Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Graniet Import Benelux wil oud-milieuofficier Biezeveld voor rechter slepen

23-04-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
411 keer bekeken
  •  
biezeveld (1)

Het bedrijf Graniet Import Benelux BV (GIB) wil voormalig milieuofficier van Justitie, Gustaaf Biezeveld, persoonlijk aansprakelijk stellen voor “de geleden schade” van het bedrijf en de schade die het bedrijf “dreigt te gaan lijden”. Niet alleen naar aanleiding van Biezevelds uitspraken in Zembla maar ook voor zijn inbreng tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. GIB heeft dit in een brief aan Biezeveld laten weten. Tweede Kamerleden reageren verontwaardigd op de actie van het bedrijf.

In een zes pagina’s lange brief die Zembla in bezit heeft, noemt de jurist van GIB “de beschuldigingen” die Biezeveld in het rondetafelgesprek en in Zembla uitte, “ernstig” en “onrechtmatig”.

Biezeveld over productcertificaat
Biezeveld concludeerde in de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ dat GIB al jarenlang met een verkeerd productcertificaat werkt. De voormalig officier van justitie deed daarom tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer een beroep op D66-minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet in Over de Maas per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Volgens de advocaat van GIB zijn de beschuldigingen van Biezeveld niet onderbouwd en lijdt GIB hierdoor schade. Biezeveld krijgt van de advocaat van GIB een week de tijd om te besluiten of hij bij zijn beschuldigingen blijft.

Kamerleden: ‘schandalig en onacceptabel’
Zembla vroeg Kamerleden om een reactie. D66-Kamerlid Jessica van Eijs: “De Tweede Kamer nodigt regelmatig mensen uit om informatie en meningen te vragen. Het is belangrijk dat mensen dat vrijuit kunnen doen, zonder geïntimideerd te worden.”

SP-Kamerlid Cem Lacin noemt het “schandalig” en “onacceptabel” dat Graniet Import Benelux Biezeveld aansprakelijk stelt: “De heer Biezeveld is door de Tweede Kamer gevraagd om een position paper te schrijven en deze toe te lichten tijdens een rondetafelgesprek over het storten van granuliet in plassen. Het op deze manier angst zaaien en intimideren van de heer Biezeveld voor zijn deelname aan een parlementaire bijeenkomst staat gelijk aan het ondermijnen van onze democratie. Als in de Tweede Kamer niet meer openlijk gesproken kan worden over maatschappelijke kwesties, zijn we heel ver van huis. Deze zaak raakt het functioneren van de Tweede Kamer direct en ik vind dan ook dat de Kamer vierkant achter de heer Biezeveld moet staan. Mijn dringende oproep aan GIB is om het aansprakelijk stellen van de heer Biezeveld direct in te trekken en onze democratie en de Tweede Kamer te respecteren.”

GIB noemt reactie Kamerlid Lacin ‘spijtig’
GIB lijkt niet van plan gehoor te geven aan de oproep van Lacin en zegt in een reactie: “Als wij het goed begrijpen, is de heer Lacin van mening dat GIB de democratie ondermijnt door de rechter om een oordeel te vragen, in dit geval een oordeel over de ernstige beschuldigingen van de heer Van Biezeveld jegens GIB. Het is spijtig dat de heer Lacin dit zo ziet. Een oordeel vragen aan de rechter is, in de optiek van GIB, juist het benuttenvan onze democratie, niet het ondermijnen ervan. De heer Van Biezeveld zelf lijkt dit ook zo te zien. Hij wil immers dat de rechter uitspraken doet over zijn beschuldigingen. Daarom riep hij in de Tweede Kamer op tot het doen van aangifte tegen GIB.”

Ook GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger is verontwaardigd over de actie van Bontrup. “Ik ben blij dat er experts zijn die lastige, verborgen kwesties aan de kaak stellen. Hoe moeilijk dat is blijkt wel uit het feit dat het bedrijf Bontrup (het bedrijf GIB is onderdeel van concern Bontrup, red.) hem nu wil dwingen tot excuses. Als Tweede Kamer willen we kunnen controleren wat er nou precies gebeurd is, daarbij hebben we mensen nodig die hun mond durven open te doen.”

Biezeveld over brief
Biezeveld zegt zelf over de brief: “Het past een bedrijf niet een onafhankelijk deskundige die door Zembla en de Tweede Kamer is gevraagd een oordeel te geven in een omstreden kwestie, onder druk te zetten om iets recht te praten dat volgens die deskundige krom is. De directie van Graniet Import Benelux BV heeft twee kansen voorbij laten gaan om in persoon te reageren op mijn oordeel over granulietafval; namelijk door niet deel te nemen aan de Zembla-uitzending (6 februari jongstleden) en het rondetafelgesprek van de Kamercommissie voor I&W (9 maart jongstleden).”

GIB stuurde ook brieven naar Zembla en gemeenteraad
Niet alleen Biezeveld, maar ook Zembla heeft een brief van GIB ontvangen. Het bedrijf dreigt daarin de zaak voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek. Ook Zembla wordt aansprakelijk gesteld voor schade die het bedrijf zou hebben geleden.

GIB stuurde daarnaast nog een brief naar alle leden van de gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal. Ook die brief heeft Zembla. In de brief wordt uiteengezet waarom er sprake zou zijn van negatieve framing door Zembla en deskundigen zoals Gustaaf Biezeveld. “Het frame is dus: granuliet is fout, de leverancier is fout, RWS is fout, de minister zit fout, de Tweede Kamer ziet het niet goed, het materiaal is geen grond en niet schoon, er wordt niet geluisterd naar de bevolking. Uw gemeente heeft er tot nog toe voor gekozen deze beeldvorming te bevestigen.” Vervolgens beschuldigt het bedrijf wethouder Ans Mol ervan dat zij ofwel “de feiten niet wil zien” of dat ze de “onrust blijft aanwakkeren door de feiten te ontkennen.”

Wethouder noemt GIB ‘drammerig’
Wethouder Mol zegt juist uit te voeren wat de gemeenteraad van haar heeft gevraagd: er alles aan doen om de stort van granuliet in Over de Maas zo snel mogelijk te stoppen. “We worden al langere tijd lastiggevallen door het bedrijf op een zeer drammerige manier. Zij willen bepalen wat wij moeten doen. Daar gaan we niet in mee. En dat vinden ze niet fijn. Er staan allemaal aantijgingen in de brief die we direct kunnen weerleggen. Ik vind het een hele vreemde actie van Bontrup.”

De woordvoerder van GIB probeert verderop in de brief de raadsleden aan te spreken op hun schuldgevoel: “Er is inmiddels veel schade aangericht, ook door uw gemeente. Die schade beperkt zich niet tot financiële schade en reputatieschade, maar reikt ook tot een bijna onbeheersbaar geworden onrust onder uw inwoners. De agressie op sociale media is net zo groot als disfunctioneel en niet zelden verwerpelijk.”

De brief eindigt met de een laatste aanbod van GIB aan de raad en wethouder om met het bedrijf “goed in gesprek te gaan”.
Ans Mol: “Bontrup gaat het eerst bij mij proberen, maar van mij krijgen ze niet hun zin. Vervolgens krijgen de ambtenaren van onze gemeente de wind van voren van het bedrijf. En nu stappen ze naar de gemeenteraad met deze brief. Een beetje de tactiek van een klein kind: ik krijg m’n zin niet dus ik ga het zo proberen. Het zegt wel iets over dit bedrijf. Laat ik het daar maar bij houden.”

GIB betreurt dat Mol niet in gesprek wil
GIB zegt in reactie op Mol: “Als wij het goed begrijpen, ervaart wethouder Mol het als drammerig dat GIB met de gemeente wil spreken over de aard en kwaliteit van granuliet. De gemeente doet met regelmaat uitspraken over granuliet die feitelijk onjuist zijn. GIB heeft de wethouder uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. De wethouder heeft gezegd geen gesprek met GIB te willen. Evenmin wil zij kennisnemen van de (onafhankelijke) expertrapporten over granuliet. GIB betreurt dit, maar heeft de gemeente laten weten dat de deur voor constructief overleg open blijft staan. Het is spijtig dat mevrouw Mol dit als drammerig ervaart.”

Van Veldhoven erkent conclusie team deskundigen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stuurde vorige week nog een brief naar de Kamer over de granulietstort. Daarin erkende zij voor het eerst dat een Implementatieteam met allerlei deskundigen in juni 2019 tot de conclusie is gekomen dat granuliet geen grond is. In eerdere brieven aan de Kamer verwees Van Veldhoven wel naar de bijeenkomst van het Implementatieteam, maar werd het oordeel van het team weggelaten. Van Veldhoven laat in de laatste Kamerbrief weten dat het advies van het Implementatieteam is meegewogen, maar dat uiteindelijk toch is besloten om granuliet als grond te blijven beschouwen.

Wethouder Ans Mol zegt over de Kamerbrief: “Het is voor het eerst dat de minister nu toegeeft dat ze inderdaad negatief geadviseerd is door een grote groep deskundigen. Dat is dus een bevestiging van de uitzending van Zembla. Vervolgens heeft ze niets met dat advies gedaan. Het is zeer ongebruikelijk dat je zo’n advies naast je neerlegt. Daarom willen we weten wat daarvoor de reden is geweest. Een antwoord daarop hebben we nog steeds niet.” 

Handhaving
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdagmiddag besloten niet handhavend op te treden, omdat er volgens het ministerie geen overtredingen zijn geconstateerd met de stort van granuliet. De gemeente West Maas en Waal had het ministerie via een officieel handhanvingsverzoek gevraagd de granulietstort stil te leggen. De gemeente zegt het besluit van het ministerie te bestuderen en zich te beraden op mogelijke vervolgstappen.

Update 12-05-2020:
In het Kamerdebat over granulietstort van 12 mei 2020 heeft minister Van Nieuwenhuizen gereageerd op het aansprakelijk stellen van Biezeveld. De minister zei het met Kamerleden eens te zijn "dat iedereen die hier te gast is vrijheid van meningsuiting heeft en dat daar geen repercussies op mogen volgen". Wat Nieuwenhuizen betreft moet de rechter daar goed naar kijken: "dat iedereen hier vrijuit moet kunnen spreken", aldus Van Nieuwenhuizen.

Kijk 'De afvaldump door Rijkswaterstaat':

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.