Joop

Anti-wokiste Dilan Yesilgöz-Zegerius is hypocriet

  •  
17-09-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
6978 keer bekeken
  •  
ANP-454627635

VvMU is voor de wokisten om de regering te bekritiseren, niet voor de regering om naar beneden te schoppen.

In de HJ Schoo-lezing riep Dilan Yesilgöz-Zegerius (Minister van Justitie) dat wokisten de rechtsstaat bedreigen.

Zij heeft het in haar lezing veertien keer over ‘vrijheid van meningsuiting.’ Zoals: 

“Wokisten willen bepalen wie recht van spreken heeft. Ons vermogen om te groeien, om te leren, om te ontwikkelen, wordt gevoed door wederzijdse kritiek en open discussies. Wie dat wil beperken door safe spaces te eisen op universiteiten, door elke vorm van zogenaamd confronterende kennis uit te sluiten; door de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt te maken aan subjectieve emoties of door te bepalen welke woorden de vrije media wel of niet mogen gebruiken, die beperkt ware vooruitgang. Door een zelf geclaimd recht om niet gekwetst te worden. Dit legt een enorme druk op de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en academische vrijheid. Onze vrije samenleving heeft open debat nodig, dat is onze zuurstof. Open debat waarin je woorden met woorden bestrijdt. Open debat, waarbij argumenten bepalen of je gelijk krijgt, en niet de lengte van je tenen.

Man of vrouw: vind een paar ballen en wees weerbaar, zou ik zeggen. In een open samenleving moet je een schild ontwikkelen. Er zijn nu eenmaal meningen of feiten, die jij liever niet ziet of hoort. Het is een gevaarlijk misverstand dat er zoiets zou bestaan als het recht om niet gekwetst te worden. Het is gevaarlijk, omdat mensen dan de neiging hebben om zich ernaar te gaan gedragen. Dat leidt tot zelfcensuur. Om gedoe te voorkomen. Om geen vuur te trekken. Om je baan te houden. Om niet gecanceld te worden.”

Taal schept machtsstructuren

Ik mailde tevergeefs naar de VVD en vroeg naar voorbeelden van wokisten die zulke dingen doen. Immers de term woke behoort tot de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en zij strijden voor gelijke rechten. Zij reageren niet op racistische taal omdat ze gekwetst zijn, maar omdat de taal machtsstructuren in de wereld verandert. 

Neem bijvoorbeeld het woord ‘jodenstreek’. Dit woord manipuleert kinderen om antisemieten te worden. Zij associëren een bepaalde valsheid (sluwheid, slinksheid) automatisch met Joden. Als gevolg daarvan zullen zij later Joden discrimineren, niet in dienst nemen, geen zaken met hen doen en niet op ze stemmen. 

Dus de racistische taal herverdeelt de politieke goederen (zoals geld, macht, rechten, vrijheid) onrechtvaardig. Mensen die racistische taal gebruiken, zijn zoals magiërs die met toverspreuken het geld en de macht bemachtigen; en anderen rechten en vrijheid ontnemen. Daarom hebben slachtoffers het recht om zich te verdedigen. Daarom reageren wokisten op uitspraken, zoals van Raisa Blommestijn op TV: “Blanken worden door negers in elkaar geslagen. Op grote schaal.” (min 10:36)

CIDI’s lange tenen

Een goed voorbeeld van lange tenen is CIDI’s rechtszaak tegen Baudet. Baudet vergeleek de behandeling van de ongevaccineerden met de Jodenvervolging en CIDI maakte hem monddood bij de rechter, met de smoes dat hij kwetsend zou zijn.

Let op. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt dat antisemitisme en holocaustontkenning niet beschermd zijn door vrijheid van meningsuiting (VvMU). Ik ben hier 100% mee eens. Maar de vergelijkingen van Baudet waren niet antisemitisch (en de rechter erkende dit), noch ontkende hij de Holocaust. Baudet maakte een deductieve analogie. Deductieve analogieën vergelijken geval A met geval B en beweren dat als in geval B een principe werkt, dit principe ook op geval A toegepast moet worden. Wie deductieve analogieën maakt, zegt niet dat de gevallen identiek zijn, maar dat er hetzelfde principe aan het werk is. In dit geval waren de principes: vervolging, onderdrukking, vrijheid en onaantastbaarheid van het lichaam. (let op ik ben het niet met de drogredenen van Baudet eens, maar drogredenen zijn niet strafbaar).

De rechter trapte in de drogreden van CIDI dat Baudet de Holocaust zou bagatelliseren en onnodig grievend zou zijn. Dit beschadigt de rechtsstaat omdat de rechter iemands fundamentele mensenrechten schendt op basis van drogredenen. Dus dit is een rechtelijke dwaling. 

Sterker nog, volgens het EHRM is vrijheid van meningsuiting vooral bedoeld om de regering te bekritiseren, precies wat Baudet deed. De rechter maakte Baudet monddood zoals Russische rechters de kritiek op Poetin bestraffen. Dus deze rechtszaak is schadelijker voor de rechtsstaat dan wokisten. Toch kwam Yesilgöz-Zegerius niet op het idee om dit als voorbeeld te gebruiken. 

Waarom niet? Zij citeerde immers het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 

“De vrijheid van meningsuiting vormt één van de wezenlijke grondslagen van een democratische samenleving, één van de basisvoorwaarden voor haar vooruitgang en voor de ontwikkeling van ieder mens. Zij is niet alleen van toepassing op “informatie” of “ideeën” die gunstig worden ontvangen of als niet aanstootgevend worden beschouwd, dan wel met onverschilligheid worden bezien, maar ook op uitingen die de staat of enig deel van de bevolking beledigen, choqueren of verontrusten. Dat zijn de eisen van pluralisme, tolerantie en ruimheid van geest zonder welke er geen democratische samenleving kan bestaan.”

De uitspraken van Baudet voldoen hier precies aan. Ook als ze aanstootgevend zijn, als ze beledigen, choqueren of verontrusten, ze vallen onder VvMU.

Vrijheid van meningsuiting is bedoeld om macht te nivelleren

Met het EHRM-citaat slaat de minister de plank twee keer mis. Ten eerste, in de uitspraken van het EHRM staat een verborgen logica: het hof nivelleert de macht. Je moet eerst vragen: wie heeft meer macht, de spreker of zijn ‘slachtoffer’? Hoe meer macht de spreker heeft, hoe minder vrijheid van meningsuiting om anderen zwart te maken. Hoe machtiger zijn ‘slachtoffer’, hoe meer vrijheid voor de spreker. Bijvoorbeeld politici die de regering bekritiseren hebben meer vrijheid van meningsuiting dan normale burgers, vooral omdat zij voor een groep mensen spreken; wie de politici monddood maakt, maakt hun stemmers monddood. Daarentegen als de politicus haat jegens een minderheid zaait, heeft hij juist minder vrijheid, omdat de minderheid minder macht heeft dan de politicus.

Zo heeft Baudet minder vrijheid om haat jegens moslims of Joden te zaaien, maar meer vrijheid om de regering te bekritiseren. En ook de wokisten zijn een minderheid met minder macht, terwijl de minister macht heeft. Dit betekent dat de aanval van Yesilgöz op de wokisten tegen de logica van het EHRM is. VvMU is voor de wokisten om de regering te bekritiseren, niet voor de regering om naar beneden te schoppen.

Ten tweede zegt ze dat de politie cartoonist Nekschot arresteerde “omdat hij de islam zou hebben beledigd.” Dit klopt niet. Volgens het NRC arresteerde men Nekschot niet voor belediging van de islam, maar op verdenking van belediging dan wel aanzetten tot haat wegens ras: 

“De acht spotprenten die justitie strafbaar vindt, gaan over Turken, Marokkanen en mensen met een donkere huidskleur. De boodschap die uit de serie spreekt: ze slaan hun vrouw, zijn lui, ondankbaar, gewelddadig, profiteren en neuken met geiten. En de oorspronkelijke Nederlanders dragen daarvan de last…Terwijl de Deen Westergaard de draak steekt met het geloof (Mohammed) richt Nekschot zich vooral op het beledigen van bevolkingsgroepen…Het gaat justitie niet alleen om de gewraakte tekeningen, maar ook om de discriminerende teksten die Nekschot anoniem via zijn website verspreidt.” 

Zelfs na zijn vrijlating, vond het OM Nekschot nog steeds strafbaar, maar besloot alsnog niet te vervolgen. Dit weerlegt de uitspraak van de minister: “Zo lang je binnen de grenzen van de wet blijft, mág je in een democratie alle ideeën aanhangen en propageren.” Zij kwam voor Nekschot op terwijl hij buiten de grenzen van de wet handelde. 

Daarnaast, de minister zegt in de lezing: “Wokisme bevordert onverdraagzaamheid terwijl verdraagzaamheid nu juist de kern van de democratische rechtsstaat is.” Hoe verdraagzaam is Nekschot? Niet. Nekschot is het perfecte voorbeeld waarvan het EHRM zegt dat niet binnen de VvMU valt: 

“[T]olerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on intolerance.”

Anti-wokisten hebben dubbele standaarden

Tijdens de Nekschot-affaire verschenen ook de cartoons van Kurt Westergaard. De Arabisch-Europese Liga (AEL) plaatste op haar site antisemitische cartoons om te bewijzen dat het westen hypocriet is: antisemitisme wordt wel bestraft, maar bij islamhaat roept iedereen ‘vrijheid van meningsuiting’. En de AEL kreeg gelijk, want CIDI stapte naar de rechter en AEL kreeg een boete.

Ook Delano Felter werd veroordeeld voor anti-homouitspraken (terecht). De roepers van ‘woke’ en ‘cancel culture’ sprongen niet op de barricades voor Felter, noch AEL, noch Baudet, maar wel voor Nekschot, Wilders en Westergaard. Dus anti-wokisten hebben dubbele standaarden: als men negatieve dingen zegt over zwarten en allochtonen, dan heeft de vrijheid van meningsuiting voorrang; daarentegen, als men autochtonen kwetst (zoals Baudet, Felter en AEL), dan moet men monddood. Bij deze groep hoort ook Yesilgöz-Zegerius. Vooral omdat zij de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme in de wetgeving wil vastleggen, wat de VvMU en de rechtsstaat verder zou aantasten

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (101)

Mark Huysman
Mark Huysman20 sep. 2022 - 8:41

@DanielleDefoe 19 sep. 2022 - 19:33 Ik heb me ook niet erg verdiept in die kwesties. Waar het mij om ging is dat er beweerd werd dat er mensen op universiteiten ontslagen zijn op grond van hun opvatting over genderidentiteit. Dat is volgens mij gewoon niet het geval. De mensen die vanwege hun opvattingen op universiteiten ontslagen worden zijn meestal academici die het opnemen voor de rechten van Palestijnen. Dat Stock en JK Rowling onder vuur zijn komen te liggen vanwege hun opvattingen is iets anders. Ze worden niet ‘gecanceld’. Stock en Rowling zijn machtige mensen wier woorden grote draagwijdte hebben. JK Rowlings heeft bijvoorbeeld een tweet onder haar miljoenen followers gepromoot waarin trans vrouwen ‘mannen in jurken’ worden genoemd die onterecht steun krijgen van links. Ik kan me voorstellen dat veel fans van Harry Potter hier door geshockt zijn aangezien de boeken juist een steun in de rug leken voor kinderen/jongeren die ‘anders’ zijn. Dat wil niet zeggen dat alle reacties op Rowlings (en Stock) goed zijn. Wellicht dat sommigen flink over de scheef gaan. Maar wat mij betreft kun je dat ook zeggen over JK Rowlings zelf (bv vanwege de promotie van die tweet ) of van Stock, gezien haar wens om ouders van trans kinderen te ‘outen’ (zie mijn bijdrage van 19 sep. 2022 - 9:51).

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman20 sep. 2022 - 8:50

Sorry, Rowling zonder s!

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2022 - 10:34

De "macht" van individuele academici is zeer beperkt. Als studenten (massaal) actie voeren tegen een hoogleraar/docent wordt haar/zijn positie al snel heel moeilijk. Universitaire bestuurders hebben ook liever niet dat hun instelling negatief in het nieuws komt. Ook in zo'n geval is een ontslaggrond gewoonlijk wel te vinden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2022 - 11:25

In de UK en de US speelt er ook een belangrijke kwestie die niet over het hoofd moet worden gezien namelijk dat studenten dik moeten betalen voor een plaats aan de UNI. Hoe hoger de kosten, hoe groter het risico dat de docent zal worden gezien als iemand die moet leveren wat studenten willen horen. De meeste "onrust" zal zich beperken tot de sociale faculteiten. PS Geen kenner van het werk van Rowling. De literaire kwaliteit sprak mij niet aan.

Dr. Znayder
Dr. Znayder19 sep. 2022 - 11:43

Het verlichtingsprincipe van rede is nog altijd het beste wapen om voor jezelf te denken en je te wapenen tegen machtsstructuren. En dat wordt juist ongedaan gemaakt. Het oeuvre van Derrida, Deleuze en Lacan, waar het idee uit voortkomt dat taal en machtsstructuren nauw verweven zijn met taal blijkt problematisch. Niet zozeer omdat de kritiek onterecht is, dat zag Nietzsche al (en daar hebben ze het ook vandaan). Maar het heeft ondertussen de hele linkse zaak impotent gemaakt. Ja er is minder repressie, maar het schiet ook door. Tegelijkertijd heeft het de deuren voor neoliberalisme opengezet, dat heel erg lekker gaat op dit postmodernisme. Het verandert onze samenleving in een rap tempo in een neo-feudale samenleving met ongekende ongelijkheid. Tel daarbij op de opkomst van het populisme en de kans is groot dat we binnenkort qua repressie weer terug bij af zijn. En we kunnen er niks meer tegen doen, want in een postmoderne samenleving word je vertelt hoe je moet denken.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen19 sep. 2022 - 15:41

Onsamenhangend stukje, je verslikt jezelf in het gebruik van 'maar'? 'Het idee blijkt problematisch. niet zozeer omdat de kritiek onterecht is . maar het heeft de linkse zaak impotent gemaakt' Daarna wordt het eigenlijk nog onsamenhangender. Een te grove kwast. En van voor naar achter van links naar rechts (6x)

vdbemt
vdbemt19 sep. 2022 - 8:32

Hierover een uitstekende column van Sander Schimmelpenninck in de Volkskrant van vandaag (19 sept).

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 11:47

betaalmuur

MG1968-2
MG1968-219 sep. 2022 - 13:37

@Danielle Ik stuitte niet op betaalmuur en gebruikte de hieronder genoemde link (https://archive.ph/D0ulL). Ik heb voor zover ik weet geen abonnement op de volkskrant (meer) dus ga er van uit dat het als het voor mij gratis is, het dat ook voor jou is.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 sep. 2022 - 15:45

Het lukte mij ook om hem te lezen, en ik ben het eens, maar hij had eigenlijk over Dilan Yesilgöz moeten gaan. Ietsje beter verstopts, maar dezelfde tactiek met betrekking tot het aannemen van 'gelijkwaardigheid'.

EricDonkaew
EricDonkaew20 sep. 2022 - 1:04

@MG1968 --------------------- Bedankt voor de link.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2022 - 10:35

Dank voor de tip.

Sonic2
Sonic218 sep. 2022 - 12:40

Anti Woke zijn is een loze inhoudsloze huls. Het is een ontlading van de "rechtse" onderbuik om alles wat je niet aan staat te karakteriseren. Ik zal ook waarschijnlijk woke zijn, want niet "rechts" genoeg. Of te elitair. Voor de rest leuke media stunt van Yesilgoz die wil scoren bij "rechtse" partijen. Althans de kiezers daarvan. Het zal zinloos blijken te zijn, want die "rechtse" kiezers blijven tot aan 2100 door drammen op hun gebruikelijke pad. Die hebben minimaal 12 Wildersen en 12 Baudets nodig die allemaal aantoonbaar falen tot dat ze iets van een U turn gaan maken. Wat een volk

7 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 14:51

'Ik zal ook waarschijnlijk woke zijn' Jij bent niet woke en ook niet elitair, kan me ook niet echt voorstellen dat iemand jou op basis van je teksten ook elitair zou noemen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 18:40

Als je woke zou zijn, zou je niet eens met mij in discussie willen gaan. Woke ziet mij als 'een fascist' en met 'fascisten' praat je niet, die 'bestrijd' je.

Sonic2
Sonic218 sep. 2022 - 18:44

@ GeenProbleem Die eerste vier woorden kloppen. Dus dat heeft u eindelijk eens goed verwoord. Daarna lijkt de automatische piloot aan te gaan en komt het zielige gebash weer naar voren. Ik zie trouwens geen enkele inhoudelijke weerlegging van wat ik zeg. Die 2e alinea van mij he. Die zou door u geschreven kunnen zijn. Het overtuigt mij er van dat niemand hier*( mijn haters dus) op de inhoud reageert. Het is alleen dom bashen. En dat vat mooi de discussie samen. Anti woke mensen zoals u willen geen debat. Ze willen woke of woke verdedigers zoals ik neersabelen. Hun frustratie en hun boosheid kwijt raken op een vijand. Hun voorgespiegeld door hun helden. Het lijkt echt alsof ik hier regelmatig met Martin Bosma en Gideon van Meijeren zit te debatteren. Hetzelfde jargon zie je voor bij komen. Het zijn loze termen. Elitair, moreel superieur, morele verhevenheid. Het betekent niets. Of dat alles racistisch is.

GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 19:16

@Sonic 'Het overtuigt mij er van dat niemand hier*( mijn haters dus) op de inhoud reageert. Het is alleen dom bashen. ' Inhoud? Jouw hele shtick hier is roepen dat 'rechts niet werkt' en jezelf indekken door te roepen dat er mensen zijn die jou dan weer 'woke of elitair gaan noemen'. En als mensen dat dan doen roep je keihard: 'zie je wel!' 'Het lijkt echt alsof ik hier regelmatig met Martin Bosma en Gideon van Meijeren zit te debatteren. ' Het lijkt wel of ik zit te debatteren met een bot.

KritischKijken
KritischKijken19 sep. 2022 - 7:24

@Sonic Ach, Woke is niet zo erg. Het vervelende is idd dat het veelal gepaard gaat met eigen 'verhevenheid' tov de ander. Het moderene begrip voor 'kijk mij eens deugen' dat veel irritatie oproept. Want deugen die wokers eigenlijk wel?

Sonic2
Sonic219 sep. 2022 - 11:28

@Baloemparoempaloempa Hoeveel mensen hier willen eigenlijk niet met u in discussie gaan? Hoeveel mensen zien u als een fascist hier? Zou Sylvana Simons u( juist u) als een fascist zien? Ik waag het ernstig te betwijfelen. Ik denk dat u wat overdreven bent voor een negatieve bejegening van "wokers". En dat is precies mijn punt een beetje. Mensen zoals u hebben van mij geen last. Ik zal Korheiden ook geen racist noemen. Verklaar u nader dus. Waar zit u angst? Welke hoek wilt u de mond snoeren? Ik ben gewoon oprecht benieuwd. Ik zie de mensen hier al in ieder geval niet die u de mond willen snoeren. @ Geen Probleem Het zal wel opluchten he. Volgens mij weet u niet eens mijn standpunt over linkse samenwerking, basisinkomen, immigratiebeleid, Eu beleid. En ook klimaat maatregelen. Het zal u verbazen hoe weinig woke ik ben. U en vele andere hier zijn juist de uitstekende samenvatting waarom "rechts" niet werkt. Als u al helemaal over uw theewater raakt van mij haha, waar u niet 100% inhoudelijk van verschilt. Dan is het een teken van mijn gelijk eigenlijk. JA21 en Forum vechten elkaar de tent uit. Need i say more.

Dr. Znayder
Dr. Znayder19 sep. 2022 - 11:51

Het grootste probleem is nog dat woke en anti-woke elkaar voeden en daardoor steeds extremer worden. Iedereen is bezig met elkaar de maat te nemen, profeten aan beide zijden krijgen alle aandacht, terwijl de ongelijkheid monsterlijke vormen aanneemt en de samenleving sterke regressieve trekjes begint te vertonen. Dit eindeloze gezeur is het perfecte afleidingsmechanisme van de elite.

MG1968-2
MG1968-218 sep. 2022 - 10:27

Kortom anti-woke is intolerant ten opzichte van woke omdat de eigen intolerantie ten opzichte van de medemens nimmer ter discussie mag worden gesteld. Want -immers- anti-woke heeft recht op die intolerantie. Natuurlijk moet je iedere losse discussie op zijn eigen merites beoordelen maar -wat mij betreft- staat anti-woke mijlenver -op punten- achter. Het mensbeeld waarmee de ander wordt benaderd is er immers één van 'alleen ons soort mensen mag intolerant zijn, ja zelfs heulen met [ vul zelf maar in]'. Perfect gedemonstreerd door een eerdmans op radio 1 op donderdag ochtend. Gevraagd waar wat hem woke over ging. 'Over intolerantie' was zijn letterlijke antwoord. Voor het gemak maar even vergetend dat wat betreft zijn eigen tolerantie ten opzichte van zijn medemens wel het één en ander gezegd kan worden. Maar dat mag dan weer niet. Want dat is woke. En ja, je mag mij best verwijten dat ik vind dat er mensbeelden bestaan die inherent slechter zijn dan anderen. Dat ik dat mensbeeld van b.v. die Eerdmans dusdanig veracht dat ik hem best zou willen cancelen vind ik namelijk van een compleet andere orde dan hetgeen hij voorstaat. De discussies dienen over de inhoud te gaan. Anti-woke probeert door de meta-discussie ('woke') een algemeen punt hebben waardoor ze de individuele discussies kunnen kapen. En ja, ze betogen dat het andersom ligt. Zinloze discussie. Laten we het over de inhoud hebben. En natuurlijk ook over het achterliggende gedachtegoed. Eerdmans is niet immuun.

5 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 14:53

'De discussies dienen over de inhoud te gaan. ' En laat dat nou een dingetje zijn waar woke vaak de discussie dood slaat. Want witte mensen mogen geen mening geven over racisme omdat ze wit zijn. En hetero mensen mogen geen mening geven over mensen die trans zijn, omdat ze hetero zijn. Een perfect voorbeeld van woke is de behandeling van JK Rowling.

oproerkraaier
oproerkraaier18 sep. 2022 - 19:22

probleem, witte mensen mogen best een mening geven over racisme, als ze het verdedigen worden ze daarop aangesproken en dat bevalt de racisten niet.

MG1968-2
MG1968-219 sep. 2022 - 12:59

@GeenProbleem Oproerkraaier omschrijft het mooi. Je wilt gewoon kunnen zeggen (en zijn) wat je wilt (dan wel bent) en duld daar geen tegenspraak in. Het is de nieuwe variant op 'ik word niet gehoord' waarmee ook al bedoeld werd dat de ander maar onverkort over te nemen heeft wat er op de rechterflank geroepen werd. Zonder tegenspraak. Je kunt je zelf van alles wijswaken, maar je weet echt wel waar de intolerantie huist. En wie zaait die oogst. In feite is je klacht dat je met dezelfde wapenen bevochten wordt en daar zet ik tegenover dat de intolerantie fundamenteel anders is. Ja een waardeoordeel, maar over het algemeen te objectiveren indeling in goed-slecht op reeds uit onze historie bekende destructieve processen of opvattingen.

GeenProbleem
GeenProbleem19 sep. 2022 - 14:38

@mg1968 ' Je wilt gewoon kunnen zeggen (en zijn) wat je wilt (dan wel bent) en duld daar geen tegenspraak in. ' Waar blijkt dat uit? Mensen mogen van mij zeggen wat ze willen, ik heb vrijheid van meningsuiting zeer hoog in het vaandel staan. 'Je kunt je zelf van alles wijswaken, maar je weet echt wel waar de intolerantie huist.' Je bent op de hoogte van hoe ze met JK Rowling om gaan?

MG1968-2
MG1968-219 sep. 2022 - 15:18

@Geen probleem "Waar blijkt dat uit? Mensen mogen van mij zeggen wat ze willen, ik heb vrijheid van meningsuiting zeer hoog in het vaandel staan." Je kruistocht t.o.v. wat jij woke noemt. "Je bent op de hoogte van hoe ze met JK Rowling om gaan?" Vertel. Ben wel benieuwd hoe je dat gaat omschrijven en zo kan veralgemeniseren dat dit een recept van woke zou zijn waardoor mensen als Eerdmans hierna kan verwijzen als een generiek recept om aan te geven dat hij -juist hij- onheus benaderd wordt. Of is jou definitie van woke toch een andere dan die van Eerdmans? Want als dat zo is... laat je je gebruiken om zijn opvattingen te legitimeren en geef je hem instrumenten in handen om ze uit de wind te houden. Want immers 'Rowling'. Daar begon ik mee. Roep niet 'woke' beoordeel alles op zijn eigen merites.

TwoTone
TwoTone18 sep. 2022 - 7:36

Hmm, blijkbaar voelen veel mensen zich aangesproken door de kritische woke noot. Technisch gezien een bevestiging van hetgeen Dilan Yesilgöz-Zegerius (Minister van Justitie) stelt. Ben je voor een open samenleving met een niet aanvechtbare vmu dan hoef je niet zo druk te maken hierover. Ben je zelf heel stellig in dingen, dan krijg je ook stellige tegenspraak. Dat hoort er gewoon bij. Je moet je pas zorgen maken als dat niet meer zo is.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen18 sep. 2022 - 13:59

Hmm, dacht je echt dat mensen niet zouden weten wie ze zou bedoelen? Als je deze opmerking maakt naar aanleiding van bovenstaande column heeft schrijver blijkbaar een punt.

Sonic2
Sonic218 sep. 2022 - 16:12

Het punt met deze discussie is dat het een theoretische discussie is. Met andere woorden: Ik word dus geacht om op gelijkwaardige voet een discussie te voeren met WEF Forum wappies, want die heeft vrijheid van meningsuiting. En als ik hem of haar niet volledig accepteer dan ben ik voor censuur en voor een avondklok ofzo. Ook moet ik Wilders als een fantastische leider zien. En moet ik meningen vanuit zijn kiesvolk serieus nemen, want anders demoniseer ik en sluit ik uit. Bij VVMU moet je juist durfen duiden. Je moet juist normen kunnen stellen en verantwoordelijkheid propageren. Ook woorden kunnen pijn aanrichten. En ook ongemakkelijke feiten mogen benoemd worden. En je moet juist het gevaar van Woke kunnen relativeren. Woke is niet zo gevaarlijk. En de hysterie van de tegenstanders hier is overdreven. Ben je ook Woke trouwens als je pro vluchtelingen, pro EU of pro klimaat maatregelen bent? Want ik heb het idee dat je in dit door (ultra) rechts gedomineerde land nogal snel woke bent. VVMU is ook een kwaliteit iets. En niet een theoretisch iets. Je mag verwachten dat mensen zich inlezen als ze wat schreeuwen. Ik heb vooral van de "vrijheidsstrijders" nog niet 1 keer stellige tegenspraak gezien. Wel een hoop complotten, onfatsoen, verwijten en schelden. En het onophoudelijk opeisen van "rechten" voor puur eigenbelang.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen18 sep. 2022 - 0:44

"Hoe meer macht de spreker heeft, hoe minder vrijheid van meningsuiting om anderen zwart te maken. Hoe machtiger zijn ‘slachtoffer’, hoe meer vrijheid voor de spreker." Kan de auteur nou eens aangeven waarom deze bewering klopt? Ik heb al eerder betoogd dat de vraag wie precies "de macht" heeft niet altijd eenduidig te beantwoorden is.

8 Reacties
mihai2
mihai218 sep. 2022 - 8:54

Ik zal een stuk schrijven om dit aan te tonen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen18 sep. 2022 - 10:28

Bedankt, ik kijk er naar uit.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 12:26

Mihai2 U denkt een beetje in de Foucault traditie? Taal creëert een sociale realiteit, dus taal moet serieus genomen en gemonitord worden, als we de wereld rechtvaardiger willen maken? Veel van de Bij1 mensen, mengen deze theorie aan met klassiek marxisme.

mihai2
mihai218 sep. 2022 - 14:58

@Baloemparoempaloempa ==Taal creëert een sociale realiteit, dus taal moet serieus genomen en gemonitord worden, als we de wereld rechtvaardiger willen maken? == Zoals ik in mijn stuk schrijf: taal schept machtstructuren en hervedeelt macht, geld, rechten en voorrechten. Daarom is smaad en laster verboden, daarom mag je geen meineed plegen. Daarom mag je geen valse reclame maken, noch frauderen door jezelf voor te doen als een echte goededoelencollectant. Ook haatzaaien doet dat. Zoals Brown in zijn boek “Hate speech law: a philosophical examination” schrijft, alle landen reguleren spraak op basis van de veronderstelling dat taal gevolgen heeft voor anderen. “Hate speech law has been the subject of numerous principled objections. It has been denounced by some legal scholars and practitioners as, among other things, devastating to liberty, disrespectful to autonomy, stifling to the discovery of truth and the acquisition of knowledge, inhibiting to self-realization, antithetical to free participation in the formation of public opinion, a threat to the legitimacy of the state, ineffective, unnecessary, and responsible for chilling forms of valuable speech. But at the same time, it is difficult to name a single country that possesses no hate speech law whatsoever or, at least, a country that possesses no laws/regulations/codes that constrain uses of hate speech. If the detractors are to be believed, then almost the entire world is both deluded and gratuitously unfree.”

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 18:51

Ja, dat snap ik. Haat speech wordt verboden Maar, wat is hate speech? Als ik zeg : ik val niet op trans vrouwen. Dan is dat volgens woke 'extreme hate speech, van een fascist' Als de rechters mee gaan in het woke verhaal, dan zijn straks heel veel uitingen 'hate speech' Je kan die grenzen enorm oprekken. Woke zegt tegen macht te strijden, maar zij oefent zelf macht uit. Zij bepaalt wat mensen wel/niet mogen zeggen en/of denken. Als je op je universiteit niet meer durft te zeggen wat je denkt, dan heeft woke enorme macht over je.

Mark Huysman
Mark Huysman19 sep. 2022 - 9:45

[Als ik zeg : ik val niet op trans vrouwen. Dan is dat volgens woke 'extreme hate speech, van een fascist’] Heb je daar een link van? Je beweert telkens dingen die voor lezers erg lastig te checken zijn. Ook de context waarin bovenstaand voorval plaats zou hebben gevonden is onduidelijk. Wie of wat nam de rol van ‘woke’ op zich toen die uitspraak gedaan werd?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa19 sep. 2022 - 10:38

Mark Ik zat een tijdje min of meer in woke kringen. Vraag mij niet waarom. Ik schaam mij hier nu een beetje voor Ik weet dus hoe woke werkt. Ik heb het hele 'intersectie' verhaal op de voet gevolgd. Je gelooft mij, of niet, dat is aan jou. Ik heb geen zin om eindeloos links en artikelen te gaan zoeken voor je. Als je me niet gelooft, kan me dat niets schelen

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 sep. 2022 - 15:59

'Je gelooft mij, of niet, dat is aan jou. Ik heb geen zin om eindeloos links en artikelen te gaan zoeken voor je.' Je doet het vooral voor jezelf? Om hetgeen je stelt te onderbouwen? Je antwoord is ook vreemd in de context van 'je kan niet discussieren met woke mensen'.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa17 sep. 2022 - 23:22

Ze heeft hier gewoon gelijk hoor, Yesilgoz Ik ben het haast nooit eens met een VVDer, maar hier heeft ze gelijk in. Er zijn biologen en feministen op universiteiten ontslagen en vervolgens belaagd, omdat ze zeiden dat man/vrouw een biologische realiteit is. Dit mag je niet zeggen, van woke. Want, hiermee 'kwets' je trans mensen. Zo maakt woke wel dus de academie onmogelijk. De wetenschap onmogelijk. Vrij ernstig Het is waar dat woke niet zoveel heeft met de democratische rechtstaat. Ze zien de democratie als een 'wit bolwerk' en ze geloven niet in liberale waarden als 'free speech' en 'democratie'. Ze geloven meer in permanente strijd, tussen onderdrukten en machthebbers, die veel verder gaat dan debat of stemrecht. Ze plaatsen zichzelf wel buiten liberale, democratische kaders. Ze zitten meer in de marxistische hoek. Het systeem is inherent racistisch, seksistisch en gewelddadig. En met stemmen en/of debatteren kan je dat niet opheffen. Dat is hun idee. Er moet letterlijk gevochten worden. Gecanceld, geblokkeerd, gedemonstreerd.

22 Reacties
mihai2
mihai218 sep. 2022 - 10:02

@Baloemparoempaloempa ==Er zijn biologen en feministen op universiteiten ontslagen en vervolgens belaagd, omdat ze zeiden dat man/vrouw een biologische realiteit is.== Kan je me een link geven?

Satya
Satya18 sep. 2022 - 10:56

Hoe is dat anders bij conservatieven. Oud studenten van Cliteur met een andere mening klaagden altijd dat er geen ruimte voor die meningen was. Zie hoe het gaat bij abortuskliniek en sommige concerten. Dit is gewoon een frame om debat uit de weg te gaan en emancipatie te stoppen. De minister is helaas niet erg scherp.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 sep. 2022 - 10:58

Hoogleraar filosofie Kathleen Stock kwam onder verdenking van transfobie te staan, maar ze werd wegggetreiterd, niet ontslagen. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/11/kathleen-stock-je-kunt-je-sekse-niet-veranderen-a4068608

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 sep. 2022 - 11:05

Zie ook: https://www.uu.nl/nieuws/wetsvoorstel-wijziging-transwet-op-basis-van-genderidentiteit-rapport-van-utrechtse-onderzoekers

GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 12:00

Wat dacht je van de behandeling van JK Rowling..

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 12:23

Dankje. Danielle Te gek !

GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 14:54

@baloemparoem De behandeling van Brett Weinstein ook. https://www.seattletimes.com/seattle-news/evergreen-professor-at-center-of-protests-resigns-college-will-pay-500000/

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 17:44

Precies Die Rowling is ook geterroriseerd, door transgender activisten/sekteleden

Mark Huysman
Mark Huysman18 sep. 2022 - 18:33

Oké, dus de “biologen en feministen die op universiteiten ontslagen zijn (..) omdat ze zeiden dat man/vrouw een biologische realiteit is", zijn a) Kathleen Stock die niet ontslagen is b) JK Rowling die niet ontslagen is (die volgens mij ook niet op een universiteit werkte, maar goed) c) Brett Weinstein die niet ontslagen is Wie heeft er nog meer voorbeelden?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa18 sep. 2022 - 18:46

De dames van 'voor zij' worden ook geterroriseerd, omdat ze zich tegen de transgender politiek keren. Er zijn eindeloos veel voorbeelden, ik heb geen zin om ze allemaal op te noemen. Heel veel mensen op universiteiten, doen nu ook aan zelfcensuur, om de woke agressie maar niet over zich af te roepen.

GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 19:17

@mark Nee, ze zijn weggetreiterd; en dat weet jij heel goed.

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna18 sep. 2022 - 22:49

@mihai2, 18 sep. 2022 - 12:02 "Kan je me een link geven?" - Nee, natuurlijk kan hij dat niet. Zoals velen op dit forum hebben ze de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt!

Mark Huysman
Mark Huysman19 sep. 2022 - 7:51

[Nee, ze zijn weggetreiterd; en dat weet jij heel goed.] Maar de bewering was dat ze ontslagen waren. Dat klopt dus niet? En wat betreft dat ‘wegtreiteren’: dat is denk ik tamelijk subjectief en mede afhankelijk van hoezeer mensen zich als snowflake opstellen. Als ik google op Kathleen Stock dan zie ik overigens dat ze zelf ook nogal intimiderend te werk gaat. Ze reageert bv op Joanne Harris (schrijfster van Chocolat) die ‘Proud parent of a trans son’ op haar twitter profiel heeft staan met: “I am glad this is now declared. It's more honest. At least two other high profile people, both very fond of the word "transphobia", have undeclared trans-identified offspring. They are not unbiased. It is relevant information for onlookers.” M.a.w. ouders van trans kinderen moeten dit bekendmaken. Vooral als ze 'high profile' zijn en zich zorgen maken over transfobie. Stock kent twee high profile mensen die hun "trans-identified offspring" nog niet 'declared' hebben en dat is niet best volgens haar. Vrij creepy als je het mij vraagt.

Mark Huysman
Mark Huysman19 sep. 2022 - 8:10

Als je trouwens wilt weten hoe ontslag van de universiteit op grond van een mening eruit ziet dan moet je dit lezen: https://www.972mag.com/germany-academia-bds-palestine/ "In 2017, Eleonora Roldán Mendívil, an academic teaching at the Free University of Berlin, suddenly found herself unemployed, after she commented on a blogpost that Israel was “a colonial project” and an “apartheid state.” Of lees over de zaak van Norman Finkelstein die zijn dienstverband op de DePaul University van Chicago beëindigd zag vanwege zijn kritiek op de Israëlische bezetting.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 8:15

Voor NRC lezers zijn er informatieve columns van Maxim, voorheen Marjolein, Februari.

GeenProbleem
GeenProbleem19 sep. 2022 - 9:28

@Mark 'Maar de bewering was dat ze ontslagen waren. Dat klopt dus niet? ' Dat is niet mijn bewering maar van Baloemparoempaloempa. 'En wat betreft dat ‘wegtreiteren’: dat is denk ik tamelijk subjectief en mede afhankelijk van hoezeer mensen zich als snowflake opstellen. ' Joh.

GeenProbleem
GeenProbleem19 sep. 2022 - 9:31

@Mark ' https://www.972mag.com/germany-academia-bds-palestine/' Dat is net zo schandalig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 11:58

Rowling kan niet worden ontslagen. Wel kunnen haar boeken worden worden geboycott.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 12:24

Je hoeft het niet met haar eens te zijn om de behandeling die hoogleraar Kathleen Stock ten deel viel af te keuren. M.i. is "wegtreiteren" ook niet overdreven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 12:27

https://www.theguardian.com/education/2021/nov/03/kathleen-stock-says-she-quit-university-post-over-medieval-ostracism

Mark Huysman
Mark Huysman19 sep. 2022 - 16:20

[Rowling kan niet worden ontslagen. Wel kunnen haar boeken worden worden geboycott.] Ik denk dat dat nogal meevalt. Ik lees dat ze het afgelopen jaar al 3,6 miljoen boeken alleen in de VS verkocht heeft. Daarnaast gaat het erom dat er beweerd werd dat mensen op universiteiten ontslagen worden vanwege hun opvattingen over wat al of niet een biologische realiteit is. Als dan om voorbeelden gevraagd wordt wordt o.a. JK Rowlings genoemd. Maar dat is dus geen voorbeeld. Tot nu toe heb ik nog geen een voorbeeld gezien van iemand die daadwerkelijk ontslagen is om die reden. Wel omdat ze kritiek hebben op de Israëlische apartheid. [Je hoeft het niet met haar eens te zijn om de behandeling die hoogleraar Kathleen Stock ten deel viel af te keuren] Het gaat er niet om of je het met haar eens bent maar over de methodes die ze hanteert, zoals het willen ‘outen’ van ouders van trans jongeren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 17:33

De aanleiding van de ophef en de vaak anonieme aanvallen op Stock en haar uiteindelijk vertrek was haar punt dat transvrouwen in biologisch opzicht geen vrouw zíjn. Daar kan je van alles en nog wat bij halen maar voor zover ik weet was dat de kern en dat is een standpunt dat je kunt verdedigen. Dat doet Rowling overigens ook. Maar ik heb mij er verder niet tot in de details in verdiept. Niet mijn onderwerp. https://www.frontaalnaakt.nl/archives/je-overtuigt-mensen-niet-door-ze-uit-te-schelden-en-te-verketteren.html

Ewout Pool
Ewout Pool17 sep. 2022 - 23:10

Ehh, de scribent doet precies datgene waar mevrouw Yezilgus tegen waarschuwt, namelijk het monddood maken van haar mening vanwege zelf gekozen criteria. Dat gezegd hebbende denk ik dat een minister van Justitie wel belangrijker dingen zou moeten hebben om zich druk over te maken. Wat ik van de wokebeweging meekrijg is dat het een weliswaar luidruchtige maar kleine groep is, die vooral elkaar de maat neemt en cancelled als men niet roomser dan de paus wil zijn. Niet echt een bedreiging voor de rechtsstaat.

2 Reacties
dirkzeeman
dirkzeeman18 sep. 2022 - 8:54

Leg eens uit hoe de scribent mevrouw Yezilgos precies monddood maakt. Staat het opschrijven van een kritische mening hier gelijk aan monddood maken? En begrijp ik daaruit dat de scribent zijn mening over dit onderwerp dus niet zou mogen uiten?

Je van Ka
Je van Ka18 sep. 2022 - 12:07

"Staat het opschrijven van een kritische mening hier gelijk aan monddood maken?" Als de kritiek vanuit lings naar het midden gaat dan is dat blijkbaar hoe het werkt. Ik snap ook niet echt waarom

JaapBo
JaapBo17 sep. 2022 - 20:28

Yezilgos is zo hypocriet als wat. Zelf promootte ze de IHRA-definitie die bedoelt is om critici van Israël het zwijgen op te leggen met valse beschuldigingen van antisemitisme. Ze trapt inderdaad steeds naar beneden, d.w.z. op de onderdrukten, namelijk Palestijnen en gekleurde mensen De rechtse onderbuik trapt ze niet naar, die mensen zijn vaak ook onderdrukt, maar ze trappen liever ook naar beneden dan tegen de echte onderdrukkers in actie te komen

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna17 sep. 2022 - 18:35

Geachte heer Mihai Martoiu Ticu, U had dit niet beter kunnen verwoorden. Met de regelmaat van de klok, die conservatieve, belerende vinger en ondertussen dubbele standaarden hanteren, kenmerkt hoe de 'rechtse' politiek door de mazen der betamelijkheid manoevreert. T. Baudet, die zijn racistische en antisemitische bagger op (a)sociale media rondsproeit is diezelfde Baudet die met een keppel op zijn beboterde hoofd verongelijkte protesterende joodse Nederlanders staat toe te spreken als een 'Judas van Iskariot'. Als dat niet genoeg komt zijn geestverwant en opperjood, G. Markuszower er een karrevracht aan generaliseringen overheen kiepen met zijn haatzaaiende boodschap, dat Palestijnen in het algemeen staatsterroristen zijn (brulboei Karskens is ook van mening dat Kaag terroristen steunt, alleen maar omdat ze met een Palestijn gehuwd is) en niemand in het publiek die daar iets tegen inbrengt. Als een journaliste van Israëlische komaf op (a)sociale media verbaal met de grond gelijk gemaakt wordt (wat ik niet goedkeur) worden alle joodse registers opengetrokken om haar bij te staan, maar...als een journaliste van Palestijnese komaf met een pansterdoorborende kogel moedwillig uit het leven geschoten wordt, dan wordt er even aandacht aan besteed en gaat men terug naar de (wan)orde van de dag. Als de doodskist van een jood op dezelfde respectloze wijze was behandeld, zoals bij Shireen Abu Akleh het geval is geweest, dan was de Amerikaanse en joodse wereld, te klein geweest. TX

Rechtse   Bal
Rechtse Bal17 sep. 2022 - 18:08

Our next PM .., wen er maar vast aan.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt18 sep. 2022 - 13:44

Hahaha. NO WAY. Ze kan niet eens een verbindende lezing houden. Laat staan werkelijk verbinden. Je moet toch op zijn minst enkele partijen tot een kabinet zien te verbinden. Volstrekt incapabel.

dirk den boer
dirk den boer17 sep. 2022 - 15:19

Jodenstreek mag niet meer, en ook Jodenkoek niet meer, evenmin als Moorkoppen, het is me toch wat, wat er allemaal niet meer mag. Het heeft ook wel iets komisch natuurlijk, voor de oudere mens (zoals ik) dan (niet voor de jongeren, die zijn heilig overtuigd dat dit en dat niet meer mag of kan)....

9 Reacties
Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 16:21

Net zoals jongeren er opeens van overtuigd waren dat slavernij niet meer kon. Misschien vonden sommige ouderen in die tijd dat ook komisch.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans317 sep. 2022 - 18:32

@Den Boer, hoe komt u erbij dat dat niet mag? U schrijft het en er gebeurt niets. @)Volrin, slavernij is echt verboden, al heel lang.

JasDon
JasDon17 sep. 2022 - 19:04

Dirk, ik ben het met je eens dat we op dat punt doorgeslagen zijn. Maar zoals je aan de reactie van Volrin ziet kunnen sommige mensen moeilijk omgaan met dit soort best normale nuances.

Eric Minnens
Eric Minnens18 sep. 2022 - 7:51

@dirk den boer Wat zit je nou een maffe tegenstelling te creëren tussen ouderen en jongeren? Probeer je ook een steentje bij te dragen aan de polarisatie? Hoe dan ook voel ik als senior volstrekt geen verwantschap met de bejaarde die jij blijkbaar bent.

Zandb
Zandb18 sep. 2022 - 8:03

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

dirkzeeman
dirkzeeman18 sep. 2022 - 9:08

"Jodenstreek" kun je niet op een lijn stellen met Jodenkoek of Moorkop. In het woord "Jodenstreek" zit een zeer kwalijk vooroordeel ingebakken. Het woord impliceert dat bepaald slecht gedrag een typische eigenschap is van een bevolkingsgroep. Als we een woord hadden dat een of ander kwalijk gedrag aan oude witte mannen zou koppelen, zou je wel anders piepen. Of mogen we kinderverkrachting voortaan best aanduiden als een "oude witte mannenstreek"? (En dat is op basis van het wangedrag van grote aantallen Katholieke geestelijken misschien niet eens zo heel onredelijk.) Leuk toch, onbeperkte VvMU?

Satya
Satya18 sep. 2022 - 10:59

"Hoe dan ook voel ik als senior volstrekt geen verwantschap met de bejaarde die jij blijkbaar bent. " Omdat je niet stilstaat en je probeert in te leven. Ik hoop dat ik ook zo bejaard zal worden, met een open geest.

Eric Minnens
Eric Minnens18 sep. 2022 - 13:35

"Ik hoop dat ik ook zo bejaard zal worden, met een open geest." Maak je geen zorgen Satya, de 'open geest' die ik nu heb, had ik op mijn dertigste ook al. (Bedankt trouwens voor het compliment.) De 'open geest' die jij nu hebt, zul je in je seniorentijd ook nog hebben. Zo'n groot verschil is er niet tussen je dertigste en je zeventigste (of honderdste!)

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna19 sep. 2022 - 11:51

@dirkzeeman, 18 sep. 2022 - 11:08 "In het woord "Jodenstreek" zit een zeer kwalijk vooroordeel ingebakken..." - Dit soort benamingen gaan heel lang terug in de tijd toen Jezus van Nazareth zichzelf uitriep tot koning van het joodse volk. De toenmalige joodse leiders voelden zich bedreigd en het waren, m.n. de Farizeëers, die Pontius Pilatus opgehitst hebben dat daarom ook zijn positie als Romeins heerser in gevaar was. Pontius Pilatus twijfelde, maar op aandringen van een joodse raad is de kruising voltrokken. Pontius Pilatus heeft daarna zijn 'handen in onschuld gewassen'. Niet veel later twijfelden veel Romeinen of Jezus van Nazareth wel zo schuldig was. Het woord Farizeëers heeft daarna een negatieve lading gekregen, waar hypocrieten, huichelaars, schijnheiligen enz. mee aangeduid worden.

GeenProbleem
GeenProbleem17 sep. 2022 - 15:00

Grappig wel, men zou eens moeten weten hoe ze in de landen van de Arabische Liga denken over de Holocaust. Ik ben pro-VVM maar trek de grens bij oproepen tot geweld. Moet ook altijd zo lachen (eigenlijk is het om te huilen) om die lui van het CIDI en clubjes zoals het Moslimbroederschap die via een hele vileine manier mensen de mond willen snoeren. Zie ook de persoon die aangifte heeft gedaan tegen de heer Nekschot, een salafist.

3 Reacties
LaBou
LaBou 17 sep. 2022 - 16:24

"Ik ben pro-VVM maar trek de grens bij oproepen tot geweld." Toch mooi om te lezen dat ook probleem de stukjes van ene jopie, waar gejuicht wordt over russische doden en opgeroepen wordt tot het maken van nog veel meer slachtoffers afwijst en vindt dat die eigenlijk niet kunnen.

oproerkraaier
oproerkraaier17 sep. 2022 - 16:27

Weer iemand die zich lovend uitlaat over die Nekschot met zijn nazistische tekeningen.

GeenProbleem
GeenProbleem18 sep. 2022 - 9:53

@LaBou Het liefste heb ik dat mensen elkaar niet dood maken.

Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 13:49

Ik geef meteen toe dat dit geen inhoudelijke kritiek is en het is ook niet als inhoudelijke kritiek bedoeld, maar blijf het grappig vinden dat de afkorting van het Elsevier blad het Engelse geluid is voor walging (Ew).

3 Reacties
Karingin
Karingin17 sep. 2022 - 19:38

Zet er een E achter en je hebt een schaap "ewe" 😂

Eric Minnens
Eric Minnens19 sep. 2022 - 7:31

Voeg er een u aan toe, en je hebt een beroemde Nederlandse schaker. Haha, alle gekheid op een stokje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 11:17

Tsja wat vrouwelijke schaapjes hier doen is mij niet duidelijk. De rammen blaten vermoedellijk het luidst.

Ivan61
Ivan6117 sep. 2022 - 12:52

Een goed voorbeeld van lange tenen is CIDI’s rechtszaak tegen Baudet. Baudet vergeleek de behandeling van de ongevaccineerden met de Jodenvervolging en CIDI maakte hem monddood bij de rechter, met de smoes dat hij kwetsend zou zijn. Meer dan 6.000.000 mensen die vermoord zijn vanwege afkomst en daarmee spotten zoals dat Baudet doet is heel smaakeloos en ranzig. Als filosoof dat niet begrijpt of zelfs bewust misbruikt dan is hij hypocriet. Zolang iemand niet persoonlijk bedreigt mag iedereen zeggen wat hij of zij wil. Of tekenen,zingen en fluiten. Dan hebben wij niet rechter meer nodig.

10 Reacties
Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 13:51

"Zolang iemand niet persoonlijk bedreigt mag iedereen zeggen wat hij of zij wil. Of tekenen,zingen en fluiten. Dan hebben wij niet rechter meer nodig." Dat mag jij vinden, maar dat is niet hoe de huidige wetgeving is. Naast bedreigen, is ook haatzaaien en groepsbelediging, bijvoorbeeld, verboden.

GeenProbleem
GeenProbleem17 sep. 2022 - 14:53

@Volrin 'Naast bedreigen, is ook haatzaaien en groepsbelediging, bijvoorbeeld, verboden.' Wat is haatzaaien? Wat is groepsbelediging?

Ivan61
Ivan6117 sep. 2022 - 14:53

is ook haatzaaien en groepsbelediging, bijvoorbeeld, verboden. Dat is bijna onmogelijk aan te vechten, kost te veel tijd en energie. Prullenbak in.

GeenProbleem
GeenProbleem17 sep. 2022 - 15:01

'en daarmee spotten zoals dat Baudet doet is heel smaakeloos en ranzig' Smakeloos en ranzig zijn is niet strafbaar.

Ivan61
Ivan6117 sep. 2022 - 15:37

Geen probleem, Waar reageer jij eigenlijk op?

Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 16:22

@GeenProbleem "'Naast bedreigen, is ook haatzaaien en groepsbelediging, bijvoorbeeld, verboden.' Wat is haatzaaien? Wat is groepsbelediging? " Zoek het op in de wet.

Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 16:23

"is ook haatzaaien en groepsbelediging, bijvoorbeeld, verboden. Dat is bijna onmogelijk aan te vechten, kost te veel tijd en energie. Prullenbak in." Nogmaals dat is jouw mening en tot zeker hoogte ben ik het met je eens, maar dat is niet de huidige wet.

GeenProbleem
GeenProbleem17 sep. 2022 - 18:43

@volrin Is een Mohammed cartoon haatzaaien?

Zandb
Zandb18 sep. 2022 - 8:23

Ivan Wanneer je een groep mensen bedreigt, bedreig je natuurlijk iedere persoon die deel uitmaakt van die groep. Niet of een kwalificatie beledigend opgevat kan worden is van belang maar of die kwalificatie doet vermoeden, dat je die groep (persoon) die je op het oog hebt, minder vindt dan andere mensen. Ik heb elders gesproken van "wijven die autorijden". Dat zoiets beledigend, smakeloos of kwetsend is/zou zijn, dat is niet interessant voor de VVM maar wel is dat de vraag of je daarmee vrouwen negatief kwalificeert. Het lijkt me dat we om dat te bepalen, de rechter moeten inschakelen. Overigens is iemand natuurlijk geen hypocriet, wanneer die inziet dat iets weliswaar smakeloos of ranzig is, maar niet strafbaar. Dat iemand die dat inziet en daar verslag van doet, dan dat inzicht (wat op basis van de feiten klopt) "bewust misbruikt", zoals u lijkt te zeggen in uw gebrekkig Nederlands, dat zou helemaal van de gekke zijn.

Ivan61
Ivan6118 sep. 2022 - 11:20

Zandb, Ik kan jouw gedachten niet volgen. Wat wil jij eigenlijk zeggen? Paar cijfers speciaal voor jou en filosoof: 6.000.000 vermoord in Duitsland 800.000 vermoord in Rwanda 8.000 vermoord in Bosna i Hercegovina Iedereen kan daarmee spotten net zoals Baudet dat doet en ranzige vergelijkingen maken. Dat is niet strafbaar volgens mij en dat moet ook zo blijven als dat aan mij ligt. Zelfs Baudet mag zeggen wat hij wil. Als iemand iets slecht over Kroaten zegt voel ik mij niet aangesproken en ik ben een Kroat. Hoezo groepsbelediging? Dat bepaal ik zelf net als jij. Ticu is in mijn ogen hypocriet omdat hij Nekschot en Baudet niet zelfde behandelt. De beide zijn even smaakeloos en ranzig maar dat is niet strafbaar en mag nooit strafbaar worden.

Mokker
Mokker17 sep. 2022 - 11:39

Het hele uitgangspunt dat bepaalde woorden -anders dan scheldwoorden- intrinsiek racistisch zouden zijn, is door de rechter al meermalen weerlegd. Het zogenaamde institutionele racisme is een luie en giftige theorie om beschuldigingen te kunnen uiten zonder dat een grond hoeft te worden aangetoond, die slechts tot verdeeldheid en haat kan leiden.

8 Reacties
Volrin
Volrin17 sep. 2022 - 16:25

| Het zogenaamde institutionele racisme is een luie en giftige theorie om beschuldigingen te kunnen uiten zonder dat een grond hoeft te worden aangetoond, die slechts tot verdeeldheid en haat kan leiden.| Behalve dat het door meerdere instanties en onderzoeken wel is aangetoond. https://ec.europa.eu/migrant-integration/sites/default/files/2021-05/institutioneel_racisme-literatuuronderzoek-def_0.pdf https://www.mensenrechten.nl/themas/institutioneel-racisme Maar als Mokker stelt dat het niet bestaat hoeven we er ons gelukkig geen zorgen over te maken.

Mokker
Mokker17 sep. 2022 - 16:49

@Thomas Wat is er aangetoond Thomas? Er bestaat racisme binnen sommige organisaties, zoals de toeslagenaffaire, maar institutioneel racisme is een construct, het is een theorie, en er zijn geen harde criteria waar je het op kunt toetsen. Veel plezier met het verdedigen van de heksenjacht.

Karingin
Karingin17 sep. 2022 - 19:37

Mokker snapt niets van taal, van communicatie en van de mens. Woorden zijn woorden, wij geven daar zelf betekenis aan. De communicatie zit in de intentie. Woorden hebben lading, roepen gevoelens op, ze kunnen maken en breken, de woorden die je kiest vertellen iets over jou en de woorden die je hoort hebben impact op wie je bent

GeenProbleem
GeenProbleem17 sep. 2022 - 21:41

@karingin En jij snapt niks van de wereld.

EenMening3
EenMening317 sep. 2022 - 22:37

@Mokker Wokism, intersectioneel feminisme etc. zijn modeverschijnselen die door een fanatieke maar relatief kleine groep worden gepropageerd. Het zijn mensen die overal racisme en onderdrukking menen te zien. De meerderheid laat zich een tijd lang intimideren door deze activisten en gaat mee in hun discours, maar na enige tijd keert het gezonde verstand weer terug en is het back to normal. Je kunt erop wachten dat ook bij de meeste van deze activisten op een gegeven moment het gezonde verstand doorbreekt en ook zij opteren voor een normaal (burgerlijk) bestaan. Documentairemaakster Sahar Meradji laat in haar vierdelige documentaire "Ik woke van jou" zien hoe woke in de praktijk werkt: https://www.npostart.nl/ik-woke-van-jou/POW_05399166 De komende jaren zullen er nog heel wat (proef) processen gevoerd worden over allerlei uitlatingen van politici en gewone burgers. Daardoor zullen de grenzen van de VVmU preciezer afgebakend worden en zal ook duidelijk worden wat begrippen als racisme, groepsbelediging en haat zaaien precies inhouden.

Zandb
Zandb18 sep. 2022 - 8:39

Mokker Wanneer het woord "jodenstreek" als 'normaal' zou gelden, dan kan je dat met recht "institutioneel" noemen. Net als wat moeders vroeger zeiden, als hun kinderen vies thuiskwamen: "Jullie lijken wel Turken". Het gebruik van woorden als "jodenstreek" of het associëren van "vies met Turken", dat laat (onbedoeld of bedoeld, dat doet er niet toe) z'n sporen na, in de samenleving, institutioneel. Of dacht u van niet? Dat betekent natuurlijk niet, dat een rechter bv ook maar enig bezwaar kan hebben tegen de manier waarop ik het woord "jodenstreek" en de associatie van 'vies met Turken' gebruik. Of dacht u van wel? ps: Ik denk dat ook heel bepalend het volgende is, ik citeer Ticu (lees even na voor de context!): "Je moet eerst vragen: wie heeft meer macht, de spreker of zijn ‘slachtoffer’? Hoe meer macht de spreker heeft, hoe minder vrijheid van meningsuiting om anderen zwart te maken. Hoe machtiger zijn ‘slachtoffer’, hoe meer vrijheid voor de spreker."

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 sep. 2022 - 11:31

[Woorden zijn woorden, wij geven daar zelf betekenis aan]. Als taalkundige heb ik dat anders geleerd. Als een ieder zijn eigen betekenis hanteert wordt het lastig communiceren. Dat taal van (grote) invloed is op werelbeeld wordt empirisch ook nauwelijks ondersteund.

Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna19 sep. 2022 - 12:20

@Mokker, 17 sep. 2022 - 18:49 "Wat is er aangetoond Thomas? Er bestaat racisme binnen sommige organisaties, zoals de toeslagenaffaire, maar institutioneel racisme is een construct, het is een theorie, en er zijn geen harde criteria..." - 'Inzicht in alledaags racisme' van Philomena Essed, uit 1991. ISBN 90-274-2703-8. Philomena Essed is universitair docent aan de Universiteit va Amsterdam. Zij schreef ook 'Alledaags racisme' (1984). Een schoolvoorbeeld van geïnstitutionaliseerd racisme is Amerika. - @Mokker, 17 sep. 2022 - 13:39 "Het zogenaamde institutionele racisme is een luie en giftige theorie..." - Mensen die vaak dit soort boude beweringen doen, zijn juist degene die te lui zijn om zich goed in te lezen en zijn vaak domme conservatievelingen. Er is daarom ook geen conservatief equivalent van de progressieve, Maarten van Rossem.