Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Hoe gevaarlijk is Thierry Baudet?

  •  
04-04-2017
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
523 keer bekeken
  •  
thierry1-e1481288506253
Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid, ik heb een sensor voor machtswellust. Baudets voorstellen geven mij kippenvel
Volgens Roderick Veelo pleegt ‘onverdraagzaam links’ een karaktermoord op Thierry Baudet. Men zou Baudet een fascist en vrouwenverkrachter zonder onderbouwing noemen. Veelo nagelt ook mij aan de schandpaal voor een onaardige tweet. Ik geef toe dat de tweet scherp was, maar zoals elke verdachte, heb ik het recht op verweer.
Ik heb (sinds 2012) al 15 stukken over Baudet geschreven, allemaal inhoudelijke kritiek op zijn ideeën. Het lijkt me daardoor unfair om afgerekend te worden op een tweet.
De lezer zal zich afvragen of 15 stukken over één persoon niet een beetje obsessief is, maar het zal hieronder duidelijk worden waarom ik Baudet’s ideologie al vanaf 2012 als een potentieel gevaar zie.
1024px-Ceausescu_Anul_Nou

© Nicolae Ceaușescu, Wikipedia

Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid. De dictatuur heeft twee stempels op mij gezet. Ten eerste: ik heb een sensor voor machtswellust. Ik keek naar de despotische wetten en zag dat ze allemaal één ding gemeen hadden: ze versterkten de macht van de staat en van de tiran (ondanks het feit dat ze verpakt waren in andere smoezen). En zodra iemand nieuwe wetten voorstelt, zie ik meteen hoe deze wetten de machtsrelaties zullen veranderen.
Ten tweede: ik heb een open zenuw voor mensenrechten, omdat ik door hun gebrek zwaar heb geleden. Wie sceptisch over mensenrechten praat, komt aan mij.
Deze twee thema’s – mensenrechten en illegitieme macht – waren ook de thema’s van mijn twee masterscripties. In mijn scriptie in filosofie heb ik betoogd dat individuen staten bij internationale (mensenrechten)hoven moeten kunnen aanklagen. In mijn scriptie in volkenrecht heb ik onderzocht hoe een machtige staat (Groot-Brittannië) een volledige archipel van een weerloze staat (Mauritius) kon stelen.
Toen ik het eerste artikel over Baudets boek (‘De Aanval op de natiestaat’) las, rinkelden de alarmbellen meteen. Daarom las ik verder, zijn boeken, opiniestukken en interviews.
Zijn ideeën en voorstellen hebben iets gemeen met de wetten onder totalitarisme: in hun werking herverdelen ze de macht in het voordeel van één persoon of groep. Het is waar dat in veel gevallen het legitiem is en zelfs nodig om de macht te herverdelen, vooral als de machtige onrechtmatige macht heeft. Bijvoorbeeld de zwarten onder apartheid en burgers onder dictaturen hebben recht op meer macht. Baudet daarentegen herverdeelt de macht oneerlijk. Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, witte mensen, autochtonen, christenen, rijken, de elite (ja de elite) en de machtige Westerse landen. Alle andere mensen verliezen vrijheid en rechten.
Hij belooft het volk te bevrijden van de elite en van het ‘partijkartel’ die hij als volgt beschrijft: ‘Een zeer kleine groep partijleden – van een select aantal partijen – houdt de touwtjes stevig in handen. Deze kartelleden houden het politieke systeem dicht voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. De kartelleden vormen een gesloten groep van circa 10.000 mensen die meedraaien in een baantjescarrousel.’ Voor een deel ben ik het met hem eens dat de baantjescarrousel in Den Haag stinkt. Zoals hij, wil ik ook de corruptie in Brussel bestrijden. Ik vind sommige van zijn voorstellen sympathiek, zoals open sollicitaties voor leidende functies. Maar de rest van zijn voorstellen geven mij kippenvel.
Baudet is een gevaar voor vrijheid en mensenrechten Als je de mens wil beschermen tegen de staat en oligarchie, heb je vooral drie middelen, hieronder besproken. Ten eerste: internationale hoven voor mensenrechten, waar burgers staten op de knieën kunnen krijgen. Bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit Hof wordt in de rest van de wereld bewierookt. Canadees John Peters Humphrey (de schrijver van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) noemde het Europese systeem ‘ the most sophisticated of all contemporary instruments for the international protection of human rights ’. Braziliaan Cançado Trindade is nu rechter bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), maar in zijn vorige functie als president van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten deed hij alles om zijn hof meer zoals het Europese te maken. Cançado Trindade schrijft met ontzag en adoratie over het EHRM.
De Nederlander is gebrainwasht dat onze vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten het resultaat zijn van onze superieure cultuur en wijsheid. In realiteit verhief het EHRM Europa. Net in 2012 heeft het Hof de persvrijheid verbeterd in de zaak van De Telegraaf tegen Nederland. Volgens gerenommeerde jurist Bert Swart heeft het Nederlandse strafrecht onder invloed van het Hof diepe veranderingen ondergaan: het werd minder naïef, werd volwassen en geraffineerd; het kwam in contact met nieuwe ideeën en concepten; het werd gedwongen tot internationale normen van eerlijk proces. Terwijl Europa homo’s (zoals Alan Turing) in de jaren 50’ chemisch castreerde of opsloot, zorgde het Hof dat de Europese homo’s nu de beste rechten in de wereld hebben. Het Hof beëindigde lijfstraffen, dwangarbeid en servituut; damde foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing in. Omdat het Hof Europa bijstuurde staan de meeste Europese landen in de top 10 op de lijsten van rechtsstatelijkheid, corruptieloosheid, democratie en geluk. Daardoor staat Nederland in de ‘rule of law’-index op de 5 e plek, in contrast met de VS (die niet meedoet met internationale mensenrechtenhoven) die op de 18 e plek staat.
Baudet (samen met Wilders, Theresa May en Viktor Orbán) wil het EHRM – deze leeuw van de mensenrechtenjungle – tandeloos maken of helemaal afschieten.
Ten tweede: je hebt veel macht en vrijheid omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Daarom hebben bijvoorbeeld vrouwen de elite van de SGP kunnen dwingen om hen gelijk te behandelen, terwijl het partijkartel weinig voor hen deed. Baudet daarentegen wil dat jij je rechten uit mensenrechtenverdragen niet meer bij de rechter kunt afdwingen.
Ten derde: een constitutioneel hof, dat nu nog niet bestaat maar er loopt een wetsvoorstel over. Bij dit hof zou je als burger de wetten kunnen aanvechten als ze jouw rechten uit de grondwet schenden. Ik heb begrepen uit een toespraak van Baudet dat hij een dergelijk hof afwijst.
Mijn mensenrechten zijn slechts veilig als er voldoende mensen om mij heen geloven en beloven dat deze rechten bestaan. Baudet daarentegen ontkent dat er universele mensenrechten bestaan. Hij maakt dus mijn rechten minder veilig, vooral omdat zijn scepticisme gepaard gaat met een aanval op de instituties die mijn rechten garanderen.
Dus Baudet geeft de elite en de staat juist meer illegitieme macht en zorgt dat mensen vrezen voor hun vrijheid en rechten. Zoals Donald Trump, belooft hij het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken.
In zijn opiniestukken en interviews klinkt hij net zo unheimisch. Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. Dus Baudet is een Wilders in pianokleren.
Maar dat hij zulke dingen in het openbaar mag roepen, vindt hij onvoldoende. Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren. Wat wil hij nog extremer kunnen schreeuwen?
Hij kan haatzaaien slechts legaliseren als hij een aantal verdragen opzegt (en dat weet hij heel goed). Bijvoorbeeld het Rassendiscriminatieverdrag en het Europees Mensenrechtenverdrag. Om het Europees Mensenrechtenverdrag te kunnen opzeggen, moet men ook de EU verlaten. Als je doordenkt hoe zijn plannen zullen uitpakken, zie je dat de Nederlander dezelfde bescherming zal hebben als de Rus onder Poetin.
Bovendien verstoort aanzetten tot haat onrechtvaardig de machtsbalans. Als politici continu roepen dat allochtonen fanatiek, inferieur en crimineel zijn (zoals ze tijdens de verkiezingscampagne deden), beïnvloedt deze hetze mijn vrijheid, veiligheid, welzijn en economische welvaart. Echter als Kuzu roept dat de autochtonen niet deugen, lacht iedereen hem uit. Dus legale laster leidt tot een onrechtvaardige verdeling van de sociale goederen, zoals geld, macht, vrijheid en rechten. Baudet speelt vals.
Baudet schept oppressie in Internationaal Recht In 1945 bezetten Russische troepen Roemenië en legden ons een communistische dictatuur op, die we pas in 1989 met duizenden geofferde levens konden opdoeken. Daarom ben ik allergisch voor illegitieme macht in volkenrecht. Ik begin te krijsen als machtige landen hun wil aan machtelozen opleggen.
De koloniale machten hebben de basis van het huidige volkenrecht in hun eigen voordeel gelegd. Daardoor is bijvoorbeeld het ICJ onvoldoende ontwikkeld en kan Mauritius Groot-Brittannië niet dwingen om de Chagos-archipel terug te geven. Er is geen verschil tussen de Sovjetbezetting van Oost-Europa en de Britse bezetting van Chagos.
Met veel moeite begon het volkenrecht te kenteren van een recht van de sterkste naar ‘rule of law’, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Men verbood slavernij, oorlog, apartheid en kolonialisme. Landen sluiten hedendaags ontelbare verdragen af en lossen steeds meer ruzies via internationale hoven op.
Deze vooruitgang gaat langzaam maar zeker. Met een beetje geluk zal het Internationaal Strafhof regeringsleden straks kunnen berechten voor illegale oorlogen. Als iemand zoals Tonny Blair over 10 jaar Irak illegaal binnenvalt, zal hij dit aan een rechter moeten uitleggen.
Baudet daarentegen wil ook het Strafhof ontmannen. Als men zijn voorstellen doorvoert, kunnen Westerse landen andere landen aanvallen, voor elke arbitraire reden, voor olie, macht of voor een archipel. Hij is ook bedroefd dat steeds meer landen hun geschillen verplicht bij het ICJ beslechten. Baudet wil het volkenrecht uit de tijd toen de koloniale machten de wereld onderling verdeelden.
Dus, zoals de wetten onder Ceausescu zijn greep op het land vergrootten, veranderen de maatregelen van Baudet de wereld in een hiërarchische wereld, waar het recht van de sterkste heerst. Machtswellust is de grootste gemene deler in de Baudetiaanse theorie. En zoals Ceausescu, verkoopt hij zijn Machiavellisme als verlossing van het volk.
Politici zijn legitieme doelen Baudet is een politicus en onderdeel van de macht. Daardoor mag ik hem verbaal aanvallen, want zoals het Europees Hof zei: de politicus ‘inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance.’ Professor Dirk Voorhoof vatte de houding van het Hof als volgt samen: ‘Members of parliament, local politicians, governments, public authorities or public figures in general have to accept even sharp criticism, sometimes expressed in a harsh or hostile tone.’ Het is dus de taak van de politicus om bestreden te worden.
In conclusie Ik heb voldoende rationele legitieme redenen om Baudets ideologie gevaarlijk te vinden, voor mijn rechten, voor de rechten van alle Nederlanders en van veel andere mensen in de wereld. Hij probeert mij dingen te ontnemen, waar ik veto over heb en hij niks over te piepen heeft.
Annieke Kranenberg – de ombudsvrouw van de Volkskrant – schreef: ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’ Dus als journalist blaft Roderick Veelo onder de verkeerde boom.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (270)

Terry Berdet
Terry Berdet17 apr. 2017 - 9:07

Was het nou nodig om het betoog beginnen met "Thierry Baudet is Ceausescu en ik kan het weten!"? Kom niet zo sterk over, gelijk de schreeuwlelijken die een 'discussie' beginnen met 'Wilders is Hitler en laat mij u uitleggen waarom dat slecht is'. Het toont nog voor de argumentatie goed en wel onderweg is aan dat de auteur ontzettend bevooroordeeld is, en het bijkomende gebrek aan bronvermelding van allerlei woorden (en ideeën!!) die Baudet in de mond worden gelegd, maakt het er allemaal niet beter op. De vraag rijst dan in ons achterhoofd, 'Waarom heeft auteur deze kunstgrepen nodig?'. Misschien heeft u gelijk, maar de toon van uw stuk maakt u totaal ongeloofwaardig.

2 Reacties
mihai2
mihai217 apr. 2017 - 19:26

@Terry Berdet Hieronder de bronnen. Baudet wil van internationale hoven papieren tijgers maken of helemaal afschaffen. Bron 1: Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie: “Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en de organisaties die de soevereiniteit ondermijnen (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) dus te hervormen of te ontmantelen.” Bron 2: Thierry Baudet ‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4 ‘Supranationale Gerechtshoven’ Zijn motivatie en argumenten heb ik hier behandeld: http://njb.nl/blog/import/thierry-baudet-versus-mensenrechtenhoven.9764.lynkx http://www.mihai.nl/2012/11/26/thierry-baudet-bill-clinton-en-het-icc/ http://www.mihai.nl/2013/01/27/thierry-baudet-versus-internationale-hoven/ http://www.joop.nl/opinies/is-thierry-baudet-de-tweede-machiavelli Baudet ontkent het recht op leven en de universele mensenrechten (‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4): http://www.mihai.nl/2013/02/08/drogredenaar-thierry-baudet/ http://www.mihai.nl/2013/02/02/thierry-baudets-ongezond-scepticisme/ Baudet wil het aanzetten tot haat legaliseren: Thierry Baudet. (2012, 30 november). 'Je moet kunnen beledigen of spotten'. NRC Handelsblad. Hier vind je een link naar zijn stuk: http://www.mihai.nl/2012/12/02/vrijheid-van-meningsuiting-eist-meer-dan-vrijheid/ De ode aan discriminatie heb ik hier besproken: https://www.joop.nl/opinies/thierry-baudet-kan-niet-goed-discrimineren

Evert Baptist - sjomp
Evert Baptist - sjomp18 apr. 2017 - 7:07

Mensen die "filosoof" achter hun naam hebben staan neem ik sowieso nooit serieus. De in wollig taalgebruik en esoterische uitspraken gelardeerde luchtfietserij om hun stelling kracht bij te zetten doet dan wellicht intellectueel aan maar is daarentegen het tegenovergestelde.

Evert Baptist - sjomp
Evert Baptist - sjomp17 apr. 2017 - 7:51

Hoe gevaarlijk is GroenLinks trouwens? Het electoraat van deze partij heeft op Facebook opgeroepen een bijeenkomst van Baudet "met alle middelen" niet door te laten gaan en dat is gelukt na talloze dreigementen aan de zaaleigenaar. Of zouden onze vrienden van de AFA of de Internationale Socialisten er achter zitten want die zijn ook niet vies van een beetje geweld?

Cogito ergo Sum
Cogito ergo Sum15 apr. 2017 - 14:26

Beste Mihai, een goed verhaal, want inhoudelijk, onderbouwd met valide, controleerbare argumenten; zoals je in de politiek moet debatteren, dunkt me. Helaas zijn veel mensen vandaag de dag niet willens, of misschien niet in staat. Het is natuurlijk ook veel gemakkelijker om de boodschapper weg te zetten dan de onwelgevallige boodschap inhoudelijk beargumenteerd te weerleggen. Wat dat betreft heeft Roderick Veelo natuurlijk een keihard punt. Op basis van het hierboven uiteengezette, blaft Veelo inderdaad tegen de verkeerde boom. Jammer alleen, dat je jouw tweet hier niet hebt herhaald, want die tak van de boom schiep misschien een heel ander beeld van de boom Mihai? Daarbij: welke mens kan beweren ooit een totale boom (of welk ander compleet fysiek voorwerp dan ook) te hebben aanschouwd? Het is waarschijnlijk daarom dat ik Twitter graag aan mij voorbij laat gaan (de wereld volgens wie dan ook in 140 tekens.....het idee alleen al). Misschien, als u zich graag en vooral op de inhoud wilt richten en ook daarop wilt worden beoordeeld, moet u dat ook doen.

tr311215
tr3112159 apr. 2017 - 8:09

@Zandb: dat was niet helemaal mijn vraag, mijn vraag was eerder: mensen die dezelfde sociaal democratische waarden via het onderwijs hebben meegekregen als u, hoe kunnen die (ondanks dat ze al bijna vooraf weten dat ze voor van alles zullen worden uitgemaakt) toch tot bij hun volle verstand, besluiten dat men van een aantal wetten en verdragen af moet ? Andere vraag die ook aan u, maar mede aan Frits en RU486 was gesteld is hoe het kan dat landen die onder het communisme geleden hebben, dezelfde zijn als degene die nu zo min mogelijk vluchtelingen willen hebben en hoe dat komt.

mihai2
mihai27 apr. 2017 - 16:34

@tinus1969 7 april 2017 at 15:24 De sleutelparagraaf is dat het recht op leven kan niet zijn "interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a right to die; nor can it create a right to self-determination in the sense of conferring on an individual the entitlement to choose death rather than life. The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention." In vertalling: Artikel 2 (het recht op leven) kan men niet interpreteren als ook het recht om te sterven. Dit is heel anders dan wat je in je eerste reactie schreef dat "dat ‘assisted suicide’ tegen de mensenrechten is". Het Hof zegt nooit dat euthanasie TEGEN mensenrechten is. Het Hof zegt dat het verdrag je geen recht op dood garandeert.

tinus1969
tinus19697 apr. 2017 - 7:06

Ticu is -op grond van zijn levenservaringen terecht- blij dat ontspoorde politici gecorrigeerd kunnen worden door rechters. Maar Baudet stelt een vraag in dezelfde lijn; wie corrigeert ontspoorde rechters? Baudet's antwoorden zullen niet iedereen bevallen; mij bevallen ze ook niet allemaal. Maar zijn vraag is volkomen gerechtvaardigd; er is nu namelijk geen fatsoenlijk mechanisme om uitspraken van het EHRM te wijzigen. En dat is geen theoretische bespiegeling; in 2002 heeft het EHRM in de zaak-Pretty vastgesteld dat 'assisted suicide' tegen de mensenrechten is (http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-60448"]}). De discussies over 'voltooid leven' en een variant van de Pil van Drion zijn daarmee eigenlijk al achterhaald, want dan gata het al gauw over één of andere vorm van 'assisted suicide'. Dit soort voorstellen kunnen dus alleen geïmplementeerd worden als de uitspraak in de zaak-Pretty wordt bijgesteld -en dan komen we er op uit dat Baudet wel degelijk een punt heeft.

5 Reacties
mihai2
mihai27 apr. 2017 - 11:40

@tinus1969 ==EHRM heeft in de zaak-Pretty vastgesteld dat ‘assisted suicide’ tegen de mensenrechten is== Onjuist. Een vrouw wilde authanasie plegen. Haar man wilde haar helpen. Hij vroeg Groot-Brittanie gevraagd om garanties te krijgen dat hij niet vervolgd zou worden. GB heeft die garantie geweigerd. Dus wat EHRM heeft bestloten is dat GB de mensenrechten van die man niet heeft geschonden door hem geen garanties te geven dat hij niet vervolgt zal worden. Dus het hof heeft niks gezegd over het wel of geen recht hebben op euthanasie. Noch heeft het hof bepaald dat ‘assisted suicide’ tegen de mensenrechten is. http://echrblog.blogspot.nl/2011/01/states-not-obliged-to-assist-persons.html

tinus1969
tinus19697 apr. 2017 - 13:24

@Mihai, ten eerste; je hebt duidelijk de uitspraak niet gelezen. Die is namelijk veel algemener gesteld dan jij suggereert. Daarom een citaat: 39. The consistent emphasis in all the cases before the Court has been the obligation of the State to protect life. The Court is not persuaded that “the right to life” guaranteed in Article 2 can be interpreted as involving a negative aspect. While, for example in the context of Article 11 of the Convention, the freedom of association has been found to involve not only a right to join an association but a corresponding right not to be forced to join an association, the Court observes that the notion of a freedom implies some measure of choice as to its exercise (see Young, James and Webster v. the United Kingdom, judgment of 13 August 1981, Series A no. 44, pp. 21-22, § 52, and Sigurđur A. Sigurjónsson v. Iceland, judgment of 30 June 1993, Series A no. 264, pp. 15-16, § 35). Article 2 of the Convention is phrased in different terms. It is unconcerned with issues to do with the quality of living or what a person chooses to do with his or her life. To the extent that these aspects are recognised as so fundamental to the human condition that they require protection from State interference, they may be reflected in the rights guaranteed by other Articles of the Convention, or in other international human rights instruments. Article 2 cannot, without a distortion of language, be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a right to die; nor can it create a right to self-determination in the sense of conferring on an individual the entitlement to choose death rather than life. 40. The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention. It is confirmed in this view by the recent Recommendation 1418 (1999) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (see paragraph 24 above). Het is een lang citaat, maar het punt lijkt me duidelijk: Het EHRM vindt dat er geen 'right to die' is. Dat gaat veel verder dan wat jij suggereert. Dus nu komen we toch echt bij het punt van Baudet. Jij vindt dat er een recht op euthanasie (bij voltooid leven) bestaat? Dan botst jouw mening met principes di het EHRM heeft neergezet. Dan zou je ook voorstander zijn van een manier om het EHRM te corrigeren of aan te vullen.

7anpau1
7anpau110 apr. 2017 - 9:33

Beste Tinus 1969 De interpretatie van Mihai van de overweging van het hof is juist en de consequenties die u eraan verbindt onjuist. De vraag die het EHRM in de kern altijd moet beantwoorden is of een verdragsstaat ism het het EVRM heeft gehandeld. In casu lag de vraag voor of het VK ism met het verdrag had gehandeld door de echtgenoot van de klaagster geen voorafgaande garantie te bieden dat hij niet zou worden vervolgd als hij klaagster zou helpen bij plegen van zelfmoord/euthanasie. Die vraag heeft het hof beantwoord, niet meer, niet minder. Met de conclusie dat het VK in deze specifieke zaak niet de mensenrechten van de klaagster heeft geschonden en dat in artikel 2 EVRM niet een recht op sterven valt te lezen. is dus helemaal niet gezegd dat u het hof op uw weg zou vinden wanneer u pleit voor een regeling voor waardige vrijwillige levensbeëindiging. Hooguit zal het hof op grond van artikel 2 EVRM eisen stellen aan de staat om ervoor te zorgen dat het ook echt vrijwillig was, bijvoorbeeld doordat iedere beslissing met voldoende waarborgen wordt omkleed of dat er onafhankelijk (strafrechtelijk) onderzoek plaatsvindt indien er twijfel achteraf . Wat daar ook van zij, u geeft hier geen voorbeeld van een noodzaak om onze rechtsstaat of de rol van het EHRM te herzien. Het EHRM laat meer dan voldoende ruimte om anders te denken over levensbeëindiging etc. Van 'ontspoorde rechters' is al helemaal geen sprake. De vraag is dus, waarom wilt u sleutelen aan een systeem dat beproefd is en werkt als u niet in staat bent om ook maar 1 voorbeeld te geven dat het systeem 'ontspoord' is of onvoldoende corrigerend vermogen heeft. Daarbij moet u in ogenschouw nemen dat iedere wijziging van dat systeem onherroepelijk leidt tot nieuwe problemen en tekortkomingen. Als u ergens een bobbel plat drukt in het zeil, dan ontstaat er meestal elders een nieuwe bobbel. Als een bobbel niet erg in de weg zit, dan is het vaak raadzaam om die lekker te laten zitten. Of simpeler gezegd, if it ain't broke, don't fix it.

tinus1969
tinus196915 apr. 2017 - 12:32

@7anpau1, beter laat dan nooit. het is duidelijk dat u de uitspraak niet heeft gelezen, en de omstandigheden van de zaak-Pretty niet kent. los daarvan, dit is slechts één voorbeeld, en niet toevallig een geheel ander voorbeeld dan waar Baudet mee aankwam. Je schrijft: 'Die vraag heeft het hof beantwoord, niet meer, niet minder.' wel meer, want het EHRM geeft een uitgebreide motivatie bij het vonnis,en door die motivatie is het vonnis ook richtignggevend voor vergelijkbare zaken. In de motivatie stata met zoveel woorden. Zie mijn eerdere citaat, dat ik inkort voor begrijpelijkheid: 'Article 2 cannot, without a distortion of language, be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a right to die; nor can it create a right to self-determination in the sense of conferring on an individual the entitlement to choose death rather than life. The Court accordingly finds that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention.' Je schrijft: 'Hooguit zal het hof op grond van artikel 2 EVRM eisen stellen aan de staat om ervoor te zorgen dat het ook echt vrijwillig was, bijvoorbeeld doordat iedere beslissing met voldoende waarborgen wordt omkleed of dat er onafhankelijk (strafrechtelijk) onderzoek plaatsvindt indien er twijfel achteraf .' Lees het bovenstaande citaat. Ik herhaal: 'The Court accordingly finds that no right to die (..) can be derived from Article 2 of the Convention.'

tinus1969
tinus196915 apr. 2017 - 12:46

Ik ben in dit kader ook heel benieuwd naar de reacties op de 'Beslan-uitspraak' van het EHRM deze week. Kort samengevat; de overheid heeft de plicht om actief terrorisme te bestrijden en actief op te treden als er signalen zijn voor een mogelijke terroristische aanval. De Russische staat moet nu schadevergoeding betalen aan de slachtoffers; https://www.trouw.nl/home/hof-tikt-rusland-op-vingers-voor-gijzeling-beslan~a19cc21c/ De uitspraak staat integraal hier http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172660 De uitspraak is gebaseerd op eerder jurisprudentie, zoals hier door het EHRM zelf handig samengevat: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_ENG.pdf (pagina 4): States should not only refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also take appropriate steps to safeguard the lives of those within their jurisdiction, in particular by putting in place effective criminal-law provisions backed up by law-enforcement machinery (L.C.B. v. the United Kingdom, judgment of 9.06.1998 ; Osman v. the United Kingdom, judgment of 28.10.1998).

harry6
harry66 apr. 2017 - 3:05

Als iemand juist meer democratie wil, dan is het T.Baudet wel. Referenda is precies wat we nodig hebben. Open sollicitaties is ook een dingetje, wat we nodig hebben. Ik zie in T.Baudet onze toekomstig premier, deze man heeft visie! Gelukkig bouwt hij een goede organisatie op, van bottom up, en niet top down, zoals Wilders.

3 Reacties
Zandb
Zandb6 apr. 2017 - 7:45

harry Als ik het goed begrijp - maar u corrigeert me wel - dan impliceert Baudets opvatting meer democratie voor bepaalde mensen. Dus is hij juist niet democratisch. Op zijn Orwells: "Alle dieren zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk!"

harry6
harry66 apr. 2017 - 16:11

Zandb – 6 april 2017 at 09:45 harry Als ik het goed begrijp – maar u corrigeert me wel Ik ben lang geleden opgehouden de onzin die u plaatst te corrigeren. Mijn excuses, maar sommige dingen zijn hopeloos!

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*12 apr. 2017 - 8:55

Dag harry. Toekomstige premier van b.v. Plopsaland of de Efteling of Madurodam bedoelt u misschien, ha ha ha?. :) Nederlanders over het algemeen zijn toch niet gek, tenminste gebaseerd op het uitslag van 15 maart 2017. De meerderheid van alle Nederlanders heeft toen toch massaal op redelijke en fatsoenlijke partijen gestemd. Een fijne dag.

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 15:32

"raaien" moet zijn "draaien" uiteraard.

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 15:30

@Karlofça U ziet wel dat u op steun van de mensen die de islam wel goed vinden niet kunt rekenen. Dat u door islamisten wordt bedreigd willen ze niet eens zien... en raaien de werkelijkheid op de kop. U zit fout, diegenen die u bedreigen niet, die zitten wel goed. Maar dat zij hun vergeven. Ze bedoelen het goed, maar weten nog niet beter. En hopelijk komt het hier nooit zover als in landen waar de moslim meerderheid het voor het zeggen heeft. Het zijn stuk voor stuk dictaturen, de een nog erger dan de ander.

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 15:18

Correctie: "zijn" moet "zij" zijn in de laatste zin, dus: "Niet dat huidendaagse christenen al geloven dat het God is die hier nu vermomd als zij in deze wereld rondloopt…"

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 15:16

Het is iets dat nog onbewust is in velen van ons. Het idee dat we slechts mensen zijn, en niet in wezen van goddelijke oorsprong. Dat deel waarmee we onze ware natuur ontkennen gelooft dat de Godheid niet bestaat, laat staan in ons. Dus dat een God Zich ook nooit tot mens heeft gemaakt, en al helemaal niet als wij. Zodat wij volkomen onafhankelijk op onszelf bestaan. Zelfs onafhankelijk van de natuur... alsof wij als biologische wezens zelfs niet deel uitmaakten van de natuur. Maar overwegend links gelooft niet in het bestaan van een God, en daarom ook niet dat die God nu als elk van ons in deze wereld verschijnt, vermomd als elk van ons. En ook mensen die het islamitische geloof aanhangen geloven niet dat God als mens op aarde verschenen is -Jezus was slechts een mens, zij het wel een profeet volgens de islam- dus ook moslims geloven niet dat God hier nu als elk van ons aanwezig is. En daarin steunen overwegend linkse mensen die moslims. Zij het dat ze niet weten waarom ze tegen het christendom zijn maar voor de islam. Want het christendom leert wel dat God mens werd om de mens God te maken. Althans volgens de christelijke mystici in oude teksten. Niet dat huidendaagse christenen al geloven dat het God is die hier nu vermomd als zijn in deze wereld rondloopt...

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 14:47

Iedereen die onderscheid maakt discrimineert. Want dat is de oorspronkelijke betekenis van het werkwoord "discrimineren"; "onderscheid maken." Daar is later het populistische idee aan toegevoegd dat het betekent anderen als minder dan jezelf te zien en te behandelen. Uiteraard is het moreel verwerpelijk je naaste als minder waard dan jezelf te beschouwen, en helemaal naar die beschouwing te handelen. Maar dat "discriminatie" noemen is het hetzelfde als het "onderscheid maken" noemen. En dat onze ogen onderscheid maken qua kleur tussen mensen met een lichtere en donkerdere huidskleur is op zich geen discriminatie in morele zin. Noch positief noch negatief. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=discriminate In de zin dat een naaste minderwaardig vinden een verkeerde beoordeling is, en daarom een vergissing, zou het ook zo genoemd kunnen worden: https://tinyurl.com/kdn652a Dat haalt meteen de angel van de haat er uit. Want als je een ander haat om zijn of haar menselijke onvolmaaktheid, heb je daarmee jezelf ook veroordeeld. Of vindt u uzelf als mens wel volmaakt goed? (En als er nu de gedachte in u opkomt dat u in verscheidene opzichten moreel toch wel beter bent dan bepaalde anderen, dan oordeelt u verkeert en vergist u zich. Omdat zowel u als die ander in wezen onvergelijkbaar meer bent dan het mens wat u en de ander ervaart te zijn.)

1 Reactie
Zandb
Zandb6 apr. 2017 - 8:03

MijnIdee Met zoals diefstal altijd diefstal is, zal discriminatie altijd discriminatie zijn. Alleen worden bepaalde "vormen van" wel expliciet verboden en andere niet. Dat is niet "populistisch", dat kan gewoon niet anders. Al was het alleen maar om praktische redenen. Ook een Baudet ontkomt niet aan een definiëring van wat dan als discriminatie nog wel of niet toelaatbaar is. Kortom: de wet zegt dat mensen onderscheiden o.g.v. ras of geslacht of seksuele voorkeur geen probleem is. Dat is het wel, als je onderscheidt met de bedoeling om mensen anders (ik geef toe, dat is op zich te vaag maar om dat te preciseren vraagt een veel te lang stuk!) te behandelen.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 14:36

Karlofca Als ik u goed begrijp dan betekent dat wie tolerant is, intolerant is, en wie intolerant is, is dan tolerant? Of anders gezegd: Wie goed voor u is, is slecht voor uw tegenstanders. En wie goed voor uw tegenstanders is, is slecht voor u.

Matt Delahaij
Matt Delahaij5 apr. 2017 - 14:12

Bauwde heeft net als Erdogan een mooi pak met dito stropdas. Erdogan beschreef het nazisme als een efficiënte bestuursstijl en vindt het geen probleem vergeleken te worden met Hitler. Baudet heeft neonazi's als Constant Kuster en zijn Nederlandse Volksunie uitverkoren tot zijn politieke bilmaten. Wie kiest voor een vrije wereld kiest tegen Baudet

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*5 apr. 2017 - 14:00

Dag Karlofca. U moet in dat geval uzelf juist 100% inzetten voor alle Nederlanders en vooral alle Nederlanders van buitenlandse komaf, net zoals uzelf. Net zoals u, ze verdienen in eerste instantie wel ook een kans in dit nog altijd bijzonder, fascinerend en uniek land. Een fijne dag verder aan u.

Ruud62
Ruud625 apr. 2017 - 12:27

Vuurrood Het is nogal een beschuldiging dat de democratische rechtstaat door Baudet cs bij het grofvuil gezet wordt. De man is voor referenda, dat zou op zijn minst wat meer democratie betekenen in NL, waar we 1x per 4 jaar voor het parlement mogen kiezen. Geen enkel poppetje kunnen wij kiezen, dat wordt allemaal onder de vriendjes en vriendinnetjes geregeld. Of bent u net als Wiegel, Rutte, Herman Pleij cs tegen referenda, zogenaamd uit angst dat het plebs een engerd kiest? Terug naar de tijd van de edellieden?

4 Reacties
GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*5 apr. 2017 - 13:07

Dag Ruud6. Ha ha ha, die zogenaamde democratische referenda komen niet hoor tenzij die *Paul Cliteur* elite in Leiden samen met één-man toko Geert Wilders meer dan 75 zetels zullen halen, bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op dat moment en daarna, moeten ze alsnog ook een meerderheid halen in de Eerste Kamer. Ziet u dat al gebeuren over een paar jaar?.. Ik niet hoor sowieso. Met andere woorden, Nederlanders zijn toch niet gek. :) Weet u wat, dankzij een paar grote partijen de laatste 30 jaar, met name het CDA, de VVD, de PvdA en D66 is Nederland, in eerste instantie samen met miljoenen hardwerkende, talentvolle en creatieve Nederlanders een van de allerrijkse landen op aarde geworden, anno 2017. Dat weet de meerderheid van alle Nederlanders ook goed en zullen ze de macht nooit weggeven, met name aan de populisten en nationalisten o.l.v. Geert Wilders, Thierry Baudet en hun extreemrechtse vrienden in Nederland en in het buitenland. Een heel fijne dag verder aan u.

Matt Delahaij
Matt Delahaij5 apr. 2017 - 13:51

Ruim 10 jaar geleden hebben in een buurt in Alkmaar bewoners van 3 villa's 200 handtekeningen opgehaald tegen de uitbreiding van een zorgcentrum. Hoofdargument: horizonvervuiling en aantasting van de structuur van Oudorp. Bij de zelfde mensen hebben wij enkele weken later ook 200 handtekeningen opgehaald met goede argumenten voor uitbreiding van het zelfde zorgcentrum. Hoofdargument: mensen hebben het recht om in een vertrouwde omgeving oud te worden. Zie hier in huis tuin en keuken Nederlands waarom een referendum geen betrouwbaar democratisch instrument is. Politiek is vertegenwoordigen van de belangen van heel veel mensen waarbij wordt voorkomen dat het recht van de een het onrecht van de ander wordt. Dat is een heel precies vak waarbij debat goed denkwerk voorafgaat aan besluitvorming. Het is een vak. Net als loodgieter. Je laat toch ook geen amateur de CV ketel vervangen. Daar komen ongelukken van

Pater
Pater6 apr. 2017 - 1:29

@Matthias Mooi verhaal, en de inhoudelijke boodschap lijkt me te kloppen.

Don Quichote
Don Quichote6 apr. 2017 - 7:34

@Matthias, Eigenlijk geeft u met uw stuk juist de geldigheid van een referendum aan, door het groeiende inzicht van de 200 stemmers hebben zij de mogelijkheid om een juiste, goed onderbouwde keuze te maken. Was dat inzicht er niet geweest hadden zij weer tegen gestemd. Hiermee ondergraaft u uw eigen stelling. Verder ben ik van mening dat het gebruik van referenda beter is dan dan 1x per 4 jaar een stem uit te mogen brengen op een programma wat direct na de verkiezingen voor 80% onhaalbaar zal zijn ivm de coalitiebesprekingen. Waardoor een minderheid aan stemmen (kleine partij) toch een paar punten voor elkaar kan krijgen waar de meerderheid der stemmers niet voor heeft gestemd. Dan geven referenda een beter democratisch beeld.

Van den Burg
Van den Burg5 apr. 2017 - 11:34

Ik ben op zich voor integratie, maar als volkeren zelf niet willen integreren, dan moeten wel drastische maatregelen worden genomen. Je mag niet meerdere volkeren in één land hebben. Baudet is een goede kerel, net als Wilders.

6 Reacties
GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*5 apr. 2017 - 13:52

Dag Van den Burg. De meerderheid van alle Nederlanders, gebaseerd op het uitslag op 15 maart, is blijkbaar niet met u eens. Waarom hebben Wilders en Baudet samen geen meer dan 75 zetels gehaald maar slechts 22 zetels?. In dit land, de stemmen van de meerderheid telt, nietwaar, wat mij betreft en gelukkig maar, in Nederland, nog altijd een 100% democratische rechtsstaat en gebaseerd op het uitslag op 15 maart, nog altijd een beschaafd en fatsoenlijk land. Extreemrechts Nederland kan nog altijd veel lawaai maken, natuurlijk, maar dan alleen vanuit de oppositie banken in het Parlement en zo hoort dat in dit land. Een fijne dag verder.

Matt Delahaij
Matt Delahaij5 apr. 2017 - 14:00

Mijn vader is Maastrichtenaar, mijn moeder is Westfries. Ik ben geboren in de Achterhoek. Ik heb gewoond in Zutphen, Amsterdam en Alkmaar. Gewerkt in Gelderland, Noord Holland en Zuid-Holland . Ik ken de Franken in het zuiden, waar je vrijwel direct wordt meegenomen naar de familie en vriend wordt van de familie, de Nedersaksen in het oosten, waar nabuurschap centraal staat en solidariteit van buren heel belangrijk is, en de Hollanders Friezen in westen en noorden, die vooral vanuit individualisme de eigen peergroup (collega's, vakgenoten en mensen met dezelfde maatschappelijke eigenschappen) kiezen als mensen voor de dagelijkse omgang. Een westerling heeft niet veel met nabuurschap, noch met familie. Geloof me, er wonen van oudsher al drie verschillende volkeren in Nederland. Wie zich conformeert aan de grondwet, zich houdt aan de wet en bijdraagt aan de economie en bereid is zijn kinderen naar een Nederlandse school te sturen, is wat mij betreft geintegreerd genoeg om Nederlander te mogen zijn.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 14:31

Van den Burg Verstandige mensen zouden eerst eens uitleggen wat ze precies onder "een volk" verstaan en aan welke voorwaarden een geslaagde integratie moet voldoen. En vervolgens, welke drastische maatregelen dan genomen moeten worden en hoe die zich verhouden tot de democratische rechtsstaat. Onverstandige mensen beweren gewoon maar wat van zich af. Zo van: Als ik zeg dat ik voor integratie ben maar wie niet wil krijgt te maken drastische maatregelen want je mag niet meer volkeren in één land hebben, dan weten we precies wat we moeten doen. Verbaast me dan ook niets, dat ik aan het eind lees, dat Baudet en Wilders "goede kerels" zijn.

Libertain
Libertain7 apr. 2017 - 11:17

("Je mag niet meerdere volkeren in één land hebben.") Voor het fascisme typerend uitspraak. Oftewel "Eigen volk eerst!" Dacht ik dat we die pagina binnen in Nuremberg1945 afgesloten hadden.

harry6
harry67 apr. 2017 - 15:48

Libertain – 7 april 2017 at 13:17 (“Je mag niet meerdere volkeren in één land hebben.”) Voor het fascisme typerend uitspraak. Oftewel “Eigen volk eerst!” Dacht ik dat we die pagina binnen in Nuremberg1945 afgesloten hadden. Daar is de Godwin weer! Einde discussie!

Libertain
Libertain8 apr. 2017 - 5:51

Inderdaad dacht men deze discussie in Nuremberg1945 afgesloten te hebben, blijkens de uitspraken hier om het heden in Nederland weer op te pakken. Het resultaat is altijd goed te voorspellen en het heet zeker geen Godwin.

Kaboel
Kaboel5 apr. 2017 - 10:05

Laat hem met zijn 2 zeteltjes maar eens zien wat hij ermee doet. Je kan altijd nog beslissen om hem te boycotten. Hij is even gevaarlijk als Denk of de PVV. Laten we het vooralsnog niet overdrijven.

1 Reactie
antonie2
antonie25 apr. 2017 - 11:25

Mee eens. Baudet is een poseur met de pretenties van een rechtse Hans van Mierlo. Wat hij beweert klinkt doordacht maar is de rationalisatie achteraf van een eerder ingeslagen, bedenkelijke, koers. De quasi-intellectuelen die zich door hem aangesproken voelen laten het denken graag aan hun Leider over. Welnu, veel geluk ermee. Over 4 jaar treft hem hetzelfde lot als VNL.

Vuurrood
Vuurrood5 apr. 2017 - 9:12

Baudet is extreem-rechts met een stropdas. Protege van Cliteur en zijn buitengewoon rechtse Leidse kliek. Inderdaad gevaarlijk voor de democratie. De democratische rechtstaat wordt door deze lieden bij het grof vuil gezet.

5 Reacties
Engineer2
Engineer25 apr. 2017 - 10:59

Koekoek!

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*5 apr. 2017 - 13:43

Goed verwoord, Vuurrood!. Thumbs up aan u en chapeau!!!

Mulletproof
Mulletproof5 apr. 2017 - 13:59

U hebt uw argumenten en onderbouwing op uw nachtkastje laten liggen. Kunt u deze alsnog met ons delen? Dus graag voorbeelden uit het programma van FvD waaruit klaarhelder blijkt dat deze partij de rechtstaat wil afbreken. Of blijft het (zoals gewoonlijk) bij louter geschreeuw?

Vuurrood
Vuurrood6 apr. 2017 - 8:23

Mulletproof: Lees zelf even het programma van FvD. Neem zelf even kennis van de uitspraken van Baudet. Niets meegekregen over het Baudetbegrip "verdunning"? Nooit gehoord van de rassenleer van de nazi's waarin dit begrip uit en te na is beschreven? En dan durf jij het over geschreeuw te hebben?

Mulletproof
Mulletproof6 apr. 2017 - 12:40

Beste Vuurrood, Ik heb het program van FvD meermaals gelezen, vandaar ook mijn vraag. WAAR in het program pleit FvD voor het afbreken van de rechtsstaat? Geef nu gewoon eens antwoord middels een paar citaatjes. Voorts heeft Baudet al tig keer uitgelegd waarop hij doelde met 'homepathische verdunning'. Totaal ongevaarlijk deze man, hooguit een aan extreme zelfingenomenheid lijdende kwal, Maar goed, ik heb het idee dat u per sé een fascist en een nazi in hem wilt zien. Ga vooral uw gang. Wellicht dat u er met dezelfde creativiteit ook in slaagt om Jesse Klaver als de reïncarnatie van Pol Pot te zien.... Een fijne dag nog.

Ruud62
Ruud625 apr. 2017 - 9:10

Slap verhaal. Baudet wil helemaal niet de macht bij enkelen leggen, is juist voorstander van referenda waar iedereen dus kan stemmen. Over maatregelen tegen de islam wordt meteen weer de deken van moslimhaat gelegd, de problemen met deze achterlijke ideologie worden steeds duidelijker, dus een onsje minder moslims, waaronder sommigen die ons land zo vreselijk vinden, zou geen kwaad kunnen. Als die mensen op een nette manier aangezet worden tot remigratie lijkt me niet zo slecht.

8 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:45

Ruud Daar zegt u zoiets: "Als die mensen op een nette manier aangezet worden tot remigratie lijkt me niet zo slecht." Een maatregel om moslims te doen bewegen ons land te verlaten is, hoe netjes ook, ronduit discriminerend. Blijkbaar is de achtergrond van zo'n denkwijze dat moslims op de een of andere manier niet deugen. Nee, u haat moslims niet maar u bent ze liever kwijt dan rijk. Niet omdat ze iets strafbaars doen - zoals je bv nog van criminelen kunt stellen - maar omdat ze moslim (of jood of communist of zwart of homo enz) zijn. Een Baudet die, zoiets wil bewerkstelligen, die geeft leiding aan een criminele organisatie.

DaanOuwens
DaanOuwens5 apr. 2017 - 11:00

@ Ruud6 Je slaat de plank nogal mis. Baudet maakt wel een duidelijk onderscheid in wieer wel en wie er niet bij horen. Ben je blank en autochtoon dan mag je van hem mee doen of meestemmen ben je dat niet, dan liever niet. Verder maak je in je eigen bijdrage duidelijk waar het schort. Jouw haat richt zich tegen de islam als geheel en daarmee ook tegen alle moslims. Vervolgens maak je in de volgende zinnen duidelijk dat je liever hebt dat die moslims ook vertrekken. Je zal ze niet deporteren maar wel wegtreiteren op een nette manier. Je mag dat allemaal denken en vinden maar feit is dat die opstelling een eind maakt aan alle kansen op integratie of normaal met elkaar samenleven. Het vertrekpunt is namelijk toch dat je elkaar ondanks verschillen accepteert zoals je bent. Andere opties zijn er niet. Dat doe jij niet en dat doet baudet niet. Daarom is dit geen slap verhaal maar een beschrijving hoe een politicus de gehele samenleving kan bedreigen.

H.Witte
H.Witte5 apr. 2017 - 11:14

Waarom is Baudet voor Referenda? Is dat om democratische redenen of vanwege de mogelijkheid tot manipulatie via de waan van de dag? Het referendum thans in Turkije is een goed voorbeeld van dat laatste. Erdogan gaat op weg naar die volks ruggespraak eventjes flink tekeer tegen het buitenland, Europa in het bijzonder. Hij leidt daarmee de aandacht weg van het binnenland, maakt een voor het Turkse volk gemeenschappelijke vijand en krijgt op die manier datzelfde volk verenigd. Manipulatie dus. Er zijn tal van voorbeelden van een dergelijke werkwijze en ook Baudet heeft zich daar bij het Oekraine referendum schuldig aan gemaakt. Hij en zijn trawanten misbruikten dit referendum als anti EU stem. Dat een referendum een slecht democratisch middel is heeft ook de Brexit bewezen, waar de waan van de dag de keuze heeft bepaald. Het verschil was zo minimaal dat een week later de uitslag totaal anders geweest had kunnen zijn, al dan niet afhankelijk van een toevallige gebeurtenis. Moeten we op basis van dit soort gegevens beleid bepalen, consistentie bewerkstelligen, langere termijn visies ontwikkelen. Allicht niet. Baudet mag van mij best een poosje het voordeel van de twijfel krijgen, maar pas op uw zaak en probeer te doorzien.

Mulletproof
Mulletproof5 apr. 2017 - 14:08

@HenkWitte De waan van de dag? Hoezo? Het gaat nu al maanden over het Turkse referendum. Het ging máánden over wel/geen Brexit. Er is meer dan een half jaar campagne gevoerd i.h.k.v. het Oekraïnereferendum. Uw probleem is dat de uitkomst van deze referenda u niet zint. Dat is heel wat anders dan 'waan van de dag'. Weet u wat pas waan van de dag is? 33 zetels voor Mark Rutte op 15 maart. Dat waren er een pak minder geweest zonder Turkije-rel. Zullen we onze representatieve democratie dan ook maar afschaffen?

harry6
harry66 apr. 2017 - 3:02

DaanOuwens – 5 april 2017 at 13:00 @ Ruud6 Je slaat de plank nogal mis. Baudet maakt wel een duidelijk onderscheid in wieer wel en wie er niet bij horen. Ben je blank en autochtoon dan mag je van hem mee doen of meestemmen ben je dat niet, dan liever niet. U bent de onderbouwing van deze stelling vergeten. Nogal belangrijk bij zo,n heftig standpunt.

H.Witte
H.Witte6 apr. 2017 - 8:49

Mulletproof Het heeft niets te maken wat Oekraine betreft wat ik wel of niet gewenst vond. Ik heb niet gestemd omdat ik er voor mijzelf niet uit kwam. Ik signaleer slechts onzuiverheid in de argumenten en motivatie.

Pater
Pater7 apr. 2017 - 1:37

@boenders "de EU, die zo’n voor de Oekraïense bevolking desastreus vrijhandelsverdrag door de strot heeft geduwd" Quatsch. De overgrote meerderheid van de bevolking van Oekr. was voor het verdrag. De verjaagde president was dat oorspronkelijk ook, tot hij bezweek voor het geld en de dreigementen van Poetin. Nog elke dag provoceert Poeten Oekr. door de militaire steun aan de rebellen, elke dag is dat weer een nieuwe daad van agressie. Het wordt tijd om die provocatie wat ernstiger op te vatten.

7anpau1
7anpau110 apr. 2017 - 12:31

@Mulletproof 5 april 2017 at 16:08 "Waan van de dag" is een uitdrukking. Een jaar of zelfs 4 jaar is helemaal niets in dit soort processen. Kijk naar hoelang Erdogan al bezig is bewust of onbewust met een proces dat eindigt in een vorm van alleenheerschappij. Dat gaat decennia kosten om weer terug te draaien. Kijk naar het Oekraïne referendum. De val van de muur was meer dan 25 jaar geleden. Sindsdien is men in Oekraïne bezig met het zich losmaken van Rusland en toenadering zoeken tot het westen. Een groot deel van de bevolking wilde dat. Rusland is langdurig bezig geweest om dat proces tegen te gaan (vanuit Russisch perspectief overigens niet geheel onbegrijpelijk). Dat associatieverdrag kwam niet uit de lucht vallen, maar het verzet daartegen wel. Ik zeg niet dat Roos c.s. ongelijk hadden (ik ben het voor een belangrijk deel niet met ze eens, maar dat doet er niet toe), maar zij speelden wel in op de waan van de dag. De voorgeschiedenis of de consequenties voor de toekomst speelden geen rol.

KeesV3
KeesV35 apr. 2017 - 8:54

Wat dictators als eerste doen, is het onderdrukken van de oppositie. Erdogan bestempeld ook enkele partijen in de oppositie als gevaarlijke terroristen. DENK zie ik zelf ook als groot gevaar. Maar wat is je voorstel. Die partijen maar verbieden? Universele mensenrechten worden door de halve wereld ontkent. Moslims hebben hun eigen mensenrechten-verklaring. Veel mensen geven aan dat de universele mensenrechten een product zijn van witte rascisten. Als er zovelen tegen zijn, dan is het toch per definitie niet meer universeel? Het 'teruggeven' van land is een lastig punt. Moeten wij Bonaire teruggeven aan Venezuela? Was het dan eerst van Venezuela? Dit probleem geldt niet alleen voor koloniale machten. Elk land heeft land veroverd, heroverd, verloren en gewonnen. Persoonlijk zou ik ook onze kolonies willen weggeven. Maar wat als ze niet zelfstandig willen worden? Of niet op willen gaan in een ontwikkelingsland? Veel afrikaanse landen willen af van het internationaal strafhof. Ook dat is een wit instituut dat nagenoeg alleen afrikaanse misdadigers berecht. Oliedollars voorkomen dat er arabieren zijn berecht. En dan heb ik het niet eens over de joodse lobby gehad. Er is dus heel wat voor te zeggen om het af te schaffen. Ik zou graag willen dat wij ons minder bemoeien met andere landen. Onze superieure systemen (bijv. T.a.v mensenrechten en democratie) worden niet zo gewaardeerd... Laten we ophouden met het 'exporteren' van iets waar geen behoefte aan is. Terug naar de natiestaat dus...

Libertain
Libertain5 apr. 2017 - 7:42

Eigenlijk wat Baudet graag wil is steeds op de rechter knie van Pauw gaan zitten.

Libertain
Libertain5 apr. 2017 - 7:40

Baudet lijkt zeker iets minder gevaarlijk dan Wilders. Het laatste als boegfiguur van het Nederlands ultrarechts xenofoob clubje spreidt massaal haat alle richtingen jegens allochtonen en buitenlanders. Dat is per definitie de werkwijze van ultrarechtse en extreem-rechtse figuren. Die verzieken al jaren onze maatschappij onder de toeziende oog van de neoliberalen van Rutte. In die zin is Baudet net iets minder (hatelijk) uitgesproken.

tr311215
tr3112155 apr. 2017 - 7:37

@RU486: dat Baudet van een aantal basisregels afwil, is niet omdat hij dat zo leuk vindt, maar omdat hij dat nodig vindt. Vanwege het onderwerp waarnaar ik volgens u onterecht wegdraai om het maar niet over Baudet te hoeven hebben. Ik stelde de vraag waarom landen die onder het communisme geleden hebben, dezelfde zijn als degene die nu zo min mogelijk vluchtelingen willen hebben en hoe dat komt. Wat vind u daarvan ? @Zandb: deze religiedreiging kán niet binnen de huidige setting worden bestreden omdat die zich niet verhoudt met de liberale rechtsorde. U gebruikt het woord "tegenstander". Dit wijst impliciet op personen die tegenstanders zijn, ik heb het over de religie. En zoals ik eerder aan u schreef: het zou u toch moeten opvallen dat mensen die hetzelfde sociaal-democratisch onderwijs hebben gevolgd, alle regels hebben geleerd waar we ons in een beschaafd land aan hebben te houden, desondanks die andere kant op zijn gedraaid dan u. Ook dat doen ze met hun volle verstand en niet omdat dat leuk is oid, of 'gewoon omdat ze racisten zijn'.Waarom zouden ze dat doen ? Zie verder ook mijn vraag aan RU486. @Frits: Dánk dat u dit mij heeft willen uitleggen ! Uw term "gematigd", (daar zal dan iets als "extremistisch" tegenover staan), is niet adequaat. In die zin dat beide vormen van de religie, hetzelfde einddoel hebben, alleen een andere weg er naartoe voorstaan. U komt met de usual suspect oorzaken aan. Vraag aan u: Vietnamese bootvluchtelingen. Hun land en dat van sommigen van hun Aziatische broeders, aangevallen en deels vernield door het westen. In grote aantallen naar NL gekomen. Verklaart u mij het enorme verschil in integratiesnelheid tussen hen en diegenen die hier kwamen vanuit het midden-oosten. Daarnaast voor u ook de vraag die ik aan RU486 stelde.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:29

tr Waarom zouden mensen van een in uw ogen verachtelijke overtuiging blijk geven? Dat is eigenlijk uw vraag? Het antwoord is heel simpel: Als werkelijk bewezen kan worden dat een overtuiging - religie o.i.d. - niet past binnen ons democratische rechtssysteem, dan is die al verboden en kun je iedereen die blijk geeft van die overtuiging "corrigeren". Het waarom is daarbij niet interessant. Is die overtuiging - een religie bv - niet strijdig met de wet, dan kun je die religie wel "bestrijden" - en dan is het interessant waarom mensen die overtuiging uitdragen - maar slechts met middelen die de rechtsstaat toelaat. En dat kan per definitie niet dwingend zijn en zet dus geen zoden aan de dijk. Ik wil alles geloven maar ik zie echt geen reële mogelijkheden om iets als "islamisering" of "andersoortige culturele invloeden op de samenleving - die de "oorspronkelijke cultuur aantasten" - " in dwingende beleidstermen te vertalen, zonder de wet te overtreden.

ArieV2
ArieV25 apr. 2017 - 7:29

Baudet is gewoon rechts, heeft een gezond verstand en doet dus niet mee met de politiek correcte flauwekul rond de Islam. Wat in deze tijd echt ernstig is dat hierom dit soort mensen systematisch wordt weggezet voor ik weet niet wat, iets dat sterk doet denken aan hoe de Joden werden gebrandmerkt in de aanloop van de holocaust. Dit laat mij zien dat het obsessieve totalitaire denken en handelen in de politiek en de journalistiek volledig terug is, een grotere bedreiging voor onze democratie is niet denkbaar.

3 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:33

Arie Wat wordt Baudet in de weg gelegd, wat vergelijkbaar is met hoe de joden werden gebrandmerkt in de aanloop naar de holocaust.

Mark Huysman
Mark Huysman5 apr. 2017 - 11:39

[Wat in deze tijd echt ernstig is dat hierom dit soort mensen systematisch wordt weggezet voor ik weet niet wat, iets dat sterk doet denken aan hoe de Joden werden gebrandmerkt in de aanloop van de holocaust] Baudet wordt aangevallen op zijn opvattingen. Joden werden vervolgd vanwege hun etnisch/ religieuze afkomst. Vreemd dat je dat verschil niet ziet. Moslims/ Marokkanen worden tegenwoordig ook op hun etnisch/ religieuze afkomst weggezet, o.a. door Baudet. Dus als je paralellen zoekt met het verleden dan kun je beter daar naar kijken.

flardinga
flardinga5 apr. 2017 - 17:42

Ben het helemaal met u eens, de justitie, de rechters, het parlement is een nepparlement en sommige burgers in dit land die de Islamitische religie aanhangen hun geloof en hun gelijke rechten willen afnemen, de Nederlandse Cultuur mag men niet homeopatisch verdunnen, hoe duidelijk moet het zijn mensen, of zijn we blind en doof geworden en kijken we weg omdat sommige personen zoals leuk eruit zijn en mediageil zijn, we gaan een glijdende schaal naar beneden en veel in de media kijken weg en durven het niet te benoemen zoals het werkelijk is, gaan we volgende maand weer massaal de vrijheid herdenken en wie er allemaal gevallen zijn voor het krijgen van die vrijheid, geldt dat alleen maar voor een korte periode of voor elke dag in het jaar?

omaoeverloos
omaoeverloos5 apr. 2017 - 7:09

Och, we hebben toch een dictator nodig om de impopulaire maatregelen als het sluiten van Schiphol, kindbelasting en het verbieden van de verbrandingsmotor te nemen ter voorkoming van de klimaatverandering, volgens velen het enige belangrijke actuele thema. Ik denk hierbij echter meer aan Klaver of Thieme dan aan Baudet, hoewel in zijn program wel wat zinnige zaken hierover te vinden zijn.

3 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:39

Wat een oliedomme reactie. Zelfs van Klaver en Thieme kun je vinden dat ze er gevaarlijke denkbeelden op na houden. En dat ze, gesteund door een meerderheid gaan voorschrijven waar mensen zich aan te houden hebben. Je hebt het echter wel heel lastig, als je het sluiten van Schiphol of het verbieden van de verbrandingsmotor van een vergelijkbaar niveau acht, als de invloed van bepaalde mensen, met discriminerende maatregelen te beperken.

omaoeverloos
omaoeverloos5 apr. 2017 - 13:47

Zo dom is dat niet, Gerrit, maar wellicht begrijp je niet dat om de klimaatverandering tegen te houden zeer veel discriminerende maatregelen nodig zijn die zo nodig met geweld moeten worden afgedwongen. Neem alleen al verplichte geboortebeperking, dat gaat lijnrecht in tegen de leer van verschillende religies.

Zandb
Zandb6 apr. 2017 - 8:09

Oma Oliedom; menen dat een geboortebeperking instellen een discriminerende maatregel is. En dat alles wat voorgeschreven/verplicht wordt, dictatoriaal is.

JasDon
JasDon5 apr. 2017 - 6:45

Sorry, maar 'sensor' lijkt mij niets anders dan een mooi woord voor een onderbuikgevoel, waarmee Henk en Ingrid weer worden weggezet als niet nadenkende populistenvolgertjes.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:51

JasDon Dat ziet u wat mij betreft verkeerd: Niet Henk en Ingrid zijn fout maar de man die profiteert door de niet reële wensen van bv een Henk en Ingrid - let wel; ze kunnen trouwens ook wel reële wensen hebben - als reëel voor te stellen; vandaar het woord "sensor"; u vraagt en ik doe net of ik uw wensen serieus omdat u me aan de macht helpen. Laat dan de zondvloed maar komen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon5 apr. 2017 - 6:12

Ik vind dat Ticu nogal grote woorden gebruikt en Baudet afschildert als het grote kwaad. Baudet heeft zich kritisch uitgelaten over Europese institituties en wil de soevereiniteit van ons land, net als de meeste landgenoten, graag behouden. Ik heb de universele mensenrechten hoog in het vaandel staan, maar dit betekent niet dat je verdragen en het functioneren van instituties nooit tegen het licht zou mogen houden. Als nationaal beleid onbedoeld wordt gefrusteerd of verdragen als bv het VN-vluchtelingenverdrag niet meer de werking heeft waar het oorspronkelijk voor was bedoeld, moeten dit kunnen worden gecorrigeerd. Het geheel buitenspel zetten van juridische instituties zou ik wel moeite mee hebben, ik weet niet of Baudet dit werkelijk voor ogen heeft. Bovendien is FvD met 2 zetels slechts een marginale partij, en zal m.i. niet uitgroeien tot een beweging van enige betekenis.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:56

Gadfly Dat zijn anders uw woorden: "Baudet is het grote kwaad". En Ticu legt gewoon uit, waarom hij de kritiek van Baudet gevaarlijk vindt. Hij zegt niet, dat Baudet geen kritiek mag leveren of dat hij hem gevaarlijk vindt OMDAT hij kritiek levert. Of een partij marginaal is, dat is alleen van belang bij de vraag hoe veel schade dat gevaar kan aanrichten, niet hoe gevaarlijk de denkbeelden zijn.

Pater
Pater5 apr. 2017 - 1:35

"Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren." Waar staat dat? "Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen." Waar staat dat? Het recht op discriminatie vind ik zeer slecht, maar zolang hij dat niet invult met openlijke voorbeelden van discriminatie kun je er weinig mee. Zijn goede contacten met echte racisten, die de blanken superieur vinden aan zwarten, wijzen duidelijk in een bepaalde richting, maar contacten bewijzen niks. Ik ben overtuigd van de gevaren van Baudet als de slimmere versie van Wilders, en daarom des te gevaarlijker. Maar omdat hij slimmer is is hij ook moeilijker te betrappen op openlijk racisme en discriminatie. In zijn programma vindt een goede lezer veel aanwijzingen voor moslimhaat, maar het staat nergens als zodanig geformuleerd, integendeel, godsdienstvrijheid is een groot goed. Er staan wel wat 'verkeerde dingen': - hij pakt dubbele paspoorthouders na misdaden hun NL-paspoort af en stuurt ze dus terug; dat is duidelijke discriminatie - "Bevorderen remigratie waar integratie (assimilatie) mislukt": - wil FvD dus geen integratie maar assimilatie? Dat staat er niet duidelijk - wegsturen waar assimilatie mislukt opent de weg naar keiharde discriminatie, maar ja, er staat niet 'wegsturen' maar 'bevorderen remigratie' - "Op dit moment subsidieert de Nederlandse overheid segregatie-bevorderende, weg-met-ons projecten; terwijl we datgene waar we trots op mogen zijn, het mooiste en het beste dat het Westen heeft voortgebracht, onderschoffelen." Je reinste onzin, zeker met een discriminerende strekking naar alles wat niet westers is, maar soft geformuleerd. Ik wil Ticu aanmoedigen door te gaan met zijn kritisch volgen van Baudet, te meer belangrijk omdat hij nu in de Kamer zit.

6 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:18

Pater Alles wat Ticu beweert "staat er", expliciet dan wel impliciet. U "bewijst" in mijn ogen slechts, dat mensen met ideeën als Baudet super politiek correct hun woorden op een goudschaaltje moeten wegen, omdat ze anders het gevaar lopen de wet te overtreden.

kindval
kindval5 apr. 2017 - 7:54

Pater..in zijn programma vindt een goede lezer veel aanwijzingen tot moslimhaat Kunt u zich ook voorstellen dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de invloed van de islam in Nederland, zonder dat ze nou direct moslims haten?

Mark Huysman
Mark Huysman5 apr. 2017 - 8:02

[“Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren.” Waar staat dat?] In een artikel van zijn hand in het NRC, 30 nov. 2012: “De artikelen over belediging en aanzetten tot haat moeten worden geschrapt uit ons strafrecht. Er moet volledige vrijheid zijn om stelling te nemen of te provoceren, zonder angst voor vervolging.” [“Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen.” Waar staat dat?] In een interview in het RD uit 2015: ‘Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.’

KeesV3
KeesV35 apr. 2017 - 9:57

@zandb 'Hij wil het aanzetten tot haat legaliseren'. Heb nogmaals de column gelezen. Maar ik lees geen ondetbouwing hiervan. Het staat er dus (in mijn ogen) niet. Of is kritiek op het strafhof gelijk aan het willen legaliseren van aanzet tot haat? Gambia, Zuid Afrika en Burundi hebben recent aangegeven het strafhof te willen verlaten. Kenia en Nabibie twijfelen. Ze hebben (terecht) forse kritiek op het strafhof. Willen zij het aanzetten tot haat legaliseren? Of hebben zij kritiek op het functioneren van het strafhof. Al met al staan er in de column veel forse beweringen die niet of nauwelijks worden onderbouwd.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 10:58

Kees Zie bv de reactie van Mark Huysman.

Pater
Pater6 apr. 2017 - 1:43

@Huysman. Precies wat ik zocht. Dank. @ kindval "Kunt u zich ook voorstellen dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de invloed van de islam in Nederland, zonder dat ze nou direct moslims haten?" Ik kan me best voorstellen dat er aspecten van de islam zijn waar u zich zorgen over naakt. Ook in de islam in NL vindt nog vrouwenonderdrukking plaats: gedwongen huwelijken, kindhhuwelijken, meerwijverij. Dat is tegen de wet en daar wordt ook terecht op ingegrepen. Er is een moslimvrouwengroep, Femmes For Freedom, die daar tegen op komt, je kunt die groep bijv. financieel steunen. Tegelijkertijd moeten we wel zien dat het merendeel van de moslims in NL heel gewone brave burgers zijn die hun dochters onderwijs laten volgen. Economische zelfstandigheid is de bron van emancipatie. Een verbod op immigratie en op moskeeën vind ik daarentegen goede voorbeelden van een discriminerende moslimhaat.

ArieV2
ArieV25 apr. 2017 - 1:18

Baudet vormt inderdaad een wezenlijke bedreiging voor die politici die zich schuldig maken aan het politiek 'correct' conditioneren van de publieke opinie en dat is precies de reden waarom ik op hem gestemd heb.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:22

ArieV Het is precies andersom; Baudet is degene die politiek correct is. En niet zo'n klein beetje ook. Praten over "een homeopathische verdunning" als je gewoon klip en klaar iets totaal anders bedoelt........

altijd-beleefd
altijd-beleefd4 apr. 2017 - 23:55

de nuance is zoek. je wil toch niet dat we straks alle pedofielen en moordenaars vrij moeten laten omdat mensen in de cel stoppen schending van de mensenrechten is. als het Europees hof wat de mensenrechten zou moeten garanderen zich hypocriet en partijdig opstelt of op andere manieren schadelijk is omdat het alle rationaliteit mist, dan mag je daar best over klagen.

5 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:27

Altijd Niemand wil pedofielen en moordenaars rond laten lopen. Maar de rechten van mensen schenden, dat willen gelukkig nog minder mensen. Je mag altijd kritiek hebben, natuurlijk. Maar iemand mensen die het recht laten gelden "schijnheilig" en/of "partijdig" noemen, dat is geen kritiek. Dat is dom.

7anpau1
7anpau15 apr. 2017 - 6:42

Als dat het geval zou zijn wel ja. Maar dan moet je wel eerst even hard maken dat het EHRM zich 'hypocriet en partijdig opstelt' ipv met een bezopen hypothetisch voorbeeld op de proppen te komen dat 'alle rationaliteit' mist.

Marc2406
Marc24065 apr. 2017 - 6:46

Uw commentaar lezende is bij u in ieder geval de nuance zoek inderdaad. U maakt gebruikt van schrikbeeld van moordenaars en pedofielen om de afkalving van alle mensenrechten te verdedigen terwijl internationale strafhoven (waar dus NIET individuele moordenaars en pedofielen terechtstaan) door autoritaire types als Baudet worden bedreigd. De onderbuik wordt zo weer lekker bespeeld in de hoop dat het wint van gezond verstand. Dit is dus precies zo'n hysterische hyperbool die het houden van een gezonde discussie zo lastig maakt met de gemiddelde populist. De nuance bij u is inderdaad totaal zoek.

altijd-beleefd
altijd-beleefd5 apr. 2017 - 9:16

Zandb dan ga je er vanuit dat die mensen werkelijk "het recht laten gelden" en dat is hier juist ter discussie.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 11:02

Altijd U beweert dus, dat het Europees Hof geen recht spreekt. Maar er willens en wetens een potje van maakt? Dat kunt u dan wel beweren maar onderbouwen lijkt mij nog niet zo makkelijk. U moet zich wel goed realiseren dat ook het recht zo krom als een hoepel is. En dat er daarom heel veel kritiek op aan te merken is - omdat het altijd anders kan - maar dat er wel recht wordt gesproken.

Hertog2
Hertog24 apr. 2017 - 22:28

Ha daar is ie dan, het volgende stuk over FvD!. Ik begrijp er niets meer van, FvD heeft twee, jawel twee Kamerzetels, de angst zit er blijkbaar goed in. Angst verkoopt niet meer meneer Mihai, veel burgers zijn de gevestigde kliek spuug en spuug zat. Waaronder ik. Het vertrouwen is nog nooit zo laag geweest onder Nederlandse kiezers. Dit kan je de heer Baudet onmogelijk kwalijk nemen. U schrijft dat u 15 stukken heeft gewijd aan de persoon Baudet, wellicht had u er goed aan gedaan om wat stukken te schrijven over het ondemocratische karakter binnen de EU, en binnen ons parlement. Goed wij mogen eens per vier jaar onze stem uitbrengen...Wat de heren en dames met onze stem doen, geen mens weet het. Goed op basis van zijn muzieksmaak is de heer Baudet een fascist, proest. Goed op basis van een roman (fictie) een verkrachter, proest. Een fout boekje in de boekenkast maakt hem een Nazi, proest. De heer Mihai vergelijkt de heer Baudet met de communistische dictator Nicolae Ceaușescu, proest. O ter weet de moskeeën blijven gewoon open als het aan FvD ligt. FvD omarmt onze parlementaire democratie. FvD staat open voor het debat, en is "gewoon" een partij met leden. Niets raars gevonden binnen hun partijprogramma!.Ik zal het u het sterker vertellen FvD geven ook niet FvD stemmers/ leden een stem. Bent u niet een beetje in de war met de heer Juncker?

4 Reacties
Marc2406
Marc24065 apr. 2017 - 6:53

Het gaat om de ideeën die compleet abject zijn, niet om de grootte van een partij op dit moment. Wilders is ook ooit in zijn eentje begonnen. Idem voor elke autoritaire leider. Het maakt niet uit hoe groot of klein een partij is, als de ideeën abject zijn dien je er tegenin te gaan, juist om te voorkomen dat zo'n partij bij gebrek aan weerpraat ongezonde proporties zal aannemen, of erger andere partijen en politici (met ruggegraten van pudding, zie VVD, CDA, SGP, Monasch, DENK) om electorale reden te doen bewegen richting het omarmen van maatschappelijk bijzonder ongezonde ideeën (wat in de kielzog van de PVV toch echt gebeurd is). Wat mij betreft vind ik twee giftige kamerleden eigenlijk al te veel in dit geval.

Don Quichote
Don Quichote5 apr. 2017 - 6:57

Hertog +1

Vuurrood
Vuurrood5 apr. 2017 - 8:05

Er is niet zozeer angst voor de FvD. De angst is voor al die stille aanbidders van de ideologie van de FvD en ,niet te vergeten, de PVV.

Hertog2
Hertog25 apr. 2017 - 23:00

@Marc2406 U bent duidelijk geen FvD fan, dit kan en dit mag natuurlijk. Maar ik geef u het advies om deze partij op inhoud te bestrijden. Iets wat u (en velen met u) pertinent niet doen. Te lastig, te ingewikkeld?. Of bent u van mening als "wij" deze partij maar genoeg demoniseren dan zal oa. ik in eigen persoon nooit meer op FvD stemmen? Dit is het zoveelste stuk over de heer Baudet en FvD waar ik helemaal niets mee kan. Een oud dictator wordt door de heer Mihai van stal gehaald, heb je het over referenda dan hebben de tegenstanders van FvD het over Erdogan. Mijn God wat moet ik hier mee? Ik ben bekend met het partijprogramma van FvD, daar kan ik mij voor 70% (ik ben geen klapvee) wel in vinden. De heer Baudet de "nieuwe" dictator van de lage landen, natuurlijk....Ziet u zelf niet in wat voor onzin u en de uwen uitkraamt. Ik herhaal het nog maar een keer. FvD is gewoon een partij met leden, die inspraak hebben. FvD zal geen enkele religie hier in Nederland verbieden. De koran is geen fout wapenbezit, de moskeeën blijven gewoon open, mocht u er behoefte aan hebben om een hoofddoekje te dragen, dan mag dit binnen deze partij. FvD omarmt onze parlementaire democratie, niets maar dan ook niets wijst erop dat deze club uit is op een dictatuur. Helaas voor u en de uwen, u slaat de plank totaal mis. @Vuurrood. In de eerste plaats is FvD geen ideologie, maar een (rechtse) politieke partij. U schrijft dat u niet bang bent voor deze club, maar wel voor de "stille aanbidders". Ik heb nieuws voor u, ik ben vandaag lid geworden van deze club. Mag ik het zo samenvatten dat de heer Baudet u geen angst inboezemt, maar ik als FvD stemmer en inmiddels lid wel?. Vreemde gedachtegang, die ik op geen enkele manier kan volgen.....

KoningPruts
KoningPruts4 apr. 2017 - 22:05

Aanvullend blijf ik de obsessie met Baudet frappant vinden. We hebben religieuze fanaten in de vorm van de SGP en dictator aanhangers in de vorm van Denk. Je zou denken dat de fascinatie op zijn minst iets meer verdeeld zou zijn.

Thijssen2
Thijssen24 apr. 2017 - 22:05

Hoe kun je een dictatuur rijmen met iemand die een bindend referendum wil invoeren? Dat zijn ideeën jouw niet zinnen kun je over discuseren, maar elke keer als er dit soort doorzichtige onlogische artikelen komen zul je averechts te werk gaan. Beter filosoferen we hoe links weer relevant wordt. Apart dat er nog weinig tot geen artikelen zijn geschreven over denk, terwijl ik die club veel gevaarlijker vindt.

5 Reacties
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 5:53

U vraagt: "Hoe kun je een dictatuur rijmen met iemand die een bindend referendum wil invoeren?" Misschien op de manier zoals Erdogan dat doet?

Marc2406
Marc24065 apr. 2017 - 6:59

Een bindend referendum zou je dan de dictatuur van het volk kunnen noemen. En zo werkt een democratie dus zeker niet. Democratie zoals de onze gaat niet slechts over het recht van de meerderheid, de recht van de sterkste, maar vooral over het beschermen van minderheden tegenover een potentieel onrechtvaardige meerderheid. Daarom hebben we überhaupt een rechtsysteem én een grondwet. Je hebt duidelijk niet heel erg opgelet tijdens maatschappijleer vroeger. Een absolute vorm van democratie is een gruwel*. *Elke radicale absolute versie van welke ideologie, religie of gedachtengoed ongeacht van waar zij komen zijn ten alle tijden gruwels die we uit dienen te bannen.

Voud Gespelt
Voud Gespelt5 apr. 2017 - 7:22

Zandb. Gelooft u het zelf? Baudet wordt geframed met elke dictator onder de zon, nu weer met Erdogan. Het enige dat wordt blootgelegd is de onmacht om met het nieuwe rechts om te gaan. Zoals een welbespraakte reageerder al opmerkte angst werkt niet meer. Ik raad u aan eens met steekhoudende argumenten te komen.

Jaacob52
Jaacob525 apr. 2017 - 8:06

Zandb, ik ben wellicht een tikje naïef, maar als de Turken zelf instemmen met een dictatuur middels een referendum, dan is dat toch aan henzelf? Wie zijn wij om de Turkse bevolking de les te lezen? Ik bezie de thema's van de Zwitserse referenda ook wel eens wenkbrauw fronsend. Maar ja, zo werkt dat in dat land.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 11:12

vaud chuspelt Wat is dat nu voor onzin: Lees de vraag en lees het antwoord. Ik vergelijk Baudet met niemand; ik geef alleen antwoord op de vraag. Ik raad u aan om met een steekhoudende reactie te komen. Jaacob Ik lees niemand de les; ik geef antwoord op de gestelde vraag. Verder: Marcs antwoord verduidelijkt ook veel. Al moet ik er wel aan toevoegen, dat een democratie pas echt een democratie is, als die antidemocratische ideeën toelaat, voor zover daarmee niet de wet wordt overtreden. Inderdaad is dat een radicale vorm van democratie en levensgevaarlijk. Maar elke andere democratie is geen democratie. Vandaar dan ook, dat we zo ons best moeten doen om de Wildersen, de Baudets, de fundamentalistisch overtuigden (al dan niet religieus) zo fel mogelijk maar vooral "politiek correct" moeten bestrijden.

Sonic2
Sonic24 apr. 2017 - 21:31

Baudet is ongevaarlijk binnenin het Nederlandse coalitie systeem. Het grootste voordeel van een coalitie systeem is dat het uitersten inkapselt. Ik moet bij Baudet nog veel dingen maar zien. Ten eerste vraag ik me af of hij het vier jaar vol houdt. Ten tweede vraag ik me af of hij Hiddema enigszins in het gareel krijgt. Als Baudet en FvD al slagen dan pakt hij vooral zetels af van echt een gevaarlijke radicaal. Namelijk Wilders. Ik zie het nadeel niet zo van Baudet dus. Bovendien is vooral Baudet erg constructief. De achterban van FvD verwacht dat ook. Ik snap links niet zo. Laat FvD 10 zetels van de PVV af snoepen en dan heb je 12 zetels voor FvD en 10 voor de PVV. Niet zo spannend dus en beide partijen zijn gemakkelijk te omzeilen. Wat wil je nog meer eigenlijk? Met een beetje geluk pakt FvD ook nog wat zetels van de VVD en dan is het voor links helemaal ideaal.

4 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper4 apr. 2017 - 22:35

Afgezien van de bewering dat Baudet zo constructief zou zijn ben ik het eens met uw analyse. En aangezien Wilders en Baudet allebei onverbeterlijke ijdeltuiten en egomanen zijn zullen zij bij een splitsing van hun kiezerspotentieel nooit en te nimmer met elkaar samenwerken. Nog los van het feit dat snob Baudet ongetwijfeld neerkijkt op MAVO-klant Greet. Die Baudet op zijn beurt af zal willen doen als 'de elite'.

Hertog2
Hertog24 apr. 2017 - 23:18

"Als Baudet en FvD al slagen dan pakt hij vooral zetels af van echt een gevaarlijke radicaal. Namelijk Wilders. Ik zie het nadeel niet zo van Baudet dus. Bovendien is vooral Baudet erg constructief. De achterban van FvD verwacht dat ook." Sonic, FvD is een nieuwe rechtse partij, er liggen nog een hoop hobbels op de weg. (eens dus). Zoals u wellicht weet heb ik op FvD gestemd, ik spreek de hoop uit dat ook andere politieke tegenstanders zich aansluiten bij FvD. Niet dat deze partijen de standpunten van FvD moeten/ mogen delen. Alsjeblieft niet zeg, hoe meer meningen des te beter! Ook FvD heeft geen octrooi op de waarheid. De Pvda heeft ondervonden hoe het met je kan aflopen als je iedere binding met je werkgever (de kiezer) kwijt bent...De VVD de PVV maar ook d66 kijken met angst en beven naar de ontwikkelingen binnen FvD. Een explosieve groei binnen deze "nieuwe" partij. Ook voor "linkse" partijen liggen er kansen, ik als rechts balletje zou dit enkel maar toejuichen!. En ja ik, en met mij de gem. FvD stemmer verwachten een constructieve houding van deze "nieuwe" partij. De lat ligt hoog anders is het exit FvD, iets wat de heer Baudet donders goed begrijpt.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 5:56

Sonic Zijn de ideeën van Baudet daardoor dan minder gevaarlijk?

Sonic2
Sonic25 apr. 2017 - 9:13

@ ZandB Ja. Vanaf het perspectief van de PVV gerekend is het een grote vooruitgang. Dat durf ik hardop te zeggen. We gaan vaak tegen Trump tekeer, maar Wilders heeft radicalere voorstellen. Ik moet het tweezijdig formuleren. Ten eerste gaat vooral de PVV mij veel te ver. We moeten eensgezind een front maken tegen deze gevaarlijke partij. De FvD zie ik niet als gevaar. Die moeten eerst nog groeien en Baudet kan dus niet anders als de compromis zoeken. We moeten niet net doen alsof Baudet een soort Hitler is die met 0 zetels in de senaat bijvoorbeeld de hele rechtsorde om ver gooit. Zijn trouwens de Noorse en Deense Arbeiderspartij fascisten? Links Nederland kan erg veel leren van links Denemarken en links Noorwegen. Ik pleit er niet voor om 100% de agenda van de PVV en FvD over te nemen. Dat is onzin. Maar het gelijk op immigratie ligt meer bij (centrum) rechts. Net als dat ik vind dat links betere plannen heeft op natuur, sociale zekerheid en zorg. Ook op onderwijs trouwens. Dat geeft toch niet? Ook als de PVV trouwens hoor. Een land kan nu eenmaal een aantal mensen aan. Een zorg systeem kan ook een aantal mensen aan. Gewoon rationeel denken. En niet langs politieke scheidslijnen. Een rationele oplossing voor een probleem. Vooral de PVV is een kansloze partij en wat mij betreft mag ook haar aanhangers daarbij gediskwalificeerd worden. Als je stemt voor het inperken van de vrijheid van godsdienst. Als je de PO wilt saneren omdat het je niet aanstaat wat journalisten zeggen dan verdien je slechts hoon. Als je een boek wil verbieden en je beweert voor de vrijheid van meningsuiting te zijn dan deug je niet. Als je de trias politica niet respecteert dan verdien je niet meer als schoffering. Als je perse op een partijleider wil stemmen die als een dictator regeert over die partij dan moeten mensen dat vooral doen. Maar verwacht vooral hoon. Ik spreek nu niet jou aan, maar de PVV kiezer. Los daarvan is het dom om je stem weg te gooien aan een beweging die geen verantwoordelijkheid kan nemen en zichzelf altijd buitenspel zal zetten.Wat mij betreft dus geen enkel probleem en misschien wel terecht dat de PVV en haar kiezer( die dom stemt) buitenspel staat. Mijn oplossing is tweeledig. Een Deens/Noors model op immigratie en een dikke grens aan geven tot hoever de haatzaaierij van de PVV kan gaan. FvD zie ik als een gematigdere versie en een stap in de goede richting.

MijnIdee
MijnIdee4 apr. 2017 - 21:25

Als er een ding duidelijk is is dat het niemand hier lukt een ander op andere gedachten te brengen. Het maakt niet uit welke argumenten men aandraagt. De ander zal steeds tegenargumenten aanvoeren, in overeenstemming met zijn of haar overtuiging. Iedereen draait zo in z'n eigen overtuigingscirkeltje rond. En probeert de ander van zijn of haar gelijk te overtuigen, maar dat blijft falen, keer op keer. Ik schrijf dit dan ook enkel om mijzelf er aan te herinneren mijn tijd verder niet op dit forum te verdoen.

3 Reacties
MijnIdee
MijnIdee4 apr. 2017 - 21:30

PS: En ik probeer met mijn bovenstaande post dan ook niemand te overtuigen van mijn gelijk. Of ongelijk.

Palladium
Palladium5 apr. 2017 - 7:52

Waarschijnlijk lees je dit dus niet meer, maar je verwoord op een andere manier een prachtige vraag van enkele weken geleden die ik hier las, en die in mijn hoofd is blijven hangen: "Wat moet er gebeuren, in een wereldgebeurtenis of in een debat, om mensen om te doen slaan naar de andere kant". Ik heb daar lang over nagedacht, maar heb geen antwoord gevonden. Hooguit dat een mening het beste bij mij binnenkomt als ik het gevoel heb niet te worden gemanipuleerd, of niet tussen de regeles wordt weggezet als fout.

MijnIdee
MijnIdee5 apr. 2017 - 14:09

@Palladium Net zoals volgens natuurkundige cosmologen uiteindelijk de Big Bang de oorzaak was van ons bestaan, en zelfs van dit denken over die oorzaak, ben ik er van overtuigd dat onze oorspronkelijke oorzaak ook weet hoe de mens op andere gedachten te brengen. Die Big Bang heeft o.a. ruimte en tijd veroorzaakt die daarvoor niet bestonden volgens genoemde wetenschappelijke tak. Hier spreken we van een oorzaak die er ook was zonder ruimte en tijd. Daarover kunnen we ons totaal niets voorstellen. Want alles wat we ons er van voorstellen heeft een vorm, en vormen waren er nog niet voordat de oorzaak die veroorzaakte. Voor mij is het dus een zaak van in een staat van bewustzijn te komen waar ruimte en tijd niet voorkomen om in overeenstemming te komen met de onmetelijke kennis die zich in de oorzaak bevond, want ook alle kennis die de mens heeft komt voort uit die oorspronkelijke oorzaak. En die is in vergelijking met de astronomisch grote intelligentie van de oorzaak miniem. Wat we als mens vergeten is dat we onszelf niet het bestaan hebben gegeven. Dat heeft de oorspronkelijke oorzaak gedaan. Ik zie daarom geen andere mogelijkheid voor het veroorzaken van een gedachtegoed in de mens die echt zoden aan de dijk zet wat betreft het verwerkelijken van ons allerhoogste morele ideaal -vrede, respect, en ware liefde jegens onszelf en onze naasten- dan die oorzaak de kans te geven via de mens de nodige veranderingen in denken en handelen in de mensen te veroorzaken. Dus door in een staat van bewustzijn te komen in de mens voorbij ruimte en tijd, en voorbij alle mentale vormen. Overigens wijst ons morele geweten exact in de richting van hoe en wie we in werkelijkheid zijn voorbij onze menselijke verschijning en karakter die zo vaak tegenstrijdig zijn met ons hoogste morele ideaal. In wezen is het dat allerhoogste morele ideaal dat ervaart ons geweten te hebben als wij. Dat morele ideaal is onze ware identiteit. Maar zoals gezegd zal het toch de oorspronkelijke oorzaak van ons bestaan moeten zijn die tot zichzelf komt in ons om de nodige veranderingen in bewustzijn te veroorzaken. Het maakt de beslissing zichzelf dat wel of niet toe te staan als wij nu.

ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus4 apr. 2017 - 19:33

Mijn diagnose is dat Baudet vooral een warhoofd is. Van belang is de vraag waarom anderen de Baudet-ballon niet hebben doorgeprikt. De media moeten verkopen en Baudet was voor hen sappig nieuws. Pauw & Jinek en Wester hielpen hem ook door bij kritiek niet door te vragen. https://boycotholland.wordpress.com/2017/03/11/eva-jinek-en-frits-wester-helpen-baudet-aan-een-zetel Een land krijgt de media die het verdient. Kernpunt zijn diens gedachten over democratie, met het "Forum tegen (Newspeak "voor") Democratie". Zie mijn deconstructie van vorig jaar: http://www.frontaalnaakt.nl/archives/thierry-baudet-weet-niet-wat-democratie-is.html Zie mijn eerdere deconstructie van D66: http://www.joop.nl/opinies/laat-d66-zich-opheffen Wanneer mensen D66 toestaan om zo het volk met hun "kroonjuwelen" te belazeren, dan moet je niet verbaasd zijn dat ook Baudet zo'n kans krijgt. Zie hier mijn bijdrage aan NWO Bessensap van enkele jaren geleden: "Jullie zijn allemaal gek": http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/2013-06-10-PosterBessensap.html

2 Reacties
Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 20:42

Jij vindt Baudet een warhoofd, maar in de argumentatie daarvoor kom je niet verder dan wat links naar ietwat warrige artikelen van jezelf. Geef dan tenminste kort in eigen woorden weer waarom Baudet warrig is.

Marc2406
Marc24065 apr. 2017 - 7:01

Het gaat uiteindelijk niet om Baudet, maar meer om wie vervolgens op hem stemmen. Overigens zou je Donald Trump ook kunnen bestempelen als een warhoofd, maar dat heeft dus niet voorkomen dat deze oen nu president is.

Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 19:24

"Talloze menselijke deugden zijn niet te herleiden tot een objectieve en redelijke verantwoording. Medemenselijkheid, vriendschap, vrijgevigheid, loyaliteit en trouw. Moed, medelijden, dankbaarheid, humor. In ons op antidiscriminatie gebaseerde regime worden deze deugden verbannen naar de strikte privésfeer en verdacht gemaakt. In het sociale leven is enkel nog plaats voor redelijke verantwoording. Zouden de zwakkeren nood hebben aan koele, objectieve en rationele nondiscriminatie of aan medemenselijkheid, betrokkenheid en gevoelens die juist discriminerend zijn zoals sympathie, vriendschap, vrijgevigheid? De antidiscriminatiewet strekt dan ook helemaal niet tot bescherming van de zwakkeren, maar is ‘een instrument om binnen de sociale sfeer een verregaande uniformisering door te drukken tegen allerlei traditionele onderscheidingen in (...) vanuit abstracte, rationalistische ideeën zoals de mensenrechten’ (Herman De Dijn in Tertio, 2002). Alleen door een vrijheidsruimte te scheppen waarbinnen mensen het recht hebben om te discrimineren, kunnen menselijke deugden tot hun recht komen, kunnen mensen aan zingeving, betekenisoverdracht, identiteitsbeleving, zorg en solidariteit doen. Onder het mom van moraliteit promoot de antidiscriminatie-ideologie het amorele handelen en bant ze zingeving en betekenisoverdracht. Wanneer liefde, vriendschap, trouw, alles wat zin en waarde geeft in het leven, enkel op een redelijke en objectieve verantwoording berust, is het allemaal waardeloos. Discriminatie is aldus de stap vooruit uit de onverschilligheid die onze samenleving verkilt." ~ Matthias Storme De Belgische rechtsfilosoof Matthias Storme heeft er wat beter over nagedacht. Goed leesvoer voor de denkers onder ons. De fundamentele vrijheid om te discrimineren: https://www.coutinho.nl/fileadmin/documenten/mvo/cases_h2_de_fundamentele_vrijheid_om_te_discrimineren.pdf?PHPSESSID=q6e3gnkvt86pqaddn1l7e2pfq4

1 Reactie
Pater
Pater5 apr. 2017 - 1:47

Ik vind beslist niet dat Storme ergens beter over nagedacht heeft. Ik vind het wartaal. Discriminatie is geheel terecht strafbaar. Het individuele recht op een vrije meningsuiting wordt wel degelijk beperkt door de vrijheid van de ander: als je diens vrijheid aantast stuit je op de grenzen ervan. Kritiek op het christendom of de islam beperkt niemands vrijheid, wel als je de christen of moslim op basis van je kritiek hun gelijke maatschappelijke positie wilt ontnemen. Dat heet discriminatie, en terecht.

Uilenspiegel
Uilenspiegel4 apr. 2017 - 19:18

Ik hoorde net dat Baudet een typetje is van Koefnoen. Die zijn dus niet echt gestopt. Lachen.

2C
2C4 apr. 2017 - 19:17

Ik vrees Kees van der Staaij veel meer dan Thierry Baudet. Als je het SGP partijprogramma leest, dan slaat de schrik je om het lijf, dat als ultieme doel een gereformeerde theocratie heeft, en wetend dat de club van Kees 50% meer zetels heeft. Waarom maakt zich daar niemand zorgen over ?

2 Reacties
Sonic2
Sonic24 apr. 2017 - 21:26

Ik vrees de SGP absoluut niet. De SGP is een conservatieve partij. Ook haar standpunten worden vaak verkeerd begrepen. De SGP is tegen geweld tegen homo's. De SGP wil alleen de doodstraf voor zeer extreme gevallen. De SGP is een zwaar christelijke partij. Dat is geen verrassing. Overigens gedoogt de SGP al jaren kabinetten. Ik heb Nederland in die jaren nog niet zien omslaan naar een soort christelijke sharia. Volgens mij overdrijft u nogal.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:10

2C U hebt volkomen gelijk; de SGP is een partij die minstens zo gevaarlijk is als wat de PVV "islamisering" noemt. Het enige verschil is, het aantal SGP-stemmers klein en min of meer stabiel is. En dat die SGP-stemmers zich blijkbaar op acceptabele wijze conformeren aan de normen van de rechtsstaat. Maar eens een meerderheid hebbend? (Maar in wezen geldt dat natuurlijk voor elke politieke partij; Het blijft dan ook een sterk zwak punt; dat elke democratie zichzelf kan afschaffen.)

Perro caliente
Perro caliente4 apr. 2017 - 18:43

Een filosoof die het vrije denken aan banden wil leggen? Baudet is een product van onze democratie, je mag denken wat je wilt en je dachtenspinsels delen zonder de wet te overtreden. Onder het communistische juk moet je jezelf aan de officiële staatsdoctrine houden! Wil deze filosoof nu datgene wat hij verafschuwd? Moeten mensen langs de deugmeetlat en geen afwijkende meningen verkondigen? Al vind ik Baudet een pendant zelfingenomen ventje met een kanon op een mus schieten dat gaat me te ver.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:13

Perro Dat is waar. Maar daarom kan je er nog wel gevaarlijke ideeën op na houden. En daarom kan/moet je er nog wel voor waarschuwen. Het gaat er hier niet om, dat de ideeën afwijken maar wel, dat iemand aantoont, waarom hij die ideeën gevaarlijk vindt.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout4 apr. 2017 - 16:17

De argumenten van Baudet zijn flinterdun zoals Ticu in het verleden al in zijn stukken heeft aangetoond en waarvan ik de meeste gelezen heb en ik zou zijn vrees overdreven kunnen noemen, ware het niet dat partijen als VVD en CDA populistisch zwakke knieën hebben. Dat schept een sfeer waarin de waarschuwingen van Ticu gerechtvaardigd zijn. Zeker Rutte heeft een zeer merkwaardige opvatting over een 'verkeerd soort populisme.' Ik vind dat Ewald Engelen wat dat betreft in de roos schiet: De rot zit diep https://www.groene.nl/artikel/de-rot-zit-diep

2 Reacties
7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 18:24

De opvattingen van Ewald Engelen zitten dichterbij die van - de hier verguisde - Joris Luyendijk dan bij die van de heer Ticu.https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/18/anderhalf-miljoen-wilders-kiezers-kunnen-geen-ongelijk-hebben-7432450-a1550865

Cliff Clavin
Cliff Clavin4 apr. 2017 - 18:24

Dank voor de verwijzing naar het prima verhaal van Ewald Engelen.

Sardar2
Sardar24 apr. 2017 - 16:10

Of Baudet (en andere soort Buadet’s) wilt of in staat is het “racisme” een acceptabele legale kledij geven hangt natuurlijk af van de (nog) raciale zelfbeeld van politieke elite en de elite intellectuelen in NL en in Europa. Gezien de institutioneel mogelijkheden dat racisme ervan geniet en de nog intact natiestaten en "eigenvolk" mentaliteit van de Europese naties vrees ik dat de kans voor een herboren past-modern racisme niet verkeken is. Er zijn twee begrippen die Baudet ge(mis)bruikt om tot zijn conclusie te komen van: “Discriminatie als deugd”. Ook Mihai Martoiu Ticu brengt er geen duidelijk waar het misbruik van Baudet ligt. Zover de behandeling van mensen betreft is er onduidelijk wat toegestaan of geoorloofd is en wat niet. Discriminatie wordt vaak letterlijk vertaald naar “onderscheid maken”. Het “onderscheiden” zelf betekent: “als verschillend zien en beoordelen”. Met andere woorden het “onderscheid maken” dient voor het vormen van een mening. Daar zit niks ongeoorloofd of ongewenst in. Maar discrimineren betekent letterlijk: “(iemand) slechter behandelen dan je een ander behandelt”. Dat is niet meer een “mening” maar een “behandeling”. En dat is volgens de wet niet toegestaan. Baudet in “Discriminatie als deugd” over de betekenis van discriminatie liegt om het discrimineren geoorloofd te kunnen verklaren.

4 Reacties
Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 18:35

'Maar discrimineren betekent letterlijk: “(iemand) slechter behandelen dan je een ander behandelt”.'|| Nonsens, je geeft eerst zelf aan wat het betekent, en daarna hanteer je de betekenis zoals het politiek geframed is, de betekenis zonder nadenken, puur emotioneel associatief. Discrimineren betekent ook niet direkt dat er na de handeling van het denken nog een handeling volgt, en zeker niet dat waardering negatief moet zijn, het kan theoretisch blijven, het object van het denken kan afwezig zijn, en een handeling kan achterwege blijven. Je kunt er via etymologie erop nazoeken, als men dan het woord discrimineren wil kapen voor politiek negatieve doeleinden, dan kunnen we altijd nog het woord onderscheid gaan gebruiken, als iemand zegt dat het discriminatie is, dan zeg ik: het is gelegitimeerd noodzakelijk onderscheid. Hetzelfde geldt voor het woord segregatie, wat scheiding betekent, afhankelijk van de context, bijv scheiding in de samenleving (arm/rijk allochtoon/autochtoon) en positieve/negatieve waardering krijgt het een negatieve of positieve connotatie. Dat dit nogmaals uitgelegd moet worden geeft al aan dat er in de politiek en in het debat niet wordt nagedacht, er is geen sprake van denken, er wordt geacteerd op emotionele/ideologische associaties, automatismen.

Sardar2
Sardar24 apr. 2017 - 21:28

@ Jojan 4 april 2017 at 20:35 “Nonsens, … daarna hanteer je de betekenis zoals het politiek geframed is, de betekenis zonder nadenken, puur emotioneel associatief.” Beschrijf je de http://www.encyclo.nl? Ik wist niet dat ook encyclopedieën “politiek geframed”, “puur emotioneel” en “associatief omgaan met betekenissen: “(iemand) slechter behandelen dan je een ander behandelt” (http://www.encyclo.nl/begrip/discrimineren) Nogmaals in Nederlands: Discrimineren: onderscheiden om te behandelen (vaak negatief) Onderscheiden: de verschillen laten zien om te kunnen beoordelen.

Jojan2
Jojan25 apr. 2017 - 15:57

@ sardar Encyclopedieën nemen inderdaad tijdgeest en politiek beladen betekenissen op, en de bron die je noemt, die weer andere bronnen raadpleegt is zich ook bewust van dat feit, zoals hieronder te zien: "(Van Latijn: onderscheid) Van oorsprong is het een begrip met een neutrale betekenis (zoals nog steeds in de psychologische functieleer): het vermogen om een onderscheid te maken, zoals in de snelheid waarmee mensen het ene verkeersbord van het andere kunnen onderscheiden. In het maatschappelijk leven heeft de term de overheersende betekenis gekreg..." http://www.encyclo.nl/begrip/discriminatie Een encyclopedie bevat ook betekenissen die een woord krijgt in een bepaald tijdvak, de maatschappelijk context. Etymologie is dan handig om je bewust te worden wanneer ongeveer een woord van betekenis is gewijzigd, wanneer het is ingekapseld door maatschappelijke bewegingen. http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/discriminatie

Sardar2
Sardar25 apr. 2017 - 21:17

@ Jojan 5 april 2017 at 17:57 Grappig! Ga je nu deze “psychologisch: uitleggen? Was je maar in je aangehaalde citaat verder gaan, dan was het “maatschappelijk” geworden waarmee racisme uit te leggen is en niet de psychologisch van het woord: “……In het maatschappelijk leven heeft de term de overheersende betekenis gekregen van negatieve onderscheiding en achterstelling. In het internationaal recht heeft discriminatie vooral betrekking op uitingen van racisme en rassendiscriminatie, en op de achterstelling van vrouwen. De achterstelling op grond van seksuele oriëntatie is een omstreden onderwerp gebleven, omdat in veel landen homoseksualiteit nog steeds een groot maatschappelijk taboe is of bij wet is verboden. Het verbod op discriminatie is een kern van de mensenrechten. Internationale verdragen veroordelen discriminatie (dat wil zeggen achterstelling in de toegang tot rechten of uitsluiting van die rechten) op grond van o.m. geboorte, huidskleur, taal, ras, godsdienst en geloof, geslacht, sociale herkomst en status, en handicaps. Het aantal gronden wordt nog steeds uitgebreid. In de praktijk kan de bestrijding van discriminatie niet zonder omgekeerde, ‘positieve’ discriminatie – wat in de VS affirmative action heet, ‘daden van bevestiging’. Er zijn aparte verdragen gemaakt voor speciaal voor de rechten van vrouwen, kinderen, slachtoffers van racisme enz.. Ook regeringen nemen maatregelen vrouwen, minderheden e.d. speciaal te beschermen of hun meer kansen te geven.”

Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 16:08

"Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. " Artikel 2,3,4,5,8,9,10.11.12 van het EVRM behoren tot de categorie recht op zelfbeschikking van het individu en groepen individuen (met als beperking de rechten van de ander), het verbod op dwangmiddelen en situaties die dat recht aantasten . Die rechten zijn van het hoogste belang, en inderdaad een verrijking. Wat mij betreft heeft een land als geheel ook het recht op zelfbeschikking (eerbiediging), d.w.z. het in stand houden van de eigen cultuur (de rechten van de ander op het niveau van naties). Dit beperkt dan enigszins de vrijheid van individuen uit andere landen, de vrijheid om te emigreren, dat is op zich geen groot probleem aangezien men in eigen land genoeg ruimte heeft (het recht op vrijheid betekent niet dat de hele wereld van jou is, dat is praktisch niet haalbaar i.vm. de rechten van een ander). Als men in dat eigen land niet genoeg vrijheden bezit, dan moet het uitgangspunt zijn dat dat daar bevochten wordt. Als de economie slecht is in dat land, dan moet er gevochten worden voor verbetering (emigratie vanwege economische motieven zorgt voor een brain drain, verstoort de verhoudingen in dat land, en wordt gemotiveerd door egoïstische motieven). We moeten niet uitgaan van multiculturaliteit zoals we die in NL kennen als rechtmatig uitgangspunt, maar als een geforceerde situatie die tot stand is gekomen door arbeidsimmigratie (praktische economische motieven, geen ideële, en ideële motieven in het licht van vluchtelingenhulp, tijdelijke noodzakelijkheid inzake noodsituaties ). Bij het bestrijden van multiculturaliteit moeten natuurlijk wel rechten van het individu in acht worden genomen. Het verbod op discriminatie wordt door sommigen gebruikt om de multiculturaliteit te legitimeren, dit druist in tegen het recht op zelfbeschikking/eerbiediging van een cultuur. De invalshoek moet niet worden gemaakt vanuit de ideologie van de seculiere Christelijkheid, de multiculturele kerk met zijn morele geboden, verboden en schuldbetuigingen, maar cultuur systematisch.

2 Reacties
Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 16:20

Het recht op soevereiniteit kan hierbij overigens van pas komen.

Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 16:22

"Artikel 2 bepaalt dat alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking; door dat recht bepalen zij hun politieke status en streven zij economische, sociale en culturele ontwikkeling na."

Sardar2
Sardar24 apr. 2017 - 15:30

Of Baudet (en andere soort Buadet’s) wilt of in staat is het “racisme” een acceptabele legale kledij geven hangt natuurlijk af van de (nog) raciale zelfbeeld van politieke elite en de elite intellectuelen in NL en in Europa. Gezien de institutioneel mogelijkheden dat racisme ervan geniet en de nog intact natiestaten en "eigenvolk" mentaliteit van de Europese naties vrees ik dat de kans voor een herboren past-modern racisme niet verkeken is.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer24 apr. 2017 - 15:17

Een wijs spreekwoord: " If you are a hammer, all you see is nails". De schrijver is opgegroeid onder de verschrikkingen van de communistische dictatuur en is daar duidelijk door getraumatiseerd, dat geeft hij zelf ook toe. De vergelijkingen van die situatie met Baudet zijn echter gratuit, vergezocht, en komen soms tot stand door opzettelijke misinterpretatie. Jammer, want het gadeslaan van deze meltdown is voor niemand leuk.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:33

Bruggenbouwer En als zo vaak; een beetje onderbouwing brengt een bewering boven het niveau; "Kijk eens mensen, ik vind iets" uit. Want het zal best: " De vergelijkingen van die situatie met Baudet zijn echter gratuit, vergezocht, en komen soms tot stand door opzettelijke misinterpretatie. Jammer, want het gadeslaan van deze meltdown is voor niemand leuk." Natuurlijk. Wie zou er aan durven twijfelen......

Bouwman2
Bouwman24 apr. 2017 - 15:10

Je kunt natuurlijk Roemenië niet een op een vergelijken met Nederland. Nederland is al een democratie sinds Thorbecke en Roemenië is dat pas sinds kort. Je kunt aan een kind ook niet dezelfde eisen stellen als aan een volwassene. Waar de rechtstaat hier het fundament van de democratie is heeft men elders nog last van kinderziektes. Gun de mensen op de Balkan, in Polen en Hongarije dus ruim de tijd om te wennen aan het gemis van een sterke leider die daar decennia heeft geresideerd. In Nederland staat de rechtstaat als een monumentaal huis. Mede daarom kiezen vluchtelingen ook Nederland uit, of de BRD of Zweden, maar leggen ze zelden of nooit voorkeur aan de dag voor de Russische federatie. ( Of Israël, maar dat is een verhaal apart.) Waarmee ik dus net wil zeggen dat iemand die de Nederlandse rechtstaat wil verruilen voor een non variant daarvan door mij daarvan zou worden afgehouden. Nog steeds bezoeken veel reizigers Moskou en Petersburg maar het aantal blijvers was en is nog steeds net zo beperkt als het aantal dat in Nederland nog graag aan de Stalinlaan zou willen resideren. Wie in Nederland mag wonen heeft ongelofelijk veel geluk. Sterker, ik ben niet ongenegen dat geluk te verspreiden. Ten Mihai zeg ik dan ook: doe wel en zie niet om. Je bent welkom hier en je hoeft helemaal niet bang te zijn en al helemaal niet voor Baudet, de SGP of de PvdD.

3 Reacties
Voice of Reason
Voice of Reason4 apr. 2017 - 21:08

"Mede daarom kiezen vluchtelingen ook Nederland uit, of de BRD of Zweden, maar leggen ze zelden of nooit voorkeur aan de dag voor de Russische federatie" Oh dus daardoor komt dat, ik dacht dat het aan het geld lag.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 6:38

Bouwman U deed er verstandiger aan, u te beperken tot de inhoud van het artikel. Wie meent, dat een democratie onaantastbaar is, omdat die staat als een monumentaal huis, die begrijpt niet wat een democratie werkelijk is.

Marc2406
Marc24065 apr. 2017 - 12:09

Omdat wij niet de verschrikkingen van een dictator hebben meegemaakt zijn wij dus veel beter in staat stand te houden tegen het opkomen van een dictatoriale trend in de politiek? Ervaring werkt dan verlammend? Dat is dus ongeveer de strekking van jouw stelling? Als dat waar is dan ben je vast ook voor het afschaffen van de oorlogsherdenking op 4 mei, of elke herdenking waar dan ook. Immers volgens jou totaal nutteloos, aangezien het hebben van ervaring slechts ervoor zorgt dat wij getraumatiseerd in een spasme belanden... Natuurlijk... Ignorance is bliss dus? (ik vertrouw persoonlijk toch meer op ervaring dan op onwetendheid als je het niet erg vindt.)

Kepler
Kepler4 apr. 2017 - 15:04

Opvallend, die aandacht voor Baudet met slechts twee onbeduidende zetels. Maar ik snap het. Het worden er inderdaad meer.

donqshot
donqshot4 apr. 2017 - 14:19

Ik ga de stukken zelf maar eens opzoeken, zeer benieuwd of ik dezelfde conclusie kan trekken, helaas mis ik de links naar waar ik deze kan vinden. Verder, iedereen die zich verlaagt tot de oproep tot geweld zou door niemand serieus genomen moeten worden. Het is al zielig genoeg als je te pas en te onpas de facisme of racisme kaart speelt. Er bestaat geen monopolie op gelijk.

mihai2
mihai24 apr. 2017 - 14:14

Sommige reageerders hebben bronnen gevraagd. Hier komen ze: Baudet wil van internationale hoven papieren tijgers maken of afschaffen. Bron 1: Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie: “Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en de organisaties die de soevereiniteit ondermijnen (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) dus te hervormen of te ontmantelen.” Bron 2: Thierry Baudet ‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4 ‘Supranationale Gerechtshoven’ Zijn motivatie en argumenten heb ik hier behandeld: http://njb.nl/blog/import/thierry-baudet-versus-mensenrechtenhoven.9764.lynkx http://www.mihai.nl/2012/11/26/thierry-baudet-bill-clinton-en-het-icc/ http://www.mihai.nl/2013/01/27/thierry-baudet-versus-internationale-hoven/ http://www.joop.nl/opinies/is-thierry-baudet-de-tweede-machiavelli Baudet ontkent het recht op leven en de universele mensenrechten (‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4): http://www.mihai.nl/2013/02/08/drogredenaar-thierry-baudet/ http://www.mihai.nl/2013/02/02/thierry-baudets-ongezond-scepticisme/ Baudet wil het aanzetten tot haat legaliseren: Thierry Baudet. (2012, 30 november). Je moet kunnen beledigen of spotten;. NRC Handelsblad. Hier vind je een link naar zijn stuk: http://www.mihai.nl/2012/12/02/vrijheid-van-meningsuiting-eist-meer-dan-vrijheid/ De ode aan discriminatie heb ik hier besproken: https://www.joop.nl/opinies/thierry-baudet-kan-niet-goed-discrimineren

10 Reacties
Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 14:56

Bedankt, maar allemaal wel erg mager. Hij heeft gewoon andere standpunten dan jij hebt. Moet kunnen toch, in een democratie? Waarom is iemand met een andere mening perse 'gevaarlijk' ? Leg dat eens goed uit.

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 15:14

Dat zijn toch geen bronnen, maar allemaal verwijzingen naar uw eigen stukjes waarin u één passage los van iedere verdere context citeert en dan helemaal losgaat. Dat is uw gebruikelijke M.O., en dat is prima, maar doe dan niet net alsof u bronnen noemt.

Cliff Clavin
Cliff Clavin4 apr. 2017 - 15:18

Dank je, Mihai - ik zal ze grondig bestuderen.

Bouwman2
Bouwman24 apr. 2017 - 15:27

Mihai, laat je toch niet zo provoceren. Degenen die zelf geen mosterd produceren willen altijd weten waar Abraham die dan wel vandaan heeft. Net als zij die zelf geen kousen dragen, hooguit steunkousen, altijd in het naadje zeggen geïnteresseerd te zijn. Overigens, zou het niet prettiger zijn als iedereen eens de naam die in zijn paspoort staat hier zou gebruiken in plaats van een ongetwijfeld oergeestige schuilnaam? Waarom zou je de burka verbieden in de vrije ruimte al je die zelf met zoveel plezier draagt?

StHuck
StHuck4 apr. 2017 - 15:35

Over dat terugbrengen van soevereiniteit kun je kort zijn. Die soevereiniteit en daarmee de democratie en het recht, helemaal die verbonden met de grondwet, ligt nog steeds volledig bij de door natiestaat bepaalde burgerbevolkingen. Die soevereiniteit kán niet eens ergens anders liggen. Dus waar de EU, deels door politieke druk en deels dwingend door crises die voorspelbaar waren door het invoeren van een gemeenschappelijke munt zonder Europese fiscale en economische instituties, waarvoor tweederde deel van de nationale bevolkingen goedkeuring aan hadden zullen moeten verlenen voor oprichting, zijn het de nationale bevolkingen en met hen eerstens nationale gerechtshoven die als enige werkelijk mandaat hebben. Lees het stuk van Heldring hier eens over: https://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/28/democratie-als-gevaar-12027740-a132779

Irons
Irons4 apr. 2017 - 15:38

M.b.t. bron 1 vraag ik me af of 'hervormen' hetzelfde is als tot 'papieren tijgers maken'. Het lijkt me dat je dan toch echt moet weten hoe die hervorming moet plaatsvinden in de ogen van Forum voor Democratie. (En FvD is misschien ook weer net iets meer dan alleen Baudet?). Mij lijkt het heel verstandig om zo nu en dan eens Europese instituten tegen het licht te houden. Zo wordt er op Europees niveau opzichtig samengewerkt met landen als Saoedi Arabie, toch een dictatuur dunkt me. Aan Europese 'clubjes' hebben we zaken als de Resolutie van Straatsburg te danken, een resolutie met als kernpunten o.a. - dat Arabische immigranten die zich in Europa gaan vestigen gerechtigd zijn hun cultuur en hun godsdienst naar Europa te brengen, te promoten en te verspreiden. - dat Europese landen een contributie kunnen verwachten van de Arabische cultuur, vooral wat betreft het gebied der menselijke waarden (!) - dat Europese regeringen akkoord gaan de grootste prioriteit te geven aan het verspreiden van Arabische cultuur in Europa. - dat onze politici akkoord gaan om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten en hun families -dat onze academische instellingen en persorganen de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de Europese ontwikkeling benadrukken. Wie weet wat voor verdragen, resoluties etc. er allemaal wel niet in achterkamers gesloten worden en met welk doel? CETA, TTIP..... alles gaat schimmig en niet per definitie in het belang van 'de gewone man'. Heel verstandig om 'Europa' en Europese projecten heel scherp in de gaten te houden en op de rem te kunnen trappen. Zeker als in landelijke verkiezingen het onder werp EU niet of nauwelijks inhoudelijk aan de orde komt. Uw linkjes zal ik ook lezen.

Sardar2
Sardar24 apr. 2017 - 16:21

@ StHuck 4 april 2017 at 17:35 “Die soevereiniteit en daarmee de democratie en het recht, helemaal die verbonden met de grondwet, ligt nog steeds volledig bij de door natiestaat bepaalde burgerbevolkingen.” Lang voordat EU tot stand kwam is de natiestaat een stukje “soevereiniteit” ingeleverd bij iedere nieuw internationale of supranationale overeenkomsten. En die overeenkomsten zijn meer dan IJ, EU, EHRM, etc. De huidige “soevereiniteit” waarvoor Wilders of Baudet voor vechten is niet meer dan papieren tijger.

StHuck
StHuck4 apr. 2017 - 18:36

@sardar U toont niet meer dan uw gebrek aan begrip over soevereiniteit. De Europese nationale bevolkingen hebben nooit enige nationale soevereiniteit verloren bij de vorming van de EU. Elke bestuurlijke, zeker ook juridische, beslissingsbevoegdheid maar zeker ook democratische ligt nog steeds volledig bij de enige soevereine nationale entiteiten. Pas als de EU zelf een juridisch en democratische door instemming van tweederde van de bevolkingen van al haar deelnemers tot een soort van nationale of federatie wordt zoals de VS verplaatst de huidige nog bij bevolkingen van lidstaten liggende soevereiniteit zich naar een voor sommigen gedroomde Europese bevolking die dan net zo goed nationaal valt te achten als nu die van de huidige Europese naties. Maar als er niets mis is met een soevereine Europese natie, waar dus een tweederde meerderheid van iedere toetredende huidig nationale Europese natie voor nodig is, wat is er dan mis met die huidige? Of is een Europese natie (of vorm van federatie) ook een nationalistische en daarom te verwerpen droom?

Sardar2
Sardar24 apr. 2017 - 21:32

@ StHuck 4 april 2017 at 17:35 Ik reageer niet op soevereiniteit binnen EU. Zoiets bestaat nog niet! Ik reageer op de nationale soevereiniteit zoals jij beschrijft: “Over dat terugbrengen van soevereiniteit kun je kort zijn. Die soevereiniteit en daarmee de democratie en het recht, helemaal die verbonden met de grondwet, ligt nog steeds volledig bij de door natiestaat bepaalde burgerbevolkingen.”

Pater
Pater7 apr. 2017 - 1:44

Merci.

Morris van Munster
Morris van Munster4 apr. 2017 - 13:25

Baudet schuurt wel degelijk - en bewust - tegen het fascisme aan. Zie ook: http://www.nederlandseboekengids.com/2017-1-arthur-eaton/

2 Reacties
Jan_boel
Jan_boel5 apr. 2017 - 8:19

Beste Morris, Ik zie met de beste wil van de wereld geen enkele relatie met het fascisme in uw linkje. Het is maar wat je wil zien.

Morris van Munster
Morris van Munster5 apr. 2017 - 15:19

Beste Jan, Dan lees je niet goed. Om maar wat te noemen: "Kulturbolschewismus" - oftewel cultuurmarxisme - is een Naziterm. Nog een 'linkje' voor je. https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Bolshevism

doewellenzieniedom
doewellenzieniedom4 apr. 2017 - 12:57

Lieve mensen, uitvoerig onderbouwde reacties mijnerzijds komen sinds kort niet meer door de moderatie heen, het blijft gissen naar het waarom. Ik hou het op een Nieuwe Richtlijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon iets technisch zijn - doewellenzieniedom: auto-delete. Hoe dan ook, dat mag de pret niet drukken, we ploeteren dapper door. Iemand moet de dialoog open houden, niewaar. Over dit stukje. Laat ik mij beperken tot de - enige - verifieerbare bron die Mihai voor zijn aantijgingen geeft, het stukje "Discriminatie als deugd", geschreven door Baudet. Mihai noemt dit een "ode aan de discriminatie". Om iedere sturing mijnerzijds uit te sluiten, citeer ik Mihai letterlijk. Leest u alstublieft mee: "Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. Dus Baudet is een Wilders in pianokleren." Dan nodig ik u nu uit Baudet's stukje zelf te googlen. Ik neem aan dat de redactie daar geen aanstoot aan kan nemen, het stukje vormt de backbone van Mihai's aantijgingen. Ik loof een goeie fles stokoude Port uit voor diegene die na lezing ervan tot dezelfde conclusie kan komen als Mihai en die conclusie stapsgewijs aan mij kan uitleggen. Weet je wat, ik gooi er nog een sigaar bij. De rest van Mihai's betoog zullen we dan maar buiten beschouwing laten.

15 Reacties
Voud Gespelt
Voud Gespelt4 apr. 2017 - 13:10

Tja.. houdt die port dan maar paraat want je weet met louter een hamer in de hand zie je overal spijkers. ;)

jazekert
jazekert4 apr. 2017 - 13:20

Ik had het stukje van Baudet ook al gelezen. Het is gewoon filosoferen over de term discriminatie. De conclusie die Mihai hieruit haalt begrijp ik ook niet zo.

vakman2
vakman24 apr. 2017 - 14:11

@doewellenzieniedom "De rest van Mihai’s betoog zullen we dan maar buiten beschouwing laten" - zo dat is een mega drogredenering. Mihai's betoog is gefundeerd op rechtspraak, persoonlijke ervaring en logica... als er ergens een fout in zijn denken is geslopen, dan moet jij toch in staat worden geacht om de irrationaliteit ervan aan te tonen. Doe je dat niet - dan heb je alleen maar blijk gegeven een oordeel te vellen op basis van een vooroordeel. We wachten dus op antwoord - vooralsnog heeft het er alle schijn van dat je hoog van de toren blaast!

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 14:42

Doe wel..... Ik heb het stukje van Baudet gelezen. Ik vind het een nogal onnozel stuk, wat totaal voorbijgaat aan de betekenis van discrimineren, zoals die in de wet is vastgelegd. De wet beweert niet dat alle vormen van discriminatie verboden zijn. Integendeel. Verboden is slechts, dat je mensen benadeelt (wat mij betreft ook bevoordeelt) enkel en alleen omdat ze deel uitmaken van een bepaalde groep. (Baudet beweert zelfs, dat je volgens de wet niet eens kunt praten over wat je wel of niet discriminerend vindt!) Terug naar het stukje: Inderdaad wordt daar expliciet niets discriminerend beweert. Alleen door dat zwartepiet er bij betrokken wordt, impliceert het wel, dat bepaalde vormen van benadelen simpelweg niet discriminerend kunnen zijn, omdat ze voortkomen uit een cultuur. De maatregelen voortkomend uit deze gedachtegang - zie het volgende antwoord van Baudet op de vraag wat er tegen de islam gedaan kan worden: "Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.” - zijn wel degelijk discriminerend. Dus Ticu heeft volkomen gelijk met zijn volgende bewering t.a.v. Baudet: "Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. " Ik heb niet de port en de sigaar verdiend maar ik heb u wel stap voor stap uitgelegd waarom Ticu het bij het rechte eind heeft.

mihai2
mihai24 apr. 2017 - 14:53

@doewellenzieniedom Zie de links met bronnen in mijn reactie van 4 april 2017 at 16:14

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 14:58

"beweert" moet zijn beweerd.

Zomaareenmening
Zomaareenmening4 apr. 2017 - 15:19

Mag ik even vangen? Citaat uit Baudets "Discrimineren is een deugd": Toevallig wijdde het deftige Times Literary Supplement deze week een aantal pagina’s aan het begrip ‘discriminatie’. Het besprak onder meer het recente boek van de filosoof Angus Kennedy, prikkelend getiteld: ‘Being Cultured – In defence of discrimination’. U begrijpt: ik heb het meteen in huis gehaald. Het boek start net als deze column vanuit de observatie dat ‘discriminatie’ in onze tijd als het ultieme verbod geldt. ‘Discriminatie wordt gezien als een terugkeer naar minder verlichte tijden’; ‘het is een ultieme veroordeling om te zeggen dat iets discriminerend is’. Vervolgens brengt de auteur in herinnering dat onderscheid maken – discernere in het Latijn – lange tijd juist als grote kwaliteit te boek stond. ‘A man of discriminatory qualities’ was iemand die in aanzien stond; die in staat was het goede, het rechtvaardige, het schone, te onderscheiden van het slechte, het onrechtvaardige, het lelijke. en het volgende citaat: Daarbij is onderhuids nog iets anders gaande: impliciete zelfondermijning. ‘Als het doel van je cultuur “multicultuur” is’, analyseert de Canadese schrijver Mark Steyn, ‘zeg je eigenlijk dat je nergens in gelooft’ – in elk geval niet in jezelf. De discussie over Zwarte Piet is in dat opzicht illustratief – niet eens zozeer voor de strijd tegen ‘discriminatie’ (want hoe zou een toneelstukje kunnen discrimineren?) – maar vooral voor de manier waarop het discriminatie-discours wordt aangewend om ons ongemak met onze eigen cultuur uit te venten. Zeggen dat iets bij je gebruiken en tradities hoort en dat je er trots op bent: onderscheid maken, ‘discrimineren’ kortom: het mag niet, het kan niet. Maar met Angus Kennedy in de hand zou je het juist ook kunnen zien als een deugd. " Let vooral op de laatste zin!! Baudet verpakt zijn "discriminatie als deugd" als begrip dat hij uit andermans boeken haalt waarbij hij het tijdschrift waarin het boek wordt beschreven als een deftige instituut omschrijft,met andere woorden: waar dit tijdschrift over schrijft moet toch minimale waarde hebben. Conclusie: Baudet onderstreept met zijn column wel degelijk dat discriminatie als deugd gezien kan worden.

Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 16:48

Ik ben blij dat er nog mensen zijn die niet als de hond van de Pavlov, als politiek geïndoctrineerden, meteen een automatisch reactie hebben bij het bezigen van het toverwoord 'discriminatie', of het in die zin dwingend gebruiken om de ander aan de leiband te leggen.

Jojan2
Jojan24 apr. 2017 - 17:03

@Zandb "De maatregelen voortkomend uit deze gedachtegang – zie het volgende antwoord van Baudet op de vraag wat er tegen de islam gedaan kan worden: “Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.” – zijn wel degelijk discriminerend." Als de multiculturelen worden geconfronteerd met wat er soms in die moskeeën en islamitische scholen gepropageerd wordt, dan volgt ook discriminatie, d.w.z een negatieve waardering, en het willen bestrijden. . Degenen die moskeeën en zulke scholen willen verbieden gaan slechts meer categorisch te werk, ze willen de faciliterende zaken verbieden. De fysieke en organisatorische infrastructuur.

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 17:40

Laat ik voorop stellen dat mij die hele Baudet zal jeuken. En een fles port, hoe oud ook, dito. En het MO van de heet Ticu is altijd dat hij een quote uit zijn context haalt om daaraan vervolgens allerlei eigen conclusies te verbinden die hij zijn zelfverklaarde tegenpleiter in de mond legt, om die dan vervolgens te gaan fileren. Niet erg sterk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het stuk van Baudet echt tenenkrommend is, ofwel omdat het te simpel voor woorden is ofwel omdat Baudet zelf drommels goed weet dat zijn verhaal nergens op slaat, maar er op gokt dat zien kiezers te dom zijn om dat te doorzien. Ik weet niet wat erger is, maar linksom of rechtsom is het wel illustratief voor deze politicus. Baudet citeert allereerst selectief artikel 1 van de grondwet. "Sinds 1983 is het zelfs verankerd in Artikel 1 van onze grondwet: ‘Discriminatie (…) op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Als zulks het eerste artikel is van onze hoogste wet – dan moet het toch voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet kan!" Dat is in de eerste plaats al misleidend. Er staat meer. Kern is daarbij dat discrimantie wel degelijk wordt gedefinieerd. (Vergeet het verhaal van Zandb hieronder, want dat slaat ook nergens op.) Artikel 1 luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." De kern van de wet is dus dat er sprake is van discriminatie als er tussen twee mensen - in eenzelfde geval - op basis van godsdienst, etc. anders worden behandeld. De wet is dus een stuk minder vaag en onduidelijk als Baudet suggereert. Daarbij komt dat de grondwet primair een verticale werking heeft. Het is in eerste instantie een norm voor de overheid. Uit die verplichting vloeit weliswaar ook een verplichting voort voor de overheid om discriminatie (wederom onderscheid maken in dezelfde gevallen op basis van, etc) tussen burgers onderling te voorkomen, maar dat neemt niet weg dat artikel 1 geen verbodsbepaling - in de trant van: Gij zult niet discrimineren' - an sich is terwijl dat is wat Baudet suggereert, bijvoorbeeld met zijn verwijzing naar de Zwarte Piet discussie. Baudet kijkt voor zijn gekleurde invulling van de vermeende betekenis van discriminatie in de zin van artikel 1 GW vervolgens niet naar de grondwet, niet, niet naar de wetsgeschiedenis, naar de uitvoerige jurisprudentie of vakliteratuur, maar gaat - wederom selectief - leentjebuur spelen in het woordenboek. Daarbij is zijn betoog niet dat er een discrepantie is tussen het gebruik van het woord 'discriminatie' in het dagelijks taalgebruik en de definitie van het juridische begrip 'discriminatie'. Nee, hij cocludeert op basis van zijn bij elkaar geraapte invulling van het begrip 'discriminatie' dat de juridische norm van artikel 1 GW niet voldoet omdat het 'volkomen tautologisch zou zijn'. Dat die conclusie van Baudet nergens op slaat moge inmiddels helder zijn. Natuurlijk biedt vrijwel iedere juridisch begrip of norm ruimte voor interpretatie. (Ook op iets op het oog 'gij zult niet doden' zijn nuanceringen en uitzonderingen mogelijk zoals bij zelfverdediging of euthanasie). Dat is eigen aan taal. Artikel 1 bevat echter weldegelijk een duidelijke afbakening zoals hiervoor gemotiveerd. Daarnaast heeft er in de literatuur, jurisprudentie, lagere wetgeving al 100 jaar een verdere verduidelijking en invulling plaatsgevonden. De norm van artikel 1 van de grondwet is dus zeker niet 'volkomen tautologisch'. Baudet mag dan van huis uit geen jurist zijn, maar hij is inmiddels al heel wat jaren verbonden geweest aan een juridische faculteit. Je zou er dus vanuit mogen gaan dat Baudet wel wist dat hij een parodie maakte van artikel 1 van de grondwet en het juridische begrip 'discriminatie'. De vraag is dan, waarom? Wilde Baudet lekker provoceren? Of moet het gezien worden als een aanloop naar een pleidooi voor afschaffing of aanpassing van artikel 1 van de grondwet? De heer Ticu trekt zijn eigen conclusies en draaft daarbij in mijn ogen door. Dat neemt niet weg dat Baudet de deur daartoe wagenwijd open heeft gezet met leugenachtige (of oliekoekendomme) verhaaltjes als "Discriminatie als deugd". Ik trap alleen liever geen open deuren in. Ik denk dat gewoon aantonen dat Baudet uit zijn nek kletst - of hij dat nu uit domheid doet of willens en wetens - effectiever is dan hem vergelijken met iemand als Ceaucescu. Ps Als het domheid was die Baudet de litigieuze conclusies liet trekken, dan is het probleem inmiddels vanzelf opgelost. Ik ga ervan uit dat Mr. Hiddema zijn protégé inmiddels wel wat juridisch heeft bijgespijkerd. Zo niet en herhaalt Baudet ooit deze onzin, dan hebben we het antwoord ook. Dan was het geen domheid maar kwaadaardigheid.

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 18:47

ps mijn eigen invulling van artikel 1 GW is wellicht ook wat te simpel. Dat neemt niet weg dat het artikel zeker niet 'volkomen tautologisch is' zoals Baudet stelt. zie o.a. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27103/gij-zult-niet-discrimineren.html De vraag blijft dus gerechtvaardigd wat Baudet met zijn onjuiste conclusie wil, stoken, discussie oproepen, of artikel 1 GW afschaffen?

ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus4 apr. 2017 - 21:17

@doewellenzieniedom: Ik heb dit stukje van Thierry Baudet gevonden: http://jalta.nl/kunst-cultuur/discriminatie-als-deugd Het is weer een proeve van Baudet's warrigheid. De verwijzing van Ticu is correct: "Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed." In het stukje zelf gebruikt Baudet alleen het voorbeeld van Zwarte Piet, met ook deze wonderlijke vraag: "hoe zou een toneelstukje kunnen discrimineren?" De aansluitende zinnen door Ticu slaan niet op dit stukje maar hebben betrekking op andere bronnen: "Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. Dus Baudet is een Wilders in pianokleren.” De stapsgewijze uitleg is dat Ticu dus in de ene zin uitlegt hoe Baudet tegenover discriminatie staat, en dat Ticu in de volgende zinnen uitlegt waartoe dat leidt. Maar wanneer Baudet niet voor discriminatie veroordeeld wordt, is het de vraag of Ticu wel gelijk heeft dat het discriminatie is, en is het ook de vraag of Baudet wel echt tegen het verbod tegen discriminatie is. Zolang het OM niet in actie komt is dit alles academisch. Wat pianokleren zijn weet ik niet en dat zal wel onzinnig zijn. Maar ik ontvang graag je fles stokoude Port - rood graag. Die sigaar hoeft niet, ik rook niet. Gegeven dat er meer gegadigden zijn zul je meer flessen port moeten uitdelen.

Frank Straathoff
Frank Straathoff4 apr. 2017 - 21:43

7anpau1 Dank voor de uiteenzetting.

7anpau1
7anpau15 apr. 2017 - 3:24

@ zandb Ik heb u hierboven tekort gedaan. Mijn excuses. Discriminatie is ruimer dan alleen het gelijkheidsbeginsel, dus uw uitleg was bij nader inzien zo slecht nog niet en een pima afbakening van het begrip discriminatie van artikel 1GW. Duidelijk is wel dat wij het eens zijn dat artikel 1 GW zeker niet 'volkomen tautologisch is' zoals Baudet stelt.

Zandb
Zandb5 apr. 2017 - 11:18

Jojan U wilt toch niet beweren, dat je discriminatie kan corrigeren met discriminatie? Het lijkt mij, dat als scholen aantoonbaar de wet overtreden, ze "passende maatregelen" kunnen verwachten.

RoodGevaar
RoodGevaar4 apr. 2017 - 12:21

De heer Ticu ziet Nederlands politicus Baudet als gevaarlijk met name op basis van jeugdervaringen. De Sovjet-Unie heeft in 1945 Roemenië bevrijd van een fascistisch regime. De eerste parlementsverkiezingen gaven de Communistische Partij (CPR) de ruime overwinning. Tot dan was er sprake van democratische machtsvorming. Partijleider Nicolai Ceaucescu maakte zich los uit de Russische onarming en trok met zijn familie de gehele macht naar zich toe en verrijkte zich ten koste van het volk. Men liet zich wel omringen met rode vlaggen en hamers en sikkels. Echter dit bleek symboliek, want met emancipatie van de arbeidersklasse had dit niets te maken. De ironie kwam nadat de dictator en zijn vrouw standrechtelijk waren geëxecuteerd; het Balkanland werd een van de meest kapitalistische EU-leden.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens4 apr. 2017 - 13:07

@ RoodGevaar Je schrijft een heel merkwaardige tekst omdat de schrijver eerst in twee regels verwijst naar zijn jeugd en vervolgens ruim 100 regels waarin hij een uitgebreide en stevig onderbouwde opvatting over het gevaar van Baudet. Heb je wel de hele tekst gelezen? Of ben je na de eerste twee alinea's gestopt?

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 18:21

Je kunt het ook omdraaien. Waarom beginnen over je 'sensor' en daaraan autoriteit proberen te ontlenen als je een uitgebreide en stevige onderbouwing kunt bieden voor je opvatting?

harry6
harry64 apr. 2017 - 18:43

DaanOuwens – 4 april 2017 at 15:07 @ RoodGevaar Je schrijft een heel merkwaardige tekst omdat de schrijver eerst in twee regels verwijst naar zijn jeugd en vervolgens ruim 100 regels waarin hij een uitgebreide en stevig onderbouwde opvatting over het gevaar van Baudet. Noem je dat een onderbouwing? De bronnen die hij aanbrengt zijn op 1 na allemaal stukken geschreven door de auteur zelf!

Pater
Pater6 apr. 2017 - 1:53

Wat een geschiedvervalsing. De Roemeense CP stelde voor de oorlog qua omvang niks voor. Dat de CP tijdens de Russische bezetting in 1946 80% van de stemmen was geen democratie maar intimidatie en manipulatie.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2017 - 12:18

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Phil2
Phil24 apr. 2017 - 13:21

Mee eens. Heel vaak zijn dit soort artikelen cherry picking en/of uit hun verband gerukt. Ik wil als eigen inbreng naar voren brengen, dat de nadruk van het Westen op mensenrechten heel vaak heilloze missies met zich mee heeft gebracht (Irak en Afghanistan), waarbij meer slachtoffers vielen dan zonder 'onze' inmenging. De nadruk wordt helemaal hypocriet als we buddy-buddy heten te zijn met het verderfelijke Saudische regime.

RobertvanderHilst
RobertvanderHilst4 apr. 2017 - 12:06

Laat ik er geen gras over laten groeien: Thierry Baudet is een zegen voor het land! Daar waarin het aannemen van schutkleuren, zelfs in het debat, of het al heel snel ruggetje aan ruggetje schuren dan wel reagurende blaffen de meest voorkomende smaken zijn. En dit gezelschapsspel, met als brandpunt enclave-Grachtengordel, verpest Baudet dus. Fantastisch! Dat hij daarom persoonlijk op de hak wordt genomen levert zeker leuke, pinnige kopij op. Maar dit geeft wel de zwakte van zijn opponenten aan. Een variant van als de boodschap niet bevalt en luiheid heerst om dat inhoudelijk-geargumenteerd en Baudetiaans-welsprekend te bestrijden, dan maar de boodschapper ervan op de korrel nemen. Meisjes en jongens toch! Dat Baudet’s maatschappelijk marktaandeel ‘fatsoenlijk-rechts’ is wat hij op tal van terreinen glashelder weet te articuleren (waarmee hij de grote electorale concurrent is van het repeterende simpelmanse onelinerkanon Geert Wilders), draagt alleen maar bij aan wat allang-niet-meer-slechts comedian Jon Stewart in zijn afscheidspeech van Comedy Central loepzuiver en glashelder articuleerde: keep-on the conversation. Waaraan Mr. Sanity overigens snijdend toevoegde: beware of bullshit-mountain. Wat Baudet en zijn nog steeds door hem verraste opponenten in welk debat dan ook in hun zak kunnen steken. Of ‘fatsoenlijk-links’ nou eens écht raad weet met Baudets actieve deelname aan het debat? Nee. Maar dat is wel vaker het gevolg van sudderen in de cocon van het zelden-bekritiseerde eigen gelijk. Dus allez-hoppa! Oftewel, houdt de conversatie gaande en pas op voor enorme lulkoek.

6 Reacties
Thuru
Thuru4 apr. 2017 - 13:01

Een zeer goede reply wat ik 100% onderschrijf, top.

Mark Huysman
Mark Huysman4 apr. 2017 - 13:21

[En dit gezelschapsspel, met als brandpunt enclave-Grachtengordel, verpest Baudet dus. Fantastisch!] Hij liet zich laatst op t.v. interviewen in z’n eigen huis wat toch wel verdomd veel leek op een Amsterdam’s grachtenpand. Kennelijk maakt Baudet gewoon deel uit van dat brandpunt. [Een variant van als de boodschap niet bevalt en luiheid heerst om dat inhoudelijk-geargumenteerd en Baudetiaans-welsprekend te bestrijden, dan maar de boodschapper ervan op de korrel nemen. ] Heb je het bovenstaand artikel gewoon niet gelezen? Het gaat juist over de inhoud van Baudet’s opvattingen. Probeer daar eens op te reageren, daar heeft iedereen meer aan dan de lulkoek waar je nu mee aankomt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot4 apr. 2017 - 13:24

'dit gezelschapsspel, met als brandpunt enclave-Grachtengordel, verpest Baudet dus. Fantastisch!' Door Cicero te citeren in de Kamer en een zakje lavendel en een vleugel naar binnen te slepen? Baudet mag dan wel aardig kunnen lullen voor de rest is hij vooral een hedonistische would be intellectueel. Vanmorgen op de radio bleek dat maar weer eens. Impressionisme wordt al te moeilijk voor deze zelfbenoemde nep kunstkenner.. http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/27932712/__Baudet_pakt_museumdame_aan__.html

ruudh2
ruudh24 apr. 2017 - 13:53

@RobertvanderHilst Sheer poetry !

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 14:55

Robert Wat maakt dit artikel nu dan toch tot niet meer dan "persoonlijk op de hak nemen"? En wat kun je anders doen, dan als je de boodschap van iemand niet aanstaat, goed onderbouwd uitleggen waarom je die boodschap niet aanstaat? Waarom je die boodschap zelfs gevaarlijk vindt? Verder valt me op, dat u slechts een beeld van Baudet schetst, zonder de moeite te nemen om dat beeld met feiten te ondersteunen. U verwijt anderen (ook nog ten onrechte in dit geval) "persoonlijk op hak nemen" terwijl u niets meer doet dan "de persoon bewieroken". Tot slot constateert u, zonder verdere toelichting of onderbouwing, dat "fatsoenlijk links" zich geen raad weet met Baudets "actieve deelname aan het debat". Tja. Een Ticu weet echt wel raad met Baudets "actieve deelname" maar op de een of andere manier, meent u dat gefundeerde negatieve kritiek niet mogelijk is, op een godheid als Baudet; dan is dat "persoonlijk op de hak nemen".

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout4 apr. 2017 - 15:30

Welke conversatie? Die op basis van 'wat de boer niet kent, dat vreet ie niet?' Daar heb je geen 'intellectueel' voor nodig. Historicus Wesseling schreef in '98 in NRC: Nederlanders zijn boeren. Nou, dat heeft Wilders wel bewezen. Profileert zich aan alles wat Nederlanders vreemd vinden, heeft 1 A4-tje nodig voor zijn program, doet niet aan debatten en ... huppakee, 20 zetels. Baudet betitelt dat als de 'avant garde', jawel, en de fine fleur van het klompenvolk valt ervoor. HAHAHAHAHAHA ....

Jaacob52
Jaacob524 apr. 2017 - 12:01

Je kunt met Baudet meegaan of niet, net zoals het geval is met Klaver, als je tenminste in staat bent je daar voor open te stellen. Nu lijkt het er op dat men in een acute kramp schiet bij het horen van de naam alleen al. De man speelt in ieder geval een prachtig spel.

1 Reactie
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 14:56

Jaacob Misschien moet u het artikel eens lézen.

Uilenspiegel
Uilenspiegel4 apr. 2017 - 11:56

Hear, hear! Baudet is een ander woord voor nitwit, maar wel een van een gevaarlijke soort.

MijnIdee
MijnIdee4 apr. 2017 - 11:54

Gezien zijn stellingname tegen de EU dictatuur in Brussel en die -wat religie betreft- de dictaturen in Saoedi-Arabië en Turkije, is het aannemelijk dat Thierry Baudet zich destijds ook tegen dictator Ceausescu zou hebben uitgesproken was hij daar toen al oud genoeg voor geweest. (Hij werd geboren in 1983, en Ceausescu werd geëxecuteerd door de opstandelingen in 1989.)

Irons
Irons4 apr. 2017 - 11:22

‘inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance.’ ‘Members of parliament, local politicians, governments, public authorities or public figures in general have to accept even sharp criticism, sometimes expressed in a harsh or hostile tone.’ Betekent dit dan dat je politici mag bedreigen? Voor fascist of Nazi uitmaken? Aangeven dat je stenen of taart op iemand wil gooien? Ik weet niet of dat zo vertaald moet worden. Wat ik wel weet is dat ik een artikel zoals deze veel meer waardeer dan al dat gekraai. Ben het er niet direct mee eens, maar het is een begin van een fatsoenlijke uitwisseling van standpunten en argumenten.

H.Witte
H.Witte4 apr. 2017 - 11:02

Het is een misverstand te veronderstellen dat aan een maatpak ook de man die het draagt is af te meten. © h.witte/bundel:levensritme ISBN 978-90-8834-306-6

2 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:25

Niet uitziende zwervers worden lang niet zo voorkomend behandeld als verantwoordelijken voor de kredietcrisis.

Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 14:24

Van mensen uit het Hoge Noorden is dan wel weer bekend dat ze vaak slecht gekleed gaan. Waarom dat is, weet ik niet.

tr311215
tr3112154 apr. 2017 - 10:52

@de schrijver. U gaat uitgebreid in op de dreiging van wat Baudet allemaal ooit als hij de grootste wordt zou kunnen gaan doen. Dat is uw goed recht. Het grootste deel van uw open zenuw, lijkt echter Oost-Indisch gevoelloos te zijn voor religiedreiging. Zo niet een groot deel van uw ex-regiogenoten in Oost-Europa. (Inclusief diverse Nobelprijswinnaars literatuur uit die regio.) Die hebben ook het totalitaire leven onder een communistisch regime meegemaakt. Toevallig precies de landen die de minste vluchtelingen binnen willen laten. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat daarvan de achtergrond is, en of die twee misschien verband met elkaar houden ?

4 Reacties
RU486
RU4864 apr. 2017 - 11:22

Het grootste deel van uw open zenuw, lijkt echter Oost-Indisch gevoelloos te zijn voor religiedreiging... Waarom nu meteen de aandacht meteen weer afleiden en het over een andere boeg gooien. Beperk je eens tot de inhoud. Die religiedreiging komt al vaak genoeg aan het bod. Hier en nu in dit topic gaat het even over de politieke doelen van 'heerschap' Baudet.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:28

tr Het gaat er om hoe je bedreigingen, al is het een "religiedreiging", binnen de normen van een democratische rechtsstaat aan kan en moet pakken. Even zwart-wit gesteld: als je om die religiedreiging weg te nemen - zo dat al mogelijk is! - onze democratische rechtsstaat af moet schaffen, dan ben je, behalve verkeerd bezig, geen haar beter dan de "tegenstander".

rbakels
rbakels4 apr. 2017 - 11:59

"Religiedreiging"? U moet eens bij uzelf te rade gaan of u geen slachtoffer bent van de jarenlange indoctrinatie van Wilders. Ik zal u uitleggen hoe het zit. Politici spinnen garen bij duidelijke vijanden. Nu kennen wij de islam niet zo, en in dat kennisvacuüm is het niet moeilijk verschrikkelijke schrikbeelden over de islam op te hangen. Natuurlijk is er wel een gematigde islam, die geen vrouwen onderdrukt en je zelfs toestaat alcohol te drinken. In Albanië zie je geen enkele hoofddoek, en in Azerbeidzjan (waar ik onlangs nog was) geldt hetzelfde. Je moet landscultuur niet verwarren met religieuze gewoonten. En het terrorisme dan? Dat komt mede voort uit onze westerse hetze tegen de islam. Moslims voelen zich miskend, vernederd en bedreigd. En dan mag het geen wonder heten dat de heethoofden onder hen tot vreselijke misdaden overgaan. Laten we ook vaststellen dat IS (Daesch) het product is van het "beleid" van de Amerikanen, die glashard riepen "nation building" niet als hun taak te zien. Nou, dat zagen de ontslagen generaals die Daesch oprichtten wel.

pvlaren
pvlaren4 apr. 2017 - 14:48

"En het terrorisme dan? Dat komt mede voort uit onze westerse hetze tegen de islam. Moslims voelen zich miskend, vernederd en bedreigd" Dit soort terrorisme vind zijn fundament in de 'pure' islam. En niet in uw bagataliserend verhaaltje hr. Jansen.

Poezenmens
Poezenmens4 apr. 2017 - 10:38

Ik heb Baudet nog niet expliciet gehoord over het afschaffen van artikel 1 van de Grondwet, maar gezien zijn opvattingen komt dat nog wel.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2017 - 10:31

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:30

Geen Helemaal terecht.

A2
A24 apr. 2017 - 10:22

Totalitarisme: hoeft per definitie niet slecht te wezen. Het populisme is nou eenmaal een zeer makkelijke weg, naar een stoeltje , en lekker salaris en weinig tot geen verantwoordelijkheid. Af en toe komen opdagen en lekker in dat baantjes carrousel mee draaien , en er tegelijk tegen aan schoppen , wetende zeer goed dat je dat noooooooit gaat open breken. Wilders weet ook heus wel dat hij nooit verandering teweeg zal brengen , maar ondertussen een fijn salaris je onkosten worden volledig vergoed. Daarna een beetje onderbuik gevoelens aanwakkeren, over die gemene migrant die schijnbaar alles krijgt. Gemakkelijk toch , zelfs u kunt dat . Een volk krijgt de regering die ze verdient .

1 Reactie
Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 14:26

Zit Wilders dan in de regering?

MijnIdee
MijnIdee4 apr. 2017 - 10:20

De enigen voor wie Theirry Baudet een "gevaar" is zijn de leden van de EU elite in Brussel en vooral de islamitische elite in Saoedi Arabië en Turkije. Want de eersten dienen enkel de big corporations, en de laatsten het doel van de radicale islam door die ook in ons land zoveel mogelijk in te voeren. Verder heeft niemand iets van die beste man te vrezen.

2 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:34

Mijn Dan is het wellicht toch wel handig dat zich wat meer in de man verdiept en u bv eens afvraagt, hoe we een verdunning van onze cultuur moeten tegengaan, zonder dat mensen gediscrimineerd worden.

rbakels
rbakels4 apr. 2017 - 12:05

UwIdee klopt niet. De EU wordt in de praktijk bestuurd door de Raad van Regeriigsleiders, zo democratisch dat het bijna verlammend is. Het mededingngsbeleid van de EU is de schrik van menige multinationals, en de EU voerde ook consumentenrechten in waar het bedrijfsleven niet zo blij mee is, Ik vermoed dat Eurofobe activisten zoals Baudet gesponsord worden door louche krachten die vrezen voor een effectieve bestrijding van wanttoestanden, zoals belastingvlucht. Radicale islam in Nederland in te voeren? Voorlopig hebben we hier nog steeds een scheiding van Kerk en Staat. Zowat elke religie heeft een radicale variant. Maar "Staphorst" verbieden we ook niet. Baudet wil hier de "Radicale Eurofobie" invoeren. Dat lijkt me bedenkelijker.

Rick Hofland
Rick Hofland4 apr. 2017 - 10:05

Niemand verplicht je om op Baudet te stemmen en als je denkt dat jouw ideeën over onze maatschappij beter zijn dan die van hem, dan staat hij tot nu volgens mij open voor het debat. Zelf deel ik veel van zijn standpunten niet, maar heeft stipt zeker ook wel een aantal onderdelen van ons huidige democratische systeem aan waarvan wij ons als maatschappij best eens af kunnen vragen of deze nog wel aansluiten bij de moderne tijd. Dat wil niet zeggen dat Baudets oplossingen en alternatieven de juiste zijn, maar zie het als een kans voor iedereen om er eens over na te denken en te debatteren hoe onze democratie er in de toekomst uit zal moeten zien. De afgelopen weken merk ik dat er vanuit de linke hoek voornamelijk op de man Baudet gespeeld wordt i.p.v. op de inhoud. Je zou het bijna populisme kunnen noemen. Ik vind het jammer dat het links gedachtengoed en ons linkse intellectuelen blijkbaar zo ingeslapen zijn dat men alleen met bangmakerijen over de man Baudet probeert het gelijk te halen en het echte gevaar (als dat er al zou zijn) zit ‘m er meer in dat het volk dit ook ziet en zo juist denkt dat Baudet het blijkbaar bij het rechte eind heeft als het enige wat links er tegenin kan brengen is de man demoniseren. De wijze waarop links Nederland er momenteel in staat tegenover Baudet is zoals Ad Melkert destijds aan tafel zat met Fortuyn, als een zure man die geen argumenten heeft behalve zijn uitgesproken walging van de ander.

2 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:06

Rick Als dat uw mening is. Prima. Maar er klopt weinig van. In dit artikel wordt toch aardig uitgelegd, waarom de schrijver Baudet als gevaarlijk beschouwt. En dat mag naar uw mening niet. Omdat, nota bene, u dat als "demoniseren" ziet. In feite beweert u dus, dat een demoniserende Ticu, gevaarlijk is. En daarmee "demoniseert" u.

rbakels
rbakels4 apr. 2017 - 12:15

Het gaat minder om argumenten dan om methoden. Baudet is een oneerlijke populist (of is dat een pleonasme?) die behendig quasi-intellectuele onzin aan de man brengt. Bij zulke griezels mag je best op de man spelen. Twee belachelijke referenda hebben inmiddels pijnlijk bevestigd dat referenda een onding zijn. Zowel het referendum over de EU Grondwet als het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gingen niet over waar ze over beweerden te gaan. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. het mooiste systeem is altijd nog als een aantal mensen wordt vrijgemaakt om names de bevoling de regering kritisch te volgen. Daarmee hebben we opnieuw het Parlement uitgevonden.

StHuck
StHuck4 apr. 2017 - 9:53

De zoveelste zeer kwalijke gelijkstelling of tenminste vaststellen van veel overeenkomsten van Baudet met fascisten, nazi's, en bij uitzondering nu ook eens hun linkse socialistische en communistische gelijken. (Laatste gebeurt zelden daar velen die grote overeenkomst nog steeds weigeren te zien.) Baudet heeft met zijn oproep en inzet ten behoeve van nationale belangen in geen geval een kwalijke nationalistische agenda. Hij neemt het met de natiestaat juist op voor belangen van recht en juist vooral ook democratie en daarmee eerstens de burger. Nationalisme zoals de fascisten, nationaal-socialisten, maar ook verschillende linkse extremistische politieke bewegingen die kenden heeft daar niets mee te maken. Het gaat Baudet, en met hem eerder ook bijvoorbeeld de eminence grise van de politieke commentatoren J. L. Heldring, juist volledig om de feitelijke uitholling van democratie en recht door aantasting van nationale belangen. Dat zit zo: De democratie en daaraan verbonden de grondwet liggen nog steeds volledig (!) bij de soevereine volken binnen de Europese naties. Pas als tweederde van de bevolking van een natie instemt met overdracht van zaken i.v.m. democratie en recht op basis van de grondwet die nu nog nationaal geregeld zijn mogen deze onder supranationale instituties geregeld en uitgevoerd worden. Dat stuitte (en nog steeds) op de ideologie van de EU en vooral verdere uitbreiding en integratie daarvan die steeds meer verlangd dat deze op EU-niveau ipv nationaal niveau geregeld worden. Maar omdat na echecs bij eerdere vanwege soevereiniteit vereiste (EU) volksraadplegingen degenen die een verdere integratie en overdracht van bevoegdheden naar EU-instituties voorstaan dergelijke gelegenheden waar dus tweederde van de bevolking van iedere natiestaat moet instemmen politiek ongewenst zijn moet blijkbaar de democratie en het recht desnoods maar wijken. Zie voor een uitstekend artikel hierover van J.L. Heldring: https://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/28/democratie-als-gevaar-12027740-a132779 Het is dit opkomen voor nationale belangen en daarmee álle burgers waar Baudet zich tegenover bepaalde juist anti-democratische en zich tegen recht opstellende krachten vanuit EU-ideologie-gezinden te weer stelt. Niet voor niets zijn er openlijke uitspraken bekend van top-ambtenaren uit de EU die de verdere integratie en optuiging van de EU via een scenario van een bewuste way without return-strategie aanmoedigen en ook erkennen dat er dergelijke maatregelen al zijn genomen. Meest waarschijnlijk was dat de invoering van een gemeenschappelijke munt zonder daartoe benodigde economische en fiscale EU-instituties dat ook. Als je dan toch overtrokken vergelijkingen met fascisten e.d. wilt trekken dan zitten die behalve in Brussel en Frankfurt ook massaal binnen de nationale politieke partijen terwijl de bevolkingen bewust onmondig gehouden worden. Mij is een betiteling als EU-dictaat en EU-dictatuur al vergaand genoeg. Verder had Baudet het met zijn zorg om een verwatering (door hem analoog als homeopathische verdunning genoemd) van de cultuur van Europese bevolkingen duidelijk, en dat heeft hij ook herhaaldelijk bevestigd, over de in Europa heersende cultuur van verworven westerse vrijheden als gelijkberechtiging van vrouwen en homoseksuelen, vrijheid van meningsuiting (inclusief recht op als beledigend ervaren satire), werelds boven religieus recht, scheiding religie en staat, etc. die hij om goede en aantoonbare redenen bedreigd, en in ieder geval met gevaar voor verwatering ziet.

4 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:09

StHuck Leer eens lezen: Dit klopt feitelijk van geen kant, als het om dit artikel gaat: "De zoveelste zeer kwalijke gelijkstelling of tenminste vaststellen van veel overeenkomsten van Baudet met fascisten, nazi’s, en bij uitzondering nu ook eens hun linkse socialistische en communistische gelijken. (Laatste gebeurt zelden daar velen die grote overeenkomst nog steeds weigeren te zien.)" Is wel weer prettig, want na die eerste idiote alinea hoeft niemand meer verder te lezen.

rbakels
rbakels4 apr. 2017 - 12:27

Nationalisme als politiek beginsel is altijd fout. Het is een verraderlijke gedachte, dat nationale belangen beschermd moeten worden, want het klinkt zo logisch. Trots op je eigen land impliceert welhaast laatdunkendheid over buitenlanders, en dat kan ernstig misgaan. Economisch is het ook dom: protectionisme lijkt het nationale bedrijfsleven te steunen, maar het gaat in tegen het klassieke beginsel dat de beste producten moeten winnen. Dat de Amerikanen zo trots zijn op hun eigen land is nog wel te verklaren uit sentimenten van hun onafhankelijkheidsstrijd in de 18de eeuw. Wat weet u van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrjd? Zelfs als ik het jaartal 1579 noem zal bij u waarschijnlijk geen lichtje opgaan. De vraag is ook met welke "geografische eenheid" je je solidair zou moeten voelen. Ik woon in een Hollandse slaapstand waar ik niets mee heb, laat staan met de wijk waar ik woon. Met Holland (als deel van Nederland) heb ik ook niet zoveel. Met Europa misschien meer. Afrikanen, Aziaten en ook Amerikanen eigenlijk zijn een heel ander slag mensen. Historici vertellen mij dat er een parallel is met de 19de eeuw toen in Europa de "natiestaten" ontstonden: landen als Duitsland en Italië ontstonden als unies van talloze vorstendommetjes. Uit de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden ontstond Nederland als eenheidsstaat. waarbij de vroegere deelstaten veel "soevereiniteit" aan het dominante Holland verloren. Van zulk historisch besef geeft de "intellectueel" Baudet geen enkele blijk. Ach nee, het gaat hem alleen maar om aandacht trekken.

StHuck
StHuck4 apr. 2017 - 12:55

@Frits En Baudet maakt zich dus niet schuldig aan nationalisme als hij het belang wat betreft democratie, recht op basis van de grondwet, en de soevereiniteit die nog steeds uitsluitend verbonden is met de natiestaat beschermd wil zien zoals eenieder dat zou moeten.

kindval
kindval4 apr. 2017 - 13:10

Frits:" Trots op je eigen land impliceert welhaast laatdunkendheid over buitenlanders, en dat kan ernstig misgaan." Je kunt je niet voorstellen dat je trots op je land kan zijn, zonder neer te kijken op andere landen?

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus4 apr. 2017 - 9:49

> Muxje 4 april 2017 at 11:06 "Kritiek op en discussie over mensenrechten en de organen die er op toezien moet mogelijk blijven, ze zijn niet heilig." Gelukkig zijn er nog mensen die nuchter nadenken. En daar bedoel ik zeker niet de heer Ticu mee. Ik vind zijn betoog alles behalve onderbouwd - het is heel erg IK kan er over oordelen (want Ceausescu en Sovjet Unie), IK vat samen en interpreteer wat Baudet wil. IK heb er last van als Baudet zijn zin krijgt, etc. etc... Niet wat ik van een filosoof verwacht. Wat de heer Ticu en alle Linkse reaguurders missen is dat ze rechtsstatelijke principes op 1 hoop gooien met hoe 1 bepaald verdrag eruit ziet, of 1 bepaald instituut functioneert. Het is 1 groot frame dat als je kritiek hebt op een verdrag of instituut, dat je daarmee rechtsstatelijke principes niet zou respecteren. Baudet is democraat, hij onderschrijft ook het principe van de rechtsstaat - alleen hij geeft aan dat de werkelijkheid de nodige afspraken en verdragen heeft ingehaald. Waar verdragen tot doel zouden moeten hebben de chaos of het onrecht in de wereld te doen afnemen, is het nou zo dat bepaalde verdragen de chaos en onrecht doen toenemen. Door het vluchtelingenvedrag gaan mensen uit Afrika migrereren, slaan mensensmokkelaars hun slag, komen mensen om op de middenlandse zee, en de jonge, fitte, relatief welgestelde migranten die hier aankomen, hebben hier nul toekomstperspectief. Dus - heb het over dat verdrag. Ooit met de beste intenties bedacht. Functioneert het nog? Wacht maar af - half adolescent Afrika is op weg naar de Libische kust met mobieltjes waarop ze handige app'jes hebben om de hoogte van de golven op de zee te zien.. Reaguurder Muxje zegt voor mij de enige zinnige woorden - kritiek en discussie moet mogelijk blijven. Ook op rechtsverdragen en het functioneren van instituties.

3 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:19

En waarom, Gluteus, zou Ticu het daar - “Kritiek op en discussie over mensenrechten en de organen die er op toezien moet mogelijk blijven, ze zijn niet heilig.” - niet eens zijn? Ticu heeft kritiek op Baudet, die naar zijn goedonderbouwde mening (waar niemand het overigens mee eens hoeft te zijn!), een gevaarlijk beeld schetst van hoe hij tegen genoemde rechtsverdragen en instituties aankijkt. Als je bijvoorbeeld, zoals in het geval van Baudet, binnen de lijntjes van de democratische rechtsstaat wilt kleuren, dan kan je eenvoudigweg NIETS doen tegen een homeopathische verdunning van een cultuur. Mijn kritiek op u is, dat u kritiek leveren op Baudet als een poging tot ontheiliging ziet.

rbakels
rbakels4 apr. 2017 - 12:37

U snapt Grondrechten niet. Juist in kringen rond Baudet leeft de misvatting van "het primaat van de politiek". Grondrechten beogen nu juist tegenwicht te bieden aan de politieke waan van de dag. Grondrechten moeten niet verward worden met grondrechtenverdragen. Het is een veelgehoord misverstand - o.a. in extreem-rechtse VVD-kringen - dat de verplichting (bepaalde) grondrechten te respecteren zou vervallen als verdragen worden opgezegd, althans opengebroken. Misschien vervallen dan juridische sanctiemogelijkheden, maar de breed erkende beginselen die wij grondrechten noemen zijn niet zomaar voorbij door een handtekening te zetten. Een paar voorbeelden kunnen dit illustreren. Als de Turken binnenkort stemmen voor - kort gezegd - de afschaffing van hun democratie, dan zeggen we niet: de meerderheid wil het, dus mag het. Want we beschouwen democratie als een Grondrecht. Als Poetin de pers breidelt keuren we dat ook niet goed, al heeft hij een meerderheid.

7anpau1
7anpau15 apr. 2017 - 4:17

@ Frits Jansen Misschien snapt u het beginsel van een democratische rechtsstaat niet. Je mag wel discussie hebben over de invulling van grondrechten en over de noodzaak van een herijking. Vindt u bijvoorbeeld dat in Amerika het 2nd Amendment niet ter discussie gesteld mag worden? Er zijn partijen die graag zouden zien dat rechters in Nederland wetten wel aan de grondwet mogen toetsen. Ik denk dat daar een grondwet wijzigingen voor nodig is. Kan zo'n idee niet besproken worden? Mag men niet proberen dat langs democratische weg te verwezenlijken? De barrière tegen de waan van de dag is dat men een 2/3 meerderheid nodig heeft, maar dat impliceert ook dat men dus best mag proberen die meerderheid ervan te overtuigen dat aanpassing nodig is. Verder is het zeker niet zo dat niet getornd zou kunnen worden aan de rol van het supranationale recht. In Duitsland bijvoorbeeld moeten verdragen - ook de mensenrechtenverdragen - ook getoetst worden aan de Duitse grondwet. Als het Bundesvetfassungsgericht een discrepantie constateert, prevaleert de Duitse grondwet. Recht is - ook de mensen- en grondrechten niet - sowieso niet statisch in steen gebeiteld. Dagelijks vindt in de rechtspraak aan- en invulling van normen en begrippen plaats. Verder is het natuurlijk wel zo dat 'handtekening' de wet en het recht bepaald. Het legaliteitsbeginsel is namelijk ook niet onbelangrijk. Stellen dat bepaalde rechten altijd zullen gelden ongeacht wat de democratisch gekozen wetgever daarover heeft beslist lijkt mij ook ondemocratisch. Ik weet niet precies hoe u dit bedoelt, maar het lijkt erg op de argumenten van de PVV cs. We moeten de democratische rechtsstaat maar selectief opzij zetten om de democratische rechtsstaat te beschermen tegen de moslims. Zo werkt het niet. Je bent democraat of niet. Zo ja, dan accepteer je, dat het mogelijk is dat grond- en mensenrechten langs democratische weg wijzigen. Als je het daar niet mee eens bent, dan bestrijd je je tegenstander met argumenten en schilder je ze niet bij voorbaat af als 'gevaarlijk' en 'ondemocratisch'. @ Gluteus Maximus Mensen proberen hierheen te komen omdat ze arm zijn en hier hopen op een beter bestaan en niet vanwege een verdrag. De werkelijkheid heeft de verdragen niet ingehaald, de werkelijkheid is gewoon de werkelijkheid en die verander je niet zomaar met een verdrag of de opzegging daarvan.

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 9:45

Je kunt ook gewoon beargumenteren waarom je bepaalde jdeeën slecht vindt of onwenselijk zondet iemand direct als fascist neer te zetten of te vergelijken met een monster als Ceaucescu. Tenslotte heeft Baudet behoudens u onwelgevallige ideeën uiten niet aangezet of opgeroepen tot geweld, laat staan geweld gebruikt. Maar goed, als je een 'sensor' hebt doen argumenten en rede er niet toe, maar zijn alle middelen geheiligd om de wereld te behoeden voor het naderend onheil.

3 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:23

7anpau Dat is onder de gordel; nergens zet Ticu Baudet als een fascist neer. Dat is een conclusie die puur voor uw rekening is. Ticu maakt duidelijk waarom hij de ideeën van Baudet gevaarlijk - u hebt het over slecht of onwenselijk - vindt, juist zonder hem als fascist neer te zetten.

Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 15:04

Inderdaad, weinig argumenten bij Mihai, maar wel veel mening. En dan Baudet vergelijken met een bloeddorstige en corrupte dictator.

7anpau1
7anpau14 apr. 2017 - 15:30

"Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid, ik heb een sensor voor machtswellust. Baudets voorstellen geven mij kippenvel." "Maar dat hij zulke dingen in het openbaar mag roepen, vindt hij onvoldoende. Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren. Wat wil hij nog extremer kunnen schreeuwen?" "Baudet is een gevaar voor vrijheid en mensenrechten" "Dus, zoals de wetten onder Ceausescu zijn greep op het land vergrootten, veranderen de maatregelen van Baudet de wereld in een hiërarchische wereld, waar het recht van de sterkste heerst. Machtswellust is de grootste gemene deler in de Baudetiaanse theorie. En zoals Ceausescu, verkoopt hij zijn Machiavellisme als verlossing van het volk." De heer Ticu begint zijn stuk (als te doen gebruikelijk) met een retorische vraag. Het antwoord op die vraag is duidelijk; Niet alleen de 'ideologie (er slim tussengefietst) van Baudet is gevaarlijk, maar Baudet "zelf ook. Het is een Ceausescu in de dop. De kritiek van Roderick Veelo op de karaktermoord op Thierry Baudet door hem een fascist en vrouwenverkrachter te noemen zonder onderbouwing, vindt de heer Ticu onterecht. Ik denk dat ik gezien het vorenstaande best mag concluderen dat mijn reactie een stuk minder onder de gordel is dan de stukken van de heer Ticu over Baudet. En dat stoort mij aangezien mij er minstens zoveel aan gelegen is om de grondrechten te beschermen als de heer Ticu. Over het belang daarvan verschil ik niet met hem van mening. Aangezien Nederland een constitutioneel hof ontbeert zijn de mensenrechtenverdragen essentieel. Alleen met 'vrienden' van de mensenrechten verdragen als de Ticu heb je geen vijanden meer nodig.

brambo2
brambo24 apr. 2017 - 9:37

Zonder de vasthoudendheid van Reagan en Wojtila hadden de VS nooit de koude oorlog kunnen winnen en was Roemenie niet bevrijd van de communistische clans . Beide heren waren niet zozeer mensenrechtenkampioen als wel realisten die de verdorvenheid van de clanstructuur zoals we nu nog waarnemen in landen als Cuba, Noord Korea, Zuid Afrika vrijwel het gehele Midden Oosten enz. durfden aanpakken. Mensenrechten is mooi, maar zolang landen als Saoedie Arabie in internationale verbanden dit soort clubs domineren, zitten we elkaar allemaal voor de gek te houdem. De beweging van Baudet trekt hun de maskers af en laat zien waar we werkelijk mee te maken hebben. Dat doet veel brave evangalisten van allerlei idealistische overtuigingen in een steeds kleiner deel van de wereld (zie Zweden instorten) huiveren. Ik snap het. Maar het is nodig om te overleven.

Vondel3
Vondel34 apr. 2017 - 9:28

Als ik over straat loop met mijn vriend ben ik niet bang voor Baudet met z'n betonschaar.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*4 apr. 2017 - 9:26

Goedendag. Na Geert Wilders, heeft Nederland sowieso weer een oproerkraaier pur sang bij (wat mij betreft). Mooi natuurlijk, qua uiterlijk en kleding, van buiten, maar van binnen?. Opmerkelijk hé, dat ze in eerste instantie zo vaak zelf een buitenlandse komaf hebben. Een paar voorbeelden: 1. Malik Azmani, VVD kamerlid 2. Dilan Yesilogöz-Zegerius, ook VVD kamerlid 3. Nausicca Marbe, columniste bij de Telegraaf 4. Ebru Umar, o.a. columniste bij Metro 5. Professor Afsfin Ellian enz. Trouwens vind nieuwe CDA kamerlid, meneer Mustafa Amhaouch, geboren in Venlo, in een interview in de Volkskrant, een tijdje geleden, blijkbaar Denk meer een probleem dan de PVV, met name dezelfde PVV, ja hoor, die alle moskeeën in Nederland wilt sluiten en de Koran wilt verbieden, ha ha ha. :) Wat is frappant wat betreft mevrouw Dilan Yesilogöz-Zegerius b.v., kwam ze blijkbaar toen, als jong meisje, als jonge vluchtelinge, naar Nederland, samen haar moeder en zus. Zij is blijkbaar ook lid geweest van de SP, de PvdA en GroenLinks. Over opportunisme gesproken. Echt iets voor een paar goede psychologen om erover te analyseren, lijkt mij. :) Misschien sowieso iets met een minderwaardigheidscomplex, wie weet, samen met een tekort aan empathie, wat betreft hun medemensen over het algemeen en vooral wat betreft hun mede-Nederlanders van buitenlandse komaf?. Ik wens jullie allemaal een heel fijne dag.

3 Reacties
RobSon2
RobSon24 apr. 2017 - 10:44

Zoals u zelf uit uw eigen betoog heeft kunnen concluderen zijn ideëen niet afkomstgebonden. En dat is iets waar we blij mee moeten zijn.

pvlaren
pvlaren4 apr. 2017 - 10:51

Komt mij over als een man die nadenkt, deze Mustafa Amhaouch, Verder zie ik in uw lijstje aardig wat ervaringsdeskundigen. Ik persoonlijk hoor liever die mensen aan dan mensen die nergens over willen praten en alles met de mantel der liefde bedekken. Moskeeen sluiten en de koran verbieden. Dat is nou ook weer niet nodig. Andere sprookjesverhalen en boekjes zijn tenslotte ook niet verboden. Al ben ik wel van mening dat deze een stuk onschuldiger zijn.

AemiliusLepidus
AemiliusLepidus4 apr. 2017 - 10:53

Wilt u stoppen met het gebruik van 'wilt' in plaats van 'wil'? Ik krijg er de kriebels van. En daarnaast is Baudet niet te vergelijken met Wilders. Compleet andere retoriek, standpunten en algeheel democratisch gehalte.

Jan Vries
Jan Vries4 apr. 2017 - 9:14

Baudet raakt een gevoelige snaar dat is duidelijk. Ga mij, gezien zijn panische reacties tegenstanders, soms met ondemocratische tegenacties, eens verdiepen in zijn ideeën.

2 Reacties
flardinga
flardinga4 apr. 2017 - 9:51

Ik zie geen panische reacties hoor, maar wel bijdrages waarvan ik denk niet mee eens, ik sluit mijn ogen niet voor het enge gedachtengoed wat er schuilgaat achter Baudet, u zult dat demoniserend noemen misschien maar andere personen hebben dat gedaan op deze site en doen het nog steeds als het om de SP gaat en hun MAO verleden, het is allemaal prima, je hoeft je hoofd niet in het zand te steken voor sommige onderwerpen of meningen, Baudet zal sommige aanspreken om verschillende redenen, anti Europa is zo een onderwerp die hij uitspreekt en dat spreekt stemmers blijkbaar aan, persoonlijk ga ik denk ik niet zo fel op het orgel als anderen hierop de site als het om Baudet of Wilders gaat, maar ik vertrouw deze man helemaal niet en zijn bedekte en charmante mening over de cultuur niet homeopatisch vermengen is gewoon Nazi taal en dat mogen wij zo uitspreken, ik neem daar niks van terug, zo klaar als een klontje en zo duidelijk als wat, hij mag dit van mij natuurlijk in alle vrijheid zeggen maar dan mag ik ook duidelijk zeggen dat ik zie als Nazi taal, de vrijheid van meningsuiting toch.

Jan Vries
Jan Vries4 apr. 2017 - 17:45

Lees de kop van dit artikel en laat dat tot u doordringen.

msj_meijerink
msj_meijerink4 apr. 2017 - 8:55

een lijvig stuk, met heel veel herkenbare zaken over Baudet, die ook mij al enige tijd enige angst inboezemen. Deze zelfverklaarde narcistische 'redder van Nederland' lijkt mij ook maar op een ding uit: de absolute macht naar hem en enkele andere oligarchische vrindjes/paladijnen.

1 Reactie
Hamid2
Hamid24 apr. 2017 - 14:30

Gut, een politicus die macht nastreeft, dat zou je toch niet verwachten....

Piet van Vliet
Piet van Vliet4 apr. 2017 - 8:48

Gevaarlijk zijn mensen die met geweld hun doel willen bereiken, mensen die hun mening geven en uitdragen dmv het democratische proces zijn dat niet.

4 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 10:45

Piet Dat je zie je maar aan Erdogan.....

Jan de Kort
Jan de Kort4 apr. 2017 - 10:55

Je verwijst hierbij naar "politici" als Trump die op democratische wijze zijn verkozen en verder geen enkel gevaar opleveren (want geen geweld) voor hun burgers?

Piet van Vliet
Piet van Vliet4 apr. 2017 - 11:33

@Zandb Wil jij beweren dat erdogan geen geweld gebruikt? Lees eens een krant zou ik zeggen.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 15:10

Piet. Niet zo nozel doen. Net als onze regering op democratische wijze de bevoegdheid is verleend om geweld te gebruiken, is dat in Erdogans geval ook zo. Erdogan is op democratische wijze aan de macht gekomen en is dus niet gevaarlijk, zegt u in feite.

Dunya2
Dunya24 apr. 2017 - 8:48

Met dit schrijfsels maakt links mensen als Baudet groter dan ze zijn. Gelukkig heeft Baudet geen charisma en jaagt hij juist sympathisanten weg door zich elitair te gedragen.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 apr. 2017 - 9:19

Onderschat hem niet. Fortuyn was ook een dandy. Hij is in tegenstelling tot Wilders geen one trick pony

flardinga
flardinga4 apr. 2017 - 8:43

@Mihai, Diep respect voor dit geschreven artikel, ik zit lang op zulke bijdrages te wachten, want ook ik ril van die charmante Baudet,de wolf in schaapskleren, de dandy Nazi, jaloers ben ik wel een beetje hoe u het op papier zet, maar natuurlijk draaien figuren als Baudet er allemaal om heen, verpakken hun gedachtes in de meeste charmante bewoordingen, hij die strijd tegen de elite en het partijkartel en gaat praten in de 2e Kamer in het Latijn, hoe elitair moet het nog worden dan als je zogenaamd voor het volk op komt en dat gaat praten, blij dat er meerdere personen die man in de gaten gaan houden, gelukkig want de vrijheden zijn voor ons allemaal en niet voor enkelen of zij denken dat het slecht voor enkelen bedoelt is.

1 Reactie
OlavM
OlavM6 apr. 2017 - 1:53

@ flardinga: Ticu geeft inderdaad een heldere analyse van Baudets ideeën en beargumenteert degelijk waarom hij die gevaarlijk vindt. [.....gaat praten in de 2e Kamer in het Latijn,.....] Dat is inderdaad een zeldzame vorm van aanstelleritis, zelfverheerlijking, zucht om indruk te maken en dédain voor de "gewone" mensen. Terecht greep de voorzitter van de Tweede Kamer in. Een volksvertegenwoordiger behoort in de eerste plaats in begrijpelijke taal te spreken voor degenen die hij geacht wordt te vertegenwoordigen. Alleen al hieruit maak ik op dat Baudet niets heeft met serieus opkomen voor de rechten van mensen die in de knel komen in de neoliberale (gewelds)spiraal naar beneden.

Kees Stop
Kees Stop4 apr. 2017 - 8:12

Het mooie van democratie is dat de mensen die voor de iedeeen van Baudet c.s. gestemd hebben (hoe je die ook uitlegt) nu wel een podium hebben gekregen in het parlement. Je kunt ze zien, horen en dus weten wat er speelt. Ondemocratische types proberen nu Baudet te demoniseren. Met waarschijnlijk alle goede bedoelingen zeer verontrust waarschuwen voor grootse gevaren van rechts. Een herhaling van de reactie op PVV Wilders die de standaard VVD ideologie aanvulde met wat islamofobie. En kijk wat er van de PVV geworden is, een machtsfactor van belang gelet op zijn kiezersmandaat. En terecht want de problemen die hij signaleert zijn reëel. Stom dat opponenten van PVV Wilders maar niet met een oplossingen komen en de voedingsbodem voor PVV sentiment onderuit halen. Laat dus Baudet zijn verhaal doen. Het is aan de andere machtswellustelingen die nu een kabinet proberen op te tuigen om Baudet de wind uit de zeilen te nemen. En dat wordt moeilijk als je in de achterkamertjes pluche zetels voor partij elite wil verdelen.

2 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 10:55

Kees Dat klopt: "Ondemocratische types proberen nu Baudet te demoniseren." Maar ja; wie is er dan "ondemocratisch" en wie "demoniseert" dan "op welke wijze"? Heeft dat met dit artikel te maken? Ik bedoel, ik word een beetje erg flauw van dat soort "vage beschuldigingen". Vooral als u ook nog aan het eind doodleuk mensen, die het land volgens een uitkomst van een democratisch proces gaan besturen, tot "machtswellustelingen" maakt (of moet ik zeggen; demoniseert?).

Kees Stop
Kees Stop4 apr. 2017 - 12:29

Als we het goed moeten begrijpen is 1 machtswellusteling demoniseren geen probleem. Maar als we het hebben over ''de andere machtswellustelingen'' dan zijn daar plots de lange tenen van ondemocratische types. Andere machtswellustelingen die partijen uitsluiten en onderling in achterkamertjes de democratische buit onderling verdelen. Zelfs de koning mag niet meekijken. Allemaal prima zolang ze maar net als Trump doen wat ze voor de verkiezingen hebben beloofd. En niet komen met verhalen als bijvoorbeeld de belofte dat de vervuiler betaalt hebben we vertaald naar de vervuiler krijgt subsidie om de vervuiling te verminderen en de winst in eigen zak te steken. Dus bijvoorbeeld rekeningrijden invoeren in plaats van rijkelijk subsidie geven alleen aan kilometer vretende automobilisten die de poen hebben om een iets minder vervuilende auto aan te schaffen.

PaulVeerkamp
PaulVeerkamp4 apr. 2017 - 8:11

Had vroeger al hetzelfde idee bij Wilders en zie wat Wilders nu is. Levensgevaarlijk voor de maatschappij. Al zijn kiezers doen mij denken aan caucescu.

2 Reacties
Liempt
Liempt4 apr. 2017 - 9:33

Nou nou, dus ruim 1.6 miljoen mensen stelt u voor het gemak op dezelfde lijn als Caucescu. Volgens mij zegt dat veel meer over u dan over die mensen, niet waar?

Piet van Vliet
Piet van Vliet4 apr. 2017 - 10:46

Hoezo is hij levensgevaarlijk? Hoeveel levens heeft hij bedreigd?

MijnIdee
MijnIdee4 apr. 2017 - 8:03

Correctie: "Juist omdat wat Baudet wil overeenkomt..."

JanVanBlaten
JanVanBlaten4 apr. 2017 - 7:50

Ik lees nog weinig argumenten in het artikel! Het lijkt wel of we weer in herhaling vallen. De politieke tegenstander in een bepaalde hoek duwen door maar bepaalde 'krachttermen' te blijven herhalen! En maar blijven doorgaan, totdat de massa er in gaat geloven! Kom nou eens met argumenten! Dit soort artikelen gaat niet meer werken!

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman4 apr. 2017 - 9:35

Hij noemt 3 argumenten: -Baudet wil het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afschaffen -Hij wil dat rechten uit mensenrechtenverdragen niet meer bij de rechter afgedwongen kunnen worden -En hij wijst een constitutioneel hof af Hij beargumenteerd uitgebreid waarom dit een beangstigende zaak is. Als jij vindt dat dat niet zo is, waarom maak je dat niet duidelijk?

brambo2
brambo24 apr. 2017 - 9:46

De laatste verkeizingsuitslag is hiervan een goed voorbeeld. Alleen evangelisten van het Yessianisme trekken met hun sirenegezang nog dolende schapen.

Mark Huysman
Mark Huysman4 apr. 2017 - 10:07

beargumenteert

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 10:58

Jan Vreemd. Dus in dit artikel is iemand aan het woord die "zo maar" beweert, dat hij Baudet gevaarlijk vindt en nergens uitlegt, waarom hij dat vindt?

Evert Baptist - sjomp
Evert Baptist - sjomp4 apr. 2017 - 7:46

Persoonlijk vind ik Verhofstadt duizend maal duizend maal enger en gevaarlijker dan Baudet.

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman4 apr. 2017 - 9:38

En ik vind persoonlijk Trump gevaarlijker. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over Baudet en Mihai beargumenteert uitgebreid waarom Baudet gevaarlijk is. Waarom ga je daar niet op in?

brambo2
brambo24 apr. 2017 - 9:51

Persoonlijk vind ik dat ook. Maar in Zweden is de achterkamertjespolitiek het meest verstikkend. Let op hoe daar binnenkort afgerekend gaat worden met het kartel.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:00

Ik vind persoonlijk al helemaal niets, want "ik vind" vind ik al persoonlijk genoeg. Ik vind het verkeer bijvoorbeeld veel gevaarlijker dan Baudet en Verhofstadt samen.

Robbels
Robbels4 apr. 2017 - 7:40

Sterk stuk van Mihai! Ik deel de opinie dat personen als Baudet en Wilders zagen aan de fundamenten en waarborgen van de democratische rechtstaat en ik vind dit gevaarlijk.

Ziegler
Ziegler4 apr. 2017 - 7:39

Het is een hele zit, dat artikel van je. Of het nu over de centrumdemocraten ging, over Wilders of over Baudet, een aantal mensen raakt niet uitgeschreven over de enorme 'foutheid' van de opvattingen van deze mensen. Ze halen alles uit de kast om deze enorme foutheid aan te tonen en er voor te waarschuwen. Waarom eigenlijk? De CD had in de jaren 80 op geen enkele manier een machtsbasis net zoals Thierry Baudet die nu niet heeft. Van Wilders kan je in ieder geval nog stellen dat hij een redelijke invloed heeft en dat in dat geval aandacht van tegenstanders terecht is. Laten we eerst eens afwachten of de man ook maar in de buurt komt van wat macht is.

5 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 8:51

Ziegler Waarom zou je niet waarschuwen voor iets dat gevaarlijk is en vooral, waarom zou je niet uitleggen waarom je dat dan gevaarlijk vindt? Per slot van reklening zou je ook kunnen denken, dat we er op die manier voor gezorgd hebben, dat de CD geen machtsbasis verkreeg en dat de machtsbasis van Wilders niet gorter is dan die is.

RobSon2
RobSon24 apr. 2017 - 10:39

@Zandb, "... dat we er op die manier voor gezorgd hebben, dat..." Wie bedoelt u met 'we'?

Ziegler
Ziegler4 apr. 2017 - 10:53

Ik voel geen behoefte om te waarschuwen. Waarschuwen doe je in een situatie van naderend gevaar. Zo zie ik Thierry niet. Laat ik het zo zeggen: ik vind het gedachtengoed van de SP vaak net zo 'gevaarlijk' als dat van Baudet. Ik vind het gevaarlijk in de zin dat ik het er niet mee eens ben. Door mensen weg te zetten als gevaar voor de samenleving geef je ze heel veel aandacht en sluit je eigenlijk elk gesprek uit. Waarom zou je praten met mensen die je als een gevaar voor de samenleving ziet. je gaat ook niet praten met een gevaarlijk virus: dat bestrijd je.

Ziegler
Ziegler4 apr. 2017 - 10:58

Het is als in het verkeer: als iemand doorlopend in je oor loopt te tetteren dat er mogelijk een hert kan oversteken, zie je wellicht alle zaken die zich daadwerkelijk voordoen over het hoofd.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:45

RobSon Met "we" bedoel ik niemand in het bijzonder; verkeerd geformuleerd. Beter is, dat mensen die verstandig reageren op zo'n onverstandige manier van omgaan met de democratische rechtsstaat, er misschien in geslaagd zijn m.n. de kiezers duidelijk te maken, dat je zulke partijen beter geen machtsbasis kan geven. Ziegler Waarom heeft u zo dringend de behoefte DIT ARTIKEL als een in een reeks van velen te zien? Dit artikel staat voor de mening van Ticu. En zo dient u dat wat mij betreft ook te bekijken. Dan loopt u ook veel minder gevaar om "doodgewaarschuwd" te worden, ook omdat u zich realiseert, dat u slechts hoeft te lezen wat iemand vindt en dat u vrij bent om daar mee te doen wat u wilt en dat u in eerste instantie alleen verantwoordelijk bent voor uzelf; u leest dit artikel en u vindt Baudet niet gevaarlijk. U wordt dus niets in de weg gelegd om het "echte gevaar" te zien.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 7:38

En weer een artikel, dat zeer goed onderbouwd - itt dat geschriftje van Veelo bv - een mening weergeeft. Ik ben er niet voor maar als we dan toch moeten framen, frame dit artikel dan maar als "kenmerkend voor onverdraagzaam links". Dat is wel het minste wat we kunnen tonen naar een Thierry Baudet toe: "U bent gevaarlijk bezig en we verdragen, op goed onderbouwde wijze, uw die ideeënwereld niet."

6 Reacties
Muxje3
Muxje34 apr. 2017 - 9:06

Onderbouwd is dit artikel niet, maar Ticu is in elk geval wel specifiek over zijn angsten voor Baudet. Mijn vraag is nu of het gedachtengoed van Baudet ook echt zo is zoals Ticu het omschrift, of dat zaken verdraaid worden of uit hun verband gerukt zijn. Dat is de onderbouwing die ik mis. Want hoewel ik het bestaan van een internationaal Strafhof en de EHRC toejuich, heb ik soms ook grote kritiek op het functioneren en de uitspraken van deze organen. Daarnaast ben ik het op verschillende punten oneens met wat men als een in graniet gebeitelde set fundamentele mensenrechten is gaan zien. Kritiek op en discussie over mensenrechten en de organen die er op toezien moet mogelijk blijven, ze zijn niet heilig. Ik ga dus eerst maar eens dat boek van Baudet lezen; de kritiek van Ticu kan daarbij als nuttige "leesbril" dienen. Wel een beetje jammer dat hij het weer over die verdomde piano heeft. Hou daar nou eens mee op; het doet de rest van dit betoog geen recht.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 apr. 2017 - 9:24

Hij speelt tenminste geen viool.

Mark Huysman
Mark Huysman4 apr. 2017 - 10:38

Zoals Heydrich bedoel je Han?

Nick the Stripper
Nick the Stripper4 apr. 2017 - 11:54

[HanvanderHorst 4 april 2017 at 11:24 Hij speelt tenminste geen viool. Mark Huysman 4 april 2017 at 12:38 Zoals Heydrich bedoel je Han?] Ik gok op Nero.

Zandb
Zandb4 apr. 2017 - 11:55

Muxje Ik realiseer me, dat ik uitga van wat Ticu me wat betreft het Internationaal Strafhof en de EHRC vertelt over de mening van Baudet. Dat is inderdaad te mager. Verder ben ik het helemaal met u eens, dat kritiek natuurlijk mogelijk moet zijn. Ik meen ook, dat Ticu aangeeft, dat hij die ideeën gevaarlijk vindt maar niet vindt dat je die dus niet zouden mogen verwoorden. Wat de typering "Wilders in pianokleren" betreft; ik meen dat ik die hier wel kan plaatsen. Maar ik geef toe, zoiets verzwakt een artikel vaak wel.

FvD2
FvD219 apr. 2017 - 9:10

Meer eens