Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Garnalenvissers visten te lang in beschermde natuurgebieden

  •  
17-02-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
garnalenvisser-anaben_01.jpg

Garnalenvisser

© Fotograaf: anaben

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van slecht toezicht op de garnalenvisserij in vrijwel alle beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat garnalenvissers in de afgelopen jaren meer uren gevist hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Dat betekent meer bijvangst en meer gesleepte viskilometers over de zeebodem. Het overschrijden van de vergunning kon jaar in jaar uit gebeuren, omdat controle en handhaving door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet op orde is.

Garnalenvisserij en vergunningen, hoe zit dat?

Nederland telt ruim 200 Nederlandse garnalenvissers. Voor deze vissers geldt geen quotum zoals dat voor veel andere vissers wel geldt. Garnalenvissers mogen zoveel vangen als ze te pakken kunnen krijgen tussen zondagnacht 00:00 en vrijdagmiddag 12:00 uur.

Garnalenvisserij gaat gepaard met stevige bijvangst en de netten worden over de zeebodem gesleept. Beiden hebben negatieve invloed op het onderwaterleven. Dat is natuurlijk ongewenst, zeker omdat veel van de garnalenvissers in beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee vissen. Sinds 2017 mogen garnalenvissers een maximaal aantal uren vissen in deze beschermde natuurgebieden. Het maximaal aantal uren is vastgesteld op basis van het aantal uren dat in 2015 is gevist. Dit aantal uren is voor de sector als geheel bepaald en wordt niet toegekend per individuele visser.

Meer uren gevist dan vergund

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat de vissers in 2017 en 2018 meer uren hebben gevist dan is toegestaan. De overheid kan hier amper toezicht op houden, omdat er geen goed werkend Black Box systeem is dat de vis-uren in de garnalenvisserij nauwgezet kan bijhouden. Op basis van andere positiegegevens van de schepen heeft het ministerie van LNV nu toch kunnen achterhalen dat er in 2017 en 2018 tezamen ruim 200.000 uren meer is gevist door de sector dan was toegestaan. Dat komt neer op een overschrijding van ruim 9 uur per garnalenkotter per week.

Controle door LNV niet op orde

De Waddenzee en overige beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust zijn geen gebieden voor bulkvisserij. Vissen in natuurgebieden kan alleen als de natuurwaarden leidend zijn. Vergunningen, afspraken en convenanten hierover hebben alleen zin als er goed toezicht wordt gehouden op de afspraken die zijn vastgelegd. Het blijkt echter keer op keer dat het ministerie van LNV achter de feiten aanloopt. De Waddenvereniging heeft samen met andere natuurorganisaties het ministerie dan ook middels een handhavingsverzoek formeel verzocht om orde op zaken te stellen.

Wat wil de Waddenvereniging?

·  Een goed werkend Black Box systeem waarmee de overheid kan controleren dat er niet teveel gevist wordt en de natuurwaarden zoveel mogelijk bescherming genieten.·  Dat de vergunde vis-uren per visser worden verdeeld in plaats van dat het totaal aantal uren aan de sector wordt gegeven. Hiermee wordt het voor de individuele visser makkelijker om zich aan de vergunde uren te houden.

Bron: Waddenvereniging

Meer over:

garnalen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.