Sfeerfoto van Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Staatsbosbeheer helpt boeren naar 'natuurinclusief'

11 jul 2018
  •  
leestijd 3 minuten
grutto-onderzoek

© Rob Buiter

Boeren die biologische melk produceren krijgen daarvoor een gegarandeerde prijs die hoger ligt dan voor 'gewone' melk. Op dit moment is de meerprijs ongeveer 15 ct per liter. Maar doen de boeren daarbij óók wat voor de natuur, dan levert dat nog niets extras op in de melkprijs. Staatsbosbeheer schiet nu te hulp...

Goedkope grond

Boeren die willen extensiveren om de natuur op hun bedrijf meer kans te geven, die hebben meer grond nodig. Die grond is duur. Daarom wil Staatsbosbeheer de benodigde extra hectares voor veertig bedrijven tegen een relatief gunstige prijs verpachten. In ruil daarvoor moeten de boeren extra maatregelen nemen om de biodiversiteit op hun land te stimuleren; iets waarbij ze ook weer steun en advies kunnen krijgen van Staatsbosbeheer.

Koploper

Onlangs is met het eerste van de beoogde veertig bedrijven een overeenkomst gesloten: de biologische melkveehouderij van Ardy en Ivanka de Goeij uit Reeuwijk. "Wij melken ruim 130 koeien", vertelt Ardy. "Sinds een jaar zijn we gecertificeerd biologisch, dus krijgen we een gegarandeerde prijs van 45 ct per liter melk. Maar voor onze inspanningen om de natuur te stimuleren op ons bedrijf zien we - nog - niets terug in de melkprijs. Tegelijk heeft het wel degelijk voordelen om minder 'plankgas' te boeren", stelt De Goeij. "Bijvoorbeeld in deze tijden van droogte hebben we meer land om de klappen op te vangen en ook als er weidevogels nestelen kunnen we makkelijker even uitwijken naar een ander perceel als er op een bepaalde plek nog vogels broeden terwijl wij willen maaien."
Uit het eigen bericht van Staatsbosbeheer:
Steeds meer boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt tijd en inspanning, terwijl er ook brood op de plank moet blijven komen. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond agrariërs de ruimte geven. Het mes snijdt aan twee kanten: Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken maakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer kunnen toenemen.

Schat aan informatie

Conny Clazing, programmacoördinator natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer: “De meeste experimenten worden uitgevoerd met veehouderijbedrijven, akkerbouwers of gemengde bedrijven, omdat dat mogelijk perspectief kan bieden aan  de Nederlandse landbouwers. Anderzijds willen we ook het experiment aangaan met minder voorkomende en nieuwe bedrijfsvormen. Denk daarbij aan agroforestry, zilte teelt en paludicultuur. De experimenten gaan een schat aan informatie opleveren, omdat de deelnemende bedrijven  gevolgd gaan worden door onderzoekers op ecologisch en economisch gebied. Die informatie kunnen andere bedrijven gebruiken bij hun doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. We zijn vooral ook benieuwd naar wat de experimenten gaat brengen. De resultaten kunnen verrassend zijn.”
Staatsbosbeheer werkt bij de 40 experimenten samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de landbouwsector. Per experiment wordt gekeken welke samenwerking mogelijk is met provincies, waterschappen, de landbouwsector en met andere natuurbeschermingsorganisaties. Lees meer over natuurinclusieve landbouw in  het  dossier van Staatsbosbeheer .
Bij de foto: vlnr Luuk Oevermans en Conny Clazing van Staatbosbeheer, Ivanka en Ardy de Goeij van Hoeve Stein in Reeuwijk
Ardy de Goeij

© Rob Buiter

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.