Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Geweldsorgie van agrarische testosteronbommen bij huis minister

Politie staat machteloos tegenover overmacht fundamentalistische boeren
Joop

Werkende vrouwen benadeeld bij moederschap, werkende mannen worden beloond bij vaderschap

  •  
20-06-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
collega_s_150.jpeg
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een 'moederschaps-penalty'
Bij sollicitaties en als werknemer zijn moeders in het nadeel vergeleken met kinderloze vrouwen. Wanneer een werkende vrouw of sollicitant wordt beschreven als (aanstaande) moeder, wordt ze – vergeleken met precies dezelfde vrouw zonder kinderen of zonder dikke buik – beoordeeld als minder bekwaam, minder toegewijd aan haar werk, minder betrouwbaar, gezaghebbend, rationeel – maar wel warmer en emotioneler (in Amerikaans onderzoek). Het stereotype over vrouwen lijkt dus meer invloed te hebben wanneer het gaat om de beoordeling van moeders dan van kinderloze vrouwen. Werkende moeders verdienen ook minder per uur dan andere vrouwen; een belangrijk deel van de salariskloof tussen mannen en vrouwen lijkt zelfs toe te schrijven aan enkel de moeders.
Hormonen Als het hebben van kinderen ertoe leidt dat werknemers worden gezien als vrouwelijker en minder bekwaam en ambitieus, zou dat dan ook voor mannen gelden? Het zou niet vreemd zijn, want juist van mannen is bekend dat ze ‘vrouwelijker’ worden als ze eenmaal papa zijn. Hun testosteron-spiegel wordt lager wanneer ze vader worden en zelfs al daarvoor , wanneer hun vrouw zwanger is. Typisch mannelijk, testosteron-gerelateerd gedrag, zoals ambitie, competitie en krachtdadigheid, kan daardoor worden afgezwakt (in elk geval tijdelijk, want na ongeveer een jaar komen de hormonen weer op het oude niveau).
Vaders in het voordeel Uit verschillende onderzoeksresultaten blijkt echter het tegendeel. Dit is aangetoond met gegevens van werknemers en sollicitanten in organisaties, maar ook in gecontroleerd scenario-onderzoek: daarin wordt identieke informatie gegeven over het gedrag of de kwalificaties van werknemers of sollicitanten die worden geïntroduceerd als man of vrouw, met of zonder kinderen. Vaders bleken hierbij zelfs in het voordeel boven mannen zonder kinderen. Niet alleen werden ze gezien als méér toegewijd en werd er soepeler over ze geoordeeld als ze te laat op het werk kwamen; ze werden ook vaker aangenomen en kregen hogere salarissen aangeboden.
Ook in het echte leven blijkt dat de salarissen van vaders hoger zijn dan van niet-vaders. Het is denkbaar dat mannen die kinderen krijgen echt beter presteren, of dat mannen beter gaan presteren nadat ze vader worden. Maar de meest waarschijnlijke verklaring is toch dat werkgevers de vaders bevoordelen. Al dan niet bewust vloeit dit vermoedelijk voort uit het traditionele idee dat vaders een gezin moeten onderhouden.
Echte mannen Daarnaast worden positiever gedacht over vaders dan niet-vaders. Net als moeders worden vaders beoordeeld als warmer dan kinderloze werknemers. Maar bij vaders heeft dit niet tot gevolg dat ze worden gezien als softies die niks voor elkaar krijgen; ze worden door deze eigenschappen alleen maar waargenomen als aardiger en beter op interpersoonlijke bekwaamheden. De beeldvorming van vaders heeft ook minder te lijden onder tegenstrijdige rolverwachtingen. Bij een vrouw worden moederschap en carrière gezien als min of meer tegengesteld: het een zit het ander in de weg. Maar bij een man zijn beiden uiting van wat het betekent om een ‘echte man’ te zijn: echte mannen werken en krijgen kinderen
Vaderschapsbonus Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een ‘moederschaps-penalty’, in de zin dat vrouwen op de werkvloer worden benadeeld wanneer ze moeder worden. Voor mannen daarentegen geldt juist een vaderschaps-bonus: ze worden positiever beoordeeld, eerder aangenomen en ze verdienen meer. Op de werkvloer is elke dag Vaderdag!
Het laatste boek van Roos Vonk is Collega’s en andere ongemakken. Als Vaderdag-kadotip  misschien nog wel beter voor zijn carrière dan het vaderschap…

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

sifre
sifre20 jun. 2015 - 13:46

De overleving op hogere leeftijd is voor vrouwen veel groter dan voor mannen. Daarom zou de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen omhoog moet en van mannen omlaag , dat geeft evenwicht in de onrechtvaardige pensionering van nu . In de omgekeerde situatie hadden vrouwen allang een vervroegde pensionering gekregen , daar had Vonk zeker voor gestreden .

johanversomeren
johanversomeren20 jun. 2015 - 13:46

Hilarisch stuk van Mevrouw Vonk. Aanvullend op de reactie van Pepijn. Mocht je na een echtscheiding in een discussie komen over omgang met de kinderen dan sta je per definitie al met 3-0 achter in de rechtbank. Moeders wil is wet hier in Nederland. Ik ben dat geklaag van vrouwen over hun vermeende achterstand ten opzichte van mannen meer dan zat. Op het meest belangrijke punt in iemands leven, family life, is er sprake van zeer grote maar ook openlijke discriminatie van mannen

AndrewSm
AndrewSm20 jun. 2015 - 13:46

Het vervelende is dat bij ouderschap de primaire prioriteitenstelling weer van toepassing is. De man moet extra goed zorgen voor het eten en de vrouw moet extra goed zorgen voor het gezin. Toen wij kinderen kregen werkte ik voor mijzelf op de boerderij. Mijn vrouw hielp altijd mee. Toen de kinderen er eenmaal waren viel dat groottendeels weg. Alhoewel zij "minder waard" werd voor het werk, werd zij het allerbelangrijkste voor het gezin en indirect ook voor het werk. Een man kan namelijk niet goed functioneren als het thuis niet goed functioneert. Een werkgever heeft er nu eenmaal minder aan als een vrouw haar prioriteiten ergens anders heeft dan bij het werk. Een werkgever is nu eenmaal geen sociale instelling en heeft zijn of haar prioriteiten liggen bij het verdienen van geld. De selectie voor personeel is dan ook daarop ge-ent. Als een potentiele werknemer een risico zou kunnen gaan vormen dan zal de werkgever liever kiezen voor een andere potentiele werknemer en dat heeft niets met discriminatie te maken, maar is gewoon een kwestie van kosten/baten analyse. Iets waar alle keuzes van alle mensen op gebaseerd is.

TonMaps
TonMaps20 jun. 2015 - 13:46

“Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een 'moederschaps-penalty', in de zin dat vrouwen op de werkvloer worden benadeeld wanneer ze moeder worden.” Nee dit kan niet geconcludeerd worden. In ieder geval geeft Vonk geen getallen waaruit dit blijkt. Vonk voert 2 argumenten aan: 1. Uit Amerikaans onderzoek (waarbij je je altijd kan afvragen hoe betrouwbaar dat is) bleek dat moeders als minder toegewijd aan hun werk worden gezien. Dat lijkt mij in zijn algemeenheid terecht. Of dit leidt tot concrete benadeling zal aangetoond moeten worden. Ik denk eerder dat bij moeders meer door de vingers wordt gezien omdat men er begrip voor heeft dat ze nog een andere taak heeft. 2. Moeders verdienen minder. Omdat ze werk kiezen dat makkelijker te combineren is met de zorg voor de kinderen. (Omdat ze – inderdaad – minder toegewijd zijn aan hun werk.) “Voor mannen daarentegen geldt juist een vaderschaps-bonus” Vonk voert 3 argumenten aan: 1. ze worden positiever beoordeeld “bij vaders heeft dit niet tot gevolg dat ze worden gezien als softies die niks voor elkaar krijgen” Zo worden moeders ook niet gezien, Vonk overdrijft hier. “Bij een vrouw worden moederschap en carrière gezien als min of meer tegengesteld: het een zit het ander in de weg.” Volkomen terecht. Volmaakt logisch. ABC-tje. Gaap. Next. 2. ze worden eerder aangenomen Omdat het als hun PLICHT wordt gezien de verantwoordelijkheid van het kostwinnerschap op zich te nemen. 3. ze verdienen meer Omdat ze harder werken en vaker werk kiezen waarbij ongunstiger arbeidsvoorwaarden worden gecompenseerd met een hoger salaris (Why Men Earn More – Warren Farrell). Roofbouw op jezelf plegen in de ratrace terwijl je je kinderen maar weinig ziet, wordt door feministen geframet als een privilege wat mannen altijd lekker voor zichzelf hebben willen houden. De grote meerderheid van de vrouwen is ondertussen zeer tevreden met deze taakverdeling (De mythe van het glazen plafond – Marike Stellinga).

JensM
JensM20 jun. 2015 - 13:46

De cruciale woorden in de introductie zijn "in Amerikaans onderzoek". Er is al ander onderzoek gedaan - door een Amerikaan, maar niet in de VS - die sterke twijfels doet ontstaan of een onderzoek zoals de deze ons iets verteld over de stand van zaken in de Europese culturen. Daarnaast heeft men in de VS geen ouderschapsverlof die dit soort effecten af kan zwakken. http://www.psmag.com/books-and-culture/joe-henrich-weird-ultimatum-game-shaking-up-psychology-economics-53135

ton14024
ton1402420 jun. 2015 - 13:46

Moeders en niet-vaders zijn vrijer dan vaders, en daarom minder betrouwbaar.

VanCam
VanCam20 jun. 2015 - 13:46

OMG, het is kommer en kwel in deze wereld.

pietdeg2
pietdeg220 jun. 2015 - 13:46

In de Nederlandse context is het niet eens zo irrationeel dat vaders een hoger salaris krijgen. Onderzoek wijst immers keer op keer uit dat vrouwen als er kinderen komen minder gaan werken terwijl mannen juist meer gaan werken. We zijn namelijk in de praktijk niet half zo geëmancipeerd als we ons vaak verbeelden. Het begint allemaal heel vrolijk met twee inkomens en een hypotheek die daarop is gebaseerd. Maar zodra er kinderen komen is het over en uit met de gelijke rolverdeling: na het eerste kind gaat ma vaak minder werken en na het tweede stopt ze er vaak helemaal mee. Pa gaat na de eerste juist meer werken: om het verlies aan inkomen op te vangen maar even vaak omdat hij plotsklaps ontzettend 'onmisbaar' is geworden op het werk (lees: omdat hij duikt voor zijn verantwoordelijkheden thuis). Na de tweede wordt dat effect nog versterkt, omdat hij ineens de vaste lasten (die inclusief hypotheek gebaseerd waren op de optimistische inschatting dat er twee inkomens zouden blijven) in zijn eentje moet ophoesten. Reken maar dat dat toegewijde werknemers zijn die zich graag kapot werken, omdat ze hun hals zo diep in de strop hebben gestoken dat ze doodsbenauwd zijn hun baan te verliezen. Die werken nog harder dan traditionele kostwinners en zeuren niet over een overuurtje waar geen betaling tegenover staat. Dat iets hogere salaris haal je er dus dubbel en dwars uit.

Sardar2
Sardar220 jun. 2015 - 13:46

Het gaat over mannen en vrouwen, moeders en vaders in relaties tot werk en (af)gunst, dus een relatie tot werkgever. Strategisch gezien zijn de mannen nog steeds de “hoeksteen” van een gezin. In hetzelfde perspectief is het belonen gebaseerd op de mate van prestatie en succes. Dus er werken al twee factoren ten gunste van mannen: instituties en markt. Daartegen over zijn de werkende (aanstaande)moeders dus door hetzelfde instituties en markt benadeeld en vaak als risicodragend aangemerkt worden. Het is wel te verwachten dat juist vrouwen moeten strategisch de bevorderende factor beschouwd worden voor markt en voor gezien, terwijl zij ook in korte termijn rendabel zijn voor markt en maatschappij. De niet werkende vrouwen ondervinden deze nadeel niet, ook de niet-vaders genieten niet van enige (extra) prestaties in dit gebied. Dit laat zien dat de maatschappij en ook de markt nog te conservatieve uitgangspunten hebben aangaande man-vrouw en moeders-vaders. Dat zal ook institutioneel niet veranderen mits de wet de gunsten en plichten van moeders-vaders even regelt als man-vrouw rechten en statuut. Het belangrijkste is de vanzelfsprekendheden in vaderschap en moederschap nadrukkelijk schrappen, ook in de erfwetten en deze uit gezincontext halen. Dat zal enorm helpen de conservatisme en institutionele nadelen (discriminatie jegens moeders) te verzwakken en de moeder-vaders gelijksoortig behandelen.

neutralist
neutralist20 jun. 2015 - 13:46

Roos, wat sneu allemaal he maar wat denk je hier van: vaders extreem ZWAAR benadeeld bij echtscheidingen. Jouw emanicipatie is erg eenzijdig. Vrouwen hebben tot op de dag van vandaag 12 jaar recht op alimentatie, ongeacht wie er een punt achter heeft gezet. 12 jaar Roos. Wie is hier nu het zwakke geslacht? Wie kan hier de eigen broek niet ophouden? Schrijf daar ook eens over als je zo voor gelijke rechten bent. Op de werkvloer van veel vaders is het voor veel moeders elke dag moederdag. Want zij doet niets en krijgt het geld waar haar ex voor mag werken. Logisch dat die kerels in elk geval wat meer geld krijgen. En wat goed dat de meerderheid in de kamer dit onrecht gaat stoppen. Jullie kunnen het net zo goed? Doe het dan ook. Maar houd op met die zielige miepverhaaltjes.

2 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté20 jun. 2015 - 13:46

Twee onrechten tegen elkaar wegstrepen. Zo verandert er niets, waarmee de agenda van de ultra-conservatief weer veilig gesteld is.

pietdeg2
pietdeg220 jun. 2015 - 13:46

"vaders extreem ZWAAR benadeeld bij echtscheidingen" Dat zijn vaders die er extreem zwaar van hebben geprofiteerd dat hun ex haar toekomstkansen overboord heeft gegooid om in haar eentje voor de gezinstaken op te draaien (op het buitenzetten van de vuilnis en het snijden van het vlees op zondag na dan). Je had de taken ook eerlijk kunnen verdelen, dan had je nu geen cent partneralimentatie betaald. Je had er ook voor kunnen kiezen dat jij degene was die zijn toekomstkansen overboord gooide en dan was jij nu degene geweest die partneralimentatie ontving. Rechters (van die enge progressieve D66'ers weetjewel) denken namelijk al lang niet meer in vaders en moeders maar kijken naar de specifieke situatie: hoe was het binnen het gezin geregeld en wie heeft op basis daarvan recht op (steeds tijdelijker) compensatie voor de gemiste kansen, opdat ook die uiteindelijk weer op eigen benen kan staan. Partneralimentatie betaal je tegenwoordig alleen nog maar voor de kansen die je je partner hebt ontnomen en al lang niet meer op basis van je geslacht. En wie anders dan jij zou ervoor moeten betalen dat je ervan hebt geprofiteerd dat je partner zijn of haar maatschappelijke kansen verkwanselde door de gezinstaken buitenproportioneel op zich te nemen? Jij hebt je toch laten verzorgen? Dan mag je je ex ook op jouw kosten begeleiden naar ander werk.

panterarosso65
panterarosso6520 jun. 2015 - 13:46

zit toch wel wat logica in je hebt 2 personen 1 van die 2 weet je dat je die een tijd zult moeten betalen terwijl ze niet werken, inkopper toch neem een voetballer die voor nederland of marokko kan voetballen, kiest hij voor marokko weet je als club dat je hem regelmatig zult moeten missen want kwalificatie en africa cup vinden tijdens het europese seizoen plaats, ergo hij zal wedstrijden missen of het eerlijk is? het is wel realistisch

1 Reactie
mayhem
mayhem20 jun. 2015 - 13:46

Zwangerschapsverlof van een werkneemster kost de werkgever geen cent, dat wordt betaald door het UWV.

BasVV
BasVV20 jun. 2015 - 13:46

Toch vreemd dat Rutte, kinderloos en zonder vrouw, de top positie in Nederland kan bereiken.

2 Reacties
Chan156
Chan15620 jun. 2015 - 13:46

Kwestei van veel valse beloftes maken, een hoop glimlachen en bij de juiste personen slijmen.

lembeck
lembeck20 jun. 2015 - 13:46

Niet echt. Jezelf mooier en beter voordoen dan je bent en goed kunnen onderhandelen liggen daarvan aan de basis, denk ik zomaar.

leftyloosy
leftyloosy20 jun. 2015 - 13:46

Mevr. Vonk demonstreert hier wederom haar beperkte blik. Vaders gaan bij het eerste kind harder (aantoonbaar geconcentreerder, meer uren) werken, en bij het tweede kind nog weer harder. (overigens is gesuggereerd dat dit is omdat ze het gedoe thuis willen ontvluchten) evt 3e kind maak geen verschil. Het zou raar zijn als dat niet in inkomen vertaald werd. En iedereen met jonge moeders als collegae weet dat die - bijna zonder uitzondering - minder geconcentreerd werken. Ook dat wordt in carrière-succes vertaald. Dat is geen penalty, maar een gevolg van keuzes. Het is niet de werkvloer die de moeder benadeeld, het is andersom, Roos!

2 Reacties
Tes2
Tes220 jun. 2015 - 13:46

Omgekeerd zijn er ook genoeg onderzoeken die aantonen dat moeders (of vrouwen in het algemeen) beter en geconcentreerder werken dan mannen. Het zou raar zijn als dat niet in inkomen vertaald werd.

TonMaps
TonMaps20 jun. 2015 - 13:46

“overigens is gesuggereerd dat dit is omdat ze het gedoe thuis willen ontvluchten” Wat een lelijke suggestie!

Paulpeters
Paulpeters20 jun. 2015 - 13:46

Mijn beeld is inderdaad ook dat vrouwen gemiddeld wat minder verdienen dan mannen. Dat komt m.i. grotendeels doordat mannen in het algemeen beter onderhandelen dan vrouwen. Vrouwen gaan te snel akkoord met een bepaald salarisniveau, waar mannen (en vooral die een gezin te onderhouden hebben) veel meer durven vragen. Ik vind dat eigenlijk meer een probleem dat vrouwen zelf moeten oplossen, want waarom zou iemand niet goed voor zichzelf mogen onderhandelen?

2 Reacties
lembeck
lembeck20 jun. 2015 - 13:46

Interessant. Maar denk je ook niet dat veel vrouwen die akkoord gaan dat ook echt menen? Dat het geboden salaris voor hen 'genoeg' is? En dat ze vinden dat je niet altijd het onderste uit de kan moet willen hebben?

Zephyr2
Zephyr220 jun. 2015 - 13:46

Dat komt natuurlijk ook omdat vrouwen vaak beroepen kiezen waar relatief minder voor betaald wordt. Zie de populatie op de technische universiteit. Waar zijn de vrouwen? Maar ook voor lager opgeleide beroepen. Een loodgieter verdiend meer dan een kassamedewerkster of kapster. Een lasser verdiend net zoveel of meer dan een röntgen laborante. Als je meer wilt verdienen moet je ook die beroepen kiezen waar meer betaald wordt.

Warren2
Warren220 jun. 2015 - 13:46

Die vrouwen bij mij op het werk kletsen de hele dag alleen maar. Ik mag hopen dat ze minder betaald krijgen .

1 Reactie
lembeck
lembeck20 jun. 2015 - 13:46

Ongelooflijk, wat moet jij het moeilijk hebben met jezelf. Eén en al negativiteit. Ik lees nooit eens iets dat echt positief, of zelfs alleen maar vrolijk is. Pas op met je gezondheid. Dit kan je je gezondheid kosten.

Zephyr2
Zephyr220 jun. 2015 - 13:46

"Het is denkbaar dat mannen die kinderen krijgen echt beter presteren, of dat mannen beter gaan presteren nadat ze vader worden. Maar de meest waarschijnlijke verklaring is toch dat werkgevers de vaders bevoordelen. Al dan niet bewust vloeit dit vermoedelijk voort uit het traditionele idee dat vaders een gezin moeten onderhouden." Er wordt een hypothese genoemd, maar zonder duidelijke onderbouwing gelijk afgeserveerd voor een andere hypothese onderbouwd met de duiding: "meest waarschijnlijke...." en "Al dan niet bewust..." en "vermoedelijk....". Wat ik dan mis in het verdere betoog is de verklaring waarom het "niet waarschijnlijk" is maar gewoon zo is. Al met al een zwak betoog waarin veel geconcludeerd wordt op basis van "gevoel" en aannames zonder duidelijk wetenschappelijk bewijs.

1 Reactie
WJansen2
WJansen220 jun. 2015 - 13:46

Inderdaad. Mevrouw Roos lijkt hier uit te gaan van "waarschijnlijkheden", wat haar betoog toch erg magertjes maakt.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten20 jun. 2015 - 13:46

''Jij hebt je toch laten verzorgen? Dan mag je je ex ook op jouw kosten begeleiden naar ander werk.'' En wat nu als dat een bewuste keuze van je ex is geweest, waar je, toen je nog liefhebbende echtgenoot was, part noch deel aan, noch invloed op hebt gehad, maar je wel 3 slagen in de rondte hebt gewerkt om dit mogelijk te maken?

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg220 jun. 2015 - 13:46

"En wat nu als dat een bewuste keuze van je ex is geweest" Dan nog ben je daarbij geweest, ben je er akkoord mee gegaan en heb je ervan geprofiteerd.