Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Gespot: otter in De Vechtplassen

  •  
24-06-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
otter_foto.jpg
Voor het eerst in dertig jaar is in natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten weer een otter gesignaleerd.
Een medewerker van Landschap Noord-Holland trof de otter aan op een foto die met een zogenaamde fotoval was gemaakt. Hiermee worden dieren automatisch op de foto gezet als zij binnen het bereik van de camera komen. De camera was geplaatst in het kader van onderzoek naar boommarters, maar tot ieders verrassing werd er een otter gekiekt. Deskundigen die de foto hebben bekeken, hebben bevestigd dat het om een otter gaat.
Droom
“Dit is echt ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat de otter hier al zo snel weer zou opduiken”, aldus Ron van Overeem, beheerder van Natuurmonumenten in De Vechtplassen. “De komst van deze otter is het levende bewijs dat het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van grote, aaneengesloten natuurgebieden,  fantastische resultaten oplevert. Dankzij het vergroten en verbinden van natuurgebieden en het verbeteren van de milieucondities kan de otter hier nu weer terecht."
 
"Waarschijnlijk is het dier afkomstig uit Overijssel, waar de otter in 2002 is uitgezet. Voor mij komt hiermee een droom uit. Ik heb altijd gezegd dat de terugkeer van de otter de kroon op ons werk in De Vechtplassen zou zijn. Fantastisch dat ik dat nu daadwerkelijk mag meemaken. De otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving, wat het beste bewijs is dat het natuurbeheer in De Vechtplassen op koers ligt. "
"Maar één otter is nog geen definitieve terugkeer. Om een levensvatbare populatie otters te kunnen huisvesten is het belangrijk dat er verbindingen komen tussen de diverse gebieden in de omgeving. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van een verbinding tussen De Vechtplassen en het Naardermeer. Daar zullen alle dieren in die gebieden van profiteren, evenals recreanten, aangezien ook het fiets- en wandelpadennetwerk wordt uitgebreid”, aldus Van Overeem.
Terug van weggeweest
De otter is in De Vechtstreek in de jaren zeventig uitgestorven. Het dier heeft schoon water nodig met voldoende vis en oevers met voldoende dekking. De otter is heel mobiel en heeft een groot leefgebied. Zwervende jonge dieren gaan op zoek naar een eigen territorium.
De otter is uitgestorven door toedoen van de mens: aanrijdingen, versnippering en vernietiging van zijn leefgebied, watervervuiling en illegale jacht zorgden ervoor dat hij in 1988 helemaal uit ons land verdween. In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd door dieren uit te zetten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland.
 
Van erwtensoep tot top natuur
De Vechtplassen is een bijzonder laagveengebied met hoge natuurwaarden. Dat was dertig jaar geleden wel anders. Het water in het gebied leek toen net erwtensoep. Samen met provincie, waterschap en gemeente is Natuurmonumenten er in geslaagd om de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens zijn oude petgaten hersteld en wordt het gebied opengehouden door te maaien en opslag van bomen te verwijderen. Het gebied is ook vergroot door omliggende landbouwpercelen aan te kopen.
De Vechtplassen is een cruciale schakel in een lint van natte natuurgebieden van de Biesbosch tot de Waddenzee. De terugkeer van de otter onderstreept de noodzaak om door te gaan met het oplossen van bestaande knelpunten in De Vechtplassen en het onderling verbinden van natte natuurgebieden. De Vechtplassen bestaan uit water, grasland en moerasbos. Ze zijn ontstaan door turfwinning. Er broeden zeldzame vogels als zwarte stern, grote en kleine karekiet.

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.