Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wouter de Been

Rechtstheoreticus, politiek filosoof en Amerikanist
Wouter de Been was sinds 2008 postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2009 werkte hij er aan een onderzoeksproject over conflicten in de multireligieuze samenleving. In dit project wordt geprobeerd tot een meer dynamische en open interpretatie te komen van klassieke idealen als neutraliteit, scheiding van de kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Sinds 2020 is hij niet meer verbonden aan de Erasmus School of Law

Artikelen