Vroege Vogels

‘Goede milieudoelen, nu nog de maatregelen’_07_02_2007

  •  
07-02-2007
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_138782.jpg
Milieudefensie vindt het positief dat het milieu hogere prioriteit krijgt bij het nieuwe kabinet. Zo wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent verminderen in 2020. ‘Dit is een forse vooruitgang ten opzichte van de magere jaren die we achter de rug hebben. Nu komt het erop aan maatregelen te nemen en meer geld vrij te maken om de klimaatdoelstelling ook te halen,’ aldus Frank Köhler, algemeen directeur van Milieudefensie.
Milieudefensie pleit voor de invoering van een Klimaatwet. Hiermee legt de regering zich vast op een wettelijk verplichte vermindering van de CO2-uitstoot met 3 procent per jaar.
Milieudefensie steunt het voornemen dat vliegtickets zullen worden belast. Vliegtickets worden hierdoor naar schatting 25 euro per ticket duurder. Dit is slechts een kleine verhoging voor het milieuschadelijke vliegen. Zo wordt er nog steeds geen accijns geheven op kerosine en hoeft er geen BTW te worden betaald voor vliegtickets. En dat terwijl het vliegverkeer nu al 10 procent van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt.
Uit de begroting blijkt dat er 100 miljoen euro extra voor wegen wordt uitgetrokken en 100 miljoen extra voor het openbaar vervoer. Hiermee wordt de benodigde omslag van asfalt naar openbaar vervoer niet gemaakt. Dit is onvoldoende om de gezondheidsnormen voor schone lucht en de klimaatdoelstelling te halen.
Een goede maatregel is dat door verdere differentiatie van de aanschafbelasting (BPM) de aanschaf van vervuilende auto's duurder wordt gemaakt en schonere goedkoper. Milieudefensie is verheugd dat er meer belasting geheven gaat worden op milieuonvriendelijke energie en brandstof.
Het regeerakkoord neemt zich terecht voor het aandeel duurzame energie te verhogen tot 20 procent in 2020. Wel zijn er spijkerharde garanties nodig die ervoor zorgen dat biomassa en biobrandstoffen daadwerkelijk duurzaam zijn. En niet, zoals nu het geval is, dat via de MEP gesubsidieerde palmoliestroom leidt tot grootschalige ontbossing.
Milieudefensie is blij dat er weer een minister van milieu komt en dat deze minister ook energie onder zijn hoede krijgt. Hopelijk wordt duurzaamheid nu leidraad bij het energiebeleid. Het regeerakkoord concludeert terecht dat voor nieuwe kerncentrales geen plaats is.

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.