Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Opnieuw verbod afschieten smienten Zuid-Holland

  •  
13-11-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Smienten

© Smienten, fotograaf: belterman

Voorlopig mogen er nog geen smienten afgeschoten worden in Zuid-Holland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld, net als vorig jaar. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen tegen dit voornemen van de provincie. Het aantal smienten is al jarenlang aan het afnemen.

Weerstand

In november 2017 besloot de provincie Zuid-Holland om het afschieten van smienten toe te staan vanwege de schade aan de landbouw die de eenden zouden veroorzaken. Er ontstond veel weerstand. Ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar Provinciale Staten tegen het besluit. Later oordeelde de bestuursrechter dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is. En dat het afschieten de slinkende smientenpopulatie in gevaar kan brengen.
De rechtbank oordeelt nu dat de provincie de gebreken die de rechter constateerde in de uitspraak van vorig jaar nog niet heeft hersteld. Daardoor bestaat er nog steeds geen goed beeld van de invloed van het afschot op de staat van instandhouding van de smient. Ook heeft Sovon de staat van instandhouding van de smient als (matig) ongunstig beoordeeld. Als gevolg van de uitspraak mag mogen de vogels niet worden afgeschoten in afwachting van het verdere verloop van de beroepsprocedure van de natuurorganisaties. Vogelbescherming en de NMZH zijn erg blij met deze uitspraak.

Natuur voor vogels

Fred Wouters van Vogelbescherming sprak zich eerder al uit: "Vogels schiet je niet af, soorten waar het niet goed mee gaat schiet je al helemáál niet. Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland. In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij dat de rechter heeft geoordeeld dat de smienten voorlopig niet mogen worden geschoten."
Smienten overwinteren in groten aantallen in Nederland. Nederland heeft daarmee een belangrijke functie voor de populatie, die na de eeuwwisseling fors is afgenomen. Om die reden zijn Vogelbescherming en de NMZH, mede namens een groot aantal andere organisaties, van mening dat het ontoelaatbaar is om smienten te doden.
Bron: Vogelbescherming, Nature Today
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.