Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?

theme-icon
Geld
  •  
01-11-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
138312 keer bekeken
  •  
toeslagen_20231031

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt minstens één van deze toeslagen. In 2024 gaan drie van de vier toeslagen omhoog én komen er meer mensen voor in aanmerking wegens hogere inkomensgrenzen. Wat verandert er voor jou? Hoe weet je waar je recht op hebt? En waar kun je controleren of jij in aanmerking komt voor deze toeslagen? We leggen het uit in dit artikel.

Om te beginnen wat cijfers. In 2023 betaalt de Dienst Toeslagen 7,8 miljoen individuele toeslagen uit. Deze toeslagen vertegenwoordigen bij elkaar opgeteld een geldbedrag van 19 miljard euro. De toeslagen worden uitgekeerd aan 5,9 miljoen huishoudens, en dat gaat bij elkaar om 9 miljoen mensen.

In de meeste gevallen gaat dat om zorgtoeslag: 4,6 miljoen van de uitgekeerde toeslagen betreffen zorgtoeslag. Er wordt 1,5 miljoen keer huurtoeslag uitgekeerd. Daarna volgt het kindgebonden budget met 1 miljoen uitgekeerde toeslagen. Hekkensluiter is de kinderopvangtoeslag met 700.000 uitgekeerde toeslagen. Zo komt het aantal van 7,8 miljoen toeslagen tot stand.

Hieronder bespreken we de belangrijkste veranderingen per toeslag.

Wat verandert er in 2024 aan de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is de enige toeslag die volgend jaar omlaag gaat. En dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de eenmalige verhoging die dit jaar werd uitgekeerd. Het woord 'eenmalig' impliceert het al, want in 2024 wordt deze verhoging weer geschrapt. En dat betekent voor mensen die zorgtoeslag ontvangen dat ze volgend jaar gemiddeld 300 euro minder zullen krijgen dan in 2023. 

De hoogte van de zorgtoeslag van volgend jaar wordt overigens wél aangepast aan de hogere zorgpremies, en zal gemiddeld dus stijgen. Dat gebeurt in principe elk jaar en is dus niet nieuw. Maar in dit specifieke geval is er vanwege het wegvallen van de eenmalige verhoging in zekere zin toch sprake van een achteruitgang. Niet alleen gevoelsmatig, maar ook letterlijk: geld dat je dit jaar als extraatje kreeg, krijg je volgend jaar immers niet.

De precieze hoogte van de zorgtoeslag in 2024 is nog niet bekend. Dat is namelijk afhankelijk van de standaardpremie, en deze wordt in november bekendgemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De standaardpremie bestaat uit "de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden in 2024 voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in 2024 betaalt aan verplicht eigen risico voor de zorgverzekering".

En om dat te kunnen bepalen, moeten alle zorgverzekeraars eerst hun premies voor volgend jaar bekendmaken. Daar hebben ze nog tot 12 november 2023 de tijd voor. Uiterlijk op deze datum moeten zorgverzekeraars de hoogte van hun premies publiceren, zodat consumenten voldoende tijd hebben om te vergelijken en eventueel over te stappen.

Recht op zorgtoeslag?

Of je recht hebt op zorgtoeslag, wordt onder meer bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen.

Eind november 2023 wordt de nieuwe bovengrens van het toetsingsinkomen bekendgemaakt. Wie in 2024 een hoger toetsingsinkomen heeft dan het nieuwe normbedrag dat volgend jaar als bovengrens geldt, komt niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Eind november 2023 kun je via toeslagen.nl/proefberekening controleren of jij op basis van jouw inkomen volgend jaar recht hebt op zorgtoeslag.

Dienst Toeslagen adviseert mensen die zorgtoeslag ontvangen overigens ook om op tijd te handelen als hun inkomen in 2024 stijgt. Geldt dat voor jou? Dan zou het in theorie kunnen dat je daar volgend jaar op basis van jouw gestegen inkomen niet langer recht op hebt. 

Hetzelfde geldt voor lijfrente die vrijkomt of een vertrekpremie die je van je werkgever ontvangt: dit telt als inkomen en kan van invloed zijn op de vraag of je wel of geen recht hebt op zorgtoeslag.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Wat overigens nog tot 1 september 2024 kan, is met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen over 2023. Voor alleenstaanden geldt een bruto jaarinkomen van 38.520 euro als bovengrens. Voor wie een toeslagpartner heeft, geldt een inkomensgrens van 48.224 euro. Dat bedrag geldt wél voor beiden, niet per persoon. 

Zit je qua inkomen onder deze inkomensgrens? Dan heb je in principe recht op zorgtoeslag. Uitzondering geldt wel voor mensen met veel eigen vermogen, maar dit gaat om vrij forse bedragen en zal voor veel mensen niet van toepassing zijn.

Alleenstaanden die onder de inkomensgrens zitten, maar een eigen vermogen hebben van 127.582 euro of meer, komen vanwege de hoogte van dat eigen vermogen alsnog niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Mensen met een toeslagenpartner mogen niet meer dan 161.329 euro eigen vermogen bezitten, willen ze in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Wat verandert er in 2024 aan de huurtoeslag?

De huurtoeslag gaat op 1 januari 2024 omhoog, en dat gaat op jaarbasis om maximaal 416 euro. Uiteraard is het één en ander afhankelijk van jouw specifieke omstandigheden en woonsituatie.

Krijg jij momenteel huurtoeslag? Dienst Toeslagen informeert mensen tussen 23 november en 14 december van dit jaar over eventuele wijzingen en de hoogte van het bedrag dat ze volgend jaar aan huurtoeslag kunnen verwachten. Dat gebeurt zowel per brief als via de Berichtenbox van Mijn toeslagen. 

Ook is er goed nieuws voor zo'n 35.000 huishoudens. De inkomensgrens voor huurtoeslag gaat volgend jaar met 1250 euro omhoog, en dat houdt in dat deze huishoudens op basis van hun inkomen volgend jaar wél in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat gaat om huishoudens die dit jaar qua inkomen nét boven de bovengrens zaten en daardoor buiten de boot vielen. 

Controleren of jij in aanmerking komt? Hiervoor geldt dat je dit na 23 november 2023 kunt checken door een proefberekening te maken op toeslagen.nl/proefberekening.

Recht op huurtoeslag?

Ook voor huurtoeslag geldt dat niet iedereen er recht op heeft, want ook dat is afhankelijk van verschillende zaken. De voorwaarden die bepalen of je recht hebt op huurtoeslag, lees je hier.

Een duidelijk afgebakende, vaste inkomensgrens voor huurtoeslag – zoals wel het geval is bij de zorgtoeslag – is er echter niet. Het toekennen van huurtoeslag is namelijk een iets complexer verhaal. Het antwoord op de vraag of je er al dan niet recht op hebt, wordt bepaald op basis van een groot aantal verschillende factoren, waaronder je leeftijd, de samenstelling van je huishouden én het soort woning waar je in woont. 

Over de voorwaarden voor huurtoeslag zegt de Belastingdienst het volgende: "We kijken naar uw toetsingsinkomen. Dit is ongeveer uw bruto jaarinkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Naast uw inkomen tellen ook vakantiegeld en alimentatie mee. Studiefinanciering niet. We kijken ook naar de huurprijs, het aantal personen in uw huishouden en uw leeftijd."

Zo mag de maandelijkse huur in 2023 maximaal 808,06 euro bedragen. Betaal je een hogere huur? Dan kom je niet voor huurtoeslag in aanmerking. En hetzelfde geldt voor vermogen: alleenstaanden mogen in 2023 maximaal 33.748 euro aan eigen vermogen bezitten, voor toeslagenpartners geldt een bovengrens van 67.496 euro. Heb je meer vermogen? Dan krijg je geen huurtoeslag.

In 2024 wordt de huurgrens overigens flink naar boven bijgesteld: AD.nl noemt een maximale maandelijkse huurprijs van 879,66 euro. Maar niet alle norm- en grensbedragen zijn al bekend: het is dan ook aan te raden om te wachten tot na 23 november om een proefberekening uit te voeren over 2024.

Ook voor huurtoeslag geldt dat je tot 1 september 2024 de tijd hebt om het met terugwerkende kracht aan te vragen over 2023.

Wat verandert er in 2024 aan het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget gaat op 1 januari 2024 flink omhoog, en wel om gezinnen financieel te ondersteunen. Het kindgebonden budget voor het eerste kind wordt verhoogd met maximaal 750 euro per jaar.

Voor het tweede kind gaat het om maximaal 883 euro extra per jaar. En datzelfde bedrag geldt ook per extra kind als er sprake is van meer dan twee kinderen. 

Voor kinderen tussen de 12 en de 17 jaar oud wordt extra geld uitgekeerd. Voor een kind van 12 is volgend jaar maximaal 694 euro toeslag beschikbaar, voor een kind van 17 gaat dat om maximaal 924 euro.

Ook voor het kindgebonden budget geldt dat niet iedereen in aanmerking komt: dit hangt af van verschillende factoren. Wél heeft Dienst Toeslagen aangekondigd dat de inkomensgrens voor kindgebonden budget volgend jaar "flink omhoog" gaat. Wellicht goed nieuws voor degenen dit dit jaar nét te veel verdienen en niet in aanmerking kwamen.

Ook hiervoor geldt: maak na 23 november 2023 een proefberekening via toeslagen.nl/proefberekening om te controleren of jij recht hebt op kindgebonden budget.

Wat verandert er in 2024 aan de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag stijgt volgend jaar. De vergoeding wordt verhoogd en de maximale uurprijs voor de dagopvang wordt 10,25 euro. Voor buitenschoolse opvang geldt volgend jaar een maximum uurtarief van 9,12 euro. Voor gastouderopvang wordt een uurtarief van maximaal 7,53 euro gehanteerd.

Ook voor de kinderopvangtoeslag zijn er de nodige voorwaarden die bepalen of je er recht op hebt. De kinderopvangtoeslag kan gezien worden als een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De daadwerkelijke kosten van jouw kinderopvang zijn praktisch altijd hoger, en de verwachting is dat je het verschil zelf bijbetaalt.

Wil jij vanaf januari 2024 krijgen waar je recht op hebt?

Als jij met ingang van volgend jaar wilt krijgen waar je recht op hebt, is het van belang dat Dienst Toeslagen over de juiste gegevens beschikt. Via toeslagen.nl/pasaan kun je jouw gegevens inzien én wijzigen, indien veranderingen in jouw persoonlijke situatie daar aanleiding toe geven.

Krijg jij op dit moment minstens één van deze toeslagen? Houd tussen 23 november en 14 december je brievenbus in de gaten, want je wordt per post geïnformeerd over de hoogte van jouw toeslagen voor 2024. Dit betreffen voorschotbedragen. Je krijgt ook digitaal bericht, en wel in de Berichtenbox van Mijn toeslagen.

Ontvang jij op dit moment geen toeslagen, maar denk je dat je daar volgend jaar recht op hebt? Voer dan na 23 november een proefberekening uit via toeslagen.nl/proefberekening. Vanaf dat moment kun je proefberekeningen maken over 2024 en is alle informatie bekend. Kies voor welk type toeslag je een berekening wenst te maken, vul de gevraagde informatie in en je krijgt na afloop te zien of je in aanmerking komt én de hoogte van het te verwachten bedrag.

Bron: Belastingdienst, Dienst Toeslagen

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (5)

marleenvanh
marleenvanh2 nov. 2023 - 12:29

De AOW gaat omhoog? Da's fijn, want we kregen al geen enkele toeslag want overal net precies een beetje 'te rijk' voor. De armeren zijn dus, niet zelden, onder de streep juist de rijkeren (en nog zeuren....)

1 Reactie
JannyBoe
JannyBoe2 nov. 2023 - 15:36

Als je jaarlijks zo'n 50000 euro bij u binnenkomt ( 2 personen) dan hebt u het toch aardig goed toch? Dan hebt u geen toeslag nodig. Menigeen die toeslagen ontvangt is jaloers op zo'n inkomen.

Loes 36
Loes 361 nov. 2023 - 11:23

Gaat de AOW omhoog’ - nu de Zorgtoeslag omlaag gaat ?

Loes 36
Loes 361 nov. 2023 - 11:23

Gaat de AOW omhoog’ - nu de Zorgtoeslag omlaag gaat ?

1 Reactie
JannyBoe
JannyBoe1 nov. 2023 - 14:30

Klopt. Op 1 januari en 1 juli 2024 gaat de AOW jaarlijks omhoog. Er is een extra verhoging in de maak voor 1 juli van vermoedelijk 1,2%.