Zembla

Provinciale adviescommissie: 'Leg Chemours voorlopig stil'

18-09-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1088 keer bekeken
  •  
PFAS Chemours water 2

De commissie die de provincie Zuid-Holland van onafhankelijk advies voorziet, vindt dat de Chemours-fabriek in Dordrecht voorlopig stilgelegd moet worden. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in een brief aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Woensdag vergadert het Zuid-Hollandse provinciebestuur over de situatie rond Chemours.

De PAL is een onafhankelijke commissie die bestaat uit dertien deskundigen. Deze commissie voorziet de provincie van advies over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doet de PAL zowel op verzoek van de Staten als op eigen initiatief.

Uitstoot naar nul

Enkele dagen voor de Statenvergadering waarin mogelijk besluiten worden genomen over Chemours, dat jarenlang de omgeving heeft vervuild met de uitstoot van grote hoeveelheden PFAS, heeft de PAL een brief met negen "aandachtspunten" gestuurd. "Zorg dat de uitstoot van PFAS van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht", is het eerste punt. Het tweede advies van de PAL is nog dwingender: "bewerkstellig dat de productie van Chemours stil wordt gelegd, totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is".

De commissie wijst op het voorzorgsprincipe, iets wat diverse partijen in de Staten ook al benoemden tijdens de recente hoorzittingen over Chemours. Zij willen dat de fabriek pas een vergunning krijgt om in het productieproces bepaalde chemische stoffen te gebruiken als daarvan is aangetoond dat ze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. De PAL roept ook op om continu bij Chemours te meten wat in de lucht, de bodem en het water wordt uitgestoten, in plaats van periodiek of incidenteel.

Download de brief van PAL:

Tweede Kamer

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte er tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer afgelopen week voor dat het voorzorgsbeginsel veel zwaarder moet wegen dan nu het geval is. Gedeputeerde Stolk van de provincie Zuid-Holland zei in diezelfde vergadering: 'De bescherming van burgers moet beter. Veiligheid is niet altijd een vanzelfsprekendheid, het economisch aspect won vaak. En die balans moet echt anders.”

Overigens staan de rol van de PAL wel ter discussie in Zuid-Holland. De nieuwe coalitie - bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - vindt het adviesorgaan "overbodig" geworden, zo staat in het coalitieakkoord. Andere partijen in de Staten zien de PAL wel als een nuttig en belangrijk orgaan.

Voor de Statenvergadering van woensdag heeft een groot aantal partijen moties aangekondigd. Mogelijk gaan ze daarin het college oproepen om Chemours te sluiten of stil te leggen.

De PFAS-doofpot

Zembla kreeg het afgelopen jaar honderden documenten in handen over de manier waarop DuPont (nu Chemours) decennialang zweeg over de risico’s van de PFAS-variant PFOA voor mens en milieu. In ‘De PFAS-doofpot’ blijkt dat het bedrijf al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. De uitzending leidde tot veel verontwaardiging, bij politieke partijen en omwonenden. Sindsdien staat het onderwerp hoog op de politieke agenda.

Bron: ANP

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (4)

Dirk28
Dirk2827 sep. 2023 - 20:10

In Belgie werd de produktie van 3M weer stilgelegd toen bleek dat er teveel vervuiling is waarschijnlijk wegens lekken. Zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/09/22/3m-moet-opnieuw-productieproces-stilleggen-wegens-uitstoot-pfas/ Wil dat zeggen dat Vlaanderen nu het juiste doet of dat de vervuiling hier erger is? Overigens lees ik dat het gaat over pfas PFBA. Dat heeft geloof ik een lagere tijd dat om in het menselijk bloed bewaard te blijven. Niet dat het gezonder zou zijn in de natuur of eens het uitgestoten is uit het lichaam. De stoffen die in genX zitten hebben zelfs dat voordeel niet.

Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap
Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap24 sep. 2023 - 1:57

Dat deze fabriek niet onmiddellijk gesloten wordt is natuurlijk van de zoete, met alles wat er inmiddels bekend is. Als ik daar woonde begon ik een kort geding tegen de vergunningverlener vanwege het verzaken van de zorgplicht. Wie denken provincie en de Staat wel wie ze zijn, door zo met mensenlevens te spelen. Hetzelfde geldt voor Tata Steel en Chemelot. Het moet maar eens klaar zijn met het grote geld laten prevaleren boven de gezondheid van mensen

Wijdeveld
Wijdeveld18 sep. 2023 - 10:32

En moeten we nu aanemen dat de plaatselijke overheden er totaal niets van af wisten? Dat geloven we toch zelf niet. Dezen hebben samen met de bekende vervuilers van ons aller milieu gewoon meegedaan. Waarom: omdat ze blind waren voor alleen maar het geld en totaal géén inzicht hadden wat al die troep uiteindelijk met de bevolking zou doen. Deze overheden hebben de plaatselijke bevolking gewoon een rad voor de ogen gedraaid. Eigenlijk zijn het gewetenloze criminelen die van uit een wat andere hoek gewoon de zaak hebben belazerd. Zouden het dan toch psychopaten zijn want die hebben alleen maar met zichzelf te doen. Om maar te zeggen er lopen meer gekken los dan dat er in instellingen zitten. En wie zijn er nu gek??

Chris912
Chris91218 sep. 2023 - 9:14

Dat is klare taal! Een bedrijf dat bewust en bewezen vergif de wereld induwt moet natuurlijk per direct gestopt worden. Doe dat niet en ze proppen zo snel mogelijk en zoveel mogelijk de wereld in - zie ook de ultra-korte pfas keten die tot voor kort niet gereguleerd was en daarom massaal geloosd werd. Gooi er tenslotte nog wat persoonlijke verantwoording in voor de directie voor doelbewuste humanitaire misdaden en dan komen we ergens

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.