Joop

Lessen uit Brexit voor Baudet

  •  
30-03-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
77 keer bekeken
  •  
Thierry_Baudet_(4)

© cc-foto: Wikipedia

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze inmiddels ontdekt dat een terugkeer naar de gloriedagen van het Empire niet op het keuzemenu van reëel bestaande alternatieven staat
Als de carrière van iedere politicus eindigt in mislukking, zoals een Engels wijsheid claimt, dan eindigt iedere populistische beweging wellicht in farce. Voordat Thierry Baudet, de nieuwe lieveling van populistisch rechts, zijn plannen voor een Nexit en een terugkeer naar volbloedige nationale soevereiniteit serieus ter hand neemt, zou hij er goed aan doen lering te trekken uit de volledige ontsporing van Brexit, een project dat de Britse journaliste Marina Hyde onlangs treffend kenschetste als een “ reenactment of the Cuban Missile crisis by the Teletubbies.” Baudets plannen voor Nederland hebben een grote verwantschap met de Engelse nostalgie naar “splendid isolation” ― de onverwaterde soevereiniteit uit de glorietijd van het Britse Imperium waar grote groepen Engelsen naar lijken terug te verlangen. In een tijdperk van internationale economische, technologische en politieke verwevenheid is dat een streven dat, op het moment dat het in contact komt met de realiteiten van de 21 ste eeuw, gedoemd is te desintegreren in het soort politieke chaos dat we nu aan de overkant van het Kanaal zien. De onhaalbare verwachtingen die in de wens voor een Brexit besloten liggen, hebben een diepe systeemcrisis veroorzaakt.
Voormalig Brits EU-ambassadeur Ivan Rogers noemde Brexiteers schamper “the right honourable members for the 18 th century.” ( Nine Lessons in Brexit , 2019 p. 31). De gloriedagen van Nederland liggen nog verder achter ons dan die van het Verenigd Koninkrijk. Baudet zou dan ook met meer recht “zijne excellentie voor de 17e eeuw” genoemd kunnen worden. Beelden zeggen hier meer dan woorden. Op de website van het FvD staat bij het partijstandpunt over “soevereiniteit” het 17 e -eeuwse schilderij van Jan Asselijn, “ De Bedreigde Zwaan ,” die zijn eieren beschermd tegen een aanzwemmende hond, een beeltenis die vaak als een politieke allegorie wordt gezien van de bescherming van de Republiek tegen haar externe vijanden. De webshop van de FvD verkoopt een poster voor leden van zijn jongerenvereniging met het vlaggenschip de Aemilia dat Nederland verdedigde tegen de Spanjaarden aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog. “Making our oikos great again,” lijkt voor Baudet vooral een terugkeer naar de Gouden Eeuw in te houden. Hoe dergelijke beelden van nationale splendeur vertaald moeten worden naar een verweven wereld beheerst door grote multinationale handels- en reguleringsblokken, mondiale informatie- en communicatienetwerken, multinationale bedrijven met just-in-time transportketens, wispelturige mondiale kapitaalstromen en een hypermobiele wereldbevolking is niet helemaal duidelijk.
In het Verenigd Koninkrijk hebben ze inmiddels ontdekt dat een terugkeer naar de gloriedagen van het Empire niet op het keuzemenu van reëel bestaande alternatieven staat. Van de euforie van 2016 is niets meer over. Nog maar 6 procent van de Britse burgers, ― en, ja, dat betreft zowel de voor- als de tegenstanders van Brexit, ― gelooft dat Brexit een goede overeenkomst voor Groot Brittannië zal opleveren. Er staan voor de Britten in 2019 geen zoete broodjes op het menu, maar, zoals de Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk al in 2016 waarschuwde, alleen zout en azijn. Niemand heeft het nog over de nieuwe kansen en de prachtige deals die een Brits vertrek uit de Europese Unie zouden opleveren. De nieuwe munt die zou worden geslagen om de herwonnen onafhankelijkheid te gedenken is inmiddels afbesteld. Premier Theresa May is al haar gezag kwijt, en de leden van het Britse Lagerhuis proberen nu uit wanhoop onderling zelf een alternatief te vinden voor haar impopulaire plan. De kans daarop is niet groot gezien de enorme verdeeldheid en het grote aantal alternatieven dat voorligt ― een harde Brexit, geen Brexit, Canada plus, Noorwegen plus, Gemeenschappelijke markt 2.0, een tolunie, een Brexit referendum, of toch het voorstel van May. Het echec doet denken aan Rechters 21:25 in het Oude Testament: “In die dagen was er geen koning in Israel: eenieder deed wat juist was in zijn ogen.”
Het wordt nog interessant om te zien wie allemaal de schuld in de schoenen geschoven zullen krijgen voor de Brexit-fiasco. Theresa May zal ongetwijfeld het gezicht worden van deze nationale vernedering. Haar tekortkomingen als politicus ― gebrek aan flexibiliteit, charme, en creativiteit ― zijn pijnlijk aan het licht gekomen in de manier waarop ze Brexit heeft vormgegeven, maar ze is ook op pad gestuurd met een onmogelijke opdracht. De Brexiteers zullen de Remainers verder afschilderen als een vijfde kolonne van saboteurs en de Europese Unie verwijten dat ze Groot-Brittannië hebben willen straffen en vernederen. (Afhankelijk van het argument dat ze willen maken is voor de Brexiteers Europa een almachtige, bureaucratische dwingeland die de vrijheid van nationale staten knevelt, dan wel een falende en ineffectieve organisatie die op het punt staat te imploderen. Tijdens het referendum overheerste vooral het laatste beeld ― het VK moet uit de EU voordat de boel instort, ― nu vooral het eerste ― Brexit loopt spaak omdat de oppermachtige Europese superstaat ons geen succes gunt.) Niettemin zal de Brexit-deconfiture onvermijdelijk ook op de Brexiteers afstralen. Zelfs voor beroepsquerulanten en pompeuze blaaskaken is algehele nationale vernedering geen goede look.
Maar uiteindelijk is de schuldvraag niet zo interessant. De grondoorzaak voor het falen van Brexit is niet het handelen van deze of gene leider of groepering, maar vooral dat miljoenen Britse burgers voor een plan hebben gestemd dat op geen enkele manier in de realiteit verankerd is. Als de kiezers voor een paars gestreepte eenhoorn kiezen die het volkslied kan hinniken, dan zal die keuze onherroepelijk tot een teleurstelling leiden. Je kan niet én je eigen gang willen gaan, én je wederzijdse economische afhankelijkheden met andere landen vergroten met fantastische nieuwe handelsovereenkomsten. Je kan niet én terug naar een geborgen verleden met gelijkgestemden én vooruit in een diverse en dynamische wereld die steeds meer vervlochten raakt. De les die Baudet uit Brexit kan trekken is dat hij zijn plannen beter kan opbergen in een mooie, klimaat-gecontroleerde vitrinekast op het partijbureau, dan ze echt bloot te stellen aan de gure winden van de politieke en economische realiteit. In die vitrinekast zullen ze hun intense boreale glans behouden en kunnen zijn kiezers zich nog jaren vergapen aan hun schoonheid. Ondertussen kan Baudet zich tevredenstellen met de gedachte dat hij het partijkartel van zelfverrijkende carrièrepolitici bestrijdt door ze hun zetels één voor één te ontzeggen en zelf bezet te houden, en door ze hun schadeloosstellingen en onkostenvergoedingen geleidelijk te ontnemen en zelf te incasseren. Het is een opoffering, maar Baudet kan dat werk niet alleen aan de PVV overlaten.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (99)

pvvuuren
pvvuuren3 apr. 2019 - 15:31

Er is niets vermakelijks aan het Brexit-traject. Een verslaggever met leedvermaak is nauwelijks onpartijdig te noemen. Het is een schande. Het hele traject is typerend voor de huidige generatie zelfingenomen politici van de EU. Het eerste traject in jaren met een harde einddatum en er komt niets van terecht.

1 Reactie
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker3 apr. 2019 - 18:09

En hoe moet de Brexit dan volgens jou vormgegeven worden. No deal = no problem? En dan maar een harde grens tussen Ierland (EU) en Noord Ierland (geen EU? Je insinueert van alles ("huidige generatie zelfingenomen EU politici) maar gaat met geen woord in op de problemen die een brexit veroorzaken.

Frits Jansen
Frits Jansen2 apr. 2019 - 16:47

Baudet waant zich een genie, en voelt zich vast uitgedaagd om aan te tonen dat een land ook zonder gedoe de EU kan verlaten. Politiek maakt meer kapot dan je lief is.

RudolfRendier
RudolfRendier1 apr. 2019 - 11:05

Waar staat eigenlijk dat Forum voor Democratie een NEXIT wilt? Volgens mij zijn de standpunten met betrekking tot de EU: Een referendum over voortzetting van Nederlands lidmaatschap aan de Eurozone. Een referendum over voortzetting van de open grenzen en het vrije, ongecontroleerde verkeer van personen binnen de Unie. Een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Hierbij zie ik drie verschillende dingen: Nederlands lidmaatschap aan de Eurozone, lidmaatschap aan de Europese Unie en voortzetting van vrij verkeer en open grenzen binnen de EU welk allen bepaald worden door een referendum. Stel dat Forum voor Democratie plotseling 76 stemmen krijgt en hun programma zonder compromisse kan starten. Ligt dan nog steeds niet de keuze bij de kiezer en is die keuze niet uitgebreider dan een simpele NEXIT of niet? Het enigste punt waar Forum voor Democratie zich wel hardop tegen uitspreekt is verdere uitbreiding van de EU. Maar uitbreiding van de EU staat volgens mij niet synoniem voor uittreding uit de EU. "De les die Baudet uit Brexit kan trekken is dat hij zijn plannen beter kan opbergen in een mooie, klimaat-gecontroleerde vitrinekast op het partijbureau, dan ze echt bloot te stellen aan de gure winden van de politieke en economische realiteit" Waarom zou een poltici met het uitdragen van standpunten waarbij de vraag via een referendum wordt weggelegd bij de kiezer deze plannen moeten opbergen? Want mij lijkt juist dat als men kijkt naar de huidige politiek een economische realiteit de vraag om referenda nog nooit groter is geweest.

4 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot1 apr. 2019 - 16:09

'Waar staat eigenlijk dat Forum voor Democratie een NEXIT wilt? ' Dat had je de afgelopen maanden overal kunnen lezen en horen. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/baudet-corrigeert-partijgenoot-forum-voor-democratie-wil-wel-een-nexit~b8909052/

Libertain
Libertain2 apr. 2019 - 6:23

("Waar staat eigenlijk dat Forum voor Democratie een NEXIT wilt?") Begrijpelijke vraag, ben je zeker pas kort geleden in ons land aangekomen. Feel free om vragen te stellen, zullen we proberen om je zo goed mogelijk met ons land bekend te maken.

Frits Jansen
Frits Jansen2 apr. 2019 - 17:10

Maar de EU moet heel snel worden uitgebreid met Oekraïne. Ben u er wel eens geweest? Het land voelt Europeser dan Europees. Oorlog op het grondgebied is ook geen argument meer nu een oorlog in Ierland onvermijdelijk lijkt.

Frits Jansen
Frits Jansen6 apr. 2019 - 12:11

Als de schermutselingen in het oosten van Ukraïna een keer voorbij zijn moet dat land natuurlijk ook in de EU komen, het is nota bene een christelijk land. Dat geldt ook voor Georgië. Meestal wordt dat land al tot Azië gerekend maar Georgiërs zeggen dat bij hun juist Europa begon.

korheiden2
korheiden21 apr. 2019 - 10:13

De Britten weten zelf ook wel dat de dagen van het Empire voorgoed voorbij zijn. De huidige problemen rond de Brexit worden gedeeltelijk door hen zelf veroorzaakt, men is tot op het bot verdeeld. Dat zegt m.i. weinig over de pro's en cons van een Brexit. Natuurlijk, er moet van alles geregeld en er zijn nadelige gevolgen, vooral in de eerste jaren. Maar in feite weet niemand hoe dat op de lange duur uitpakt. Ik denk dat een Nexit absoluut niet aan de orde is, maar een kritischer houding t.o.v. de EU kan geen kwaad. Het is mij een raadsel hoe er in dat ene Europa onderling zulke grote verschillen zijn. De AOW-leeftijd bijvoorbeeld is in vele EU-landen 65 of lager. De BPM-belasting bestaat alleen in ons land. Geen enkel ander land gaat van het gas af. Een verstandig en welvarend land als Denemarken doet niet mee met de Euro en heeft ook t.a.v. het opnemen van immigranten zelf zeggenschap gehouden. Nexit : nee. Kritisch lidmaatschap : ja.

Pa Pinkelman2
Pa Pinkelman21 apr. 2019 - 5:40

Het begint een beetje vermoeiend te worden om een discussie te voeren als je opmerkingen steeds niet geplaatst worden. Het is ook heel moeilijk om je aan de huisregels te houden als het niet eens zijn met iemand al als kwetsend gezien wordt. Ik probeer het nog eens..... Baudet kan nog niets zien, want er is nog geen Brexit, er is een overgangsperiode en zoals altijd in overgangsperiodes is het een puinhoop. Is ook wel logisch, je kan je tuin niet compleet veranderen zonder deze eerst overhoop te gooien. Overige feiten laat ik verder wel buiten beschouwing, want wie weet kwets ik er wel een special snowflake mee.

5 Reacties
Spin2
Spin21 apr. 2019 - 7:12

Helaas herkenbaar....

Robbels
Robbels1 apr. 2019 - 7:56

'Het begint een beetje vermoeiend te worden om een discussie te voeren als je opmerkingen steeds niet geplaatst worden.' - Ik kan andere redenen bedenken dan het kwetsen van 'special snowflakes'. Maar daar gaat het niet over. On topic: 'Is ook wel logisch, je kan je tuin niet compleet veranderen zonder deze eerst overhoop te gooien.' - Over het algemeen maakt men eerst een plan voordat men de tuin overhoop gooit. Wat komt er voor in de plaats? Wat kost dat? Wat vinden de buren? Mag het volgens de regels? Wie gaat het doen? Hoe lang gaat het duren? etcetera etcetera. - Dat plan bestond voor Brexit uit compleet onrealistische en buitensporige edoch prachtige vergezichten. Alsof je een panoramisch viewpoint over de Grand Canyon kunt realiseren in je rijtjeshuisachtertuin van 4 bij 7 meter. Brexit lijkt op een politieke variant van 'Help mijn man is klusser' met Baudet vreemdgenoeg als bewonderaar van de gecreeerde chaos-zonder-einde-of-uitzicht.

Libertain
Libertain1 apr. 2019 - 8:21

("Baudet kan nog niets zien,..") Hiermee lijkt hij het klein broertje van Theresa May te zijn. Derhalve stevent hij als politicus naar puinhoop, net als May doet, afgezet tegen het feit dat de Europese banken en regeringen reeds maatregelen hebben genomen voor in het geval van Brexit. Dat wil zeggen dat de experten weten mogelijk heel veel over deze materie, terwijl vaste feit blijft dat Baudet behalve boreale obscurantiemse het wereld in te sturen, blijkbaar niet veel anders weet. Best gevaarlijke situatie voor onze democratie.

Pa Pinkelman2
Pa Pinkelman21 apr. 2019 - 10:01

@Robbels, onvoorziene omstandigheden zoals "backstabbing friends" zijn moeilijk te berekenen, echter vooralsnog. Ze zijn er nog niet, dus kan je er nog steeds niets van zeggen.

Robbels
Robbels1 apr. 2019 - 11:08

@ Pa Pinkelman 'onvoorziene omstandigheden zoals “backstabbing friends” zijn moeilijk te berekenen' - Onvoorzien? Meent u dat werkelijk? En 'project fear' (ik bedoel natuurlijk fact) dan? 'echter vooralsnog. Ze zijn er nog niet, dus kan je er nog steeds niets van zeggen.' - Natuurlijk wel! Ik wil bijvoorbeeld een degelijk uitgewerkt en solide plan zien voordat ik besluit ergens achter te gaan staan. Dat ontbreekt volledig! Waarom negeert u dat?

Libertain
Libertain1 apr. 2019 - 5:34

Moeten we zeker niet te hard zijn voor Thierry “Boreaal” Baudet zijn. Misschien is hij onze lang verwachte eigen Nederlandse evenbeeld van Theresa May. Zo vol goede bedoelingen waarbij geen praktische realisatie voor is. Moeten we hem en zijn aanhang de tijd gunnen om deze borealiteit te kunnen doorzien. Het boreale komt zo mooi tot uiting thans in Engeland, toch?

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen2 apr. 2019 - 17:14

"Boreaal" staat óók voor "borrelpraat". Maar dat kunnen ze na 23 pilsjes, pardon biertjes niet meer uitspreken op Sociëteit Minerva.

Roy2
Roy231 mrt. 2019 - 22:30

Oeps, Het had uiteraard Nederland, Frankrijk en Denemarken moeten zijn. (zwaar weekend)

Roy2
Roy231 mrt. 2019 - 22:27

Laten we dit gedoe rondom een eventuele Brexit vergeten en ons focussen op de feiten. Het referendum was uitgeschreven door een arrogante regering die vooraf dacht dat "remain" het wel makkelijk zou winnen. Dat bleek een grote vergissing. 66% van het Britse Parlement was toen al-en nu nog steeds- tegen een echte Brexit. Het volk had gesproken, democratie in de zuiverste vorm en toen had de regering en het BP een groot probleem. Met als resultaat dat we drie jaar lang naar een onwaarschijnlijke schetsvertoning hebben zitten kijken. Het scenario werd geschreven door Brussel en werd direct al goedgekeurd door May. Compleet lak hebbend aan de uitslag van het referendum, de wil tot zelfbeschikking en soevereiniteit van de Britten. Is het niet bijzonder merkwaardig dat het BP het nog steeds niet, op een enkeling na, heeft over het echte probleem? De Noord Ieren dus. De evidente reden daarvoor is om de show door te laten gaan totdat het moment komt dat alles en iedereen er doodziek van is. En dan zullen de Britse burgers de doodsteek krijgen. Niet letterlijk uiteraard maar die Brexit gaat er niet en nooit komen, zo durf ik te voorspellen. Dus beter gezegd: de democratie gaat de doodstraf krijgen. Zoals al het ook gebeurde in, naar ik meen, Frankrijk en Denemarken. De grondwet werd ons door de strot geduwd. Sommigen noemen dat landverraad en daar kan ik mij persoonlijk wel in vinden. De woede en frustratie onder de Britten zal niet onaanzienlijk zijn. De verantwoordelijke politici gaan daar een hoge prijs voor betalen maar dat nemen ze op de koop toe. Immers, wie heeft het nog over Balkenende? (CDA en de coalitiegenoten van die tijd) Bleef de oppositie uit protest 1 week weg uit de Tweede Kamer als alles zeggend statement? Werden er protestmarsen georganiseerd door de oppositie?

Claesz Pieter
Claesz Pieter31 mrt. 2019 - 19:43

Wat een onzin, men wil helemaal niet terug naar de tijd van het Empire. Men wil gewoon zeggenschap en autonomie over de wet- en regelgeving die er geldt. Is dat teveel gevraagd?

7 Reacties
Drunken Pumpkins2
Drunken Pumpkins231 mrt. 2019 - 23:31

Ja want het kan niet. Je kan nier zomaar in je eentje beslissen waf je wel en nief wil. De Europeese unie is een sterkere macht dan de UK en de EU zal geen voordeeltjes geven aan de UK als het de EU niks oplevert. Dat heet onderhandelen en de EU is de sterkere onderhandelaar. En dan hebben we het over een van de grootste economien van de wereld. Als Nederland uit de EU zou stappen dan zullen we net zo eindigen als Venuzuela met een gulden die geen klap meer waard is door hyperinflatie.

HM van der Meulen
HM van der Meulen1 apr. 2019 - 1:04

Die zeggenschap over de geldende wet- en regelgeving is er nu ook in het kader van de EU, want het UK heeft met al die regels en wetten zelf ingestemd. Wie is "Men" en met welk doel? "The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law, that is what the rule of law has done. Let us start looking at the rule of law realistically, not with that metaphysical complacency with which we always examined it before. When in all the nations of the world the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this." - Howard Zinn

Claesz Pieter
Claesz Pieter1 apr. 2019 - 7:46

"Ja want het kan niet. Je kan nier zomaar in je eentje beslissen waf je wel en nief wil. De Europeese unie is een sterkere macht dan de UK en de EU zal geen voordeeltjes geven aan de UK als het de EU niks oplevert. Dat heet onderhandelen en de EU is de sterkere onderhandelaar." Dat het niet kan is nu juist het grote ondemocratische probleem. Als je ergens voor kiest moet je er in principe ook onderuit kunnen. De EU is een wurgcontract met heel veel kleine lettertjes. Wij hebben ook in een referendum die EU-grondwet afgewezen, hebben tegen een associatieverdrag met Oekraïne gestemd, daar wordt uiteindelijk helemaal niks concreets mee gedaan, het wordt voor kennisgeving aangenomen en men gaat gewoon verder op oude voet en beschuldigd voorstanders van meer democratie in Europa juist van fascisme en wat dies meer zij, het is de omgekeerde wereld.

Claesz Pieter
Claesz Pieter1 apr. 2019 - 7:50

"Wie is “Men” en met welk doel?" Ik neem aan de Britten. Het doel? Meer autonomie, zeggenschap en uiteindelijk zingeving? Dat je het gevoel hebt als individu dat er niet enkel over je beslist wordt in een of andere Brusselse bachanaal fopparlement met feestcommissie.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 apr. 2019 - 16:15

'Men wil gewoon zeggenschap en autonomie over de wet- en regelgeving die er geldt.' Men wil het liefst uit Engeland https://www.youtube.com/watch?v=xvaG98Y6qbc

HM van der Meulen
HM van der Meulen1 apr. 2019 - 20:06

Claesz Pieter "Dat je het gevoel hebt als individu" Het gaat hier over de EU, niet over jouw psycholoog. Als die je niet van dat probleem kan afhelpen moet je een andere zoeken.

Claesz Pieter
Claesz Pieter2 apr. 2019 - 18:40

@HM: "Het gaat hier over de EU, niet over jouw psycholoog. Als die je niet van dat probleem kan afhelpen moet je een andere zoeken." Lekker op dreef HM, da's een ad hominem en tegen de huisregels, foei!

HM van der Meulen
HM van der Meulen31 mrt. 2019 - 19:36

frankie48 schrijft: "dat een groep mensen gaat terugverlangen naar de glorietijd van economische samenwerking in organisaties waarbij je niet bang hoeft te zijn voor hele stiekeme overdracht van soevereiniteit die het volk nooit gewild heeft?" Ik begrijp wel wat hij bedoelt, maar ik heb groot bezwaar tegen de formulering. Dat kan ik het beste duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Toen ik hier voor het eerst kwam, bleek dat het hele dorp botje bij beetje had gelegd voor een "repetidor" waardoor iedereen met een gewone antenne TV kon kijken. Na de verkiezingen kwam er een nieuwe burgemeester en opeens was de "repetidor" verdwenen en stonden de paraboolantenne's al klaar in de winkel van een gemeenteraadslid. Het probleem waar alles om draait is de controle van de macht.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 apr. 2019 - 8:13

HM van der Meulen Het probleem in een notendop!

HM van der Meulen
HM van der Meulen31 mrt. 2019 - 14:59

Mijnheer D: "Heb je het nieuws de afgelopen maanden niet gevolgd? Het Britse parlement stemde op alle 8 mogelijke alternatieven: NO,NO,NO,NO,NO,NO,NO & NO." Mijnheer D: "Het is totaal onverantwoord om mensen tussen Ja en Nee te laten kiezen over vraagstukken die wat ingewikkelder zijn dan een simpel Ja of Nee." Mijnheer D: "De Nederlandse bank volgde 1:1 het beleid van Duitsland omdat de Nederlandse Gulden min of meer gekoppeld was aan de Duitse Mark, zonder dat we enige inspraak hadden." In de Duitse grondwet is verankerd dat ook de Duitse regering ook geen enkele inspraak heeft op het gevoerde monetaire beleid. Mijnheer D: "Indien je volledig autonoom wilt zijn verlies je de voordelen van gemeenschappelijk beleid, een open markt en open grenzen." Als je volledig autonoom bent kun je ook besluiten tot samenwerking; het is niet zo dat het een het ander zou uitsluiten, dat is een drogreden. Persoonlijk ben ik niet voor en niet tegen de EU, want ik heb gewoon hele andere prioriteiten. Vanuit die andere invalshoek valt vooral op, met wat voor complete onzin voor- en tegenstanders hun gelijk proberen te halen. Als je de politici mag geloven dan zijn de landen van de EU volledig op "het ergste" -een harde brexit- voorbereid. Alleen in het land dat tot de brexit besloot is dat blijkbaar niet gelukt. Dat is dus een brevet van onvermogen voor de huidige conservatieve rechtse regering van het UK, die niet in staat blijkt om de wensen van de eigen kiezers op geordende wijze uit te voeren. De volgende vraag is of je de politici van de EU wel mag geloven, want de EU vertoont in meerdere opzichten behoorlijke barsten, maar dat is weer een ander verhaal.

Toon262
Toon26231 mrt. 2019 - 13:19

Als een lidmaatschap je niet bevalt kun je dat altijd opzeggen. Maar dan moet je niet zeiken dat je ook niet meer mee mag doen. En halverwege het seizoen krijg je ook je contributie niet terug. Dus laat die Britten toch gaan. Ze komen er vanzelf achter dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Ik heb altijd geleerd dat je alleen van binnenuit invloed kunt uitoefenen en veranderingen c.q. verbeteringen kunt bepleiten. Ze wilden met opgeheven hoofd vetrekken maar het wordt met de staart tussen de benen. Met handelsoorlogen als gevolg. Het lijkt Chamberlain wel.

1 Reactie
JanDuine2
JanDuine21 apr. 2019 - 6:50

Het probleem is dat "we" ze wel willen laten gaan, maar die Britten zelf er maar niet uitkomen!

Markzelluf
Markzelluf31 mrt. 2019 - 11:06

Zo nu en dan zet De Been in zijn betoog zichtbaar de ieonieknop aan, maar soms moet je maar raden of hij iets serieus bedoelt of niet. In elk geval - het Brexitproces loopt nog. Je moet dus erg voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, vooral omdat het nog volstrekt onduidelijk is wat er echt gaat gebeuren als de scheiding zicht heeft voltrokken. Zelfs dat valt niet precies binnen een korte periode ( zeg 2 jaar) vast te stellen. Zijn de brexiteers nu zo dom en de remainers slim maar met net te weinig? Best aanmatigend om dat te suggereren natuurlijk. Mijn advies (inderdaad ook aanmatigend): kijk gewoon hoe je er het beste van kunt maken

Krek
Krek31 mrt. 2019 - 8:44

Het is niet Baudet die de lering moet trekken uit de problemen rondom de Brexit, maar de kiezer. Gezien de website van het FvD wenst Baudet eerst de kiezer te raadplegen via referenda. Dit past ook in de directe democratie die Baudet voorstaat. Op hun website staat dat zij de volgende referenda wensen: - Een referendum over voortzetting van Nederlands lidmaatschap aan de Eurozone. - Een referendum over voortzetting van de open grenzen en het vrije, ongecontroleerde verkeer van personen binnen de Unie. - Een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het is dus -als Baudet zijn referenda krijgt- aan de kiezer om te laten zien dat er wat geleerd is van de Brexit.

4 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker31 mrt. 2019 - 10:00

@Krek Als er nu een ding is wat de Brexit laat zien is dat een referendum een ontzettend slecht instrument is voor dergelijke ingrijpende beslissingen. Gisteren gesymboliseerd door demonstranten die beweerden dat No deal = No problem. Het is totaal onverantwoord om mensen tussen Ja en Nee te laten kiezen over vraagstukken die wat ingewikkelder zijn dan een simpel Ja of Nee. Als je het nieuws in Engeland dagelijks volgt zou je dat inmiddels moeten begrijpen.

Krek
Krek31 mrt. 2019 - 14:16

Geachte heer Demesmaeker, Oh, ik kan het niet méér met u eens zijn. Ik ben fel tegen het referendum in elke verschijningsvorm. Een raadgevend referendum lijkt me onzinnig als aan de uitslag geen consequenties zitten, bij een correctief referendum achteraf is bij een negatieve uitslag een enorme hoop werk verspild en tijd verloren gegaan (terwijl je maar moet afwachten of een aanpassing wél door de kiezer wordt geaccepteerd) en een bindend referendum heeft (voor velen) weinig waarde wanneer slechts over marginale zaken mag worden meebeslist, en kan bij ingrijpende beslissingen gevolgen hebben waarbij pas later, na afkoeling van de stortvloed aan propaganda, spijt volgt. Ik lees hier echter al flinke tijd mee, en ik weet ook hoe vaak hier geroepen werd dat referenda prachtig zijn, wat een fantastisch instrument. Men ging vol op tilt toen het raadgevend referendum werd afschaft, en als men al vond dat het een goede zaak was, dan was het omdat een bindend referendum had behoren te zijn. Men voelde zich betutteld en niet serieus genomen, op een enkeling na, die net als ik, bijzonder blij was van het gedrocht raadgevend referendum af te zijn. Vandaar dat ik de humor er wel van inzie dat uitgerekend Baudet de kiezer mondig en vaardig genoeg acht om in een directe democratie mee te beslissen bij dit soort belangrijke zaken Ik ben het overigens niet met hem eens. Tegenover elke kiezer die zich inleest, staan tien anderen die hups achter hun leider aanrennen, of dat nu Baudet, Klaver, hun favoriete docent, de voorganger van de kerk, of wie dan ook is. Ik schat het gevaar van een bindend referendum dan ook honderden malen hoger in dan het gevaar dat de nazistaat wordt uitgeroepen. Politieke beslissingen als een X-factor showtje a la Brexit... Nee, liever niet.

Markzelluf
Markzelluf31 mrt. 2019 - 14:56

#Meneer. Moeten politici dan niet de keuze maken tussen ‘ja’. En ‘nee’? Daarnaast blijkt crowd sourcing prima te werken, dus waarom een referendum dan niet? En - voor nu - als laatste vraag: waarom Is het rechtvaardig om alle belangrijke beslissingen over te laten aan iemand die je niet ofmaar een beetje kent? Om het laatste te verduidelijken: Prast, ex-politica van D’66, stemde vaak anders dan haar fractie als het om dieren gaat. Dus je stemt op een ps-kandidaat (meestal fractievoorzitter). Die stemt weer op een partij voor de Eerste Kamer en die partij heeft weer iemand op de lijst die anders stemt dan het verkiezingsprogramma suggereert. En dat vind jij beter dan een referendum?

Sjef Peeters
Sjef Peeters3 apr. 2019 - 22:09

Je hebt gelijk. De burgers moeten weer de richting gaan aangeven, want de totaal losgeslagen EU onder leiding van die zuiplap maakt er een potje van, en onze eigen politici zijn alleen met zichzelf bezig.

Rearden5
Rearden531 mrt. 2019 - 8:29

Meneer Demesmaeker 30 maart 2019 at 22:55 Brexit ligt wel degelijk aan de EU en haar (fiscale) regelgeving. Vooral Europese regels tegen belastingontduiking (AEOI) en witwassen (AMLD) schieten de Britse Oxbridge&Eton elites, die prominent in de Panama-papers schitterden, in het verkeerde keelgat (Nederland roept nu dat het geen belastingparadijs is om dezelfde redenen). Ook de recente Troika Laundromat waar 80 miljard euro uit Rusland werd witgewassen is grotendeels via het Britse schaduwbankaire systeem gegaan (1). Buiten de EU kan het VK rustig verdergaan met schaduwbankieren. 1. https://www.theguardian.com/news/datablog/2017/mar/25/more-than-half-the-funds-laundered-in-a-major-russian-scheme-went-via-the-uk

frankie48
frankie4831 mrt. 2019 - 8:19

Dus geen goed idee, dat een groep mensen gaat terugverlangen naar de glorietijd van economische samenwerking in organisaties waarbij je niet bang hoeft te zijn voor hele stiekeme overdracht van soevereiniteit die het volk nooit gewild heeft?

5 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 mrt. 2019 - 8:43

In een notendop waar de onvrede en het chagrijn van veel W-Europese burgers zit. Onder het mom van harmonisatie en het oplossen van grensoverschrijdende schijnproblemen worden we sluipenderwijs een politieke unie ingerommeld. Indachtig de Catalaanse filosoof JC "je gaat het pas zien als je door hebt".

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker31 mrt. 2019 - 10:11

Intensieve samenwerking tussen landen met een gemeenschappelijke munt is onmogelijk zonder dat er gemeenschappelijke regels worden opgesteld voor het te voeren financiele beleid. Maar het is een illusie dat we voor de Euro/EU wel volledig autonoom waren. De Nederlandse bank volgde 1:1 het beleid van Duitsland omdat de Nederlandse Gulden min of meer gekoppeld was aan de Duitse Mark, zonder dat we enige inspraak hadden. En niet EU lid Zwitserland moet zich aan EU regels houden om van de voordelen van de markt te kunnen genieten, zonder dat ze enige invloed op die regels hebben. Indien je volledig autonoom wilt zijn verlies je de voordelen van gemeenschappelijk beleid, een open markt en open grenzen. De grootste leugen van de Brexit en Nexit aanhangers is dat ze ons willen doen geloven dat we uit de EU kunnen stappen, maar wel de voordelen van de EU kunnen behouden. In het VK kan je elke dat live op televisie zien dat dat toch niet mogelijk blijkt te zijn. Vandaar dat ze er niet uit komen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 mrt. 2019 - 13:08

@ Meneer Demesmaker Ik denk dat het merendeel van de FvD-stemmers zich wel degelijk beseft wat de voordelen van Europese samenwerking en de interne markt zijn. Op enkele kerntaken nationale autonomie inleveren is onontkoombaar en acceptabel, maar de EU heeft de intrinsieke neiging om zich als een bestuurlijk "Rupsje Nooitgenoeg" te gedragen en gaat zich met steeds meer beleidsdomeinen bemoeien.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 mrt. 2019 - 13:09

Excuus. "Demesmaeker" ipv maker

DaanOuwens
DaanOuwens31 mrt. 2019 - 15:37

@ frankie48 Jij schrijft: waarbij je niet bang hoeft te zijn voor hele stiekeme overdracht van soevereiniteit die het volk nooit gewild heeft? Een deel van de bevolking is daar helemaal niet bang voor. En wat is soevereiniteit ? Volgens mij iets dat voor een individuele burger totaal onbelangrijk is. Er leven 17 miljoen mensen in Nederland. Een totaal heterogene groep en enorme tegenstellingen op alle denkbare gebieden. Mensen willen de vrijheid hun leven naar eigen inzicht te regelen en niet een leven dat wordt ingericht door een toevallige meerderheid van die 17 miljoen als wenselijk wordt gezien. Dan liever een Europese unie met indirect stemrecht en de garantie dat ik niet wordt verplicht te doen wat mijn buren willen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 mrt. 2019 - 7:37

In TB's interview met "Die Weltwoche" nuanceert hij het FvD standpunt over de Nexit. Ik citeer "We’re not merely against the EU; we are also for European values, European culture, and European cooperation." Mijn interpretatie is dat hij niet "coute que coute" uit de EU wil stappen maar een gedownsizede unie voorstaat. Als de enige manier om dit te bereiken een Nexit is dan zal hij dit in het uiterste geval waarschijnlijk noodzakelijk en verantwoord vinden. Als dit de lijn wordt voor de verkiezingen voor het EP, voorspel ik een groot electoraal succes.

3 Reacties
Luneau
Luneau31 mrt. 2019 - 14:44

In datzelfde interview: "How do you want to implement this new immigration policy while you're a member of the EU? Well, that's why we want to leave the EU." En: "That's also why I don't say I want EU reform. and by the way I believe such reform to be impossible in the first place - David Cameron has clearly shown that. But we are not just against this or that aspect of the EU, this or that directive, we think the very philosophy that underlies it is wrong. The very idea that we should go beyond national identities and have some kind of “European” bureaucracy that manages our lives. Everything that is pertaining to the EU must therefore, in the end, be unraveled. The euro, the open borders, the common policies regarding fishing." Klinkt toch echt niet alsof hij voor een gedownsizede unie is...

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 mrt. 2019 - 19:14

@ Luneau Scherp! Daar heeft u idd een punt, dit stuk had ik niet gelezen [ik ga weer eens een nieuwe cursus snellezen volgen]. Hij wil dus kennelijk de EU niet hervormen maar naar een nieuw minimalistisch samenwerkingsmodel . Ik neem dat hij de komende maanden duidelijk zal maken hoe hij dit voor zich ziet.

LxGoodies
LxGoodies5 apr. 2019 - 11:40

Ja @Gadfly, DAN zal er electoraal succes volgen ! Alleen.. Baudet kan dat standpunt niet innemen, zonder zichzelf tegen te spreken en dus kiezersbedrog te plegen. Baudet sluit bij de kiezer aan, in het interview wat Luneau citeert.. Het gaat bij een groot deel van de Baudet-stemmers uitsluitend om immigratie. De teleurgestelde PVV'ers en VVD'ers. Wilders heeft niks bereikt, dus moet Baudet het proberen. Daar komt de winst vandaan. Alles wat immigratie kan beperken, ook het verlaten van de EU.. Echter, de taktische fout die alle anti-immigratie politici maken: de EU verlaten is schieten met een kanon op een mug en benadeelt je land veel erger dan je oorspronkelijke probleem. Het is niet te verkopen. Zeker niet voor Nederland doorvoerland ! Baudet kan dus maar beter zo snel mogelijk jouw verhaal overnemen. Hij zal je advies wel op prijs stellen denk ik (fluit-smiley)

toshiba
toshiba31 mrt. 2019 - 1:37

wat velen missen ,die de brexit becommentarieren en de brexiteers voor gek verklaren is dat ze maar niet snappen dat het niet om de economie gaat. [it is NOT the economy stupid] het gaat om gevoel van soevereiniteit. Nu in de huidige wereld, maar vroeger ook, was er nooit volledige soevereiniteit. je hebt altijd een ander nodig om handel te drijven, mee te leven etc. maar naarmate dit verder van iemand of een groep komt af te liggen [hiërarchisch] des te unheimlicher mensen zich gaan voelen. en dat is wat hier speelt. de afstand tussen de burger en Europa is te groot. Wie heeft er nu werkelijk affiniteit met het europarlement? Weinigen [kijk naar de opkomst cijfers] Net zo goed we weinig affiniteit hebben met PS omdat onduidelijk is wat hun rol is en ze behoorlijk onzichtbaar zijn voor de burger. [minimale media aandacht als resultante] de brexit gaat om het verbreken van een verbinding waar ze totaal geen affiniteit mee hebben. ook al heeft dat negatieve sociaal-economische consequenties. de consequenties zijn dan in elk geval het resultaat van hun eigen beslissing en niet die van derden. als voorbeeld: kijk hoe Nederland ineens de dupe kan worden van de WW regeling op Europees niveau. door de huidige europese regelgeving kan al bij meerderheid dit doorgevoerd worden ,terwijl dit voor West europese landen uitermate onvoordelig en onwenselijk is. Heel Nl staat dan op zijn achterste benen incluis de TK. En dat maakt duidelijk waar de brexiteers het om te doen is. Ook al betekent dat ze zich in het ravijn moeten storten. Het gegeven dat ze beleid opgelegd kunnen krijgen door instituten die zover van hun dagelijkse leven afstaan [ook al heeft veel EU beleid direct impacts op hun leven] is ondraaglijk geworden. dan maar met een stiff upper lip zich van de rotsen van Dover storten, maar dat is dan hun eigen beslissing. en al lijkt dat compleet irrationeel vanuit soc/ fin/economisch standpunt, het is volledig rationeel als je het beschouwd in de diep gevoelde wens naar soeverein kunnen handelen en beslissen.

3 Reacties
JasDon
JasDon31 mrt. 2019 - 8:57

Duidelijk verhaal waar ik mij graag bij aansluit. Denk aan de euro en de houding van Zuid Europese regeringen, we zijn overgeleverd aan ze. Of nu weer artikel 13 met de voorgestelde en in mijn ogen bizarre uploadfilter. Of de WW wetgeving die vanuit Europa wordt uitgebreid naar 6 maanden ontvangst in eigen land. Zelfs bepaalde uitspraken van het Europese Hof van Justitie die nooit door Nederlandse rechters zouden worden gedaan. En ik ben echt niet pro Nexit, zou zelfs een sterkere centrale Europese regering willen die echt democratisch wordt verkozen. Veel van mijn bezwaren tegen de Europese instituten zouden daarmee komen te vervallen omdat er dan ook echt democratische controle is op de besluitvorming, itt de rare constructie met de Europese Commissie, individuele leiders en het EP.

DaanOuwens
DaanOuwens31 mrt. 2019 - 16:00

@ Toshiba Jij schrijft: het is volledig rationeel als je het beschouwd in de diep gevoelde wens naar soeverein kunnen handelen en beslissen. Ik betwijfel of dit de onderliggende opvatting is maar een deel zou er zo over kunnen denken. Een meerderheid denkt echter aan meer welvaart, een beter leven, minder migranten en een behoud van de oude waarden. Maar soevereiniteit is een van de onderwerpen waar je het met elkaar zou kunnen hebben. Maar dan moet je elkaar wel duidelijk maken dat die soevereiniteit niets voorstelt. Vrijwel alle onderwerpen die nu van belangrijk kunnen niet meer op nationaalniveau opgelost worden. Economie, milieu, werkgelegenheid, financiën zelfs de land en tuinbouw zijn multilaterale onderwerpen. Meer dan 80% van de Nederlandse landbouw producten wordt afgezet in het buitenland. Op het gebied van kwaliteit, versheid, verpakking, diervriendelijkheid, gifgebruik moet de Nederlandse landbouw aan voorwaarden elders in Europa voldoen. Slim genoeg is daarvoor de EU opgericht. Maar dezelfde lijstjes kan je maken voor auto's, medicijnen, arbeidsrelaties, financiële producten, vliegreizen, opleidingen en ga maar door. De EU functioneert prima zonder een hoog democratisch gehalte en de hoofdlijnen worden uitgezet door de gezamenlijke MP-s en ministers. Daardoor wordt een mate van consensus gevonden die nooit zou slagen met betrokkenheid van alle burgers. Handelen in een gezamenlijk belang is dat je op onderdelen ook je verlies kan nemen. Dat verlies krijg je nooit uitgelegd en geaccepteerd bij de meerderheid van de bevolking. Kortom die soevereiniteit, de natiestaat, de Nederlandse identiteit, het patriottisme hebben hun belang verloren ergens tussen 1979 en 1980 en liggen geheel terecht op de vuilnisbelt van de geschiedenis. En inderdaad zijn er velen die moeite hebben dit te accepteren. Ik krijg zelf overigens een ranzige smaak in mijn mond bij mensen die de denkbeelden van Baudet aanhangen. Daar reken ik overigens jou niet toe. Maar ik denk dat een hele kleine meerderheid uiteindelijk voor een Brexit is, of een Nexit of de EU terug naar 1970. Die mensen die dat willen brengen niet alleen zichzelf grote schade toe maar ook de mensen die hun aanpak volstrekt afwijzen. Dat vind ik het fascistische aspect van Baudet en andere Brexit sympathisanten. Het grote gemak en de gewetenloosheid waarmee zij anderen meeslepen in hun ellende. Wat mij betreft mag Baudet iedere week een referendum houden als Nederland tegen die tijd maar opgedeeld is in twee landen. Een land dat deel uitmaakt van de EU en een deel dat helemaal soeverein mag zijn.

Zwart2
Zwart231 mrt. 2019 - 21:40

Wat de geschiedenis keer op keer heeft aangetoond is dat mensen het niet zozeer erg vinden om onderdrukt te worden, maar het feit dat ze door een ander volk (of organisatie als de eu) onderdrukt worden. Bij de keuze tussen een liberale overheersing van buiten en een dictatuur van eigen makelijk heeft die laatste optie gewoonlijk de voorkeur.

Sjef Peeters
Sjef Peeters30 mrt. 2019 - 23:36

Ja, de Engelsen gaan wellicht even zware tijden tegenmoet, maar uiteindelijk gaan zij het ook wel rooien in hun eentje. Hun voordeel is wel dat ze niet, zoals wij, geregeerd worden door een oude alcoholist en enkele corrupte bankiers in Brussel. We zullen zien wie straks de domme is.

2 Reacties
ton14024
ton1402431 mrt. 2019 - 9:47

Het VK is het Kingdom al kwijt, het United gaat volgen. Uiteindelijk blijft er een Great England over. Dat gaat weer aankloppen bij de EU.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker31 mrt. 2019 - 10:34

Het is dit soort giftige demagogie die tot irrationele beslissingen zoals een Brexit leiden. Europa wordt niet geregeerd door Juncker, maar door de gezamenlijke landen en regeringsleiders die alle cruciuale beslissingen nemen. Ook inzake de onderhandelingen over de Brexit. Een voorbeeld: Het besluit over het uitstel van de Brexit moest unaniem worden genomen en alle regeringsleiders zijn geconsulteerd. Zowel Juncker, Verhofstad als Timmersmans hadden hier geen doorslaggevende stem.

De achterkant
De achterkant30 mrt. 2019 - 22:25

Heb medelijden met de arme Britten die voorgelogen zijn.

1 Reactie
ton14024
ton1402431 mrt. 2019 - 9:39

Als de helft van Nederland zich laat voorliegen piep je wel anders. Kijk eens naar Oekraïne, daar stemmen ze nu op de nar.

De achterkant
De achterkant30 mrt. 2019 - 22:14

Waarom zou Nederland uit de EU willen stappen we worden er gruwelijk rijk van. Ik zou eerder er voor pleiten een economisch verbond tussen de lidstaten die een strenge begrotings discipline erop na houden.

RaymondenJoop
RaymondenJoop30 mrt. 2019 - 21:08

In de hele Brexit berichtgeving wordt de rol van de EU zelf vergeten. De zwitsers kunnen er over mee praten: https://nos.nl/artikel/2278279-zwitsers-verzuchten-over-gesprekken-met-eu-we-moeten-gehoorzamen-en-stil-zijn.html

8 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker30 mrt. 2019 - 21:55

Heb je het nieuws de afgelopen maanden niet gevolgd? Het Britse parlement stemde op alle 8 mogelijke alternatieven: NO,NO,NO,NO,NO,NO,NO & NO. En de brexit demonstranten beweren No deal = no problem. En volgens jou ligt het aan de EU?

Spanveer
Spanveer31 mrt. 2019 - 0:21

Het parlement in het VK kan net zoveel plannen in stemming brengen als ze willen de EU wijkt niet meer af van het voorstel dat met Theresa May is besproken. Het totale onbegrip bij de Britse politiek over de procedure is naast de verdeeldheid de oorzaak van de impasse waarin de Brexit nu verkeert. Na 12 april is er nog steeds geen plan dat een meerderheid vindt in het parlement. Dan is de keus een no deal uittreding of geen uittreding, meer smaken zijn er niet,

HM van der Meulen
HM van der Meulen31 mrt. 2019 - 3:28

Dat is natuurlijk wel het mooie van een referendum: dan kun je alleen maar voor het een of het ander stemmen en zo komt er altijd een meerderheid uit de bus.

7anpau1
7anpau131 mrt. 2019 - 7:10

RaymondenJoop zegt toch niet dat het aan de EU ligt? Men zou er heel verstandig aan doen om ook kritisch te kijken naar de rol van de EU en mensen als Guy Verhofstadt. Er is geen enkele reden voor de triomfantelijke arrogantie van dat soort Eurofielen. Het is heel onverstandig om het VK te willen vernederen. Een uitgestoken hand voor een lang uitstel zou op zijn plaats zijn. Het VK is historisch een belangrijke bondgenoot. Het VK is na Duitsland de grootste economie. De schade van een no deal Brexit zal voor Nederland, Ierkand en Luxemburg minstens even groot zijn als die voor de Engelsen zelf. Dat nog even los van het feit dat het handjevol netto betalende lidstaten , waaronder Nederland, het gat in de EU-begroting dat ontstaat door het vertrek van de Britten mogen ophoesten. Dus ja, er is alle reden om OOK kritisch te kijken naar de rol van de EU.

RaymondenJoop
RaymondenJoop31 mrt. 2019 - 7:30

@Meneer Het is typisch hoe jij reageert. Ik zeg dit helemaal niet. Het kan nl zijn dat de EU zichzelf heel rigide opstelt. Dan ben je als brexiteer sowieso nergens. Ook al heb je een punt

DaanOuwens
DaanOuwens31 mrt. 2019 - 8:14

@ RaymondenJoop Je zou zelf moeten kunnen bedenken waarom dat zo is. Een EU onderhandelaar komt met een beperkt mandaat. Die heeft de opdracht 27 landen tevreden te houden. Dus die zal zeggen tegen die Zwitsers de ruimte is beperkt als jullie iets willen moet het zo ongeveer gaan. De andere optie is goed luisteren naar de Zwitsers dan vervolgens overleggen in de EU structuur met 27 landen en na 10 jaar tegen de Zwitsers zeggen dat een ruime meerderheid het toch geen goed idee vindt. Denk je dat die Zwitsers dat een leuke aanpak vinden?

RaymondenJoop
RaymondenJoop31 mrt. 2019 - 19:19

@Daan Je geeft precies aan waarom een politieke unie niet wenselijk is. Het kan niet werken met zoveel lidstaten. Een EEG was prima, het andere is op termijn niet haalbaar. De EU handelt hier alsof het een politieke unie is, en dat gaat de ondergang worden van dezelfde EU

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2019 - 7:49

@ RaymondenJoop Jij schrijft: Je geeft precies aan waarom een politieke unie niet wenselijk is. Het kan niet werken met zoveel lidstaten. Een EEG was prima, het andere is op termijn niet haalbaar. Nee dat schrijf ik niet. De EEG zou in huidige wereldmarkt nutteloos zijn. Europa kan de concurrentie, maar ook de samenwerking met de VS, China en Indië alleen aan als gezamenlijke markt. Dus 1 munt, 1 centrale bank en 1 set handelsovereenkomsten. Het is nogal naïef om te denken dat de Nederlandse economie een handelspartner kan zijn voor China of de VS. Alleen de suggestie is belachelijk.

Frits Jansen
Frits Jansen30 mrt. 2019 - 20:26

U heeft gelijk - maar Baudet is niet vatbaar voor logica. De Verlichting- de 16de eeuwse stroming die de ratio centraal stelde, ziet hij als link(s)e nieuwlichterij. Terug naar de Middeleeuwen dus!

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker30 mrt. 2019 - 19:48

De voorstanders van de Nexit zullen helemaal niets leren van de chaos van de Brexit. Het probleem is nu juist dat een groot deel van de Brexiteers voor de Brexit hebben gestemd op basis van totaal irrationele verwachtingen en argumenten. Het is veelzeggend dat deze mensen echt denken dat een Brexit zonder deal geen enkel probleem zal opleveren. En vervolgens worden ze woedend als er toch problemen komen en geven ze daar iedereen de schuld van behalve zichzelf De elite, de EU, de politici. Tegen irrationaliteit en waanvoorstellingen is geen kruit gewassen.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen30 mrt. 2019 - 20:30

Sommigen denken dat de Brexit alsnog een daverend succes wordt. Dream on! De Engelsen zullen merken dat het afzweren van de zogenaamde tirannie van "Brussel" leidt tot armoe en gebrek.

JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 5:59

Het probleem is nu juist dat een groot deel van de Brexiteers voor de Brexit hebben gestemd op basis van totaal irrationele verwachtingen en argumenten. Omdat ze totaal geen idee hadden van wat het één en ander allemaal in ging houden. Dat idee krijgen ze nu, als het een beetje meezit. Goed, er zullen altijd randdebielen blijven die voet bij stuk houden en liever "independent" ten onder gaan (de oorzaken daarvoor vooral buiten zichzelf zoekend) maar dat wordt op termijn een minderheid. Althans, dat mag je hopen. Het is daarom cruciaal dat de brexit een kompleet fiasco wordt. Jammer voor de "remain" stemmers maar het is niet anders. Het is het welzijn van continentaal Europa tegenover dat van een stelletje eilandbewoners waarvan een groot deel momenteel sowieso geschift is. Er zijn geen makkelijke oplossingen meer in deze: er zal dan ook uit 2 kwaden het minste gekozen moeten worden (door de EU welteverstaan). En dat wordt een keuze tegen het VK en voor een harde brexit. Zoniet dan krijgen figuren als Farage en Baudet vrij spel in de rest van Europa en wordt de unie écht uitgehold juist in een tijdsgewricht dat die unie meer nodig is dan ooit.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 mrt. 2019 - 18:43

Ik moet bij Baudet en zijn opstandelingen altijd denken aan een fragment van Monty Python. Er zit ondertiteling bij, die moet je alleen even aanzetten. https://www.youtube.com/watch?v=2ozEZxOsanY

1 Reactie
Tom8
Tom831 mrt. 2019 - 9:13

@Martin ? Autobahnen- VW Golv- Krupp Stahl- IG Farben/Bayer/Roundup, die Polakken........... und so weiter;)

Thuiszitter
Thuiszitter30 mrt. 2019 - 18:18

Wanneer Le Pen of nieuw gezicht aan die zijde de grootste wordt in Frankrijk die hand in hand met de Itilianen en Oostblok landen in de EU zitten dan hoop ik op een Nexit.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen30 mrt. 2019 - 20:30

En dan emigreer ik nasr Duitsland.

De achterkant
De achterkant30 mrt. 2019 - 22:23

Wat onder België zit moeten maar een andere munteenheid krijgen want zolang ze hun begroting niet op orde krijgen denk ik waarom zouden de landen die wel serieus zijn betalen voor de landen die denken lang leven de lol.

kweenie2
kweenie230 mrt. 2019 - 17:58

Marina Hyde is geweldig. Zulke snijdende stukjes, altijd een plezier om te lezen.

ton14024
ton1402430 mrt. 2019 - 16:22

Nu kan ik ook ´die foto´ plaatsen: ´die zijn eieren beschermd tegen een aanzwemmende hond´.

Sonic2
Sonic230 mrt. 2019 - 16:19

Erg goed stuk. Alleen maakt de auteur 1 denkfout. Baudet is een rechts radicaal/nationalist en die doen niet aan zelfreflectie. Die leren nergens van en drammen vooral gigantisch. En het advies komt van links en dan is het dus 1 groot complot. Om de grote messias onderuit te halen. Veel mensen maken nog steeds de fout om te denken dat je op basis van argumenten met al dat FvD volk in dialoog kan gaan. Dat kan niet als zij in complot theorietjes geloven. Of nooit aan reflectie doen. Of niet geloven in de wetenschap. Erg respect voor de moeite die de auteur neemt. En waarschijnlijk moet Baudet eerst nog premier worden, voordat de oogkleppen af gaan. Hopeloos.

5 Reacties
JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 6:01

Die leren nergens van en drammen vooral gigantisch. Baudet is onverbetelijk (want een narcist). Een deel van zijn kiezers is dat niet. Dat deel moet een voorbeeld krijgen ter lering ende vermaak, oftewel een garde brexit met tamelijk schrijnende bevolgen voor het VK.

JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 6:02

Een "harde brexit" dus.

Sonic2
Sonic231 mrt. 2019 - 10:50

@JanB Was het maar waar. De FvD achterban vond het niet erg dat Baudet met een racist babbelt. Leraren aan een schandpaal nagelde. En dat hij in zijn blote kont aan een zwembad zich liet fotograferen. Net als het Trump volk maar wat graag al het wangedrag van hun president goed praat. Vandaar dat een dialoog ook helemaal niets helpt. En dat ook uw goed bedoelde voorbeeld niet helpt. Ik had het er Vrijdag nog met FvD'er over. Die vond dat het allemaal kwam door de EU en dat het allemaal een complot was om andere landen af te schrikken uit de EU te gaan. Hopeloos dus. FvD aanhangers zijn minimaal net zo drammerig als hun voorman. Hopeloos dus.

JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 21:36

FvD aanhangers zijn minimaal net zo drammerig als hun voorman. Dan blijft er maar 1 optie over en dat is het algemeen kiesrecht herzien.

doron
doron1 apr. 2019 - 17:54

Sonic, ''En waarschijnlijk moet Baudet eerst nog premier worden, voordat de oogkleppen af gaan. Hopeloos.'' Dan zou heel misschien dwars links wakker worden. Andersom, vul eens Klaver in, dan is het, dan zou heel misschien dwars rechts wakker worden. Tip, scheer niet alle stemmers over 1 kam. Of wil jij ook sommige stemmers hun stemrecht ontnemen? Niet onbelangrijk, als vrijwilliger bij een voedselbank zie ik steeds meer collega's ageren tegen het gemakzucht van het bestuur welke diefstal en fraude van ''klanten'' ontkennen. Mijn punt is, wij blijven, zonder beloning, ons werk doen voor de echt wel behoevende. Ach JanB, ''Dan blijft er maar 1 optie over en dat is het algemeen kiesrecht herzien.'' Dat denken wij als vrijwilligers ook wel eens. Maar dan voor de mensen die meerdere jaren gratis eten krijgen zonder maar een normale zin in het Nederlands kunnen praten. Gelukkig hebben wij geen tijd om elke dag maar weer te klagen over wie dan ook.

Cor Nelissen
Cor Nelissen30 mrt. 2019 - 15:40

De aanvoerders van de Britse Brexiteers, met de bevolking van rechtse Tories tot links Labour overheersend, zullen echt niet bedoelen een terugkeer naar het verleden te wensen van het Britse Empire. Zij streven naar een net als eerder hen democratische en rechterlijke nationale en soevereine zelfbeschikking. Een mandaat in tegenstelling tot een zich onderwerpen aan een steeds meer dominante EU en haar instituties die niet op vergelijkbare democratisch en grondwettelijk mandaat gebaseerd is noch op soevereiniteit van enige bevolking of burgers. Een monstrum wat een transfer-unie verzekert waarin noordelijke Europese landen en burgers moeten opdraaien voor de structurele problemen van zuidelijke landen en burgers voortkomend uit een cultuur van potverteren, maar daarnaast ook een zekerheid dat de soevereiniteit van volken en daarmee democratie en grondrechten ten faveure van die gewenste nog verder opgetuigde EU ondergeschikt zullen zijn.

5 Reacties
M7
M730 mrt. 2019 - 19:08

Wat een onzin ; " die niet op vergelijkbare democratisch en grondwettelijk mandaat gebaseerd is noch op soevereiniteit van enige bevolking of burgers. " Wel eens gehoord van verkiezingen voor het europees parlement? Ik heb goed nieuws voor u : 23 mei mag u weer uw democratische plicht uitoefenen. Doen hoor !

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker30 mrt. 2019 - 19:50

@M Het Europees Parlement is een tandenloze tijger. De belangrijkste beslissingen worden genomen door de Europese regeringsleiders en die zijn wel degelijk democratisch gekozen.

Wiellie2
Wiellie230 mrt. 2019 - 22:13

- Het Europees Parlement is een tandenloze tijger. De belangrijkste beslissingen worden genomen door de Europese regeringsleiders en die zijn wel degelijk democratisch gekozen. - Inderdaad, en die regeringsleiders doen precies het omgekeerde wat de kiezers willen. Helaas moet ik 23 mei weer stemmen, ik erken dat hele EU circus eigenlijk niet, maar vind het mijn burgerplicht om tegen te stemmen. Men zal de hoge opkomst dit jaar (van tegen-stemmers) wel weer verdraaien naar "meer EU".

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker31 mrt. 2019 - 9:52

@Wiellie "Inderdaad, en die regeringsleiders doen precies het omgekeerde wat de kiezers willen" En wat willen "de kiezers" dan? Zo heb ik bijvoorbeeld het idee dat ik heel wat anders wil dan jij. FvD en PVV aanhangers denken nogal eens dat hun mening de absolute waarheid is, waar iedereen het wel mee eens moet zijn. Dat is (gelukkig) niet het geval.

Cor Nelissen
Cor Nelissen31 mrt. 2019 - 11:07

@M De beleid bepalende Europese instituties, waarvan Meneer Demesmaeker je al duidelijk maakt dat het parlement machteloos is vergeleken met de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders die wel degelijk veel macht hebben zijn geen van allen grondwettelijk of democratisch Soevereiniteit ligt tot nog toe nog steeds volledig bij de verschillende nationale Europese bevolkingen. Deze soevereine nationale bevolkingen kunnen als enige per natie, en dus niet Europees, mandaat geven aan door hen gekozen vertegenwoordigers in niet anders dan nationale instituties als parlementen, senaten, bij referenda, en zoals bij ons nog in waterschappen. Er is nooit sprake geweest van overdracht van enige soevereiniteit naar de EU op grond waarvan door gekozen vertegenwoordigers en bijbehorende Europese instituties democratisch gegrondvest en grondwettelijk mandaat verkregen is. Soevereiniteitsoverdracht die nodig is om dit soort dan democratische Europese vertegenwoordigers te kunnen kiezen alsmede democratisch en grondwettelijk gegrondveste instituties als een Europese regering of parlement heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden. De EU-idealisten, sterk vertegenwoordigd onder politici en EU-bureuacratie, weten dat en willen daarom iedere stemming die gaat over een verdere EU-integratie vermijden omdat ze eveneens weten dat het een zekerheid is dat er verscheidene Europese bevolkingen daartegen zullen stemmen of niet voldoende steun zullen geven. Voor iedere voor verdere EU-integratie en optuigen van naties overstijgende instituties is namelijk soevereiniteitsoverdracht nodig die per land alleen door de diverse bevolkingen met vaak een tweederde meerderheid verleend kan worden. Zelfs een gewone meerderheid zal vaak niet verkregen worden weet men sinds enkele referenda die men daarom sindsdien ook niet meer gewenst acht. De EU-idealisten zijn daarom tegen iedere democratische en grondwettelijke toets gekant en willen de integratie afdwingen door bewust gecreëerde crises (b.v. voortkomend uit de stichting van de muntunie zonder voorafgaand nodige EU-instituties in te stellen) en gepasseerde feitelijkheden. Ja M... We mogen weer stemmen voor het "parlement" van de EU maar hebben nooit op basis van onze nationale soevereiniteit mogen stemmen of we dit allemaal wel willen op die enkele keer na waarop de ongewenste uitslag genegeerd is. Lees ook dit maar eens van iemand die van rechts tot links als vrijwel onomstreden erkend politiek commentator het ook al zag: https://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/28/democratie-als-gevaar-12027740-a132779

ton14024
ton1402430 mrt. 2019 - 14:27

Lessen uit Brexit voor Nederland: Luister niet naar Cameron, pardon, Baudet.

1 Reactie
ton14024
ton1402430 mrt. 2019 - 16:11

Terzijde: Tot voor kort was een koningshuis voor mij toelaatbaar. De rede daarvoor was de ijdele hoop dat in geval van nood een koningshuis ondanks hun beperkingen een duidelijk en goed onderbouwd advies aan het volks zou geven. Van QE heb ik alleen een ´order´ vernomen. Dan positioneer ik je bij Cameron, als onverantwoordelijk. Het VK verliest met Brexit ook het Kingdom.

DaanOuwens
DaanOuwens30 mrt. 2019 - 13:12

Volgens mij gaat het in de eerste zin al mis met deze tekst: In het Verenigd Koninkrijk hebben ze inmiddels ontdekt dat een terugkeer naar de gloriedagen van het Empire niet op het keuzemenu van reëel bestaande alternatieven staat Dat hebben ze namelijk helemaal niet ontdekt en dat gaan ze ook nooit ontdekken. Gisteren stond er bij het Engelse parlement een enorme massa Brexitiers. Een van de borden die zij opstaken was (no deal = no problem). Ook hier in Nederland zie je dat soort opvattingen. Hier schreef een aanhanger van extreem rechts: Die Europese verdragen zijn niets anders als een stapel papier en een beetje gebabbel. Die manier van denken sluit de kans op het leren van de Brexit geheel uit. Zowel daar, als hier. Omdat May en het Britse parlement hebben getracht iets te maken, van iets dat niets is, zullen de Engelse kiezers er nooit achter komen dat hun keuze voor de Brexit de oorzaak van het probleem is. Immers zowel de voorstanders als de tegenstanders van de Brexit menen nu dat het aan de politiek ligt. Als straks na de no deal brexit, die volgens mij onvermijdelijk is, in de VK grote problemen ontstaan zullen de burgers zich daar zelf niet verantwoordelijk voor voelen. Zij zullen wijzen naar de politici, het is hun schuld. Dat maakt een referendum een waardeloos instrument. Er wordt niet het beste besluit genomen, er wordt een besluit genomen waar de meeste domme mensen voor zijn. Ik ben een groot voorstander van democratie maar ik wordt liever niet opgezadeld met de gevolgen van de domheid van anderen. Mensen moeten vooral hun vrijheid maximaal benutten maar ik wil er geen last van hebben. Laat een referendum een lokaal instrument zijn, als je buren en de uitkomst van het referendum je niet aanstaan kan je altijd verhuizen. Uiteindelijk leidt dat natuurlijk tot segregatie maar dat vind ik geen probleem. En dat is wat nu in het VK gaat gebeuren. Ik denk dat men nu moet stoppen om het onmogelijke te proberen om een fatsoenlijke Brexit mogelijk te maken. Het lukt toch niet en het wantrouwen tegen politici neemt alleen maar toe. Zeg gewoon het is een krankzinnig besluit maar omdat een kleine meerderheid hiervoor koos gaan we het doen. En als er slachtoffers vallen kunnen politici gewoon naar de schuldigen wijzen. Naar Johnson en Farage bijvoorbeeld. En naar de mensen die voor deze Brexit hebben gestemd. Want volgens hen is er geen probleem. Dat die problemen er wel zijn gaan ze pas ontdekken als ze er tot hun nek inzitten.

3 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker30 mrt. 2019 - 20:26

De grootste fout die de conservatieven hebben gemaakt is dat ze Boris Johnson niet als premier hebben benoemd. Ze hadden hem zelf zijn eigen rotzooi moeten laten opruimen. Je hoort die idiote Brexit en Nexit aanhangers nu al weer roepen dat de Brexit aan het mislukken is omdat May die aan het saboteren is.

DaanOuwens
DaanOuwens30 mrt. 2019 - 21:19

@ Meneer Demesmaeker Jij schrijft: De grootste fout die de conservatieven hebben gemaakt is dat ze Boris Johnson niet als premier hebben benoemd. Ik snap wat je bedoelt. Dan had de clash al in de eerste week van zijn MP-schap plaatsgevonden. Maar ook dan had de EU de schuld gekregen. Ik vrees dat deze mensen per definitie de oorzaak voor hun problemen buiten zichzelf neerleggen.

JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 6:06

Gisteren stond er bij het Engelse parlement een enorme massa Brexitiers. Een van de borden die zij opstaken was (no deal = no problem). Ja, en? Ze weten ook nog niet waar ze het over hebben want ze zitten nog in de unie. En voorstellen wat het allemaal zal betekenen kunnen ze ook niet want daar zijn ze te stom voor. Ze hebben het pas door als ze werkloos, berooid en aan de drank zijn van ellende (Britten zuipen sowieso teveel). En dat lijkt een steeds waarschijnlijker scenario te worden.

Herr Vorragend
Herr Vorragend30 mrt. 2019 - 12:40

De werkelijke gevolgen van de brexit zullen hopelijk dienen "ter leeringh ende vermaeck". Hopelijk ook voor onze archaïsche utopist en reactionaire romanticus Baudet.

1 Reactie
JanB2
JanB231 mrt. 2019 - 6:07

“ter leeringh ende vermaeck” Ah, u heeft die kreet ook al ontdekt in deze context.