Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.35 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.

VOLG ONS

Vroege Vogels

Rijke berm als toevluchtsoord

4 jul 2018
  •  
leestijd 2 minuten
bermbloemen Jeanet1

© Bermbloemen - Fotograaf Jeanet1

FLORON, de Vlinderstichting en LTO Nederland hebben de handen ineen geslagen om meer te gaan doen aan ecologisch bermbeheer. Hierdoor ontstaat er voor bermplanten en insecten een veilige toevluchtsoord naast de intensief gebruikte akkerbouw gebieden en kunnen zeldzame of verdwenen soorten misschien terugkeren.

Ecologisch bermbeheer

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied met name rondom de akkerbouwgebieden. Door een steeds intensiever gebruik van de agrarische landschappen neemt het belang van bermen als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Soorten als blauwe knoop en echte guldenroede nemen hand over hand af. De karakteristieke, schrale bermvegetatie van bepaalde delen van Nederland maakt plaats voor voedselrijke bermvegetaties die overal in Nederland voorkomen. De eigenheid van wegbermen is daarmee aan het verdwijnen.  Een juist ecologisch beheer en onderhoud van deze bermen is van enorm groot belang. 

Voorbeeldfunctie

Verschillende boeren bij LTO Nederland willen beter ecologisch bermbeheer. De kruidenrijke bermen zorgen voor meer roofinsecten die weer de bladluis van de akkerbouwplanten opeten. Hierdoor hoeft de akkerbouwer minder pesticiden te gebruiken. Een goed voorbeeld is de Werkgroep Boerenbuitengebied die de bermen beheren bij Muntendam in Oost-Groningen. Boeren hebben de beheertaak op zich genomen door ze met intervallen te maaien in en struwelen aan te leggen. LTO Nederland wil dit nu continueren in andere gebieden in Nederland door een samenwerking met FLORON en de Vlinderstichting in een Deltaplan biodiversiteitsherstel. 
Ecologisch bermbeheer in Oost-Groningen. Op achtergrond het aangelegde struweel. Foto: Jesper Buursink

Grauwe Klauwier

Ecologisch bermbeheer heeft effect want de zeldzame grauwe klauwier, die gezien wordt als indicatie-soort, is na 20 jaar afwezigheid weer teruggekeerd in het Groningse akkerbouwlandschap. Door de inspanning van boeren als Peter-Harry Mulder die struwelen heeft aangelegd in de bermen is de zeldzame vogel weer te zien. En door de verschraling van de bermen keren ook nectarrijke bloemen als jacobskruiskruid en blauwe knoop weer terug die op hun beurt weer voor meer insecten zorgen.
Ecologisch bermbeheer door boeren

© Vlnr Edwin Dijkhuis van FLORON, akkerbouwer Peter-Harry Mulder, Ingrid van Huizen van LTO Nederland en akkerbouwer Otto-Willem Eleveld. Foto: Jesper Buursink

Vlnr: Edwin Dijkhuis van FLORON, akkerbouwer Peter-Harry Mulder, Ingrid van Huizen van LTO Nederland en akkerbouwer Otto-Willem Eleveld. Foto: Jesper Buursink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.