Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels

Vroege Vogels

Vanaf 20 maart om 19.55 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

VS worstelen nu al met nieuwe 'klimaatpartners'

12 jan 2006
  •  
leestijd 2 minuten
vv_newsimg_323593.jpg
De Verenigde Staten worstelen nu al met het nieuwe internationale pact tegen klimaatveranderingen, waarvan het land zelf deel uitmaakt. Volgens Australische media hebben de VS de nieuwe 'klimaatparters' Australië en China gezegd ,,bezorgd'' te zijn over de voorgenomen grootschalige export van Australische uranium aan China. Met een dergelijke handel zou potentiële terroristen namelijk aan nucleair materiaal kunnen komen, aldus de Amerikaanse vrees.
De Verenigde Staten, Australië, China, India, Japan en Zuid-Korea zijn momenteel in het Australische Sydney bijeen voor de eerste vergadering van het Asia-Pacific Clean Developement and Climate Partnership. Dit initiatief is bedoeld als een alternatief voor het zogeheten Kyoto-protocol. Dit internationale klimaatverdrag bindt ondertekenaars aan concrete doelen om de uitstoot van klimaatbedreigende gassen te verminderen.
Australië en de VS zijn de enige twee grote industriestaten die niet meedoen aan 'Kyoto'. Zij vinden dat het verdrag hun economieën te zwaar belast en te weinig oog heeft voor de milievervuiling door landen die economisch in opmars zijn en buiten het verdrag vallen.
De vijf landen hebben nu een eigen pact, waarin vooral de ontwikkeling van energiezuinige technologieën centraal staat, in samenspraak met het bedrijfsleven. De overeenkomst kent voor zover bekend geen verplichte doelstellingen om de uitstoot van klimaatbedreigende gassen te verminderen.
De betrokken landen willen zich onder meer richten op de ontwikkeling van 'schonere' kolencentrales, een grootschaliger gebruik van gas als energiebron, het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 en kernenergie.
Australië is een zeer belangrijke internationale leverancier van uranium, de grondstof voor kerncentrales. Het pact heeft in Sydney het gebruik van kernenergie omarmt als een schone vorm van energiewinning en dat is voor Australië goed nieuws.
De Chinezen, die zowel kernwapens als kerncentrales hebben, willen graag Australisch uranium importeren voor hun steeds grotere vraag naar energie. De Verenigde Staten zien zich nu geconfronteerd met China als weliswaar een nieuwe partner in het klimaatpact, maar tevens met een land dat Washington eigenlijk niet helemaal vertrouwt en waarmee een gevoelige politieke relatie bestaat.
Bron: ANP

Meer over dit onderwerp

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.