Vroege Vogels

Is polderrijst de toekomst van de landbouw?

theme-icon
Klimaatverandering
  •    •  
18-06-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1429 keer bekeken
  •  
rijstpolder

Plot met het rijstveld.

© Foto: Jesper Buursink

Het traditionele veenweide gebied staat onder druk. Ten behoeve van de landbouw proberen we kunstmatig in de polders de waterstand laag te houden. Dit zorgt voor inklinking en bodemdaling waarbij ook grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. De universiteit van Leiden en Wageningen hebben de handen ineen geslagen met boeren en de burgercoöperatie Land van Ons om op zoek te gaan naar een duurzame, toekomstgerichte, rendabele landbouw.

Polderrijst

Het is moeilijk voor te stellen maar in de polder bij Oud Ade net boven Leiden hebben onderzoekers van Leiden en Wageningen eind mei zo’n 3000 rijstplanten geplant. Ze willen testen of rijst een duurzame oplossing zou kunnen zijn voor de landbouw gerelateerde problemen die nu bestaan in de van oorsprong natte veenweide gebieden. Hiervoor zou namelijk in de toekomst het waterpeil verhoogd moeten worden maar kunnen we toch voedsel blijven produceren.

Cranberries, krabbescheer en nat hooi en graasland

Naast de rijst wordt er ook geëxperimenteerd met het kweken van cranberries, ook een soort die goed op natte veengrond groeit. Het kweken van krabbescheer, een ingredient voor salades, in boerensloten en met nat hooiland waarbij het gemaaide gras te ‘drogen’ wordt gelegd op de weidegrond of met nat graasland met lage dichtheden vee die goed met natte condities kunnen omgaan. En de resultaten zien er nu al goed uit. Groeiende cranberries, schonere boerensloten met veel krabbescheer en meer insecten en waterleven.

rijstpolder2

ellen van beesten in het water bij de sloot met krabbenscheer met studentes Martijne en Yara.

© Foto: Krijn Trimbos

Polderlab

Het Polderlab is een tienjarig project met als doel de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit van de veenweide te herstellen. De onderzoeken van de wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden moeten gaan helpen de bodemdaling te keren, de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen, biodiversiteit te verbeteren en een duurzaam alternatief te bieden voor het agrarisch beheer. Ze kijken niet alleen naar wormen en insecten, maar ook naar planten, microbiële veranderingen en stikstof- en broeikasemissies. Bij de teelt van rijst wordt er bijvoorbeeld veel methaangas geproduceerd wat ook bijdraagt aan klimaatverandering. Dus dit moet goed gemonitord worden. Pas daarna zouden deze ‘nieuwe’ vormen van landbouw toegepast kunnen worden op grotere schaal en zouden dan een goed alternatief kunnen bieden.

rijstpolder3

Plot met cranberries.

© Foto: Krijn Trimbos

Thema's:

theme-icon
Klimaatverandering

Meer over:

polderrijst
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar