Vroege Vogels

Energieakkoord in cruciale fase

  •  
20-06-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
CO2_4a9f99.jpg
De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties vinden dat nú leiderschap nodig is om de doelstellingen uit het vorig jaar gesloten Energieakkoord te halen. Dit zeggen zij in reactie op de eerste rapportage over de voortgang van het Energieakkoord. Ed Nijpels presenteerde als voorzitter van de borgingscommissie die toeziet op de naleving van de gemaakte afspraken vandaag de eerste resultaten.
Bij het sluiten van het energieakkoord eind augustus 2013 kwalificeerden de milieuorganisaties en groene werkgevers het akkoord als een noodzakelijke impuls voor de groene economie, maar ook als een compromis. In negen maanden is er hard gewerkt aan de uitvoering en op deelonderwerpen is belangrijke vooruitgang geboekt, zoals de vervroegde sluiting van oude kolencentrales die bijna rond is, de structuurvisies wind op land en wind op zee en de subsidieregeling voor isolatie in de huursector.
 
Toch loopt de uitvoering van het Energieakkoord op cruciale onderdelen achter. Dat betekent dat de doelstellingen om 15.000 nieuwe banen, 14 procent duurzame energie en 100 PJ energiebesparing in 2020 te creëren, in gevaar komen.
 
Werkgelegenheid
Zo is het creëren van werkgelegenheid een belangrijke doelstelling uit het Energieakkoord. Bedrijven en burgers moeten daarvoor duidelijkheid hebben van de overheid zodat zij durven investeren. Nu Minister Kamp de mogelijkheid openhoudt om de subsidieregeling voor duurzame energie in de toekomst ook te gebruiken voor projecten in het buitenland, is dat in strijd met de afspraak uit het Energieakkoord om juist de Nederlandse economie een impuls te geven met duurzame investeringen.
 
Wind op zee
Windmolens op zee zouden al in 2020 een substantiële bijdrage moeten leveren aan schone energie. Half april kondigde Minister Kamp een tijdelijk uitstel aan in de vergunningverlening van windmolenparken op zee. Om in 2020 een bijdrage te kunnen leveren aan de schone energiemix is uitstel feitelijk onmogelijk.
 
Energiebesparing industrie
Uit analyses blijkt dat de energie-intensieve industrie besparingsopties laat liggen waardoor het besparingstempo al jaren terugloopt. Convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid hierover worden matig nageleefd, terwijl de bedrijven wel fiscale voordelen genieten. Vooral de brancheorganisaties staan op de rem.
Bron: Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, de Natuur en Milieufederaties, De Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en Nederland Krijgt Nieuwe Energie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.