Vroege Vogels

Herinrichtingsplan Dorpszicht Texel

  •  
17-01-2006
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_160514.jpg
Onlangs heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) een ontwerp inrichtingsplan gemaakt voor het gebied Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel. Dit gebied grenst aan het natuurreservaat de Roggesloot. Het plan is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer op Texel. De herinrichting moet het gebied aantrekkelijker maken voor weidevogels en overwinterende ganzen.
Dienst Landelijk Gebied koopt onder meer gronden aan die door Rijk en provincie zijn aangewezen voor natuurontwikkeling. In dit geval is Staatsbosbeheer de uiteindelijke beheerder. Bij de opstelling van het plan zijn ook de Provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier betrokken.
Het plangebied wordt begrensd door het Eierlands Kanaal, de wegsloten van de Hoofdweg en Hollandse Weg en de Roggesloot. Binnen dat gebied wordt het oude krekenpatroon hersteld en worden de kreken voorzien van glooiende oevers. Parallel aan de Hollandse Weg worden deze kreken aan elkaar gekoppeld. Oorspronkelijk kwamen deze kreken ten zuiden van de Hollandse Weg bij elkaar. De nu aanwezige sloten worden gedempt. Via de kreken komt het water in de Roggesloot. Door stuwen en drempels stroomt het water dan minder snel uit dan nu het geval is. Bij extreme neerslag kan het water vanuit de Roggesloot het gebied instromen. Daarmee wordt de bergingscapaciteit van het gebied vergroot. Dit past binnen de uitgangspunten van het Masterplan Water voor Texel. De waterhuishouding buiten het plangebied verandert niet door dit plan.
Of het tracé van het wandelpad over Dorpzicht verandert door het plan staat nog ter discussie, net als het voorstel van Staatsbosbeheer om het wandelpad ten westen van de Roggesloot door te trekken naar de Molenlaan, met een aftakking naar de Roggeslootweg. Ook wordt nog nagedacht of, en zo ja waar, het zinvol is een vogelkijkpunt te realiseren. Mogelijke locaties liggen langs één van de kreken op Dorpzicht of langs de Roggesloot, ter hoogte van Hotel 'Het Molenbos'.

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.