Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Achteruitgang Wilde Eend en kuikenfase

  •  
17-05-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
13012865_10153651756077239_8858729893761146616_n.jpg

© Fotograaf: theamaria

De Wilde Eend was begin dit jaar volop in het nieuws: de soort gaat namelijk in aantal achteruit. Wat is er aan de hand met de Wilde Eend? Uit een voorstudie van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Vogeltrekstation blijken klimaatverandering en jachtdruk niet de boosdoeners te zijn. De resultaten wijzen eerder richting een nog onbekende oorzaak die mogelijk speelt in de kwetsbare kuikenfase.
Het gaat niet goed met de eend
De Wilde Eend is niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Toch gaat het niet goed met deze algemene eendensoort. De soort is nog steeds zeer wijd verbreid en talrijk, maar sinds 1990 zijn de aantallen broedvogels met ca. 30% afgenomen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de achteruitgang heeft Sovon een studie uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van EZ en BIJ12, waarin de bestaande kennis is gebundeld.
Vergelijking andere landen
De afname van de broedpopulatie heeft zich in vrijwel alle landschappen voorgedaan. Alleen in stedelijk gebied lijkt de stand de afgelopen tien jaar stabiel. De aantallen gaan bovendien niet achteruit in onze buurlanden. Op Europees niveau laat de broedpopulatie zelfs een matige toename zien.
Afnemende winteraantallen zijn daarentegen ook geconstateerd in buurlanden en op de schaal van de hele trekroute: de zogenaamde Noordwest-Europese Flyway.
Opmerkelijk is verder dat niet alle soorten eenden in Nederland achteruit gaan. De Krakeend is een soort die ecologisch nauw verwant is aan de Wilde Eend, maar in Nederland juist is toegenomen.
Jacht en klimaatverandering
Sovon concludeert op basis van alle beschikbare kennis dat de afname in Nederland niet te verklaren is door klimaatverandering of een verandering in het uitkomstsucces van eieren. Op basis van terugmeldingen van geringde eenden berekende het Vogeltrekstation van het NIOO dat de sterfte van volgroeide eenden zelfs is afgenomen. Waarschijnlijk is dat een gevolg van de afgenomen jachtdruk.
Kuikenfase
Het probleem voor de Nederlandse Wilde Eenden zit hem dus waarschijnlijk niet in afnemend nestsucces of een lagere kans op overleving. Dit maakt het volgens Sovon aannemelijk dat de mogelijke oorzaken van de achteruitgang liggen in de kwetsbare kuikenfase. Problemen in deze periode hangen wellicht samen met veranderend voedselaanbod (al dan niet in samenhang met veranderend landgebruik) of een toegenomen predatiedruk door roofdieren. Dit vraagt om nader onderzoek.
Vervolgonderzoek
“We moeten dus meer te weten zien te komen over wat er met de kuikens gebeurt”, zegt Hans Schekkerman, onderzoeker bij Sovon. Uit Nederland zijn geen gegevens voorhanden waarmee de beide genoemde  hypothesen kunnen worden getoetst. Nader onderzoek zou zich moeten richten op de kuikenperiode, zo adviseert Sovon op basis van de voorstudie.
Bron: Sovon
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.