Joop

OM vindt dat besluit wethouder niet te koop mag zijn en gaat in beroep in zaak-Richard de Mos

  •  
19-06-2023
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
2392 keer bekeken
  •  
richarddemos

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos en zes medeverdachten. Om de zaak vlot te laten verlopen laat Justitie enkele verdenkingen vallen. De zaak wordt bij het gerechtshof toegespitst op omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Zo kan er snel duidelijkheid komen voor alle betrokkenen, stelt het OM.

Justitie verdenkt De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui ervan dat ze zich hebben laten omkopen. Vijf Haagse ondernemers gaven geld aan de partij van De Mos en Guernaoui. Toen de twee vervolgens wethouder werden, beslisten ze in het voordeel van de donateurs. De rechtbank zag geen kwaad in: invloed van ondernemers en anderen hoort nu eenmaal bij de lokale politiek. “Ondernemers moeten niet worden afgeschrikt door een mogelijke verdenking van corruptie”, zei de rechtbankvoorzitter.

Het OM is het oneens met de rechtbank dat omkoping niet valt te bewijzen. “Ambtenaren, onder wie wethouders, moeten onkreukbaar zijn”, stelt het OM. “Dit betekent dat zij objectief moeten komen tot besluitvorming en hun beslissingen niet ‘te koop’ mogen zijn.”

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (90)

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst22 jun. 2023 - 15:40

Het OM had het waarschijnlijk zo ontzettend druk met deze zaak dat ze een TBS-veroordeelde na voorarrest van opnieuw een misdrijf liet lopen waarna deze man in Den Haag een medewerkster van een supermarkt vermoordde. Ja, je moet als OM nu eenmaal prioriteiten stellen. En klink ik cynisch? Nee, ik ben ontzettend boos!

Proletarier
Proletarier20 jun. 2023 - 18:31

De Mos is de definitie van corruptie

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 11:10

Het OM laat de zwaarste aanklacht, de criminele organisatie, vallen. Daarop is het hele onderzoek gebaseerd en werden levens op hun kop gezet. Zelfs na de vrijspraak bleef men volhouden dat er wel bewijs is. Nu de kaart "tijd" spelen is hoogst merkwaardig, wellicht laakbaar.

michellekepen
michellekepen20 jun. 2023 - 10:31

1. dan ben je als OM meer dan drie jaar met een zaak bezig, 2. de Rechtbank maakt in ongekende felle bewoordingen gehakt van je, 3. desondanks kondig je hoger beroep aan, 4. en dan strooi je nogal slordig met de term 'ambtenaar', daar waar het hier specifiek om een zogenaamde 'politiek gezagsdrager' gaat. (voor ale duidelijkheid: je laten omkopen als wethouder, wordt nog zwaarder aangerekend dan je laten omkopen als 'gewone' ambtenaar. Zie art. 363 lid 3 WvSr)

4 Reacties
Satya
Satya20 jun. 2023 - 17:57

Michellekepen bij jou zou een rechtsstaat nooit in veilige handen zijn. Als moslim een aanslag op pride in Zwitserland willen plegen sleep jij er aanslagen die moslims in Nederland wilden plegen bij. Een gepleegde aanslag door een jood in Israël mag dan niet benoemd worden. Weet je waarom? Dan ga je hartstikke nat met je collectieve schuld. Het beste is jou ver bij de rechtsstaat vandaan te houden al ben ik bang dat we die les opnieuw gaan leren.

michellekepen
michellekepen21 jun. 2023 - 0:22

Satya, Hoe noem je iemand die puur op de persoon reageert, maar het betreffende onderwerp hierbij bewust volledig negeert? Hoe noem je iemand, die reactie/discussie van onder een ander(!) artikel, hier gaat lopen plempen? Hoe noem je iemand die een thread van elders, bewust verkeerd weergeeft, om deze hier vervolgens neer te plempen? Ik zal je een kleine voorzet geven; vier letters, waarvan de eerste twee 'tr' luiden. ps gelieve je kennelijke jodenfrustratie en/of -haat, daar bot te vieren waar je er in eerste instantie mee begon. Want ik zie op geen enkele manier wat jouw persoonlijke issues, met De Mos (zie artikel én de reactie waar je op reageert) van doen hebben!

Satya
Satya21 jun. 2023 - 14:19

Michellekepen Geef eens antwoord ipv dit gedraai om maar niet te hoeven antwoorden. Ik begrijp wel waarom je draait hoor, een antwoord maakt duidelijk hoe zo'n racist je bent. Je mag me gerust uitschelden hoor, toon je zwakte.

michellekepen
michellekepen21 jun. 2023 - 22:13

Satya, Veelzeggend. Kennelijk mag jij hier trollen: - herhaald(!) volstrekt off-topic reageren - een discussie proberen te entameren, die niets met het artikel én niets met mijn initiële reactie (waar JIJ op reageert!) te maken heeft - je kennelijk joden-frustratie/haat blijven etaleren (en is er iemand die kan uitleggen wat De Mos, met jouw joden-probleem van doen heeft?)

Ewout Pool
Ewout Pool20 jun. 2023 - 9:35

Als je zo vernietigend in eerste aanleg ongelijk heeft gekregen moet je je knopen tellen. Heel goed dat het OM dus de aanklacht wijzigt. Ik zal eerlijk zeggen dat ik wel eens op de Mos heb gestemd, maar weet ook dat hij soms over een dun lijntje wandelt. Ergens hoop ik op vrijspraak bij het Hof. Niet omdat de Mos niks verkeerd gedaan kan hebben, maar omdat dat een sterk signaal zou zijn maar de wetgever om met een kader te komen icm met eindelijk een plan voor partijfinanciering op alle bestuurslagen.

2 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 11:11

"Als je zo vernietigend in eerste aanleg ongelijk heeft gekregen moet je je knopen tellen. " Dat zou mooi zijn en tonen dat het OM zijn eigen beleid reflecteert, maar helaas zijn de ego's daar te groot en willen ze dit per se doordraven. Vandaar het hoger beroep.

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 11:42

Heel goed dat het OM dus de aanklacht wijzigt. Dat weet ik niet. Het kan heel goed zijn dat een groot deel van de opsporingsmiddelen die gebruikt zijn gebaseerd is op de zwaarste verdenking, het deelnemen aan een criminele organisatie. Dat deelnemen wordt nu even achteloos terzijde geschoven. Wat blijft er dan staan als bewijs voor de andere feiten. Misschien is er nu wel onrechtmatig onderzoek gedaan.

EenMening3
EenMening320 jun. 2023 - 8:06

Het is goed dat het OM in beroep gaat. Dat schept duidelijkheid. Om te kunnen functioneren en verkiezingscampagnes te kunnen houden, hebben politieke partijen geld nodig. In het verleden kwam dat geld grotendeels van partijleden. Het ging dus om kleine bedragen van hooguit enkele tientallen euro's. Omdat het aantal mensen dat lid is van een politieke partij, de laatste decennia dramatisch afgenomen is, zoeken partijbesturen naar andere bronnen van inkomsten. En die zijn er, zoals die zakenman die D66 en de PvdD grote bedragen schonk. In plaats van vele mensen die kleine bedragen geven, zijn er nu relatief weinig mensen die grote(re) bedragen schenken. Dat gebeurt niet alleen op landelijke niveau maar ook lokaal. Omdat lokale politiek veel meer over concrete zaken gaat, zoals vergunningsverlening of onderhoudscontracten, lijkt de mogelijkheid van beïnvloeding groter dan op landelijk niveau.

4 Reacties
Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 8:46

Het is goed dat het OM in beroep gaat. Dat schept duidelijkheid. Het is al duidelijk. Er zijn geen kaders om aan te toetsen. Die moeten er eerst komen. Wat het OM wil is dat de rechter die kaders vaststelt. Dat is voorbehouden aan de wetgever. Zo oordeelt ook de rechter.

Olav Meijer
Olav Meijer21 jun. 2023 - 1:47

@ Bert van der Neut: Integendeel: het is in de loop der tijd regelmatig voorgekomen, dat bij onduidelijke regelgeving de rechters in jurisprudentie kaders verwoorden, die naderhand in wetgeving worden neergelegd. Daarvan zijn veel voorbeelden. Enkele heel bekende daarvan zijn: de omschrijving van de onrechtmatige daad (HR in 2919) en progressieve veranderingen in het familierecht (drie uitspraken van de HR in 1985).

Bert van der Neut
Bert van der Neut21 jun. 2023 - 7:36

Olav, er is een verschil tussen onduidelijke regelgeving en het niet bestaan van regelgeving.

Bert van der Neut
Bert van der Neut21 jun. 2023 - 15:42

Olav, de regelgeving ontbreekt, deze is niet onduidelijk. Regelgeving maken is voorbehouden aan de wetgever. Je wil de rechtstaat uithollen. Slecht idee.

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 7:37

Ben erg benieuwd hoe dit gaat aflopen. In principe zijn er geen kaders voor donaties aan lokale partijen, zo heeft de rechter al vastgesteld. Dat feit verandert niet. Dan blijft er een klein bedrag aan persoonlijke giften. Daarvan heeft de rechter vastgesteld dat deze futiel zijn. Ik ben benieuwd of dit nu anders wordt gewogen. Het schenden van de geheimhoudingsplicht zou anders gewogen kunnen worden. Het lijkt erop dat er weldegelijk gelekt is. Of daar een voordeel door verkregen is nog even de vraag. De opmerking dat er altijd een objectieve afweging gemaakt moet worden is natuurlijk onzinnig. Er vindt vanuit allerlei hoeken beïnvloeding plaats. Dat heet contact met de achterban. Gek dat dit nu soort van voorwaarde is.

Pater
Pater20 jun. 2023 - 1:56

De enorm lange duur van het onderzoek naar De Mos, meer dan drie jaar, was een aanfluiting en heeft het effectief opereren van de Groep de Mos sterk belemmerd. Ik ben het inhoudelijk totaal eens met het OM dat ze in beroep gaan, en ik vond het vonnis van de rechter veel te makkelijk, maar het OM heeft zijn rechten in deze zaak verspeeld.

1 Reactie
Volrin
Volrin20 jun. 2023 - 9:00

"maar het OM heeft zijn rechten in deze zaak verspeeld. " Dan zouden ze ook niet in hoger beroep kunnen gaan.

Olav Meijer
Olav Meijer20 jun. 2023 - 0:54

Wel een logische beslissing van het OM. In de lokale politiek is veel schimmig gebied. Het is dus helemaal niet gek om via jurisprudentie meer duidelijkheid te krijgen over wat wel of niet toelaatbaar is. Een soort proefproces dus, wat een normaal verschijnsel is bij niet voldoende opgehelderde rechtsvragen. Het OM noch de rechter hebben overigens iets maken met actuele coalitiekwesties. Terecht.

8 Reacties
Jozias2
Jozias220 jun. 2023 - 6:38

@olav Jurisprudentie is de interpretatie, reikwijdte en uitleg van de bestaande wet door middel van uitspraken. Het punt hier is volgens de rechtbank dat de wet geheel ontbreekt. Jurisprudentie is niet ter vervanging van wetgeving. Dus als je dit wil begrenzen misschien eerst een wet opstellen?

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 7:27

"Het OM noch de rechter hebben overigens iets maken met actuele coalitiekwesties." Wellicht, maar je kan er niet om heen dat doordat het OM er bij het vorige onderzoek dat wel heel erg lang duurde dat ze zich wel mengde in een democratisch gekozen coalitie toendertijd en dat nog steeds voort duurt.

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 7:41

De rechter geeft klip en klaar aan dat het voeren van een proces niet de weg is om kaders aan te leggen die er nu nog niet zien. Zoals in dit proces, het ontbreken van regels omtrent donaties aan lokale partijen. De rechter stelt dat dit voorbehouden is aan de wetgever. Gelet op de scheiding der machten in Nederland lijkt mij dit een wenselijk uitspraak. Sterker nog, wat jij wenst Olaf is een uitholling van de rechtstaat.

EenMening3
EenMening320 jun. 2023 - 10:40

@Bert "Sterker nog, wat jij wenst Olaf is een uitholling van de rechtstaat." Er is inderdaad een tendens om, als er ergens geen relevante wetgeving voor bestaat, niet te wachten op de wetgever. Maar om het hiaat, buiten de wetgever om, in te vullen middels (proef)processen. Zo kunnen personen en organisaties zonder parlementaire invloed, toch zaken voor elkaar krijgen. De rechter heeft in deze casus aangegeven dat dit NIET de taak van de rechter is, maar van de wetgever. Wetgeving met betrekking tot de financiering van politieke partijen is lastig, omdat deze gemaakt moet worden door diezelfde partijen. Elke politieke partij is immers afhankelijk van giften. Uitgezonderd natuurlijk de SP met zijn afdrachtenregeling.

MG1968-2
MG1968-220 jun. 2023 - 19:54

@EenMening "De rechter heeft in deze casus aangegeven dat dit NIET de taak van de rechter is, maar van de wetgever." En gaf daarna een eigen invulling die nergens op gebaseerd lijkt. Het is ook niet zo vreemd dat het om in hb gaat.

Olav Meijer
Olav Meijer21 jun. 2023 - 1:54

@ Jozias: Dat is onjuist wat je zegt. Bij onduidelijke regelgeving komt het regelmatig voor, dat in jurisprudentie richtlijnen worden gesteld die later in wetgeving worden omgezet! Zie hierboven voorbeelden in mijn reactie op Bert van der Neut. Daaraan zou ik nog kunnen toevoegen: belangrijke elementen in het Nieuw BW zijn feitelijk in wetgeving omgezette jurisprudentie!

Olav Meijer
Olav Meijer21 jun. 2023 - 1:59

@ Bert van der Neut: Nee , geen "uitholling van de rechtsstaat". Jij en Jozias hebben een verkeeld beeld van de feitelijke interactie tussen jurisprudentie en wetgeving. Het is niet een heel grote uitzondering dat rechterlijke uitspraken vooruit lopen op toekomstige regelgeving! (Zie mijn eerdere reacties hierboven).

Bert van der Neut
Bert van der Neut21 jun. 2023 - 7:39

Olav, de regelgeving ontbreekt, deze is niet onduidelijk. Regelgeving maken is voorbehouden aan de wetgever. Je wil de rechtstaat uithollen. Slecht idee.

Peterrr3
Peterrr319 jun. 2023 - 20:50

Bizar dat het OM hier een principezaak van gemaakt heeft. Na 3,5 jaar onderzoek kregen ze nauwelijks iets boven tafel. Ik vind het echt zonde van de tijd van het OM om in hoger beroep te gaan. De Mos heeft geen moord gepleegd, was niet corrupt en heeft geen fraude gepleegd. Als dat wel het geval was geweest, dan had het OM dat meteen aan moeten tonen. Maar dat is ze niet gelukt. Ondertussen worden vele andere zaken geseponeerd vanwege gebrek aan tijd. Fijn voor die slachtoffers om te horen dat justitie liever bezig was met een principekwestie.

1 Reactie
Olav Meijer
Olav Meijer21 jun. 2023 - 2:01

@ Peterrr: Beslechting van "principekwesties" kan van groot belang zijn bij onduidelijke regelgeving.

Bert van der Neut
Bert van der Neut19 jun. 2023 - 20:24

Ben erg benieuwd hoe dit gaat aflopen. In principe zijn er geen kaders voor donaties aan lokale partijen, zo heeft de rechter al vastgesteld. Dat feit verandert niet. Dan blijft er een klein bedrag aan persoonlijke giften. Daarvan heeft de rechter vastgesteld dat deze futiel zijn. Ik ben benieuwd of dit nu anders wordt gewogen. Het schenden van de geheimhoudingsplicht zou anders gewogen kunnen worden. Het lijkt erop dat er weldegelijk gelekt is. Of daar een voordeel door verkregen is nog even de vraag. De opmerking dat er altijd een objectieve afweging gemaakt moet worden is natuurlijk onzinnig. Er vindt vanuit allerlei hoeken beïnvloeding plaats. Dat heet contact met de achterban. Gek dat dit nu soort van voorwaarde is.

4 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 9:07

"Het schenden van de geheimhoudingsplicht zou anders gewogen kunnen worden. Het lijkt erop dat er weldegelijk gelekt is." Nou begin dan maar bij Ollongren. Die lekte informatie 'functie elders'. Zelfs als het onbewust was, dan blijft het laakbaar. Zeker van iemand die minister van binnenlandse zaken was en nu minister van defensie is. Die zou beter moeten weten hoe met vertrouwelijkheid om te gaan. En laten we de talloze politieke luchtballonnetjes waar de parlementaire pers zo van smult ook maar even over het hoofd zien? Nee, politiek en vertrouwelijkheid gaan moeilijk samen (als het hen niet uitkomt) want politici laten zelden iets aan het toeval over.

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 11:13

IkHebAltijdGelijk, klopt er wordt gelekt bij het leven. Niets nieuws onder de zon. Het is gek dat er een punt van wordt gemaakt. Ik stel alleen dat er wellicht door de Mos gelekt is en dat dit ook wellicht aantoonbaar is. Ik ben het 100% met je eens.

Jozias2
Jozias220 jun. 2023 - 12:18

@ikhebaltijdgelijk Dat is alleen zo bij vertrouwelijke of geheime documenten. Een document is pas geheim of vertrouwelijk als het als zodanig is aangemerkt. Functie elders op een a 4 tje is niet zomaar vertrouwelijk.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 14:52

"Dat is alleen zo bij vertrouwelijke of geheime documenten. Een document is pas geheim of vertrouwelijk als het als zodanig is aangemerkt. Functie elders op een a 4 tje is niet zomaar vertrouwelijk." Je bedoelt het verschil tussen departementaal confidentieel, geheim en topgeheim. Maar volgens mij gaat dit over voorbeeldgedrag van een politicus. Dat begint al bij kleine dingen zoals eigen aantekeningen met gevoelige informatie (zoals bijvoorbeeld over personen) niet openbaar te maken door een lek. En het laten zien van dat A4'tje is een typisch voorbeeld van een datalek. Zoals ik eerder al schreef zou een voormalig minister van binnenlandse zaken en huidige minister van defensie vanuit de functieomschrijving moeten weten hoe om te gaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dus als dit per ongeluk gebeurde blijft het nog steeds laakbaar omdat ze beter had moeten weten. Laat ik hopen dat dit het geval is anders maakt de politici geen beste beurt.

BrotherV
BrotherV19 jun. 2023 - 19:02

Hier kun je goed zien dat rechts geen problemen heeft met nepotisme en corruptie als het om iemand uit hun politieke spectrum gaat.

4 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 20:12

Want links maakt geen fouten en reflecteert heel goed over zichzelf? Als dat zo is, dan wacht ik op voorbeelden die dat bewijzen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 7:25

"nepotisme en corruptie als het om iemand uit hun politieke spectrum gaat." En wat vond de rechter hiervan bij de eerdere uitspraak?

EenMening3
EenMening320 jun. 2023 - 10:45

@BrotherV Het ligt wat genuanceerder. Ook jij zal waarschijnlijk proberen misstappen van "jouw" mensen te vergoelijken. Dat zit in de mens. hoe kijk jij aan tegen de vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij progressieve politieke partijen en binnen van ouds linkse bolwerken als de media, universiteiten, kunstacademies en theateropleidingen?

Prisunic
Prisunic20 jun. 2023 - 13:51

Mening rept over : `linkse bolwerken als de media, universiteiten, kunstacademies en theateropleidingen'. Dat verzin je uit je gebreinwaste knesterd. Er zíjn nimmer linkse bolwerken geweest. Ook geen linkse kerk, zoals Fortuyn ons wou doen geloven.

Sonic2
Sonic219 jun. 2023 - 18:16

Aha. Een afwijkende mening en perspectief van het OM tegenover een "rechtse politicus". Ik pak er de bingo kaart bij. Ik gok op woorden als dictatuur, heksenjacht, demonisering en ook haatcampagne. Oja. We moeten ook niet D66 rechters vergeten. En dat allemaal omdat het OM een ander perspectief heeft op Ombudspolitiek. Want De Mos is per definitie 100% onschuldig, want dat hebben de "rechtse toetsenbordhelden" op Facebook gelezen. In een rechtstaat mag het OM in beroep. Maar dat staat de "rechtse vrijheidsstrijders" niet aan. Daarom moet je "rechts" ook weg houden bij de rechtsstaat, vrijheden. Want ze vullen het alleen maar in zoals ze zelf willen De adoratie van Orban is in die context dan ook niet verrassend

12 Reacties
Rob Matthijssen
Rob Matthijssen19 jun. 2023 - 18:19

Ook de rechter was vernietigend over het perspectief van het OM. Geldt dat niet als de uitkomst jou niet bevalt?

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 18:29

"De adoratie van Orban is in die context dan ook niet verrassend" Ik verbaas me er ook niet over waarom het OM er nu 'op eens' zo hard in gaat. De verklaring daarvoor hoeven ze niet te geven. Die weten we al. Was het OM maar net zo doortastend bij de toeslagenaffaire of welke andere parlementaire enquête dan ook. En hadden ze dan ook de rechters onder de loep genomen die kinderen uit huis lieten plaatsen. De betrokken ouders wachten daar not steeds op. Alleen de oorzaak leggen bij de Belastindienst is de schaal van het probleem blijven ontkennen. Je zou toch meer verwachten van het OM.

Sonic2
Sonic219 jun. 2023 - 19:11

@ Rob Matthijssen Ik was blij met de vrijlating van de Mos. Dus wil je die leugen van je terug nemen? En snel. Want ik word hier veel te vaak totaal verkeerd neergezet. Ik ageer tegen de mensen die menen dat het OM niet in hoger beroep mag gaan en dat zoiets meteen een politieke heksenjacht is. Het OM heeft een ander perspectief. Dat mag. En ze zien kennelijk aanleiding om in hoger beroep te gaan. Dat lijkt me een volstrekt normaal proces in een democratische rechtstaat. Zou u en uw ultra rechtse kliek ook voor moeten zijn. Laat de rechter de Mos dan nog maar een keer vrij spreken. Prima toch. Maar die kleuters en die rechts radicale jankers hier die het hebben over een politieke heksenjacht zijn kinderachtig. En haten andersdenkenden. Laat het recht zijn beloop doen. En laat het OM zijn eigen afweging maken. En stopt u eens met mij volledig ten onterechte verkeerd weg zetten. @IHAG De toeslagen affaire kwam door een heksenjacht van de Telegraaf/ ultra rechts, een hysterische 2e kamer en mee heulend links. De "fraudeurs" moesten hangen. Jouw soort heeft hun zin gekregen en de "fraudeurs" hebben hun "straf" gekregen. Het heeft verkeerd uitgepakt en nu zijn jullie veel te laf om zelfreflectie te tonen en wordt er louter naar het kabinet gewezen. Kappen met dat Stalin regime in de sociale zekerheid. En iedereen mag zijn biezen pakken die voor het Stalin regime in de sociale zekerheid heeft gestemd. En voor de toeslagen en zeker de "fraude" wet.

Satya
Satya19 jun. 2023 - 19:35

"Geldt dat niet als de uitkomst jou niet bevalt?" Ben jij niet blij met de mogelijkheid tot beroep? Heb dat aspect van de rechtsstaat altijd zeer gewaardeerd. Voor verdachte en om. Vind het wel erg goedkoop om dan zo'n vraag te stellen. Blij dat hier nog eens naar gekeken wordt, het heeft toch de smaak en geur van crony kapitalisme. Komt deze rechter tot dezelfde uitkomst zal het schijn zijn.

Satya
Satya19 jun. 2023 - 19:41

"Ik verbaas me er ook niet over waarom het OM er nu 'op eens' zo hard in gaat. De verklaring daarvoor hoeven ze niet te geven. Die weten we al." Vertel eens wat de reden is. Laat me raden omdat de Mos rechts is. Slachtofferrol werd ook nadrukkelijk door de Mos gezocht, zeer zorgwekkend hoe hij dat deed, was een aanval op de rechtsstaat. "Alleen de oorzaak leggen bij de Belastindienst is de schaal van het probleem blijven ontkennen." Inderdaad, politici als de Mos spelen daar een erg belangrijk rol in met het wantrouwen naar donkere mensen aanwakkeren, law and order was het toen. Je weet dat de meeste slachtoffers niet blank waren? Volgens mij gebruik je dit punt enkel om het om verdacht te maken maar interesseren de slachtoffers je niet echt.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 20:21

Dat links geen controle wil voor de sociale zekerheid, blijkt wel dat ze liever wegkijken als er ergens geld aan de strijkstok blijft hangen. Stel het zou een niet-,links bedrijf zijn, dan was de wereld te klein, maar voor de sociale zekerheid moeten we het maar over het hoofd zien? Hoe leg je dat uit aan iemand met een minimumloon die netjes zijn belastingen betaald? De toeslagenaffaire is veroorzaakt doordat de rechterlijke macht faalde. Waarom zijn daar tot nu toe geen consequenties aan verbonden? Links wil maar al te graag het geld van een ander uitgeven. Makkelijk dat men zelf daar de gevolgen niet voor hoeft te dragen want vadertje staat betaalt toch wel.

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 21:54

@IHAG "Was het OM maar net zo doortastend bij de toeslagenaffaire of welke andere parlementaire enquête dan ook. " Je hebt er niet veel van begrepen hé. Dat de toeslagaffaires en parlementaire enquetes niet zoveel met strafrecht van doen hebben en ook de andere rechters alleen dat deden dat door de politiek was opgedragen. Het laat onverlet dat ze niet befehl als befehl hoefden te zien en een andere werkkring kon zoeken maar alleen de RvS had de richting kunnen veranderen (en de politiek natuurlijk maar dat spreekt voor zich). Het OM niet. Een strafrechter niet. "En hadden ze dan ook de rechters onder de loep genomen die kinderen uit huis lieten plaatsen. " Je hebt er niet veel van begrepen hé. Wat moeten rechters dan doen. Kinderen in een situatie laten zitten waar in leven houden -laat staan- opvoeden niet meer mogelijk is? Want die rechters konden aan die situatie niets doen want daar gingen ze niet over. Dat ook de ouders er niets aan konden doen is ook duidelijk. En was al duidelijk vanaf het begin. Maar jij was het die die controle maatschappij voorstond. "Alleen de oorzaak leggen bij de Belastindienst is de schaal van het probleem blijven ontkennen. Je zou toch meer verwachten van het OM." De oorzaak wordt dan ook niet alleen bij de belastingdienst gelegd maar ook bij problemen van jou. Nogmaals. Dit heeft niets met strafrecht te doen. Dus als je verwijtbaarheid als strafbaar wilt zien heb ik er geen moeite mee dat het OM je eens om toelichting vraagt.

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:08

@Rob "Geldt dat niet als de uitkomst jou niet bevalt?" Ja. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik een uitspraak alleen op basis van mijn rechtsgevoel te verdedigen vind maar niet op grond van bestaande regelgeving. Hieronder heeft IHAG het over de toeslagenaffaire. Welke rechter zich ook (behalve de Rvs) had uitgesproken in het voordeel van de ouders had waarschijnlijk gelijk wat betreft rechtsgevoel maar niet wat betreft wetstoepassing.. Jammer dat daar niemand die verantwoordelijkheid nam. De RvS had wel aan nader duiding/uitleg kunnen doen.

Volrin
Volrin20 jun. 2023 - 9:02

@IHAG "Dat links geen controle wil voor de sociale zekerheid" Hou toch eens op zo uit je nek te kletsen met dit soort absurde stropoppen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk20 jun. 2023 - 12:20

"de andere rechters alleen dat deden dat door de politiek was opgedragen. Het laat onverlet dat ze niet befehl als befehl hoefden te zien " Hier spreek je jezelf nogal tegen. Aan de ene kant wil je dat rechters niet politici volgen, maar aan de andere kant zeg je dat ze dat wel gedaan hebben. Wat is het nou? Verder waren het de rechters die de bevoegdheid gebruikten om kinderen uit huis te laten plaatsen. Dus mogen zij daar ook de consequenties van hun uitspraken van dragen. Daar is vooralsnog weinig van te merken. En ja er is een controle op de sociale zekerheid. Moeten we dat dan maar over het hoofd zien? Want dan is het opeens minder erg? Als je echt moreel besef hebt dan is verkeerd gedrag nooit goed te praten.

GeenProbleem
GeenProbleem20 jun. 2023 - 14:55

@volrin 'Hou toch eens op zo uit je nek te kletsen met dit soort absurde stropoppen.' Het is alleen geen stropop, want er zijn diverse reaguurders zoals Karingin die een 'beetje fraude' wel acceptabel vinden.

MG1968-2
MG1968-220 jun. 2023 - 20:04

@IHAG Boven je pet. Niet erg. @GeenProbleem Er is een verschil tussen uitgaan van vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is en nooit uitgaan van vertrouwen en altijd alles op voorhand gecontroleerd en bewezen te zien. Beide! benaderingen kennen misbruik. De eerste erkent dat en probeert ondanks dat gegeven een zo efficient en eerlijk mogelijke samenleving in te regelen. De tweede erkent het niet en zorgt voor een samenleving die by design niet eerlijk en efficient is. En ook het misbruik kent. Waarschijnlijk zelfs in een veelvoud want zo ingeregeld is er ook geen alternatief voor verschillende groepen (als je mensen brengt in de situatie van de toeslagouders (gevolg van benadering twee) kunnen ze na verloop van tijd niet anders dan frauderen om de kinderen te eten te geven en daarna zullen ze die kinderen verliezen) Ja. Je kunt beter een zekere mate van misbruik accepteren. Wat overigens wat anders is dan bekend misbruik accepteren, waar jij het mee schijnt te verwarren.

Polarisario
Polarisario19 jun. 2023 - 18:13

Niet dat het van mij zou moeten hoor, maar had het OM nog ooit iets gedaan met dat appartementje?

8 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 18:41

Dat maakt mij wel nieuwsgierig?

Bert van der Neut
Bert van der Neut19 jun. 2023 - 19:19

Van Pechtold, nope. Ook de miljoenen aan partij donaties zijn nooit onderzocht.

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:12

#Polarisario Wat mij in relatie tot dit altijd verbaasd is dat degene die het naar voren brengt om Pechtold of D66 in een kwaad daglicht te stellen altijd vergeten te vermelden dat degene die naliet een langdurige vriend van de familie was. Maar Polarisario en Bert en de anderen zijn tegen erfenissen. Nou goed. Laten we zaken doen. Wat mij betreft mogen die inderdaad ook volledig als inkomen belast worden. Want dat bedoelde je toch? Of is jou erfenis wat anders dan die van anderen? @Pola

Zandb
Zandb20 jun. 2023 - 6:23

Polarisario Pechtold is geen ambtenaar. Als er sprake is van omkoping, dan moet er een direct verband bestaan tussen het betaalde geld en 'de daad' die daarvoor verricht is. Dat zijn wel de meest simpele verklaringen waarmee je de onzin, die Polarisario vijf duimpjes oplevert en Bert vier, af moet doen.

Jozias2
Jozias220 jun. 2023 - 6:39

@zandb De mos is ook geen ambtenaar.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2023 - 7:26

@Zandb Dat is de Mos ook niet, hij was wethouder, de discussie vervuilen met verkeerde omschrijvingen en daar dan op doorgaan, is de manier om een discussie de verkeerde kant op te sturen. van Pechtold heeft bewust zaken niet opgegeven in het register wat daarvoor bestemd is. Voorspelbaar is daar in de huidige politieke sfeer niets mee gedaan. Dat is de inhoudelijk onderbouwde mening van Polisario en dat is terecht. Iedereen is gelijk, behalve wanneer je tot de "verkeerde" politieke stroming hoort. Inbraak bij Haga van iemand die hem persoonlijk wilde spreken, is geseponeerd, er is een goed gesprek met de inbreker gevoerd en iedereen weet hoeveel moeite de coalitie en media doen over de fakkeldrager. Beetje ongeloofwaardig en hypocriet van de heersende machthebbers

Bert van der Neut
Bert van der Neut20 jun. 2023 - 7:44

Zandb, na het akkefietje van Pechtold zijn de regels aangescherpt. Als er niets aan de hand was dan had dit dus gewoon achterwege kunnen blijven.

MG1968-2
MG1968-220 jun. 2023 - 20:11

@Bert "Zandb, na het akkefietje van Pechtold zijn de regels aangescherpt." Na het akkefietje met Navalny zijn de regels ook zodanig aangepast dat personen met vergiftigingsverschijnselen niet in een vliegtuig kunnen plaatsnemen en dat -als deze in de lucht apert worden- dit geen reden is voor een tussenstop. Tenminste zolang de persoon nog leeft. Verzonnen? Nou nee. Uitvoeringsregels zijn ook regels. Maar het geeft in elk geval aan dat de aanpassing an-sich niets zegt over het objectief aan de hand zijn. Dat dit vanuit een bepaald perspectief tot afrekengedrag leid doet daar niets aan af.

VoorTegen TegenVoor
VoorTegen TegenVoor19 jun. 2023 - 18:10

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

geitenbreier
geitenbreier19 jun. 2023 - 16:24

"Ambtenaren moeten onkreukbaar zijn" Mogen ze eerst wel eens ergens anders beginnen. Heeft veel weg van een politieke heksenjacht

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:14

@Geitenbreier "Heeft veel weg van een politieke heksenjacht " Het OM heeft zijn eigen afweging te maken. Als die afweging een andere is dan jij hem zou maken, maak je de afweging juist politiek door hetgeen wat jij stelt.

Sam V
Sam V19 jun. 2023 - 16:10

“Ambtenaren, onder wie wethouders, moeten onkreukbaar zijn”. Aldus het OM. Goed begin van het OM. De Mos kan het met vertrouwen tegemoet zien. Voor politieke ambtsdragers zoals wethouders kunnen immers specifieke regels gelden. Wethouders onder ambtenaren scharen zal al direct tot discussie leiden en de zaak moeilijker maken voor het OM.

5 Reacties
badgast
badgast19 jun. 2023 - 19:44

Hoe zou je een wethouder anders categoriseren dan als ambtenaar? We kiezen geen wethouders. Een wethouder is iemand die op verzoek van de gemeenteraad tijdelijk wordt aangesteld als bestuurder in een gemeente en uit de gemeentekas wordt betaald.

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:17

@Sam "De Mos kan het met vertrouwen tegemoet zien." We gaan het zien. Ik ben niet de enige die het vonnis van deze rechter op meerdere plaatsen vond getuige van een rechtsuitleg die niet overtuigend toegelicht was. Om het mild te duiden.

Jozias2
Jozias220 jun. 2023 - 6:41

@badgast Exact. Een wethouder is een bestuurder geen ambtenaar.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2023 - 7:31

Waarom zou je hem of haar moeten categoriseren? Wethouder is geen ambtenaar, hij heeft geen ontslag bescherming en heeft een beperkte zittingsperiode. Wethouder zijn is wethouder zijn, een aparte categorie. Ambtenaren worden niet aangesteld door de gemeenteraad en zijn ook geen bestuurder. Je geeft antwoord op je eigen veronderstelling.

michellekepen
michellekepen20 jun. 2023 - 9:57

badgast, Het gaat hier expliciet over het verschil tussen 'Ambtenaar' en 'Wethouder' (= politieke ambtsdrager) Misschien handig om bij een volgende gelegenheid, eerst even Google te raadplegen, vóórdat je eigen definities gaat verzinnen. Hit nummer één [ wethouder ambtenaar ] "Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen 'gewone' werknemers of ambtenaren".......

Mathijsco
Mathijsco19 jun. 2023 - 16:05

ichard de Mos: het zou zo een typetje kunnen zijn van (wijlen) Wim de Bie. Waar werd hij nou ook alweer van verdacht: een paar kroegbazen en een pooier die wat centen bij bè elkaah hadde geleg voor zijn partè? Corruptie hoort niet in het plaatselijke bestuur: laat dat helder zijn. Dat gezegd hebbende: ondertussen vind landelijk de grootste roof van de staatskas uit de geschiedenis plaats middels belastingkorting voor multinationals. In ruil voor baantjes en belangetjes voor de incrowd van Rutte. Tientallen miljarden.

3 Reacties
Zandb
Zandb20 jun. 2023 - 6:29

Mathijsco U hebt maar een 'probleempje' met wat u beweert: Kon iemand dat nou maar bewijzen: "In ruil voor baantjes en belangetjes voor de incrowd van Rutte."? Maar helaas. Het zal moeten blijven bij deze trollerige framing.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2023 - 7:35

@Zandb Feit is dat het bedrijfsleven vele hoge subsidies ontvangen van de regering, ze betalen amper belasting en voegen niets toe aan de infra structuur van ons land, waar ze wel van profiteren. Daar is niets trollerigs aan. Nu heeft Schiphol het zelfs voor mekaar gekregen om te verdwijnen van de lijst piekbelasters, terwijl ze daar op plaats 2 stonden. Dat zal vast met een cirkelredenatie worden goedgepraat, echter het wordt wel steeds duidelijker dat de burger steeds minder hoeft te verwachten van dit kabinet.

MG1968-2
MG1968-220 jun. 2023 - 20:14

@Gimli "Dat zal vast met een cirkelredenatie worden goedgepraat, " Wat op zich natuurlijk zelf een perfecte cirkelredenering is.

Jantje Beton2
Jantje Beton219 jun. 2023 - 16:00

Dat wordt nog wat. Elke partij (ook de middenpartijen) heeft tonnen van dit soort boter op zijn hoofd. Het hele politieke bestel wordt .hiermee op zijn kop gezet. Hoog tijd! Ik stel voor dat het OM alvast de vervolging van Rutte gaat voorbereiden.

2 Reacties
Polarisario
Polarisario19 jun. 2023 - 18:14

@Jantje: Je hebt het nu over die tribunalen waar in de kamer niet over gesproken mocht worden?

Zandb
Zandb20 jun. 2023 - 6:59

Jantje De functie van wethouder (net als die van de burgemeester) zou los moeten staan van de politiek en dus ook van politieke partijen. Je kunt dus deze kwestie niet zo maar op 'de politiek' betrekken. Die staat hier los van.

Markzelluf
Markzelluf19 jun. 2023 - 15:56

Wat bijzonder dat het OM denkt dat een wethouder een ambtenaar is. Daar denkt de Rijksoverheid anders over: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/wethouders. Maar hoe dan ook: mensen zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is en eerdere pogingen van het OM liepen op een smadelijke nederlaag uit. Je mag toch echt hopen dat ze nu met overtuigend bewijs komen. In de VS spreekt het OM namens ‘the people’, maar ik gun Nederland een beter beslagen ‘waakhond van onze rechtsstaat’. En nee, ik woon niet in Den Haag en nee, ik heb niks met De Mos en consorten. Maar hier lijkt het erop dat de vertegenwoordigers van een belangrijk deel van de kiezers buitenspel wordt gezet.

14 Reacties
BrotherV
BrotherV19 jun. 2023 - 18:25

Het om doet gewoon haar werk.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 18:40

"Je mag toch echt hopen dat ze nu met overtuigend bewijs komen." Nou bij het eerdere proces heeft het OM er heel erg lang over gedaan om een zaak samen te stellen en dan nog heeft de rechter hier (zelfs voor de rechterlijke macht) keihard over geoordeeld. Waarom wil het OM dan zo graag in hoger beroep? Wat hebben ze hier nu mee te winnen? Ik denk dat er grotere vissen te vangen zijn door het OM waar de capaciteit echt voor nodig is.

Sonic2
Sonic219 jun. 2023 - 18:46

De Mos werd na de GR verkiezingen van 2018 opgenomen in het college. Nu met de rechtszaak hebben partijen de afweging gemaakt om er in een nieuwe periode niet mee samen te werken. Dat is een politieke afweging. Dat heeft niets met buitenspel zetten te maken. Niets met uitsluiten of nog meer van dat soort gare rechts radicale leugens. Nog steeds snappen veel mensen niet wat een protest stem in houdt. Dat is een middelvinger naar het systeem en naar de gevestigde orde. De kiezers plaatsen zichzelf ook bewust( zeker in de campagne) buiten de gevestigde orde. Dat mag allemaal, maar je betaalt de prijs voor deze houding bij coalitie besprekingen Een gevolg van een politieke stijl. Als het regent en u stapt zonder paraplu naar buiten dan wordt u nat. In 2006 stemde ik SP en stond mijn vertegenwoordiger( Marijnissen) binnen een kwartier buiten. Hoort u mij daar nog over klagen? Het is altijd krijsend, schreeuwend en onfatsoenlijk nep "rechts" die altijd maar loopt te klagen en te janken. Je kunt ook VVD of CDA stemmen. Dan regeer je sowieso mee. Maar als je besluit om op een partij van buitenaf te stemmen dan moet je ook de gevolgen dragen. Als je 100 rijdt krijg je geen bon en als je 160 rijdt dan wel. Maar als je achterlijk en dom stemt, moet je klaarblijkelijk ook nog medelijden daar bij krijgen. En ook nog een schouderklop krijgen. En ook nog een kopje thee en een lange vinger. Wat een krankzinnigheid. Minder achterlijk stemmen. Dat is de oplossing

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 18:54

Als het OM echt zo sterke zaak had, dan hadden ze er niet zo lang over gedaan. Maar kennelijk hadden anderen niet zo veel moeite mee dat het proces zo lang duurde. Waarom is dat? "Maar als je achterlijk en dom stemt, moet je klaarblijkelijk ook nog medelijden daar bij krijgen" Wat heb jij tegen mensen met een lager IQ? Dat vind ik nou niet zo'n realistisch links passende reactie over medeleven met anderen. Ik vind dat je daar je excuses voor moet aanbieden. Niet aan mij, maar wel aan betrokkenen.

Markzelluf
Markzelluf19 jun. 2023 - 19:08

Hoi Sonic, ga je nou de achterban van politieke partijen op IQ beoordelen? Of bedoel je wat anders? Ben je het trouwens wel eens met onze manier om mensen actief stemrecht te geven? Zouden er wat jou betreft andere criteria moeten komen dan leeftijd alleen? Ik ben benieuwd

Markzelluf
Markzelluf19 jun. 2023 - 19:14

Broer, klopt dat wel, dat het OM ‘gewoon ‘ haar werk doet? Waarom dan zo tergend langzaam? En welke aanvullende argumenten hebben ze? Je kunt inderdaad stellen dat ze het recht hebben hoger beroep aan te tekenen, maar de tijd die ze hieraan besteden, kunnen ze niet schenken aan andere zaken. Even los van onze politieke voorkeur: als het OM weer plat op de bek gaat, dan valt niet te ontkennen dat juist zij de rechtsstaat schaden en de coalitievorming in Den Haag zwaar beïnvloedden zonder wettelijke grond of reden

Sonic2
Sonic219 jun. 2023 - 19:14

@IHAG Ik heb het over achterlijk en dom stemgedrag. Wat mij betreft zijn PVV en Forum kiezers intelligente mensen, maar niet als het over politiek gaat. Dat heb ik de afgelopen jaren volgens mij ook maar een stuk of 100 keer uitgelegd. Het gaat om een POLITIEKE context. Het gaat niet om speciaal bieren. Het gaat niet om de opstelling van Ronald Koeman. Het gaat niet om dat Max nu Senna heeft geëvenaard. Het gaat om politiek stemgedrag. Dat ik als achterlijk, stom, idioot en debiel zie. Volgens mij volledig duidelijk. En ik dank u voor uw excuus omdat u voor de zoveelste keer mijn woorden uit zijn verband trekt. En ik ben nog zeer mild en terughoudend in mijn betoog.

Bert van der Neut
Bert van der Neut19 jun. 2023 - 19:21

Mark, de rechter noemt de De Mos en collega's "ambtenaren". Daar zal het vandaan komen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 jun. 2023 - 20:41

"verband trekt. En ik ben nog zeer mild en terughoudend in mijn betoog" Meen je dat nou? Mensen voor alles en nog wat uitmaken omdat ze niet links stemmen gaat ze wel overtuigen? Die tactiek probeerde Clinton ook met de deplorables. En we weten hoe dat uitpakte.

Sonic2
Sonic219 jun. 2023 - 20:43

@ Markzelluf Ik vind PVV'ers en Forum kiezers politiek dom. Of politiek achterlijk. Ze zijn zeker intelligent, maar niet als het over politiek gaat. Nare suggestie van u dus en weer word ik onterecht in een hoek gezet. Er is nogal een verschil met iemand politiek dom noemen en iemand algemeen dom noemen. Voor de rest ben ik er tegen om criteria te verbinden aan stemrecht. En ook zwaar op tegen. Je moet kunnen stemmen wat je wilt. Ook als dat PVV of Forum is. Ik wil alleen niet min of meer gedwongen worden om dat normaal te vinden. Om zoiets geen smerig nadeel van onze democratie te vinden. En als je na een overwinning van BBB of Forum negatieve kanttekeningen maakt ben je geen zure verliezer wat mij betreft. Voor de rest ben ik niet met een fakkel of een vlag naar het provincie huis van Flevoland gegaan, waar een college wordt gevormd met de PVV erin. De Mos heeft natuurlijk met de vorm van ombudspolitiek een risico genomen. Als je het negatief opvat kan het als cliëntelisme overkomen. Aan de Mos heb ik geen hekel. Hij was zelfs een van de meest redelijke PVV'ers. Voor zover je daar over kan spreken. De reacties van nep rechts hier vind ik vreselijk. Mag ik dat nog vinden? Of moet ik voortaan eerst mijn reacties aan "rechts" hier voorleggen voordat ik reacties mag plaatsen?

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:24

@IHAG "Als het OM echt zo sterke zaak had, dan hadden ze er niet zo lang over gedaan." Als het OM niet zo op een politieke wijze door zowel de politiek als het publiek niet zo onder druk was gezet had het ook minder lang geduurd. Overigens is het helemaal niet zo ongebruikelijk dat na het instellen van het Hoger Beroep de besluitvorming en strategiebepaling van het OM nog niet is afgerond. Je maakt een gedachtefout. Het is nu eenmaal niet zo dat de zaken die overduidelijk een verkeerde uitkomst zijn het gemakkelijkst zijn om en 'geen tijd kosten' om recht te zetten. Of omgekeerd... een zaak waar je je afvraagt waarom de gedaagde in godsnaam hoger beroep in stelt te vergelijken zijn met hamerstukken. Of.. of.. Hoe dan ook 'niet zoveel tijd nodig gehad' is een conclusie die je nergens op kunt baseren.

MG1968-2
MG1968-219 jun. 2023 - 22:26

@Markzelluf "Waarom dan zo tergend langzaam? " Wat betreft het hoger beroep geef ik je geen gelijk. Zie mijn antwoord op @IHAG. Btw. Als de rechter het met je eens is kan die het OM niet ontvankelijk verklaren. Toch?

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2023 - 7:48

@Sonic2 Typisch dat je iedereen die afwijkt van je mening wegzet als achterlijk en dom. Dat zegt meer over je onterechte superioriteitsgevoel ten opzicht van andere meningen. Het is het voorbeeld van de bekende tunnelvisie van "links", wat gericht zou moeten zijn op sociale vraagstukken. Iets waar "links" ooit mee bezig was. Nu is het alleen de strijd tegen (extreem)links en gender, woke en identiteit vraagstukken. De echte problemen van onrecht en corruptie zijn verdwenen, zaken als de participatie wet worden zelf ingevoerd. Maar wel blijven schelden op rechts, en daar niets meer tegenover stellen. De frustratie moet hoog zijn, dat de macht langzaam uit de vingers glijdt. Dan is de reactie net als bij een kind, Nog meer herrie over nietszeggende problemen, terwijl de fundamentele problemen blijven liggen, meedoen met het neoliberalisme is belangrijker om nog een heel klein beetje macht te behouden en daardoor je eigen graf te graven. In andere landen zijn de socialisten weer op hun schreden teruggekeerd en pakken ze de sociale vraagstukken weer op, alleen de ooit sociale partijen in Nederland hollen weer achteraan bij de acceptatie van hun eigen falen. Fusies of verregaande samenwerking zorgen nooit voor groei, hooguit voor een vertraging van de krimp, die al tijden bezig is. "Links" heeft zichzelf als politieke stroming overbodig gemaakt. Anderen hebben het stokje overgenomen, helaas zijn dat rechtse partijen. Die wel hun kiezers vertegenwoordigen, jullie echter niet.

Karingin
Karingin20 jun. 2023 - 8:24

Mark: je moet geen punt zetten achter een link, want dan werkt ie niet. Dat terzijde, er staat dat wethouders politieke ambstdragers zijn, wellicht niet exact hetzelfde als een ambtenaar, in die zin dat ze benoemd worden en een ambtenaar een werknemer is, maar beide dienen (of zouden dat moeten doen), de publieke zaak. En het OM denkt dus wel degelijk bewijs te hebben van omkoping, maar hebben de 1e aanklacht blijkbaar te breed gemaakt en/of onvoldoende gespecificeerd, oftewel, de verkeerde vraag aan de rechter voorgelegd. Maar we zullen zien hoe het deze keer uitpakt. Ongelijk: nou ik vind een verdenking van corruptie door wethouders anders een behoorlijk grote vis, maar blijkbaar vind jij dat niet zo'n punt...heb je soms zelf een dealtje in de wacht gesleept met een niet zo integere ambtenaar of politicus...? En vind jij dan weer niet juist dat burgers die verdacht worden van uitkeringsfraude wel keihard aangepakt moeten worden? (Ja als jij met een whataboutism komt, dan moet je niet zeiken dat je er eentje terugkrijgt). Want dat komt neer op klassejustitie; wie hoog in de " voedselketen" zit komt overal mee weg, en de have-nots zijn gigantisch de lul - wat trouwens al gebeurt, zie de Toeslagenaffaire