Joop

Wij willen graag dienders zien en geen jammerwouten

  •  
24-06-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
damwilhelmii

© De Dam voor het begin van de taptoe. Alles is nog rustig. Het versierde beeld op de voorgrond is Naatje van de Dam. Het Amsterdamse publiek vond het zo net een molen zonder wieken.

“Zo ranselen wij de burgerij, heel opgewekt van zin”
Het was bedoeld als een gedenkwaardige avond. En dat werd het ook maar anders dan hooggeplaatst Amsterdam het had bedoeld. Wij schrijven woensdag 1 juli 1891. Op het balkon van het paleis volgden keizer Wilhelm II en zijn echtgenote de grootste taptoe uit de vaderlandse geschiedenis. Hij stelde met zijn verpletterende aanwezigheid de gastvrouwen in de schaduw: koningin moeder Emma en de elfjarige Wilhelmina, die een pop bij zich had. Het was tot dan toe heel vrolijk geweest in de stad: uit heel het land waren mensen toegestroomd voor het staatsbezoek. De hotels waren overladen. Bij de deftige restaurants stonden de dames en heren keurig in de rij tot er plaats vrij kwam. Overal hoorde je niet alleen “Oranje boven” zingen maar ook ter ere van de keizer “Heil dir im Siegerkranz” en “Die Wacht am Rhein”. Vooral als er een hoop gezopen was.
Toen ging het mis. Aan de voet van het paleis vonden rond acht uur in de avond heftige tonelen plaats. Duizenden en nog eens duizenden mensen waren naar de Dam gestroomd om het spectaculaire gebeuren mee te maken. De politie schrok van het gedrang en reageerde met de gummiknuppel. Een ooggetuige schreef aan het Algemeen Handelsblad :
"“Na aldaar in het eerste gelid samen met mijn zoon rustig pratende gestaan te hebben, komt plotseling een talrijke politiemacht opdagen, die order krijgt het volk terug te drijven in de Kalverstraat. De wapenstokken worden op een gegeven bevel getrokken en het regent slagen op de weerloze burgers die met alle inspanning trachten terug te dringen. Hierdoor ontstond een gekerm en een gegil van vrouwen en kinderen die niet te beschrijven zijn. Op dit ogenblik treedt een heer nader met een dienstlint om de hals, en onder diens ogen maakten zij zich schuldig aan onvergeeflijke mishandelingen onder de uitroep “terug, terug”, terwijl dat zo onmogelijk was als met de hand aan de hemel te reiken. Uit het derde of vierde gelid riep een jongmens op angstige wijze: “Ik kan niet terug”, waarop een agent hem een hevige slag toebracht. Een andere agent, dit ziende, sloeg dezelfde persoon nog een paar malen geducht op het hoofd. In zijn angst grijpt hij naar de stok, en toen slaan tegelijk vier of vijf agenten hem onbarmhartig op het blote hoofd, sleuren hem tussen de menigte uit en in een oogwenk is hij door de sterke arm als een misdadiger naar de hoofdwacht gesleept. Intussen gaan de anderen met hun beulenwerk voort totdat dit nog eens verergerd werd door de komst van de bereden politie, die onder aanvoering van een inspecteur, de paarden met hun achterdeel naar het volk wenden, om op die manier tot de terugtocht te dwingen. Op dit ogenblik, ware ik in het bezit van een wapen geweest, zou ik mij verdedigd hebben maar nu ijlde ik naar voren en ik verzocht een inspecteur mij en mijn zoon in arrest te nemen daar ik geen uitweg wist. Deze, een zeer bedaard man, stelde mij in de gelegenheid een uitweg te vinden in de Paleisstraat. Ik ben hem er nog dankbaar voor. Ik informeerde wie de beleefde heer was en hoorde zijn naam als inspecteur Broekhof noemen.”"
De kranten hadden zich aanvankelijk op het schitterende van de avond geconcentreerd maar het regende ingezonden stukken over de kloppartijen door de prinsemarij en de agressieve manier waarop de bereden politie in Nederland zijn première vierde. Hoofdcommissaris C.W. Steenkamp was woedend en noemde deze publiciteit een belediging, hem persoonlijk aangedaan.
Het raadslid J.R. Wüste riep het college van B en W onder donderend applaus van de publieke tribune ter verantwoording. Deze was afgeladen en aan de deur werd  gevochten om toelating. Wüste constateerde dat de Dam veel te laat was afgesloten. Nu was het publiek gestraft voor de fouten van de politie. Burgemeester G. van Tienhoven betreurde het gebeuren, juist omdat hij zo’n goede indruk had gekregen van de ordelievendheid der burgerij. Commissaris Stork had  opdracht gekregen slechts in uiterste nood met de wapenstok op te treden. Hij was over zijn rol al  onderhouden. De burgemeester  zei nog dat ze moeilijk het leger erbij hadden kunnen halen.
Wüste citeerde daarop de commissaris die volgens een ooggetuige had geroepen: “g.v.d. hakt er maar op in”. De schuld lag volgens het raadslid bij de hogere en niet de lagere beambten. Hij eiste een nauwkeurig onderzoek en een strenge bestraffing van de verantwoordelijken. Er volgde  bijval en Wüste diende een motie in waarin het college werd verzocht de burgerij voortaan van mishandeling door de politie te vrijwaren. De motie werd aangenomen. De raad stelde daarop een onderzoekscommissie samen terwijl aller wegen geroepen werd om het ontslag van hoofdcommissaris Steenkamp. Hij bleef tot 1895 in functie.
In september 1891 presenteerde de Salon des Varietés een succesvolle revue met de veelzeggende titel “De doofpot”. De hoofdrol was voor de veelzijdige Henri Poolman, die tijdens het bezoek van de keizer probeert een toneelgezelschap samen te stellen voor Suriname. (Er zal dus wel veel racisme in gezeten hebben maar dit laat ik graag aan de heer Esajas). Hij stuit bij zijn zoektocht op de ene doofpot na de andere. De voorstelling bevatte een aantal hits maar het publiek zong het hardste mee met:
"Zeg op, agenten, hoe u bij een oploop handelen wilt Wij dreigen stokstijf van geweld Waar elk van beeft en rilt En wordt door u dan wel bijtijds de straat goed afgezet? Als altijd komen wij te laat En dan begint de pret Pats, pats, pats, je dondert er maar door Zo wordt door ons de rust bewaard Daar zijn wij immers voor? Pats, pats, pats, je hakt eer maar op in Zo ranselen wij de burgerij Heel opgeruimd van zin Zo ranselen wij de burgerij Heel opgeruimd van zin"
Pats, pats, pats, je dondert er maar door Zo wordt door ons de rust bewaard Daar zijn wij immers voor? Pats, pats, pats, je hakt eer maar op in Zo ranselen wij de burgerij Heel opgeruimd van zin Zo ranselen wij de burgerij Heel opgeruimd van zin
Gerard Cox en Maria Lindes hebben dit legendarische nummer nog eens op de plaat gezet.
Er is sinds 1891 weinig veranderd. De kritiek over het optreden van de Amsterdamse politie lijkt als twee druppels water op wat er wordt beweerd over de manier waarop afgelopen zondag in Den Haag de orde werd gehandhaafd. Ook de reacties zijn vergelijkbaar: de commissaris lijdt onder de manier waarop zijn manschappen in een verkeerd daglicht worden gesteld. De dienders hebben het bij monde van hun vakbondsleider Jan Struijs gehad. Op zo’n manier valt de orde niet te handhaven. Men is op hoge poten naar minister Ferdinand Grapperhaus gestapt, die natuurlijk het volste begrip toonde. Keer op keer krijgt het publiek te horen dat met al die filmpjes op de sociale media niet het hele verhaal verteld wordt. Struijs heeft het werkwoord framen geleerd en gebruikt dat te pas en te onpas als de reguliere media hem beleefd aanhoren.
Voor zulke stoere lui hebben die dienders wel tere zieltjes. Het Haagse corps heeft een reputatie van hardhandigheid, die al in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd gevestigd door hoofdcommissaris Gualtherie van Weezel, die niet ten onrechte door het leven ging als Jan Hak. In de jaren zestig maakte de Amsterdamse politie zich onmogelijk door hardhandig optreden tegen de speelse straatacties van de provo’s. Legendarisch werd de manier waarop Koosje Koster werd aangepakt wegens het aan de openbare weg uitdelen van krenten aan het publiek. Louis van Gasteren maakte een beroemd filmpje over het gedrag van de politie, “Omdat mijn fiets daar stond”. Met een fraaie rol voor Jan Wolkers. Nog steeds zeer de moeite waard.
Ook toen reageerde de politie hoogst verongelijkt op de kritiek vanuit de burgerij.
Het is jammer dat het volgende besef sinds de jaren negentig van de negentiende eeuw blijkbaar nog steeds niet tot de kit is doorgedrongen: wij hebben met zijn allen de politie het monopolie gegeven op het dragen van wapens. De ME gaat met knuppels, schilden en helmen  de strijd aan. Agenten beschikken over pistolen en pepperspray. Dat is een zeer zware verantwoordelijkheid. Het ligt voor de hand dat dan je gedrag onder een vergrootglas ligt. Dat hoort bij het werk en je positie in de maatschappij. Daarbij moet men in aanmerking nemen dat de politie de afgelopen twee decennia op andere fronten bestendig het eigen gezag ondermijnt, bijvoorbeeld door mensen dagen te laten wachten voor ze aangifte kunnen doen. Of door  de eigen ICT niet op orde te hebben wat misdaadorganisaties goed van pas komt.
Als men zich in een kwaad daglicht gesteld ziet door zogenaamde desinformatie, dan moet het niet zo moeilijk zijn daar de ware feiten tegenover te stellen. Bijvoorbeeld met eigen beeldmateriaal. Dat is wat anders dan de hele tijd klagen over gemene aantijgingen. Een proportioneel optreden van de politie en een kritische houding van de burgerij zijn twee kanten van dezelfde medaille, geslagen ter ere van de rechtsstaat. Wij willen graag dienders zien en geen jammerwouten. Dat was zo in 1891. Dat is zo in 2020.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jun. 2020 - 8:06

Wij zien ze hier beiden niet!

marcelhermus
marcelhermus25 jun. 2020 - 21:37

Han, complimenten dat jij in ieder geval probeert boven de partijen uit te steken. Ik heb ook een aantal beelden gezien van oudere mensen die werden geslagen omdat ze niet snel genoeg liepen. Hooligans die werden gespoten met een waterstraal omdat ze een oudere vrouw wilde helpen op te staan die was neergespoten door waarschijnlijk diezelfde waterstraal. Of de mensen die daar waren recht hadden om daar te zijn weet ik niet, dat is een zaak voor juristen. Het verliep niet heel netjes in ieder geval en snap niet de noodzaak om mensen die overduidelijk 60+ zijn te slaan omdat ze bijvoorbeeld niet snel genoeg doorlopen. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-de-hooligans-komen-slaat-op-het-malieveld-de-sfeer-om~bc31bdeb/ Vond onderaan ook wel leuk. een volkskrant journalist die nietsvermoedend wordt aangehouden.

Paul250371
Paul25037124 jun. 2020 - 23:30

https://www.grutjes.nl/2020/06/blacklivesmatter-nl-politici-maken-politiegeweld-straffeloos/ En het geweldsmonopolie van de politie wordt straffeloos. Alle hypocriete politici verneuken ons aan het geweld van de staat.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037124 jun. 2020 - 23:36

In het kort: Citaat. Agent geen verdachte Als een agent of BOA iemand verwondt of doodt, wordt hij in het onderzoek niet langer als verdachte gezien. Niet zoeken naar bewijs Omdat het onderzoek niet meer gaat over strafbare feiten, wordt er in het ‘feitenonderzoek’ ook niet meer naar bewijs gezocht van bijvoorbeeld doodslag of moord. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste punt. Gedeeltelijke straffeloosheid Mocht er onverhoopt toch bewijs opduiken, dan gaan de straffen voor agenten enorm omlaag: De maximumstraf voor het doden van mensen is nu voor agenten en BOA’s nog hetzelfde als voor gewone burgers: 30 jaar of zelfs levenslang. Maar straks wordt dat voor BOA’s en agenten in de praktijk maximaal drie jaar.

poeslief
poeslief25 jun. 2020 - 7:38

@Paul Volgens diverse advocaten is de oorzaak dat ambtenaren het voordeel vd twijfel krijgen bij veel rechters dat veel van die rechters de ambtseed waaronder verklaringen afgelegd worden uiterst serieus nemen, oftewel zich niet willen/kunnen voorstellen dat een ambtenaar het risico neemt om te liegen op ambtseed. Het democratisch gehalte bij veel ambtenaren, en ook rechters is bedroevend laag; zij tonen zich veel meer betrokken bij de bureaucratie dan dat zij democratie eer bewijzen.

I am Legion
I am Legion25 jun. 2020 - 8:47

De zeer gekleurde (sic) link die je als "objectieve" bron :))) gebruikt is veelzeggend. Je ziet dan meteen de onder extreem-links, en daarmee ook het zeker niet minder de in VS in haar beginselen net zo ideologisch georiënteerde BLM vereerde Angela Davis wiens afbeelding veelvuldig meegetorst wordt bij de demo's. Een verklaarde links-extremiste en daarmee na haar tijd als belangenbehartigster van zwarte rechten in de VS ook niet minder hartstochtelijk verdedigster van grof staatsgeweld waaronder ook dat van politie, leger, en andere diensten tegenover onschuldige burgers. Zoals vorige weekend nog in de Volkskrant werd beschreven: "Toen witte apparatsjiks met uitgestreken gezichten mechanisch voor Davis klapten toen ze in 1979 in Moskou de Internationale Leninprijs in ontvangst nam, was ze als idool op haar retour. Deze jonge zwarte vrouw stond in de jaren zeventig steeds vaker tussen oude witte mannen met medailles op Oostblok-balkons te zwaaien naar opgetrommelde meutes. Ze torende met haardos twee koppen uit boven DDR-leider Honecker. Ze prees regimes die een stuk repressiever waren dan dat waartegen ze streed. Tsjechoslowaakse dissidenten vroegen haar om steun voor hún politieke gevangenen, maar jammer voor hen vond Davis dat die terecht vastzaten. Sovjet-Joden die vanwege antisemitisme wilden emigreren noemde zij, geïnstrueerd door Moskou, ‘zionistische fascisten en tegenstanders van het socialisme’. Solzjenitsyn zei dat Davis niet doorhad dat ze in Oost-Europa niet aan de kant van de onderdrukten maar van de onderdrukkers stond, maar in Davis’ omgeving was De Goelag Archipel een antirevolutionair boek." https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/je-kunt-black-lives-matter-steunen-en-het-dubieuze-verleden-van-angela-davis-erkennen~b05fabfa/ Men mag haar natúúrlijk als beeld en daarmee als icoon gebruiken daar waar ze zeker een belangrijk strijdster was voor zwarte Amerikanen. Die status verdient ze voor de zwarte generaties daar dan ook te behouden. Net zoals b.v. Nederlanders hechten aan hun iconisch mythische pas in de 19e eeuw ter pacificerende natievorming gecreëerde iconen waarbij ook in onze contreien eerder grote tegenstellingen tussen culturele, religieuze, en etnische bevolkingsdelen werden overbrugd.

I am Legion
I am Legion24 jun. 2020 - 21:20

Ik zie liever optredende dienders dan die jammeraars die zich nu zo bewust gewillig in de slachtofferrol manoeuvreren zoals ze b.v. eens een corrigerende tik oplopen bij een samenscholing van diverse aard waarbij herhaald gelast is zich te verspreiden en dat er anders een charge zal volgen. Zo ken ikzelf nog goed de jaren zeventig zoals behalve bij uit de hand lopende demonstraties of allerlei andere samenscholingen zoals de TT in Assen of bepaalde voetbaltreffen waar men zich niet hield aan afspraken en er een rellerige sfeer ontstond dat de politie zeer adequaat ingreep na eerst een aantal duidelijke waarschuwingen. Dan waren er niet zelden ook koppige "gewone mensen" die met het hoofd op hol tussen het vaak relatief kleine deel relschoppers bleef rondhangen en dan daarop ook een paar stevige tikken opliepen tot hun dan pas grote schrik. Niets mis mee.

Thuiszitter
Thuiszitter24 jun. 2020 - 19:52

Die wouten lopen niet te jammeren dan doen de burgers die zo nodig met een demonstratie wilde meelopen terwijl deze toch duidelijk was verboden. Kwamen er ook nogeens hooligans op af dan wordt er hard opgetreden, dan niet gaan jammeren als je een lel krijgt . Ben het dus niet met Han eens. Overigens worden er opnames gemaakt door de politie zelf.

Hannes van  Achterhout
Hannes van Achterhout24 jun. 2020 - 14:48

`k Heb niks tegen politie, ben er zelfs vóór! Behalve als het zich als apparaat slachtofferig opstelt: Want zulks roept sentimenten op die onoirbaar zijn in een gemeenschap van gezond democratisch gezindheidsstreven.

Bert de Vries
Bert de Vries24 jun. 2020 - 14:24

Heerlijk.

C@io1
C@io124 jun. 2020 - 14:23

Mooi stuk!

Armando2
Armando224 jun. 2020 - 12:06

Zeer sterk betoog, en bedankt voor de historische referentie, die kende ik nog niet.

Le Chat Botté
Le Chat Botté24 jun. 2020 - 11:57

Eens met de conclusie: politie en ME moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun optreden aan te tonen. Dus bodycams voor de individuele agenten en drones boven het actiegebied voor een overzicht. Een democratie draait op transparantie, niet op fake news.

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter24 jun. 2020 - 22:24

Die beelden heeft de politie wel , ME is overigens politie .

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen24 jun. 2020 - 11:52

Dat woord 'framen' inderdaad. Vroeger gebruikten we bijvoorbeeld 'verdachtmaken', of 'neerzetten als'. Het Engels blijft oprukken.

Frits Jansen
Frits Jansen24 jun. 2020 - 11:13

In 1997 werd ik hardhandig toegetakeld door agenten van het bureau Hoefkade, al bleek bij controle in het ziekenhuis dat ik gelukkig geen middenvoetsbeentje gebroken had, wat de huisarts vreesde. Ik had de verschrikkelijke misdaad begaan om over de stoep te fietsen, en had vervolgens een iets te grote mond gehad tegen de agenten. Toen ik de volgende dag navraag deed werd mij doodleuk verteld dat ik in een slechte wijk verdwaald was waar de politie vooral aan de omstanders graag wilde laten zien dat je niet met de politie moet spotten. Dat verklaart waarom ik niet meteen gearresteerd werd toen ik kermend van de pijn smeekte om naar het bureau te mogen. Dezer dagen stijgen opnieuw giftige dampen op uit het Bureau Hoefkade: berichten over veel te hardhandige agenten. Nu ben ik een bleke blonde Hollander, maar ik kan me voorstellen dat de ongelukkigen met zwart haar nog veel hardhandiger worden aangepakt. Bij de politie werken de nodige veteranen o.a. uit Afghanistan. Die passen dezelfde methoden die ze op de Taliban toepasten nu toe op de relschoppers op het Malieveld. Ooit nam ik deel aan een (heel rustige) demonstratie in Malmö. Daar liepen agenten rond met groot "dialog polis" op hun rug. Ik hoorde dat de Zweden ervoor hadden gekozen agenten speciaal de opdracht te geven met de demonstranten in gesprek te gaan - nadat een eerdere demonstratie in een orgie van geweld was geëindigd. Ook iets voor Den Haag?

2 Reacties
frankie48
frankie4824 jun. 2020 - 13:19

Beste Frits, Zo heb ik ook een anekdote uit 1975 toen ik was aangehouden na een akkefietje en overgebracht werd na bureau Warmoesstraat. Je werd daar altijd op een bank geplaatst achter de deur bij de balie, zodat je ingeschreven kon worden voordat ze je een nachtje lieten overnachten op het bureau. Op die bank lag ook een zwarte man op leeftijd die niet aanspreekbaar omdat hij goed beschonken was en daardoor niet meer op zijn eigen benen kon staan en daarvoor ook hoogstwaarschijnlijk was opgepakt. Op een gegeven moment werd die oude zwarte baas gesommeerd om op te staan omdat hij ingesloten ging worden, toen hij niet reageerde werd hij omhoog getrokken en werd wederom tegen hem gezegd om op te gaan staan, toen hij dat probeerde en weer terugviel op die bank werd hij met een houten knuppeltje waar de sleutel van de cellen aanhing zo hard geslagen en meegesleurd richting een cel dat ik er wel schande van moest spreken, terwijl ik heel goed begreep dat mij dat ook een ram met datzelfde knuppeltje zou kunnen gaan opleveren. Maar meer dan je bek dichthouden jij werd het gelukkig niet door de overwegend uit de provincie gerekruteerde agenten die op dat bureau werkzaam waren.

Thuiszitter
Thuiszitter25 jun. 2020 - 6:58

Frits - 23 jaar geleden en je blijft het voorvalletje plaatsen . Met Hooligans in gesprek gaan heeft weinig zin . Frankie48 - 1975 kun je nog verder terug ? De tijd dat de heroïne handel de wallen in bezit nam . Waren onderlaatst mooie beelden van te zien en inderdaad bureauwarmoestraat klopte weinig van, zijn ook genoeg dienders daar toen ontslagen.

JanKlaasen
JanKlaasen24 jun. 2020 - 10:25

Ongelooflijk eigenlijk. Een groep voetbalhooligans grijpt een (eerder verboden) demonstratie aan om te rellen en Nederland verwacht dat de Haagse politie met kopjes thee naar die groep toegaat.

1 Reactie
Armando2
Armando224 jun. 2020 - 12:19

JanKlaasen kan het weten, hij stond er tussen, precies op de juiste plekken zag hij het allemaal gebeuren, zodat hij ons op de hoogte kan brengen van zijn volledig op feiten berustende reconstructie. Dank U wel JanKlaasen voor uw bijdrage.

Polletje2
Polletje224 jun. 2020 - 10:11

Nou krijgt dom-rechts ook een keer klop, is het wéér niet goed.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037124 jun. 2020 - 23:39

Klop. Bij KOZP hadden ze voluit gegaan, los gegaan, schade gemaakt. En ze hadden gezorgd voor een overmacht.

poeslief
poeslief25 jun. 2020 - 7:40

....sprak Paul trots.

frankie48
frankie4824 jun. 2020 - 10:04

En dat is ook het paleis waar 'Audi et alteram partem' staat opgeschreven!

1 Reactie
frankie48
frankie4824 jun. 2020 - 14:29

Sorry, ik had natuurlijk ook moeten vermelden dat dit in de schepenkamer staat.

Joop den Uil
Joop den Uil24 jun. 2020 - 9:45

het is niet helemaal fair de ''onderste laag'' van de politie zo te benoemen .... ik heb niet de indruk dat er veel aan coaching en opleiding is gedaan voor dat niveau de afgelopen jaren gezien alle schandalen die de top (en midden) hebben veroorzaakt. Schandalen die wel in de media kwamen maar zelden zie ik dat er wat gedaan is .

GoudenBergen
GoudenBergen24 jun. 2020 - 9:44

@Han " (Er zal dus wel veel racisme in gezeten hebben maar dit laat ik graag aan de heer Esajas). " Dit is een opmerking van bijna Derksiaanse allure.

Buitenstaander
Buitenstaander24 jun. 2020 - 9:36

Het lijkt mij iets minder eenvoudig dan Han doet voorkomen: Het selectief filmen door 'de burgerij' en dan massaal verspreiden is toch iets anders dan hoe het ging in 1891.... En het tijdsbeeld is ook wel degelijk anders…. In de afgelopen decennia hebben wij een beeld en image ontwikkeld dat de politie een vriend moet zijn, wars als de gemiddelde NLder is van opgelegde autoriteit. Daarbij komt dat niet iedere politieagent van huis uit iemand met charisma is, wat blijkbaar wel verondersteld wordt in dat 'overtuigende vriend' beeld, maar ja een (MBO) opleiding en salaris van 1800 euro in de maand garandeert dat dus niet. Tenslotte vinden 'we' dat de burger mondig moet zijn, wat sommigen uitleggen als 'grote bek' geven. Dan is het recept wel zo'n beetje klaar: Je mag als burger alles 'flikken' maar we gaan vooral heel secuur letten op wat agenten doen. Dus dat eeuwige ' ja maar de agent moet overtuigen en dat is het dan wel', is een mooi doekje voor het bloeden voor al diegenen die menen dat je maar mag aanrotzooien, en vanaf de zijlijn vooral weten hoe het anders moet, maar nooit in de hitte van de strijd hebben gestaan met uitdagende idioten: En dan moet je overtuigen door dingen nog eens uit te leggen? Net als dat idiote mens die blijkbaar vindt dat waneer een agent haar op het Maliveld verordent (gezagsdrager) om weg te gaan zegt "u heeft niets te verordenen"... Ik denk niet dat velen dat durven te zeggen tegen de Guardia Civil in Spanje om maar eens een dorp te noemen… Dat is denk ik de andere kant vd medaille… Het zit 'm dus vooral ook in 'ons' burger: Het begint al met het eenvoudige door rood fietsen of op de stoep rijden, en dan heel verontwaardigd doen (lees grote mond) als je er op aangesproken wordt….

4 Reacties
Polletje2
Polletje224 jun. 2020 - 10:09

Norm is van mening dat de politie er is om het volk onder de duim te houden.

ton14024
ton1402424 jun. 2020 - 12:03

Polletje, de politie heeft daarom het geweldsmonopolie. Zonder dat geen staat.

Zelf nadenken alstublieft
Zelf nadenken alstublieft24 jun. 2020 - 14:34

Polletje, Ik denk gezien zijn woorden dat de mening van Norm anders is. Namelijk, als jij je aan de wet houdt of als je aangesproken wordt door een agent en je volgt zijn bevelen op zonder grote bek of te bijdehand gedrag, je niks van de politie te vrezen hebt. En dat denk ik ook.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen24 jun. 2020 - 17:59

Norm, De Guardia Civil is natuurlijk ook een gendarmerie, dat heeft toch veel meer een militair karakter dan een gewone politiedienst. Maar goed, ook de reguliere Spaanse politie zal waarschijnlijk aanmerkelijk harder zijn dan de Nederlandse politie.

ton14024
ton1402424 jun. 2020 - 9:26

Ik zie alleen veel jammerburgers. Iedereen mag een mening hebben, maar we houden ons aan de wet. Wil je demonstreren, prima, maar met 1.5 meters afstand. Dus geen 10.000 man, geen groepsknuffels en polonaises.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jun. 2020 - 9:28

Dan moet je de televisie eens aanzetten.

Buitenstaander
Buitenstaander24 jun. 2020 - 9:39

@Han ... maar dan ook alle beelden willen zien…. niet de fragmenten…

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 jun. 2020 - 10:40

"het goede doel" biedt momenteel een niet te versmaden mogelijkheid om even aan die verstikkende regeltjes te ontkomen.

Frits Jansen
Frits Jansen24 jun. 2020 - 11:16

Het Malieveld is 14 hectare groot. Met 1½ meter afstand passen daar 62.222 mensen op, reken maar na.

ton14024
ton1402424 jun. 2020 - 11:54

Frits. Dan moet je de televisie eens aanzetten.