Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hoe gevaarlijk is Thierry Baudet?

  •  
04-04-2017
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
2589 keer bekeken
  •  
thierry1-e1481288506253
Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid, ik heb een sensor voor machtswellust. Baudets voorstellen geven mij kippenvel
Volgens Roderick Veelo pleegt ‘onverdraagzaam links’ een karaktermoord op Thierry Baudet. Men zou Baudet een fascist en vrouwenverkrachter zonder onderbouwing noemen. Veelo nagelt ook mij aan de schandpaal voor een onaardige tweet. Ik geef toe dat de tweet scherp was, maar zoals elke verdachte, heb ik het recht op verweer.
Ik heb (sinds 2012) al 15 stukken over Baudet geschreven, allemaal inhoudelijke kritiek op zijn ideeën. Het lijkt me daardoor unfair om afgerekend te worden op een tweet.
De lezer zal zich afvragen of 15 stukken over één persoon niet een beetje obsessief is, maar het zal hieronder duidelijk worden waarom ik Baudet’s ideologie al vanaf 2012 als een potentieel gevaar zie.
1024px-Ceausescu_Anul_Nou

© Nicolae Ceaușescu, Wikipedia

Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid. De dictatuur heeft twee stempels op mij gezet. Ten eerste: ik heb een sensor voor machtswellust. Ik keek naar de despotische wetten en zag dat ze allemaal één ding gemeen hadden: ze versterkten de macht van de staat en van de tiran (ondanks het feit dat ze verpakt waren in andere smoezen). En zodra iemand nieuwe wetten voorstelt, zie ik meteen hoe deze wetten de machtsrelaties zullen veranderen.
Ten tweede: ik heb een open zenuw voor mensenrechten, omdat ik door hun gebrek zwaar heb geleden. Wie sceptisch over mensenrechten praat, komt aan mij.
Deze twee thema’s – mensenrechten en illegitieme macht – waren ook de thema’s van mijn twee masterscripties. In mijn scriptie in filosofie heb ik betoogd dat individuen staten bij internationale (mensenrechten)hoven moeten kunnen aanklagen. In mijn scriptie in volkenrecht heb ik onderzocht hoe een machtige staat (Groot-Brittannië) een volledige archipel van een weerloze staat (Mauritius) kon stelen.
Toen ik het eerste artikel over Baudets boek (‘De Aanval op de natiestaat’) las, rinkelden de alarmbellen meteen. Daarom las ik verder, zijn boeken, opiniestukken en interviews.
Zijn ideeën en voorstellen hebben iets gemeen met de wetten onder totalitarisme: in hun werking herverdelen ze de macht in het voordeel van één persoon of groep. Het is waar dat in veel gevallen het legitiem is en zelfs nodig om de macht te herverdelen, vooral als de machtige onrechtmatige macht heeft. Bijvoorbeeld de zwarten onder apartheid en burgers onder dictaturen hebben recht op meer macht. Baudet daarentegen herverdeelt de macht oneerlijk. Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, witte mensen, autochtonen, christenen, rijken, de elite (ja de elite) en de machtige Westerse landen. Alle andere mensen verliezen vrijheid en rechten.
Hij belooft het volk te bevrijden van de elite en van het ‘partijkartel’ die hij als volgt beschrijft: ‘Een zeer kleine groep partijleden – van een select aantal partijen – houdt de touwtjes stevig in handen. Deze kartelleden houden het politieke systeem dicht voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. De kartelleden vormen een gesloten groep van circa 10.000 mensen die meedraaien in een baantjescarrousel.’ Voor een deel ben ik het met hem eens dat de baantjescarrousel in Den Haag stinkt. Zoals hij, wil ik ook de corruptie in Brussel bestrijden. Ik vind sommige van zijn voorstellen sympathiek, zoals open sollicitaties voor leidende functies. Maar de rest van zijn voorstellen geven mij kippenvel.
Baudet is een gevaar voor vrijheid en mensenrechten Als je de mens wil beschermen tegen de staat en oligarchie, heb je vooral drie middelen, hieronder besproken. Ten eerste: internationale hoven voor mensenrechten, waar burgers staten op de knieën kunnen krijgen. Bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit Hof wordt in de rest van de wereld bewierookt. Canadees John Peters Humphrey (de schrijver van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) noemde het Europese systeem ‘ the most sophisticated of all contemporary instruments for the international protection of human rights ’. Braziliaan Cançado Trindade is nu rechter bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), maar in zijn vorige functie als president van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten deed hij alles om zijn hof meer zoals het Europese te maken. Cançado Trindade schrijft met ontzag en adoratie over het EHRM.
De Nederlander is gebrainwasht dat onze vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten het resultaat zijn van onze superieure cultuur en wijsheid. In realiteit verhief het EHRM Europa. Net in 2012 heeft het Hof de persvrijheid verbeterd in de zaak van De Telegraaf tegen Nederland. Volgens gerenommeerde jurist Bert Swart heeft het Nederlandse strafrecht onder invloed van het Hof diepe veranderingen ondergaan: het werd minder naïef, werd volwassen en geraffineerd; het kwam in contact met nieuwe ideeën en concepten; het werd gedwongen tot internationale normen van eerlijk proces. Terwijl Europa homo’s (zoals Alan Turing) in de jaren 50’ chemisch castreerde of opsloot, zorgde het Hof dat de Europese homo’s nu de beste rechten in de wereld hebben. Het Hof beëindigde lijfstraffen, dwangarbeid en servituut; damde foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing in. Omdat het Hof Europa bijstuurde staan de meeste Europese landen in de top 10 op de lijsten van rechtsstatelijkheid, corruptieloosheid, democratie en geluk. Daardoor staat Nederland in de ‘rule of law’-index op de 5 e plek, in contrast met de VS (die niet meedoet met internationale mensenrechtenhoven) die op de 18 e plek staat.
Baudet (samen met Wilders, Theresa May en Viktor Orbán) wil het EHRM – deze leeuw van de mensenrechtenjungle – tandeloos maken of helemaal afschieten.
Ten tweede: je hebt veel macht en vrijheid omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Daarom hebben bijvoorbeeld vrouwen de elite van de SGP kunnen dwingen om hen gelijk te behandelen, terwijl het partijkartel weinig voor hen deed. Baudet daarentegen wil dat jij je rechten uit mensenrechtenverdragen niet meer bij de rechter kunt afdwingen.
Ten derde: een constitutioneel hof, dat nu nog niet bestaat maar er loopt een wetsvoorstel over. Bij dit hof zou je als burger de wetten kunnen aanvechten als ze jouw rechten uit de grondwet schenden. Ik heb begrepen uit een toespraak van Baudet dat hij een dergelijk hof afwijst.
Mijn mensenrechten zijn slechts veilig als er voldoende mensen om mij heen geloven en beloven dat deze rechten bestaan. Baudet daarentegen ontkent dat er universele mensenrechten bestaan. Hij maakt dus mijn rechten minder veilig, vooral omdat zijn scepticisme gepaard gaat met een aanval op de instituties die mijn rechten garanderen.
Dus Baudet geeft de elite en de staat juist meer illegitieme macht en zorgt dat mensen vrezen voor hun vrijheid en rechten. Zoals Donald Trump, belooft hij het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken.
In zijn opiniestukken en interviews klinkt hij net zo unheimisch. Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. Dus Baudet is een Wilders in pianokleren.
Maar dat hij zulke dingen in het openbaar mag roepen, vindt hij onvoldoende. Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren. Wat wil hij nog extremer kunnen schreeuwen?
Hij kan haatzaaien slechts legaliseren als hij een aantal verdragen opzegt (en dat weet hij heel goed). Bijvoorbeeld het Rassendiscriminatieverdrag en het Europees Mensenrechtenverdrag. Om het Europees Mensenrechtenverdrag te kunnen opzeggen, moet men ook de EU verlaten. Als je doordenkt hoe zijn plannen zullen uitpakken, zie je dat de Nederlander dezelfde bescherming zal hebben als de Rus onder Poetin.
Bovendien verstoort aanzetten tot haat onrechtvaardig de machtsbalans. Als politici continu roepen dat allochtonen fanatiek, inferieur en crimineel zijn (zoals ze tijdens de verkiezingscampagne deden), beïnvloedt deze hetze mijn vrijheid, veiligheid, welzijn en economische welvaart. Echter als Kuzu roept dat de autochtonen niet deugen, lacht iedereen hem uit. Dus legale laster leidt tot een onrechtvaardige verdeling van de sociale goederen, zoals geld, macht, vrijheid en rechten. Baudet speelt vals.
Baudet schept oppressie in Internationaal Recht In 1945 bezetten Russische troepen Roemenië en legden ons een communistische dictatuur op, die we pas in 1989 met duizenden geofferde levens konden opdoeken. Daarom ben ik allergisch voor illegitieme macht in volkenrecht. Ik begin te krijsen als machtige landen hun wil aan machtelozen opleggen.
De koloniale machten hebben de basis van het huidige volkenrecht in hun eigen voordeel gelegd. Daardoor is bijvoorbeeld het ICJ onvoldoende ontwikkeld en kan Mauritius Groot-Brittannië niet dwingen om de Chagos-archipel terug te geven. Er is geen verschil tussen de Sovjetbezetting van Oost-Europa en de Britse bezetting van Chagos.
Met veel moeite begon het volkenrecht te kenteren van een recht van de sterkste naar ‘rule of law’, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Men verbood slavernij, oorlog, apartheid en kolonialisme. Landen sluiten hedendaags ontelbare verdragen af en lossen steeds meer ruzies via internationale hoven op.
Deze vooruitgang gaat langzaam maar zeker. Met een beetje geluk zal het Internationaal Strafhof regeringsleden straks kunnen berechten voor illegale oorlogen. Als iemand zoals Tonny Blair over 10 jaar Irak illegaal binnenvalt, zal hij dit aan een rechter moeten uitleggen.
Baudet daarentegen wil ook het Strafhof ontmannen. Als men zijn voorstellen doorvoert, kunnen Westerse landen andere landen aanvallen, voor elke arbitraire reden, voor olie, macht of voor een archipel. Hij is ook bedroefd dat steeds meer landen hun geschillen verplicht bij het ICJ beslechten. Baudet wil het volkenrecht uit de tijd toen de koloniale machten de wereld onderling verdeelden.
Dus, zoals de wetten onder Ceausescu zijn greep op het land vergrootten, veranderen de maatregelen van Baudet de wereld in een hiërarchische wereld, waar het recht van de sterkste heerst. Machtswellust is de grootste gemene deler in de Baudetiaanse theorie. En zoals Ceausescu, verkoopt hij zijn Machiavellisme als verlossing van het volk.
Politici zijn legitieme doelen Baudet is een politicus en onderdeel van de macht. Daardoor mag ik hem verbaal aanvallen, want zoals het Europees Hof zei: de politicus ‘inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance.’ Professor Dirk Voorhoof vatte de houding van het Hof als volgt samen: ‘Members of parliament, local politicians, governments, public authorities or public figures in general have to accept even sharp criticism, sometimes expressed in a harsh or hostile tone.’ Het is dus de taak van de politicus om bestreden te worden.
In conclusie Ik heb voldoende rationele legitieme redenen om Baudets ideologie gevaarlijk te vinden, voor mijn rechten, voor de rechten van alle Nederlanders en van veel andere mensen in de wereld. Hij probeert mij dingen te ontnemen, waar ik veto over heb en hij niks over te piepen heeft.
Annieke Kranenberg – de ombudsvrouw van de Volkskrant – schreef: ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’ Dus als journalist blaft Roderick Veelo onder de verkeerde boom.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.