn onderdeel van een Joodse staat voor Joden. Het is niet mogenlijk de bezetting en de diefstal en onderdrukking door kolonisme stop te zetten.

EricDonkaew
EricDonkaew19 mrt. 2023 - 14:26

@HaloOfFlies --------------------------- Vergeet ook de positie van de vrouw niet. Die is in Israël vrijwel optimaal, in de Palestijnse en omliggende gebieden beneden ieder peil.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mrt. 2023 - 15:52

EricDonkaew De vrouw? Niet in de joods-orthodoxe leer/situatie

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 16:36

HaloOfFlies U visie impliceert dat wij of de EU bijvoorbeeld met een gerust geweten landen als Turkije, Polen en Hongarije kunnen bezetten?

Lopez
Lopez19 mrt. 2023 - 20:37

@HaloOfFlies [Uitstekend dat BBB Israel steunt - de Palestijnse gebieden worden fascistoude bestuurd.] Dus omdat de Palestijnse gebieden volgens u ‘fascistoïde worden bestuurd’ mag Israël die gebieden bezetten, oorlogsmisdaden plegen, illegale nederzettingen bouwen en de bevolking onderdrukken? Heeft Putin u die logica bijgebracht? Nou zijn er heel wat Israëli’s (en ook niet-Israëli’s) die hun eigen regering fascistisch noemen. Kunnen we ervan uitgaan dat u er geen bezwaar tegen hebt dat Israël door een buitenlandse mogendheid wordt bezet en gekoloniseerd? @EricDonkaew [Vergeet ook de positie van de vrouw niet. Die is in Israël vrijwel optimaal] Ach, en daarom mag Israël Palestina bezetten en koloniseren en de bevolking (niet alleen de vrouwen) onderdrukken? Wat uw opmerking extra triest maakt is dat de positie van de vrouw in Israël allerminst optimaal is. Minoes wijst terecht op de wereld van de ultra-orthodoxen, u kunt ook naar het percentage vrouwen in de regering (16 procent) en in de Knesset (24) kijken. Kijk ook eens op de website van Women of the Wall, de vrouwen die anno 2023 nog moeten strijden voor het recht om bij de Klaagmuur te bidden. En met de regeringsplannen die volgens de krant Haaretz betekenen dat vrouwen tweederangsburgers worden ziet de toekomst er nog somberder uit. Dat er ook dan landen zullen zijn waar de situatie nog beroerder is lijkt me geen reden voor opluchting.

GeenProbleem
GeenProbleem19 mrt. 2023 - 21:56

@Lopez 'Dat er ook dan landen zullen zijn waar de situatie nog beroerder is lijkt me geen reden voor opluchting. ' Never bite the hand that feeds you.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 mrt. 2023 - 10:21

"Die is in Israël vrijwel optimaal" Echt niet.

Sententia
Sententia19 mrt. 2023 - 11:20

Mensen die zich opzichtig proberen voor te staan op hun logica en rationaliteit, hebben meestal onvoldoende argumenten om hun standpunt kracht bij te zetten. Nogmaals, bij de schrijver zie ik vooral frustratie en onmacht over het gebeurde. Met wat hier beschreven staat, overtuig je niemand om volgende keer niet op BBB te stemmen, integendeel.

zeeman aan wal
zeeman aan wal19 mrt. 2023 - 8:40

Mij valt steeds weer het woord 'moeten' op in deze (links) ideologische teksten. Dit verwijst naar een soort morele plicht iets te doen. In het duits 'sollen'. Persoonlijk haak ik dan direct af, vanwege het betweterige wijzende vingertje van de ander die het beter weet en mij instructies geeft wat te doen en denken om op het juiste morele pad te komen en blijven. De kiemen van verplichting en dwang zijn al aanwezig.

1 Reactie
Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 11:01

zeeman De pot verwijt de ketel....... Want in feite zegt u dus, dat Ticu iets niet moet doen.

Hadassa van der Meer
Hadassa van der Meer19 mrt. 2023 - 1:15

Dat Ticu een door hemzelf herhaald bewezen onderscheidende d.i. discriminerende obsessie heeft met de enige Joodse staat in de wereld en haar conflict met minstens zo verantwoordelijke haar vijandige autoriteiten, staten, en organisaties, terwijl er ook nog vele andere conflicten en daarbij verantwoordelijken zijn leidt tot een zekere conclusie.

3 Reacties
MG1968-2
MG1968-219 mrt. 2023 - 10:34

Tegen jou en de jouwe.. dat is het gevecht van de toekomst. We gaan de door jou ingezette wapens beantwoorden. Gebruik ‘verantwoordelijkheid’ om te reflecteren op je eigen gedachtegoed. In een ander onderwerp ontkende je -er direct op aangesproken- eigen fascisme niet eens. Betwijfel of degene waarvoor jij je als vriend opwerpt daar blij mee moeten zijn.

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 11:02

Wie ook weer Dat zal best, dat u vindt dat Ticu niet deugt. Maar als dat is waar u zich door laat leiden, dan hebt u blijkbaar niets met (internationaal) recht.

LaBou
LaBou 19 mrt. 2023 - 11:17

Maar zelf een column schrijven over al die andere misstanden, dat doet lego niet. Oh nee. Alleen maar wijzen om de aandacht af te leiden van een al 70 durende misdaad tegen de menselijkheid.

Paul Spijkers
Paul Spijkers18 mrt. 2023 - 23:24

Interresante opsomming. Ik zou de stemmen van de andere partijen wel gerepresenteert willen zien. Want dan kun je zien hoe tegen die anti-Palestijnse trend te kunnen ageren. Overigens, de logica is wat dun. Nederland moet zich wel houden aan haar recht, maar heeft ook wat manieren om haar recht te veranderen, inclusief via de kamer, en is geen politie macht of provincie van de UN. Ook is het niet 'hypokriet' om de interesses van Nederland zwaarder te laten wegen. Dat is nu net de zaak van Nederland. Dus de Oost Europeesche grens heeft PRIORITEIT. Dat is iets heel anders.

Ewout Pool
Ewout Pool18 mrt. 2023 - 22:51

Hoeveel zin heeft het om vlak ná de verkiezingen op te roepen niet op de BBB te stemmen?

6 Reacties
Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 11:05

Pool Nou, ten eerste was dit punt voor de provinciale staten verkiezing niet relevant. En waarom zou je je, ten tweede, over de toekost zorgen maken als de BBB geen of weinig stemmen had gekregen.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 11:41

Zandb. Hoezo niet relevant? BBB stond al maanden voor de verkiezingen in alle peilingen op winst en dat er terdege rekening met deze club gehouden moest worden. Het was ook geen geheim dat er veel op ze gestemd zou worden.En of Ticu nu wel of geen gelijk heeft met de palestijnen is in deze context niet van belang . Z'n stemadvies is te laat!.

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 16:39

E w T Wat u wilt. Ik blijf het als een advies voor de toekomst zien, juist nu er terdege met deze club rekening gehouden moet worden.

Andreas4
Andreas419 mrt. 2023 - 17:50

"Hoeveel zin heeft het om vlak ná de verkiezingen op te roepen niet op de BBB te stemmen?" Het heeft echter best wel zin om dat te doen ruim voor de TK-verkiezingen over 2 jaar, om over de Europese nog maar te zwijgen. Want het buitenlandbeleid is inderdaad niet relevant bij de PS-verkiezingen, echter zeer relevant bij de landelijke. Ticu heeft gelijk, ook al verpakt hij het in nogal dwingende taal, die averechts kan werken op mensen die zich niet storen aan de inhoud.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 20:18

Zandb. Je geeft geen advies over toekomst je stelt dat wanneer BBB nu niet gewonnen had de toekomst voor nu er anders uitgezien zou hebben. Da's heel wat anders.

Zandb
Zandb20 mrt. 2023 - 6:44

E w T Inderdaad zeg ik dat de toekomst er anders uit ziet nu de BBB deze verkiezingen gewonnen heeft. Nu, geef ik in mijn woorden weer, vindt een schrijver dat we ons zogen moeten maken omdat een partij met een dergelijk standpunt zo veel stemmen vergaart.

gravin2
gravin218 mrt. 2023 - 21:08

Er is hoop, al vermoed ik dat er een schrijffout in BBB's verkiezingsprogram staat. ---------------------- ""BBB ziet de genoemde zorgen en wil daarom het huidige beleid bijstellen en zo voorkomen dat gelukszoekers, zonder urgente reden van asielaanvraag, geweerd worden en liever nog: hier helemaal niet naar toe komen. In het huidige systeem mag iedereen asiel aanvragen, of ze nou uit een ‘Veilig Land’ komen of niet. Voedselschaarste in ontwikkelingslanden leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Mensensmokkel is een lucratieve ‘bedrijfstak’ geworden. Problemen moeten volgens BBB bij de bron aangepakt worden en dus is meer voedselzekerheid in de wereld noodzakelijk. Laat Nederland nou net wereldwijd leidend zijn op et gebied van landbouwkennis…"

Sennah Tuohrethca
Sennah Tuohrethca 18 mrt. 2023 - 20:41

Rabiatesk rechtse figuren zijn slechte verliezers maar ook slechte winnaars. Ze denken even simplistisch als Trump: `The winner takes it all ' maar vergeten dat we in een parlementaire democratie leven.

10 Reacties
Gijs- Jan Groothedde
Gijs- Jan Groothedde18 mrt. 2023 - 22:29

Heeft dat provinciaal electoraat ook een keer stemmenwinst, is het nog niet goed, komen ze misnoegd hiér hun gram halen omdat er ook mensen zijn die anders denken over het onmiddelijk terugdraaien van het vastgelegde stikstofbeleid.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 7:29

Achterhout. Door Trump erbij te halen laat je zien dat slecht verliezerschap geen rechts monopolie is . Wollig hoogdravend taalgebruik maakt je boodschap niet argumentvoller. Wij van links zullen met een antwoord moeten komen op de verloren verkiezingen. En ophouden met geslagen hondje spelen bij de volgende TK verkiezingen zal er een sterke linkse boodschap moeten zijn.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 12:07

Groothedde. Hoezo gramhalen door provincialen? die lui staan overal op winst Het gaat over het palestijnen standpunt van de BBB en niet over stikstof .lezen voordat je begint te roepen. Links heeft wéér verloren ,ook de SP mijn club.En ze zullen er nu iets mee moeten want anders zie ik de volgende TK verkiezingen nog slechter verlopen voor links. Dan zit je straks met Rutte 6 te kijken .Dan heb je nog meer om over te klagen.

Mathijsco
Mathijsco19 mrt. 2023 - 12:34

@EwT, hear, hear! En als ik u nog even mag aanvullen: STOPPEN met denken dat de kiezer achterlijk is. Een gefingeerde tweestrijd voeren met Rutte, terwijl je hem aan zijn neoliberale meerderheid in de 1e kamer wilt helpen. Een schandaal!

Mathijsco
Mathijsco19 mrt. 2023 - 12:35

-Rob Trip: 'Mevrouw Kuiken, moet hij opstappen?' -Atje Kuiken: 'Ja, nee ja, maar. -Rob Trip: 'Mevrouw Kuiken, mijn vraag is simpel: moet hij opstappen ja, of nee?' -Atje Kuiken: ja, nee ja, maar daar gaat het vandaag niet over. En ik ben voor een sterke PvdA.

EenMening3
EenMening319 mrt. 2023 - 14:50

@Gijs- Jan Achterhout en Hannes Groothedde "hiér"

LaBou
LaBou 19 mrt. 2023 - 17:21

Ewt en mathijsco noemen zichzelf "links". Maar in hun reacties zijn ze gewoon rechts zoals ook hier weer te zien is.. Het zou ze wel sieren dat ook gewoon toe te geven.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 20:25

Jahoor labou bepaald wel ff wie links of rechts is . Het valt wel op dat je vaak reageert op meningen van anderen maar zelf nauwelijks ooit iets te melden hebt .

LaBou
LaBou 19 mrt. 2023 - 22:16

Ik lees reacties en ik constateer dat ewt vooral rechts reageert. En dat dat correct is blijkt uit het feit dat deze reaguurder direct de geworpen schoenen aantrektDat hij het niet leuk vindt dat dat inmiddels opvalt zal mij aan de roodkopere roesten. En indirect suggereren dat een ander moet zwijgen is een loze tekst die ewt maar steekt waar de zon niet schijnt. Hij leert er maar mee leven. Overigens, als hij zelf minder schrijft krijgt hij vanzelf minder commentaar.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 mrt. 2023 - 10:27

"...maar vergeten dat we in een parlementaire democratie leven." Het punt van het artiekel is dat BBB zich NIET zo democratisch in het parlement zou mogen uiten. Wie is er dan links of rechts?

Satya
Satya18 mrt. 2023 - 20:40

Vraag me af of de provincie wel zo genegeerd wordt als tegenwoordig beweerd wordt. Het Groningse gas ja maar verder valt dat volgens mij wel mee. Boeren worden iig zwaar gesubsidieerd, dat past niet bij negeren, infrastructuur ligt er goed bij, vergelijk dat met de rest van zeuropa. Denk dat hier een propagandist erg slim bezig is.

13 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers18 mrt. 2023 - 23:28

De ruimte voor die propaganda is het zooitje dat er van het dossier werd gemaakt voor zo belachelijk lang. De regereing zegt vage dingen maar organiseert en beslist niks defininitiefs. Geven het aan de provincies om er over te praten. Dus die onrust is niet verassend. Dan VRAAG je naar onrust. Tiepisch de liberalen. "Laten ze het maar uitzoeken, we regeren niet".

Gio Servas
Gio Servas19 mrt. 2023 - 6:55

Boeren worden niet zozeer gesubsidieerd, wij worden dat. Als boeren niet gesubsidieerd zouden worden, zouden prijzen hoger worden en de supermarkten zouden hun winsten willen behouden en deze prijzen doorberekenen aan hun klanten. Om dit te stoppen moeten de supermarkten worden aangepakt. Verder vind ik het wel leuk dat je aan je opmerking duidelijk laat zien dat je nog nooit of niet vaak uit je eigen bubbel bent gestapt, anders zou je niet aangeven dat de infrastructuur er wel goed bij zou liggen. Eerlijk gezegd, voor zover het er is, ligt het er wel goed bij, maar daar is alles ook mee gezegd. Er is veel te weinig van om een goede bereikbaarheid te garanderen voor het bedrijfsleven waardoor deze en masse ervoor kiest in en om de grote steden, vooral in het westen, te gaan settelen en laten we het maar helemaal niet hebben over het OV. Waar de provinicies dan wel goed voor zijn is om vol te plempen met AZC's, windmolens en zonneparken. Dus eigenlijk dingen die men in en om de steden liever niet heeft.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 7:14

Satya .ff in de provincie gaan kijken dan .Het ís er beter dan in Afrika . Maar het gaat hier om de Nederlandse verhoudingen.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 8:48

"Satya .ff in de provincie gaan kijken dan " De plek waar ik woon en ben opgegroeid. Denk echt dat kinderen in achterstandswijken heel wat slechter af zijn, ook volwassenen trouwens, een groep die even wat aandacht kreeg en de aandacht is daar nu weer van afgeleid.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 8:59

Gio Weleens op het platteland geweest? In Wassenaar is een azc, Utrecht vond het jammer dat het daar wegging na eerst een rel te hebben getrapt toen het kwam. In steden de daken weleens bekeken? Tja windmolens vraagt ruimte. Wat een bullshit omtrent subsidie, wij hoesten dat middels belasting op. Ik koop mijn voedsel bij boeren en op de markt. De boeren hebben zich klem laten zetten en zouden coöperatieve verbanden kunnen aangaan. Kom eens kijken wat er in het noorden gedaan wordt om het bereikbaar te houden. Dat warehousing en transport zich rond de randstad verzamelt is logisch, haven en vliegveld. Kom eens uit de stad en naar het platteland.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 9:01

Paul Dat zal best maar mensen zijn zelfstandig in staat tot denken.

Willem D2
Willem D219 mrt. 2023 - 10:19

Satya, Waren de azc ‘s maar net zo verspreid als de mate waarin jij dit nepnieuws verspreidt. In de steden zijn relatief weinig azc’s en in de randstedelijke steden nog minder.

Gio Servas
Gio Servas19 mrt. 2023 - 10:28

@Satya, wel eens gekeken naar de verdeling van de AZC's en de grootte van de bevolking van de omgeving? Idd mooi platte daken in die steden. Goed voor de zonnepanelen en veel achterstandswijken in steden hebben vooral te maken met gebrek aan sociale cohesie onderling. Misschien dat mensen gewoon wat socialer moeten zijn naar elkaar. Tot voor 6 jaar geleden heb ik in een achterstandswijk gewoond waar we wel normaal met elkaar omgingen (in een stad). Probleem is dan wel dat de gemeente daar niet meer naar omkijkt. Terwijl in de asobuurten straten en huizen 3x werden opgeknapt om maar onder de noemer achterstandswijk uit te kunnen komen, was daar bij ons geen sprake van. Verder zou je eens op de kaart van Nederland moeten kijken en dan zie je vanzelf wel wat ik bedoel met bereikbaarheid. Natuurlijk ook wel achterlijk dat we met onze rug naar onze grote buurman zitten en juist dat gebied onder ontwikkeld te laten.

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 mrt. 2023 - 12:55

Natuurlijk kunnen mensen denken alleen niet in een vacuum. Men doet dat in context and met anderen. Dus ik weet niet zo wat je bedoelt. Als waarmee ze moeten denken jaren een algehele context van dreiging blijft dan jaag je mensen tegen je in het harnas. Als je de verantwoordelijkheid van het besluiten en organiseren naar de provincie kiepert zonder dat de provincie daar de macht voor heeft maak je de onrust alleen maar erger. Dan word er tegen georganiseert.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 13:26

Willem welke misinformatie verspreid ik? Logisch toch dat waar ruimte is er meer worden opgevangen? Mensen als jij verspreiden het idiote frame dat de randsteden ze niet zouden willen hebben. Je praat er over alsof je het niet over mensen hebt joh. Voel me over het algemeen prettig op het platteland maar heb alle begrip voor statushouders die naar de steden willen, jammer genoeg zijn hier nogal wat mensen als jij.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 13:37

"wel eens gekeken naar de verdeling van de AZC's en de grootte van de bevolking van de omgeving?" Wat probeer je te zeggen? Ik woon in een omgeving waar de komst van een azc tot veel ellende en protest leidde en waar de mensen, op jou en Willem achtigen na nu zeggen eigenlijk valt het wel mee. De middenstand is blij met de extra omzet. "Misschien dat mensen gewoon wat socialer moeten zijn naar elkaar." Hoe past dit binnen je voorgaande tekst? Op die daken in steden liggen heel wat zonnepanelen. Zelf vind ik dat die zonnepaneel velden veel effectiever gebruikt zouden kunnen worden op het platteland, de ruimte eronder zou benut kunnen worden bv maar doe niet alsof de mensen hier het nu zo slecht hebben. Kijk eens welke mogelijkheden de kinderen hier hebben, grote tuinen, niet zo troosteloze betonnen bakken om in te wonen. Ruimte. Kom hier de sociale cohesie eens bekijken. In mijn vorige woning hielp m'n buurman me met de tuin, kookte ik geregeld voor een oudere buurvrouw en kunnen we elkaars kinderen aanspreken. Praat toch niet iedereen een slachtofferrol aan, vooral als ze het best goed hebben.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 13:43

"Dus ik weet niet zo wat je bedoelt." Waar woon jij liever? Kinderen bouwen hier hutten en hebben heel wat meer vrijheid. Uiterst rechtse vroegere vriend van mij, reageerde op diverse platforms als gs, powned en dds onder namen als koetje, Vladimir en koeiepoep, echt keihard rechts maar niet onmenselijk. Verhuisde van Utrecht naar het platteland en er ging een wereld voor hem open, wil nooit weer terug naar de randstad. Het leven hier biedt juist vrijheid, is niet achtergesteld en mensen moeten naar de realiteit kijken ipv propagandist als Wierd D serieus nemen. Denk zelf eens na joh.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 mrt. 2023 - 10:31

Dat kun je vinden, en klinkt prima. Alleen het heeft niks te maken met mijn observatie van wat de regering deed bij dit dossier en wat de uitkomst daarvan werd, inclusief de groei van BBB. Daar lieten ze de provincie wel stikken.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai18 mrt. 2023 - 20:21

jaloers?

1 Reactie
BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:31

Waarop? Jaloezie is een rechtse rancuneuzen drijfveer. Gewone mensen maken zich gewoon zorgen, en dat vindt rechts weer prachtig.

Markzelluf
Markzelluf18 mrt. 2023 - 20:00

Als de scribent denkt dat een Nederlandse stemgerechtigde zich bij de verkiezingen van de provinciale Staten laat leiden door de standpunten van een partij inzake de Palestijnse kwestie, dan heeft hij het niet helemaal begrepen.

5 Reacties
BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:32

Leer lezen! Hij beweert dat helemaal niet. Toch 6 duimpjes omhoog voor deze kolder. Het zegt wel wat...

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 7:25

Mark Het "Waarom je niet op de BBB moet stemmen", hebt u helemaal verkeerd begrepen als "Waarom je niet op de BBB HAD MOETEM stemmen".

Markzelluf
Markzelluf19 mrt. 2023 - 9:04

Goed, laten we aannemen dat het een stemadvies is voor de Tweede Kamer verkiezingen. Ook dan kun je je afvragen of kiezers geen weging aanbrengen in al die standpunten van een partij. En waarschijnlijk vindt het gros van het electoraat de Palestijnse kwestie niet direct van groot belang bij de verkiezingen. Werk, inkomen, wonen en vervoer, om maar wat zaken te noemen, spelen vast een grotere rol. Wat is daar niet rationeel aan?

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 11:10

Mark Dan nog is het aan u en mij wat we met dit 'advies' willen doen met het feit dat de BBB een bepaald standpunt inneemt t.a.v. het Israelvraagstuk. Wat mij betreft is deze kwestie ter vergelijken met de vraag of je het feit dat een partij als standpunt hanteert dat pedofilie mogelijk moet zijn kunt wegstrepen tegen andere standpunten. Dat iedereen een afweging maakt, dat doet niets af aan het probleem.

Markzelluf
Markzelluf19 mrt. 2023 - 11:43

Klopt helemaal, Zand. Ticu mag van alles vinden, maar jij bepaalt waar je op stemt en wat jouw overwegingen zijn. Geen spelt tussen te krijgen.

Sententia
Sententia18 mrt. 2023 - 18:36

Een oud-collega zei ooit eens: vroeg of laat worden álle problemen een keer opgelost. Zowel het Israëlisch-Palestijns conflict als de klimaatcrisis worden een keer opgelost, maar het is goed mogelijk, dat wij dat niet meer meemaken. Als Den Haag 'de provincie' blijft negeren, wacht BBB waarschijnlijk een klinkende overwinning bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezing.

5 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:05

Een prima vooruitzicht.

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:36

Even een reminder: ze liegt makkelijker dan dat ze adem haalt. Zo beweert ze zonder blikken of blozen dat boeren moeten worden onteigend om vluchtelingen te huisvesten. Als mensen dat niet wisten toen ze op die charlatan stemden begrijp ik het wel, het per slotte pure ondrbuikpolitiek die ze bedrijft. Mensen die het wel wisten, alle lezers van deze site, en die toch op haar gestemd hebben zijn racisten en fascisten.

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 7:33

Sententia Wat een idiote reactie. Wat u opmerkt heeft toch helemaal niets met de inhoud van het artikel te maken? De schrijver geeft z'n mening. Aan ieder de vrijheid om daar mee te doen wat die wil. Maar of de mensen nu wel of niet voor de BBB kiezen, dat is geen 'bewijs' dat de mening van de schrijver niet deugt.

Sententia
Sententia19 mrt. 2023 - 10:49

@Zandb, De schrijver geeft een lange opsomming van waarom je, volgens hem, niet op BBB moet stemmen. Met woorden als 'Argument', 'Premisse' en 'Conclusie' probeert hij de indruk te wekken objectief te zijn. Hij gaat volkomen voorbij aan waarom mensen überhaupt op BBB gestemd hebben. Ik vond het nodig hem erop te wijzen, dat hij alleen oog heeft voor zijn eigen gelijk.

Sententia
Sententia19 mrt. 2023 - 11:05

@BrotherV, Wat u zegt, is niet persé onwaar, maar weerhoudt mensen er niet van om op BBB te stemmen, integendeel zelfs. Afgelopen decennia zijn hele gewone mensen al zo vaak uitgescholden voor racist of fascist, dat die woorden hun betekenis hebben verloren. Waarschijnlijk zien ze u als een vertegenwoordiger van de kliek die hen negeert en schoffeert, en ervaren ze dat gescheld alleen maar als een aanmoediging om volgende keer wéér op BBB te stemmen.

Joop  den Uil
Joop den Uil18 mrt. 2023 - 18:11

Voor 30% van de Nederlandse kiezers is juist genoemde premisses de reden om BBB te stemmen. 30%, en dus 70% niet.

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst18 mrt. 2023 - 17:31

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 17:00

De Carolien is een keiharde leugenaresse. Helaas is dat voor rechts een aanbeveling.

13 Reacties
Sennah Tuohrethca
Sennah Tuohrethca 18 mrt. 2023 - 17:27

In de euforie van de nieuwbakken BBB saamhorigheid is geen plek voor een kritische noot. Ziedaar de roep om Hollandse gezelligheid, geheel zonder volksvreemde elementen.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 17:29

Met heel hard schreeuwen, schelden en generaliseren ga je het maatschappelijke ongenoegen natuurlijk niet wegnemen. Laat staan je frustraties over de verloren verkiezingen.

Gijs- Jan Groothedde
Gijs- Jan Groothedde18 mrt. 2023 - 18:20

De BBB `winst' vormt slechts een taartpuntje van het electorale spectrum en dan juichen haar cheerleaders al dat er een omwenteling gaande is. Helaas voor deze schreeuwers gaat ook nu de kost voor de baat uit: eerst harmonie zoeken met de oppositie, dan naar oplossingen. Maar ik weet nu al dat haar fanclub dat niet kan opbrengen.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 18:20

@Hannes Achterhout, Mag ik u een compliment maken? Ik lig helemaal dubbel om uw reacties. Lekker snedig en sarcastisch van toon. Heerlijk! Tegelijkertijd hoop ik dat u zich niet zo eenzijdig focust op dat BBB: wat feitelijk niets meer is dan een voortzetting van het aloude CDA. Ontdaan van hippe schoenen, Latte macchiato's en een drang om op de achterbank te willen zitten bij een liegende psychopaat on steroids die fan is van verdeel en heers, neoliberalisme en nepotisme. Het is even een rustpunt na al dat geweld wat ons de afgelopen jaren is aangedaan door die gek. Wat de toekomst brengt, zien we wel!

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 18:48

Wat bedoel je Mathijs, beweer je nu dat ze geen leugenaresse is? Zie hier het bewijs van mijn stelling.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:10

Brother en jij gelooft dat linkse politici wel de waarheid spreken? De toeslagenaffaire heeft het tegendeel bewezen. Maar ik moet wel lachen om die naïeviteit.

Satya
Satya18 mrt. 2023 - 20:47

Gijs Jan De slachtofferrol is zo groot, dat is best zorgwekkend als dat zo doorgaat. De zich slachtoffer voelende groep is gewoon te groot, dat is gevaarlijk. Ik vind het grappig dat als ik over racisme in mijn leven spreek het deze mensen zijn die zeggen dat er sprake is van een slachtofferrol, te snel gekwetst en dergelijke. Een reclamebureau dat de slachtofferrol promoot.

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:40

IkHebAltijdGelijk: zeg je nu dat het linkse partijen zijn die verantwoordelijk zijn voor het toeslagenschandaal? Jou lachen klinkt als het lachen van de duivel: https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_laughter

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:41

"Met heel hard schreeuwen, schelden en generaliseren ga je het maatschappelijke ongenoegen natuurlijk niet wegnemen" Zeg dat tegen de rechterkant van ons politieke spectrum.

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:45

Mathijs, Dar komt bij dat ik niet heel ahrd loop te schreeuwen en te schelden, ik observeer. Feiten zitten rechtse mensen vaak in de weg zoals u hier weer mooi aangeeft en dan beginnen ze drogredenaties te hanteren zoals u hier ook doet.

BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 22:47

Gijs- Jan Groothedde: haar fanclub bestaat, hier op joop althans, uit een stel opportunistische fascisten, die haar over een paar jaar weer laten vallen voor een andere rattenvanger.

KritischKijken
KritischKijken19 mrt. 2023 - 5:46

Heerlijk die linkse frustratie, wat blijkbaar uitnodigt om alles te verzinnen om BBB in een een kwaad daglicht te stellen. En Hannes zei het al, al verwisselde hij per ongeluk de partijen: Op links zijn het slechte verliezers en luisteraars. Altijd al.

LaBou
LaBou 19 mrt. 2023 - 17:27

"Met heel hard schreeuwen, schelden en generaliseren..." Maar dat doen jullie van rechts nou juist altijd. En dan denken jullie ook nog dat daarmee de verkondigde onzin in realiteit verandert.

KritischKijken
KritischKijken18 mrt. 2023 - 16:37

De hele wereld draait niet om Palestijnen of anti-Israel. Soms mag je ook gewoon pro NL zijn en pro boeren en burgers. Volgende keer doen we weer anti Israel, oké?

3 Reacties
BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 20:12

Het gaat niet om Israël, het gaat er om dat de BBB zionisme, een vorm van fascisme, steunt.

KritischKijken
KritischKijken19 mrt. 2023 - 5:48

@Brother Het gaat erom dat er iemand in een bubbel zit van z'n eigen frustratie.

BrotherV
BrotherV19 mrt. 2023 - 18:31

KK: Niet zo projecteren jongen! Ik zit niet in de "bubbel van mijn eigen frustraties". Ik zou maar eens in de spiegel kijken.

Kuifje3
Kuifje318 mrt. 2023 - 16:29

Nu ik dit gelezen heb snap ik pas echt waarom mensen zo massaal naar BBB zijn overgestapt.

1 Reactie
Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 7:37

Kuifje U wilt de 'kleine lettertjes' liever niet zien? En u wilt er helemaal niet op gewezen worden? Zegt u me nu eens: Waarom zou een stelling als: "Waarom je wel op de BBB moet stemmen" nou beter of slechter zijn dan een als "Waarom je niet op de BBB moet stemmen"?

Poeh, poeh
Poeh, poeh18 mrt. 2023 - 16:24

Het verschil tussen de reacties links van de BBB (frustratie) en rechts (respect) is wel erg opmerkelijk.

4 Reacties
Satya
Satya18 mrt. 2023 - 16:55

Jij zou niet gefrustreerd zijn als er gestemd is op een partij die de rekening betreft kosten klimaatverandering wil doorschuiven en jij vindt dat deze generaties ook hun steentje moeten bijdragen? Logisch dat rechts dit doorschuiven fantastisch vindt, verantwoording nemen is niet iets waar rechts voor staat. Zie gas Groningen en toeslagenaffaire. Ach de vvd, cda, cu en d66 zullen wel links zijn.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:14

Satya, er wordt helemaal geen rekening doorgeschoven. Juist het tegenovergestelde. De huidige coalitie+GK)OvdA hebben gezorgd voor stilstand. De enige weg om achteruitgang te doorbreken is door stikstof en klimaat niet blokkerend te laten zijn. Daar heeft links geen oplossing voor.

Zandb
Zandb19 mrt. 2023 - 7:40

Poeh Wat een dom ad hominem frame weer. Iemand geeft zijn mening. IEMAND. Waarom doet u niet wat dan van een verstandig iemand verwacht mag worden: Uitleggen dat die mening nergens op slaat of juist wel?

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 9:07

Ihag Elke actie die nu genomen kan worden maar niet genomen wordt zal later moeten worden betaald. Dat is de rekening doorschuiven. Jouw verhaal slaat helemaal nergens op, leidt tot een faillissement.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 16:15

Het zou mij niet verbazen als Rutte momenteel met een clubje getrouwen (Ben Verwaayen, Google die man) en strategen zit te broeden op een volgende meesterzet. Dat BBB -of vul hier een willekeurige andere partij in- wat hem electoraal zo in zijn hemd heeft gezet, dat moet gedecimeerd worden. Kapot. Van de aarde worden geveegd. Deze man en zijn vernietigende beleid zijn pas weg als hij vertrokken is. Wat mij persoonlijk betreft zelfs opgesloten, maar die opvatting is -geef ik toe- ook geladen met persoonlijk verdriet en ellende welke ik en mensen uit mijn omgeving op allerlei vlakken door deze man hebben ondervonden. Dat gezegd hebbende: geluk is niet afhankelijk van de staat of een leider. Maar als een leider en staat zich gezamenlijk tegen jou keren, dan ben je flink aan de beurt.

4 Reacties
Gentleman
Gentleman18 mrt. 2023 - 18:12

Ik denk dat BBB meer op VVD en CDA lijkt dan u denkt.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 20:15

@Gentleman, Sterker, het IS gewoon het CDA (met oud-CDA-politici en al) maar dan van VOOR de tijd dat men met psychopaat Rutte in zee ging.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:16

Mathijs, je overschat de invloed van Rutte nog al. Doet me denken aan hoe wappies over corona praten.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 21:20

@Ikhebaltijdgelijk, na mijn (best wel persoonlijke) post hierboven raakt uw opmerking mij. Voor u is kennelijk alles een debat en een 'dingetje'. En dat mag. Echter is dit wel de laatste keer dat wij elkaar hier gesproken hebben. Gegroet.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 mrt. 2023 - 16:00

De reden dat mensen op BBB stemde, had alleen niets te maken met de buitenlandvisie van BBB

2 Reacties
Yun99
Yun9918 mrt. 2023 - 16:56

Klopt, maar die krijgen ze er wel bij. Daarom is het goed dat iemand daar licht op schijnt.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 mrt. 2023 - 21:12

Het is zeker goed dat hij hier even op wijst

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen18 mrt. 2023 - 15:38

"Deze landen in de rest van de wereld zijn door deze westerse hypocrisie minder bereid om mee te werken aan sancties tegen Rusland en aan tribunalen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dus de westerse hypocrisie (en van BBB) beschadigt het volkenrecht." Dat klopt, en de houding van die landen is vanuit historisch oogpunt wel begrijpelijk. Maar begaan die landen (of liever de regeringen van die landen) daarmee op de keper beschouwd geen ad hominem? Uit onze hypocrisie volgt niet dat sancties tegen Rusland niet gerechtvaardigd zijn.

2 Reacties
KritischKijken
KritischKijken18 mrt. 2023 - 16:40

Want die landen blinken nooit uit in hypocrisie? Neem alleen al, als we t er dan toch over moeten hebben, hun houding richting de Palestijnen. T interesseert ze in de praktijk geen bal.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen18 mrt. 2023 - 17:39

KritischKijken, Die landen zullen vast ook hypocriet zijn. De vraag is welke conclusie je daar aan kunt verbinden mbt hun standpunten en hun doen en laten.

TheunT
TheunT18 mrt. 2023 - 15:17

Mijn stem zal nooit gaan naar een partij die het meest destructieve culturele gebruik van de mensheid propageert.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:18

"Mijn stem zal nooit gaan naar een partij die het meest destructieve culturele gebruik van de mensheid propageert." Een, daarom stem ik ook niet op D66/GL/PvdD.

E w T
E w T18 mrt. 2023 - 15:07

Ticu.Prachtig. Ik neem maarres aan dat je stemadvies voor de PS verkiezingen te laat was ?en dat je voor de aankomende TK verkiezingen optijd wilt zijn?. Het zij zo. Het valt wel op dat eenieder die de hond wil slaan ook wel makkelijk een stok vind milieu , klimaat geopolitiek . Hak maar in op de BBB . Het nieuwe xrechtse kwaad voor velen . Mijn club is het niet maar de problemen in Nederland verdienen oplossingen die door velen aangedragen moeten worden. Waaronder misschien ook de BBB. En wanneer het niets wordt met deze club kunnen we ze zo wegsturen itt het palestijnse bestuur.

5 Reacties
LaBou
LaBou 18 mrt. 2023 - 17:11

De gedachte dat je iemand ook zo weer weg kunt sturen als hij niet bevalt heeft tot een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis geleid.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:20

LaBou, heb je het nu overRutte?

E w T
E w T18 mrt. 2023 - 20:32

Tuurlijk LaBou. Hohl Ihm er maar weerres bij. Sterk argument weer vrind.

LaBou
LaBou 18 mrt. 2023 - 22:24

ihao: is inderdaad ook een optie. ewt: stel je niet zo aan. Je weet het best maar het bevalt je niet. Mag je zeggen maar kom niet met zulk dom, nietszeggend commentaar.

E w T
E w T19 mrt. 2023 - 20:45

LaBou .jij reageert op het commentaar van mij naar jou dat je geen zwarte periode uit de gcschiedenis erbij moet slepen om je gelijk proberen te halen. Ik stel me niet aan maar stel vast dat jij het verschil tussen reactie en commentaar niet snapt. En wanneer je mijn commentaar in deze dom of nietszeggend vind is dat jou probleem, niet het mijne.

Hann63
Hann6318 mrt. 2023 - 14:49

Ik kom er vooruit en heb op de BBB gestemd. En nu ben ik "fout" ?

1 Reactie
BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 20:14

nee, een trol.

Pogingtotratio
Pogingtotratio18 mrt. 2023 - 14:35

Sorry hoor, maar ik vind de toon van dit betoog (en ook van andere van dezelfde scribent) zo heel erg op die van een profielwerkstuk van een middelbare scholier lijken...

4 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:21

En die kreeg van de leraar een onvoldoende.

Paul Spijkers
Paul Spijkers18 mrt. 2023 - 23:44

Prima toch? Dat maakt het wel een stuk helderder dan die soms vage opinies met simplistieshe rhetoriek gebaseert op weinig anders dan verontwaardiging en insinuatie. MMT's stukjes zijn dan mischien soms wel wat abstract, maar ze zitten ook vol met belangrijke categorieen die anderen maar heel zelden erkennen, en zijn daarom vaak goede aanzettjes voor verder te denken. Ik zou wel willen dat ie andere objecten had dan atijd met de Palestijnen en Israel, dat zou een bijdrage kunnen zijn.

Mohawk2
Mohawk219 mrt. 2023 - 7:57

Poging, Wat een gelul! Ticu zet in zijn zorgvuldig opgebouwde stukken altijd kernachtig uiteen wat zijn punt is en onderbouwt dat altijd (vaak met links die staven wat hij beweert). Noch van jou, noch van enige andere "anti"-Ticu-reageerder hier heb ik ooit een reactie gelezen die hout snijdt en die zijn punten onderbouwd onderuit haalt. Nog nooit! Sterker nog, op de kernen van zijn betogen wordt 11 van de 10 keer niet eens op ingegaan door het anti-Ticu-kamp. Ook onder dit stuk niet. Daar branden jullie je liever niet aan, blijkbaar. Als jullie de argumenten niet hebben dan zouden jullie je misschien eens kunnen afvragen of hij misschien toch een punt heeft, of tot het besef komen dat het simpelweg jullie pet gewoon te boven gaat.

JanCousecous
JanCousecous19 mrt. 2023 - 10:35

Het dedain spat er van af, dat zie je in de meeste profielwerkstukken dan weer niet

GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 14:21

Bedankt voor het stemadvies Mihai! Ik twijfelde al een tijdje, maar de volgende verkiezingen gaat het dus ZEKER de BBB worden. Op naar de 76 zetels!

3 Reacties
LaBou
LaBou 18 mrt. 2023 - 17:12

Wees voorzichtig met wat je wenst. Je zou wel eens je zin kunnen krijgen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:21

Prima toch?

LaBou
LaBou 18 mrt. 2023 - 22:26

Aangezien ihag praktisch altijd ongelijk heeft moet het dus wel kloppen wat ik zeg. En meestal worden mensen helemaal niet zo blij dat ze hun wens krijgen, integendeel.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine18 mrt. 2023 - 14:19

De Palestijnse zaak is alleen voor een zeer select gezelschap in Nl iets waar ze überhaupt over nadenken.

2 Reacties
BrotherV
BrotherV18 mrt. 2023 - 20:16

Dat zeer selecte gezelschap bestaat uit een substantieel deel van de bevolking. Dat jij ze niet tegen komt,zegt precies niets.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 mrt. 2023 - 13:06

@BrotherV, ok dan een zeer select gezelschap dat zichzelf substantieel waant? Roep eens een percentage, ik denk dat het voor minder dan 1% van de bevolking een reden is om wel of niet op een partij te stemmen.

JasDon
JasDon18 mrt. 2023 - 14:14

Auteur lijkt alleen nog de Palestina meetlat te gebruiken in zijn stukken, er is meer in het leven volgens mij. Dat gebrek aan nuance is gelijk zichtbaar in twee van de moties die auteur aanhaalt, waar de SP tot twee keer tegenstemt op moties om mensenrechtenschenders aan te pakken. Maar krijgt de SP het predicaat schadelijk voor de rechtstaat, etc? Nee, natuurlijk niet. Het gaat auteur er vooral om dat BBB nooit 'voor' de Palestijnen stemt. "Daarom moeten rationele en morele mensen niet op BBB stemmen." En wat betekent het voor de mensen die het vervolgens wel doen? Lekker gevalletje van zwart/wit denken in mijn ogen.

JanCousecous
JanCousecous18 mrt. 2023 - 14:02

Toch wel een beetje aanmatigend dit, hij wil BBB nog net niet verbieden. Wel eens van democratie gehoord, of alleen als dat uitkomt.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:23

Dat argument geldt kennelijk alleen als de democratie iets zegt dat in het straatje past.

JanCousecous
JanCousecous18 mrt. 2023 - 13:59

Ik heb er niet op gestemd maar als ik dit lees zou ik me nog bedenken als het kon.

Sententia
Sententia18 mrt. 2023 - 13:54

Waarom je niet naar Mihai Martoiu Ticu moet luisteren: * Hij geeft stemadviezen als de verkiezing al achter de rug is * Hij valt in herhaling, zit steeds weer op z'n zelfde stokpaardje

4 Reacties
PGS
PGS18 mrt. 2023 - 14:53

Dat dacht ik dus ook. Hij is te laat en trekt standaard het slachtofferkaart betreffende de palestijen.

DaanOuwens
DaanOuwens18 mrt. 2023 - 14:55

@ Sententia Jij schrijft: Waarom je niet naar Mihai Martoiu Ticu moet luisteren: Waarom jouw kritiek nergens op slaat: * Er komen weer nieuwe verkiezingen * Herhaling is noodzakelijk gezien de nogal domme ontkenning van het apartheidsbeleid van Israël door een groot deel van de Nederlanders. Die overigens vaak BBB gestemd zullen hebben. Overigens, het herhalen van een verstandige boodschap is sowieso niet onverstandig.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:27

"Overigens, het herhalen van een verstandige boodschap is sowieso niet onverstandig" je bedoelt een stemadvies om wel op BBB te stemmen? Stemmen op de coalitie+GL/PvdA is inderdaad onverstandig.

JanCousecous
JanCousecous19 mrt. 2023 - 10:40

Wat hij eigenlijk lijkt te zeggen: stem op partijen die Nederland de vernieling in helpen, doe het voor de Palestijnse zaak. Ik heb blijkbaar gedwaald in zijn ogen, ik dacht dat deze verkiezing over Nederland ging.

Gerygrr
Gerygrr18 mrt. 2023 - 13:52

Respecteer alle mensen en diskwalificeer niemand. En vooral: steek de hand in eigen boezem.

4 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 14:18

Onmogelijk voor links, en het blijft ook maar aanmodderen.

Satya
Satya18 mrt. 2023 - 16:48

"Onmogelijk voor links, en het blijft ook maar aanmodderen." Hilarisch antwoord op die reactie. Ik zou zeggen lees de 'rechtse' reacties hier eens door.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:30

"Onmogelijk voor links, en het blijft ook maar aanmodderen. 4 Rapporteren Satya Satya 18 mrt. 2023 - 17:48 "Onmogelijk voor links, en het blijft ook maar aanmodderen." Die zitten vast in de eigen frustratie en zijn te arrogant om dit te kunnen erkennen.

Satya
Satya19 mrt. 2023 - 9:12

"Die zitten vast in de eigen frustratie en zijn te arrogant om dit te kunnen erkennen." Typerend nietszeggende tekst. Het gebrek aan inhoudelijke discussie bij jou en gp zal hopelijk niet door bbb worden gevoerd. Jullie hangen in eigen gelijk maar zijn niet in staat dat gelijk te onderbouwen. Je minachting is jouw drijfveer, waardeloos.

BartP2
BartP218 mrt. 2023 - 13:26

Leuk bedacht, maar met precies dezelfde premisses en conclusies kun je elke willekeurige partij wegzetten als 'niet moreel' en 'irrationeel'.

JasDon
JasDon18 mrt. 2023 - 13:23

Waarom je niet op GL/PvdD moet stemmen: De gemiddelde stemmer van deze partijen vinden milieu heel belangrijk, maar beperken van eigen consumptie/reismogelijkheden/mogelijkheden is meestal niet voor hun van toepassing. Dat is voor Jan met de pet.

9 Reacties
Daslief
Daslief18 mrt. 2023 - 14:51

Bij GL herken ik dat beeld, maar de gemiddelde PvdD stemmer vindt consumpties en vliegvakanties veel minder belangrijk.

GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 15:40

@daslief Eens.

Satya
Satya18 mrt. 2023 - 16:45

Volgens mij zijn het vaak vegetariërs en mensen die de fiets pakken. Of mogen ze gewoon helemaal niets meer? Bek houden en pootjes geven aan 'het' volk.

JasDon
JasDon18 mrt. 2023 - 17:48

@daslief, ik laat mijzelf graag corrigeren op dat punt. Ik had denk ik eerder naar D66 stemmers moeten verwijzen.

Gentleman
Gentleman18 mrt. 2023 - 18:33

Precies, en daarom stemt Jan met de pet al 35 jaar rechts, krijgen dus al 35 jaar rechts beleid en nog klagen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:34

" Of mogen ze gewoon helemaal niets meer? Bek houden en pootjes geven aan 'het' volk" Ze mogen inderdaad niets meer want anders zijn hun zogenaamde principes ongeloofwaardig.

LaBou
LaBou 18 mrt. 2023 - 22:29

"Ze mogen inderdaad niets meer..." De ware aard van domrechts laat zich hier luid en duidelijk kennen.

JanCousecous
JanCousecous19 mrt. 2023 - 10:44

Ik denk dat er bij een behoorlijk aantal PvdD stemmers wel aprake is can enige oprechtheid, dus om die met GL hypocrieten over 1 kam te scheren zou mij te ver gaan. Wat niet wegneemt dat ze vaak wel een beetje naïef zijn.

Daslief
Daslief19 mrt. 2023 - 16:30

@Jasdon, eens, ik schat ook dat D66-stemmers relatief veel vliegen.

Fromspace
Fromspace18 mrt. 2023 - 13:20

Er zal geen enkele rationele en morele boer zijn die ten koste van zichzelf niet op de BBB stemt, omdat vanwege de gesteunde motie over de verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem. Steunde de BBB die? nou stem ik niet op de BBB en laat ik mijn bedrijf instorten vanwege het stikstofbeleid. Kijk mij eens rationeel zijn.

Sennah Tuohrethca
Sennah Tuohrethca 18 mrt. 2023 - 13:18

Blijkens bekendmakingen van Bewegingszijde beroept men zich nu al op het geïdealiseerde pastorale landleven, getoonzet in een judeo-christelijk kader wat neerkomt op : benepen Biedermaierbewustzijn in burlesk bevlogen geborneerdheid.

5 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 14:19

Leuke shtick 'Hannes'.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 14:26

'Biedermeijer(..)' Even opgezocht en naast deze post gelegd. Tranen in mijn ogen van het lachen. Dank!

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen18 mrt. 2023 - 14:51

Kan iemand uitleggen wat Hannes hier bedoelt? Op het eerste gezicht is het wartaal.

KritischKijken
KritischKijken18 mrt. 2023 - 16:47

@Rob Op alle gezichten, maar het is wel leuke proza zoals altijd.

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 mrt. 2023 - 0:27

Rob. BBB spin over leven in het land is klein burgelijk en dat is te belachen. Hannes is goed in woordenlijst en heeft plezier in alliteratie, wat grappig kan zijn. Zin stroom delft daaronder soms wat teveel het onderspit, bepaalde woorden worden te veel gebruikt alsof ze hun eigen bewijs zijn, en zijn interpunctie laat vaak wat te wensen over. Gewoon wat commas erbij lezen.

Gijs- Jan Groothedde
Gijs- Jan Groothedde18 mrt. 2023 - 12:53

Zijn ze al gefeliciteerd door het CIDI?

Daslief
Daslief18 mrt. 2023 - 12:49

Goed dat de auteur verwijst naar stemgedrag van partijen. Dat zouden auteurs vaker mogen doen. Zie ook: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/ https://echtekieswijzer.nl

Valkz
Valkz18 mrt. 2023 - 12:46

De schrijver van dit stuk maakt een lijst van wetten en gebeurtenissen en claimt dat dit rationeel is. Mijn ijskoude rationele denkwijze zegt dat we goede diplomatieke en economische banden moeten onderhouden met Israël, want dat is goed voor Nederland . En eerlijk gezegd heb ik geen behoefte om hierop in te gaan op morele manier, want dat is altijd subjectief. Dus nee in BBB heb ik de juiste keuze gemaakt.

2 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 14:19

'Mijn ijskoude rationele denkwijze zegt dat we goede diplomatieke en economische banden moeten onderhouden met Israël, want dat is goed voor Nederland ' Dat is realpolitik, onder druk wordt alles vloeibaar.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 mrt. 2023 - 16:03

Mijn ijskoude rationele denkwijze zegt dat we goede diplomatieke en economische banden moeten onderhouden met Israël, want dat is goed voor Nederland . U bent in ieder geval wel eerlijk.

Palipka
Palipka18 mrt. 2023 - 12:36

Tja het paard van Troje. En straks mogen de aanhangers alle tegenstanders van bbb in elkaar gaan slaan en uitsluiten. Gezellig nuchter.

2 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 mrt. 2023 - 14:20

'En straks mogen de aanhangers alle tegenstanders van bbb in elkaar gaan slaan en uitsluiten. Gezellig nuchter. ' Hoe kom je daar nou bij? Waar baseer je dit op?

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:38

"Tja het paard van Troje. En straks mogen de aanhangers alle tegenstanders van bbb in elkaar gaan slaan en uitsluiten." Leuk verzonnen , maar onrealistisch.

Gio Servas
Gio Servas18 mrt. 2023 - 12:17

Een probleem maken van schendingen van de mensenrechten is alleen maar een probleem als anderen dat doen, zoals Rusland. Als de Navo dit doet... zoals de afgelopen descennia al vaak is gebeurd, dan maakt het niet zo veel meer uit. In dat opzicht zou je in Nederland op geen enkele partij mogen stemmen die achter de EU of de Navo staat.

Mathijsco
Mathijsco18 mrt. 2023 - 11:56

Even een 'managementsamenvatting': BBB heeft een motie van Sylvana Simons over het erkennen van de staat Palestina niet gesteund.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk18 mrt. 2023 - 20:39

Nou en?

Tuck'R
Tuck'R18 mrt. 2023 - 11:37

Te laat, ik heb er al op gestemd.

5 Reacties
Zandb
Zandb18 mrt. 2023 - 12:34

Tuck'R Da's niet zo erg - je kan niet alles weten, toch? - maar wat wel erg is, is dat het u met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen Fuck'r kan schelen.

vdbemt
vdbemt18 mrt. 2023 - 13:30

Nou ja, zou ik zeggen: onthoud dit. Net als de vele andere inhoudelijke zaken die, helaas NA de winst, over BBB naar buiten komen. Zoals wellicht de belangrijkste (o.a door Lübach) dat BBB niet meer is dan een club die door de, aan de boeren goud verdienende, agro-sector is opgericht en gefinancierd puur en alleen om dat systeem in stand te houden. Slecht voor natuur en klimaat. Zelfs slecht voor de boeren, die knel zitten in dat systeem en er zelf betrekkelijk weinig aan overhouden. Onthoud dit, omdat er ook, versneld, 2e Kamerverkiezingen aan zitten te komen. Dan kun je het rechtzetten.

Yun99
Yun9918 mrt. 2023 - 14:58

@vdbemt Voor de verkiezingen was het al bekend dat de BBB was opgericht door een marketingbureau voor de agrarische industrie middels een gift in natura van €174.000 en dat de lijntjes naar dit bureau (en deze industrie) heel kort zijn. Concreet bewijs dat deze industrie meeschreef aan het partijprogramma is er niet, en Van der Plas beweert *na* (!) deze gift "niet gefinancierd te worden door de industrie, maar het is absurd om te denken dat de industrie voor deze gift niets terugverwacht. De BBB is waarschijnlijk vrij opportunistisch opgericht, ongeveer één maand naar de eerste boerenprotesten. Lubach heeft, op basis van speurwerk gedaan door verschillende onderzoeksjournalisten van verschillende media, nog voor de verkiezingen een uitzending gemaakt over de belangen van big agro en de boerenprotesten [1]. Ook hier is geen directe link met BBB, al heeft big agro hier wel voor de golf gezorgd waarop BBB de 2e Kamer en nu de 1e Kamer in kon surfen. Over het algemeen hebben de media hun taak laten liggen door Van der Plas kritiekloos te interviewen en haar de thema's te laten bepalen (stikstof, onvrede op het platteland, etc.). Waar zijn de interviews met Van der Plas over klimaatverandering, oorlog in Oekraïne, Europa, etc.? [1]: https://www.youtube.com/watch?v=_6mbSJJr7wM

Tuck'R
Tuck'R18 mrt. 2023 - 15:40

"Da's niet zo erg - je kan niet alles weten, toch? - maar wat wel erg is, is dat het u met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen Fuck'r kan schelen." Klopt. Nee sterker nog: ik heb nog meer genoegen van mijn stem. (Fuck'r is wel leuk gevonden)

KritischKijken
KritischKijken18 mrt. 2023 - 16:45

@Zandb En als t iemand iets minder kan schelen, is dat misschien eerlijker dan schijnheilig deug te doen en vervolgens hetzelfde te handelen als iemand die t nauwelijks iets kan schelen.

weereenmening
weereenmening18 mrt. 2023 - 11:36

BBB linken aan Palestijnse problematiek, je moet er maar opkomen.

9 Reacties
Bert van der Neut
Bert van der Neut18 mrt. 2023 - 11:48

Inderdaad. Maar voor de rest is het geen obsessie.

Mohawk2
Mohawk218 mrt. 2023 - 11:53

"BBB linken aan Palestijnse problematiek, je moet er maar opkomen" Dat is niet zo moeilijk. De BBB linkt zichzelf daar middels zijn stemgedrag in de TK toch aan? Aan jou om te beargumenteren met onderbouwing (!) dat Ticu volgens jou onzin zou verkopen in zijn gedegen en onderbouwde stuk.

Mark Huysman
Mark Huysman18 mrt. 2023 - 11:55

@weereenmening BBB linkt zichzelf aan de ‘Palestijnse problematiek’ door keer op keer tegen maatregelen te stemmen die de criminele bezetting en kolonisatie van Palestina tegen moeten gaan. Dat staat onder het kopje ‘BBB houdt de bezetting in stand’. Niet gezien?

Zandb
Zandb18 mrt. 2023 - 12:36

mening Nou, de argumentatie daarvoor is anders verpletterend eenvoudig en overtuigend. Mark Keurig verwoord.

vdbemt
vdbemt18 mrt. 2023 - 13:35

Of je het nou leuk vindt of niet, het is 1 van de zo vele kwesties die in de Kamer aan de orde komen en waarover gestemd wordt. Politiek bestaat niet alleen uit 'boeren'. Maar dit is dus precies wat er niet goed is aan deze aardverschuiving. Het gaat de BBB alleen maar om het behoud van de huidige bio-industrie. De rest is ze worst.

PGS
PGS18 mrt. 2023 - 14:56

Hoe onwaarschijnlijk die link ook is, je moet toegeven dat het knap is dat hij in allerlei bochten wringt om zijn gelijk te willen halen. Dat hij gelijk heeft, is een andere zaak.

KritischKijken
KritischKijken18 mrt. 2023 - 16:43

@weer Dat heet 'je eigen tunnel'.

Bert van der Neut
Bert van der Neut18 mrt. 2023 - 18:41

Zandb, een constatering, dus een feit, welke argumentatie mpoet daar volgens u bij. U rijdt 100 km per uur. Dat wordt geconstateerd. Succes met de argumenten.

weereenmening
weereenmening19 mrt. 2023 - 8:32

@Zandb Dat de link gelegd wordt was me al opgevallen (zie ook Bert zijn reactie). Maar heb je ook een argumentatie hoe iemand uit alle mogelijke combinaties van politieke partijen en wereldproblemen erop komt om juist deze link te leggen? Ik ben namelijk meer geïnteresseerd in de psyche van iemand die zo kan denken.