Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Nieuw TV-seizoen start april 2022npo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging

15 nov 2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
71 keer bekeken
  •  
grutto_in_het_gras_erikveldkamp
De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, rijk en provincie moeten nu de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden én om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat in het ‘Aanvalsplan grutto’ dat initiatiefnemer Pieter Winsemius (voormalig-minister van VROM, VVD) op woensdag 18 november wordt aangeboden aan Minister van Landbouw Carola Schouten. Het plan werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels gepresenteerd.

‘Aanvalsplan grutto’

Met het bestaande natuur- en landbouwbeleid redden we de grutto en andere weidevogels niet. Er is een frontale aanval op verschillende fronten nodig om de grutto te redden: in de grutto-kansgebieden moeten beheer en inrichting optimaal worden afgestemd op het behoud van de weidevogels. Weidevogels zijn afhankelijk van natuurrijk boerenland: het moet boeren mogelijk worden gemaakt om het bedrijf geheel op weidevogels af te stemmen, op een manier die economisch rendabel is.

Het Aanvalsplan Grutto geeft concreet aan hoe boeren tot een beter verdienmodel kunnen komen met optimaal weidevogelbeheer. Voor de overheid betekent uitvoering van het plan een jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren. Het plan richt zich op dertig grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare. Samen met boeren en natuurorganisaties selecteren de weidevogelprovincies de beste gebieden. In het aanvalsplan is voor elk gebied een aanpak nodig waarin deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken.

Om succesvol te zijn in deze gebieden is een hoog waterpeil nodig, moet de veedichtheid omlaag en is aangepast agrarisch beheer nodig waarbij laat in het seizoen wordt gemaaid, ruige mest gebruikt wordt in plaats van drijfmest en de weilanden kruidenrijk zijn. Per gebied moet bekeken worden hoe de predatiedruk, het aantal eieren en jonge vogels die door roofdieren worden opgegeten, teruggebracht kan worden.  

Initiatief

Het aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM ), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties WNF en Staatsbosbeheer, en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Het aanvalsplan is nodig om, naast ander natuurbeleid zoals het Deltaplan Biodiversiteit en maatregelen tegen stikstof, de teloorgang van de grutto en andere weidevogels waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft te stoppen.

Meer over:

weidevogels, grutto

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (4)

Zoufy
Zoufy16 nov 2020 - 19:52

Nederlands landschapsbeheer lijkt altijd bang voor een rommeltje. Gele stukken geglyfofaatizeerd land en hop weer kool erop. Compleet ondoordacht onnatuurlijk beheerd land. Dieren staan in de hete zomers te stikken v d hitte op kale kavels en de grutto vloog gelukkig rond vanaf Oostwoud richting IJsselmeer bij Onderdijk/ Medemblik dan gaat er toch iets goed. Mijn vader/ Dirk de melkboer hield altijd bij wanneer de eerste grutto te kijk stond. Toch kan je goed uitkijken wanneer de vogels het niet vertrouwen ze scheren onverschrokken totaal onverwacht je om de oren. Er moet meer op stikstof arm landschap worden ingezet met kruiden en greppels! Dan blijven we ook genieten van de hazen. Deze 2 zijn mijn favoriet.. ik wou dat ik iets kon doen. Ik mis een petitie voor mejuffrouw De Gans Schouten zodat de mensen die het hart ervoor hebben ook nu meteen te hulp kunnen schieten.

Rob Romijn
Rob Romijn16 nov 2020 - 18:54

Er is tussen Doesburg en Zutphen langs de IJssel genoeg ruimte om de weidevogel te redden. Waar een wil is is een weg. Ik hoop dat het plan omarmd wordt.

Fotomansje
Fotomansje16 nov 2020 - 14:32

Vroeger hadden weilanden greppels, maar boeren vinden dat niet makkelijk bij het maaien en dempten dus de greppels. Vroeger zat er geen drainages in de weilanden en voerder de greppels het overtollige water af. Toen hadden we heel veel weidevogels. Dus er is eigenlijk maar een oplossing. Greppels terug en de drainages eruit. Probleem opgelost. Waarom zolang erover praten en zo weinig doen.

mv
mv16 nov 2020 - 13:35

Mijn eerste kennismaking met de Grutto was, inmiddels jaren geleden toe ik langs een weiland naast de Rotte fietste en een grutto boven mij rond cirkelde. Ik helemaal verrukt toen het prachtige beestje op een paaltje langs de weg mij aanschouwend bekeek. Ik had toen niet begrepen dat het zijn nest wilde veilig stellen. Sindsdien heeft de Grutto mijn hart gestolen.