Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Raad: Stevige impuls nodig voor verduurzaming cultuursector

  •    •  
15-06-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
127 keer bekeken
  •  
plastic

© pixabay

Duurzaamheid en cultuur kunnen elkaar versterken, maar er is wel een stevige impuls nodig om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen. Dat staat in het advies ' Cultuur Natuurlijk' van de Raad voor Cultuur. Het advies is zowel gericht aan de cultuursector, als aan gemeenten, provincies, de rijkscultuur-fondsen en de meest betrokken departementen. De raad spreekt van een "gemiste kans" en pleit voor meer samenwerking op dit dossier. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft het advies vandaag in ontvangst genomen in het Depot Boijmans in Rotterdam.

Belang van de cultuursector

"De cultuursector kan het belang van duurzaamheid onder de aandacht brengen van een groot publiek en creativiteit inzetten voor duurzaamheidsoplossingen die breder toepasbaar zijn", denkt de raad, en zo "een legitieme partner worden voor overheden en bedrijfsleven". De raad adviseert onder meer de invoering van zogenoemde transitieateliers voor kennisontwikkeling en -uitwisselingen en voor experimenten. De uitkomsten kunnen uiteindelijk ook voor andere domeinen van belang zijn.

Sector moet zich verduurzamen

Intussen moet de sector zichzelf ook verduurzamen. Dat komt al wel op gang, maar nog lang niet goed en breed genoeg. Inzicht krijgen in de eigen ecologische voetafdruk is in de eerste plaats nodig, zowel voor de gesubsidieerde als de vrije sector.

Het adviesorgaan zag in landen om ons heen hoe dat kan. "Waar in Nederland een nationaal beleid ontbreekt, zijn Schotland en Engeland al twaalf jaar bezig de culturele sector te verduurzamen. In beide landen moeten gesubsidieerde instellingen hun CO2-emissie rapporteren." In Engeland gaan ze nog verder: "In jaarlijkse rapportages moeten organisaties berichten over hun energieverbruik, watergebruik, afvalscheiding- en verwerking, reisbewegingen en/of productiematerialen", weet de raad.

Engelse cultuursector

De Engelse cultuursector doet zelf ook al aardig wat. Zo hebben theatermakers en duurzaamheidsexperts samen The Theatre Green Book uitgegeven, een handboek in drie delen, met als doel verduurzaming van producties, gebouwen en alle (andere) operationele zaken in het theaterbedrijf.

Kennisplatform

De Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector meldden juist dinsdag al aan de slag te willen met een 'kennisplatform' op vijf terreinen: verduurzamen van accommodaties en omgeving, communicatie en bewustwording van het publiek, transport en reisbewegingen, interne bedrijfsvoering en tenslotte externe partners en sponsoring.

Transitieateliers

Zowel de verduurzaming van de cultuursector zelf, als een steviger positionering van cultuur in de maatschappelijke duurzaamheidstransitie is een grote opgave waarvoor financiële en inhoudelijke steun van de overheid onmisbaar is, vindt de raad. Met deze steun kan de sector een omslag maken naar nieuwe manieren van organiseren, produceren en presenteren. De raad adviseert daartoe de inzet van transitieateliers, waar kennisontwikkeling plaatsvindt aan de hand van uitwisseling en experiment rond gedeelde thema's en uitdagingen. De oplossingen die voortkomen uit de transitieateliers helpen niet alleen de verdere verduurzaming van de cultuursector zelf, maar ook die van andere domeinen. Daarnaast adviseert de raad kennis over verduurzaming gemakkelijk en centraal vindbaar te maken.

Cultureel vastgoed

Het cultureel vastgoed is een verhaal apart: verduurzaming daarvan is kostbaar en complex. Een groot deel van het vastgoed is bijvoorbeeld niet in eigendom van culturele organisaties zelf. De raad adviseert daarom een aparte routekaart cultureel vastgoed in aanvulling op de twaalf reeds bestaande sectorale routekaarten.

Bron: ANP, Cultuur Natuurlijk

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.