Vroege Vogels

Zonneparken: run op landbouwgrond

  •  
23-02-2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
163 keer bekeken
  •  
zonnepanelen_27.jpg
Om de energiedoelen van het laatste klimaatakkoord te halen kent de overheid miljarden euro’s subsidies toe aan duurzame energie en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Er staan tientallen grote zonneparken gepland op landbouwgrond waar nu nog aardappelen staan of koeien grazen. Moeten wij hier nou blij mee zijn of niet?
Wim Sinke , hoogleraar zonne-energie bij ECN en aan de UvA is bang dat deze snelle toename afbreuk zal doen aan het draagvlak voor zonnepanelen. Liever ziet hij dat er meer gekeken wordt naar de alternatieven, zoals industrieterreinen, daken en de Noordzee.
Zonne-expert Peter Segaar van Polder PV is blij met de snelle toename van het aantal zonneparken. Om de energiedoelen te halen moeten we grote stappen maken en dat gaat nou eenmaal sneller met zonneparken dan met duizenden daken. 
LTO Nederland is niet gelukkig met deze ontwikkeling en vindt dat kostbare landbouwgrond niet gebruikt zou moeten worden voor panelen, maar ziet ook wel in dat boeren hier vaak meer aan kunnen verdienen.
In steeds meer gemeenten verschijnen zonneparken van tientallen voetbalvelden groot. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken met vaak duizenden zonnepanelen op de grond, blijkt uit de jongste gegevens van de organisatie die de subsidie verstrekt, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer over:

zonne-energie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Anonymous
Anonymous26 feb. 2018 - 17:08

Waarom wordt er niet gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen op de geluidswallen langs de snelweg te plaatsen.Hier heeft niemand last van

sijgelaar
sijgelaar26 feb. 2018 - 16:47

Ik ben het volkomen eens met "Helma", landbouwgronden (en natuurgebieden) zijn worden verspild als ze worden volgeplempt met zonnepanelen, hoe verstandig het ook mag zijn om de zon als energiebron te gebruiken. Er zijn andere mogelijkheden, denk aan industriegebouwen met vaak platte of licht aflopende daken; denk aan de vele hectaren aan kassen die, misschien met aanpassingen, geschikt kunnen worden gemaakt. Dat de overheid subsidies beschikbaar stelt voor zonnepanelen op landbouwgrond getuigt van kortzichtigheid en een teveel aan korte termijn denken.

roosevos
roosevos26 feb. 2018 - 16:47

Ik vind het echt belachelijk dat al die parken op landbouwgrond aangelegd worden. Ons land puilt uit van de afschuwelijke industrieterreinen met allemaal platte daken. Laten ze die dan in godsnaam gebruiken om die zonnepanelen op te leggen. Daar heeft niemand er ;last van, je ziet de zonnepanelen niet en het is daar toch al lelijk. Als ze die panelen allemaal op de grond in parken gaan zetten wordt Nederland steeds voller en zien we steeds minder groen.....

helma geheniau
helma geheniau26 feb. 2018 - 16:03

"agrarische" boeren die kiezen voor panelen in plaats van producten die op hun vruchtbare Nederlandse bodem groeien, zijn geldboeren.Er zijn tienduizenden gebouwen, zowel landelijke, provinciale als gemeentelijke, waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Op nieuwe woningen en industriële gebouwen kan de wettelijke verplichting gezet worden om een x- percentage panelen te plaatsen.Het verkwanselen van onze landbouwgrond is zowel uit effectief als visueel oogpunt een aanslag die nauwelijks te boven is te komen. Het is zelfs een schande dat onze voedselproducerende boeren worden overgehaald om hun gewassengroei stop te zetten voor zonnepanelen-subsidies waar aan de noodzakelijkheid op deze plekken valt te twijfelen.Buiten panelen op gebouwen zou aan panelen op bv de zee allereerst de voorkeur gegeven moeten worden.

dirkpeet
dirkpeet26 feb. 2018 - 14:44

Zuinig omgaan met onze beperkte ruimte en grond is ook een duurzaamheidprincipe. Geen meter grond kunnen we afgeven voor zonnepanelen want het is met niets anders combineerbaar. Of het nu landbouw- dan wel industriegrond is. Zonnepanelen kunnen op alle gebouwen, industriële complexen, bedrijfshallen, stallen en op en langs flatgebouwen want daar zijn ze wel en goed te combineren met de hoofdfunctie van de gebouwen.

jovanzanten
jovanzanten26 feb. 2018 - 14:23

Ook ik mis helaas de SYSTEEM benadering. Als er geen zon en wind is, moeten we toch weer energie uit fossiele brandstoffen halen. De overheidssubsidie zou moeten gaan naar oplossingen voor energie opslag (waterstof?). Bij een storm in oktober 2017 was er in Duitsland een overvloed aan windenergie, werden turbines stilgezet en was tijdelijk de elektriciteit gratis - een verkeert signaal!

ekeof-
ekeof-26 feb. 2018 - 14:06

In het Parijse klimaatakkoord van 12 dec. 2015 wordt duidelijk gesteld dat voedsel zekerheid een fundamentele prioriteit is en dat de tenemen maatregelen de voedselproductie niet mogen bedreigen. Grond waarop voedsel wordt geproduceerd  dus niet gebruiken voor zonnepanelen. Citaten uit het akkoord: Pag.20: Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular vulnerabilities of food productionsystems to the adverse impacts of climate change Pag. 21: Article 2 (b)Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production.

1 Reactie
silvester
silvester26 feb. 2018 - 15:18

Goed gevonden! 'that does not threaten food production' Hier staat zonneklaar dat die zonnepanelen niet ten koste van landbouwgrond mogen worden geplaatst. Waarvan akte!!

silvester
silvester26 feb. 2018 - 13:36

Beetje vreemd dat met al die zonnepanelen en windmolens, 'hoe meer hoe liever' is het motto niemand zelfs maar ter discussie stelt de mogelijkheden van opslag van een( te veel) aan energie, laat staan de invoer op het net met capaciteitproblematiek, nog niet goed opgelost. Subsidie (kwalijk!!) is makkelijk te organiseren en mogelijk verkeerd gebruik als gevolg: verlies landbouwgrond, invloed op de omgeving. Men moet opvang, opslag, verdeling van energiebronnen benaderen al een systeem (SYSTEEM!!) en niet een dingetje eruit lichten. Dat politici dat wellicht niet weten of er niet bij stilstaan is te vergeven, maar onze deskundigen moeten daar juist op wijzen. Wie de schoen past trekke hem aan. Wim Sinke? Iemand anders?

lycoperdonperlatum
lycoperdonperlatum26 feb. 2018 - 13:16

Ik ben een absolute voorstander van een duurzaam energieconcept, maar vind dat je altijd moet kijken naar de beste manieren om dat voor elkaar te krijgen. Volgens de trias energetica moeten we eerst proberen te besparen op gebruik van energie. Levert een doelmatig (biologisch) gebruik van de betreffende landbouwgrond niet veel meer energiebesparing op?  Bijv. wanneer je denkt aan besparing van transportkosten. Ook is niet ondenkbaar dat grote zonnevelden ongewenste invloed gaan uitoefenen op het microklimaat. Probeer je maar eens voor te stellen om langs zo’n zonneveld te lopen in zomerse hitte en vergelijk dat eens met het beeld van een groene weide of eventueel zelfs natuurgebied...We moeten er denk ik enorm voor waken dat  bepaalde toepassingen van zonnepanelen niet dezelfde nadelen gaan krijgen als de verbouw van biobrandstoffen. M.i. is er meer nodig dan een financieel aantrekkelijk korte termijn plaatje. Licht eerst de hele energie- en klimaatketen door alvorens toepassingen op grote schaal toe te staan (en te subsidiëren). Alsjeblieft niet opnieuw achteraf moeten ontdekken dat we het paard achter de wagen hebben gespannen!

Robert56
Robert5626 feb. 2018 - 12:51

Ik vind dat je daar niet blij mee moet zijn. Zonnepanelen moeten op daken en daken waar geen zonnepanelen op liggen die zijn er nog massaal. Bij nieuwbouw moet verplicht worden om het dak helemaal vol te leggen met zonnepanelen en ook overheden moeten hun daken allemaal vol leggen want daar valt ook wel heel veel te verbeteren.

ramana
ramana25 feb. 2018 - 10:15

Die data op opwek en belasting op uurbasis gedurende een aantal jaren berekend naar de toekomst geeft een nauwkeurig beeld van wat er nodig is.

ramana
ramana25 feb. 2018 - 10:11

klinkt goed: hoe meer zonnepanelen (en windmolens) hoe meer groene opwek. Nu, kleine schaal, op een prima bijdrage aan de milieudoelstellingen, maar geen oplossing. Wat iedereen vergeet, ook Wim Sinke, is de continuïteit van de opwek. Hoe je het ook wend of keert, inde wintermaanden is de zonne-opwek gering. Nachts schijn de zon niet en is er geen opwek. in de winter zijn de dagen kort en staat de zon erg laag. Uiteinderlijk komt het neer op een productiefactor van 12-15 op jaarbasis zoor zon en 28% (land) en  45% voor wind op zee. We hebben minstens 6GW aan stuurbaar (groen vermogen) en extreem veel wind/zon en import voor leveringszekerheid. Met data is dit exact uit te rekenen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.