Vroege Vogels

Rietherstel aan het Zwarte Meer

theme-icon
Natuur
  •    •  
23-06-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
592 keer bekeken
  •  

Het Zwarte Water mondt uit in het Zwarte Meer. Aan de zuidoever van het Zwarte Meer kwam volop riet voor. Maar een tiental jaar geleden werden de oevers met stevig waterriet  steeds smaller en droogde het rietmoeras uit. Waterriet en stromingsriet moesten plaats maken voor landriet. Dit zorgde er voor dat grote karekieten, die stevig waterriet nodig hebben, geen nesten meer konden maken en de roerdomp geen voedsel meer kon vinden.  

Belang van dynamiek 

Stevig waterriet ontwikkelt zich het beste in dynamische omstandigheden. Dynamiek is belangrijk. Maar door de stuwen en ook door het waterpeilbeleid van het IJsselmeer werd de dynamiek minder. Hier is het namelijk zo gepeild dat het water in de winter laag staat en in de zomer hoger. Een onnatuurlijke situatie. Dit omgekeerde peilbeheer zorgt ervoor dat organisch materiaal zich in de winter ophoopt en daardoor het land als het ware hoger wordt. Hiermee breidt landriet zich uit en het stromingsriet neemt juist af.  

Belangrijk gebied voor rietvogels

Daarnaast werd bij het Zwarte Meer de oeverzones niet meer gemaaid en plantenresten bleven liggen. Het gebied slibde helemaal dicht: het kwam droog te staan en verruigde en de bomen namen het over. De strook riet werd smaller en daardoor bleef er minder broedgebied over voor de rietvogels. Juist in een gebied dat erg belangrijk is voor de rietvogels in Nederland.   

Herstel van riet

Tijd voor een herstelplan.  Aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer is 300 hectare rietmoeras verbeterd.  Ze hebben geulen gemaakt zodat er meer dynamiek is en ook het landriet staat nu in het water. Naarmate riet natter wordt, wordt het dikker. En dat is goed nieuws voor de grote karekiet die er weer zijn nesten in kan maken.  

Let op: deze week is de uitzending van Vroege Vogels TV over het Zwarte Water verplaatst naar de zondag om 18:40 uur op NPO 2!

Thema's:

theme-icon
Natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar