Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Reactie op Deltacommissie: Veilig tegen water door ecologische innovaties

  •  
05-09-2008
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
LogoNM_HB_RGB_01.JPG
"Ecologische innovaties leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame beveiliging van ons land tegen het water. Wij zijn dan ook in grote lijn tevreden met het advies van de Deltacommissie, dat daar de ruimte voor biedt". Dat Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, in een reactie op het vandaag verschenen advies van de Deltacommissie.
"Veiligheid staat voorop, maar dat mag er niet toe leiden dat we ons heil louter in harde technologische oplossingen zoeken. Gelukkig onderschrijft de Deltacommissie dit. Een beleid dat lijnrecht staat tegenover natuurlijke processen biedt geen duurzame oplossing. We kunnen leren uit het verleden. Zo zitten we nu met een Volkerak-Zoommeer dat is veranderd in een enorme algensoep, waar geen dier of recreant in kan verblijven. Natuurmonumenten pleit voor het slim combineren van ruimte voor natuurlijke processen en technologische innovaties. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren, ook al omdat bijna alle oplossingen zich afspelen in de Nederlandse natuur: duinen, zeearmen, grote rivieren, Waddenzee en IJsselmeer", zo stelt De Graeff.
 
Ecologische innovaties
Klimaatbuffers zijn een goed voorbeeld van ecologische innovaties die de veiligheid ten goede komen. Denk daarbij aan het herstel van op- en aanslibbing van land, ruimte voor waterberging in de natuur en het ontwikkelen van zandmotoren langs de kust. Harde zeeweringen en dammen zijn beperkt houdbaar. Natuurmonumenten wil een bijdrage leveren aan het beveiligen van ons land door kennis van en ervaring met ecologische processen in te brengen. Waar mogelijk stellen we gebieden beschikbaar voor het inrichten van natuurlijke klimaatbuffers.
Wetlands IJsselmeer in gevaar
Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de gevolgen van het voorstel het waterpeil in het IJsselmeer 1,5 meter te verhogen. Dat betekent namelijk dat de vooroevers verdwijnen. Deze oevers zijn internationaal vermaarde wetlands, natte gebieden met bijzondere natuur. Duizenden trekvogels vinden hun toevlucht in deze wetlands. Natuurmonumenten pleit ervoor om de stijging zoveel mogelijk te beperken, vooral in de zomer. Natuurlijk staat veiligheid voorop en moet er genoeg zoet water zijn. Maar er moet gekeken worden naar andere oplossingen. Provincies en waterschappen rond het IJsselmeer kunnen bijvoorbeeld zorgen voor voldoende zoet water op voorraad. Dat betekent minder afhankelijkheid van het IJsselmeer, waardoor het peil in het IJsselmeer ook minder hoeft te stijgen en de vooroevers kunnen blijven behouden.
Geen eilanden voor de kust
Het rapport van de Deltacommissie geeft aan dat het aanvullen van zand een veel grotere bijdrage levert aan de kustbeveiliging dan het idee van het aanleggen van eilanden in de Noordzee. Natuurmonumenten vindt dat dus van die plannen kan worden afgezien. Als natuurlijke processen meer veiligheid opleveren dan kunstmatige oplossingen, dan is de discussie snel beslecht. Eilanden zou je trouwens tegen hoge kosten van enorme dijken moeten voorzien. En de landschappelijke waarde van onze grotendeels ongerepte kuststrook zou blijvend worden aangetast.
Voortvarende uitvoering vereist
Hoewel de klimaatverandering langzaam gaat, is het belangrijk snel besluiten te nemen. Natuurmonumenten pleit net als de Deltacommissie voor een voortvarende uitvoering. De landelijke overheid moet daarin de centrale regie voeren, anders stagneert de besluitvorming. Dat zien we nu bijvoorbeeld al bij het herstel van natuurlijke processen in de delta.
Bron: Natuurmonumenten

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.