Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Elke zaterdag om 19.50 opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Langdurig onderzoek biodiversiteit in veenweidegebied

  •  
09-09-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
75 keer bekeken
  •  
Ilperveld

© Ilperveld. Fotograaf: Cas van den Bomen

Burgerinitiatief Land van Ons, een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap, gaat samenwerken met de Universiteit van Leiden. Per 1 oktober is Land van Ons eigenaar van perceel van ruim 21 hectare in Oud Ade dat zich uitstekend leent voor onderzoek naar herstel van biodiversiteit. Daarvoor is nu een samenwerking gestart met de Universiteit van Leiden voor een langjarig onderzoekstraject.

Het  perceel in Oud Ade bestaat dankzij de diverse watergangen uit zo'n 10 van elkaar af te scheiden percelen. Franke Remerie, voorzitter van Land van Ons: “Dit is dus een ideaal gebied om elk van die percelen anders in te richten en ook verschillend beheer op te gaan toepassen. Daarbij is herstel van de biodiversiteit het belangrijkste, maar wel wetend dat het land nog steeds bedrijfsmatig door een boer gebruikt moet worden”. Dat wekte de interesse van de Universiteit van Leiden.” De motor achter het onderzoeksproject bij de Universiteit van Leiden is dr. Maarten Schrama. Hij is als assistent professor verbonden aan de afdeling milieubiologie van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Studenten starten onderzoek

7 september zijn 40 studenten van CML gestart. Ze gaan twee weken lang waarnemingen doen aan de huidige staat van de biodiversiteit van planten, insecten, bodemfauna en waterbeesten, maar ook andere parameters zoals de waterkwaliteit, bodem fysische eigenschappen, de mate van verzilting en broeikasgasemissies uit het veen. Maarten Schrama: “We verzamelen ook gegevens in de omliggende polders, zodat we nu en in de toekomst een vergelijking kunnen maken. Een flinke operatie waar naast de studenten een team van 10 onderzoekers van Universiteit Leiden, Naturalis en het NIOO aan meewerkt.”

Eerste resultaten

De resultaten van deze eerste campagne worden verwacht in de loop van het najaar.  “De resultaten van het onderzoek  gaat Land van Ons toegankelijk willen maken via een livestream. Franke Remerie: “kennisoverdracht van wetenschappers naar de gewone burger is onontbeerlijk, zodat we beter met z’n allen begrijpen waarom we als mens anders moeten omgaan met al het andere leven op aarde”. Het moet een van de pijlers onder onze samenwerking worden.

Grote ambities

“Er is een breed scala aan uitdagingen in dit veenweidelandschap. Naast biodiversiteitsverlies spelen er ook zaken als bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, het onder druk staan van het agrarisch verdienmodel en de kloof tussen stad en platteland. We willen het liefst al deze aspecten bij dit onderzoek betrekken, zodat daarmee de resultaten als vliegwiel kunnen dienen voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en in Noord-Europa. Voor die bredere aanpak is veel belangstelling en de aankomende tijd zal duidelijk worden of andere partijen gaan aanhaken bij dit initiatief.”

Bron: ANP

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar