Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Alle vragen die we stelden aan Chemours en de antwoorden die we kregen

05-07-2023
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1120 keer bekeken
  •  
Chemours03

In de hoorzitting die woensdag gehouden werd in de Tweede Kamer beweerde de directie van chemiebedrijf Chemours dat ze niet in gingen op onze vragen omdat we ze van tevoren geen informatie zouden hebben gegeven over de aantijgingen en de vragen suggestief waren. Hieronder zijn alle vragen die we stelden in ons onderzoek voor de uitzending 'De PFAS-doofpot' terug te lezen. In de vragen is duidelijk welke informatie we hadden en wat de aantijgingen waren. Ook de reactie daarop van Chemours is terug te lezen.

Wederhoor Chemours

Zembla:

In de uitzending onderzoeken we wat er bij Dupont (het huidige Chemours) bekend was van de gevaren van PFAS voor mens en milieu. We hebben daarover op dit moment de volgende vragen:

- Vanaf begin jaren 60 wordt steeds meer duidelijk over gevaren van PFOA en andere PFAS. Zo worden er meerdere dierenstudies gedaan waaruit negatieve gezondheidseffecten komen, blijkt PFAS in bloed van medewerkers te zitten en wordt duidelijk dat PFAS maar heel langzaam uit het menselijk lichaam gaat. Wat is met deze kennis gedaan?

- Heeft Dupont de kennis over de risico’s van PFAS meteen met de autoriteiten gedeeld? Waarom wel of niet? - Zijn de medewerkers op de hoogte gesteld van de risico’s van de stoffen waar ze mee werkten? - Zijn medewerkers direct voldoende beschermd tegen blootstelling aan verschillende PFAS? Hoe?

- In welk jaar begon Dupont Dordrecht met de uitstoot van C8/PFOA?

- Was de uitstoot op dat moment vergund? Hoe werd in de vergunningsaanvraag verwezen naar C8/PFOA?

Chemours:

The Chemours Company is opgericht in 2015 en produceert op verantwoorde wijze fluorpolymeren en gefluoreerde gassen, chemische stoffen die onmisbaar zijn voor de moderne samenleving. Hun unieke combinatie van eigenschappen maken ze tot belangrijke componenten in de productiee van microchips, geavanceerde medische apparaten en elektrische voertuigen en ze staan centraal in de opwekking van de schone waterstof, de energiedrager van de toekomst. Deze essentiële producten kunnen en worden elke dag veilig geproduceerd en gebruikt. Chemours heeft fors geïnvesteerd in maatregelen om onze emissies en onze impact op de omgeving te minimaliseren. We zijn erin geslaagd om de lozing van HFPO-DA ('GenX') naar water blijvend met 99,9% te verminderen en de uitstoot naar lucht is met 99% verminderd. We zetten ons in om zo snel mogelijk, uiterlijk vóór 2030, de uitstoot naar lucht en water van alle gefluoreerde stoffen uit onze productieprocessen met minimaal 99% te verminderen - met een doel van 80% minder voor het eind van dit jaar.

Zembla:

Zoals eerder gemeld werkt Zembla aan een uitzending over hoe de chemische industrie is omgegaan met PFAS, in het programma komt Dupont (inmiddels Chemours) uitvoerig aan bod. De uitzending staat gepland voor volgende week donderdag 15 juni. Eerder hebben wij Chemours enkele schriftelijke vragen gesteld, helaas ontvingen wij geen direct antwoord op onze vragen, maar slechts een algemeen statement. In het kader van wederhoor willen we Chemours graag vragen om een reactie op onderstaande vragen. We hopen dat Chemours hier inhoudelijk op wil reageren.

- Zembla heeft interne documenten van Dupont over de risico’s van PFAS voorgelegd aan meerdere deskundigen, waaronder een hoogleraar integriteit. Hij stelt dat Dupont willens en wetens informatie manipuleert en geen actie onderneemt, terwijl bekend is dat PFAS giftig is en een serieuze bedreiging zijn. De hoogleraar kwalificeert dit als een criminele activiteit. Wat is daarop uw reactie?

- In 1979 besluit Dupont samen met 3M dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn van PFAS en dat informatie over PFAS in bloed van medewerkers daarom niet aan de autoriteiten hoeft te worden gemeld. Volgens een milieu-epidemioloog die geldt als internationaal expert op het gebied van PFAS overtreedt Dupont in essentie de wet door deze informatie geheim te houden. Wat is daarop uw reactie?

- Begin jaren ’80 blijkt uit een studie met ratten dat er door blootstelling aan PFAS geboorteafwijkingen kunnen ontstaan. Dupont reageert daarop door zwangere vrouwen uit de blootstelling te halen. Later stelt Dupont dat de geboorteafwijkingen het gevolg zijn van een fout in het experiment, iedereen mag daarom weer terug naar de oude werkplek. Volgens een milieuchemicus neemt Dupont bewust het besluit om mensen in gevaar te brengen, omdat bekend is dat de stof waarmee wordt gewerkt allerlei effecten heeft. Wat is daarop uw reactie?

- Onder meer in de jaren ‘80 en jaren ‘0 heeft Dupont bij werknemers bloedonderzoek uitgevoerd. Wat is toen aan de medewerkers verteld over de reden van dit onderzoek? Hoe zijn de resultaten teruggekoppeld aan de werknemers? Zijn ze hierna medisch begeleid?

- Begin jaren ’90 blijkt dat het grondwater onder de Dupont fabriek in Dordrecht is verontreinigd met PFOA/C8. Volgens een emeritus-hoogleraar toxicologie is Dupont illegaal bezig als het grondwater is verontreinigd zonder dat hiervan melding is gemaakt bij de autoriteiten. Wat is daarop uw reactie? Is de verontreiniging direct na de ontdekking bij de autoriteiten gemeld?

- Een milieuchemicus constateert dat Dupont informatie over de grondwaterverontreiniging intern heeft gehouden en dat er sprake is van een doofpot. Wat is daarop uw reactie?

- Dezelfde milieuchemicus stelt daarnaast dat de bodemverontreiniging laat zien dat Dupont zeer onzorgvuldig is omgesprongen met een zeer giftige stof. Wat is daarop uw reactie?

- Uit een memo van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat het technisch en financieel niet haalbaar is om de grondwaterverontreiniging op te ruimen. Een emeritus-hoogleraar toxicologie gelooft niet dat dit zo is en stelt dat er voldoende financiële middelen zijn om de verontreiniging op te ruimen. Wat is daarop uw reactie?

- Gaat Chemours deze PFOA verontreiniging in het grondwater volledig opruimen? - Oud-medewerkers en omwonenden van de Dupont fabriek in Dordrecht verklaren aan Zembla dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan PFAS die van Dupont Dordrecht (nu Chemours) afkomstig is. Ze lijden onder meer aan verschillende vormen van kanker. Wat is daarop uw reactie?

- Oud-medewerkers verklaren tegenover Zembla dat Dupont leidinggevenden hen vertelden dat teflon onschuldig is, niet giftig en geen gevaar is voor het lichaam. Waarom heeft Dupont dat gezegd? Hoe kijkt u daar nu op terug?

Chemours:

In plaats van tot enige 'waarheid' te komen, is Zembla's laatste vragenronde weinig meer dan muckraking. Deze reeks beweringen, waarvan vele gebaseerd zijn op oude, vage en/of weerlegde aantijgingen, horen niet thuis in de wereld van geloofwaardige journalistiek. We zouden hopen dat iedereen met een serieuze interesse in deze onderwerpen deze onwetenschappelijke, niet onderbouwde claims zou verwerpen. Chemours zal het verhaal van Dordrecht Works feitelijk en objectief blijven vertellen. We hebben deze fabriek op verantwoorde wijze en volgens de hoogste normen gedreven en we zullen dat blijven doen, net zoals we ons zullen blijven inzetten om goed te doen in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Zembla:

De reactie van Chermours op onze vragen, die wij in het kader van wederhoor en waarheidsvinding hebben gesteld, verbaast ons zeer. In plaats van de vragen te beantwoorden, kiezen jullie ervoor om ons met ongefundeerde beschuldigingen van ongeloofwaardige journalistiek te betichten. Ondanks deze ernstige diskwalificatie, vragen wij jullie nogmaals om ons verzoek serieus te nemen en onze vragen te beantwoorden. Onze nieuwe deadline hiervoor is morgen 9 juni 12.00 uur.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.