Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Vogels weren om vogels te sparen?

9 mei 2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2060 keer bekeken
bruine_kiekendief_-_willemdewolf.jpg

© Fotograaf: WillemdeWolf

De provincie Fryslân wil een proef opzetten in een rijk weidevogelgebied om alle denkbare predatoren 'te weren'. Niet alleen vossen en marters, maar ook kraaien, bruine kiekendieven of buizerds. Een ultieme poging om de bedreigde weidevogels te redden of een stap te ver?

Sandfirden en Workumerwaard

hermelijn.jpg
De proef van de provincie en het Agrarisch Natuurcollectief Súdwestkust zou de komende drie jaar moeten gaan draaien in de weidevogelkerngebieden Workumerwaard en Sandfirden. Om de weidevogels te beschermen wil gedeputeerde Douwe Hoogland het natuurcollectief een ontheffing geven om hermelijnen en bunzings te doden. De bestaande regeling om kraaien, ratten en vossen te doden wordt verruimd. Daarnaast krijgen boeren de mogelijkheid om nesten van buizerd en bruine kiekendief 'te verstoren'.

All birds are equal ...

buizerd-kraai-DeBiezen
De plannen hebben veel losgemaakt bij natuurbeschermers.  Zo gaat het verstoren van de ene vogelsoort (buizerd en bruine kiekendief) voor Vogelbescherming Nederland, om de andere vogelsoort (grutto en tureluur) te beschermen te ver. Toch staat ook in het door Vogelbescherming Nederland omarmde 'Aanvalsplan Grutto' dat het weren van predatoren een uiterste redmiddel is wanneer andere maatregelen niets uithalen.

... are some more equal than others?

grutto_in_het_gras_erikveldkamp

grutto

© erikveldkamp

Toch kunnen de plannen ook op veel bijval rekenen. Boeren die nu alles uit de kast trekken om weidevogels te beschermen, raken steeds vaker gefrustreerd dat de eieren of de kuikens al worden 'opgeruimd' door predatoren nog voor zij überhaupt aan het uitgestelde maaien kunnen beginnen. 

Grasfalt

bemesten.jpg
Weidvogelonderzoekers, ondertussen, benadrukken dat de kern van het probleem ligt bij het intensieve beheer van het boerenland. In plaats van natte weilanden met een mix van gras en kruiden, waar vervolgens insecten (vogelvoer!) op afkomen, zijn de meeste weilanden veranderd in een mono-cultuur van Engels raaigras, door veel natuurbeschermers al 'grasfalt' gedoopt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (1)

J Pouwels
J Pouwels10 mei 2021 - 10:03

Waarom luistert in Friesland niemand naar de wetenschap? Mulder, Piersma, Theunissen, Vogelbescherming, Sovon, Fauna4Life, etc. Allemaal geven ze aan dat de werkelijke oorzaak de intensivering van de landbouw is (habitatversnippering). Predatiebeheer is volkomen nutteloos en in een biotoop dat ecologisch evenwicht kent, is predatie ook geen probleem. De woordvoerder van de Vogelbescherming heeft volkomen gelijk en de gedupeerde van Friesland is echt de weg kwijt, terwijl hij zelf aangeeft dat de belangrijkste voorwaarde het realiseren van het juiste biotoop is. Dan zal de landbouw stevig op de schop moeten. Het is volledig onterecht om predatoren de schuld te geven!