Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Slechts Germanen mogen spreken in dit land

  •  
12-12-2016
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
316 keer bekeken
  •  
8413927980_6563187a10_k

© cc-foto: Gerard Stolk

Wie mochten er in de Volkskrant opinies schrijven over de rechtszaak tegen Wilders? Ik ging het eens uitzoeken.
Met hoongelach reageerde de wereld op een foto van een conferentie in Saoedi-Arabië over vrouwenrechten. Want alle deelnemers waren mannen. Aan deze foto moest ik denken toen de advocaat van Wilders Afshin Ellian citeerde en beweerde dat Marokkanen niet beschermd zouden moeten worden door de wet omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de media. Marokkanen zouden voor zichzelf kunnen opkomen en Wilders tegenspreken. In mijn oren klonk dit vreemd, want ik leefde met de indruk dat vooral Germanen op de opiniepagina’s stonden. Met Germanen bedoel ik accentloze Nederlanders, met een aantal generaties voorouders in Nederland, vooral wit en vaak met een judeo-christelijke achtergrond.
Maar alle mensen die denken dat de media teveel of te weinig van X doen, lijden aan de psychologische ‘confirmation bias’, ze herinneren zich slechts dingen die hun vooroordelen bevestigen. Dit kon voor mij gelden, maar ook voor Afshin Ellian. Daarom ging ik een klein onderzoekje doen. Ik nam een steekproef uit de opinies in de Volkskrant na de ‘Minder-Marokkanen-uitspraak’ van Wilders. Waarom in de Volkskrant? Omdat deze krant volgens de hoofdredacteur van ThePostOnline een zeer links ‘klassiek PvdA/GroenLinks-orgaan’ is en ‘Wilders haat,’ dus bekend staat als multiculti-knuffelaar. In de Volkskrant zouden we de meeste Neo’s kunnen vinden. Met ‘Neo’s’ bedoel ik neo-Nederlanders, met migratie-achtergrond, soms met een kleur en een andere religie dan de Germanen.
Ik wilde weten hoeveel Neo’s een podium op de opiniepagina’s kregen. Daarvoor heb ik twee zoekopdrachten in LexisNexis gedaan. De eerste zoekopdracht was op ‘minder’ en ‘Marokkanen’, de tweede was op ‘Wilders’ in de sectie ‘Opinie en debat’, beide zoekopdrachten na 18/03/2014.
Bevindingen Twintig stukken (71%) waren tegen het proces, artikelen van Philippe Remarque, Kustaw Bessems, Raoul du Pré, Chris Rutenfrans, Bert Wagendorp, Jonathan van het Reve, René Cuperus, Martin Sommer, Lodewijk Pessers, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur, Lucas Bergkamp, Hans Wansink, Martijn Boot, Frank Kalshoven en Matthijs van de Burgwal.
Acht stukken (28,5%) waren pro, voor de rechtszaak tegen Wilders.
Ondubbelzinnig voor de berechting was Theo Rosier, docent rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij vond drie dagen na de uitspraak dat Wilders terecht moest staan op grond van artikel 137c, dat het beledigen van een groep op basis van ras strafbaar stelt. Hij was niet voor een berechting van artikel 137d, wegens aanzetten tot haat en discriminatie. De rechters hebben Wilders op basis van beide artikelen schuldig bevonden (maar niet voor aanzetten tot haat).
Merijn Oudenampsen vond dat Neo’s onvoldoende toegang tot het debat hebben en beschouwde ‘de juridische bescherming van minderheden’ ‘een noodzakelijk lapmiddel.’
Paul Bovend’Eert hoogleraar staatsrecht bij Radboud Universiteit Nijmegen, betoogde dat politici niet boven de wet staan, dus heb ik zijn stuk als pro geteld.
Ik heb ook het stuk van Wouter Bos als pro beschouwd, via een doorredenatie. Bos zei dat de rechter er niet voor niks is. Een rechtsstaat censureert geen uitspraken vooraf maar: ‘Juist als we elkaar ervan proberen te overtuigen dat we in een rechtsstaat niet vooraf censureren, maar mensen altijd achteraf naar de rechter kunnen, moeten we niet gaan klagen als mensen dat ook daadwerkelijk doen.’
Jan van der Grinten betoogde dat rechters voldoende neutraal en onafhankelijk zijn, als reactie op een stuk dat het tegendeel beweerde. Dus ik heb Van Der Grinten als pro geteld.
Er waren ook drie stukken van Neo’s. Een groep moslims/Marokkanen schreef een open brief aan Rutte en ze vroegen om bescherming. Docente Nuha El Hamami mocht verslag doen van hoe de politie haar en een andere vrouw ontmoedigde om aangifte te doen. Mitchell Esajas vertelde dat hij aangifte had gedaan.
Mijn tweede bevinding was dat het debat in de Volkskrant vooral tussen Germanen ging. Vijfentwintig Germanen (89%) en drie Neo’s. (Mijn tweede zoekopdracht nam ook een honderdtal ingezonden kleine stukken in de rubriek ‘geachte redactie’ mee. Hier heb ik slechts twee Spaanse voornamen gezien en verder geen Marokkaans klinkende naam.)
Afshin Ellian negeerde mijn verzoek om wetenschappelijk bewijs met een goede reden: er is geen wetenschappelijk bewijs dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de media. Sterker nog, de rechters hebben ook homo’s en Joden beschermd en Ellian heeft daartegen niet geprotesteerd. Dus hij zou moeten bewijzen dat homo’s en Joden minder in de media komen dan Marokkanen.
Verklaringen Wat verklaart dat Germanen het debat (in de Volkskrant) domineren?
Zouden de Neo’s stukken hebben gestuurd? Ja. Ik heb vier stukken, allemaal pro-berechting, tevergeefs gemaild. Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie. Ik heb mensenrechten gestudeerd zowel tijdens mijn studie filosofie als tijdens mijn master in volkenrecht. Maar misschien ben ik bevooroordeeld, immers de meeste mensen denken dat hun eigen argumenten goed zijn. Het OM had echter soortgelijke argumenten en kreeg ook gelijk van de rechters.
Sterker nog, de Volkskrant publiceerde ook stukken dat de rechters beïnvloed konden zijn door hun politieke opvattingen. Welnu, rechters worden opgeleid om neutraal te zijn, om bewust te worden van hun psychologische vooroordelen. En zowel de regering als het publiek eist van hen onpartijdigheid. Zij staan voortdurend in de spotlights, dus ze letten extra op hun vooroordelen. Als de Volkskrant gelooft dat rechters alsnog bevooroordeeld kunnen zijn, dan moet de krant ook toegeven dat ook de opinieredacteuren partijdig, bevooroordeeld en onder invloed van psychologische bias kunnen zijn. Immers er zijn op de redactie minder garanties dan bij rechters dat zij neutraal zijn.
Het is daardoor unheimisch dat een groep redacteuren, journalisten en columnisten pleiten dat het debat over vrijheid van meningsuiting (VVMU) niet voor de rechter moet worden gevoerd en deze groep tegelijkertijd als censor van de argumenten optreed. In feiten spelen de redacteuren voor eigen rechter en kan de benadeelde nergens in beroep. Ze zijn zoals de mannetjes in Saoedi-Arabië.
Is de Nederlandse cultuur een verklaring? Heeft VVMU hier altijd voorrang op andere mensenrechten? Nee. De regering nam de voorloper van het artikel 137 in de jaren ’30 aan. Men vond antisemitisme gevaarlijk. In de discussies rond deze wet kan men lezen wat Tweede Kamerlid Bakker-Nort daar van vond:
“Nederland heeft een te schoone traditie van verdraagzaamheid jegens alle godsdiensten en rassen, dan dat wij deze door (‘) ophitsers zouden laten vernietigen.”
En de zorg tegen ophitsers was terecht, bewijst de Holocaust.
Na de oorlog nam de regering de nieuwe artikelen 137 aan, als gevolg van de plichten in het verdrag tegen rassendiscriminatie. Niemand legde dit verdrag aan Nederland op. Nederland was juist een van de drijvende krachten daarachter. Jurist Willem Ewald Siegmann (van de KVP) vertelde trots in de Eerste Kamer in 1966:
“Ik meen te weten dat de Nederlandse delegatie te New York een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van deze conventie, hetgeen met name door de Afrikaanse delegaties werd gewaardeerd.”
De rechters hebben politicus Delano Felter voor zijn uitspraken tegen de homo’s veroordeeld. Ook betaalde de Arabisch-Europese Liga een boete voor het plaatsen van een cartoon over de Sjoah. (AEL werd veroordeeld ondanks het feit men de holocaust niet ontkende, maar slechts wilde bewijzen dat het Westen dubbele standaarden hanteert: cartoons over moslims tellen als VVMU, cartoons over Sjoah mogen niet.)
Geen enkel opiniestuk in de Volkskrant verdedigde de VVMU van Felter en AEL. In het geval van AEL publiceerde de krant een stuk dat de veroordeling goedkeurde. Het bovenste suggereert twee dingen: dat VVMU geen extreem cultureel gewicht heeft in Nederland; en dat de Volkskrant-medewerkers, van hoofdredacteur tot columnist, slechts opgefokt raken als ze ontdekken dat Neo’s dezelfde mensenrechten hebben als de andere Nederlanders.
Maar ik heb drie andere verklaringen voor de overmaat van stukken tegen een berechting van Wilders.
Ten eerste: de Germanen vinden de Neo’s inferieur Zoals de mannetjes in Saoedi-Arabië, geloven Germanen dat slechts superieure geesten geschikt zijn om te debatteren en te beslissen over belangrijke zaken, zoals mensenrechten. Opinieredacteur Chris Rutenfrans schrijft bijvoorbeeld dat Germanen hun superieure cultuur moeten verdedigen tegen ‘tribale’ culturen:
“Onze cultuur is een kostbaar iets dat we moeten koesteren. Nu is het een probleem dat er in West-Europa de afgelopen decennia veel immigranten zijn gekomen uit tribale samenlevingen, vaak met een islamitische achtergrond. Zij hebben, begrijpelijk, moeite zich aan te passen aan onze geïndividualiseerde samenleving. Dat is een van de redenen voor een lage scholingsgraad, een hoge werkloosheid en een hoge criminaliteit. Hun tribale achtergrond blijkt onder meer uit de positie van vrouwen, die vaak nog sterk ondergeschikt is, het blijven voortbestaan van eerwraak, een sterkere cliëntelistische opstelling in politieke functies, het vaak in een verdedigende kramp schieten en de neiging de belediging van een lid van de eigen groep op te vatten als belediging van de hele groep.”
Ik kan me voorstellen dat Rutenfrans argumenten van inferieure Neo’s slecht vindt en ook afwijst. Bij een stuk van een Marokkaan denkt hij waarschijnlijk: “weer zo’n gekwetste tribale moslim.”
Ook Thierry Baudet vindt vonnissen van Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens illegitiem omdat ook de rechters uit inferieure culturen (zoals Oost-Europa en Turkije) mogen stemmen.
Ten tweede: Germanen lijden aan nativisme Jan Willem Duyvendak beschreef nativisme in de Volkskrant als volgt:
“In Nederland is de gedachte dat de ‘oorspronkelijke’ bewoners meer te zeggen zouden moeten hebben dan nieuwkomers allang gemeengoed geworden. Die opvatting wordt ook wel ‘nativisme’ genoemd: de natives vinden dat zij vanwege historische redenen meer te zeggen hebben over het land dan non-natives, zeker waar het culturele tradities betreft.”
Wilders vertelde Tunahan Kuzu (DENK) bijvoorbeeld: ‘Nederland is niet uw land’. Ik maak nativisme vaak mee. Germanen vertellen mij dat migranten geen stemrecht zouden mogen hebben voor tenminste drie generaties. Op één van mijn stukken over de zaak-Wilders reageerde een Germaan op twitter met: “Weer een allochtoon die even bepaalt dat ons land voor iedereen is en meent zich te kunnen bemoeien met ons recht,” met 118 retweets en 80 likes. Ook Yoeri Albrecht, de directeur van debatcentrum De Balie, vindt dat slechts Germanen mogen debatteren: “Moet je je voorstellen dat je naar een land verhuist en je ze daar dan gaat vertellen hoe ze hun straten moeten noemen.”
Ten derde: dominantiedrift In hun boek ‘The human right to dominate’ beschrijven Nicola Perugini en Neve Gordon een fenomeen waarin groepen mensen de terminologie van mensenrechten gebruiken om andere groepen te domineren, onderdrukken en kolonialisme te rechtvaardigen. Conservatieve NGO’s gebruiken mensenrechten om abortusrechten en rechten van homo’s te bestrijden. Israëli’s gebruiken mensenrechten om de bezetting en onderdrukking van Palestijnen te rechtvaardigen.
Op dezelfde manier gebruiken Germanen een mensenrecht (VVMU) voor dominantie. Zij willen twee vrijheden hebben: de vrijheid om haat te zaaien en de vrijheid om de Neo’s het land uit te zetten. Ik zeg niet dat ze de Neo’s wíllen deporteren, maar slechts dat de Germanen deze vrijheid voor zichzelf reserveren.
Deze vrijheid is een superrecht en geeft een enorme macht. Als stok achter de deur heeft de mogelijkheid tot deportatie een negatief psychologisch effect op de Neo’s. Ze worden onderdanig en onderwerpen zich zonder tegenspraak aan de dictaten van de Germaan. Ze houden hun bek en poetsen een plee. Ze eisen geen gelijke rechten, noch gelijke beloning voor hetzelfde werk, noch vechten ze tegen discriminatie. Noch zullen ze protesteren als Nederland Israël helpt om Palestijns territorium te ontfutselen, noch zullen ze in opstand komen als Westerse landen olierijke islamitische landen voor olie en macht aanvallen.
Dus de Germanen verzekeren de witte suprematie – als deportatie een optie is. Precies zoals de mannelijke suprematie in Saoedi-Arabië.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (157)

Joker51
Joker5119 dec. 2016 - 18:50

Ik ben het met de strekking eens dat De-Volkskrant een rechts blaadje is geworden. Triest dieptepunt was wel de advertentie die de rechts populisten mochten plaatsen van hun opruiende Polen-meldpunt.

Gijs de Gooyer
Gijs de Gooyer16 dec. 2016 - 11:36

Um naast dat ik het niet eens ben met de kromme stelling van het verhaal, het volgende: - Waarom wordt het woord "Germaan" gebruikt? Beetje raar. - Zelfs al klopte de strekking, het is toch niet zo raar dat mensen die langer in een land verblijven, ook wat meer te zeggen hebben? Zo werkt het toch ook in het bedrijfsleven?

7anpau1
7anpau115 dec. 2016 - 9:22

Wetenschappelijk? mwoah. Het nadeel van dit soort autistische doelredeneringen is natuurlijk dat je heel gemakkelijk met gelijke munt terug betaalt wordt en dan schiet je je doel voorbij. (Misschien is overigens niet (alleen) een Diekstrariaanse doelredenering het probleem van Mihai Martoiu Ticu, maar gewoon een totaal gebrek aan begrip van statistiek. Laten we ervan uitgaan dat ook in Arabische landen het percentage van de bevolking voor 50% uit vrouwen bestaat, give or take 1 á 2 procent marge max. Als er dan 0 vrouwen deelnemen aan een debat is de ondervertegenwoordiging van vrouwen zondermeer significant. Daar hoef je geen ingewikkelde berekening met standaarddeviaties etc. op los te laten. Echter, als de onderzoeksresultaten van de heer Ticu al kloppen (is Afshin Ellian ook 'germaans' en zo nee, waarom is hij niet meegenomen bij de berekening? En ook enkele stukken op Joop ontbreken volgens mij), dan nog ontstaat er statistisch nog steeds een heel een ander beeld. Volgens de heer Ticu is 89% van de stukken geschreven door Germanen en dus slechts 11% door zogenaamde NEO's. Laat circa 11% van de Nederlandse bevolking nu niet westerse allochtoon (NEO volgens de definitie van de heer Ticu) zijn. (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=0-4&D6=l&HD=110629-1412&HDR=G5,T,G3,G2,G4&STB=G1). Niks ondervertegenwoordiging dus. Natuurlijk kunnen we het nog hebben over definities en de getalsmatige verschillen die daardoor ontstaan, maar op basis van de semiwetenschappelijke grove methode van de heer Ticu zelf, kunnen we zijn artikel en de conclusies die hij trekt naar het land de fabelen verwijzen. Iets met een kuil graven voor een ander zeg maar. Want los van de exacte getallen durf ik de volgende hypothese wel aan: De heer Ticu had van tevoren al het vooroordeel dat 'de germanen' racisten zijn die zichzelf en hun eigen cultuur superieur achten en daarom anderen niet zouden toelaten tot het debat. Zijn onderzoekje en gegoochel met getallen was slechts bedoeld om die bevooroordeelde mening te verbloemen als argument.

OlavM
OlavM13 dec. 2016 - 16:47

Een heel goed artikel! Mihai Martoiu Ticu heeft het mooi en scherp neergezet! Een paar opmerkingen. [Ook Thierry Baudet vindt vonnissen van Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens illegitiem omdat ook de rechters uit inferieure culturen (zoals Oost-Europa en Turkije) mogen stemmen.] Inderdaad, zo ver gaan onze arrogante “hoeders van de “joods-christelijke” beschaving”! [Ze (i.e.: de Neo’s, OM) worden onderdanig en onderwerpen zich zonder tegenspraak aan de dictaten van de Germaan. Ze houden hun bek en poetsen een plee. Ze eisen geen gelijke rechten, noch gelijke beloning voor hetzelfde werk, noch vechten ze tegen discriminatie. Noch zullen ze protesteren als Nederland Israël helpt om Palestijns territorium te ontfutselen, noch zullen ze in opstand komen als Westerse landen olierijke islamitische landen voor olie en macht aanvallen.] Dit is al te zwartgallig. Er zijn immers ook veel “Neo’s” en zelfs “Germanen” die met hen solidair zijn en samen de strijd aangaan tegen de Germaanse dominantiedrift. En voor diversiteit en mensenrechten die voor iedereen in de praktijk tot gelding komen.

1 Reactie
Rarar
Rarar13 dec. 2016 - 19:27

Er worden ook heel veel stukjes van Germanen geweigerd bij de Volkskrant. Mogelijk meer dan van zogenoemde neo's. Daarnaast is het logisch dat in een Germaans land er meer Germaanse meningen in de publieke opinie zijn.

Herman A van der Ven
Herman A van der Ven13 dec. 2016 - 15:48

Ik vind de vondst Germanen en Neo;s wel leuk eigenlijk :-) Dank daarvoor. Maar wat ik me afvraag, als je 4de generatie neo bent (Want geen Germaan) dan gaat t toch wringen die term. Nu kunnen we wel denken, na ons de zondvloed. Maar wellicht is t een idee om nu alvast te anticiperen op de te voorziene ophef over een jaar of zestig hoe we ooit zo dom konden zijn de term "neos" in te voeren want t werkt stigmatiserend en erger nog, discriminerend. Zo verging het alle voorgaande woorden tenslotte ook. Allochtoon, Gastarbeider... brrr.. willen we niet meer. Dus... Als tijdlozere variant (en tussen de regels door ook optimistischer) waarom niet de term futuros Als dat dus diegenen die nu geen Germaan zijn de toekomst hebben niet hoeven te zeiken maar dat zij dus de toekomst toebedeeld hebben gekregen. Geen weldoordacht idee hoor, zo rond 5 uur op dinsdagmiddag, maar Futuro. Dat wil je toch zijn?

de Haas
de Haas13 dec. 2016 - 15:42

In een land als Nederland waar niet-westerse leefwijzen en opvattingen volle vrijheid genieten onder voorwaarde dat ze de universele leefwijzen en opvattingen van vrijheid en gelijkheid, net als die van b.v. vrijheid van meningsuiting, die in het Westen bevochten zijn respecteren, is het weinig indrukwekkend dat je dan die ruime westerse opvattingen, om deze in vrijheid te uiten, en de mogelijkheden tot levensinrichting, in een kwaad daglicht gaat stellen vanwege de etniciteit van de zeer ruime meerderheid van de burgerbevolking die deze verdedigt, temeer daar ook de ruime meerderheid van de rest van de bevolking die universele vrijheden verdedigt. Het is zoiets als omdat in een zwart Afrikaans land als er geclaxonneerd wordt het voornamelijk zwarte burgers betreft, terwijl blanke of anders getinte chauffeurs relatief net zo vaak, en om dezelfde redenen claxonneren, toch de zwarte huid van de absolute meerderheid een rol speelt in een oordeel erover.

1 Reactie
Willem100
Willem10013 dec. 2016 - 16:01

De kromheid van die gedachtengang goed verwoord Mr. Haas!

Donnie D
Donnie D13 dec. 2016 - 14:29

ik vrees dat er een vrij banale reden is waarom germanen oververtegenwoordigd zijn in de media. de mensen die voor berechting waren spreken de taal vaak slecht, hebben niet hetzelfde opleidingsniveau en ga zo maar door. kortom, de integratie is bij die groep compleet mislukt en ze kunnen daarom niet mee komen in de maatschappij. dus ook niet in dit soort discussies.

kassakijker73
kassakijker7313 dec. 2016 - 14:26

Ik kan wel wat redenen bedenken om jouw schrijfels te weigeren: - langdradig - onnodig complex En 11% van de columns van mensen met een niet-westersemigratieachtergrond is een prima afspiegeling van de maatschappij.

gommer
gommer13 dec. 2016 - 14:22

Beste Mihai, we zijn inderdaad niet gelijk en dat zullen we nooit worden. Als je emigreert dan neem je je oude land mee, het nieuwe land zal altijd anders zijn dan waar je vandaan komt. Om dat te bewijzen hoef je geen Germanentelling te doen in de Volkskrant. Jij bent van twee culturen, nou én... wees blij met die rijkdom. Mijn familie is hier geboren dus ik heb slechts een cultuur, waar ik overigens ook tevreden mee ben. Ik heb een broer die nu 11 jaar in oost-Europa woont, plus een vriendin die ruim 20 jaar in Afrika woont en ik merk dat ze zich anders voelen door die verhuizing, want in hun nieuwe thuisland heerst een andere cultuur. Daar worden ze overigens nog steeds gezien als Hollanders en dat zal altijd wel zou blijven. Alle kritiek die jij op Nederlanders hebt, geldt ook voor alle emigranten die in welk land dan ook zijn terechtgekomen. Je bent nl altijd anders dan de oorspronkelijke inwoners. Dan hebben wij hier nog het geluk dat we in een democratisch land wonen, waar je als Nederlands staatsburger meer rechten hebt dan in menig ander land. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Dat brengt me uiteindelijk op de vraag hoe ingeburgerd je nu eigenlijk kan zijn als je uitspraken (meningen) van TPO serieus neemt.

Rarar
Rarar13 dec. 2016 - 11:41

Veel belangrijker, en wat de auteur totaal niet heeft onderzocht, is hoeveel procent van de Germaanse stukken niet is gepubliceerd. Het kan best zo zijn dat veel meer stukken van Germanen zijn geweigerd, dan van zogenoemde neo's. Met andere woorden als Germaan heb je wellicht juist minder kans om een podium te krijgen. Het gedane onderzoek is daarmee niet volledig en onzorgvuldig. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt door gevolgde colleges.

2 Reacties
Rarar
Rarar13 dec. 2016 - 15:16

Als toevoeging verwijs ik maar dit artikel van germaan roos vonk (http://www.joop.nl/opinies/de-media-moeten-partij-kiezen) waarin zij vertelt dat de Volkskrant ook artikelen van haar weigert. "staat dit stuk nu hier en niet in De Volkskrant of NRC waar het werd aangeboden."

Harba Lorifa
Harba Lorifa13 dec. 2016 - 17:10

Wie had verwacht dat de volkskrant smaak had. Waarschijnlijk per ongeluk niet geplaatst.

mjensen
mjensen13 dec. 2016 - 11:38

Ja,het lijkt erop dat het liberale verhaal een vernisje is geweest. Wat de rol van dominantiedrift betreft, het is belangrijk om die te benoemen, omdat het onderbelicht blijft in de analyse van mannen als Jonathan Haidt. In de VS wordt dat 'nativist' argument overigens niet zo vaak gebruikt. Niet zo gek natuurlijk, want de echte natives zijn nooit helemaal uitgeroeid, dus daar moet niet teveel licht op schijnen. In plaats daarvan is het 'bootstrap' argument populair. Volgens dat argument hebben de blanken zichzelf in de VS omhoog geworsteld, waar de zwarten het hebben laten liggen. De blanken hebben daardoor het recht om aan het stuur te zitten, en hun superieure positie indien nodig met geweld te verdedigen.

rbakels
rbakels13 dec. 2016 - 11:20

"Germanen" (waartoe ik mij ook moet rekenen) kunnen vaak beter althans makkeijker Nederlands schrijven, dus is het geen wonder dat ze oververtegenwoordigd zijn in de reacties. wat mij als jurist ergert dat is dat er zoveel onzin wordt verteld over deze rechtszaak. Natuurlijk, iedereen heeft recht op zijn mening, maar de vraag is allereerst hoe het juridisch zit, en wat de speelruimte is van de diverse spelers. Hardnekkig is het misverstand dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is, of tenminste zou moeten zijn. Vaak wordt gezegd dat alleen het oproepen tot geweld strafbaar zou (moeten) zijn. Feit is dat de democratisch gelegitimeerde wetgever besloten heeft bepaalde uitingen strafbaar te stellen. de betreffende bepalingen zijn weliswaar oud, maar elke dag besluiten politici ze niet te schrappen. Met uitzondering van VNL, maar die schijnen op weinig steun te kunnen rekenen. Overigens staat wel in de wet dat als die veranderd wordt tijdens een proces, de voor verdachte gunstigste regeling wordt toegepast. Simpel gezegd: als die strafbepalingen worden afgeschaft, dan moet Wilders alsnog worden "ontslagen van rechtsvervolging" (wat praktisch maar niet formeel hetzelfde is als vrijspraak). Volgens art. 94 worden wetten niet toegepast voor zover ze in strijd zijn met internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat geeft in art. 10 lid 2 een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de omstandigheden waaronder de vrijheid van meningsuiting beperkt mag worden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (geen EU maar "Raad van Europa", en al uit 1950) heeft met zijn jurisprudentie die regels nader ingevuld voor concrete gevallen. De algemene strekking is dat héél veel gezegd mag worden, zeker in het politieke debat, maar dat er toch grenzen zijn - waar nogal wat rechtspopulisten tegenaan liepen. Bedacht moet worden dat het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting kan botsen met andere grondrechten. Veel Marokkanen zijn heel erg gekwetst en geschrokken van de actie van Wilders. En dat heeft niets met debat te maken. Debat is tweerichtingsverkeer. Maar na de actie van Wildes had het echt niets uitgemaakt als de Marokkanen massaal in de pen waren geklommen om Wilders met argumenten te bestrijden. Wildes is een straatvechter en die pak je niet aan met argumenten. Talloos zijn ook de misverstanden over de aangiftes. Daarom eens en voor altijd: een aangifte is voor de politie niet nodig om tot strafvervolging over te gaan, als die althans weet heeft van het strafbare feit. En dit feit kan niemand ontgaan zijn. Natuurlijk zijn de massale aangiften wel een signaal, maar formeel spelen die geen rol. (Ter toelichting: als je gepakt wordt voor rijden onder invloed gaat daar ook geen aangifte aan vooraf). Waar wel speelruimte zit is in het recht van het OM een zaak te seponeren om "opportuniteitsredenen". Maar dan was de kritiek iet van de lucht geweest dat het OM een spaakmakend politicus niet durft aan te pakkn: dan zou die boven de wet staan. Stel je voor. Sepot is ook mogelijk als er (veel) aangiftes zijn. Dan kunnende benadeelden met een "artikel 12 procedure" aan een gerechtshof vragen of die het OM wil opdragen alsnog tot vervolging over te gaan. Dat is gebeurd in het eerste Wilders-proces. Ik meen dat het betreffende Gerechtshof destijds meende dat het goed was als er een uitspraak zou komen van een rechter omdat zo duidelijkheid zou ontstaan. Ik vrees dat Wilders kreeg wat hij verwachtte: een politiek proces, met dien verstande dat het politieke aspect in zijn voordeel werkte. Afshin Ellina heeft geschreven dat hij de "schuldigverklaring zonder strafoplegging" waartoe de rechters in dit geval besloten een aanfluiting is. Nou, dan kent deze Iraanse vluchteling, die nota bene doceert aan een Nederlandse rechtenfaculteit kennelijk het Nederlands recht niet, dat in art 9a Sr. uitdrukkelijk de mogelijkheid overlaat om iemand schuldig te verklaren zonder een straf (of "maatregel") op te leggen. En dat vind ik persoonlijk een prima straf: als Wilders een boete was opgelegd was die meteen voorgeschoten door zijn schimmige sponsors. het gaat hier vooral om het signaal, en dat is gegeven. Is maatschappelijk of zelfs politiek debat nog mogelijk na de veroordeling van Wilders? Iedereen die at ontkent is niet goed bij zijn hoofd. Wat Wilders in dat (inmiddels failliete) Haagse café presenteerde waren geen argumenten, en het is ook geen reëel "beleidsvoornemen" om het aantal Marokkanen terug te brengen. Wildes heeft trouwens zijn toezegging geen gestand gedaan, want anders had hij meteen een initiatief-wetsontwerp moeten indienen. Ja, advocaat Knoops wringt zich in allerlei bochten om er toch een "beleidsvoornemen" uit te persen, maar de rechters zijn niet gek. Het is een bekend PVV-stokpaard dat ons land geteisterd wordt door "massa-immigratie" van Marokkanen. Dan lopen ze dik dertig jaar later, Begin jaren '80 hadden we ook al een economische crisis, en werden werkloos geworden "gastarbeiders"die eigenlijk wel terug wilden door stom beleid gedwongen in ons land te blijven, om de uitkering niet mis te lopen waar ze jarenlang voor hadden gespaard. Dat "alle grenzen dicht" idee is uiteindelijk gebaseerd op het PVV-axioma dat de islam en alle moslims vreselijk zijn, en ik moet zeggen, de demagoog Wilders heeft akelig veel mensen (niet alleen PVV-stemmers) overtuigd dat er inderdaad wat mis is met de islam. Maar er is ook veel mis met andere kerkgenootschappen, de christenen voorop. En als Bolkestein zegt dat "de westerse cultuur natuurlijk veruit superieur is", dan vergeet hij dat in het Verre Oosten allerlei hoogstaande religies zijn die al bloeiden toen hier de Germanen (alweer!) nog hun vrouwen verdobbelden.

8 Reacties
kindval
kindval13 dec. 2016 - 13:00

"de demagoog Wilders heeft akelig veel mensen (niet alleen PVV-stemmers) overtuigd dat er inderdaad wat mis is met de islam" Daar heb ik en met mij velen anderen, Wilders helemaal niet voor nodig...

yoyo2
yoyo213 dec. 2016 - 13:57

U stelt in uw slotparagraaf 2 zaken: 1) "... overtuigd dat er inderdaad wat mis is met de islam. Maar er is ook veel mis met andere kerkgenootschappen, de christenen voorop" en 2) .... als Bolkestein zegt dat “de westerse cultuur natuurlijk veruit superieur is”, dan vergeet hij dat in het Verre Oosten allerlei hoogstaande religies zijn die al bloeiden toen hier de Germanen (alweer!) nog hun vrouwen verdobbelden. ad1) Ik heb enkele jaren in het M.O. mogen wonen en werken en heb in meerdere landen gezien hoe de Islam er garant voor staat dat de tijd stil staat en er economisch of cultureel geen of nauwelijks enige vooruitgang te bespeuren is sinds Mohammed. Dit niet alleen maar wel grotendeels omdat iedere vorm van onderwijs in de grond wordt geboord, à fortiori voor vrouwen die per se miskend en achtergesteld worden. Let wel, dit zijn simpele feiten, niets meer of minder. Wat al onze politiek correcte vrienden niet eens weten is dat sinds het midden van de 7e eeuw gedurende 13 lange eeuwen door Islamitische landen, met name Turkije, Perzie en de Arabische landen, de meest wrede vorm van slavernij werd bedreven - die in de Koran expliciet wordt goedgekeurd, sterker nog, wordt voorgeschreven : De Islamitische slavendijvers waren dermate racistisch en voelden zich dermate superieur aan de zwarten dat zij de mannelijke slaven allen castreerden om het eigen ras "zuiver te houden" en de neerbuigendheid en intolerantie naar andere culturen en religie's is en blijft identiek. Vandaag de dag nog worden de zuidelijke negers in Sudan door de noordelijke Islamitische heersers en onderdrukkers in slavernij gedwongen, dus iets klopt er wellicht niet helemaal... Ad 2) Bolkestijn refereert aan onze "cultuur" en u, in uw slotzin, aan "religie's", dat is niet hetzelfde maar hoewel enkele verlichte Arabieren in (zuid) Spanje eeuwen lang een zeer hoogstaande cultuur hebben geëtaleerd die vandaag de dag nog indrukwekkend is, leefden zij ook eeuwenlang in onmin met hun intolerante salafistische verwanten op het thuisfront. Dat zijn helaas wèl degenen die momenteel hun stempel drukken op het totale gebrek aan cultuur dat de intolerante en "would-be-superieure" zuivere Islam etaleert naar de "inferieure" rest van de wereld. Dat wij hier onze vrouwen verdobbelden was slordig, maar hoe de Islam hun eigen vrouwen onderdrukt en (vaak) mishandelt overtreft dat met straatlengten. Misschien vergis ik mij maar het lijkt er toch op dat er wellicht toch iets fout zit met de Islam.

kindval
kindval13 dec. 2016 - 14:04

Velen moet natuurlijk vele zijn...

Sachs
Sachs13 dec. 2016 - 15:18

Dank voor uw verhelderende bijdrage.

Dale S
Dale S13 dec. 2016 - 15:30

Frits. En al die nazaten vanuit het verre oosten die perfect Nederlands spreken en schrijven dan?- Niet Germaans toch in alle opzichten geslaagde Nederlanders. Waarom geldt dit niet voor sommige minderheden alhier? NB. Ik ben zelf trouwens een Kelt (Wales uit immigrant) en schrijf en spreek de taal prima.

rbakels
rbakels13 dec. 2016 - 16:30

@ yoyo De vergissing die u maakt ligt voor de hand: u kijkt naar de islam in Noord-Afria en het Midden-Oosten. Zoals altijd is er een parallel tussen volkscultuur een religieuze cultuur. Godsdienst wordt immers gewoon door mensen inhoud gegeven. Dicht bij huis is er een enorm verschil tussen Noord-Nederlandse gereformeerde christenen en Zuid-Nederlandse roomse christenen. Laten we niet vergeten dat er in Europa ook oorspronkelijke islam is (niet uit migratie bedoel ik). Zo leven op de Balkan verschillende islamitische volkeren, wat vaak een erfenis is van eeuwenlange Turkse overheersing. Maar de islam die ik in landen als Albanië en Bosnië aantrof is zeer gematigd. Als je daar een vrouw met een hoofddoek ziet lopen is dat gegarandeerd een toerist. Ook in Rusland zijn er islamitische volkeren. De toptennister Dinara Safina, die een tijdlang #1 van de wereld was, is een moslima, van Tataarse afkomst (nee, niet Tartaars). Wilders was ooit bijna in het nauw gedreven toen men hem voorhield dat er ook een gematigde islam is. Hij verzon toen het argument dat moslims die zich gematigd voordoen de allerergsten zijn, omdat die liegen en de boel belazeren, vanuit Wilders' axioma dat geen enkele moslim deugt. Het is ook een wijdverbreide misvatting dat moslims niet aan kunsten en wetenschappen doen, al blijken sommigen hierboven wel bekend te zijn met bijv. de kunst van de moren zoals je die in Zuid-Spanje aantreft. In Istanbul is een prachtig nieuw museum, me Duitse samenwerking opgezet, waarin je ziet wat moslims aan vooral wiskunde en astronomie hebben bijgedragen, al in de tijd van onze donkere middeleeuwen. Al-gebra is een Arabisch woord, en het getal nul is een Arabische uitvinding. We spreken van "Arabische cijfers", maar wie wel eens in het Midden-Oosten is geweest weet dat die er heel andersw uitzien dan de onze. Waar het om gaat is het Arabische cijfersysteem, met de nul dus, een magisch cijfer dat staat voor "niets" maar wel de waarde van een getal vertienvoudigt als je het er achter zet. Ach, hoe kort geleden is het eigenlijk nog maar dat de Roomse kerk geleerden het leven zuur maakten die met denkbeelden kwamen die de Paus niet behaagden. Het allerergste is dat Wilders c.s. suggereren dat ze er op uit zijn de islam te vernietigen. Nou, dat voelen de moslims ook, waardoor een haat-spiraal ontstaat die de heethoofden onder hen tot terrorisme brengt. Het heeft iets koloniaals: het Westen dat zich - nog steeds superieur waant, en de inboorling wel eens beschaving zal bijbrengen. Daarbij zien wij de spreekwoordelijke balk in onze eigen ogen niet, want de westerse cultuur gaat alleen maar over geld, geld en nog eens geld. Vrouwenemancipatie werd hier vooral bevorderd door multinationals, die begrepen dat vrouwen met een eigen inkomen meer omzetten. Maar slechts 9% vande wereldbevolking is blank. Zelf word ik trouwens - tot mijn verbazing - als allochtoon geteld, omdat mijn (Nederlandse) moeder in Duitsland is geboren. Mijn grootmoeder was Duitse, maar uit een familie die enkele eeuwen geleden uit Frankrijk moest vluchten voor haar geloof. Vermoedelijk heeft ook toen een visionaire Duitse leider gezegd "Wir schaffen es". In Nederland zijn in die tijd trouwens ook een hoop Fransen terecht gekomen. Waaronder de vreselijke Baudet, aan zijn achternaam te oordelen (die "Ezel" betekent). Het wordt waarachtig tijd dat hij terug gaat naar eigen land.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 20:26

[Frits Jansen 13 december 2016 at 17:30 het getal nul is een Arabische uitvinding.] De Arabieren hebben het handig ingepalmd, maar de nul als getal is toch echt een Indiase uitvinding.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 dec. 2016 - 22:23

Ja Nick, we moeten het blijven zeggen, de nul komt uit India! Afgezien daarvan werd er ook veel uit het Grieks vertaald door mathematici uit het midden oosten, maar dat is allemaal wel erg lang geleden (9de eeuw).

Hendrik_69
Hendrik_6913 dec. 2016 - 11:03

Wat verklaart dat 'Germanen' het debat (in de Volkskrant) domineren? Als dit al zo zou zijn, wellicht het feit dat de meeste Nederlanders 'Germaan' zijn? Ik quoteer het maar even vanwege de speciale betekenis die de auteur eraan toekent, en omdat ik het eigenlijk geen gewenste terminologie vind. De auteur ziet zijn reacties niet geplaatst in de Volkskrant. Iets dat mij met enige regelmaat overkomt op dit forum. Ik kan daar van alles van vinden maar het ontbreekt me aan informatie om er een oordeel over te geven. Het moge duidelijk zijn dat 'goede argumenten' onvoldoende reden is voor plaatsing van een reactie of artikel, immers de krant is niet dikker dan hij is. 'Germanen' vormen uiteraard de meerderheid in Nederland. Er is een activistische minderheid die de neiging heeft de meerderheid haar stem te willen ontnemen. In een democratie zou dat niet moeten kunnen. En los daarvan, natuurlijk is enig respect voor de historische wortels van de Nederlandse samenleving en bijbehorende cultuur op haar plaats.

Zandb
Zandb13 dec. 2016 - 10:57

Helaas heb ik weer eens wat verkeerd begrepen: Ik heb mij niet gerealiseerd dat het om een artikel in de krant gaat. Dom, dom, dom, dom........ Ik zal ook wel geleid worden door ressentiment.

Zandb
Zandb13 dec. 2016 - 10:51

“Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie.” Ik begrijp, Ticu, dat Multatuli's "... maar ik heb schoolgegaan......" ineens heel goed dan we heel verkeerd begrepen wordt. Een aantal mensen onderkent het feit niet, dat je elke (dus een foute) mening nog helder kunt beargumenteren en nog met verkeerde argumenten ook. Kijk maar wat hieronder allemaal aan meningen (zelfs zonder enige argumentatie) geplaatst wordt. Je mag natuurlijk als chirurg (ook al zou het ironisch bedoeld zijn) geen aanspraak maken op enige kundigheid, alleen door naar je opleiding te verwijzen; wat is zo'n "diplomaatje" ook waard........

6 Reacties
Mark Gh
Mark Gh13 dec. 2016 - 16:21

Van een chirurg met een diploma mag je verwachten dat hij in staat is een operatie goed uit te voeren - al zal het dan nog steeds af en toe mis gaan. Het is niet zo dat de operatie per definitie goed is gedaan, omdat de chirurg een diploma had. Een chirurg die enkel naar de colleges is geweest maar nog nooit een mes in zijn handen heeft gehad zou ik allerminst vertrouwen. Mihais stelling valt in die laatste categorie. Hij is bij de colleges geweest dus zijn zijn argumenten goed. Een prachtig voorbeeld van een drogreden natuurlijk, maar die ziet de beste man alleen wanneer anderen ze zouden maken.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 20:51

[Mark Gh 13 december 2016 at 17:21 Een chirurg die enkel naar de colleges is geweest maar nog nooit een mes in zijn handen heeft gehad zou ik allerminst vertrouwen.] Zo'n chirurg bestaat dan ook niet: zes jaar medicijnenstudie (inclusief co-schappen) en dan voor chirurgen een specialisatistenopleiding van vijf a zes jaar. Ik heb toevallig zelf filosofie gestudeerd en kan melden dat de daarmee gepaard gaande inspanning - althans aan de UvA - niet eens in de buurt komt van het werk - fysiek en intellectueel - dat een medicijnenstudent moet verzetten om kennis en vaardigheden te vergaren.

Mark Gh
Mark Gh14 dec. 2016 - 6:56

Ja slimpie, dat weet ik ook wel. Het was een absurd voorbeeld om de fout in Gerrits logica aan te tonen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper14 dec. 2016 - 10:29

Mark Gh 14 december 2016 at 07:56 Ja slimpie, en ik weet ook wel dat u dat wel weet! Ik viel u slechts bij (in de hoop dat mijn uitweiding wellicht ergens anders een kwartje zou helpen te vallen).

Zandb
Zandb14 dec. 2016 - 12:12

Heren: Dit beweer ik wèl: "Je mag natuurlijk als chirurg (ook al zou het ironisch bedoeld zijn) geen aanspraak maken op enige kundigheid, alleen door naar je opleiding te verwijzen; wat is zo’n “diplomaatje” ook waard…….. ".

Nick the Stripper
Nick the Stripper14 dec. 2016 - 13:38

Zandb 14 december 2016 at 13:12 Van herhaling wordt die tekst echt niet beter. Het zal een poging tot sarcasme zijn. Maar die poging gaat mank doordat de gebruikte vergelijking mank gaat. Zoals Gh ook al duidelijk maakte.

BarendDeVries
BarendDeVries13 dec. 2016 - 10:38

Volgens mij bestaan er al lang geen Germanen meer. Hooguit afstammelingen maar dat is na al die eeuwen ook niet gemakkelijk vast te stellen. Zou je met DNA moeten kunnen uitzoeken.

ATM2
ATM213 dec. 2016 - 9:46

“Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie.” En waren die colleges ook effectief, hebben ze je vooruit geholpen ? Simpelweg colleges volgen zegt nul komma niets over je vermogen iets nuttigs met de aangeboden informatie te doen.

Tom Meijer
Tom Meijer13 dec. 2016 - 9:10

Als mannelijke Germaan kan ik het toch volledig eens zijn met dit goede stuk van Ticu. Er is weinig zinnigs tegenin te brengen.

Lagonda2
Lagonda213 dec. 2016 - 8:29

"Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie." Zeg, zuivere denker en Grote Strijder tegen drogredeneringen ... is dit geen argumentum ad verecundiam? Een hele ijdele nog wel, want je waagt het jezelf als autoriteit neer te zetten, en aan de hand daarvan je argumenties te vrijwaren van kritiek.

2 Reacties
mjensen
mjensen13 dec. 2016 - 12:25

Niets houdt je tegen om met tegenargumenten te komen.

Willem100
Willem10013 dec. 2016 - 13:45

Ja Lagonda, deze zelfbenoemde grote retoricus trekt een iets te grote broek aan. Op juridisch vlak klopt het verhaal maar qua argumentatie toch met een aardig korreltje demagogie met een mooi sausje drogredenatie te nemen, waardoor het hele verhaal i.p.v. een analyse toch weer het onderbouwen van de eigen meninkje wordt. Geeft niet. verder wel vermakelijk.

de Haas
de Haas13 dec. 2016 - 7:41

Dat iemand die zich een vriend van de wijsheid (letterlijke betekenis van "filosoof") noemt zijn punt denkt te maken door louter een discriminerende telling (dus via kwantitatieve beoordeling) op de etniciteit van personen die over een specifiek persoon geschreven hebben die nu juist omstreden is omdat deze verweten wordt etnisch te discrimineren is natuurlijk ironie ten top. Dat voor Ticu dan wát al deze mensen geschreven hebben, en dus ook vaak kritisch t.a.v. de omstreden persoon, en er andersom zeker ook personen zijn met een andere dan de door Ticu gewraakte etniciteit die het voor sommige van Wilders punten opnemen, niet toe doet wat ze geschreven hebben maar dus louter hun etniciteit, en in andere gevallen huidskleur voor hem bepalend is in zijn negatieve en discriminerend (racistisch in dit geval dus) oordeel.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 dec. 2016 - 10:35

de Haas: Drie citaten uit het artikel, die uw on-zinnen heel simpel ontmaskeren als onzin: 1. "Ik wilde weten hoeveel Neo’s een podium op de opiniepagina’s kregen." 2. ".......toen de advocaat van Wilders Afshin Ellian citeerde en beweerde dat Marokkanen niet beschermd zouden moeten worden door de wet omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de media. Marokkanen zouden voor zichzelf kunnen opkomen en Wilders tegenspreken." 2. "Maar alle mensen die denken dat de media teveel of te weinig van X doen, lijden aan de psychologische ‘confirmation bias’, ze herinneren zich slechts dingen die hun vooroordelen bevestigen. Dit kon voor mij gelden, maar ook voor Afshin Ellian. Daarom ging ik een klein onderzoekje doen. Ik nam een steekproef uit de opinies in de Volkskrant na de ‘Minder-Marokkanen-uitspraak’ van Wilders.

FactChecker
FactChecker13 dec. 2016 - 4:36

- Ik heb vier stukken, allemaal pro-berechting, tevergeefs gemaild. Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie. - Achja, ik heb Frans en Duits gehad op de middelbare, maar daar is he-le-maal niets van blijven hangen. Wat ik wil zeggen is, ergens colleges in hebben gevolgd maakt niet dat je er iets van af weet.

12 Reacties
Freeman2
Freeman213 dec. 2016 - 7:28

("Achja, ik heb Frans en Duits gehad op de middelbare, maar daar is he-le-maal niets van blijven hangen.") Heb ik ook bewijzen dat de Nederlandse onderwijssysteem niet naar behoren functioneert en op sommige onderdelen erg slecht is maar wat heeft dit inhoudelijk met de standpunten van Mihai te maken?

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen13 dec. 2016 - 8:10

Kijk, met deze opmerking bevestigt u zo;n beetje het verhaal van de columnist. Maar ja, misschien is het ook, om wat u hierboven schetst, dat u het niet tot columnist heeft geschopt, maar bent blijven hangen in de rol van zure, soms onwaarheden verspreidende, anonieme reaguurder die een onderzoeker neerbuigend bejegent.

Sven Zevenhuys
Sven Zevenhuys13 dec. 2016 - 9:12

@ Alfred Hoe kunt u deze regels van Factchecker nou in vredesnaam beschouwen als een bevestiging van de germanen stelling van Ticu? " Achja, ik heb Frans en Duits gehad op de middelbare, maar daar is he-le-maal niets van blijven hangen. Wat ik wil zeggen is, ergens colleges in hebben gevolgd maakt niet dat je er iets van af weet." Het is een nogal universele waarheid dat iets aanhoren nog niet betekent dat je het begrijpt of onthoudt. En Factchecker houdt het keurig bij zichzelf. Ticu gaat zelf nog een stapje verder; hij denkt dat hij met het volgen van een paar colleges autoriteit is geworden. En vervolgens gaat u weer schelden: ik citeer; " Maar ja, misschien is het ook, om wat u hierboven schetst, dat u het niet tot columnist heeft geschopt, maar bent blijven hangen in de rol van zure, soms onwaarheden verspreidende, anonieme reaguurder die een onderzoeker neerbuigend bejegent. " Vind u de beledigende passief agressieve manier waarop u reageerders beantwoord nu echt een acceptabele manier van debatteren? En als je echt vind dat GW en zijn aanhang moet worden doodgezwegen waarom reageer je dan uberhaupt?

Tom Meijer
Tom Meijer13 dec. 2016 - 9:13

"de rol van zure, soms onwaarheden verspreidende, anonieme reaguurder die een onderzoeker neerbuigend bejegent." Terechte opmerking. Het is een houding die behoorlijk aan het woekeren is en veel schade aanricht.

Molly Sweet2
Molly Sweet213 dec. 2016 - 10:09

Nee Alfred, wat hij zegt is waar. Maakt niet uit welke opleiding je hebt gevolgd, dan kun je nog steeds slechte argumenten hebben. Simpel.

FactChecker
FactChecker13 dec. 2016 - 10:13

Freeman 13 december 2016 at 08:28 - maar wat heeft dit inhoudelijk met de standpunten van Mihai te maken? - Het is iets wat ik Mihai vaker heb zien doen, zelfverheerlijking en drogredennatie. De dit deel van zijn betoog kan worden samengevat als : "Ik ben heel slim, kijk naar de lijst van colleges die ik heb bijgewoond om te zien hoe slim ik ben. Dat mijn stukken niet geplaatst worden is niet omdat de ze volstaan met drogredennaties, maar door racisme. Dat moet de reden zijn, want mijn stukken zijn goed, omdat ik heel slim ben¨

FactChecker
FactChecker13 dec. 2016 - 10:17

Alfred Blokhuizen 13 december 2016 at 09:10 - Kijk, met deze opmerking bevestigt u zo;n beetje het verhaal van de columnist. - Kan je dit ook uitleggen? Tip, probeer mij niet af te schilderen als een Germaan, want dat ben ik niet. -Maar ja, misschien is het ook, om wat u hierboven schetst, dat u het niet tot columnist heeft geschopt - Moet je goed zijn in Frans en Duits om een column te kunnen schrijven in het Nederlands? Waarom? Ach, ik geef gewoon toe dat ik ook mijn zwakke punten heb. Overigens heb ik (nog) nooit een functie als columnist geambieerd, niet op deze site en ook niet ergens anders, denk dat daar de oorzaak ligt dat ik het niet zo ver heb geschopt.

FactChecker
FactChecker13 dec. 2016 - 10:23

TomMeijer 13 december 2016 at 10:13 - Terechte opmerking. Het is een houding die behoorlijk aan het woekeren is en veel schade aanricht. - Als je van mening bent dat mijn reacties zuur en neerbuigend zijn, dan mag je dat vinden, ik geef toe dat ik soms best denigrerend kan reageren. Maar je moet voor de grap eens kijken wat voor reacties ik krijg op mijn reacties. Er zijn dagen dat ik met veiligheidshandschoenen en een laboratoriumbril zit te browsen, want het zuur spat werkelijk van mijn scherm af.

Zandb
Zandb13 dec. 2016 - 10:53

Molly: Klopt helemaal wat u zegt. Maar is waarom zou dat dan een reden zijn, voor een krant om een reactie niet te plaatsen? Dan zouden mijn reacties dus nooit geplaatst worden, wat u betreft?

kindval
kindval13 dec. 2016 - 11:04

Blokhuizen..factchecker heeft hier gewoon een valide punt...opmerkelijk dat u dat niet schijnt te begrijpen, zo ingewikkeld is het toch allemaal niet?

Willem100
Willem10013 dec. 2016 - 13:51

Flauwe reactie Blokhuizen. Dat van de bevestiging van het verhaal slaat nergens op en wat factchecker zegt klopt gewoon. et is toch ook gewoon nogal blasé wat Ticu hier verkondigt? En wat betreft dat van 'zure, soms onwaarheden verspreidende' doet u anders zelf een aardige duit in het zakje.

FactChecker
FactChecker13 dec. 2016 - 15:19

Sven Zevenhuys 13 december 2016 at 10:12 Molly Sweet 13 december 2016 at 11:09 kindval 13 december 2016 at 12:04 Bedankt voor de steun lieve mensen, ben benieuwd of Alfred er nog iets op te zeggen heeft.

jahoor2
jahoor213 dec. 2016 - 4:19

Het wordt inderdaad tijd om de Neo´s eens zelf aan het woord te laten. Het beeld dat banggemaakte PVV´ers hebben van Marokkanen bijvoorbeeld is volslagen losgeslagen van de werkelijkheid. Dat krijg je van dat haatzaaien met onjuiste criminaliteitscijfers zonder erbij te vermelden dat verreweg de meeste Marrokanen helemaal ok zijn.

2 Reacties
Pieter van Vollenbuiken
Pieter van Vollenbuiken13 dec. 2016 - 6:34

"...zonder erbij te vermelden dat verreweg de meeste Marrokanen helemaal ok zijn." Vreemd, ik kom ze nooit tegen. En als er al mensen aan angstzaaierij doen is het wel ter linkerzijde met hun in korrelig zwart-wit uitgevoerde angstbeelden van deportatietreinen en stampende laarzen, want een constructief antwoord op Wilders hebben ze eenvoudigweg niet.

elkegebruikersnaambestaatal
elkegebruikersnaambestaatal23 dec. 2016 - 16:14

Jahoor Dat krijg je van dat haatzaaien met onjuiste criminaliteitscijfers zonder erbij te vermelden dat verreweg de meeste Marrokanen helemaal ok zijn. Ja ze zijn daarom ook zo vaak in 'Opsporing verzocht' te zien, waarschijnlijk om ze te kunnen vertellen dat ze OK zijn.

Haastig
Haastig13 dec. 2016 - 0:24

Ik ben trouwens ook benieuwd naar zowel de oorspronkelijke opmerking (&artikel) van Ellian als naar het letterlijke citaat v Knoops, want nu blijft het gissen of de boodschap goed is begrepen.

4 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 7:05

Ja, die vraag had ik ook. Ik heb op blendle gezocht, maar niks kunnen vinden.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen13 dec. 2016 - 8:47

even googlen joh, je hebt het zo gevonden.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 10:07

Alfred Blokhuizen 13 december 2016 at 09:47 Wees eens aardig en doe een linkje plaatsen.

Haastig
Haastig13 dec. 2016 - 19:43

Peterrr 13 december 2016 at 15:49 "Wel grappige opmerking van Alfred" Ik denk ook niet dat hij m kan vinden. Naast dat hjj zelden zelf aan bron vermelding doet, toont hij de keren dat hij wél een link geeft de inhoud niet te kennen.

Haastig
Haastig12 dec. 2016 - 23:59

"Waarom in de Volkskrant? Omdat deze krant volgens de hoofdredacteur van ThePostOnline een zeer links ‘klassiek PvdA/GroenLinks-orgaan’ is en ‘Wilders haat,’ dus bekend staat als multiculti-knuffelaar. In de Volkskrant zouden we de meeste Neo’s kunnen vinden." Misschien begint daar al de verkeerde aanname. "In mijn oren klonk dit vreemd, want ik leefde met de indruk dat vooral Germanen op de opiniepagina’s stonden." Zo is de eerder geciteerde opiniant (?) Ellian niet echt een "Germaan", maar eerder een "neo" als je graag mensen in die hokjes wilt douwen. Misschien eerst eens onderzoeken hoe de verhouding opinie-artikelen van neo's versus "germanen" bij de verschillende bladen is.

rgeurtsen
rgeurtsen12 dec. 2016 - 23:33

Ik ga binnenkort weer eens de Volkskrant proberen, maar ben het eenzijdige hyper geklets over thema's waaruit moet blijken dat we in NL iets cultureels te beschermen hebben al helemaal zat. Ik hoop dat de Volkskrant mijn lezierige feestdagen niet gaat bederven.

5 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper12 dec. 2016 - 23:56

Tsja, misschien dat die plezierige feestdagen juist onder die te beschermen cultuur vallen?

Tom Meijer
Tom Meijer13 dec. 2016 - 9:17

"Tsja, misschien dat die plezierige feestdagen juist onder die te beschermen cultuur vallen? " Nee dat is een behoorlijke misvatting. Die behoren daar beslist niet toe. Er is trouwens nauwelijks iets wat we tot typisch Nederlandse cultuur zouden kunnen rekenen. Het is voornamelijk geklets.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 10:42

TomMeijer 13 december 2016 at 10:17 Dus ik opper dat iets misschien zo zou kunnen zijn, en dan weet u direct absoluut zeker dat het door mij geopperde een misvatting is, en dan ook nog een behoorlijke. Interessant.

kindval
kindval13 dec. 2016 - 11:11

Heer Meyer, u lijkt me nou een typische Nederlander, een calvinist in hart en nieren.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 11:42

TomMeijer 13 december 2016 at 10:17 Laat ik een voorbeeld geven. Nergens is het particulier afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw zo wijdverbreid als in Nederland. Voor velen zijn de feestdagen niet compleet - en dus minder prettig - indien ze hun Knalpijlenpakket niet meer persoonlijk de lucht in mogen schieten. Zij zien dit als onderdeel van hun eigen, beschermwaardige cultuur. Er zijn echter ook mensen - onder wie ik - die vinden dat particulier vuurwerk verboden zou moeten worden (vanwege letsel, vandalisme, dierenleed, milieu, etcetera). Ik vind de maatschappelijke winst van een vuurwerkverbod opwegen tegen het plezier van de vuurwerkafstekers. Wat echter niet betekent dat ik bij invoering van zo'n verbod geen begrip zou hebben voor het gevoel van velen dat hun traditie wordt afgepakt.

my2cts
my2cts12 dec. 2016 - 23:33

Een Germaan is een persoon die als moedertaal een Germaanse taal heeft. Nederlands is een germaanse taal en iedereen die het als moedertaal heeft is Germaan. Het is weinig verrassend dat in een Germaanstalige krant als de VK Germanen de boventoon voeren.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort12 dec. 2016 - 23:24

Wanneer zou de OP wel tevreden zijn?

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus13 dec. 2016 - 9:17

Als serieuze media zijn oprispingen afdrukken.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 dec. 2016 - 18:40

[Piet de Geus 13 december 2016 at 10:17 Als serieuze media zijn oprispingen afdrukken.] Iets zegt me dat hij Ticu zo Hollands is dat hij daar nog voor betaald zou willen worden ook.

Haastig
Haastig12 dec. 2016 - 23:11

"Met Germanen bedoel ik accentloze Nederlanders, met een aantal generaties voorouders in Nederland, vooral wit en vaak met een judeo-christelijke achtergrond." Ik vermoed dat met deze uitspraak zich een hoop lijken in hun graf omdraaien, zeker die in de graven van zo'n 75 jaar geleden.

yoyo2
yoyo212 dec. 2016 - 22:10

De bewering dat "de Germanen" een publieke debat eventueel zouden kunnen domineren wordt kennelijk afgeleid uit een oppervlakkige, puur getalsmatige benadering der ingezonden reactie's. Heeft e.e.a. niets te maken met de kwaliteit der aangevoerde argumenten in dat debat? Wat het criterium voor "Germanen" is - afgezien van het feit dat zij accentloos Nederlands spreken en vooral "wit" zijn - blijft onduidelijk maar kennelijk dient dit om hen te onderscheiden ( discrimineren als iets dat verdacht veel op Hitler's Ariërs lijkt?) van hen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om hun verhaal op adequate wijze te doen. Dat die laatste groep ook q.q. minder getalsrijk is in Nederland, is wellicht een belangrijker reden waarom zij misschien ook ondervertegenwoordigd zijn in dit verhaal.... Nederland is echter door de eeuwen heen een mengpot geweest van nationaliteiten en rassen die langzaam aan volledig geassimileerd zijn en daarmee dus kennelijk ook "Germanen" zijn geworden. Dat zij daarbij " vooral wit en van een judeo-christelijke komaf " zouden zijn heeft daarbij kennelijk geholpen maar dat de obligate "slachtoffers" van het vermeende Germaanse "right to dominate" toevallig weer diegenen zijn die ook al enkele generatie's lang hier zijn maar niet of nauwelijks (willen) integreren en derhalve ook de taal noch foutloos noch accentloos beheersen, is geen openbaring.... De semi-intellectuele, ideologisch aandoende onzin dat er trouwens een "right to dominate" zou bestaan volgens een of andere onheilsprofeet past prima in het slachtoffer-denken waarin onze " niet-Germanen " uitmunten, maar al met al lijkt dit meer op obligate prietpraat van "social-justice-warriors" dan een rationeel argument van iemand die met 2 voeten op de grond staat. De hele discussie bestaat omdat de "slachtoffers" - inclusief voornoemde 3 arme Marokkanen die Rutte om bescherming vroegen - zich wellicht moeten afvragen hoeveel Nederlanders aangifte willen doen tegen wangedrag van Marokkanen, waarbij zij echter niet 's avonds door de Politie worden ontvangen met koffie en koekjes en voorgedrukte formulieren om notabene buiten de kantooruren aangifte te doen maar de facto zelfs worden ontmoedigd om hun aangifte te doen. Waar is hun bescherming? Lange Rede, kurzer Sinn : dit tendentieuze discours over witte Germanen ruikt nogal verdacht !

Freeman2
Freeman212 dec. 2016 - 22:06

“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” – Friedrich Nietzsche

1 Reactie
Molly Sweet2
Molly Sweet213 dec. 2016 - 10:13

En nu nog wat doen met de inhoud van dit citaat, Freeman.

Mark Gh
Mark Gh12 dec. 2016 - 20:06

Mihai, hier zijn twee stukken die buitengewoon kritisch zijn op de veroordeling van de AEL en, met name, het uitblijven van maatschappelijke verontwaardiging daarover. Jawel, op de site van de Volkskrant. Gesc http://www.volkskrant.nl/opinie/beledigen-is-niet-altijd-even-erg~a2448509/ http://www.volkskrant.nl/media/internetpolitiechef-jansen-beledigt-gezond-verstand~a1018231/

Paddy3
Paddy312 dec. 2016 - 19:23

Het belangrijkste argument wordt vergeten. Er zijn nou eenmaal een stuk meer autochtonen, dan allochtonen in Nederland. 2,1 miljoen mensen met een niet westerse achtergrond vs 13,2 miljoen autochtone Nederlanders.

1 Reactie
jahoor2
jahoor213 dec. 2016 - 4:22

Dat argument gaat niet op. Omdat als je het over allochtonen hebt je het misschien beter aan de allochtoon zelf kan vragen.

Paddy3
Paddy312 dec. 2016 - 19:20

"Afshin Ellian" Mooie Germaanse naam.

1 Reactie
my2cts
my2cts12 dec. 2016 - 23:36

Een Arische naam. Wikipedia: "Ariërs hebben zich ruim 5000 jaar geleden gevestigd in het huidige Iran en omstreken".

NicoSchouten
NicoSchouten12 dec. 2016 - 19:07

Het gedrag van een bepaalde kring van mensen herleiden tot een etnische groep is een logisch ongeoorloofde generalisatie en biologisch gezien absurd. Op die werkwijze kritiseren we toch ook Geert Wilders?

1 Reactie
Molly Sweet2
Molly Sweet213 dec. 2016 - 10:14

Twee maten, Nico, twee maten...

spagaat
spagaat12 dec. 2016 - 19:05

1. Anders dan Mihai was mijn veronderstelling altijd al dat de Volkskrant superblank is. De verkeerde keuze dus. 2. Dat kranten stukken van Mihai weigeren verbaast niet. Hij redeneert en schrijft warrig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 dec. 2016 - 18:42

Het rode haar van de dame op de poster doet vermoeden dat het gaat om iemand met een keltische achtergrond. Germaans betekende oorspronkelijk niet-keltisch.

TheHun
TheHun12 dec. 2016 - 18:34

De Neo's en de Germanen? Alsjeblieft zeg, bij welke groep hoor ik dan volgens de schrijver? Ik heb een hekel aan hokjesdenken.

1 Reactie
Haastig
Haastig13 dec. 2016 - 0:03

Jij hoort bij de Atillas.

Rarar
Rarar12 dec. 2016 - 18:31

"Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie. Ik heb mensenrechten gestudeerd zowel tijdens mijn studie filosofie als tijdens mijn master in volkenrecht" Colleges vormen slechts de overbrugging van middelbare school naar arbeidsperiode. Daarna leer je de vakken pas echt. Een paar colleges en tentamen stelt niets voor. Daarnaast ben ik het ronduit niet eens met het artikel. Begrijpelijk dat het is gewijgerd.

1 Reactie
OlavM
OlavM13 dec. 2016 - 17:18

@ Rarar: [Daarnaast ben ik het ronduit niet eens met het artikel. Begrijpelijk dat het is gewijgerd." (Sic)] Als ik het goed begrijp ben je zelf zonder noodzakelijke argumentatie de absolute maatstaf voor al of niet publiceren?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 dec. 2016 - 18:30

Ik had liever een artikel gezien waarin Nederlanders met een migratieachtergrond en juridische scholing aan het woord waren gelaten of geciteerd over het proces Wilders. Daar zou ik wat van kunnen leren of mijn mening aan kunnen toetsen. De onderbouwing dat de 'Neo's' niet aan het debat meedoen is erg mager en vrij willekeurig bij mekaar gezocht. Wie gelooft echt dat de afwezigheid van de 'Neo's' in de kolommen van de Volkskrant komt door hun onderdanigheid en onderworpenheid aan de blanke Nederlander? Als ik DENK volg krijg ik een andere indruk.

Sartre
Sartre12 dec. 2016 - 18:06

Ok, tis de schuld van de "witte racistische edelgermanen", waarvan acte. Mea Culpa.

1 Reactie
jahoor2
jahoor213 dec. 2016 - 4:23

Te simpel. Het gaat erom dat bepaalde mensen minder aan het woord komen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen12 dec. 2016 - 17:57

[Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie.] Iemand die serieus meent dat dit als argument moet worden opgeschreven in plaats van dat het impliciet blijkt, ondergraaft de stelling die hij opschrijft. InHolland? Of gewoon gezwijnd?

Piet de Geus
Piet de Geus12 dec. 2016 - 17:54

"Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie." En achteraf geen spijt dat je niet beter hebt opgelet?

1 Reactie
Harba Lorifa
Harba Lorifa13 dec. 2016 - 4:05

Hij heeft er in ieder geval geleerd om n stropop op te zetten.

Nick the Stripper
Nick the Stripper12 dec. 2016 - 17:19

"Met Germanen bedoel ik accentloze Nederlanders, met een aantal generaties voorouders in Nederland, vooral wit en vaak met een judeo-christelijke achtergrond." Ik zit nu al enkele minuten naar deze 'definitie' te staren en kan niet anders denken dan: WTF? Vooral als ik zie wie Ticu - zo te zien louter op basis van hun naam - daarbij indeelt. Kustaw Bessems is bij mijn weten joods (net als, dacht ik, Yoeri Albrecht) en dus eerder verwant aan semieten dan Germaans. (En ja ik heb die verwijzing naar 'judeo-christelijk' gelezen. Nogmaals: WTF?) En dan Remarque, Du Pré en Cliteur: ik ken hun stamboom niet, wellicht zijn het nazaten van gevluchte hugenoten of wellicht zijn hun voorouders pas veel later uit Franstalige streken naar hier gekomen. Hoe dan ook: waarom deelt Ticu deze mensen zonder blikken of blozen in bij de Germanen? Linguistisch gezien horen hun voorouders, in elk geval qua achternaam, tot de Romanen - net als, naar ik vermoed, de Roemeen Ticu. De vegetarische hamvraag is natuurlijk: wat probeert Ticu te bereiken met het aanbrengen van dit, toch wel ietwat gekunstelde onderscheid tussen 'Germanen' en 'Neo's'? Vooralsnog kan ik het alleen maar zien als een poging om de polarisatie te vergroten. (Dat Ticu alle Germanen over één kam scheert - ik ben een Fries en géén Batavier - dat zal ik dan nog maar even buiten beschouwing laten.)

Meta Foor2
Meta Foor212 dec. 2016 - 17:05

evenals solliciteren , zal in de toekomst ook ingezonden brieven , colomns en opiniestukken geanonimiseerd worden zodat er geen profilering uit gedestileerd worden. een volgende stap zal zijn dat kamerleden hun commentaren en vragen gaan stellen vanachter een zwarte doek , en dat openbare sprekers alleen nog maar met een masker over straat mogen lopen.

1 Reactie
my2cts
my2cts12 dec. 2016 - 23:09

Waarom zeg je van die passief-agressieve dingen? Ben je niet gelukkig ?

johannn2
johannn212 dec. 2016 - 17:01

Mihai, Jij stelt: " toen de advocaat van Wilders Afshin Ellian citeerde en beweerde dat Marokkanen niet beschermd zouden moeten worden door de wet omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de media." ... "omdat" ... Als die advocaat dat werkelijk heeft gesteld dus verdedigt, dan heeft hij zich voorgoed belachelijk gemaakt in zijn vakgebied... ... hoop ik. .

Herr Vorragend
Herr Vorragend12 dec. 2016 - 16:30

Ik vind "Germaan" nogal tribaal klinken dus ben ik nu gekwetst. Maar om je toch in de gelegenheid te stellen het te framen met een oldskool-nazistisch benaming stel ik "Ariër met judeo-christelijke achtergrond" voor. Dat de toevoeging judeo niet bepaald politiek-correct was in het Derde Rijk neem ik voor lief.

Ikkyu
Ikkyu12 dec. 2016 - 16:29

"Ik heb vier stukken, allemaal pro-berechting, tevergeefs gemaild. Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie" Ik wil je niet teleurstellen Mihai, maar ik kan zo een 30 schrijvers op Joop noemen die betere stukken schrijven dan jij. Zoals je ook meestal aan de reacties op je stukken zou moeten kunnen opmaken ben je echt niet zo goed en intelligent als je zelf denkt. Je stukken zijn meestal warrig, lopen over van vooroordelen en je arrrogantie , ook hier weer, is stuitend.

7 Reacties
jillesdykstra
jillesdykstra12 dec. 2016 - 18:10

Het betreft hier een uiterst simpele kwestie, waar colleges over wat dan ook niet in het minst voor nodig zijn. Het is de tegenstelling 'vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder voor een politicus' tegenover 'niet mogen beledigen etc.'. Daar kun je verschillende ideeën over hebben, die ideeën hebben niets met Germanen te maken, wat ook Germanen mogen zijn. Dagenlange woordenbrijen van juristen veranderen niets aan de essentie. Onderzoek schijnt overigens uit de wijzen dat een meerderheid van de mensen met Nederlandse nationaliteit vindt dat er te veel 'buitenlanders' zijn. Je kunt dat vertalen met 'de voorkeur geven aan minder'.

adriek
adriek12 dec. 2016 - 19:57

Uit eigen ervaring weet ik dat het 'volgen van colleges' bij talloze studenten niet of nauwelijks effect heeft op hun kennisniveau, vooral niet op het kennisniveau na enkele jaren. Het 'gevolgd hebben van colleges' is daarmee een zeer zwak argument. Het behaald hebben van de bijbehorende studiepunten is sterker, maar geeft nog steeds weinig garantie dat de betreffende kennis beklijft.

Fat Freddy
Fat Freddy12 dec. 2016 - 20:14

Aha, eindelijk eens inhoudelijke kritiek, -en van wie anders dan van Dr. Clavan.

Johan eldert
Johan eldert12 dec. 2016 - 20:34

Twee dingen: 1)Als je iemand de maat neemt inzake intelligentie en zijn schrijftalent, zorg dan dat je eigen spelling / grammatica / zinsopbouw boven enige twijfel verheven is. [dat is namelijk niet zo. mag je zelf opzoeken in je bijdrage] 2) Iemand de maat nemen over zijn intelligentie en schrijftalent, getuigt zelf ook niet van bijster van niveau. wie vrij is van zonde, werpe de eerste steen. [en jij bent dat niet]

oudsaider2
oudsaider213 dec. 2016 - 5:39

@Johan eldert U vergeet interpunctie en hoofdlettergebruik.

jillesdykstra
jillesdykstra13 dec. 2016 - 7:20

adrie Het gaat hier niet over kennis, maar over inzicht. Ik maakte heel lang geleden mee dat college over het optimum theorema van Pareto slechts weinigen inzicht opleverden.

Ikkyu
Ikkyu13 dec. 2016 - 7:48

@Johan eldert 12 december 2016 at 21:34 Ik claim toch helemaal niet vrij van zonde te zijn? Ik ben de eerste om mijn mening aan te passen als iemand, schrijver of reageerder,met goede argumenten komt. Dat overkomt met regelmatig bij stukken van Han van der Horst, Altuntas, Geling en anderen. Daarom ben ik ook nog maar drs. Clavan en geen dr. Clavan. Ticu roept slechts aversie op door zijn zelfgenoegzaamheid. Op mijn type- en spellingfoutjes wijzen is kinderachtig, meestal post tussen twee slokken koffie door op mijn mobiel in de trein. Ik wordt daar niet voor betaald, dus anders dan in stukken die ik voor mijn werk moet schrijven, ga ik daar drie keer over heen om te kijken of ik iets verkeerd geschreven heb. Ik ben ook niet degene die eist, ondanks dat ik ook twee studies heb afgerond en aantal van dezelfde vakken gevolgd als Mihai hier claimt gedaan te hebben, dat mijn stukken gepubliceerd worden in nationale dagbladen.

Theus Prome
Theus Prome12 dec. 2016 - 16:29

Geachte heer Ticu, Uw uitvoerige uiteenzetting valt te prijzen. Over 'nativisme' zou u wellicht nog uw licht op kunnen werpen. Ongeacht uw gevoelens is het natuurlijk niets Germaans, het is een volkomen natuurlijke reactie die we overal terug zien. Wellicht ook in uw eigen familiaire kring. Stelt u eens voor dat uw zuster een nieuwe partner heeft. Uw familie komt samen op de verjaardag van uw moeder en deze nieuwe partner mengt zich expliciet in de invulling van de dag en wijkt daarbij sterk af van wat u allen gewend bent. Dan zal het een volkomen logische reactie zijn als u vindt dat deze persoon zich wat meer bescheiden mag opstellen. Een vergelijkbare analogie kunt u ook toepassen op nieuwkomers bij uw sportverenigingen, werk of geloofgemeenschap. Socialisten hebben zich er mening maal hun hoofd over gebroken, maar een eenvoudige vertalng van deze natuurlijke houding naar uitvoerbare wetten en regels blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat maakt ze echter niet per definitie discriminair. U zou het ook als cohesie van een groep kunnen zien.

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert12 dec. 2016 - 20:37

De analogie klopt niet. Het gaat niet alleen om dat mate waarin iemand aanwezig is in het debat maar zijn grondwettelijk recht om zich in het debat te mengen. Ten tweede stelt Micu dat de stelling dat allochtonen overmatig aanwezig zijn in het debat niet juist is. De germanen voeren de boventoon. In jouw analogie: de nieuwe partner wordt beschuldigd van immenging terwijl hij zich feitelijk afzijdig houdt

ATM2
ATM213 dec. 2016 - 9:58

@johan eldert .....maar zijn grondwettelijk recht om zich in het debat te mengen..... Dat er in de VK weinig stukken van allochtonen staan heeft toch niets met grondwettelijk recht te maken. Die krant is toch geen overheidsorgaan ? Natuurlijk heeft Ticu het grondwettelijk recht om zich in het debat te mengen.....hier op joop.nl bijvoorbeeld, of breng zelf een krant uit, dat is niet verboden. Maar ga niet lopen klagen dat in een krant die vooral de autochtone doelgroep bedient je stukjes niet wil plaatsen.

rechtdoorzee
rechtdoorzee12 dec. 2016 - 16:28

Dat in een Germaans land als Nederland Germanen de boventoon voeren is echt verschrikkelijk. Ik als nakomeling van de Batavieren heb het inderdaad loodzwaar in dit land. Laten we de Kelten wat meer ruimte geven, dan ben ik weer tevreden.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen12 dec. 2016 - 17:54

Beter is het om de germanen terug te sturen naar waar ze vandaan komen, dan kunnen de kelten gewoon hun eigen land en cultuur vieren op hun eigen grondgebied.

Ryder
Ryder12 dec. 2016 - 16:26

Germaans = Arisch Eigenlijk Indo-Germaans, maar niettemin maakt mij deze betiteling me een beetje kopschuw om het artikel zelfs maar te lezen. Dat is jammer, want het is zeker niet allemaal onzin wat hier geschreven is door dhr. Ticu.

Dunya2
Dunya212 dec. 2016 - 16:01

Dat is niet perse fout. En heeft niet met nationalisme te maken. Wat een autochoon over Wilders zegt, heeft meer inpact dan wat een allochtoon daarover te zeggen heeft. U kan de Volkskrant niet van nationalisme betichten. Het is beter dat links zijn eigen verhaal houdt met zijn idealen en oplossingen voor de problemen die er zijn, in plaats van elkaar nodeloos kapot maken en geobsedeerd te zijn door Wilders. Daarmee wordt Wilders belangrijker en groter gemaakt dan hij is. Chapeau, voor wat de hoofdredacteur van de populistische krant AD over Wilders schreef, wat betreft de ondermijning van Wilders van de Nederlandse rechtstaat en rechtspraak. Dat zal niet makkelijk zijn geweest, gelet de samenstelling van de populistische geïnteresseerden in die krant. Maar ergens heb je verstand, je trots en geweten. Dat zou geen enkele politicus moeten kunnen veranderen.

Mark Gh
Mark Gh12 dec. 2016 - 16:00

"Waren mijn argumenten slecht? Ik denk van niet, want ik heb colleges gevolgd in argumentatietheorie, juridische retorica en politieke filosofie." Oh ironie.

McMacaroni
McMacaroni12 dec. 2016 - 15:58

En welke initiatieven zijn er om redacties kleurrijker te maken voor een evenwichtiger verhaal? De verhouding van personen met en zonder een niet-westerse achtergrond is 1:8 De verhouding op journalistieke opledingen was 5 jaar terug 1:15 Bovenstaande komt niet enkel doordat er naar verhouding minder personen met een niet-westerse achtergrond studeren, maar vooral omdat ze liever voor een andere richting kiezen. Wat meer on topic, ik vind het best een aardig verhaal alleen waarom wil je zo graag toewerken naar de conclusie: Witte mannen hier zijn net zo erg als de mannelijke supermatie in SA. Ik denk dat je een behoorlijk wazig bril op moet hebben om deze groepen op dezelfde schaal te zetten met hetzelfde gewicht. De witte germanen hebben vooral hun mond vol van dingen, het Wilders volk wil veel maar wordt verhinderd door de wet, maar in SA vind je veel meer daad dat bij het woord wordt gevoegd.

Kapitein Overduidelijk
Kapitein Overduidelijk12 dec. 2016 - 15:30

In de samenleving zijn er verhoudingsgewijs minder niet westerse alochtonen dan in de media. Met andere woordern alochtonen zijn gezien het volks aandeel over vertegenwoordigt op tv, radio en krant. Dus de stelling: "Slechts Germanen mogen spreken in dit land" is onjuist.

Bouwman2
Bouwman212 dec. 2016 - 15:30

Wat een lang en ernstig verhaal. Dat moet niet hoor, dikke boeken zijn slechts zelden pageturners. Denk aan het succes van twitter, daar kun je in slechts 48 tekens heel veel liefde en ook heel veel haat mee genereren. Dat lucht vaak ontzettend op. De Bijbel is een boek met allemaal ook los van elkaar te lezen korte verhalen. Je hebt ook een uitgave speciaal voor kinderen, dat is heel handig voor hen en hun ouders. Wel even voorselectie plegen,, natuurlijk Die Bijbel verhaalt al over ene Esau die met die zijn broer Jacob het recht dat een eerstgeboren mannelijk kind toekomt ruilde tegen een bord linzensoep. Hele generaties maakten zich vrolijk over de geslepenheid van de een versus de domme goedzakkerigheid van de ander. Maar dat was de boodschap niet helemaal, die zat em in de deugdelijkheid van het bestaan van het recht van de eerst aanwezende. Perfecte kul dus dat recht. Het heet nu wat wijsneuzig nativisme, maar wie de Bijbel leest wist al veel langer dan een stoel reserveren bij het zwembad door daar een doek achter te laten of nog erger een leesboek, er om vraagt om bespot te worden. Het strand is van iedereen, niet alleen van degene met de grootste kuil.

Gringo2
Gringo212 dec. 2016 - 15:27

Ik vind Germaan wel lekker klinken eigenlijk. Noem mij niet blank, niet wit maar Germaan!

1 Reactie
johannn2
johannn212 dec. 2016 - 17:04

Gringo, Maak er edelgermaan van. .

Hallozeg
Hallozeg12 dec. 2016 - 15:26

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtegoed van een ander Germaan, Friedrich Wilhelm Nietzsche! Ressentiment Ressentiment is een zelfvergiftiging van de ziel met heel duidelijke oorzaken en gevolgen. Het gaat om een bestendige psychische houding, die ontstaat door een systematische onderdrukking van de ontlading van bepaalde gemoedsbewegingen en effecten, die op zich normaal zijn en tot de inventaris van de menselijke natuur behoren; en die houding heeft een zekere bestendige neiging tot gevolg om op bepaalde manieren waarden te vervalsen, en op grond daarvan waardeoordelen te vellen. De gemoedsbewegingen en affecten waar het hier in de eerste plaats om gaat zijn wraakgevoel, wraakimpuls, haat, boosheid, afgunst, jaloezie, valsheid.’

4 Reacties
Zandb
Zandb12 dec. 2016 - 16:38

Hallozeg: En kunt u mij nu uitleggen waarom u daar onder lijdt?

Hallozeg
Hallozeg12 dec. 2016 - 20:51

Zandb 12 december 2016 at 17:38 En kunt u mij uitleggen waarom u altijd op de man speelt in een vage hoop de aandacht af te leiden? Mihai Martoiu Ticu presenteert zich als filosoof en hij weet prima op welk orgel hij zijn muziek speelt op het ressentimentorgel! Ik zou zeggen verdiep uw eens in Nietzsche en leer naar een ander te luisteren zonder vol op het orgel van vooroordelen te gaan.

Zandb
Zandb13 dec. 2016 - 8:30

Hallozeg: En u verwijt mij "altijd" (???) op de persoon te spelen? Maar hoe u zou u het willen noemen hoe u Ticu en mij hier benadert? Waarom denkt ik dat ik zo op u reageer? Verder doet u niet meer dan een begrip introduceren en beweren dat Ticu's motivatie is om dit stuk te schrijven. Argumentatie? Noppes. Ik vraag me af waarom ik niet zou mogen prikkelen u te doen overdenken dat niets menselijks u vreemd zal zijn en dat u ook door ressentiment geleid wordt.

Vondel3
Vondel313 dec. 2016 - 14:58

@hallozeg Volg het pad van de meerderheid, en negeer hem.

Phil2
Phil212 dec. 2016 - 15:10

Gewoon Hollanders had gekund, want zoals zelfs de VK zelf weet, provincialen zijn sowieso ondervertegenwordigd op de redactie. Wil de auteur er een ook buiten NL leesbaar stuk van maken, dan had het voor de Fransozen vooral in één oogopslag duidelijke Les Bataves (Batavieren) ook gekund.

Okke2
Okke212 dec. 2016 - 14:40

Wat voor definitie voor Germaan wordt hier gehanteerd? Het lijkt alsof iedereen met een niet Marokkaanse of Spaanse voornaam volgens de schrijver Germaan is. Is Germaan nu de overtreffende trap van 'wit' ? Hoe kan jij het onderscheid uberhaupt maken tussen mensen die wellicht Germaanse voorouderen hebben enof Keltisch/ Frankische / Slavische / Romeinse / Hunnen enzovoorts. Wat te denken van de vele eeuwen aan voorouders die het met elkaar deden? Ik snap dat Afshin Ellian jouw verzoek om wetenschappelijk bewijs negeert, zoveel onzinnigheid kan je beter meteen naast je neer leggen.

1 Reactie
Zakenpief
Zakenpief12 dec. 2016 - 18:17

@ Okke "Wat voor definitie voor Germaan wordt hier gehanteerd?" Aangezien Ticu, aan zijn naam te horen, van Roemeense afkomst is, kan hij het verwijt aan de VK dat ze alleen opinies van blanken plaatsen, niet maken. Want hij is zelf ook blank. Vandaar de introductie van een nieuwe subgroep, vermoed ik.

Oemmukke
Oemmukke12 dec. 2016 - 14:32

Waarom voel ik mij als witte, germaanse moslima in ene onzichtbaar? Zeg maar gewoon mensen met een moslimachtergrond hebben geen spreekrecht dan zijn we eruit!

2 Reacties
Marcellus Coriovallum
Marcellus Coriovallum12 dec. 2016 - 16:52

"Zeg maar gewoon mensen met een moslimachtergrond hebben geen spreekrecht dan zijn we eruit!" Voorbeelden? Of wentelt u zich gewoon graag in uw slachtofferrol?

Oemmukke
Oemmukke12 dec. 2016 - 20:14

Marcellus Coriovallum, Misschien heb je het stuk niet gelezn, een belachelijk stuk verdient een belachelijke reactie. Uw reactie spant echter de kroon.

Cave Canem
Cave Canem12 dec. 2016 - 14:32

Wat moet je eigenlijk gedronken of gegeten hebben om op het idee te komen om de verhouding te willen onderzoeken tussen germaamse en niet-germaanse inbreng inzake opinievorming? Wat spookt er dan rond in je hoofd? Ga je een volgende keer de verhouding onderzoeken tussen eigenaren van een woning met geverfde of gelambrizeerde muren? Of tussen liefhebbers en haters van gerookte makreel? Ik bedoel maar, hoe ver ben je bereid te gaan om altijd en eeuwig te tamboereren op het verschil tussen mensen daar waar je ook zelf van mening zou moeten zijn dat dit in een samenleving als de onze steeds minder relevant is?

1 Reactie
Zandb
Zandb12 dec. 2016 - 16:42

Cave: Je hoeft dus niets gegeten of gedronken te hebben, je moet alleen het volgende citaat gelezen en begrepen hebben: "Maar alle mensen die denken dat de media teveel of te weinig van X doen, lijden aan de psychologische ‘confirmation bias’, ze herinneren zich slechts dingen die hun vooroordelen bevestigen. Dit kon voor mij gelden, maar ook voor Afshin Ellian. Daarom ging ik een klein onderzoekje doen."

Zandb
Zandb12 dec. 2016 - 14:29

Ik meen, dat het volgende citaat: "Aan deze foto moest ik denken toen de advocaat van Wilders Afshin Ellian citeerde en beweerde dat Marokkanen niet beschermd zouden moeten worden door de wet omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de media. Marokkanen zouden voor zichzelf kunnen opkomen en Wilders tegenspreken." ,dat is voor mij bepalend hoe je dit artikel moet lezen. Wat Ticu laat zien is dat er amper Marokkanen aan het debat over dit onderwerp meedoen. Of dat dan niet mag of dat het eenvoudigweg niet gebeurt, daarover kunnen we van mening verschillen maar blijkbaar gebeurt het niet: Er wordt dus over de hoofden van Marokkanen heen gesproken. De conclusie dat Marokkanen niet beschermd hoeven worden OMDAT ze ruim vertegenwoordigd zijn, is dan ook kolder.

Blitskikker
Blitskikker12 dec. 2016 - 14:17

“Wat verklaart dat Germanen het debat (in de Volkskrant) domineren?” Misschien gewoon het feit dat onder hoog opgeleide mensen die dit soort stukjes schrijven "Germanen" domineren?

WillemdeGroot
WillemdeGroot12 dec. 2016 - 14:08

De Volkskrant is allang geen 'zeer linkse' krant meer. Dat ten eerste. Ik heb, thuis, nog de ontzuiling van het dagblad meegemaakt, jaren '60. Las hem sinds die tot tot enige jaren geleden. Maakte mee dat rond, zelfs iets voor, 2000 er een langzame ommezwaai van positie in het politieke spectrum gaande was. De laatste jaren zijn de hoofdredactionele commentaren van alles, maar zeker niet 'links'. Het blad staat redelijk vol met bijdragen van redacteuren, of gastschrijvers, die je absoluut niet aan de linkerkant kunt plaatsen, integendeel vaak. Kortom, de krant lijkt me niet representatief voor 'links'. Ticu geeft, in een ook qua stijl, opvallende bijdrage een mooi inzicht in wat hij 'de Germanencultuur' noemt. Inhoudelijk valt er weinig tegenin te brachten. In feite schetst hij een griezelig beeld van de maatschappij in ons land. Met parallellen die je niet vrolijk stemmen. Het overdenken waard.

Sven Zevenhuys
Sven Zevenhuys12 dec. 2016 - 14:06

En wat is er mis met nativisme? " Ze worden onderdanig en onderwerpen zich zonder tegenspraak aan de dictaten van de Germaan. " Maar dat is helemaal niet het geval. De neo's zijn in alle lagen vd bevolking en beroepsgroepen aanwezig. Ze zitten ook in de politiek; ze hebben zelfs hun eigen PVV; DENK. " Opinieredacteur Chris Rutenfrans schrijft bijvoorbeeld dat Germanen hun superieure cultuur moeten verdedigen tegen ‘tribale’ culturen: " En wat is daar mis mee? Hij gebruikt trouwens niet het woord "superieur". Waarom voegt Ticu dat toe? Heel simpel; Ticu weet ook wel dat hij anders geen punt heeft. Zoals al decennia gebeurd; elke vorm van kritiek op im,igratie of islam moet geframed worden als intrinsiek fout. Waarom? Dat mag Joost weten..... En wat is er mis met dominatiedrift? " Zij willen twee vrijheden hebben: de vrijheid om haat te zaaien en de vrijheid om de Neo’s het land uit te zetten. " Kunt u deze bewering met ook maar een klein spoortje van bewijs staven? Bovendien; het lijkt mij 100% normaal dat de autochtonen bepalen of een nieuweling het land moet worden uitgezet en niet de nieuwelingen zelf. Door het boze en vijandige taalgebruik dat Ticu altijd bezigt in zijn -overigens weinig filosofische- stukjes heb ik het idee dat wonen in NL voor hem een frustrerende bedoeling is. Aangezien hij hier geen wortels heeft moet het niet zo moeilijk zijn een land te vinden waar een monocultuur heerst van zijn schnit.

3 Reacties
Vuurrood
Vuurrood12 dec. 2016 - 14:42

Uw mening verwoordt exact waar schrijver het over heeft. U beschrijft in deftige woorden wat rechts Nederland luidkeels en in het geval van extreem rechts gewoon onbeschoft luidkeels uitkraamt. U geeft een perfecte definitie van discriminatie en eigen volk eerst.

Richard555
Richard55512 dec. 2016 - 16:06

Vuurrood. Zo is het precies. Meneer Sven Zevenhuys heeft al eerder aangegeven PVV te stemmen. Dus wees niet verbaasd dat hij xenofobie, racisme ja ook fascisme omarmt. Maar deze meneer moet niet proberen daar begrip voor te kweken. Want alles is mis waar hij voor staat. Staat voor een walgelijk Nederland en daar doen wij niet aan mee.

my2cts
my2cts12 dec. 2016 - 23:24

"nativisme", weer zo'n betekenisloze kreet.Hoe kom je er op? ""Germanen hun cultuur moeten verdedigen tegen ‘tribale’ culturen: ” En wat is daar mis mee?" Wel, het is onmogelijk. Degene die zich als "germaan" opstelt is zelf tribaal. "En wat is er mis met dominatiedrift?" Het begint met "dom". "100% normaal dat de autochtonen bepalen of een nieuweling het land moet worden uitgezet" Niet als de "nieuweling" hier al generaties lang woont.

JanMer2
JanMer212 dec. 2016 - 14:01

"Wat verklaart dat Germanen het debat (in de Volkskrant) domineren?" Wellicht dat dat gewoon een afspiegeling van de bevolking is? 'Germanen' zijn zo ongeveer 90% van de bevolking, dus nogal wiedes dat die in elk opzicht verreweg het meest zichtbaar zijn. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met Saudi-Arabië compleet mank, daar is toch echt ook de helft van de bevolking vrouw,

2 Reacties
Vuurrood
Vuurrood12 dec. 2016 - 14:45

De rechtse blanke man, de Germaan zeg maar, is niet 90% van de bevolking. Zij zijn zelfs een minderheid maar eigenen zich gewoon privileges toe welke door de Volkskrant maar al te graag gegeven wordt.

Fat Freddy
Fat Freddy12 dec. 2016 - 15:02

Een afspiegeling van de bevolking? Nou, dan valt het nogal mee met die Tsunami.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen212 dec. 2016 - 13:56

Een heel informatief stuk van Mihai Martoiu Ticu - ik wacht nog even een aantal reacties af, en zal dan terugschrijven. Ondertussen zit ik met verbazing naar die reclameposter van de Volkskrant te kijken - ik had hem nog nooit gezien. Ik ben geenszins van de complottheorieën, en heb geen aandelen in een fabriek van aluminiumfolie. En toch... er steekt iets in dat beeld in combinatie met dat onderschrift, in ouderwets aandoende lettering. Heeft men daar bij de VK eigenlijk er bij stilgestaan wat de associaties kunnen zijn? Of wilde men (geheel eigen aan de VK sedert 15 jaar) alle groepen potentiële lezers 'coveren', zogezegd - ook die welke aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan? Dat vraagt mijn eigen denktank zich af. Die gaat er zich nog mee bezig houden, hoor.

3 Reacties
Sven Zevenhuys
Sven Zevenhuys12 dec. 2016 - 14:13

De sociaal democratie is ontstaan tijdens de industriële revolutie. Er was een middenklassen ontstaan die vond dat de arbeider materieel maar zeer zeker ook cultureel verheven moest worden. Door dit uitgangspunt plaatsten sociaal democraten zich boven het gewone volk; dat moest immers verheven worden. Het trekt veel volk dat zichzelf beter voelt dan de rest. Daarom is er nu een campagne op straat dat onomwonden VK lezers -en makers- als het goede volk beschouwd. MBT tot zichzelf als superieur verklaren en polariseren en het wegzetten van bevolkingsgroepen is de PVV een soort PvdA light.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events12 dec. 2016 - 15:10

''En toch… er steekt iets in dat beeld in combinatie met dat onderschrift, in ouderwets aandoende lettering.'' In godsnaam, Lenssen, wat is er nou toch weer mis met die Volkskrantposter?

Richard555
Richard55512 dec. 2016 - 16:08

Nee meneer Sven Zevenhuys, de PVV is geen PvdA-light maar kan zich inmiddels meten met de zwarthemden van Mussolini en de bruinhemden uit Nazi-Duitsland. Dat ligt heel wat dichter bij elkaar. En als we niet opletten passen ze dadelijk naadloos op elkaar.

Patrick Faas
Patrick Faas12 dec. 2016 - 13:53

Dat woord "Germanen" is inderdaad een toepasselijkere term dan "witten." Britten, Amerikanen en Australiërs hebben het over Angelsaksisch, maar in Nederland noemen we dat Germaans.

3 Reacties
Zephyr2
Zephyr212 dec. 2016 - 14:30

caucasian dan maar?

Paddy3
Paddy312 dec. 2016 - 19:19

Wel ironisch dat de schrijver de term 'Germaan' gebruikt zoals de nazi's vroeger en neo-nazi's nog steeds doen. En dat heeft weinig met de historische werkelijkheid te maken.

Okke2
Okke212 dec. 2016 - 19:32

Nee hoor, in het Nederlands noemen we dat Angelsaksisch, Britten, Amerikanen en Australiers zeggen Anglo-Saxon

Mary Jane
Mary Jane12 dec. 2016 - 13:46

"Waarom in de Volkskrant? Omdat deze krant volgens de hoofdredacteur van ThePostOnline een zeer links ‘klassiek PvdA/GroenLinks-orgaan’ is en ‘Wilders haat,’ dus bekend staat als multiculti-knuffelaar." Dat is een motivatie tegen beter weten in: als de hoofdredacteur van ThePostOnline van mening is dat nationaal-socialisten ook socialisten waren en Hitler dus een linkse socialist was, is dat zo? Heeft de PvdA nu haar ideologische veren afgeschud of niet? In de praktijk wel, maar ze zullen volhouden van niet. De hoofdredacteur van ThePostOnline is in goed gezelschap: ik weet van van Henk Müller persoonlijk dat hij van mening is dat de Volkskrant nog steeds een links dagblad is, maar is dat wel zo? Is Mihai eigenlijk zelf wel van mening dat de Volkskrant een zeer links ‘klassiek PvdA/GroenLinks-orgaan’ is, dat "Wilders haat" en dus bekend staat als multiculti-knuffelaar? En is hij die mening nog steeds toegedaan na dit onderzoekje? Ik ben zeer germaans: blond haar en staalblauwe ogen. Denkt Mihai nu werkelijk dat de Volkskrant een mening van mij zou publiceren? Dat zou te zeer in tegenspraak zijn met de "manufacturing of consent" De vrijheid van meningsuiting is maar voor weinigen weggelegd.

[verwijderd]
[verwijderd]12 dec. 2016 - 13:41

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Steven4
Steven412 dec. 2016 - 15:07

ik dacht aantal Marokkaanse Volkskrant lezers : aantal Germaanse volkskrantlezers = 1 : ( staat tot) 30 en meer . De scribent zoekt op de verkeerde plek.

Bert Vlierman
Bert Vlierman12 dec. 2016 - 13:40

Wat meneer Ticu uit het oog verliest, of wat hem niet bekend is, dat is dat Germanen echt niet het neusje van de zalm zijn. Dat zijn de Edelgermanen. Meneer Ticu moet dus met een ander verhaal vertellen. Tenzij dat verhaal al is verteld.