Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Noord-Holland laat EHS in stand

  •  
20-09-2012
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
natuur3.jpg
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de Ecologische Hoofdstructuur afmaken. Dat staat in het plan voor het nieuwe groenbeleid van de provincie. Ondanks de Rijksbezuinigingen op natuur blijft de provincie investeren in natuur- en recreatiegebieden en stelt zij hiervoor per jaar ongeveer €16 miljoen extra beschikbaar. Om het beheer betaalbaar te houden, wordt het beleid wel op onderdelen versoberd.
Private financiering
Ook start de provincie een aantal pilots om private financiering van natuur aan te boren en om het natuurbeheer goedkoper uit te voeren. Naar verwachting wordt de definitieve nieuwe groenagenda in december vastgesteld door Provinciale Staten.
Oproep
De nieuwe groenagenda is een gevolg van de Rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken. Gedeputeerde Bond: “De provincie hecht veel waarde aan groen op de kaart in Noord-Holland, mede omdat het bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarom maken we 16 miljoen aan extra geld vrij. Daarmee kunnen we de ergste pijn van de Rijksbezuinigingen verzachten. We kunnen alleen niet volledig in het gat van het Rijk springen. Meer taken en minder geld betekent dat we scherpe keuzes moeten maken en ons geld effectiever moeten inzetten. Dat is onvermijdelijk. Daarom doen we ook een nadrukkelijke oproep aan andere overheden, inwoners en private investeerders om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Samen met hen willen we de komende jaren blijven werken aan aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden, die goed toegankelijk zijn voor mens én dier.”
EHS blijft overeind
Gedeputeerde Staten willen niet tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van aangesloten natuurgebieden. Om boeren in EHS-gebieden tegemoet te komen, wordt de koopplicht binnen de EHS weer ingevoerd. Daardoor hebben boeren die gronden binnen de EHS willen verkopen, de zekerheid dat de provincie deze gronden verwerft tegen een marktconforme prijs. De provincie zal, in tegenstelling tot het voorstel van Staatssecretaris Bleker, de natuurbeherende organisaties niet verplichten om ter financiering van de EHS bestaande natuurgebieden te verkopen. Gedeputeerde Bond: “De verkoop van bestaande natuurgebieden vinden wij kapitaalvernietiging.”
De bescherming van bufferzones en Nationale Landschappen worden samengevoegd tot één beschermingsregime: het Metropolitane Landschap. De regelgeving wordt daarmee niet minder streng, maar wel eenvoudiger en duidelijker.
Bron: Provincie Noord-Holland
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.