Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Welke informatie krijgt mijn nieuwe zorgverzekeraar van de oude?

08-01-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1736 keer bekeken
  •  
zorgverzekering geld kosten zorg 1127
Elk jaar stappen veel mensen over naar een andere zorgverzekeraar om kosten te drukken. Vaak zorgt de nieuwe verzekeraar ervoor dat de verzekering bij de oude aanbieder wordt opgezegd en dat het de benodigde informatie krijgt. Maar welke informatie over jou ontvangt de nieuwe verzekeraar precies? Dat vroeg ook gebruiker ‘JA JA’ zich af op ons forum Vraag & Beantwoord. Je leest hier antwoord!
Gegevens over je gezondheid zijn gevoelige informatie. Je wilt daarom niet dat je zorgverzekeraar zomaar al deze gegevens in kan zien en op basis daarvan bijvoorbeeld een premie bepaald. Maak je geen zorgen; dit kan niet zomaar!

Zorgvuldige omgang met gegevens

Om jouw gegevens te beschermen, zijn in verschillende wetten regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens. Deze regels gelden niet alleen binnen de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. Dit betekent dat zorgverzekeraars niet zomaar allerlei gegevens kunnen uitwisselen, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen toegang tot medisch dossier

Veel mensen denken onterecht dat wanneer ze overstappen van verzekering, er vanuit de oude verzekering gegevens worden doorgestuurd naar de nieuwe, net zoals dat het geval is bij een nieuwe huisarts of tandarts. Volgens Patiëntenfederatie Nederland gaan er geen dossiers mee van de oude naar de nieuwe zorgverzekering als jij verandert van aanbieder. De verzekeraar heeft namelijk geen medisch dossier van jou als verzekerde. Alleen zorgverleners hebben een medisch dossier.

Wel toegang tot bepaalde persoonsgegevens

Wél hebben zorgverzekeraars toegang tot bepaalde persoonsgegevens, waaronder medische gegevens zoals diagnosegegevens, omdat ze een aantal (wettelijke) taken uitvoeren waarvoor zij deze informatie nodig hebben, bijvoorbeeld om declaraties af te handelen. Daarnaast mogen verzekeraars een aantal gegevens inzien voor formele controles, om te controleren of de zorgnota klopt of om na te gaan of het gedeclareerde bedrag juist is.
De benodigde medische gegevens ontvangt de verzekeraar niet van je oude verzekeraar, maar van jouw zorgverleners. Hiertoe zijn zorgverleners wettelijk verplicht. In dat geval doorbreken ze dan ook hun medisch beroepsgeheim.
In uiterst bijzondere gevallen mogen zorgverzekeraars een materiële controle uitvoeren, om te controleren of de gedeclareerde behandeling echt is uitgevoerd of om na te gaan of de behandeling paste bij de zorgvraag.

Wat is materiële controle?

Bij een materiële controle gaat de zorgverzekeraar na of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte zorg is geleverd en of dit ook vanwege de gezondheid van de verzekerde de beste optie was. Als de verzekeraar hier niet zeker van is, volgt een verdere analyse. In elke stap van dit proces moet de zorgverzekeraar proberen om zo min mogelijk inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.
Welke informatie je verzekeraar exact mag ontvangen, is vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet marktordening gezondheidszorg.

Geldige machtiging

Een uitzondering op de regel is als je een geldige machtiging hebt, bijvoorbeeld voor chronische fysiotherapie, wijkverpleging, een bepaald medicijn of een hulpmiddel. Alleen wanneer je zo’n machtiging hebt, krijg je de kosten van deze behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen bij een zorgverlener door je verzekering vergoed.
Als je overstapt van verzekering, neemt de nieuwe zorgverzekeraar de machtiging voor een hulpmiddel of behandeling over indien het gaat om zorg uit het basispakket. Wanneer je een machtiging hebt voor zorg uit de aanvullende verzekering, wordt per situatie bekeken of deze machtiging door de nieuwe verzekeraar wordt overgenomen. Niet elk aanvullend pakket is namelijk hetzelfde, zoals we ook in Kassa hebben laten zien.
Let op: is de termijn voor jouw machtiging afgelopen? Dan mag de zorgverzekeraar een herbeoordeling doen. Vraag bij de verzekeraar na aan welke voorwaarden je moet voldoen voor de vergoeding van hulpmiddelen of behandelingen.

DBC-traject

Om de lopende behandelingen bij te houden, werken zorgverleners met ‘diagnosebehandelcombinaties’ (DBC’s). Ook dit is een voorbeeld van gegevens die zorgverleners doorgeven aan verzekeraars.
In sommige gevallen kan dit zo’n DBC-traject voor jou als patiënt nadelig uitpakken, vooral als je zorg ontvangt over meerdere kalenderjaren. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je in en nieuw kalenderjaar opnieuw eerst je eigen risico moet opmaken, voor je de behandeling vergoed krijgt. Hoe het DBC-traject precies werkt, lees je hier.
Bron: Artsenfederatie KNMG, Autoriteit Persoonsgegevens, Patiëntenfederatie Nederland

Meer over de zorgverzekering - selectie van de redactie

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!