Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Herstel visbestanden door MSC-keurmerk aangetoond

  •  
12-01-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
msc_logo.jpg

© logo

Visserijen die het keurmerk voor duurzame wilde visserij van de Marine Stewardship Council (MSC) verkrijgen, laten aantoonbaar betere milieuresultaten zien. Visbestanden groeien, bijvangsten verminderen en zeebodems krijgen bescherming. Bovendien draagt dit certificeringsprogramma bij aan de kennis over de effecten van de visserij op het ecosysteem in zee. Dit blijkt uit onderzoek waarover onlangs ook het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde. Vandaag heeft Ad Koppejan het rapport Researching the Environmental Impacts of the MSC Certification Programme in ontvangst genomen.
 
Het onderzoek heeft als eerste de prestaties van visserijen gedurende het gehele verloop van het MSC- beoordelingsproces onder de loep genomen, van vooronderzoek tot na certificering. Hieruit blijkt dat de milieuvoordelen van het MSC-programma zowel in de aanvraagfase van het keurmerk als in de fase ná certificering naar boven komen. Het herstel van de visbestanden was het meest duidelijke effect, gevolgd door verbeteringen in het ecosysteem. Om het MSC-keurmerk te krijgen, moeten visserijen aantonen dat ze duurzaam te werk gaan. Dit betekent dat de visserij zo gecontroleerd te werk gaat dat het visbestand gezond is, dat de effecten van de visserij op het leven in zee minimaal zijn en dat dit zo blijft.
 
David Agnew, Standards Director van MSC: “Het onderzoek bevestigt dat onze MSC-standaard daadwerkelijk kan meten dat er reële verbeteringen voor het leven in zee optreden als gevolg van certificering. Het bevestigt bovendien dat de standaard toepasbaar is op verschillende soorten visserijen en daar ook onderscheid in kan maken. Het is een transparant meetsysteem, waarbij verbeteringen  in de visserij en het beheer ook daadwerkelijk leiden tot hogere scores in de MSC-methodiek. Dit biedt (in-)kopers van vis een duidelijke waarborg dat MSC gecertificeerde visserijen inderdaad duurzaam zijn. We gaan de methodiek, die ontwikkeld is met het onderzoek, gebruiken om de milieueffecten van de gecertificeerde visserijen permanent te volgen en we zullen jaarverslagen gaan uitbrengen over de milieuprestaties van het MSC-programma.”
 
Onderwaterleven
Naast de toestand en het herstel van visbestanden is ook gekeken naar andere, tastbare verbeteringen voor het leven in zee, zoals een vermindering van de bijvangst van andere vissen en vogels, kortere sleeptijden van visnetten over de zeebodem en een uitbreiding van de beschermde gebieden. Uit het onderzoek blijkt dat gecertificeerde visserijen zich blijven verbeteren om nog hogere scores te halen. Door hun deelname aan het MSC-programma neemt ook de kennis over de effecten van de visserijen op het leven in zee steeds meer toe, omdat zij grotere investeringen in onderzoek doen, meer informatie verzamelen, kennis delen en effectievere beheersystemen gebruiken. 
 
Groot animo onder vissers voor duurzaamheid   
Voordat visserijen het MSC certificeringtraject ingaan, laten zij vaak een vertrouwelijke voorstudie doen om te checken of zij kans maken op een positieve beoordeling. Van de 447 visserijen die wereldwijd een MSC voorstudie hebben doorlopen,  kreeg slechts 17% een onvoorwaardelijk advies om door te gaan met de volledige, openbare beoordeling. Bijna de helft (48%) kreeg te horen dat bepaalde onderdelen van hun visserijpraktijk moesten worden verbeterd en meer dan een derde (35%) kreeg het advies om niet door te gaan. Van deze 447 visserijen waren ten tijde van het onderzoek 156 visserijen doorgegaan met de volledige beoordeling. De visserijen die nog een langere weg te gaan hebben om de MSC-standaard te halen, zijn vaak specifieke verbetertrajecten ingegaan. Agnew: ”De enorme groei aan vertrouwelijke voorstudies toont aan dat steeds meer visserijen MSC gecertificeerd willen worden om ons duurzame logo te mogen voeren.”
 
Subsidie voor MSC certificering na motie-Koppejan
In Nederland zijn er inmiddels meer dan 1.000 producten op de markt voorzien van het MSC-keurmerk. Negen Nederlandse visserijen zijn MSC gecertificeerd en nog eens vijf zijn bezig met de openbare beoordeling. De helft van deze bedrijven (7) heeft gebruik gemaakt van een door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Deze subsidie kwam tot stand na een aangenomen motie van Ad Koppejan (CDA) in december 2008 om de Nederlandse visserij te ondersteunen bij het behalen van de certificering. Wegens het grote succes van de regeling waarvoor een miljoen euro was vrijgemaakt, is deze in 2009 verruimd met nog eens een half miljoen euro.
Over Marine Stewardship Council (MSC)
De MSC is een internationale non-profit organisatie die in 1997 is opgericht om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de oceanen door duurzame visserij te erkennen en te belonen. MSC is het enige wereldwijd erkende keurmerk en certificeringsprogramma voor duurzaam wildgevangen vis. Het blauwe MSC-logo is het enige eco-label voor visproducten dat zowel aan de richtlijnen voor visserijcertificering van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voldoet, als ook aan die van de ISEAL Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieustandaarden. MSC heeft kantoren in London, Seattle, Tokyo, Sydney, Kaapstad, Den Haag, Edinburgh, Berlijn, Parijs en Stockholm.
Echt hard zijn de resultaten, volgens dagblad Trouw, niet. Lees het hele artikel van Trouw hier.

Bron: MSC, Trouw

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.