Joop

Burgerinitiatief: haal abortus uit wetboek van strafrecht

  •    •  
10-10-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
3525 keer bekeken
  •  
abortusgeenmisdaad

BNNVARA en het Humanistisch Verbond zijn een burgerinitiatief gestart om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De organisaties roepen mensen op om hun handtekening te zetten. Als 40.000 mensen dat doen, moet de Tweede Kamer het onderwerp op de agenda zetten.

Omdat abortus in het wetboek van strafrecht staat, is de abortuszorg nu geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. “Wij vinden dat het hier wél onderdeel van moet zijn”, stellen BNNVARA en het Humanistisch Verbond. “Zodat het goed verankerd en beschermd is in de Nederlandse wet. En zodat abortus onder dezelfde wet- en regelgeving valt als bijvoorbeeld een behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis.”

De initiatiefnemers wijzen erop dat abortus op veel plaatsen onder druk staat. Onder meer in de Verenigde Staten, Polen en Hongarije perken conservatieve krachten het recht in.

Tekenen voor het burgerinitiatief kan hier.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (81)

Olav Meijer
Olav Meijer11 okt. 2022 - 16:52

Goed initiatief!

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 12:47

Geen enkele medische ingreep is zonder risico's. Soms sterft een patient tengevolge van een medische fout tijdens de operatie of onvoldoende nazorg. (Soms ook zonder dat er aanwijsbare fouten zijn gemaakt.) Voorzienbare complicaties moeten door de arts voorafgaand aan de operatie met de patiënt worden besproken. Toch vallen die ingrepen niet onder de strafwet.

10 Reacties
Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 13:28

@danielle Daar gaat het toch niet om? Als je een medische ingreep zorgvuldig doet en volgens de procedure dan kan het natuurlijk nog steeds misgaan. Dit artikel gaat over malafide abortussen buiten de klinieken en ziekenhuizen om door niet bekwaam personeel waarbij de vrouw in kwestie komt te overlijden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 15:29

@Jozias je wilt het niet begrijpen. Een apart wetsartikel voor abortus is overbodig.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 18:16

@Danielle Als de praktijk exact hetzelfde blijft wat is dan de meerwaarde van het aanpassen van de wet? Volgens mij is iedereen het er over eens dat: - een abortus die voldoet aan de wet mbt het beëindigen zwangerschap niet strafbaar zou moeten zijn. - een abortus die wordt uitgevoerd vlak voor geboorte of door een kwakzalver of onder dwang wel strafbaar moeten zijn. Dat is nu dus toch het geval en dan verandert er toch helemaal niets?

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 23:06

Nogmaals abortus is een normale ingreep en moet daarom uit de strafwet. Daarvoor moet Artikel 296 worden geschrapt. De Waz biedt voldoende garanties. De meerwaarde is dat artsen niet worden weggezet als criminelen.

Jozias2
Jozias212 okt. 2022 - 6:51

@danielle Hoezo worden artsen neergezet als criminelen? Er is helemaal niemand die dat doet.

MG1968-2
MG1968-212 okt. 2022 - 10:41

@Jozias "Hoezo worden artsen neergezet als criminelen?" Uitgangspunt is strafbaarheid. Daar doen rechtvaardigheidsgronden niet aan af. Uitgangspunt is dat de arts een crimineel is en zich daartegen moet 'verdedigen'. De oplossing van Danielle was het schrappen van 296 waarbij er een omkering plaats vind. Van strafbaar tenzij naar toegestaan tenzij. Dus om terug te komen op je vraag. De wet zet de artsen neer als criminelen en afgeleid daarvan ook omdat je dat niet herkend.

Jozias2
Jozias212 okt. 2022 - 12:37

@mg1968 Wanneer in het maatschappelijk debat worden artsen als criminelen neergezet? Het dragen van vuurwapens is verboden, we zetten agenten toch ook niet neer als criminelen omdat ze vuurwapens dragen? Het uitvoeren van abortus in Nederland is binnen de spelregels niet strafbaar. Niemand die stelt dat deze artsen crimineel zouden zijn.

MG1968-2
MG1968-212 okt. 2022 - 13:46

@Jozias Het is die agent toegestaan dat wapen te dragen, het is impliciet en uitvloeisel van het rechtssysteem dat de overheid het geweldsmonopolie heeft. Het is voor die agent toegestaan. Punt. Het is de arts niet toegestaan. Dat is het uitgangspunt zoals het in de wet gedefinieerd is. De agent hoeft zich niet te verantwoorden voor het dragen van het wapen. De arts wel voor het uitvoeren van een abortus. Je begrijpt het verschil toch wel?

PGS
PGS12 okt. 2022 - 15:31

Wat een vreemde logica. Een patient sterft soms ten gevolge van een medische fout. Bij een abortus gaat standaard een levend wezen dood. Dus er is hier geen medische fout. Men weet precies wat men doet.

Jozias2
Jozias212 okt. 2022 - 19:00

@mg1968 Het is de arts wel toegestaan. Tenminste als de arts zich aan de wet houd. Er is een grootverschil met bijvoorbeeld noodweer waar de burgers zich vanwege de omstandigheden kan beroepen op een strafuitsluitingsgrond waarbij het feit op zichzelf wel strafbaar is. In het strafrecht is het zo dat je alleen strafbaar bent als aan alle bestanddelen van het artikel wordt voldaan. Een arts die in een abortuskliniek of ziekenhuis met vergunning werkt en de waarborgen uit de wet mbt beëindigen zwangerschappen hanteert is per definitie nooit strafbaar. Die vergunning is exact hetzelfde als de bevoegdheid van de agent om wapens te dragen. Het grote verschil met andere medische handelingen is dat er bij abortus meerdere belangen zijn waar je als arts mee te maken hebt. De vrouw in kwestie en het ongeboren kind.

Oki Doki
Oki Doki11 okt. 2022 - 9:40

Als ze bezig zijn kunnen ze gelijk ook wel euthanasie en hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht halen. Het is natuurlijk nogal verkeerd dat het strafbaar is als een arts het lijden van een patiënt beëindigd. Oftewel, wanneer een arts haar of zijn morele plicht vervult wanneer deze het lijden van de patiënt beëindigd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 9:26

Abortus is een normale medische handeling en vereist geen speciale wetten®els. Schrappen dus.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 9:47

wetten/regels

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 9:58

@danielle En gedwongen abortussen? En abortussen die niet door gekwalificeerde artsen worden uitgevoerd waarbij de vrouw kan overlijden? Want dat is hetgeen er in het artikel wordt geregeld.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker11 okt. 2022 - 12:52

Beste Jozias2, Iemand dwingen iets tegen de wil te doen is strafbaar net zoals het uitvoeren van een medische handeling (abortus) door een niet gekwalificeerde mensen strafbaar is. Daarvoor is een apart artikel dat abortus verbied niet nodig

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 13:29

Geen enkele medische ingreep mag plaats vinden onder dwang en door ongekwalificeerden.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 15:26

@ballonendoirprikker Als je kijkt naar artikel 284 sr dan is niet alle dwang automatisch strafbaar. Dan moet er daarnaast bijvoorbeeld wel sprake zijn van bedreiging of het dreigen met geweld. De bewijslast van die dwang is dus wel aan meer voorwaarden verbonden. Daarnaast zijn regelt de wet waar lid 5 nog wel meer zaken waar aan voldaan moet worden. Het verschil met andere medische handelingen is dat bij dit artikel er een afweging van twee belangen is: 1. Het belang van de vrouw om op een goede manier een abortus te kunnen plegen; 2. Het belang van een levensvatbaar ongeboren kind wat om bepaalde waarborgen vraagt. De huidige wet heeft als doel een balans tussen die twee waardes te vinden.

Kuifje3
Kuifje311 okt. 2022 - 8:54

Er is niets mis met het in een wet duidelijk beschrijven wat er op het gebied van abortus wel of niet mag. De discussie om dit uit de wet te halen is onnodig en het lijkt me vrouwen juist minder te beschermen tegen kwalijke praktijken.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 11:05

Kuif Er is van alles mis met het in een wet duidelijk beschrijven wat er op het gebied van abortus wel of niet mag. De discussie om dit uit de wet te halen is dus nodig en het lijkt me vrouwen juist te beschermen tegen kwalijke praktijken.

Volrin
Volrin11 okt. 2022 - 11:31

"het lijkt me vrouwen juist minder te beschermen tegen kwalijke praktijken." Hoe dan?

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 11:58

@volrin Het stelt malafide abortus en abortus onder dwang strafbaar.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 okt. 2022 - 17:45

@J En dat is zonder dit artikel niet strafbaar? Bij iemand een gedwongen abortus plegen?

Middenman
Middenman11 okt. 2022 - 8:32

Dat lijkt mij een onverantwoorde actie. Artikel 296 beschermt vrouwen die gedwongen een abortus ondergaan en het beschermt vrouwen tegen malafide abortuspraktijken. Zonder dat artikel gaan er ongelukken gebeuren en zullen meer vrouwen een trauma oplopen. De Wet afbreking zwangerschap biedt voldoende ruimte voor een verantwoorde abortusprakrijk, waarom dit artikel schrappen? Ik begrijp het oprecht niet.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 11:15

Middenman Artikel 296 staat los van het recht op abortus. Het gaat dan hier niet om artikel 296. Het gaat hier om de wet m.b.t. het afbreken zwangerschap.

Middenman
Middenman11 okt. 2022 - 13:47

@Zandb - uit het burgerinitiatief: "Schrap Artikel 296 en haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht!" Het gaat dus wel om art. 296

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 okt. 2022 - 7:40

Het gaat dus wel om art. 296. Abortus uitvoeren is in principe strafbaar tenzij. Dat artikel criminaliseert abortusartsen.

Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:20

Middenman Helaas. U hebt daarin gelijk. Excuus. Danielle Ondanks mijn verkeerd begrip, vind ik ik dat u het goed verwoordt.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans311 okt. 2022 - 7:06

Willen deze initiatiefnemers nu dat abortus na 24 weken wordt toegestaan?

7 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 9:48

Nee.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 10:36

@danielle Wat dan wel?

Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 11:18

Frans Hoe komt u daar nou weer bij. Begrijpt u het niet of doet u aan stemmingmakerij?

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 12:35

@zandb Heel simpel. Op basis van dit artikel en de wet mbt afbreken zwangerschap is het nu legaal tot 24 weken. ALS je dit artikel verwijdert is het altijd legaal dus ook vlak voor geboorte.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 okt. 2022 - 17:47

@Joz Kun je mij het wetsartikel laten zien waarin het bepaalt is dat het afzetten van iemands been zonder medische noodzaak strafbaar is?

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 21:06

@stock En waarom is dat relevant? Ook bij heel veel (denk verreweg de meeste) legale abortussen is er geen medische noodzaak.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans313 okt. 2022 - 16:16

@allen Als de 24 weken grens blijft bestaan, in welke wet komt dan te staan? Dat is dan toch een wet met een sanctie, een strafwet?

7anpau1
7anpau111 okt. 2022 - 4:37

Veel onkunde hier. Het laten uitvoeren van abortus is NIET strafbaar in Nederland. Strafbaar is het uitvoeren van een abortus zonder gekwalificeerd te zijn. Een abortus mag alleen worden uitgevoerd door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht, maar een vrouw die een abortus laat uitvoeren door iemand die niet aan die wettelijke verplichtingen voldoet, is NOOIT strafbaar. Alleen degene die de abortus uitvoert. Natuurlijk kun je stellen dat het ongekwalificeerd uitvoeren van een medische handeling nu ook al strafbaar kan zijn, maar ik denk dat er veel voor te zeggen is om vrouwen die mogelijk in een kwetsbare positie zitten te beschermen tegen allerhande kwakzalvers die met een breinaald of klerenhanger aan de slag gaan. Als er een probleem in de aanbodsfeer is, dan moet mogelijk de Wet afbreking zwangerschap worden aangepast, maar niet artikel 296 Sr. Die bepaling is juist bedoeld ter bescherming van vrouwen.

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 13:21

Dat laastste valt te betwijfelen.

7anpau1
7anpau113 okt. 2022 - 12:13

@DanielleDefoe Helemaal niet. Natuurlijk heb je gelijk dat een medische ingreep die wordt uitgevoerd door een ongekwalificeerd persoon, in beginsel strafbaar is. Maar een ieder met verstand van zaken, weet hoe lastig vervolging daarvan is. Kijk naar de zaak Millecam bijvoorbeeld. Er is een hele grote groep vrouwen, ook in Nederland, voor wie het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om binnen de reguliere zorg te stappen voor een abortus of advies daarover. De verleiding is voor hen groot om naar obscure. malafide aanbieders te stappen. Met het verdwijnen van artikel 296 Sr. wordt de bescherming van (een groep kwetsbare) vrouwen minder, punt. En dat nog even los van de evident misleidende campagne van het Humanistisch verbond en consorten. Alleen die foto al. Zonder kennis van zaken meewauwelen met Amerikaanse Facebook discussies. Het is bijna kwaadaardig, zoveel misleiding. Ik zie geen verschil met coronawappies.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 okt. 2022 - 17:18

De bescherming van vrouwen is niet gediend met het bedreigen van artsen maar met het verminderen van het taboe dat er in sommige kringen op rust.

7anpau1
7anpau116 okt. 2022 - 16:30

Artsen bedreigen? Wat een fact free geleuter.

Greendutch
Greendutch10 okt. 2022 - 23:54

eindelijk! humanitaire actie

Beisser
Beisser10 okt. 2022 - 22:01

Mijn eerste reactie was: ‘waar kan ik tekenen?’ Na lezing van artikel 296 (wetboek van strafrecht 2e boek) en de ‘wet afbreking zwangerschap’ denk ik er toch wat genuanceerder over. Domweg afschaffen van het hele artikel geeft onverantwoordelijke breinaald- en zeepsopartiesten, kwakzalvers, allerlei andere gevaarlijke charlatans en kwaadwilligen de kans wanhopige vrouwen onzegbaar veel leed en schade aan te doen. Ik vind wèl dat dit artikel 296 en ook de wet afbreking zwangerschap aan de moderne seculiere denkbeelden moet worden aangepast. Wat mij betreft mag dat vrij radicaal, zodat elke vrouw die dat wil te allen tijde en in alle vrijheid en veiligheid kosteloos (basisverzekering) een medisch verantwoorde abortus provocatus kan krijgen.

2 Reacties
Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 9:59

@beisser Een abortus in een ziekenhuis valt nu al onder de basisverzekering.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 13:19

Zeepsopartiesten zijn zijn ook zonder dit artikel strafbaar.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout10 okt. 2022 - 19:29

Voor gristenfundamentalisten behoort abortus provocatus tot de confessionele kroonjuwelen. Nederland is geen Urk, noch diep Republikeins prairieamerika. Dat zouden steile godsvruchtproleten graag zien, zulks behoort tot hun obsessief-compulsief belijdingsgoed. In de jacht op kiezersgunsten pikt goddeloos extreem rechts graag een graantje mee van dat sentiment. In mijn optiek is abortus als Artikel in het Wetboek van Strafrecht een laakbare bruuskering van scheiding van Kerk en Staat en dient aldus te worden gegispt.

8 Reacties
Jozias2
Jozias210 okt. 2022 - 20:07

@Hannes Het feit dat gelovigen misschien tegen abortus zijn, is toch op zichzelf geen reden het hele artikel te schrappen? De gelovigen zijn juist geen voorstander van het huidige artikel want daarin staat dat het is toegestaan.

KritischKijken
KritischKijken10 okt. 2022 - 20:36

Soms, zo denk ik, kan je ook een punt maken zonder direct iedereen uit te schelden. Enne... ik dacht dat we in NL graag minderheden de ruimte geven, tot aan dictatuur vd minderheid aan toe, dus waarom nu ineens niet bij 'gristenfundamentalisten'

Mokker
Mokker10 okt. 2022 - 20:47

Andere godsdiensten zijn daarentegen weer zo vooruitstrevend dat ze abortus prima vinden, zelfs nog vele jaren na de geboorte.

Nuilert
Nuilert11 okt. 2022 - 7:53

Hannes, ik kan het inhoudelijk met je eens zijn, maar die schrijfstijl van jou daar moet je echt wat aan doen...

wittecisnoot
wittecisnoot11 okt. 2022 - 8:53

Ik ben geen gristen maar het blijft een interessante filosofische vraag: wanneer is iets een klompje cellen en wanneer een individu dat wetsbescherming verdient?

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 9:17

Niet alleen gispen maar schrappen.

Volrin
Volrin11 okt. 2022 - 11:32

"wanneer een individu dat wetsbescherming verdient? " Volgens de wet pas na de geboorte.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout11 okt. 2022 - 12:21

KK, verongelijkt: `Soms, zo denk ik, kan je ook een punt maken zonder direct iedereen uit te schelden.' Je bevestigt met dergelijk gebazel dat alhier agerend domrechts niet tegen kritiek kan. Dat ervaart het -te gast nog wel op Joop- al gauw als schélden, geheel in de lijn van Fortuyn: wie téugen ons is is demoniseert ons.

pahan
pahan10 okt. 2022 - 18:22

Een mooi streven, maar voor ik teken... Ik neem toch aan dat er wel iets van nuance in zit? Er zijn natuurlijk een heleboel voorbeelden te noemen waarbij abortus wel degelijk strafbaar zou moeten zijn. Als dat gedwongen wordt, bijvoorbeeld.

5 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa10 okt. 2022 - 20:17

Of, postnatale abortus

Greendutch
Greendutch10 okt. 2022 - 23:50

valt dat dan niet onder mensenhandel ? vrijheid v meningsuiting? onderdrukking / slavernij? o.i.d.

Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 4:48

pahan (Volwassen) mensen kunnen tot abortus 'gedwongen' worden. Dat is fout. Maar is dat dan niet dezelfde manier van ingrijpen in mensenlevens (dezelfde 'misdaad'), dan wanneer je gedwongen wordt om kinderen het leven te geven?

pahan
pahan11 okt. 2022 - 4:55

@Greendutch, Geen idee, ik ben geen jurist. Maar dit is niet iets om kort door de bocht punten mee te scoren lijkt me.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 7:22

@greendutch u heeft het artikel nog nooit gelezen? Het schrappen van het hele artikel is absurd.

Jozias2
Jozias210 okt. 2022 - 16:15

Als de abortuszorg geen onderdeel is van het reguliere zorgstelsel dan kun je dat prima aanpassen. Overigens kun je nu al een abortus laten uitvoeren in een ziekenhuis en is de behandeling gedekt in het basispakket. Maar artikel 296 bestaat uit 5 onderdelen. Ik vraag me af of mensen die pleiten voor het schrappen van het artikel, het artikel wel gelezen hebben. Naast het artikel het je nog de wet afbreking zwangerschap. En ik vraag me af waar men nu echt op tegen is wat er nu in de wet staat.

6 Reacties
Volrin
Volrin10 okt. 2022 - 18:02

"Als de abortuszorg geen onderdeel is van het reguliere zorgstelsel dan kun je dat prima aanpassen. Overigens kun je nu al een abortus laten uitvoeren in een ziekenhuis en is de behandeling gedekt in het basispakket. " Maar dus niet per definitie, maar omdat de overheid dat apart zo heeft geregeld.

Jozias2
Jozias210 okt. 2022 - 18:19

@volrin Waarom zou dat niet per definitie zo zijn? Je kunt een abortus laten uitvoeren in een ziekenhuis of een kliniek. In het ziekenhuis valt het onder de basisverzekering.

Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 4:57

Jozias Abortus is een misdaad behalve maar wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dan wordt die misdaad toegestaan. Ik vind dat een hele kromme redenering. In onze wet is het plegen van een moord verboden. Onder alle omstandigheden. In die omstandigheden waarin het doden van mensen toegestaan wordt, is er 'dus' geen sprake van moord.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 12:37

@zandb Het is in die gevallen geen moord omdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, Abortus is nu ook niet strafbaar omdat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 13:11

Abortus in een vroeg stadium mbv medicamenten hoeft niet in een kliniek/ziekienhuis plaats te vinden. Als het wettelijk mogelijk wordt gemaakt kan het bij de huisarts. Huisartsen staan niet allemaal te springen maar dat heeft ook te maken met pragmatische redenen zoals overbelasting.

Zandb
Zandb13 okt. 2022 - 9:42

Jozias Dat klopt helaas en simpelweg niet. Een abortus die toegestaan wordt is nog steeds een abortus. Het doden wat je toe zou staan, dat is geen moord.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal10 okt. 2022 - 15:30

Daar zal D66 wel oren naar hebben om een nieuwe wet erdoorheen te jassen, tot het strandt in de 1e Kamer natuurlijk. L'histoire se repete .

3 Reacties
Volrin
Volrin10 okt. 2022 - 18:02

De donorwet is er anders gewoon doorheen gekomen.

oproerkraaier
oproerkraaier10 okt. 2022 - 21:09

Ik begrijp dat jij tegen bent?

Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 5:07

Bal U bedoelt dat D66 er oneigenlijke motieven op houdt? Zij misbruiken de abortuskwestie? En wat voor 'eigenlijke motieven' kunt u dan geven, voor uw (ik vind kwalijke) mening?

Norsemen
Norsemen10 okt. 2022 - 15:27

Natuurlijk moet abortus (en euthanasie) uit het wetboek van strafrecht. We wonen niet in Afghanistan.

8 Reacties
Jozias2
Jozias210 okt. 2022 - 18:17

@norseman Welk lid van het artikel bent u het niet mee eens. Of bent u van mening dat als er een abortus in een schuurtje wordt gedaan waarbij de vrouw overlijd de dader niet strafbaar is?

oproerkraaier
oproerkraaier10 okt. 2022 - 21:08

Wat een rare reactie Jozias.

Zandb
Zandb11 okt. 2022 - 5:09

Jozias U heeft het mis; niemand heeft het recht om een zwangerschap af te breken, behalve....... Zo is de wet geregeld. Iedereen mag een zwangerschap afbreken maar je moet je wel aan voorwaarden houden, dat is een wezenlijk andere benadering. We formuleren toch ook niet: "Godsdienst is verboden, behalve......".

r v b
r v b11 okt. 2022 - 8:00

@Jozias: Als ik in mijn schuurtje blinde darmen ga verwijderen ben ik ook strafbaar. Het hoeft niet in het strafrecht.

Norsemen
Norsemen11 okt. 2022 - 8:15

@Jozias Om te voorkomen dat abortus in een schuurtje wordt gedaan door mensen die niet weten wat ze doen, moet het uit het wetboek van strafrecht.

Jozias2
Jozias211 okt. 2022 - 9:56

@zandb De wet stelt het volgende: - abortus is niet strafbaar zolang deze is uitgevoerd door een gekwalificeerde arts in een ziekenhuis of kliniek; - malafide abortussen zijn strafbaar, en extra als de vrouw daarbij overlijd; - abortussen tegen de wil van de vrouw in zijn strafbaar. Als je dit artikel uit het wetboek haalt dan legaliseer je dus malafide abortussen in een schuurtje en gedwongen abortussen. Bonafide abortussen zijn nu niet strafbaar.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 10:01

Onbevoegd de geneeskunde beoefenen is al verboden.

Olav Meijer
Olav Meijer12 okt. 2022 - 23:51

@ Jozias2: Onzin dat malafide of gedwongen abortussen zouden worden gelegaliseerd. Het punt is dat het uitgangspunt van strafbaarheid van abortus fout is. Het moet worden geregeld als een reguliere medische handeling, en alleen een geneeskundig onbevoegde handeling en gedwongen abortus moeten strafbaar zijn, wat feitelijk al zo is. (Onbevoegde uitoefening van geneeskunde en inbreuk op lichamelijke integriteit zijn strafbaar).