Vroege Vogels

Nieuw leven in het veen

  •  
26-01-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
76 keer bekeken
  •  
Veenmosrietland

© Fotograaf: Luc Hoogenstein

In het Naardermeer brengt Natuurmonumenten het soortenrijke veenmosrietland terug. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen', dat in zeven laagveengebieden in Nederland plaatsvindt. Zou dit niet gebeuren, dan groeien deze gebieden dicht. Het project wordt eind januari 2018 afgerond. De laatste werkzaamheden vinden plaats naast de Muggenbult (bereikbaar vanaf Stadzigt).

Inpoldering

Het Naardermeer is - in tegenstelling tot de andere gebieden in dit herstelprogramma - niet ontstaan door turfwinning. Dat was niet rendabel vanwege de klei in het veen. Toch heeft ook hier de mens een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het landschap. Vanaf de 17e eeuw zijn meerdere pogingen ondernomen het meer in te polderen. Daarvan getuigen de kaarsrechte vaarten die door het gebied lopen.
Als we niets doen, groeit het Naardermeer dicht en verandert het in een bos. Door te maaien en te baggeren houdt Natuurmonumenten het landschap open. Maar dat is niet voldoende. Door verdroging en verrijking van de bodem dreigen de karakteristieke veenmosrietlandjes te verdwijnen, samen met de grote hoeveelheid plant- en diersoorten die er leven.

Purperreiger

Vele beschermde dier- en plantsoorten zullen profiteren van de maatregelen. Zoals de purperreiger, die zijn nest in het overjarig riet maakt. Het Naardermeer is voor purperreigers een belangrijk broedgebied, ook Europees gezien. Ook de schuwe roerdomp verstopt zich graag in het riet. Voor de beschermde groenknolorchis is het Naardermeer een van de belangrijkste vindplaatsen van Nederland en ook West-Europa. Deze orchidee groeit op het trilveen en veenmosrietland in laagveengebieden.
Dankzij de subsidies voor het project 'Nieuw leven in het veen' kan Natuurmonumenten aan de slag in het Naardermeer: door plaggen en kappen van bomen en struiken krijgt het veenmosrietland de kans zich te herstellen (18,8 ha) en opnieuw te vormen (4,9 ha). Deze maatregelen bevorderen ook de kwaliteit en het herstel van overjarig riet, waar moerasvogels en andere dieren zich graag verschuilen.

Meer over:

laagveen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.