NPO
Sfeerfoto van Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Rechter verbiedt afschot smienten

8 jan 2016
  •  
leestijd 2 minuten
d5b66043c3.jpg

© Fotograaf: WillemdeWolf

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen ongelimiteerd afschieten van smienten - een beschermde eendensoort - toestaan. De rechter heeft, op verzoek van Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland de provincie Noord-Holland vandaag teruggefloten. De afgegeven vergunning tot ongelimiteerd afschot is door de rechter geschorst.
Beschermde eendensoort
Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. Nederland is voor deze soort erg belangrijk als overwinteringsgebied, Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder. De vogels grazen in de winter gras dat ook voor koeien bedoeld is. Boeren kunnen daardoor schade ondervinden. Die schade kan vanuit het Faunafonds gecompenseerd worden. De aantallen smienten nemen de laatste jaren af, zo tonen cijfers van het Netwerk Ecologische Monitoring aan. Smienten hebben in de broedgebieden bovendien last van de gevolgen van klimaatverandering: hun broedsucces neemt de laatste 10 jaar af. Vogelbescherming benadrukt dat het afschieten van smienten indruist tegen de ‘instandhouding’ van de vogelsoort: vogels waar het niet goed mee gaat moet je beschermen en schiet je zeker niet af.
Overwinteren
De smienten in Noord-Holland kunnen voorlopig weer veilig overwinteren. De provincie moet gaan besluiten over de bezwaren van de natuurorganisaties tegen het afschot. De rechtbank heeft de vergunning in Noord-Holland  geschorst tot 6 weken nadat de Provincie hierover besloten heeft. De belangrijkste reden voor de schorsing is dat de provincie Noord-Holland niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de door de Faunabeheereenheid aangeleverde schadebedragen kloppen. 

Vogelbescherming is blij met deze uitspraak en hoopt dat ook schorsing van de vergunning in de provincie Zuid-Holland snel zal volgen. Ook vorige winter schorste de rechter op verzoek van Vogelbescherming een door de provincie Noord-Holland afgegeven vergunning voor het afschieten van smienten.
smienten_willemdewolf
Bron: Vogelbescherming Nederland

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.