Joop

De mythe van de Israëlische rechtsstaat

  •  
21-01-2023
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
2257 keer bekeken
  •  
31078635141_cddd807e55_k

© cc-foto: Adalah

De Westerse duiders geloven in de mythe van Israël als een normale rechtsstaat: de huidige regering zou alleen een aberratie zijn en zodra Netanyahu weg is, dan is Israël alweer de goede oude. Neem bijvoorbeeld Thomas L. Friedman in New York Times. Hij zegt dat Joe Biden Israël moet aansporen om terug op het juiste pad te komen, want de huidige regering wil foute maatregelen nemen:

“The most pressing crisis is this: Israel’s courts, led by its Supreme Court, have largely been ferocious protectors of human rights, and particularly the rights of minorities. ... because Israel’s Supreme Court reviews the actions of all executive branches, including the military, it has often protected the rights of Palestinians, including providing protection from abuses by Israeli settlers and illegal expropriation of their private property.

But this Netanyahu government seeks to radically alter the situation in the West Bank, effectively annexing it without officially declaring to do so. And the plan has just one big obstacle: Israel’s Supreme Court and legal institutions.

The judicial overhaul that Netanyahu intends to ram through the Knesset would ‘grant the government total control over the appointment of judges, including to the high court,’ replacing a much less partisan and professional judicial appointment process. The overhaul would also severely limit ‘the high court’s ability to strike down legislation’ — especially legislation that might curb the rights of Israel’s minorities — ‘and enable the Knesset,’ now controlled by Netanyahu, ‘to re-legislate’ laws that the court strikes down…In short, Israel’s executive branch would assume control of its judiciary. This is right out of the Turkey-Hungary majoritarian playbook...”

Ik zal hieronder aantonen dat Friedman slecht geïnformeerd is, op basis van het boek “The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories”, van David Kretzmer en Yaël Ronen. Maar eerst moeten we twee dingen weten: hoe het volkenrecht wordt gemaakt en hoe het in nationale rechtbanken wordt toegepast.

Verdragen en gewoonte

Landen maken volkenrecht voornamelijk op twee manieren: gedrag en verdragen. Verdragen zijn zoals contracten: landen hebben onmiddellijk rechten en plichten zodra ze verdragen ondertekenen. 

Het gedrag van de meeste landen leidt bij consistente herhaling tot bindende regels, tot het zogenaamde 'gewoonterecht', mits de landen overtuigd zijn dat hun gedrag verplicht is.

Monistische en dualistische landen

Alle landen zijn verplicht om volkenrecht te respecteren en het volkenrecht heeft voorrang op nationaal recht. Echter de landen behandelen het volkenrecht op twee manieren: 

In monistische landen werkt het volkenrecht direct in het nationaal recht en de rechters mogen op basis daarvan beslissen (niet onbeperkt). Zo hebben de Nederlandse vrouwen de politieke partij SGP bij de rechter gedwongen om hen verkiesbaar te stellen, met beroep op het vrouwenrechtenverdrag.

Dualistische landen nemen eerst wetten aan, in harmonie met het volkenrecht, en de rechters mogen alleen deze wetten toepassen. 

Israël heeft een semi-dualistisch systeem. Kort na de onafhankelijkheid heeft het Israëlische Hooggerechtshof (voortaan het Hof) het Britse common law geadopteerd. In common law is het internationaal gewoonterecht onderdeel van het nationaal recht, maar verdragen zijn dat niet. En dit geeft het Hof de mogelijkheid om vals te spelen omdat een verdrag ontzettend belangrijk is voor de Palestijnen en omdat gewoonterecht moeilijker is te bepalen.

De Vierde Geneefse Conventie van 1949 (GCIV)

GCIV is een verdrag bedoeld om burgers tijdens oorlog en bezetting te beschermen. Artikel 49 van dit verdrag is misschien het meest belangrijke in het debat over de Israëlische bezetting. Twee paragrafen van dit artikel zijn cruciaal: 1 en 6. (Deze worden afgekort bijvoorbeeld als GCIV 49(1) en GCIV 49(6)). 

Paragraaf 1 verbiedt om mensen onder bezetting te deporteren, ook binnen bezet territorium. Paragraaf 6 zegt: “De bezettende Mogendheid mag niet overgaan tot deportatie of overbrenging van een gedeelte van haar eigen burgerbevolking naar het door haar bezette gebied.” Daarom zijn de Israëlische nederzettingen illegaal.

De Palestijnen en Israëlische mensenrechtenorganisaties betogen vaak voor het Hooggerechtshof dat deportaties en de nederzettingen illegaal zijn, want ze schenden artikel 49. Maar het Hof weigert om hierover uitspraken te doen: immers het Hof mag alleen gewoonterecht toepassen en geen verdragen. Dus over het meest belangrijke verdrag, dat de Israëlische kolonisatie en verdrijvingen kan stoppen, beweert het Hof daar niks over te mogen zeggen.

Maar, terwijl het Hof geen beslissingen op basis van GCIV neemt, geeft het Hof er weleens commentaar op, als een terzijde. Het Hof zegt ongeveer: “We mogen geen GCIV toepassen, maar zelfs als we dat zouden mogen, zou de Israëlische regering nog steeds gelijk krijgen.” Het Hof zegt bijvoorbeeld dat paragraaf 1 is bedacht als gevolg van de nazimisdaden tijdens WWII. Paragraaf 1 zou zijn bedoeld tegen vervolgingen, zoals de Duitse deportaties van Joden, niet tegen verdrijving van 1000 Palestijnen bij Masafer Yatta om een legerkamp te bouwen. 

Over Paragraaf 6, die kolonisaties verbiedt, weigert het Hof te zeggen of het overbrengen van eigen bevolking naar de bezette gebieden legaal is, zelfs als de Israëlische regering nadrukkelijk vraagt om het bevestigen dat het legaal is.

Het Hof speelt vals

Er is een internationaal brede consensus over de interpretatie van artikel 49. Geen enkel land interpreteert het artikel zoals Israël. Het Internationaal Gerechtshof heeft in de adviesopinie van 2004 gesteld dat artikel 49 van toepassing is en daardoor zijn de nederzettingen illegaal. Het Rode Kruis interpreteert het op dezelfde manier en ook alle landen die de Geneefse Conventie hebben ondertekend. De Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering, alle andere VN-organen en alle NGO's interpreteren artikel 49 anders dan Israël. Hetzelfde geldt voor de meest vooraanstaande rechtsgeleerden, inclusief de Israëlische. 

Sterker nog, in een juridisch advies namens de Israëlische advocaat-generaal Meir Shamgar, stond dat volgens GCIV men geen burgers mag verdrijven om oefenterreinen voor het leger (IDF) te maken:

“The civilian population may not be evicted from territories in order to create training areas for the IDF, both for political and humanitarian reasons and for reasons that violate international law. Article 49 of the Convention on the Protection of Civilian Persons by War, to which Israel is a party, expressly prohibits the forcible transfer of civilians in occupied territory, except where immediate combat needs require it. In our case, it cannot be said that combat needs necessitate the evacuation of the areas intended to be training areas, and therefore the forcible evacuation of the population from these areas would constitute a violation of the provisions of the aforementioned Convention.”

Dus Meir Shamgar wist heel goed dat hij vals speelde toen hij later de president van het Hooggerechtshof werd. Kretzmer en Ronen zeggen daarover: “In interpreting GC IV Article 49(1) the Court bent over backwards in order to justify a measure which that provision clearly prohibits.”

Dus het Israëlische Hooggerechtshof weigert uitspraken te doen over de legaliteit van het hele nederzettingenbeleid en in haar commentaren verdraait het Hof de Geneefse Conventie. 

En gewoonterecht dan?

Wacht even, zeggen de Palestijnen en de Israëlische NGO's, maar het Hof mag wel op basis van gewoonterecht beslissen, zelfs als het Hof niks over GCIV zou mogen zeggen. En artikel 49 is al onderdeel van het gewoonterecht. Immers het gewoonterecht is het gedrag van de meeste landen en álle landen hebben GCIV ondertekent. En álle landen interpreteren artikel 49 op de normale manier. Dus ook volgens gewoonterecht is het verboden om Palestijnen te verdrijven en nederzettingen in bezet gebied te bouwen.

Het Hooggerechtshof speelt ook hier vals en zegt dat artikel 49 nog geen onderdeel van het gewoonterecht is geworden. Het Hof liegt want artikel 49 is wel gewoonterecht geworden. Zie ook “The Geneva Conventions as Customary Law”, van Theodor Meron, Israël’s juridische adviseur toen Israël de Westelijke Jordaanoever en de Golan in 1967 bezette.

Niet voor niets concluderen Kretzmer en Ronen: “In its decisions relating to the Occupied Territories, the Supreme Court has legitimised virtually all controversial policies and practices of the Israeli authorities, including those that are incompatible with international law.”

Uitzonderingen

Het hof beschermt soms ook de Palestijnen, maar alleen in extreme gevallen, wanneer Israël het heel bont maakt. Het Hof heeft bijvoorbeeld besloten dat nederzettingen die voor politieke of ideologische redenen zijn gebouwd, illegaal zijn. Sterker nog, zei rechter Landau, bezetting is per definitie tijdelijk en geen leger mag nederzettingen van permanente aard bouwen. Maar dit was een rechtszaak waar de regering zelf land aan de kolonisten toekende en beweerde voor het Hof dat het in de zionistische ideologie past om nederzettingen te bouwen. En het Hof betrapte de regering toen op leugens: men loog dat het leger privé-land in beslag had genomen voor militaire doeleinden. (Tot op dat moment had Israël Palestijnen onbelemmerd onteigend met de smoes ‘veiligheid’.)

Bovendien hadden de kolonisten zich bij de rechtszaak als partij aangesloten en zij zeiden dat God de Westelijke Jordaanoever aan hen gaf, dus ideologie. En de kolonisten verklapten dat de regering hen die grond beloofde. Bovendien waren er drie belangrijke ministers tegen deze nederzetting. 

Andere smoezen

Maar ook als het Hof de Palestijnen gelijk geeft, verliezen ze alsnog hun land. Zo heeft het Israëlische leger privé-land van Palestijnen aan kolonisten verkocht. Het Hof besloot dat de regering de Palestijnen moest vergoeden en de nederzetting mocht blijven. Op lange termijn leidt dit ook tot een groter territorium voor Israël, met zo weinig mogelijk Palestijnen.

Als de Israëlische regering een zaak verliest, geeft men niet op en verzint met succes andere smoezen in soortgelijke gevallen. Bijvoorbeeld het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen voor de kolonisten. Hier slikt het Hof een drogreden in: volgens internationaal recht moet de bezettende macht goed voor de bevolking onder bezetting zorgen. Volgens het Hof zijn ook de kolonisten onder bezetting, dus de bezetter moet ook voor hen goed zorgen. Dus het confisqueren van privé Palestijns land voor de behoefte van de kolonisten is wat volkenrecht vereist, aldus het Hof. Als er een fabriek in een nederzetting is, beslist het Hof dat de fabriek goed is voor de Palestijnen dus de nederzetting mag blijven.

Of neem de stelling dat Israël nederzettingen voor veiligheid bouwt, omdat kolonisten de ogen en de oren van het leger zijn in een geval van oorlog. Of de drogreden dat als er kolonisten zijn, dan kunnen de terroristen zich moeilijker tussen de lokale bevolking bewegen. Of de drogreden dat de kolonisten in een illegale nederzetting geweld zouden gaan gebruiken als ze ontruimd zouden worden en daardoor is het “a legitimate security interest” om hen daar te laten. Of de drogreden dat de bezetting (volgens volkenrecht) per definitie tijdelijk is en daardoor de nederzettingen niet verboden zijn omdat ze ook tijdelijk zijn. 

Het maakt niet uit welke absurditeiten de Israëlische regering bedenkt, het Hof vindt ze allemaal goed, zolang de drogredenen niet zo flagrant zijn als de bovengenoemde uitzondering. En als de absurditeiten alle rationele grenzen overschrijden, zegt het Hof dat het leger het best weet wat goed is voor de veiligheid, dus de rechters kunnen daarover niks zeggen.

Daarnaast accepteert het Hof zaken over individuele nederzettingen, maar weigert rechtszaken over het koloniseringsproject in zijn algeheel. Want, zegt het Hof, dit is een politieke kwestie en mag niet door rechters besloten worden. Dus Friedman’s stelling dat het Hof annexaties zal dwarsbomen is onzin.

Algemene kennis

Maar je hoeft niet Kretzmer en Ronen te lezen om te weten dat Friedman onzin vertelt. Hij zegt dat het Hooggerechtshof een “groot obstakel” tegen annexaties is. Heeft het Hof de annexatie van Oost-Jeruzalem of van de Golanhoogten tegengehouden? Hij zegt dat het Hof de Palestijnen tegen “illegale onteigeningen” beschermt. Echter Israël heeft bijna éénderde van Oost-Jeruzalem onteigend en meer dan éénderde van het land in de bezette gebieden. Illegaal. Dus blijkbaar is het Hooggerechtshof niet de “ferocious protector” van Palestijnen, zoals de Westerse experts ons wijs maken. Om met Kretzmer en Ronen te concluderen: 

“In many circles the Court is perceived as an ultra-liberal institution that has taken an antisettler and pro-Palestinian position in cases relating to the Occupied Territories. …This perception is a perversion of reality… [I]n practice the most problematic policies and practices in the Occupied Territories have received explicit or implicit judicial approval. These include establishment of Israeli settlements, taking control and making use of public land so as to serve the interests of the occupying power rather than the public in the Occupied Territories, land-use planning, changes in the local law to serve Israeli interests, deportations, and punitive house demolitions.” 

Ook ons Kabinet gelooft deze perversie.

cc-foto: Adalah 

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (51)

Willem Heerema
Willem Heerema25 jan. 2023 - 22:16

Het schiet bij de burgers tekort aan kennis over de Etnische Zuivering en ruim 55 jaren bezetting, huisuitzettingen, annexatie, kolonisatie, apartheid en het ontmeselijken van de Palestijnse bevolking en Palestina door Israël. Mogelijk kan daar een lespakket voor het van Maatschappijleer op middelbare scholen voor kunnen worden gemaakt, inclusief een korte referentie naar de Holocaust.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 21:29

https://twitter.com/DecolonizePS/status/1616875634365501442 DecolonizePalestine @DecolonizePS · 21 jan. This January marks the 35th anniversary of Rabin’s infamous “break the bones policy”, where he instructed occupation troops to break the limbs of Palestinians to crush the Intifada. DecolonizePalestine @DecolonizePS This is the same Rabin that expelled 10,000s of Palestinians from their homes in Lydda and force-marched them to Ramallah. No water or aid was given, and hundreds died on the way. Chilling testimonies from the survivors evoke genocide by imperialist forces all over the globe

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 21:26

This January marks the 35th anniversary of Rabin’s infamous “break the bones policy”, where he instructed occupation troops to break the limbs of Palestinians to crush the Intifada. https://twitter.com/DecolonizePS/status/1616875620083941377

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 16:46

Wat ik zo enorm schokkend vind is het cynisme van de Israel verdedigers. Ze malen niet om dode kinderen bv. Het is echt een doodscultuur dat zionisme.

1 Reactie
LaBou
LaBou 23 jan. 2023 - 11:40

Gezien de reacties bij andere onderwerpen hebben dat soort mensen sowieso schijt aan anderen die proberen een beter leven te vinden.

Sachs
Sachs22 jan. 2023 - 12:58

Hier nog een tweede analyse van het Israëlische Hooggerechtshof: https://azvsas.blogspot.com/2023/01/israels-supreme-court-is-and-always-has.html Quote: The Supreme Court has create[d] the legal architecture of Israeli Apartheid.

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands22 jan. 2023 - 9:53

Het zou interessant zijn om wat dieper op bepaalde achterliggende motieven in te gaan. Maar dat natuurlijk ook bij het Israel-artikel van morgen. En anders bij dat van overmorgen.

15 Reacties
Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 10:51

Het zou interessant zijn als u eens op de inhoud reageerde in plaats van enkel onheuse en ongefundeerde insinuaties van antisemitisme te maken.

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands22 jan. 2023 - 11:10

@Volrin Ik heb bij eerdere stukken van de auteur wel eens aangegeven wat er m.i. eenzijdig en daarmee onwaar aan is. Maar ik kan natuurlijk niet iedere dag een epistel over Israël schrijven. Er zijn nogal wat andere conflicten die veel problematischer zijn. Ik heb verder ook geen obsessie met Israël, dus ik kan gerust eens een dagje overslaan.

Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 13:07

"Ik heb bij eerdere stukken van de auteur wel eens aangegeven wat er m.i. eenzijdig en daarmee onwaar aan is." Dat zal zo zijn, maar niet bij dit artikel. "Maar ik kan natuurlijk niet iedere dag een epistel over Israël schrijven." Dat vraag ik ook niet. Ik vraag u om op de inhoud van dit artikel te reageren. Dat kan zo kort zijn als u wil, als het maar inhoudelijk is. Dat was uw oorspronkelijke reactie namelijk in geen geval. " Er zijn nogal wat andere conflicten die veel problematischer zijn. Ik heb verder ook geen obsessie met Israël, dus ik kan gerust eens een dagje overslaan. " U blijft de inhoud dus negeren en steken op ongefundeerde beschuldigingen.

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands22 jan. 2023 - 13:43

@Volrin Een nogal rare reactie. U zegt dat ik insinuaties en beschuldigingen uit. Het enige wat ik echter zeg is dat ik vandaag iets kan schrijven, maar dat ik dit ook onder het Israel-stuk van morgen kan doen, of van overmorgen etc.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 15:26

Welke achtergronden had u verdiept willen zien? Het bevalt u maar niets dat de fascistische praktijken van die oorlogsmisadige schurkenstaat wordt besproken?

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 15:42

Dit is toch een goed onderbouwd verhaal. Heeft u nog vragen?

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 16:49

Schenkerdesvaderlands, u speelt hier de onozele. Volrin heeft volkomen gelijk in zijn analyse van u bijdrage. U weet geen fatsoenlijk antwoord te verzinnen, dus kunt u met een jijbak.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 18:09

kunt=komt

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands22 jan. 2023 - 18:22

@oproerkraaier Welke jij-bak? Dat er conflicten zijn die problematischer zijn? Tsja, Ik zou conflicten in Jemen, Syrië, Oekraïne etc. zo wel willen noemen. Maar wat is daar het probleem van? Waarom zou ik het Israel-Palestijnen conflict het belangrijkste conflict moeten vinden? Nogmaals, ik heb er geen obsessie mee en hoef er dus ook niet iedere dag over leeg te lopen.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 20:01

Welke jijbak? De jijbak dat dit "weer" een artikel over de zionistische schurkenstaat Israël is.

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands22 jan. 2023 - 20:46

@oproerkraaier "Welke jijbak? De jijbak dat dit "weer" een artikel over de zionistische schurkenstaat Israël is" Huh? Maar het is toch ook weer een artikel over Israël? Wat is daar onwaar aan?

Zandb
Zandb23 jan. 2023 - 7:10

Schenker Hier valt u duidelijk door de mand: "Waarom zou ik het Israel-Palestijnen conflict het belangrijkste conflict moeten vinden?" Wie verlangt dat dan van u, dat u dit conflict het belangrijkst moet vinden? Ticu toch zeker niet.

Volrin
Volrin23 jan. 2023 - 8:54

@Schenker " @Volrin Een nogal rare reactie." Helemaal niet. Het is normaal om mensen te vragen op de inhoud in plaats van de persoon te reageren. " U zegt dat ik insinuaties en beschuldigingen uit. " Klopt. "Het enige wat ik echter zeg is dat ik vandaag iets kan schrijven, maar dat ik dit ook onder het Israel-stuk van morgen kan doen, of van overmorgen etc. " U insinueert eerst dat de auteur kwade motieven heeft en wanneer u er op aangesproken wordt dat u niet op de inhoud reageert, probeert u weg te duiken met het excuus dat u geen hele epistels wil schrijven. Waar u ook helemaal niet om gevraagd wordt.

Volrin
Volrin23 jan. 2023 - 8:56

@Schenker "Ik heb verder ook geen obsessie met Israël, " Dit is ook een nauwelijks verhulde persoonlijke aanval.

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands23 jan. 2023 - 10:42

@Volrin, "Ik heb verder ook geen obsessie met Israël, " Dit is ook een nauwelijks verhulde persoonlijke aanval. Waar heeft u het over? Ik geef aan dat ik geen obsessie met Israël heb om de simpele reden dat ik die niet heb. Ik krijg het gevoel dat u reageert vanwege mijn bijval aan Hans van de Horst die vorige week zijn vinger op een schijnbaar zere plek legde (virulente haat tegen Israël). Wel, dat vond en vind ik nog steeds een goed punt van Han: haat, racisme en extremisme moet altijd bestreden, of het nu van uit de hoek van de FvD komt of van elders. Dat beng u toch wel met mij eens?

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 1:29

Goed verhaal over de nieuwe extreem rechtse regering in die schurkenstaat. https://dekanttekening.nl/wereld/nieuwe-israelische-regering-extremer-maar-israel-schendt-al-heel-lang-palestijnse-rechten/

Thuiszitter
Thuiszitter21 jan. 2023 - 23:18

Israël vindt zichzelf wel een rechtstaat dat moge duidelijk zijn . De westerse duiders hebben niks te geloven , het zijn de scheppers van de staat Israel, en niet alleen door de wwII , al eeuwen is dat aan de gang. “Je moet bedenken dat er eeuwen en eeuwen gif van anti-judaïsme gezaaid is”, aldus Lody van de Kamp, rabbijn en schrijver. “Dus ook na de Shoah, de vernietiging van zes miljoen Joden, is dat niet zomaar even voorbij. Iets dat zo lang gezaaid is, dat blijft opkomen. Dat haat zaaien begon al met de kerkvaders, het gebeurde in de katholieke kerk, maar ook bij de Reformatie is het volop aanwezig. “Luther heeft echt hele nare dingen over de Joden gezegd. Calvijn ook, maar in iets mindere mate. Van die laatste hoefden de Joden weliswaar niet dood, maar ze moesten wel verbannen worden. En hun synagogen verbrand. Dat gaat er goed in bij het volk. Dus Hitler hoefde in zijn antisemitisme niets zelf uit te vinden. Dat had het christendom al eeuwenlang gedaan. (bron : https://www.trouw.nl/religie-filosofie/waarom-is-er-eigenlijk-antisemitisme~b39ebe03/ ) En hier heeft de rabbijn helemaal gelijk. Hopen dat er een mindere rechtse regering komt en die gemeend naar een tweestaten oplossing blijft zoeken en het dialoog aan blijft gaan.

6 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 0:59

Die 2 statenoplossing zit er niet meer in omdat de zionisten enorm veel land bij elkaar gestolen hebben onder het toeziend oog van de internationale gemeenschap. Nu moeten we gaan voor 1 staat waarin alle misdadigers worden gestraft. Geen vrede zonder rechtvaardigheid is geen loze kreet. Er moet een soort Neurenberg tribunaal komen voor Israëlische misdadigers.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 1:30

" Dus Hitler hoefde in zijn antisemitisme niets zelf uit te vinden. Dat had het christendom al eeuwenlang gedaan." Dat klopt toch gewoon? Daarom is die demagogie over "joods-christelijke" traditie in dit land ook zo walgelijk.

Sachs
Sachs22 jan. 2023 - 13:21

@ Thuiszitter [Hopen dat er een mindere rechtse regering komt en die gemeend naar een tweestaten oplossing blijft zoeken en het dialoog aan blijft gaan.] Inmiddels is Israël decennia op zoek – de Oslo-akkoorden zijn dit jaar dertig jaar oud – en inmiddels mag worden gesteld dat die zoektocht averechts heeft uitgewerkt. Een van de effecten is dat de tweestatenoplossing, pronkstuk van Oslo, voorgoed onmogelijk is geworden. Daarmee draait het 'conflict' niet langer om land, maar om gelijke rechten. Tot een dialoog daarover is Israël niet bereid, noch ooit geweest. Gevolg is, en dat ziet u gebeuren, dat wereldwijd een beweging op gang komt om die af te dwingen. Dat is de dynamiek die we waarnemen.

Sachs
Sachs22 jan. 2023 - 13:29

Verder valt me op dat in uw antisemitisme-betoog geen Palestijn voorkomt. Decennia zijn (en worden, zie Masafer Yatta, de Naqab, Oost-Jeruzalem, enz.) die verdreven. Het één rechtvaardigt het ander echter geenszins.

Thuiszitter
Thuiszitter22 jan. 2023 - 22:27

Oproerkraaier - onze politiek die het over joods christelijke traditie hebben, ermee schermen, is inderdaad walgelijk . Sachs - mijn hoop spreek ik juist uit voor de Palestijnen.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans323 jan. 2023 - 11:53

@oproerkraaier Met de joods-christelijke traditie wordt bedoeld dat het christendom uit het joodse geloof is voortgekomen, niet de antisemitische-christelijke traditie van een paar duizend jaar oud. Jezus was geen christen maar een joodse 'oproerkraaier' die ze aan het kruis hebben geslagen.

Onne Smeets
Onne Smeets21 jan. 2023 - 20:38

De Israëlische rechtstaat verdient zeker kritiek maar dat is alleen mogelijk omdat zij bestaat in tegenstelling tot de haar omringende landen en de rest van de islamitische wereld waar de sharia leidend is en er geen scheiding is tussen dit religieuze recht en de staat. De onderscheidende obsessie met Israël van mensen als Ticu en media die daar ruim podium aan geven is dan ook een zeer kwalijk fenomeen.

9 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 1:03

"verdient zeker kritiek maar dat is alleen mogelijk omdat zij bestaat in tegenstelling tot de haar omringende landen " echt! volg een cursus logica. De redenen die jij erbij haalt om de Israelische oorlogsmisdadige praktijken te verdedigen zijn te bizar voor woorden. Omdat het in andere landen slecht is gesteld met de democratie mag Israel land stelen, mensen opsluiten zonder vorm van proces, (kinderen) doodschieten, families die daar geworteld zijn onteigenen, boomgaarden vernielen, water stelen, journalisten dood schieten, etc etc. Probeer eens na te denken!

Zandb
Zandb22 jan. 2023 - 6:12

Onne Onwillekeurig dus wat Ticu schrijft, hij zit fout? Want kritiek is weliswaar mogelijk maar in feite alleen in theoretische zin. Want hoe kan je ook maar iets inbrengen tegen een redenering als: Wat er ook maar op Israel aan te merken valt, de omringende landen dwingt het daartoe.

Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 8:51

"De Israëlische rechtstaat verdient zeker kritiek maar dat is alleen mogelijk omdat zij bestaat in tegenstelling tot de haar omringende landen en de rest van de islamitische wereld waar de sharia leidend is en er geen scheiding is tussen dit religieuze recht en de staat." Dat hangt er helemaal vanaf welke definitie van rechtstaat je hanteert. Als je de hele basale definitie hanteert: een staat waarbij de rechten en plichten van burgers in de grondwet staat, hebben sommige van die Islamitische landen ook een rechtstaat. Als je definitie hanteert van een staat waarbij burgers gelijke rechten en zekere vrijheden hebben, is Israël net zo min een rechtstaat als de omringende landen.

Mark Huysman
Mark Huysman22 jan. 2023 - 12:42

[De Israëlische rechtstaat verdient zeker kritiek maar dat is alleen mogelijk omdat zij bestaat…] Mihai Martoiu Ticu beweert dat Israël geen normale rechtsstaat is en dat onderbouwt hij uitgebreid in bovenstaand artikel. Jij komt niet verder dan dat te ontkennen. Geen enkel argument. [De onderscheidende obsessie met Israël van mensen als Ticu en media die daar ruim podium aan geven is dan ook een zeer kwalijk fenomeen.] Als jij nu eens jouw onderscheidende obsessie met dat land zou gebruiken om wat inhoudelijke zaken op een rijtje te zetten iv de hele tijd naar andere landen te wijzen, dan zouden we er misschien nog wat aan hebben. Je komt niet verder dan mensen en media kwalijk te nemen dat ze er serieus aandacht aan besteden. Wat een onvermogen.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 13:21

@Volrin 'Als je definitie hanteert van een staat waarbij burgers gelijke rechten en zekere vrijheden hebben, is Israël net zo min een rechtstaat als de omringende landen.' Geen speld tussen te krijgen, Israël is niet veel beter dan de omringende landen; daarom is die bizarre obsessie met Israël vanuit specifieke linkse kringen (je zou ze als 'links' kunnen omschrijven) en de Islamitische wereld ook zo hypocriet.

Sachs
Sachs22 jan. 2023 - 13:39

@ Onno, [De onderscheidende obsessie met Israël ...] Die 'obsessie' was tientallen jaren verplichte kost, weet u nog? Alleen toen stonden we te juichen. Ik heb geen klachten van u vernomen. De 'omringende landen' zijn een irrelevante afleiding. Anders dan in het geval van Israël hebben we hen niet door dik en dun gesteund, wapens geleverd, illegale producten afgenomen of hen in internationale fora beschermd. Anders dan Israël verdedigen we hun misdaden niet.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 15:42

@Sachs 'Anders dan in het geval van Israël hebben we hen niet door dik en dun gesteund, wapens geleverd, illegale producten afgenomen of hen in internationale fora beschermd.' Dat is natuurlijk een doorn in het oog van jullie, net zoals de Abraham-akkoorden; het moet een gevoel van machteloosheid geven. Verder zijn landen zoals Koeweit, de VAE en Saudi-Arabië ook bondgenoten van het Westen en die steunen we ook met wapens etc.

Sachs
Sachs22 jan. 2023 - 23:25

@ GeenProbleem [Dat is natuurlijk een doorn in het oog van jullie, net zoals de Abraham-akkoorden; het moet een gevoel van machteloosheid geven.] Wonderlijke redeneringen houdt u erop na. Is er iets niet duidelijk? [Verder zijn landen zoals Koeweit, de VAE en Saudi-Arabië ook bondgenoten van het Westen en die steunen we ook met wapens etc.] U hebt ongelijk. We steunen ze niet met wapens, nemen geen illegale producten van ze af en saboteren geen VN-resoluties waarin zij worden aangesproken op mensenrechtenschendingen. Overigens houden de drie genoemde staten niet al 55 jaar een land bezet met als doel de bevolking te verdrijven en haar land te koloniseren.

Volrin
Volrin23 jan. 2023 - 8:58

@GeenProbleem @Volrin 'Als je definitie hanteert van een staat waarbij burgers gelijke rechten en zekere vrijheden hebben, is Israël net zo min een rechtstaat als de omringende landen.' Geen speld tussen te krijgen, Israël is niet veel beter dan de omringende landen;" Toch wordt dat door meerdere mensen wel zo gebracht elke keer dat er kritiek is op het beleid van Israël. " daarom is die bizarre obsessie met Israël vanuit specifieke linkse kringen (je zou ze als 'links' kunnen omschrijven) en de Islamitische wereld ook zo hypocriet." Ik heb totaal geen interesse in wat voor stropoppen u op anderen projecteerd.

Farmer2
Farmer221 jan. 2023 - 19:53

Israël is de laatste weken het zwarte schaap op Joop. Met z'n allen schieten op Israël. Gelukkig zijn de andere landen in het Midden Oosten perfecte democratieën.

13 Reacties
Volrin
Volrin21 jan. 2023 - 20:45

Uw gebrek aan inhoudelijk reactie, alsmede uw whataboutisme, staan genoteerd.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 1:32

Goeie inhoudelijke reactie op de misdadige praktijken van een oorlogsmisdadige- en racistische schurkenstaat. /s

Zandb
Zandb22 jan. 2023 - 6:06

Farmer Toch knap hoor, hoe u een zo goed beargumenteerd, niet zo maar even te lezen artikel zo achteloos als grof vuil langs de weg zet.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 11:26

@Farmer En ze zijn zo boos en gefrustreerd, wetende dat ze er NIETS aan kunnen doen. In Israël halen ze hun schouders op, en in de rest van het Midden-Oosten ook.

JohnVKR
JohnVKR22 jan. 2023 - 12:38

@Farmer2 Joop is zo ongeveer het enige Nederlandse mediaplatform dat structureel aandacht schenkt aan de misdaden van Israël jegens het Palestijnse volk. De meeste andere media zwijgen. Bovendien is de aandacht meer dan terecht in het licht van de ontstaansgeschiedenis van Israël . De staat, het daaruit vloeiende onrecht en de apartheidspolitiek, is door ons - de geallieerde landen uit WO2 - gecreëerd. Dat de meeste andere Nederlandse media er geen aandacht voor hebben, zegt vooral - in negatieve zin - iets over al die andere media.

Mark Huysman
Mark Huysman22 jan. 2023 - 12:45

GeenProbleems belangrijkste ‘argument’ in deze discussie: ‘Israël doet toch wat het wil, lekker puh’.

Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 13:12

@GeenProbleem "@Farmer En ze zijn zo boos en gefrustreerd, wetende dat ze er NIETS aan kunnen doen. In Israël halen ze hun schouders op, en in de rest van het Midden-Oosten ook." U niet, want u blijft er op reageren.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 13:19

@volrin 'U niet, want u blijft er op reageren.' Ik vind het wel leuk om te zien hoe de 'Mark Huysman' en onze vertegenwoordigers van The Rights Forum met lede ogen toe kijken hoe Israël hun gaat overleven wetende dat ze er niets (maar dan ook helemaal niets) aan kunnen doen.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 15:30

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Farmer2
Farmer222 jan. 2023 - 17:07

Dank voor alle reacties! Mijn eerste reactie was inderdaad te gemakkelijk en te kort door de bocht. Maar, Israël is een land omringd door potentiële vijanden. ( het Joodse en Islamitische geloof zijn niet vies van geweld en wraak )( doorlopende kettingreacties ) Als Nederlander zijnde is het sowieso lastig kritiek te hebben op Israël. Procentueel zijn hier in de tweede wereldoorlog de meeste Joden weggevoerd. De pers heeft ook weinig aandacht voor de misstanden in de rest van het Midden Oosten of Africa. ( Politici ook niet) De olie en de delfstoffen zijn belangrijker.

MG1968-2
MG1968-222 jan. 2023 - 18:47

@GeenProbleem "Ik vind het wel leuk om te zien hoe de 'Mark Huysman' en onze vertegenwoordigers van The Rights Forum met lede ogen toe kijken hoe Israël hun gaat overleven wetende dat ze er niets (maar dan ook helemaal niets) aan kunnen doen." Om twee redenen triest. Op de eerste plaats zijn zij niet op uit om Israel te liquideren (en dat is je telkenmale toegelicht) maar daarnaast heb je er blijkbaar geen moeite mee om voor jou je bereid bent om op graven te dansen. In een ander onderwerp schreef je 'het was een grapje'. Ga je hier ook hetzelfde recept als aldaar volgen: Iets verwerpelijks schrijven, daarmee geconfronteerd proberen af te leiden en als dat niet lukt afdoen als 'grapje'? Doe geen moeite. Dan zijn je grappen immers ook verwerpelijk.

GeenProbleem
GeenProbleem23 jan. 2023 - 10:48

@mg1968 ‘ Ga je hier ook hetzelfde recept als aldaar volgen: Iets verwerpelijks schrijven, daarmee geconfronteerd proberen af te leiden en als dat niet lukt afdoen als 'grapje'?’ Het is ook geen grap, ik ben volkomen serieus over dit onderwerp. Ik hoef ook helemaal geen verantwoording af te leggen aan wie dan ook over wat ik schrijf en over welke grappen ik maak; en al helemaal niet aan ‘MG1968’. ‘ Op de eerste plaats zijn zij niet op uit om Israel te liquideren (en dat is je telkenmale toegelicht) ’ Daar geloof ik helemaal niets van, veel mensen in deze discussie laten hun ‘true colors’ niet zien.

Willem Heerema
Willem Heerema25 jan. 2023 - 22:20

Beste Farmer 2. Als het ontbreekt aan inhoudelijke argumenten dan wordt vaak een reactie als de uwe gebruikt. Het is de methode van z.g. "Verzachten" . En het Hebreeuwse woord dat ik daarvoor heb geleerd is: Hasbara.

Oproerschreeuwer
Oproerschreeuwer21 jan. 2023 - 18:55

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

MG1968-2
MG1968-221 jan. 2023 - 18:06

Je kunt hard roepen dat je een rechtsstaat bent en dat klopt voor degene waarvoor je die rechtsstaat bent. Het idee dat een rechtsstaat er is om voor recht te staan in plaats van belangen met blinddoek te behartigen is een opvatting van de rechtsstaat die er eentje is van de vorige eeuw. Het is geen mythe. Het is een cheer. Het zegt: kijk mijn cluppie goed voor mij zorgen. Dat is wat het idee is van die moderne rechtsstaat. Ook in Nederland overigens. Het is bijvoorbeeld meer de rechtstaat van daders van sequeel geweld en niet die van de slachtoffers. Nogmaals, als voorbeeld, er zijn meerdere te benoemen. Gewoon, op mensenrechten niveau, ook hier. Rechtstaat is allang niet meer te objectiveren naar die blinddoek. En natuurlijk wordt de kwalificatie dus ingezet als retoriek. Hopend om de mensen die de oorspronkelijke definitie aanhangen een rad voor de ogen te draaien. Waarom zou dat moeten slagen? Vertel maar eens, Israël, wat is een rechtstaat ook al weer…

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2023 - 17:31

Zo gaat dat. Ik word er niet goed van. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/16/ik-hoor-u-toch-niet-sancties-tegen-israel-mompelen-a4154288

1 Reactie
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 1:05

goed commentaar.