Vroege Vogels

Meningen verdeeld over doodschieten wolf in Drenthe (update)

theme-icon
Natuur
  •    •  
12-07-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
1621 keer bekeken
  •  
wolf_OttoJelsma

Wolf

© Otto Jelsma

Volgens RTV Drenthe had de schapenboer een wolfwerend hek om zijn terrein staan, maar is de wolf daar onderdoor gekropen. Toen de boer het dier met een hooivork en schep probeerde weg te jagen, werd hij in zijn arm gebeten. Daardoor raakten zijn pezen beschadigd, schrijft de regionale omroep. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is.

Nauw gedreven

Een aanval van een wolf op een mens is zeer uitzonderlijk, zegt ecoloog en wolvendeskundige Erwin van Maanen van ecologisch adviesbureau EcoNatura. Volgens Van Maanen is er overhaast gehandeld door het dier dood te schieten. "De wolf kon niet uit het omheinde weiland, anders was hij zeker weggerend. Wolven zijn angstige en schuwe dieren en gaan ervandoor als ze de kans krijgen." Een burgemeester mag besluiten om een probleemwolf meteen dood te laten schieten, maar proberen om de wolf te verjagen gaat daaraan vooraf.

Van Maanen heeft voor de provincie Friesland al eens een advies opgesteld over de omgang met de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Waarschijnlijk is de zondag gedode wolf een dier uit die roedel. DNA-onderzoek bij de Wageningen Universiteit zal dat in de komende dagen uitwijzen. De ecoloog is verbaasd dat er voor zover bekend geen deskundigen zijn geraadpleegd voor er geschoten werd op de wolf, die zich onder een zonnepaneel had verstopt.

"In Duitsland en Frankrijk gebeurt nooit zoiets; daar hebben de wolven veel meer ruimte." Van Maanen is bang dat het incident in Wapse tot 'een heksenjacht' op de wolf gaat leiden onder aanvoering van tegenstanders als BBB.

Reactie LNV

"Heel vervelend", noemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voor de schapenhouder uit Drenthe die zondag is aangevallen door een wolf. "Dat moet een heel beangstigende situatie zijn geweest", zegt een woordvoerster van demissionair minister Christianne van der Wal. "Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Wij weten dat nu nog niet, dus kunnen daar nog niets over zeggen." Van der Wal vroeg eerder dit jaar advies aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over het samenleven met de wolf. Volgens de woordvoerster wordt daar op dit moment aan gewerkt en verwacht ze dat er eind dit jaar een "tussenadvies" komt. "Uiteraard wordt wat er nu is gebeurd daar ook in meegenomen."

Reactie politiek

Partijen, voornamelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum, willen meer actie tegen de wolf, zeker nu een hobbyboer in Drenthe is aangevallen. VVD'er Thom van Campen zegt dat het al "wachten op een ongeluk" was omdat er steeds meer wolven zijn in Nederland. Dat vindt ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Ze vraagt al langer om ingrijpen door de minister en heeft Kamervragen gesteld. CDA'er Derk Boswijk vindt evengoed dat beheer van de wolf nodig is "in een dichtbevolkt land als Nederland". Van der Wal "treuzelt al veel te lang om de knoop door te hakken, die tijd hebben we niet meer", vindt hij.

Reactie LTO

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins heeft de schapenhouder die gebeten werd zondag bezocht. Volgens Bruins kwam de politie pas in actie toen de boer aangevallen was. "Eerst adviseerden ze om het hek open te zetten, maar dan was de wolf bij het woonhuis gekomen", aldus Bruins. "Die onmacht om te kunnen handelen is zeer zorgwekkend en roept ernstige vragen op over de veiligheid van de agrarische gemeenschap." LTO Noord vindt het incident onacceptabel. "Nederland is ongeschikt als leefgebied, op enkele locaties na. We blijven ons inzetten voor een realistisch beleid op de wolf", stelt de organisatie, die zich al heel lang tegen wolven in Nederland verzet.

Deskundigen: wolf beet om zich te verweren

Wolven in Nederland stelt dat elk dier dat in het nauw wordt gedreven zichzelf zal verdedigen. Een wolf die een mens gericht wil aanvallen, springt hoog tegen die persoon op en bijt in de buurt van de hals of keel. De wolf probeert dan zijn slachtoffer uit zijn evenwicht te brengen om te kunnen bijten. Dat de wolf die in Drenthe werd doodgeschoten de schapenhouder niet is aangevlogen, kan er op duiden dat het dier zich probeerde te verweren. Zo duidt Wolven in Nederland, de organisatie van wolvendeskundigen, het gedrag van de doodgeschoten wolf in Wapse.

Afschieten van een wolf mag alleen als de openbare veiligheid in gevaar is en alle andere opties zijn uitgeput. Illegaal doden van een wolf kan een gevangenisstraf van drie jaar of een boete van tienduizenden euro's opleveren, aangezien de wolf aan alle kanten in Europees verband beschermd is.

Aangifte Faunabescherming en Animal Rights

De Faunabescherming en Animal Rights doen aangifte tegen burgemeester Rikus Jager van Westerveld en de schapenboer die daar zondag gewond raakte door een wolf. Volgens de dierenrechtenorganisatie had de wolf na het incident niet doodgeschoten mogen worden.

Animal Rights overweegt nog om ook aangifte te doen tegen de locoburgemeester die zondag betrokken was bij het besluit de wolf dood te schieten en tegen de persoon die het schot heeft gelost. Ook kijkt de organisatie of ze een handhavingsverzoek kan indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waarschijnlijk ook de provincie Drenthe. Volgens Animal Rights is door het doodschieten van de wolf de Habitatrichtlijn overtreden, waarin wolven worden aangemerkt als beschermde soort. Dierenrechtenorganisatie Bite Back sluit zich bij de aangifte van Animal Rights aan, zegt een woordvoerder van die laatste.

DNA-onderzoek naar de wolf

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental Research (WENR), een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, doen onderzoek naar de wolf. In Utrecht wordt sectie gedaan op het kadaver van de wolf en WENR doet het DNA-onderzoek. De provincie Drenthe heeft om een spoedanalyse van het DNA gevraagd, zodat in elk geval zo gauw mogelijk vaststaat of het doodgeschoten dier inderdaad een wolf was. Ook kan vastgesteld worden waar de wolf vandaan is gekomen. Dat is mogelijk omdat van alle wolven die ooit zijn opgedoken in Europa een DNA-profiel wordt bijgehouden door het CEwolf-consortium.

Vermoedelijk hoorde de doodgeschoten wolf bij de roedel in het Drents-Friese Wold, aangezien Wapse daar niet ver vandaan ligt. Onderzoek op het kadaver is nodig om te zien of het dier mogelijk iets onder de leden had, waardoor hij eerder geneigd was te bijten. Ook kan vastgesteld worden of de wolf gewond is geraakt doordat de schapenhouder het roofdier probeerde te verdrijven met een schep.

FVD en JA21 dienen woensdag tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in Overijssel voor het zomerreces een motie in waarin ze pleiten voor DNA-onderzoek door minstens twee erkende laboratoria naar mogelijke hybridisatie van de wolf. Dat zijn wolven die gekruist zijn met honden. De Gelderse Staten namen vorige week een motie aan, waarin werd gevraagd om meer onderzoek naar het DNA van de wolf. De universiteit van Wageningen doet dat al, maar volgens een meerderheid van de partijen in Gelderland is de informatie "onvolledig". Hoewel experts van de universiteit van Wageningen en de Zoogdiervereniging zeggen dat in Nederland geen hybride wolven zijn, willen ook in Overijssel partijen extra DNA-onderzoek. 

Een wolf-hondhybride (vaak ook wolfshond genoemd) is een hybride tussen een wolf en een gedomesticeerde hond. Hun gedrag tegenover mensen is lastiger te voorspellen dan bij honden. 

Wolf is sinds 1979 beschermd in Europa

De wolf geldt al als beschermde diersoort sinds de Conventie van Bern, een internationaal verdrag voor het behoud van soorten dieren en planten. Nederland ondertekende dat verdrag destijds ook, aldus de Europese Commissie. In 1992 is de noodzakelijke bescherming van de wolf verankerd in de Europese wetgeving via de Habitatrichtlijn, waarin meer dan duizend zeldzame en bedreigde dieren- en plantensoorten in heel Europa zijn opgenomen. Nederland benoemde de wolf tot beschermde binnenlandse diersoort in 2014, toen de wolf vanuit Duitsland de grens naderde. In 2018 vestigde de eerste wolf zich op de Noord-Veluwe.

De strikte bescherming van de wolf schrijft voor dat het dier niet verstoord, verjaagd of beschoten mag worden. Ook het leefgebied dat een wolf uitkiest om zich te vestigen is beschermd om het dier rust te gunnen. Die strenge regels zorgen ervoor dat er op dit moment niets ondernomen mag worden tegen een wolf, hoewel Friesland, Drenthe en Overijssel in het voorjaar nog aan natuurminister Christianne van der Wal vroegen om het beschermingsniveau te verlagen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk op de zeer strenge bescherming. Maar dat kan alleen onder zeer strikte voorwaarden en alleen als alle andere maatregelen zijn genomen, aldus de commissie. Zo mag Finland een aantal wolven doodschieten om de rendieren te beschermen. Landen mogen geld uit de Europese landbouwpot gebruiken om veehouders te helpen met wolfwerende maatregelen.

Hulp aan boeren door provincies

Diverse provincies helpen boeren bij het beschermen van hun dieren tegen wolven. Zo bieden Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Friesland subsidies aan voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasterhekwerken. Drenthe had sinds vorig jaar al een subsidiepot van in totaal 800.000 euro voor schapen- en geitenhouders om wolfwerende rasters aan te schaffen. De provincie breidde die regeling dit jaar met 400.000 euro uit voor houders van overige hoefdieren (paarden, runderen, varkens en alpaca's). Volgens een woordvoerder is al "honderden keren" gebruikgemaakt van de subsidieregeling. Drenthe is ook een van de provincies met een zogeheten wolvenconsulent, die boeren helpt met het nemen van maatregelen. Onder meer Overijssel, Groningen en Zeeland bieden 'noodsets' aan: nylon netten met een stroomklok (schrikdraad). Veehouders kunnen die sets lenen als er een wolf in de buurt rondzwerft.

Reactie Boerenactiegroep Agractie

Boerenactiegroep Agractie noemt het "onbestaanbaar" dat er twee aangiften zijn gedaan tegen de schapenboer die zondag in het Drentse dorp Wapse gewond raakte door een wolf. "Als je je eigen dieren in je eigen weiland al niet eens meer mag beschermen, dan weet ik het ook niet meer. Het is van de zotte", reageert voorman Bart Kemp.

Wolf was een jong mannetje

De wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten, was een jong mannetje. Dat is gebleken uit sectie op het kadaver, dat is gedaan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Waar de wolf vandaan is gekomen kan pas over enkele weken worden gezegd, als het DNA-onderzoek op monsters van de wolf klaar is, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.

Bron: ANP

Thema's:

theme-icon
Natuur

Meer over:

wolf
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

oudhoff
oudhoff13 jul. 2023 - 12:37

Nederland is te klein voor dit soort geïmporteerde roofdieren met nota bene ook nog een chip,en dan nog zeggen dat ze zelf hier zijn gekomen,deze keer was het een boer die zijn vee beschermde tegen een aanvaller,de volgende keer misschien een kind die achterloos denkt te spelen met een hond, waarschijnlijk wordt er dan gereageerd dat die wolf een uitzondering was. Wanneer dringt het door dat het wachten is op ongelukken,en wanneer ook bij de rechters die hun kop in het zand steken?

1 Reactie
YvonneMEA
YvonneMEA16 jul. 2023 - 12:23

Geïmporteerde roofdieren met een chip? Klinkklare onzin. De wolven zijn hier op eigen houtje gekomen (ze leggen niet zelden honderden kilometers af om een eigen territorium te vinden). Een chip hebben ze niet. De dieren waarvan precies bekend is waar ze verblijven, zijn ooit door onderzoekers gevangen en voorzien van een gps-halsband met zender, zodat hun gedrag gemonitord kan worden. De boer die ervoor zorgde, dat de eerste wolf in Nederland werd afgeschoten, was samen met zijn zoon het dier te lijf gegaan. Een wolf rechtstreeks benaderen is vragen om problemen. Ik begrijp ten volle, dat je je levende have verdedigt, maar doe het niet op een knullige manier en schakel deskundige hulp in die weet wat te doen. Kinderen in hun eentje en zonder toezicht laten spelen met een hond is trouwens ook geen goed idee. Een bijtincident ligt al snel op de loer. Als er iemand doodgaat als gevolg van hondenbeten, zijn dat in verreweg de meeste gevallen kinderen (doorgaans categorie 0-5 jaar). De kans door een wolf gebeten te worden is verwaarloosbaar vergeleken bij de kans door een automobilist aangereden te worden (en hulpeloos en/of voor dood achtergelaten). De grootste vijand van de mens is… de mens.

annevelinck
annevelinck12 jul. 2023 - 10:46

Er wordt gesteld dat het bijna nooit voorkomt dat een wolf een mens aanvalt. Nou dat klopt volledig maaarrrr.. Er wordt hier gekeken naar de ervaringen in Duitsland Polen e.d. Daar heb je juitgestrekte natuurgebieden waarbij het een zeldzaamheid is waar wolf en mens elkaar tegenkomen. Wanneer we in NL overal een hek omheen zetten om te voorkomen dat de wolf toeslaat treedt er voedselschaarste op voor de wolf. Het dier is dan genoodzaakt om ook bewoonde gebieden te bezoeken teneinde zijn honger te stillen. Hiermee worden er dan automatisch ontmoetingskansen verhoogd. Verder is de argumentatie dat honden ook regelmatig voor bijtincidenten zorgen fout, omdat honden altijd (in principe) hun baas bij zich hebben. In tegenstelling tot de wolf waar niemand het dier tot da orde roept en volledig door het lint kan gaan . Wat mij bevreemd is dat wolven zoveel prooien nodig hebben terwijl ze er aan een genoeg moeten hebben. Overigens bij bijt incidenten v an honden gaat het meestal om 1 persoon terwijl wolven soms 5 tot 10 dieren tegelijkertijd het leven benemen.

1 Reactie
YvonneMEA
YvonneMEA16 jul. 2023 - 12:13

Honden zorgen niet voor bijtincidenten omdat er een baas bij is? Veel Nederlanders weten niet eens hoe ze een hond onder appèl kunnen krijgen, en als ze het wel weten, hebben ze het druk-druk-druk of geen zin om hun hond te leren wat wel en niet gewenst is. Het is alweer een jaar of tien terug, dat ik tijdens een simpele boswandeling een hond achter me aan kreeg, die niet onder appèl stond. Zijn bazin kon roepen wat ze wilde, het ‘brave’ beest ging pas naar haar toe, nadat het mij in mijn oor had gebeten. Een hond een wild dier opmerkt, gaat erachteraan. Zo komen jaarlijks veel reeën om het leven. Als het u bevreemdt, dat wolven zoveel prooien nodig hebben… Per dag heeft een wolf zo’n 3-4 kg eten nodig. Soms 5-10 dieren tegelijk doden is heel verklaarbaar, want dat gebeurt alleen bij dieren (meestal schapen) die binnen een niet-wolfproof hek staan. Schapen kunnen dan niet alle kanten op vluchten, dus heeft de wolf er al snel eentje te pakken. Schapen kunnen sowieso van nature niet ver vluchten; na een poosje blijven ze staan om te zien wat er gebeurt. Ze zijn ook nieuwsgierig. Pakt een wolf een ooi, denkt een ander schaap ‘verrek, waarom ligt mijn tante daar?’ Ze gaat ernaartoe. De wolf reageert met een aanval, want hij verdedigt zijn prooi tegen indringers en dat nieuwsgierige schaap is in zijn ogen een indringer. En waar zogezegd één schaap over de dam is, volgen er meer. Telkens een nieuwe indringer, denkt de wolf, dus hij bijt weer van zich af. Surplus killing heet dat.

MarcelM
MarcelM10 jul. 2023 - 20:12

De "sprookjes" over wolven berusten natuurlijk op waarheid. Net als andere sprookjes. Wolven zijn wilde dieren. Zwakke mensen, zijn net als schapen, reeën enz. mogelijke prooien. Als er meer wolven komen in dit toch al volle land, dan zijn confrontaties onvermijdelijk. Zo werkt de natuur.

1 Reactie
YvonneMEA
YvonneMEA16 jul. 2023 - 11:57

Reeën, ook wilde dieren, zijn al prooidieren voor de wolf. Sommige mensen (wolventoeristen met een ‘poenige’, daardoor ‘indrukwekkende’ camera) zoeken de confrontatie met de wolf bewust op. Ze verspreiden zich over een gebied en houden hun kameraden op de hoogte, wanneer en waar ze een wolf spotten. Op die manier heb ik eind 2022 tijdens een ochtend landschap fotograferen een wolf naar mij toe gejaagd gekregen. Stond ik enkele seconden oog in oog met een wolf. En nee, hij kwam niet verder op mij af. Ik ben ook geen moment bang voor de wolf geweest, wel voor de mensen die de wolf mijn kant op gejaagd hadden (bemoeizuchtige personen die willen dat je alles op internet deelt, zal ik maar zo neutraal mogelijk zeggen). Dagen later ben ik bij toeval in andere terreindelen driemaal een wolf tegengekomen. Geen van de drie heeft mij aangevallen - alleen even getaxeerd of ik mogelijk gevaar was of niet - en heeft rustig zijn/haar weg vervolgd. Een wolf vestigt zich in een gebied waar voldoende wilde prooidieren leven en waar hij ruimte genoeg vindt. Het feit dat de wolf zich in Nederland heeft gevestigd, betekent dat er genoeg wilde hoefdieren en kleinere zoogdieren voor hem zijn EN dat hij in Nederland klaarblijkelijk genoeg ruimte vindt om te leven. Dus als Nederland vol is, is dat omdat mensen het land als vol ervaren, want ze lopen elkaar hinderlijk voor de voeten, terwijl ze voor zichzelf alle ruimte willen.

MAdeHeer
MAdeHeer10 jul. 2023 - 14:29

Ik vind het zeer problematisch worden. Hoewel ik de wolven prachtig vind (ik schilder ze ook heel graag), denk ik toch dat het nu aan het doorslaan is. Ik ben bang dat vanachter een bureau er besluiten worden genomen die in de praktijk niet realiseerbaar zijn. Wolven hebben geen natuurlijke vijanden in Nederland, behalve de mens dan, en de wolvin krijgt gemiddeld 4 tot 5 (kunnen er zelfs 8 zijn) jongen per worp, dat gaat snel. Ook deze moeten weer een nieuw leefgebied krijgen. Er worden "officiële" tellingen bekendgemaakt, maar dan zijn de jongen nog niet meegenomen (zelfs niet van vorig jaar in verband met ontbreken van de DNA) en ook de rondzwervende wolven worden bij deze telling niet meegenomen. Rond 1900 was de laatste wolf in Nederland, omdat de landbouw in opmars was, werden prooidieren schaarser en ging de wolf ook jagen op vee en huisdieren. Al snel werd het roofdier zelf uitgeroeid. In 1900 waren er in Nederland 5 miljoen mensen, de teller in 2023 staat al op ongeveer 18 miljoen mensen. De landbouw is grootschaliger, veeteelt is grootschaliger daardoor is het gebied voor de wolven nu ook vele malen kleiner geworden. Dus ik ben bang dat we de nachtmerrie à la Oostvaardersplassen krijgen als we ons niet aan Natuurbeheer en dan de nadruk op "BEHEER" gaan houden. Wel wolven maar dan verantwoord. Vroeger waren er ook Bruine Beren in Nederland, ik houd mijn hart vast Rest mij te zeggen dat ik een leek ben, en dat bovengenoemde puur uit eigen beleving is weergegeven.