Joop

Hoe een journalist van het Friesch Dagblad oorlogsmisdaden goedpraat

  •  
13-08-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
3423 keer bekeken
  •  
ANP-443854663

Na zijn terugkomst van een CIDI-reis naar de Palestijnse bezette gebieden, schreef journalist Wybe Fraanje in een column in het Friesch Dagblad dat hij “vóór nederzettingen” is “omdat dit land nu eenmaal aan de Joden toebehoort”. Echter Wybe geeft ons geen enkele onderbouwing voor zijn mening. Daarmee schendt hij de fundamentele regels van een rationeel democratisch debat, namelijk dat wie stelt ook moet bewijzen.

Palestijnen hebben het recht op de Westbank

Wybe dient zijn stelling te onderbouwen omdat er een brede eenstemmigheid in de wereld bestaat dat de Westbank bezet is, dat de nederzettingen illegaal zijn en dat de Palestijnen zelfbeschikkingsrecht hebben. Het zelfbeschikkingsrecht betekent ook het recht op het territorium waar het volk zich bevindt. De Adviesraad Internationale Vraagstukken concludeerde: “Over de belangrijkste rechtsvragen met betrekking tot het conflict kan weinig verschil van mening bestaan. Israël heeft de plicht het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk te eerbiedigen. De vestiging van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de beperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de bezette gebieden als geheel leveren schendingen op van volkenrecht.”

Ook dertien hoogleraren volkenrecht schreven in een brief aan de regering: “Het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van ook voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen maken inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, een recht dat, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 heeft bevestigd, bindende verplichtingen voor álle landen behelst. De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelfbeschikking en om het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren.”

De Israëlische nederzettingen zijn oorlogsmisdaden

Het kabinet heeft net een wetsvoorstel ingediend dat het strafbaar maakt groepen te beledigen: “door het vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van … oorlogsmisdaden in de zin van de artikelen 6, 7 en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof.”

In artikel 8 staat dat het overbrengen van burgers naar bezet gebied (zoals de Israëlische nederzettingen) een zware oorlogsmisdaad is. Het is een van “de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap als geheel aangaan.” De Commissie voor Internationaal Recht beschouwt in haar ontwerp voor artikelen voor misdaden tegen de vrede en veiligheid van de mensheid “het vestigen van kolonisten in een bezet gebied en veranderingen in de demografische samenstelling van een bezet gebied” als een “buitengewoon ernstig oorlogsmisdrijf”.

De Nederlandse Wet Internationale Misdrijven bestraft dit misdrijf met mogelijk levenslange gevangenis. Is Nederland het braafste jongetje in de klas? Nee. Veel landen hebben zulke wetten, inclusief de landen die altijd in de top 10 van rechtsstatelijkheid staan (zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Ierland).

Stelt u zich eens voor dat een opinieschrijver hetzelfde zou schrijven over een Palestijnse terrorist als de heer Fraanje over een settler die gewapend rondloopt: “Wat een held, dacht ik, en ik kreeg steeds meer bewondering voor hem.” Zou de redactie hem niet aanspreken? 

Aldus Wybe zijn de Palestijnen gelukkig onder bezetting. Hij beschrijft hen als gebrainwashte dommeriken, die alleen door “ophitsing” een eigen staat willen. Dus Wybe beledigt duidelijk een groep, ontkent en verheerlijkt een zware oorlogsmisdaad.

Journalist Wybe Fraanje schendt de fundamentele regels van een democratisch debat: wie stelt bewijst. Zonder bewijs toont hij lak aan de Nederlandse wetten te hebben en aan de fundamentele waarden in de grondwet. Door zijn invloed op de lezers is hij medeverantwoordelijk voor het feit dat de regering haar juridische plichten niet nakomt. Hoe kunnen we de media vertrouwen als journalisten drogredeneren, fundamentele kennis over hun onderwerpen ontbreekt en ze slechts een doorgeefluik van CIDI zijn?

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Sachs
Sachs16 aug. 2023 - 12:01

Veel dank Mihai voor het benadrukken van het belang van de rechtsorde die door de columnist van het Friesch Dagblad onder de voet wordt gelopen. Wat de redactie bezielt om een dergelijk stuk, ook al is het een column, te plaatsen is me overigens een raadsel. Het racisme zit bij het Friesch Dagblad kennelijk diep, getuige de (naar alle maatstaven onaanvaardbare) passages over de Palestijnen. Net zo kwalijk is de stelling dat het land van de Palestijnen 'nu eenmaal aan de Joden toebehoort'. 'De Joden', daar hoor ik zelf bij. En ik kan het Friesch Dagblad melden dat noch ikzelf, noch iemand anders in mijn Joodse omgeving, die drieste uitspraak deelt. Ik vermoed dat een grote meerderheid van Joodse Nederlanders de stelling afdoet als ongewenste propaganda. Ongewenst omdat die de Israëlische misdaden op vileine wijze in de schoenen van 'de Joden' schuift. Daar komt niets goeds van. Toch zijn dergelijke antisemitische denkbeelden vooral in christelijke kring nog steeds in zwang. Dan rest de vraag wie de reis van de columnist heeft betaald. Gezien de CIDI-constructie zijn daarvoor Maror-gelden gebruikt (en is de column een 'dank-je-wel' aan het CIDI). Dat zijn restitutiegelden voor geroofde en verloren Joodse tegoeden tijdens WO2. Die komen de Joodse gemeenschap toe. Ze mogen onder geen beding worden misbruikt voor columns zoals die in het Friesch Dagblad.

Pater
Pater15 aug. 2023 - 15:53

Fries Dagblad is zeer protestants-christelijk, dit als duiding.

Lopez
Lopez15 aug. 2023 - 0:52

In aanvulling op mijn eerdere reactie: ik vind de woorden die Fraanje aan de Palestijnen wijdt stuitend. Hoe zij zich zogenaamd laten wijsmaken (‘ophitsen’) ‘dat een vredig leven niet mogelijk is zolang ze geen eigen staat hebben’. Hoe verzin je het. Ik ben benieuwd hoe ‘vredig’ Fraanje het leven onder een gewelddadig bezettings- en apartheidsregime zou vinden. En dan moeten zijn extreem denigrerende woorden over de vluchtelingen van 1948 (de Nakba) nog komen. Zij en hun nakomelingen hebben, zoals alle vluchtelingen, het recht van terugkeer, maar volgens Fraanje weten de nakomelingen ‘niet eens waar ze vandaan gevlucht zouden zijn’ en is hun terugkeer ‘een utopie die er nooit komt’. Opnieuw heeft hij volstrekt maling aan het recht. Zou hij weten dat Israël een Wet op de Terugkeer heeft – for Jews only – die pakweg 150 generaties teruggaat? En dat vrijwel geen van die terugkeerders ook maar enig idee heeft ‘waar hij vandaan zou zijn gevlucht’? Zou hij weten dat Sefardische Joden na vijf eeuwen naar Portugal kunnen ‘terugkeren’? En dat nakomelingen van Joden die in de jaren dertig uit Duitsland zijn gevlucht naar dat land kunnen ‘terugkeren’? Voor Palestijnen gelden volgens Fraanje duidelijk andere regels. Die moeten ‘vredig’ onder bezetting blijven leven en geen aanspraak maken op rechten die voor de rest van de mensheid wel gelden.

1 Reactie
Lopez
Lopez15 aug. 2023 - 1:03

Bijzonder is ook wat Fraanje over het CIDI schrijft. Dat zou de liberale opvatting koesteren dat iedereen vooral zijn eigen mening over Israël/Palestina moet verkondigen, ‘als je er maar goed over hebt nagedacht en oordeelt op basis van de feiten’. Laat ons niet lachen. Het CIDI is een activistische lobbyorganisatie die zich aan feiten niets gelegen laat liggen, maar grossiert in propaganda en leugens (bijvoorbeeld over de Nakba, de Zesdaagse Oorlog, de rechten van vluchtelingen, de Veiligheidsraad, de BDS-beweging en ga zo maar door) en het belasteren van andersdenkenden (‘terreurbanden’, ‘antisemieten’), dit alles geheel naar voorbeeld van Israël. Een voorbeeld uit vele is hier beschreven: https://rightsforum.org/laster-en-leugens-over-palestijnse-ngos-het-cidi-verspreidt-ze-volop/ Het CIDI heeft dezelfde minachting voor Palestijnen en de internationale rechtsorde die uit de column van Fraanje spreekt. Bij voorkeur geeft het de Palestijnen de schuld van hun eigen misère. Van Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft het nog nooit gehoord. En net als Israël voert het een bittere strijd tegen mensenrechtenorganisaties. Toen Amnesty vorig jaar met zijn apartheidsrapport kwam lanceerde het de campagne ‘Amnesty Lies!’ Het eerdere apartheidsrapport van Human Rights Watch werd betiteld als ‘sensatiezoekerij’. Een inhoudelijke reactie bleef uiteraard uit.

Olav Meijer
Olav Meijer14 aug. 2023 - 22:32

[.....“omdat dit land nu eenmaal aan de Joden toebehoort”.] Dan weet je al genoeg. Een axioma, dat het hele verdere verhaal van nul en generlei waarde maakt.

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 21:51

Excuses voor de serie verwijderde reacties onder mijn naam hieronder, mensen. Het plaatsen van het ene bericht dat daaronder staat lukte niet, ook niet na een keer of tien op 'Reactie plaatsen' klikken. Vervolgens bleek het bericht toch geplaatst, zelfs tien keer. De redactie heeft de ver(tien)dubbelingen verwijderd.

2 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer14 aug. 2023 - 22:38

@ Lopez: Ik dacht al: je moet de kolder in de kop hebben gekregen, dat je zo vaak achtereen "niet voldoet aan de spelregels". :)

Lopez
Lopez15 aug. 2023 - 0:58

@Olav Ik was wel pissig na het lezen van de column van Fraanje, maar nou ook weer niet zo pissig. Bovendien hecht ik erg aan spelregels, met name aan die van het internationaal recht. ;-)

JaapBo
JaapBo14 aug. 2023 - 18:55

Wel jammer dat een serieuze NLse krant een opiniestuk plaatst dat totaal schijt heeft aan het internationaal recht. Helaas komt men dit wel meer tegen onder christenen, oa GJ Segers van CU en bij de SGP

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:50

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:50

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:50

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:50

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:48

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Lopez
Lopez14 aug. 2023 - 17:48

[Fraanje: ‘Ik ben vóór nederzettingen.’] Hoe ver van huis moet je zijn om je openlijk voor een oorlogsmisdaad uit te spreken? Zoals Mihai opmerkt is het koloniseren van bezet gebied onder het Statuut van Rome een oorlogsmisdaad. Los daarvan heeft de Veiligheidsraad het nederzettingenproject veelvuldig in bindende resoluties als illegaal veroordeeld en Israël (vergeefs) gemaand het te staken. Fraanje verkiest duidelijk het recht van de sterkste boven de internationale rechtsorde. Overigens mag het ook een prestatie heten om na een reis door een gebied dat al 56 jaar bezet wordt gehouden het woord ‘bezetting’ niet één keer te gebruiken. [‘Omdat dit land nu eenmaal de Joden toebehoort.’] Gevaarlijke kletskoek. De Westoever en Oost-Jeruzalem zijn onder internationaal recht bezet Palestijns gebied; zie de Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof (2004), en ook de EU en Den Haag, Human Rights Watch, Amnesty International, B’Tselem, Yesh Din, Al-Haq, Een Ander Joods Geluid, The Rights Forum, enz. enz. Nog belangrijker: er is helemaal geen sprake van dat ‘de Joden’ vinden dat het gebied hen toebehoort, integendeel. Wie suggereert dat ‘de Joden’ een drijvende kracht achter de nederzettingen zijn schuift hen de verantwoordelijkheid voor een Israëlische oorlogsmisdaad in de schoenen. Daar is een woord voor: antisemitisme.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout14 aug. 2023 - 15:59

Het Friesch Dagblad is de spreekbuis van steile calvinisten langs de greforiem Dokkum- Drachten, ook wel Centrale As geheten. Kritiek op Israël is er een doodzonde waarvoor verstoting uit de gemeenschap de argeloze atheïst ten deel kan vallen.

1 Reactie
Tuxeido
Tuxeido14 aug. 2023 - 18:29

Ja, dat stuk Friesland waar ze zwerfkatten willen afschieten. https://www.dierenrecht.nl/nieuwsartikelen/waarom-schiet-friesland-katten-dood

Joop  den Uil
Joop den Uil14 aug. 2023 - 8:13

nogmaals, maar in andere bewoordingen: Wybe geeft zijn mening in een kolom. dit is persoonlijk maar in zijn geval met journalistieke achtergrond als basis. Kolommen zijn persoonlijk en dat staat ook in de krant aangegeven.

1 Reactie
Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 9:58

En? Noch kolommen noch meningen zijn gevrijwaard van kritiek.

Jozias2
Jozias214 aug. 2023 - 7:45

“Echter Wybe geeft ons geen enkele onderbouwing voor zijn mening. Daarmee schendt hij de fundamentele regels van een rationeel democratisch debat, namelijk dat wie stelt ook moet bewijzen.“ Hier valt nog wel iets aan af te dingen. Wie stelt moet bewijzen komt uit het bewijs recht. Als je je op een feit wil beroepen dan moet je dat feit aan kunnen tonen. Maar dat geld natuurlijk niet voor een mening als persoonlijke opvatting. Als ik van mening ben dat blauw de mooiste kleur is dan hoef ik dat niet te bewijzen. Verder is de onderbouwing ‘dat het nu eenmaal aan de joden behoort’ niet zozeer gestelt door de auteur maar door een zekere Amit waar de auteur mee heeft gesproken. Ten slotte gaat het hier om een column waar andere regels gelden en niet over een journalistiek artikel.

5 Reacties
Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 10:01

"Maar dat geld natuurlijk niet voor een mening als persoonlijke opvatting. Als ik van mening ben dat blauw de mooiste kleur is dan hoef ik dat niet te bewijzen. " Kleur is geen kwestie van internationale wet- en regelgeving. Mensenrechten en grondbezit wel. Volgende internationale wet- en regelgeving, waar NL zich ook aan heeft gecommitteerd, behoort de Westoever niet tot Israël. "Verder is de onderbouwing ‘dat het nu eenmaal aan de joden behoort’ niet zozeer gestelt door de auteur maar door een zekere Amit waar de auteur mee heeft gesproken. " En de auteur zegt zich door dat soort meningen gesterkt te voelen in zijn zionisme. Met andere woorden hij is het er dus mee eens. "Ten slotte gaat het hier om een column waar andere regels gelden en niet over een journalistiek artikel. " Columns zijn niet gevrijwaard van kritiek.

Jozias2
Jozias214 aug. 2023 - 10:46

@volrin Natuurlijk mag je kritiek hebben op een mening die in een column wordt geuit. Ik deel zelf die mening ook niet. Maar dat was niet het punt toch? De stelling was dat de mening bewezen moest worden. Ook al is iets een kwestie van internationale wet en regelgeving dan nog mogen mensen daar toch een mening over hebben. Volgens het ter nationale wet en regelgeving hoort Corsica bij Frankrijk maar toch zijn er mensen die vinden dat dat anders zou moeten. En zo zijn er nog wel wat andere gebieden waar sommige mensen anders over denken. Wij roepen ook iets over Taiwan terwijl Taiwan niet als souverein land erkend is door Nederland. Ja de auteur voelt zich door een mening van een ander gesterkt in zijn eigen mening. Je kunt het inhoudelijk niet met die mening eens zijn maar dan betekend niet dat iemand die mening (hoe dom ook) niet mag hebben of niet mag schrijven. Zeker als het een column of opinie stuk betreft. De journalistieke code is daar vrij duidelijk over.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 14:22

Is de stelling 'de Palestijnen zijn gelukkig onder de bezetting' een mening of een (naar voren gebracht maar onbewezen) feit? We moeten uitgaan van de normale betekenis die we aan woorden geven. Dat geldt ook voor de woorden 'mening' en 'feit'.

Jozias2
Jozias214 aug. 2023 - 17:47

@stock Als iemand dit brengt als een feit en op dat feit wil doorredeneren is het een feit. Maar in dit geval ging het om een mening. Daarom schreef de auteur hier ook over: “Echter Wybe geeft ons geen enkele onderbouwing voor zijn mening. “

stokkickhuysen
stokkickhuysen15 aug. 2023 - 10:47

'Als iemand dit brengt als een feit en op dat feit wil doorredeneren is het een feit. Maar in dit geval ging het om een mening.' Hier kan ik dus geen chocola van maken.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 4:33

"Na zijn terugkomst van een CIDI-reis naar de Palestijnse bezette gebieden, schreef journalist Wybe Fraanje in een column in het Friesch Dagblad dat hij “vóór nederzettingen” is “omdat dit land nu eenmaal aan de Joden toebehoort" Aan ene kant niet geheel verrassend als iemand op een propagandareisje gaat, aan de andere kant dus journalistiek lichtgewicht.

5 Reacties
Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 4:38

Correctie, ik zie in het artikel (Miha bedankt voor de screenshot) dat Fraanje al overtuigd zionist was voor de reis. M.a.w. dus al een journalistiek lichtgewicht voordat hij op reis ging.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 4:39

Tenslotte kun je niet oprecht beweren liefde voor Palestijnen te hebben en tegelijk voor de illegale nederzettingen te zijn. Aangezien Palestijnse rechten daarmee worden geschonden.

ChefSache
ChefSache14 aug. 2023 - 9:09

@volrin 'M.a.w. dus al een journalistiek lichtgewicht voordat hij op reis ging.' Journalisten hebben ook een bias (het zijn net mensen), alleen is het nu 'belangrijk' omdat het een ideologische tegenstander betreft. Zo zijn er ook 'journalisten' die net zoals de heer Fraanje bewust partij voor de Palestijnen kiezen.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 10:03

@Chefsache "@volrin 'M.a.w. dus al een journalistiek lichtgewicht voordat hij op reis ging.' Journalisten hebben ook een bias (het zijn net mensen), alleen is het nu 'belangrijk' omdat het een ideologische tegenstander betreft." U kiest er weer eens voor een stropop aan te vallen. Fraanje had met minimale journalistiek onderzoek kunnen vaststellen dat volgens het internationaal recht de bezette gebieden helemaal niet Israël toebehoren. "Zo zijn er ook 'journalisten' die net zoals de heer Fraanje bewust partij voor de Palestijnen kiezen." Nogmaals, die stropop mag u zelf verbranden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 14:24

Dit is een column, dus ik weet niet in hoeverre de achtergrond van 'journalist' belangrijk is.

Pater
Pater14 aug. 2023 - 0:02

Het Fries Dagblad is een zwaar protestants-christelijke krant. Dat is zeker geen vergoelijking, integendeel, wel een duiding.

Mark Huysman
Mark Huysman13 aug. 2023 - 21:13

Bizar artikel van die Wybe Fraanje. Meestal doen liefhebbers van kolonisatie, etnische zuiveringen en apartheid nog wel wat pogingen om argumenten te bedenken (wat in de praktijk altijd drogredenen zijn) maar deze ‘journalist’ laat het bij de opmerking dat Palestina ‘nu eenmaal aan de joden toekomt’. Als dit in een of ander obscuur mafkezenblaadje zou verschijnen dan zou je er verder geen aandacht aan hoeven te besteden. Maar het is toch wel tamelijk bezopen dat dit in een reguliere krant staat. Goed dat Mihai hier op wijst. Op deze manier helpt de media om een criminele bezetting te normaliseren.

pahan
pahan13 aug. 2023 - 16:55

Een andere fundamentele regel is, dat de beschuldigde zich moet kunnen verdedigen en dat de lezers die je hier bij betrekt een eigen oordeel kunnen vormen. Met de column achter een betaalmuur schendt u die regel.

6 Reacties
mihai2
mihai213 aug. 2023 - 20:20

Hier een schermafdruk van de column: https://www.mihai.nl/wp-content/uploads/2023/08/Wybe-Fraanje-5-augustus-2023-zaterdag.-Meer-liefde.-Friesch-Dagblad.jpg

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 4:36

@pahan Wat flauw en onheus. Miha heeft er niet voor gekozen dat artikel achter een betaalmuur te zetten.

pahan
pahan14 aug. 2023 - 5:40

Mihai, Mag dat zomaar?

LaBou
LaBou 14 aug. 2023 - 6:12

Nog evn voor pahan: https://rightsforum.org/geweld-van-israelische-kolonisten-tegen-palestijnen-bereikt-recordhoogte/

Mark Huysman
Mark Huysman14 aug. 2023 - 14:20

@pahan Eerst piepen dat het artikel achter een betaalmuur staat en als je dan het artikel voorgeschoteld krijgt gaan zeuren over of ‘dat zo maar mag’. Ondertussen heb je nog geen enkele inhoudelijke opmerking gemaakt over het artikel zelf. Nogal zwak, pahan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 14:26

Ik denk dat pahan zich schuldig maakt aan uitlokking. Foei pahan.

onyxcumulus
onyxcumulus13 aug. 2023 - 16:53

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

guy yacobi
guy yacobi13 aug. 2023 - 16:41

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."