Vroege Vogels

Ganzen Noord-Holland niet bejaagd in winter

  •  
14-05-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
ganss_01.jpg

© Fotograaf: fozzje

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland hebben samen met andere terreineigenaren, boeren en jagers in Noord-Holland geadviseerd aan de provincie om de wilde ganzen in de winter voortaan met rust te laten. De natuurorganisaties zijn tevreden met deze uitkomst. De afspraak houdt in dat trekganzen, waaronder ook kol- en rietganzen, de komende winters niet bejaagd zullen worden conform het Ganzenakkoord. Hier tegenover staat dat ganzen die ’s zomers in Noord-Holland voor overlast zorgen, in aantal worden verminderd. Dit advies is voorgelegd aan het provinciebestuur dat allereerst het beleid moet vaststellen en daarna ook de benodigde vergunningen moet afgeven. De Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland heeft dit 9 mei jongstleden bekendgemaakt.
Provincies aan zet
Afgelopen december sneuvelde het landelijke Ganzenakkoord tussen diverse natuur- en landbouworganisaties en de provincies. Omdat het landelijke Ganzenakkoord van tafel is zijn de provincies aan zet om met een aanpak te komen. Zeeland was de eerste provincie die de winterrust voor trekganzen garandeerde. Gelderland en nu Noord-Holland volgen dit voorbeeld. Andere provincies zijn nog in gesprek met boeren, jagers en natuurbeheerders over een oplossing voor de schade die zomerganzen veroorzaken bij met name agrariërs.
Voor de natuurorganisaties is rust voor trekganzen van 1 november tot 1 maart essentieel. Boeren vinden een financiële tegemoetkoming in de geleden schade noodzakelijk. Met dit FBE-advies aan de provincie hebben alle partijen in Noord-Holland toegezegd in gezamenlijkheid de problematiek rond de zomerganzen te zullen aanpakken.
Trekganzen verblijven tijdelijk in Nederland en leven de rest van het jaar in de Arctische toendra. Beheer van deze ganzen heeft vooral invloed op een ecosysteem ver weg, waar we de effecten niet van kennen. In de maanden dat de winterrust in Noord-Holland gaat gelden, brengen ganzen beperkte schade aan landbouwgewassen toe.
Bron: Staatsbosbeheer
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.