Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Natuur in vier gebieden onder druk, onvoldoende kennis van provincies

  •    •  
31-03-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
199 keer bekeken
  •  
Nieuwkoopse plassen 5

De natuur in vier gebieden in Zuid-Holland en Limburg is er niet goed aan toe. Maar de provincies hebben nog te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen, concludeert de Ecologische Autoriteit vrijdag in vier adviezen. De provincies moeten met aanvullende informatie komen, zodat in de gebiedsprogramma's goed onderbouwde maatregelen opgenomen kunnen worden.

Schrikwekkende natuurdoelanalyses

De autoriteit bekeek de zogenoemde natuurdoelanalyses die de provincies aanleverden voor de natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (nabij Alphen aan den Rijn), Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (in het Groene Hart), Meinweg (bij Roermond) en Maasduinen (aan de Duitse grens bij Venray). "Alle vier de gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof", concludeert de autoriteit. De vier adviezen zijn de eerste van de in totaal 130 natuurdoelanalyses waar de autoriteit naar kijkt.

Onvoldoende systeemkennis 

Voor alle vier de gebieden is volgens de autoriteit "meer inzicht nodig in het systeem: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren?" Daarmee moeten de onderliggende oorzaken van de slechte staat van de natuur duidelijk worden, zoals bijvoorbeeld waterwinning of een gekanaliseerde beek als oorzaken voor droogte. "Deze systeemkennis is nodig om te weten aan welke knoppen gedraaid kan worden om de natuur weer gezond te maken."

Onderliggende oorzaken

Voor een aantal "knelpunten in de gebieden" is al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn en de autoriteit adviseert dan ook voor die zaken al snel maatregelen te treffen. "Zo kunnen de provincies voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen."

Nog geen algemene conclusies

De Ecologische Autoriteit benadrukt dat uit de eerste vier adviezen geen algemene conclusies getrokken kunnen worden. "Belangrijk is juist dat voor elk gebied afzonderlijk goed in beeld komt hoe de natuur daar eraan toe is." Dat is ook waar de autoriteit voor werd ingesteld door het kabinet. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin ze onderbouwen welke maatregelen ze nemen voor natuurherstel. De autoriteit beoordeelt die natuurdoelanalyses, die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma's. Die moeten alle provincies voor 1 juli af hebben.

Bron: ANP

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.