Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Elke vrijdag vanaf 19.50u opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

"Afname wadplaten en vogelsoorten in gaswinningsgebied Waddenzee"

8 dec 2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Waddenzee_jokenijenhuis.jpg

© Fotograaf: jokenijenhuis

Uit de monitoringsresultaten van de gaswinning onder de Waddenzee blijkt dat er al sinds 2010 sprake is van een afname van de oppervlakte hoger gelegen wadplaten en het aantal vogelsoorten. Dit staat in een jaarlijks advies van de auditcommissie die op basis van metingen deze conclusies trekt. Volgens de auditcommissie krijgen deze veranderingen onvoldoende aandacht in de rapportages van de NAM.
Een auditcommissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad en bestaat uit raadsleden en adviseurs. In het advies van de commissie staat dat het gaat om een gebied van maar liefst ca 300 ha. In dezelfde dalende gebieden is een afname van de vogelsoorten geconstateerd. Bovendien blijkt er in het Lauwersmeer een beperkte, maar onverwachte verzilting.

Meer bodemdaling

Volgens de Auditcommissie is het onduidelijk of deze afname van wadplaten geheel aan de gaswinning is te wijten, omdat er meer bodemdaling is gemeten dan volgens gegevens van NAM door gaswinningen mogelijk is. Hoe het nu precies zit met de bodemdaling is door de NAM onderzocht in de zogenaamde Long Term Subsidence studie. Deze studie, die oorspronkelijk al in 2015 afgerond had moeten zijn, is pas onlangs bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingeleverd. 

Minder vogels

Populaties van vogelsoorten zoals bergeend, scholekster, kluut, rosse grutto, wulp en steenloper zijn achteruit gegaan in het gaswinningsgebied. En dat terwijl de aantallen in de rest van de Waddenzee gelijk bleven of toenamen. Ook voor deze geconstateerde verandering geeft de NAM geen verklaring, terwijl dit wel had gemoeten volgens de auditcommissie.

Hand aan de kraan

De auditcommissie stelt dat de afnemende wadplaten en vogelaantallen signalen zijn die al hadden moeten worden besproken in het licht van het ‘Hand aan de Kraan’ principe. De commissie adviseert de minister er voor te zorgen dat NAM dit alsnog gaat doen. De Waddenverenging wil een stap verder gaan. Zo lang nog niet onomstotelijk vast staat dat de veranderingen niet worden veroorzaakt door gaswinning, moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. De hand moet aan de kraan.
Bron: Waddenvereniging

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar