Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Nieuw TV-seizoen start april 2022npo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Boek: De Greidhoeke

23 mrt 2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Greidhoeke
De Greidhoeke is een uniek cultuurlandschap, gelegen tussen Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. Dit Friese gebied bestaat uit  een open weidegebied in een voormalige kweldergebied met slenken, prielen en kleiterpen. De Greidhoeke behoort tot een van de oudste cultuurlandschappen van Friesland. In tegenstelling tot de kwelderwallen, waar de meeste grond in gebruik is voor akkerbouw, wordt in de lagere kweldervlakten bijna uitsluitend veeteelt bedreven. Vandaar de naam Greidhoeke, Greide is grasland in het fries. Naast de Greidhoeke ligt de Bouwhoeke, een akkerbouwgebied langs de Waddenkust van Friesland.

Weidevogelgebied  Skrok

Skrok is een weidevogelgebied van Natuurmonumenten dat in de Greidhoeke ligt. In het voorjaar verzamelen zich hier honderden grutto's en in het najaar wordt het gebied bezet door grote aantallen smienten, wintertalingen en slobeenden. Natuurmonumenten houdt het laaggelegen weiland nat, zoals dat ook gebeurde in vroegere tijden. Ook het oude landschap is niet aangetast. Hoe de cultuurhistorische geschiedenis van de Greidhoeke precies is verlopen kunt u lezen in het boek “ De Greidhoeke” , door Jeroen Wiersma.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar