Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Max Pam wast Ongehoord Nederland blank

  •  
29-04-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
4974 keer bekeken
  •  
ANP-459358270

In een opiniestuk met de kop ‘Ongehoord Nederland, een tolerantietest’ breekt Max Pam zijn stijve lans voor vrijheid van meningsuiting (VvMU). Of voor racisme. Hij vindt: “Dat itempje van zwart geweld tegen arme blanken was van een diepe kinderachtigheid.”

Niet kleinzielig maar haatzaaiend

Het stuk op ON is niet kinderachtig, maar zet duidelijk aan tot haat. Dit is te zien in enkele uitspraken en voorbeelden:

  • Presentatrice Arlette Adriani zegt: “Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme, namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen.”
  • ON toont een arsenaal filmpjes verzameld bij haatzaaiers op social media.
  • Raisa Blommestijn vraagt FvD'er Pepijn van Houwelingen waarom er zo weinig aandacht is voor dit soort geweld als het gaat om racisme tegenover witten: “Ja Pepijn, het zijn werkelijk schokkende beelden, je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door xxxxxx. Dat zien we overigens op grote schaal … Waarom horen we hier nu zo weinig over … als het gaat om racisme? ... Is er geen sprake van blankofobie, een soort haat tegen blanken, daar horen we eigenlijk niemand over?”
  • Van Houwelingen beweert dat de media het geheim houden.

Hypocrisie

Het viel me op dat vrijheid-van-chitchatjihadisten bij de Volkskrant alleen opkomen voor uitspraken tegen moslims en zwarten. Ze kwamen massaal voor Wilders op en nu Pam voor ON. Daarentegen kon ik in LexisNexis geen opiniestukken in de Volkskrant vinden ter verdediging van de zwarte politicus Delano Felter, die voor groepsbelediging en aanzetten tot haat jegens homo's werd veroordeeld. Niemand brak in de Volkskrant een lans voor Thierry Baudet toen de rechter, op basis van drogredenen, hem verbood om het COVID-beleid met de Jodenvervolging te vergelijken. Noch vond ik stukken ter verdediging van de Arabisch-Europese Liga toen CIDI het aanklaagde. Dus het lijkt erop dat de oude witte mannen de VvMU alleen voor witte suprematie gebruiken. (De zoekmachine van LexisNexis werkt niet perfect, dus misschien bestaan er wat stukken.)

Max Pam drogredeneert

Hij produceert ter verdediging van ON alleen een drogreden van Karel van het Reve: “Als je mag zeggen wat je wil, dan mag je ook zeggen wat je wil. Dan kan je niet zeggen ‘je mag zeggen wat je wil, behalve de dingen die wij op een lijstje hebben staan die je niet mag zeggen’.” Dit is een cirkelredenering (petitio principii): Van het Reve veronderstelt juist wat hij moet bewijzen dat je alles zou mogen zeggen. Met dezelfde drogreden zouden we alle moordenaars, verkrachters en rovers vrij kunnen laten. Bijvoorbeeld: “Als je mag doen wat je wil, dan mag je ook doen wat je wil.”

Vrijheid van meningsuiting is beperkt

Pam noemt het een kwestie van tolerantie. Echter, de grote filosoof Mihai Martoiu Ticu definieert tolerantie als slechts een onvoorwaardelijke onthouding van ondraaglijke druk op anderen, zolang hun handeling geen kwalijke gevolgen heeft voor de gerechtvaardigde belangen van derden. Zelfs ChatGPT is een grotere denker dan Reve:

“Tolerantie betekent niet dat mensen racisme of enige vorm van discriminatie moeten accepteren. Tolerantie gaat over het respecteren en accepteren van verschillen in overtuigingen, meningen of praktijken, maar het strekt zich niet uit tot het accepteren van schadelijk gedrag, vooroordelen of discriminatie. Racisme is een schadelijke en onrechtvaardige praktijk die actief bestreden en uitgedaagd moet worden, niet getolereerd.”

Juridisch mag je niet alles zeggen

In zijn boek “Hate speech law: a philosophical examination” schrijft Alex Brown:

Hate speech law has been the subject of numerous principled objections. It has been denounced by some legal scholars and practitioners as, among other things, devastating to liberty, disrespectful to autonomy, stifling to the discovery of truth and the acquisition of knowledge, inhibiting to self-realization, antithetical to free participation in the formation of public opinion, a threat to the legitimacy of the state, ineffective, unnecessary, and responsible for chilling forms of valuable speech. But at the same time, it is difficult to name a single country that possesses no hate speech law whatsoever or, at least, a country that possesses no laws/regulations/codes that constrain uses of hate speech. If the detractors are to be believed, then almost the entire world is both deluded and gratuitously unfree.

Google op “The rule of law index”, en zie dat de landen in de top 10 van rechtsstatelijkheid behoorlijk strenge wetten tegen hate speech hebben.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat vrijheid van meningsuiting beperkt mag worden “in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” [mijn vet]

De rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stellen regelmatig:

[T]olerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on intolerance.

De haatzaaiers verliezen 62% van de rechtszaken bij het EHRM.

Rechtspraak weerlegt Pam

Er zijn verschillende zaken waar EHRM-rechters zeggen dat discriminerende uitspraken, zoals van het ON, niet onder VvMU vallen. Enkele voorbeelden:

Pavel Ivanov v. Russia

De nationalistische journalist Pavel Ivanov schreef in zijn krant dat Joden de bron van het kwaad in Rusland zouden zijn. Als straf mocht hij voor drie jaar niets publiceren. Hij en andere Jodenhaters mochten niet eens voor het Europese Hof verschijnen. Volgens de rechters kan je geen mensenrechten gebruiken om mensenrechten van anderen te schenden; als haatzaaiers toegang tot het hof zouden hebben, zou dit hen helpen om vrijheid en rechten van anderen te vernielen.

Le Pen v. France (en Bardot)

Jean-Marie Le Pen is een Franse politicus. Hij zei: “De dag dat er geen 5 miljoen maar 25 miljoen moslims in Frankrijk zijn, zullen zij het voor het zeggen hebben.” Dit valt niet onder VvMU volgens EHRM. Ook actrice Brigitte Bardot werd meerdere malen veroordeeld wegens racisme en discriminatie. Zij deed uitspraken zoals: “Mijn land, Frankrijk, mijn vaderland, mijn land wordt opnieuw binnengevallen door een overbevolking van buitenlanders, vooral moslims.” En moslims “vernietigen ons land met het opleggen van hun gewoonten aan ons.” En ze maakte zich zorgen over rassenvermenging.

Féret v. Belgium

Daniel Féret, Belgische parlementslid en voorzitter van Front Nationaal, werd in 2006 veroordeeld tot een taakstraf van 250 uur en het verlies van zowel zijn actief als passief kiesrecht voor tien jaar, wegens aanzetten tot discriminatie. Tijdens de verkiezingscampagne verspreidde Front Nationaal folders met slogans als: “Sta op tegen de islamisering van België,” “Stop het schijnintegratiebeleid” en “Stuur niet-Europese werkzoekenden naar huis.” Het EHRM vond dat België rechtmatig had gehandeld.

Nederland kan aangeklaagd worden voor de uitspraken van ON

Bij het EHRM komen vooral de daders, die roepen dat staten hun VvMU hebben geschonden door hen voor hun uitspraken te veroordelen. Echter, er zijn enkele zaken waarin de slachtoffers de staten hebben aangeklaagd, juist omdat de staat de haatzaaiers te veel vrijheid van meningsuiting heeft gegund. Drie daarvan zijn interessant voor onze discussie.

Budinova and Chaprazov v. Bulgaria; Behar and Gutman v. Bulgaria

In 2021 heeft het EHRM twee baanbrekende uitspraken gedaan over het aanzetten tot haat. Joden en Roma klaagden Bulgarije aan omdat de staat hen onvoldoende tegen haat beschermde. Een xenofobische politicus van de extreemrechtse nationalistische Ataka-partij, kwam in 2005 in het parlement. Als voormalig journalist, voerde hij een radicale campagne tegen minderheden op verschillende platforms: in krantenartikelen, boeken, een televisieprogramma dat hij presenteerde, verkiezingsbijeenkomsten en een toespraak in het Parlement. In een rechtszaak stelden de klagers dat dit intimidatie en aanzetting tot discriminatie was. Zij eisten dat de rechters Siderov tot excuus zouden dwingen en hem zulke uitspraken zouden verbieden. De Bulgaarse rechter gaf voorrang aan VvMU van Siderov.

Echter, de rechters van het EHRM dachten er anders over. Siderovs uitspraken waren evident antisemitisch. Bijvoorbeeld hij zei dat de Joden de Holocaust voor geld hadden verzonnen. En ook over de Roma deed hij racistische uitspraken. Sommige daarvan lijken op die van Ongehoord Nederland, dat de Roma immorele sociale parasieten waren die hun rechten misbruikten, van de Bulgaarse meerderheid leefden, die meerderheid ongehinderd onderwierpen aan systematisch geweld en misdaad deden en ernaar streefden het land over te nemen. De EHRM-rechters vonden dat Bulgarije de rechten van de Joden en Roma schond omdat het land onvoldoende deed om hen te beschermen.

Beizaras and Levickas v. Lithuania

Twee homoseksuelen klaagden Litouwen aan en kregen van het EHRM gelijk. Zij kregen haatdragende reacties op hun foto’s op social media en het Litouwse openbaar ministerie wilde geen onderzoek beginnen.

Deze rechtszaken suggereren dat minderheden Nederland bij het EHRM zouden kunnen aanklagen als men de racistische uitspraken op Ongehoord Nederland ongemoeid laat.

In conclusie

Het viel me op dat meerde mensen Karel van het Reve aanhalen om VvMU te verdedigen. Echter, ze citeren geen enkel deugdelijk argument van hem. Het feit dat hij een beroemde schrijver is, maakt zijn oneliners niet per definitie waar. Wie hem zonder betere argumenten aanhaalt, begaat de drogreden van “beroep op autoriteit” (argumentum ad verecundiam).

Als Nederland de racistische drek van Ongehoord Nederland tolereert, schendt de overheid mensenrechten. Lees ook mijn vorige stuk over de gevaarlijke wensen van JA21.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (86)

a.doorgeest
a.doorgeest1 mei 2023 - 12:01

Goed dat Ticu hier zijn filosofisch instrumentarium inzet om de column van Pam goed onderbouwd te fileren. Bij eerste lezing komt het artikel van Pam heel redelijk over, maar een aantal kanttekeningen is wel op zijn plaats: Mocht Karel van het Reve de VVvM ondeelbaar en absoluut hebben gevonden, wetgeving en jurisprudentie vertellen inderdaad een ander verhaal. Het opnemen van Pam voor weerzinwekkend gedachtegoed grenst aan het ongelooflijke, is erg onnadenkend en grenst feitelijk aan nihilisme. Pam spreidt voor mijn gevoel de geestelijke luiheid van een gearriveerd publicist ten toon. Diens zwak voor Karskens - verknipt complotdenker en ontregelende ijdeltuit - kan ik op geen enkele wijze delen. ON! is systeemvijandig, zet slechts in op het meestal feitelijk onterecht beschadigen van gerenommeerde instituties, kent een zeer dubieuze cast en gastenrol, en is in wezen staatsvijandig en gevaar zettend, in het podium dat zij bijvoorbeeld aan copycats van de Capitoolbestorming - poging tot staatsgreep - biedt. Journalistiek bedrijft de zender niet; het is een in propaganda gespecialiseerde sekte. Karskens mag dit soort bagger (blijven) produceren, maar wel op een eigen zender. De kwalijke onzin die hij en de zijnen produceren, hoort niet bij de NPO thuis. Wat Pam betreft: misplaatste tolerantie kan tot maatschappelijke uitwassen leiden. Omroepen van de NPO horen betrouwbaar te zijn, integer, feitelijk juist. ON! voldoet totaal niet aan deze standaard.

Pater
Pater1 mei 2023 - 0:34

Ik ben het niet eens met Max Pam, maar ook niet met Ticu. Allerlei bewijsvoering die niet zomaar op ON toepasbaar is, en zijn redenering over Van het Reve vind ik nogal kinderachtig. Als de grote filosoof Ticu meent dat ON op strafbare wijze oproept tot racisme moet hij niet bij Max Pam maar bij de rechter zijn. De reden waarom ON van de buis moet is het schenden van elementaire journalistieke beginselen, een element dat Max Pam systematisch vergeet te noemen. Overigens walg ik van de uitzendingen van ON, en niet in het minst van dat bewuste filmpje. Maar ik denk dat een aanklacht bij de rechter geen succes zal hebben, omdat het te omfloerst is. Een directe oproep van ON tot racisme zou waarschijnlijk, hopelijk, ook Pam te ver gaan.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mei 2023 - 16:35

Ik denk dat een filmpje waar een zwarte en een witte vechten duiden als 'racisme van zwart jegens wit' zonder enige nadere info puur racisme is dat een goede kans van slagen heeft om veroordeeld te worden bij de rechtbank.

Jozias2
Jozias21 mei 2023 - 21:50

@stockickhuysen Racisme is op zichzelf niet strafbaar. Er is in het wetboek van strafrecht geen artikel wat racisme verbied. Je zal moeten bewijzen dat er sprake is van discriminatie en/ of aanzetten tot haat.

Sonic2
Sonic230 apr. 2023 - 21:46

Ik snap de verbazing totaal niet. Ongehoord Nederland doet wat rechts radicalen altijd doen. Dat Ongehoord Nederland nu het publieke bestel vervuilt is ook niet verrassend. Je merkt het ook hier in de comment sectie. Hoe meer rechts radicalen er in. Hoe lager het niveau en hoe onbeschofter de reacties. Hoe meer rechts radicalen in de 2e kamer. Hoe meer haat, polarisatie, complot denken. Intimidatie van andersdenkenden. Op deze manier vult ON haar "vrijheid van meningsuiting" in. Dat was allang dankbaar. Als linkse realisten zoals ik niet waren gepest en gedemoniseerd, maar als er eens het FATSOEN was geweest naar deze mensen te luisteren. Bij Forum is er ook 5 jaar niets gedaan. Alles is in de wind geslagen en zie waar Forum nu staat. Tijd om eens realistisch te worden op dit dossier. En iedereen die dit steunt en gedoogt eens zijn of haar plek te wijzen. Vooral zijn. Want mannen lopen absoluut voorop met totaal achterlijk stemgedrag. En totaal gebrek aan mensen en politieke kennis.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers1 mei 2023 - 3:34

Welke verbazing? Omdat het naar ongelijkheid neigt brengt een liberaal regiem bliksemaflijders voort. De locus voor dit dossier is al verplaatst, naar de BBB. Dat op een neertje tussen rechts en liberaal is are al zo lang als dat sociaal links het veld verlaten had. Het enige dat je kan doen is een links alternatief bieden. Dat is meer dan realistisch meedoen met het individualistisch liberalisme.

Radio-Head
Radio-Head30 apr. 2023 - 5:54

Misschien een les in filosofie van een filosoof, en als reactie op het stuk en bepaalde reacties daarop-> Bas Heijne over Marcuse en de Eendimensionale Mens. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/26/de-eendimensionale-mens-wederopstanding-van-een-vlijnscherp-pessimist-a4163159 Zijn het stuk en bepaalde reacties, projecties van verweesdheid, en frustraties gereduceerd te zijn van subject tot geinstrumentaliseerd object, een wegwerpmens die teruggetrokken vanuit z,n "veilige" bubbel vecht (wanhopig schreeuwt) tegen het alles opslurpende rechte lijnen spel. Radiohead uit "Street Spirit" "Cracked eggs, dead birds Scream as they fight for life I can feel death, can see its beady eyes All these things into position All these things we'll one day swallow whole And fade out again And fade out again"

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mei 2023 - 15:53

Je verslikt je nogal in je derde alinea, in ieder geval qua leestekens, en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Wat bedoel je precies?

TwoTone
TwoTone30 apr. 2023 - 5:25

Hmm, ik weet niet of het de bedoeling is dat de NPO hier over moet oordelen (vvmu) zoals de filosoof doet geloven. Npo mag en kan alleen oordelen over kwaliteit van programma’s (kwaliteit en volgens de code). Eigenlijk gaat de Npo ook niet over de inhoud, die verantwoordin ligt bij de omroepen. Als dus een jonge omroep niet voldoet aan de kwaliteitseisen moet dus duidelijk worden welke eisen en hoe ze daar aan kunnen gaan voldoen. Uitsluiten is laatste optie. De bevinding of iets tot haat aanzet is nogal subjectief. Daar gaat de npo niet over. Dat is meer iets juridisch. Dus als je iets wilt uitsluiten op basis van haatzaaierij moet je eerst een boterbriefje bij de rechter halen.

2 Reacties
Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 10:58

TwoTone Niet voor niets legt de NPO deze kwestie voor aan de politiek. Als het klopt wat ik beweer, dan dan is wat u beweert dus feitelijk onjuist. Overigens is het volgens mij voor ON altijd mogelijk om 'in beroep' te gaan en zou de kwestie uiteindelijk aan de rechter voorgelegd kunnen worden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mei 2023 - 20:31

Ticu heeft het geen moment over wat de NPO zou moeten doen (hij heeft het zelfs niet over de NPO)? Hij gaat in op Pam's pleidooi dat alles wat ON zegt gezegd moet kunnen worden. Ticu geeft aan dat dat wettelijk niet zo is en dat doet hij door naar Europese rechtspraak te verwijzen die die visie op de vrijheid van meningsuiting weerlegt. Ook legt hij gemotiveerd uit dat verwijzen naar Van het Reve tekortschiet, omdat de redenering waarnaar verwezen wordt een drogredenering is omdat slechts 1 definitie vrijheid van meningsuiting toelaat en dat is onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Dit terwijl in de praktijk meningsuiting niet onbeperkt is, zoals door de rechter bepaald.

Sam V
Sam V29 apr. 2023 - 19:38

Mooie definitie van tolerantie, maar met ‘ondraaglijke druk’, ‘kwalijke gevolgen’ en ‘gerechtvaardigde belangen’ kan je veel kanten op. Zeker in het voorbeeld van ON. ON staat daarbij overigens niet onder druk van de NPO vanwege racisme, maar vanwege schending journalistieke code. Strikt genomen zou je in het voorbeeld van ON kunnen beweren dat dhr. Martoiu Ticu een ondraaglijke druk (betichten van racistische drek) op ON uitoefent, terwijl zij alleen maar hun zienswijze op de werkelijkheid verkondigen. De kwalijke gevolgen van deze zienswijze voor de gerechtvaardigde belangen van derden zijn (nog) niet te bewijzen. De betreffende grote filosoof is daarmee intolerant zolang ON niet veroordeeld wordt voor racisme. Wat niet wegneemt dat ON als spreekbuis van de onderbuik in korte tijd wel een twijfelachtige reputatie heeft opgebouwd.

8 Reacties
Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 6:13

Sam Als het om dit soort 'abstracte zaken' gaat, bestaan definities waarmee je de grenzen absoluut kunt bepalen niet. Als er geen mogelijkheden zijn om over iets als "ondraaglijke druk" of "kwalijke gevolgen" van mening te verschillen, dan zijn die dergelijke begrippen niet te gebruiken. Uw idee van "de zienswijze op de werkelijkheid" is bijvoorbeeld ook zo'n begrip, dat wanneer we dat extreem toepassen, onbruikbaar is. Misschien kunnen we ons dan ook beter richten op de gevolgen van die zienswijze: Als mijn zienswijze tot gevolg heeft dat er kinderen mishandeld worden - maar wanneer is dan weer iemand precies mishandeld, zult u vragen? - dan lijkt me dat die zienswijze maar beter niet getolereerd wordt. Wie zo naar ON kijkt, die ziet echt wel wat er daar fout gaat.

mihai2
mihai230 apr. 2023 - 8:36

Om de religieoorlogen in Europa stoppen, maakte men het begrip tolerantie belangrijk. Daarvoor vermoordden elkaar omdat ze een andere interpretatie van de Bijbel hadden. Er is geen bewijs dat God bestaat, noch dat ene interpretatie beter is dan de andere. Daarom heeft niemand een legitiem belang dat iemand anders dezelfde interpretatie heeft. Sterker nog, als iemand een andere interpretatie heeft, heeft geen enkel negatief gevolg in de fysieke werkelijkheid voor andere mensen. Met het racisme is het anders. Wie een groep negatief schildert heeft gevolg voor het gedrag van andere mensen tegen die groep: ze worden niet in dienst genomen, men doet geen zaken met hen, doctors zorgen minder goed voor hen, etc. Dus mensen hebben een legitiem belang dat ze niet als groep negatief worden beschilderd. Het is precies zoals met smaad en laster.

Sam V
Sam V30 apr. 2023 - 9:04

@ mihai Ik ben het er mee eens dat mensen een legitiem belang hebben niet als groep negatief worden weggezet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor oude witte mannen. U zet deze ook als groep in een kwaad daglicht. Ik kan er niet mee zitten of dat racisme is of niet. Ik betwijfel wel dat de uitspraken van ON die u in uw artikel aanhaalt, op zichzelf racistisch zijn. Ik verwacht wel dat er minder goede bedoelingen achter zitten. Maar het gaat mij er vooral om dat we ook op moeten passen dat we het niet meer hebben over bepaalde problemen veroorzaakt door specifieke groepen omdat het direct weggezet wordt als vreemdelingenhaat of racisme. Ik zie ON (en andere opkomende zaken in de maatschappij) als een reactie op het wegkijken door de heersende politiek en media. Een gevaarlijke ontwikkeling, maar helaas wel te verklaren. U gaat ook alleen in op deze ontwikkeling, niet op de oorzaken. Laten we die aanpakken. Dus u en Zandb hebben gelijk dat het misgaat bij ON, maar bij het verbieden van ON blijven de wortels zitten. Ze worden misschien wel dieper.

Olav Meijer
Olav Meijer30 apr. 2023 - 9:55

@ mihai2: Precies! Waaraan ik nog wil toevoegen dat discriminatie wegens o.a. racisme een veel grotere sociale en politieke impact heeft dan smaad en laster, bij welke het in principe om individuele kwesties gaat.

Gerygrr
Gerygrr30 apr. 2023 - 12:11

Mihai, Men vermoordde elkaar niet zozeer vanwege een andere interpretatie van de bijbel, maar gewoon uit financiële overwegingen. Eenheid is macht! De verzuiling zorgde voor eenheid binnen elke zuil. Een evenwicht zolang men maar binnen de eigen zuil trouwde en zichaan de eigen “mores” hield. We agree to disagree. Maar er is een nieuwe “strijd” losgebarsten. Een duidingenstrijd. Je mag dat niet zeggen, want dat doet mij pijn. Respect moet je tonen door een bepaald woordgebruik. Wie zich niet houdt aan de nieuwe normen van fatsoen wordt ongenadig uitgescholden en krijgt daar de opgestoken duimpjes voor. Hoe kan dat iets verbeteren? Wat ondergronds gaat of verbannen wordt komt vaak sterker terug…..

Sonic2
Sonic230 apr. 2023 - 21:54

@ Sam V Dat is inderdaad elke keer de standaard leugen van ultra rechts hier. Benoem vooral niet wat voor tuig er aan de rechterkant is want anders ben je aan het polariseren en aan het weg zetten. En aan het demoniseren. Dan komt de Pimwin. En dan is er sprake van censuur. Terwijl alles wat u onder die kwalificaties weg zet vooral de realiteit is. Ongehoord Nederland is drek. Het is racistische drek. Forum is een complot sekte. Baudet was 10 jaar geleden als een zeer gevaarlijke leider. Iedereen die in 2017/2018 dat voorspelde was een visionair. Iedereen hier( u stond absoluut ook toen aan de verkeerde kant) die Forum de hand boven het hoofd hield kleunde mis. Ook hier weer. U verdedigt iets wat niet te verdedigen valt. Erken het. Nuanceer het niet. En sluit u aan bij het realisten kamp. Net als dat alles wat rechts radicaal mislukt is. Alle partijen. Alle omroepen. Ik ben niet in het stadium dat ik niet eens meer wil reageren op die mensen. Het zijn de mensen die na de oorlog vol hielden dat Hitler en Stalin oorlogshelden zijn. Je kunt debatteren over zorg of onderwijs. Ik snap niet wat hier nog aan te debatteren valt en waarom dit nog van 2 kanten belicht moet worden. Wat valt er nog te bepraten?

Paul Spijkers
Paul Spijkers1 mei 2023 - 3:40

Mihai, ideologie over ras is net zo nep als ideologie over religie. In beide gevallen gaat het over conflict tussen klassen en groepen die elkaar bevechten gebaseert op kenmerken die er niet toe zouden moeten doen, maar indirecte proxies zijn. Iemand die te katholiek was mocht te vroeger niet trouwen en wilde je niet een baan als gelijke geven. Het probleem is dat zulke ideologieen vorm krijgen als het maatschappelijk systeem geen alternatief geeft voor waar men zich samen in kan vinden. Bijvoorbeeld nadat kapitaal vergaart word door de top % door de onderste lagen te verdelen, zodat ze elkaar gaan bevechten voor fantasieen.

Gerygrr
Gerygrr1 mei 2023 - 11:12

Religie opdringen veroorzaakte oorlog. Willem van Oranje was katholiek en werd later protestant. Later had prins Maurits ruzie met Oldenbarnevelt de raadspensionaris, ze gingen tegenovergestelde godsdienstige groeperingen aanhangen. Maurits won. In het VK vochten Schotland en Engeland om de macht, de katholieke koningin van Schotland tegen de protestantse Elizabeth. De godsdienst verbond de strijdende partijen. Wie kreeg de macht?

Martin van der Linde
Martin van der Linde29 apr. 2023 - 17:52

Ik heb Pam gelezen en zijn stuk maakt weinig indruk. Dat heb ik vaker bij hem. Pam is een literair denker die zich niet met politiek moet bezig houden. Bewijs is het feit dat hij Reve aan haalt als uitgangspunt. Wtf is Reve en wat heb ik met zijn mening te maken? Het vervuilt de discussie die sowieso erg vervuild is geraakt. Het gaat niet om censuur of over ethiek of wat er allemaal bij wordt gehaald. Het gaat om de vraag of wij een omroep moeten subsidiëren en toegang moeten geven tot ons omroepbestel die zich niet aan de regels houdt? Nee, dus. Punt uit, einde discussie. We moeten af van dat versteende idee dat er ruimte moet zijn op de publieke omroep voor iedere idioot met een handje vol volgelingen. Ooit, heel lang geleden, waren we verzuild en ieder zuiltje mocht gehoord worden. Fijn. Nu zijn we niet meer verzuild maar versnipperd. En snippers gooi je weg, die geef je geen zendtijd. Dat geldt voor alle zendgemachtigden en dus ook voor ON. Creëer een omroep die er is voor iedereen, met kwalitatief goede programma en zonder zendingsdwang. Los da

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 apr. 2023 - 17:33

Met de Volkskrant het bos in. Niks nieuws voor mij. Ticu roert een uiterst complex probleem aan: John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas/article/john-stuart-mills-harm-principle-and-free-speech-expanding-the-notion-of-harm/F1D77D5D5F9A4B8AA3BAD4058A9708B4 Karel van het Reve zou het met de grote filosoof Mihai Martoiu Ticu eens zijn geweest om vervolgens te zeggen dat deze niet zo dom moet zijn om te zeggen dat er van zijn kant sprake is van een drogreden, maar dat hij een dilemma schetst die hij d.m.v. ironie al kenbaar had gemaakt. Vervolgens had hij Max Pam de oren gewassen omdat men dat dilemma an sich uiteraard niet kan gebruiken om ON te verdedigen. In 1979 schreef Karel van het Reve over de Sovjet-Unie: "Het regime is niet gezond meer." Anno nu zou hij over Rusland hebben geschreven: ''Het regime heeft zich ten dele hersteld." Verder ben ik het eens met de strekking van het artikel, die echter op een andere manier had moeten beginnen. The Cure - A Forest https://www.google.com/search?q=the+cure+a+forest&oq=the+cure+a+forest&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i512l8.15476j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:bca8782f,vid:EHrHTuWm7WA

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 apr. 2023 - 17:14

Max Pam stelt dat wie weerzinwekkende meningen wil verbieden zelf weerzinwekkend wordt. Hij heeft, gelet op deze column en sommige reacties zeker een punt.

10 Reacties
vdbemt
vdbemt29 apr. 2023 - 19:29

Kin je dat uitleggen? Wat is er weerzinwekkend aan het stoppen van iets weerzinwekkends?

Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 6:19

Frans Het gaat er niet om of 'iemand' een mening weerzinwekkend vindt. Het gaat om het antwoord op de vraag of de gevolgen van die mening weerzinwekkend genoemd kunnen worden of niet. Als ja bv alleen tegen discriminatie van zwarte mensen zou zijn, dan is dat een weerzinwekkende mening vanwege de discriminatie er aan ten grondslag ligt en de gevolgen die dergelijk denken impliceert.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans330 apr. 2023 - 7:04

@van de Bempt, Zandbergen Ik durf te stellen dat ik bijna dagelijks geconfronteerd wordt met meningen of standpunten die bij mij 'weerzin' oproepen. De een meer, de ander minder, een mens krijgt eelt op zijn ziel. Dat ik die confrontaties makkelijk uit de weg kan gaan, ik hoef hier niet te komen, de tv heeft een knop, doet er niet toe. Dat Ticu Pam uitmaakt voor een oude man die blanke overheersing voorstaat is zo'n voorbeeld. Maar je moet er toch niet aan denken dat ik dan ga pleiten voor een verbod? Dat zou in dit geval terecht weerzin kunnen opwekken. Nee, ik heb ze maar te tolereren. En dat is maar goed ook. Of ON uit het bestel moet worden gegooid laat ik aan de rechter over.

onyxcumulus
onyxcumulus30 apr. 2023 - 8:34

@Frans Akkermans3 29 apr. 2023 - 19:14 Ik zou er een Godwin tegenaan kunnen gooien, maar ik doe dat niet. Dat kan je best zelf wel als je je zin nog eens naleest

Adaestuo
Adaestuo30 apr. 2023 - 9:20

@Frans Akkermans 29 apr. 2023 - 19:14 De drie boetes en het daar dan nu bovenop komende verzoek tot intrekken van de licentie voor Ongehoord Nederland gaat helemaal niet om weerzinwekkende meningen, dat vanuit welbepaalde politieke kampen dat wel zo wordt gesuggereerd toont aan dat de constateringen van desinformatie, verdraaien van feiten en discriminatie heel eenvoudig niet kunnen worden weerlegd. Het is voor mij geen verrassing dat ook Max Pam dat zelf niet kan onderkennen, dat zie je altijd bij mensen die sterk overtuigd zijn van hun eigen gelijk en wat al te graag hun narratief aangaande een spelende kwestie opdringen.

Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 11:05

Frans Het is een misverstand dat je ook maar iets te tolereren hebt. Dat iemand er bv een weerzinwekkende mening op nahoudt, dat hoeft u echt niet te tolereren. Maar u moet zich wel realiseren, wanneer onze wetten die mening mogelijk maken, u daar feitelijk niets tegen kan doen. Kortom: Houd dat dus wel uit elkaar!

Frans Akkermans3
Frans Akkermans330 apr. 2023 - 15:21

@)onyxcumulus Het spijt me, maar ik zie hem niet, die godwin. Dus gooi er hem maar tegenaan.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans330 apr. 2023 - 15:28

@Zandbergen Uiteraard kan en mag ik meningen die me niet aanstaan tegenspreken. Lijkt me ook veel beter en gezonder dan proberen ze te verbieden. Maar met dat ik ze moet tolereren bedoel ik uiteraard dat ik ze niet kan verbieden of kan voorkomen dat ze worden uitgesproken.

onyxcumulus
onyxcumulus30 apr. 2023 - 16:43

@Frans Akkermans3 30 apr. 2023 - 17:21 @)onyxcumulus """"Het spijt me, maar ik zie hem niet, die godwin. Dus gooi er hem maar tegenaan. """ Als je hem niet ziet pleit dat niet voor je! Zeker niet als je weerzinwekkend onkies gebruikt zoals je het gebruikt

Frans Akkermans3
Frans Akkermans330 apr. 2023 - 20:41

@onyxcumulus Flauw.

Olav Meijer
Olav Meijer29 apr. 2023 - 16:04

Prima artikel. [Deze rechtszaken suggereren dat minderheden Nederland bij het EHRM zouden kunnen aanklagen als men de racistische uitspraken op Ongehoord Nederland ongemoeid laat.] Dat is inderdaad een interessante optie, die het overwegen waard is.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2023 - 15:52

'Zelfs ChatGPT is een grotere denker dan Reve' Hoe staat het eigenlijk met de Vvmu van chatbots?

2 Reacties
onyxcumulus
onyxcumulus30 apr. 2023 - 8:38

Politiek correcter dan een Chatbot kan je niet zijn.

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mei 2023 - 15:37

@Onyx Ik denk dat het er maar vanaf hangt hoe je de vraag stelt.

Gerygrr
Gerygrr29 apr. 2023 - 14:48

Wit, zwart gecombineerd met het woord blank in de ban doen is voor mij een foute afslag geweest. We stammen af van zwarte voorouders, allemaal. We hadden witte mensen in de pruikentijd, die zich met poeder wit maakten. De landarbeiders waren zongebruind, boerenbruin. In de oudheid was dat al zo. Netflix krijgt commentaar uit Egypte, de oudheidkundige Hawaz is boos, dat er een zwarte actrice Cleopatra speelt. Zij was Grieks, niet zwart, zegt de archeoloog. Het zichzelf zwart noemen van Chalid of Fidan klinkt mij raar in de oren. Hoe denk je hier over, Mihai? Ons historisch onderricht is slecht. We denken langs scheidslijnen van ras, terwijl die er in de oudheid niet waren. Slavernij was niet een rassenkwestie. En sowieso zijn er geen zwarte of witte mensen. Max Pam is dapper, dat hij zich durft uitspreken. Het is eng, dat hij zo ongenadig wordt aangevallen. Een woord heeft een zekere lading. Blank heeft een zeer negatieve lading gekregen. Blanke toppen der duinen en blanke vlam hoe zullen we die gaan benoemen?

3 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 16:37

max pam hanteert drogredenaties in zijn pogingen de fascistoide ON te verdedigen.

Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 6:29

Gerygrr Als we mensen die niet zwart zijn, zwart mogen noemen dan mogen we natuurlijk ook mensen die niet wit zijn wit noemen. Maar daar gaat het in dit artikel helemaal niet om. Ik niet zo'n heel goed idee, wat uw verdere opmerkingen met dit artikel van doen hebben met dit artikel. Wat is het verband met het artikel? Waar reageert u precies op? Een opmerking als: "Max Pam is dapper dat hij zich uitspreekt en het is eng dat hij zo ongenadig wordt aangevallen" is waardeloos zonder een verdere verklaring. Want, opper ik dan, is Ticu dan niet dapper, dat hij Max Pam aanvalt en is het dan niet eng dat u hem ongenadig aanvalt?

Gerygrr
Gerygrr30 apr. 2023 - 11:01

Beste Zandb, Hoe val ik aan, dan? Ik stel een filosofische vraag aan een filosoof. Ik lees de titel en lees dat Max Pam aan “blank wassen” doet. Max Pam wordt dus aangevallen. Mag je bepalen, dat een ander zichzelf een andere identiteit gaat toedichten? Zoals ik ooit zag gebeuren op tv met Steven Brunswijk? Door de uitersten te benoemen benadruk je de tegenstelling, die we juist zouden moeten opheffen.

agnar123
agnar12329 apr. 2023 - 14:09

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 29 Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgelegd en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Veel mensen menen, dat de rechten van de mens voor hen gelden en niet voor anderen. Over de plichten van de mens wordt nauwelijks gesproken. Misschien moeten ze verder worden uitgewerkt. Als mens heb je de PLICHT om de mensenrechten van anderen te respecteren en i.h.a. andere mensen met respect te behandelen. Als we dat zouden doen en ons als mensen zouden gedragen, dan zouden veel problemen verdwijnen. Degenen die dat niet doen, gedragen zich eerder als aapmensen dan als echte mensen. Mens worden is een opgave, een strijd met jezelf. Helaas hebben niet veel leden van homo sapiens de wil om mens te worden. Andreas Firewolf heeft voorgesteld, om ons latijnse soortnaam te veranderen in Pan Mendax, de liegende aap. Zie: www.andreas333.com/index.php?pi=2467

4 Reacties
Jozias2
Jozias229 apr. 2023 - 14:46

@agnar Als je geen programma’s kunt uitzenden die op enige manier kwetsend ervaren kunnen worden ervaren dan blijven er weinig programma’s over. Kijk even naar het cabaret wat er de afgelopen 40 jaar is uitgezonden. Überhaupt het uitzenden op zondag is weinig respectvol naar mensen die de zondagsrust in ere willen houden. Er is geen recht om niet gekwetst te worden, dat nastreven klinkt Nobel maar wordt al heel snel heel eng.

oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 16:39

Jozias, er is geen excuus mogelijk voor een omroep die het N-woord gebruikt bij een item met bij elkaar gezochte beelden en die het dan heeft over zwart racisme dat "men" onder de pet wil houden. Je moet je kapot schamen.

Jozias2
Jozias229 apr. 2023 - 19:36

@oproerkraaier Het is wanstaltige en hele slechte televisie. Daarover zijn we het eens. Dat is ook de reden dat ik niet naar ON kijk. Maar dat is ook iets heel anders dan enkel willen respecteren en nooit mogen kwetsen zoals agnar stelt. Overigens werd het n woord nog niet zo lang geleden ook bij de vpro gewoon gebruikt. Dus gaat het om dat woord of het gebruik van suggestieve filmpjes.

onyxcumulus
onyxcumulus30 apr. 2023 - 8:41

Jozias2 29 apr. 2023 - 21:36 @oproerkraaier ""Het is wanstaltige en hele slechte televisie. Daarover zijn we het eens. Dat is ook de reden dat ik niet naar ON kijk. """" Hoe kan je tot die conclusie komen als je er niet naar kijkt> Van horen zeggen? Dat is altijd al een slechte raadgever geweest. Ik prefereer toch echt eigen waarneming

Gaitj
Gaitj29 apr. 2023 - 14:03

"Pam noemt het een kwestie van tolerantie. Echter, de grote filosoof Mihai Martoiu Ticu.... enz" Iemand die zichzelf een groot filosoof noemt is eigenlijk heel klein.

9 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 14:54

Dat doet hij helemaal niet. U liegt. Zeker rechts?

oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 14:58

verrek het staat er wel! weird.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2023 - 15:29

Iemand zonder humor is nog kleiner.

Olav Meijer
Olav Meijer29 apr. 2023 - 15:56

Net als "gezelie" kennelijk nooit gehoord van ironie.

Beisser
Beisser29 apr. 2023 - 16:10

Beetje relativerende zelfspot misschien? Altijd nuttig als je met zulke zware beschuldigingen aankomt. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal zeker of Ticu wel gelijk heeft met zijn kritiek op Pam. Dat ON zwaar fout zit en dringend uit het publieke bestel geknikkerd moet worden lijkt me evident.

gezelie
gezelie29 apr. 2023 - 16:12

Oproer: “ Dat doet hij helemaal niet. U liegt. Zeker rechts? (…) verrek het staat er wel! weird.” Is hij nu weer links?

gezelie
gezelie29 apr. 2023 - 16:20

Ironie? Haha, natuurlijk. Hij is natuurlijk geen grote/filosoof. Verre van. Haha, nu snap ik het.

Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 6:34

Gaitj Als u wilt uitsluiten dat hier sprake is van zelfspot, dan houdt niemand u tegen. Vraag is dan wel, welke behoefte uw keuze bevredigt.

BasTrom
BasTrom30 apr. 2023 - 6:36

@gezelie. Ja, dan moet hij wel links zijn, want tussenwegen zijn er neit.

gezelie
gezelie29 apr. 2023 - 13:26

“ Echter, de grote filosoof Mihai Martoiu Ticu definieert tolerantie” Ik moest een paar keer lezen of het er echt stond. Het staat er echt.

5 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2023 - 15:30

Raise the bar.

EricDonkaew
EricDonkaew29 apr. 2023 - 15:46

@gezelie en ook Gaitj alsook Jozias ----------------------- Mij viel dat ook op. Maar het kan ook sarcasme zijn, of satire of zelfspot. Of een combinatie daarvan. Ik doe dat ook wel eens. Maar misschien wil Ticu daar op terugkomen. Ticu, wil jij hierop terugkomen?

Olav Meijer
Olav Meijer29 apr. 2023 - 15:55

Ach gossie, zeker nooit van ironie gehoord?

gezelie
gezelie29 apr. 2023 - 19:18

Ironie? Natuurlijk, hij is het tegenovergestelde van een grote/filosoof. Zo moet ik het natuurlijk lezen, haha. Grappig.

Zandb
Zandb30 apr. 2023 - 6:36

gezelie Ja, het staat er echt. En nu? Meent u echt dat deze formulering geen andere interpretatie toelaat dan dat Ticu op dat gebied een prutser is?

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen29 apr. 2023 - 11:58

"Niemand brak in de Volkskrant een lans voor Thierry Baudet (...) Dus het lijkt erop dat de oude witte mannen de VvMU alleen voor witte suprematie gebruiken." Dus als ze het wel voor Baudet hadden opgenomen dan gebruiken ze VvMU niet alleen voor witte suprematie? Ik volg dit niet. Er lopen denk ik twee zaken door elkaar: of de zaak wel of niet terecht is en of de aangeklaagde wel of niet blank is. Maar ik weet het niet, ik krijg er mijn vinger niet achter vanmiddag.

4 Reacties
mihai2
mihai229 apr. 2023 - 14:25

@Kees van Bemmelen ==Dus als ze het wel voor Baudet hadden opgenomen dan gebruiken ze VvMU niet alleen voor witte suprematie?== Ze raken alleen opgefokt als de vrijheid van meninguiting beperkt wordt om de rechten van gekleurde minderheden te beschermen, zoals zwarten en moslims. Dat komt omdat hun macht wordt beperkt. Wanneer VvMU voor de rechten van andere minderheden wordt beperkt, zoals homos en Joden, raken ze niet opgefokt omdat de macht van de witten wordt niet beperkt. Wilders wil VvMU om macht te hebben om anderen te overtuigen om beleid in te voeren om minder Marokkanen te bewerkstelligen. Zonder VvMU verliest hij die macht. Maar hij heeft geen macht nodig om minder homos of minder Joden te bewerkstelligen. Dus de manier waarop men VvMU gebruikt is om machtsstructuren in de wereld onrechtvaardig te veranderen, in het voordeel van de witten.

agnar123
agnar12329 apr. 2023 - 14:25

Baudet had kritiek op 'de Joden'. Dan lig je er helemaal uit bij het genootschap van Linkse Witte Mannen. Van 'de Palestijnen' mag je alles zeggen. Voorzichtige kritiek op het gedag van Ultra Orthodoxe Zionistische Joden in de bezette gebieden wordt i.h.a. gezien als bewijs voor anti-semitisme. Vervolgens word je gelijkgesteld met Hitler en Himmler. Overigen is Baudet niet bepaald voorzichtig met zijn kritiek en vind ik het in zijn geval wel anti-semitisme. Ik heb dan ook absoluut geen zin om Baudet te verdedigen. Een ander bizar geval is Gekke Geert (Wilders). Als jonge Moslims mensen met een keppeltje lastig vallen, schreeuwt hij moord en brand. Maar in de Tweede Kamer eiste hij 'kopvoddentax' voor Moslims met een hoofdbedekking. Dat zou dan weer niet moeten gelden voor katholieke nonnen met hoofdbedekking. Dat zo iemand nog in een overheidsgebouw mag spreken, vind ik onbegrijpelijk.

Olav Meijer
Olav Meijer29 apr. 2023 - 15:54

@ agnar: [Baudet had kritiek op 'de Joden'. Dan lig je er helemaal uit bij het genootschap van Linkse Witte Mannen. Van 'de Palestijnen' mag je alles zeggen. Voorzichtige kritiek op het gedag van Ultra Orthodoxe Zionistische Joden in de bezette gebieden wordt i.h.a. gezien als bewijs voor anti-semitisme. Vervolgens word je gelijkgesteld met Hitler en Himmler.] Je bent behoorlijk in de war, agnar. Je beschrijft hier juist perfect de reacties van steile rechtse (pro-)zionisten!

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen30 apr. 2023 - 9:12

Mihai, Het is de Volkskrantcolumnisten erom te toen de 'macht van de witten' te behouden? Is dat niet wat vergezocht.

Jozias2
Jozias229 apr. 2023 - 11:55

Natuurlijk mag je niet alles doen. Dat is ingeperkt door de grenzen die het recht aangeeft. Hetzelfde geld voor de vvmu. Doe aangifte tegen de presentatoren en laat het oordeel aan de rechter. Maar wat men nu doet speelt ON enorm in de kaart. Het gaat om de ophef. Hoe meer ophef hoe meer aandacht des te groter ON zal worden. Hetzij binnen het publieke bestel hetzij via andere kanalen. Een gedwongen vertrek past precies in het narratief dus daar profiteert ON van. Wat dat betreft kan men een voorbeeld nemen aan omroep zwart: geen relevante programma’s, geen kijkers, geen ophef, geen gedoe. Dat ook dit wordt betaald uit publieke middelen hoor je bijna niemand over.

6 Reacties
Karingin
Karingin29 apr. 2023 - 15:30

Of je hebt omroep Zwart nooit bekeken,of je vindt de promotie van diversiteit en een podium geven aan minder bekende muzikanten (omdat die elders weinig aandacht krijgen, of jongeren door middel van onderzoeks-projecten die ze hun eigen draai mogen geven irrelevant. In beide gevallen zijn jouw"argumenten" irrelevant

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2023 - 15:48

Zandb merkt ergens op dat het niet uitvoeren van democratisch vastgestelde regels ondemocratisch is. Je angst om regels selectief te handhaven is problematisch.

oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 16:42

wtf, sleep je nu omroep zwart erbij? Misselijk makend.

Jozias2
Jozias229 apr. 2023 - 19:41

@karin Ik heb inderdaad omroep zwart nooit bekeken net als de rest van Nederland. Netzoals ik ON ook niet kijk. En als iedereen die hier commentaar levert op ON wel kijkt (of commentaar levert zonder het ooit gezien te hebben) dan houden ze het zelf in stand. Voor de liefhebber: https://open.spotify.com/show/503CchMnqtRkHwRIl2iCNH

Olav Meijer
Olav Meijer30 apr. 2023 - 9:42

@ Jozias: [Wat dat betreft kan men een voorbeeld nemen aan omroep zwart: geen relevante programma’s, geen kijkers, geen ophef, geen gedoe. Dat ook dit wordt betaald uit publieke middelen hoor je bijna niemand over.] Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Omroep Zwart is niet discriminerend, racistisch, haatzaaiend, enz., terwijl ON voortdurend grenzen van dit soort betamelijkheid overtreedt, om het eens vriendelijk uit te drukken. Je zegt dat je nooit naar uitzendingen van deze omroep (Zwart) kijkt, maar meent toch een oordeel erover te kunnen hebben. (En inderdaad, ik heb af en toe wel eens naar ON gekeken, juist om er wél een oordeel over te kunnen hebben! Zo heb ik op dezelfde dag, waarop die Raisa Blommestijn dat beruchte "anti-blankracismefimpje" becommentarieerde, dat hier op Joop gemeld). Je bent totaal inconsequent.

Jozias2
Jozias230 apr. 2023 - 15:10

@olav Ik zeg alleen dat ON uit is op ophef. Juist door de ophef krijgen ze aandacht en kijkers. Het zou volgens mij effectiever om daar niet in mee te gaan en ze zo min mogelijk aandacht te geven. Daarbij komt de vergelijking met omroep zwart: geen ophef, geen aandacht en dus geen kijkers. ON heeft zo’n 120.000 kijkers. Dat staat gelijk aan 1,5 kamerzetel. Er is binnen de samenleving nu eenmaal een bepaalde groep idioten maar desondanks maken die wel deel uit van de samenleving en moet de npo de hele samenleving bedienen. De grens is wat mij betreft bij strafbare feiten. Dus die aangifte als ze iets strafbaars zeggen en besteed er verder zo min mogelijk aandacht aan.

TanteJuut
TanteJuut29 apr. 2023 - 11:46

Goed artikel. In mijn ogen eindigt de Vrijheid van meningsuiting met de Vrijheid van leugensverspreiding. Het kwaad schuwt namelijk geen enkele taktiek in het spel om de knikkers.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers30 apr. 2023 - 0:34

Dat lijkt me nogal totalitair, met maar weinig plek over voor het goeds. Het hele punt van de vrijheid van geloof en opinie is dat men niet arbitrair vervolgt kan worden door de staat voor een expressie. Wie maakt bij jou uit wat een leugen is en hoe ga je de wereld van leugens verschonen? Zelfs de meeste islamistische fundamentalistische wetgeving laten ruimte voor WAT kunst en romannen. Waar leg jij de lijn tussen wat wel en wat niet waar is, en hoe ga je dat verzorgen? Mischien verwar je het recht van vrijheid van geloof en opinie met de plicht om een onzin station ook in stand te houden? Die laatste is er namenlijk helemaal niet.

Rob12342
Rob1234229 apr. 2023 - 10:51

Wederom een narratief van onvrijheid van Ticu. Alleen door Ticu gewenste uitingen zijn toegestaan, alle andere verboden. Fijne maatschappij heeft Ticu in gedachten.

5 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 11:54

Dat jij drogredenaties om iets wat fout is geen probleem vindt zegt eerder iets over jou.

Jozias2
Jozias229 apr. 2023 - 14:29

@oproerkraaier Nou als je dit schrijft; “ Pam noemt het een kwestie van tolerantie. Echter, de grote filosoof Mihai Martoiu Ticu definieert tolerantie als slechts een onvoorwaardelijke onthouding van ondraaglijke druk op anderen” dan ben je niet heel serieus te nemen toch?

oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 15:00

jozias, Ik kan me van dat stuk niet voorstellen dat hij dat zelf geschreven heeft maar op zich is het niet relevant. Jij gebruikt het om on te verdedigen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2023 - 15:41

Hij verwijst naar de Europese rechtspraak over dit onderwerp dat die vrijheid in bepaalde gevallen kan beperken. Je overschatting van Ticu's invloed op het Europese Hof is lachwekkend. Ticu heeft inderdaad een prettiger samenleving voor ogen dan Rob de Zoveelste

Olav Meijer
Olav Meijer29 apr. 2023 - 15:48

Rob12342 @ Rob12342: [Wederom een narratief van onvrijheid van Ticu. Alleen door Ticu gewenste uitingen zijn toegestaan, alle andere verboden.] Beter kan je niet aangeven, dat je er totaal niets van begrepen hebt. @ Jozias: De schrijver was natuurlijk ironisch over zichzelf. Verder legt hij de letterlijke betekenis van "tolerantie" uit. Niets mis mee. "Tolerantie" vind ik zelf ook een verkeerd woordgebruik voor waarom het in wezen gaat. NL. niet om "verdragen", maar om accepteren en respecteren.

oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 9:53

(extreem) rechts grossiert in drogredenaties. Het is de enige manier waarop ze hun drek kunnen rechtvaardigen.

5 Reacties
Rob12342
Rob1234230 apr. 2023 - 10:05

En kraaiertje grossiert in het uitbraken van niet ter zake doende narratieven. Dat dat steeds lukt is dan wel weer knap. Zo kan de linkse drek verkocht worden.

oproerkraaier
oproerkraaier1 mei 2023 - 2:05

Rob, omroep ON is rechts. Noemt u even een links equivalent?

Rob12342
Rob123421 mei 2023 - 8:49

Kraaier : omroep zwart

oproerkraaier
oproerkraaier1 mei 2023 - 13:33

hmm, het racisme spat er af.

oproerkraaier
oproerkraaier1 mei 2023 - 13:37

Rob heb je wel door dat je feitelijk zegt dat racisme iets rechts is?

Mathijsco
Mathijsco29 apr. 2023 - 9:48

Ik heb het even opgezocht: Nederland kent 17.842 933 inwoners. Volgens stichting Kijkonderzoek trok Ongehoord Nederland gemiddeld 138.000 kijkers. Conclusie: auteur geeft omroep Ongehoord Nederland een stem.

1 Reactie
oproerkraaier
oproerkraaier29 apr. 2023 - 11:33

nee, mathijs. Hij wind zich op over mensen die die fascistoïde omroep wit wassen.