Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Wat te doen met de problemen van een multireligieuze samenleving?

  •  
05-11-2010
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image

Het is mooi dat de problemen nu eindelijk benoemd worden, maar wat kan er aan worden gedaan? En wat kunnen moslims er aan doen?

Nu zelfs Angela Merkel de multiculturele samenleving failliet heeft verklaard lijkt de consensus compleet: in West-Europese landen is het toelaten van een aanzienlijke moslimgemeenschap op een mislukking uitgelopen. Maar deze consensus heeft vooral betrekking op de signalering van een maatschappelijk probleem en de overstijging van een politiek taboe. Hoe we dat probleem vervolgens zouden moeten aanpakken is een heel andere vraag.
Henk Hofland stelt in de NRC van 20 oktober terecht dat de radicale denkbeelden van Wilders er in gaan als koek, maar dat er geen begin van een oplossing wordt aangedragen om die denkbeelden om te zetten in praktisch beleid. Wat doen we met de moslims in Europa, vraagt hij zich af: “Al die miljoenen deporteren? Hoe? Waarheen? De Koran verbieden, alle exemplaren verbranden? De moskeeën afbreken?” Dat zijn geen aanlokkelijke perspectieven.
In zijn column in Trouw van 22 oktober stelt ook Rob de Wijk de vraag wat het alternatief zou moeten zijn voor de multiculturele samenleving. Hij heeft weinig vertrouwen in het idee van veel politici dat nieuwkomers simpelweg door een inspanning op het gebeid van taal, werk en onderwijs kunnen worden geïntegreerd in de Europese samenlevingen. De wij-zij gevoelens zullen daarmee niet zomaar verdwijnen. Er zullen in Europa eerder parallelle gemeenschappen ontstaan volgens De Wijk, “eilanden van vreemde cultuur,” die door autochtone bevolkingen zullen worden geaccepteerd zolang ze geen antiwesterse haat gaan koesteren.
Hofland en De Wijk leggen de vinger op de zere plek. Het is mooi dat de problemen nu eindelijk benoemd worden, maar wat kan er aan worden gedaan? En wat kunnen moslims er aan doen? De radicale oplossingen die Hofland opsomt zijn vooralsnog ondenkbaar. Er zijn simpelweg geen aanvaardbare, praktische maatregelen die aansluiten bij de wilde anti-islam retoriek van Wilders. Maar ook het redelijke alternatief dat meer gematigde stemmen in de Nederlandse politiek naar voren brengen is niet zonder problemen.
Zouden nieuwe Nederlanders zich werkelijk met een inburgeringcursus kunnen omtoveren in modelburgers die dan opeens overal als goede buur welkom zijn? Zouden Henk en Ingrid de nieuwe Nederlanders echt gaan accepteren als ze maar de hutspot omarmen en correct Nederlands leren spreken?
We kunnen de dilemma’s van de moslimgemeenschap van nu misschien vergelijken met die van de Joodse diaspora in de 19e eeuw. Toen er nog een aanzienlijke joodse gemeenschap bestond in Europa werden aan de joodse cultuur soortgelijke verwijten gemaakt als aan de moslimgemeenschap nu: Joden hadden cruciale historische ervaringen zoals de Verlichting niet doorgemaakt en waren cultureel niet toegerust op volwaardige deelname aan de moderne westerse samenleving.
In het interessante essay “Judaism and Politics in the Modern World” beweert de Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks dat dit in de 19e eeuw leidde tot een dubbele crisis voor de joodse gemeenschap in Europa. Ten eerste werd de joodse cultuur en religie onder druk gezet door het vooruitgangsdenken van de Verlichting. De traditionele joodse manier van leven werd algemeen als onverenigbaar beschouwd met het westerse streven naar emancipatie en modernisering. Dit bracht een enorme identiteitscrisis teweeg, waardoor veel joden zich van hun geloof afkeerden en de moderniteit omarmden.
Met deze afwijzing van de joodse wortels en omarming van het moderne Westen kwam echter geen acceptatie, maar juist meer argwaan. Dit is de tweede crisis waarmee joden werden geconfronteerd. Hoezeer ze zich ook probeerden aan te passen, hun pogingen leidden vooral tot meer wantrouwen. Kort gezegd ging dat zo: Als men bereid was om de oorspronkelijke joodse identiteit zo snel bij het grof vuil te zetten, dan bewees dat ofwel de superioriteit van de westerse cultuur, ofwel de onwaarachtigheid van de bekeerling. Verwesterde Joden werden zo inferieure na-apers of onoprechte veinzers met een dubbele agenda. Aanpassing leidde op die manier tot steeds irrationelere vooroordelen.“The more assimilated they became,” merkt Sacks op, “the more anti-Semitism grew.”
Het zou treurig zijn als in de omgang met moslims in Europa dit patroon zou worden herhaald. Een aantal voortekenen zijn niet hoopgevend. De integratie van moslims werd zo onlangs nog geplaatst in de sleutel van tamelijk obscure leerstuk van “takiyya”, de aansporing aan moslims in een niet-islamitische omgeving om te liegen over hun geloof. Dit suggereert dat moslimimmigranten die zich voordoen als geïntegreerde medeburgers eigenlijk radicale zeloten zijn die antiwesterse denkbeelden aanhangen. Het is ook zichtbaar in het wantrouwen jegens Barack Obama. Hoewel Obama een volledig aangepaste, succesvol geïntegreerde immigrant is die zich nota bene heeft bekeerd tot het christendom, geeft het feit dat zijn vader een moslim was nog steeds aanleiding tot de wildste verdenkingen en complottheorieën. Iets soortgelijks is zichtbaar in de kritiek op de integratieboodschap van hoogleraar Tariq Ramadan ― die met een dubbele tong zou spreken ―, of op Feisal Abdul Rauf die met zijn boodschap van verzoening eigenlijk de bouw van een overwinningsmoskee op Ground Zero zou willen verhullen.
De les die de joden volgens Sacks uit hun historische ervaring hebben getrokken is dat zij het antisemitisme niet zelf kunnen wegnemen door zich te veranderen in modelburgers. Antisemitisme kan uiteindelijk alleen door antisemieten worden weggenomen. De vraag vandaag is niet alleen of het wantrouwen tegen moslims puur een probleem van en voor moslims is, of dat de onomkeerbare aanwezigheid van deze groep vereist dat ook wij ze leren verdragen. De vraag is ook of al die ferme maar welbedoelde maatregelen voor de integratie van moslimimmigranten in de Nederlandse samenleving geen onbedoelde en averechtse effecten kunnen krijgen.
Vrouwen werden ooit te irrationeel en emotioneel gevonden om als volwaardige burgers deel te nemen aan de Nederlandse democratie. Stel dat van vrouwen was geëist dat ze eerst een inburgeringscursus voltooiden om te leren rationeel te zijn en hun emotionele karakter onder controle te krijgen voordat ze als volwaardig burger mochten meedoen in de Nederlandse democratie. Een dergelijke procedure had waarschijnlijk niet de gelijkheid bevorderd, maar een vraagteken geplaatst bij de bekwaamheid van iedere vrouw om een gelijkwaardige rol te spelen in het democratische bestel. Het gevaar van ferme maatregelen die zijn bedoeld om Wilders de wind uit de zeilen te nemen, is dat ze impliciet zo’n vraagteken zetten bij de bekwaamheid van moslims om volwaardige Nederlandse burgers te worden

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

Sjiekismigdat
Sjiekismigdat5 nov. 2010 - 15:03

Interessante invalshoek. De vragen die het artikel opwerpt kort samengevat: 1) als moslims zich aanpassen verdwijnt dan het wantrouwen jegens hen en 2) bereik je met ferme maatregelen wel dat moslims als volwaardige Nederlanders worden gezien? Oftewel in de woorden van de auteur die in het artikel een parallel trekt met de geschiedenis van de joden in Europa: "de les die de joden volgens Sacks uit hun historische ervaring hebben getrokken is dat zij het antisemitisme niet zelf kunnen wegnemen door zich te veranderen in modelburgers. Antisemitisme kan uiteindelijk alleen door antisemieten worden weggenomen." Antwoord: zoals altijd als culturen met elkaar in contact komen en het uitroeien achterwege blijft zullen beide culturen van elkaar moeten leren. Het simpele antwoord dat we de religie zoveel mogelijk weg moeten houden uit de openbaarheid werkt natuurlijk niet voor het probleem waar de auteur het over heeft. Hij bewijst dat duidelijk door het voorbeeld van Obama aan te halen.

lindenboom
lindenboom5 nov. 2010 - 15:03

De zoveelste mooie analyse van het probleem: Nuttig, hoor, op zich; maar misschien de volgende studie eens wijden aan het aandragen van oplossingen?

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai5 nov. 2010 - 15:03

Ja bijzonder bedankt voor het vaststellen van het probleem, maar het zal niet als een verassing komen het is al eens eerder aangekaart. Het zou mij verheugen als er iemand is die een oplossing aandraagt, of een deeltje daarvan. In plaats van de zoveelste Onderzoeker fac. Rechtsgeleerdheid EUR een goedbedoelde analyse neerpent. Die we allemaal om ons heen zien gebeuren. Daar is al genoeg papier en geld aan besteed, de oplossingen die mis ik.

JAWEH
JAWEH5 nov. 2010 - 15:03

De vergelijking tussen Joden en Moslims gaat totaal niet op. De joden woonden versnipperd over heel europa en werden nooit met rust gelaten. De moslims hebben voor de poorten van wenen gestaan en hebben tot het begin van de vorige eeuw grote stukken land op het Europese continent gehad.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 nov. 2010 - 15:03

Een uitstekend artikel. Ik zou daar iets aan willen toevoegen. Antisemitisme is een probleem van de antisemieten alleen en het helpt niet om voor hen begrip te tonen of om je gedrag aan te passen, of om concessies te doen. De antisemiet zal elk woord, elke handeling, elke belofte, elke concessie aangrijpen om zijn overtuigingen te verdiepen. Daarom moet je antisemitisme niet accepteren en snoeihard bestrijden. En als iemand geweld tegen je gebruikt, dan sla je terug en als het kan twee keer zo hard. Dat is de les die het jodendom in de twintigste eeuw geleerd heeft en die bijvoorbeeld in de politiek van Israel tot uiting komt. Dit is een belangrijke les voor iedereen die om welke reden dan ook met discriminatie of ongemotiveerde haat te maken heeft.

JohnnySack
JohnnySack5 nov. 2010 - 15:03

Een goed artikel die de juiste discussie aanzwengelt. En die discussie is belangrijk omdat vraagstukken wat betreft immigratie, integratie, religie, discriminatie zeer complex zijn. Ik begrijp de vergelijking met het Jodendom in de diaspora om het probleem duidelijk te maken alleen zie ik ook duidelijk de makke van deze vergelijking als het gaat om het zoeken naar oplossingen in het huidige integratiedebat. Het antisemitisme in Europa in de 19e eeuw zat heel diep ingebed in de christelijke cultuur(we hebben het hier over een proces van eeuwen) en werd daarom in een seculiere vorm in verscheidene vormen voortgezet na de verlichting. Zelfs nu nog , na de verschrikkingen van de Shoah, is dat hier in het Westen nog niet helemaal weggesleten. Islamofobie lijkt me een verschijnsel dat pas kort geleden zijn intrede heeft gedaan. In brede zin eigenlijk pas na de aanslag op de twin towers. Ook al ziet het er naar uit dat de geopolitieke ontwikkelingen er voor zullen zorgen dat Islamofobie toe zal nemen in het westen denk ik dat het van een andere orde is als het antisemitisme. Ik denk dus dat de integratie van moslims op zich niet heel veel problemen op hoeven te leveren. Ik denk dat de overheid daar ook maar in beperkte wat aan kan doen en daarom zijn de maatregelen van dit kabinet voor het grootste gedeelte symboolpolitiek. De oplossingen liggen dus volgens mij niet binnen het integratiebeleid maar op onderwijs en armoedebeleid. Goed onderwijs en een activerend armoedebeleid ( dus niet het pappen en nathouden weggeef beleid wat in veel steden met armoede problemen gehanteerd wordt) zijn de oplossing. Daarnaast een verdere terugdringing van religie naar de privésfeer. Ook alle maatschappelijke christelijke privileges dienen te verdwijnen. Daarnaast is het integratie probleem een probleem van beeldvorming. Die drijft in de alsmaar machtiger wordende media op incidenten en polarisatie. Die paar duizend jongeren van allochtone afkomst die zich geregeld misdragen en een paar fundamentalistische moslims bepalen het beeld dat voorgeschoteld wordt. Aan de andere kant krijgen we nu met de Wilders overkill het beeld alsof deze malloot de mening van de "Nederlanders" zou vertolken binnen de beeldvorming. ik wordt er nu al weer moe van eigenlijk pfff

Martir
Martir5 nov. 2010 - 15:03

Wel, wel, wel.....eerst leren dan oordelen; http://www.youtube.com/watch?v=OPs-1J9MFH8 Leeft en laat leven!!!

BenJoosten
BenJoosten5 nov. 2010 - 15:03

"In plaats van de moslimimmigranten met joden te vergelijken kan je ook een andere invalshoek kiezen, namelijk de immigratie als een nieuwe vorm van kolonialisme zien." Kan iemand aub de animal cops bellen? Er wordt hier met tangen op varkens geslagen!

FritsGuevara
FritsGuevara5 nov. 2010 - 15:03

Hoe meer culturen er zijn, hoe meer een overheid wordt geconfronteerd met de vraag daarin in te grijpen omdat de kans dan ook steeds groter is dat er groepen bij zullen zitten die niet zoveel ophebben met ons systeem, in hun ideeën. Een multiculturele samenleving lukt alleen als mensen elkaars rechten en vrijheden respecteren, danwel vrijlaten van het wapenbezit zodat er een extra drempel is voor groepen, individuen en overheden om de rechten van anderen aan te tasten. Als je een regen van kogels tegemoet kunt zien als je over een ander's belang heen walst blijft de goede vrede beter bewaard.

Pjotrs
Pjotrs5 nov. 2010 - 15:03

Wat te doen met de problemen van een multireligieuze samenleving? Heel simpel: de verjaardagsregel algemeen geldend verklaren. En die luidt: we hebben het niet over godsdienst en voetbal, want daar komt alleen maar ruzie van. Dus voetbal terugdringen naar de plaats waar die thuishoort: het voetbalstadion. En ook de godsdienst dringen we terug naar de plaats waar die thuishoort: achter de voordeur. Scheelt echt een slok op een borrel.

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2010 - 15:03

De oplossing lijkt me simpel. Religie kun je beschouwen als een hobby. De een ligt met de bibs omhoog Arabisch te prevelen en de ander zingt zich de blauwe knietjes terwijl hij Gregoriaans gorgelt. Nummer drie vouwt hoofdschuddend de handjes als er een koe voorbij komt en de volgende offert een kip aan het beeld van een dik kaal mannetje. Zoals ik mijn hobby met mijn hobbygenoten al dan niet in een bepaalde beslotenheid geniet, met passie daarover tegen anderen kan praten zonder te verwachten dat anderen zich in mijn passie voegen, zo kunnen ook anderen in hun eigen clubhuis op eigen kosten hun ding doen. Religie zou men moeten loskoppelen van de maatschappij.

6 Reacties
arieroos
arieroos5 nov. 2010 - 15:03

Tsja ... maar dat is natuurlijk een praktische onmogelijkheid. De maatschappij is een verzameling individuen; als daar religieuze individuen bijzitten, dan is de religie dus per definitie gekoppeld aan de maatschappij. Sowieso, hoe zie je jouw voorstel in de praktijk verwezenlijkt worden ? Moeten we alle moskeen, kerken, kloosters, synagogen, en andere religieuze gebouwen gaan afbreken ? Moeten we stoppen met Kerstmis, Pasen, en de andere Christelijke feestdagen ? En dan nog denk ik niet, dat dat een oplossing zou zijn voor het probleem dat in het artikel geschetst wordt. Sterker nog, ik denk dat het probleem alleen maar erger wordt. Als je alle religie uit het openbare leven bant, dan zullen mensen alleen maar wantrouwender worden naar andere religies, omdat het allemaal achter gesloten deuren in het eigen clubhuis plaatsvindt.

Habermas
Habermas5 nov. 2010 - 15:03

Helemaal mee eens. Religie zou vooral een privé-aangelegenheid moeten zijn. Het geven van een status aparte aan religieuzen is een vreemde gang van zaken (we hebben al vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering etc., waarom een apart grondrecht voor de religieuzen?), en hoewel we sinds de jaren 70 flinke stappen hebben gedaan om religie meer en meer naar de achtergrond (lees: privé-sfeer) te dringen, hebben we door immigratie een paar flinke stappen terug moeten doen.

BenJoosten
BenJoosten5 nov. 2010 - 15:03

Klinkt aardig, maar gaat toch voorbij aan het probleem dat in het artikel wordt geschetst. Laat ik het 't "takiyya" probleem noemen. Wie iemand niet wil vertrouwen, vertrouwt hem niet. "Ja, hij zegt wel dat hij seculier is, maar thuis..." Had trouwens de goede oude Sovjet Unie niet ook alle religies afgeschaft? Valt de zaak uit elkaar, duiken ze prompt weer op. De mens is een irrationeel wezen, dat denkt dat hij het niet is.

JeanneDarc
JeanneDarc5 nov. 2010 - 15:03

- De een ligt met de bibs omhoog Arabisch te prevelen - en de ander zingt zich de blauwe knietjes terwijl hij Gregoriaans gorgelt. - Nummer drie vouwt hoofdschuddend de handjes als er een koe voorbij komt -en de volgende offert een kip aan het beeld van een dik kaal mannetje. Hahahahah, die Aert toch, heeeerlijk! Was iedereeen maar zo nuchter :-) [Zoals ik mijn hobby met mijn hobbygenoten al dan niet in een bepaalde beslotenheid geniet, met passie daarover tegen anderen kan praten zonder te verwachten dat anderen zich in mijn passie voegen, zo kunnen ook anderen in hun eigen clubhuis op eigen kosten hun ding doen.] Juist, schending van staat en kerk. Helemaal mee eens.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 nov. 2010 - 15:03

Dat doen ze misschien niet in jouw parallelle werkelijkheid, maar in Nederland doen ze dat wel. Ze bidden of in de kerk, of in de moskee of helemaal nergens. En op straat merk je er niks van.

Peter502
Peter5025 nov. 2010 - 15:03

Precies. Religie is iets voor het privedomein. De overheid moet zich daar verre van houden en alleen de rechtstaat bewaken. Ieder zijn eigen clubhuis, op eigen kosten wel te verstaan.

claudiabiegel
claudiabiegel5 nov. 2010 - 15:03

Een prima stuk, vooral ook de historische analyse. Denk zelf dat we onze obsessie met wel/niet integratie los moeten laten. Ook het wel of niet gelukt zijn van de multiculturele samenleving vind ik irrelevant. Wanneer is een samenleving gelukt? We hebben de samenleving die we hebben, met een stel Nederlanders die moslim zijn. Nou en? Zoveel landen hebben verschillende religieuze groepen binnen de grenzen. Alle Nederlanders dienen zich te houden aan de wet en verder moeten we het maar zien te rooien met z'n allen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

Precies!

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

Nederland bestaat uit *alle* inwoners. De Nederlandse cultuur bestaat uit de optelsom van alle culturen van alle Nederlanders. Nederlanders moeten er maar aan leren wennen dat mensen verschillend zijn. Dat hele integratie-idee gaat uit van de premisse dat er een bepaalde cultuur is waar "buitenstaanders" in moeten integreren. Als dat het uitgangspunt is zullen ze altijd buitenstaander blijven. Geen integratie meer dus: iedereen hoort per definitie bij de Nederlandse cultuur. Dat maakt de weg vrij om gewoon naar een taalles te gaan omdat je, als je in Nederland wilt werken, de taal zult moeten kunnen spreken. Niemand meer minderwaardig, geen über-cultuur meer, gewoon allemaal de cultuur dragen.

1 Reactie
HugoSpanje
HugoSpanje5 nov. 2010 - 15:03

Mensen zoals u moeten er maar eens aan wennen dat er Nederlanders bestaan die wat minder graag optellen en niet bij de rest van de wereld in de straat willen wonen. Nederlanders die graag zelf beslissen met welke culturen zij dagelijks geconfronteerd worden. Uw zo gedragen multi-culturele samenleving levert een massa problemen op waar geen van de in Nederland aanwezige cultuurgroepen gelukkiger van worden. Lieden die denken zoals u zijn zoiets als een naieve recalcitrante directeur van een dierentuin die al zijn beestjes bij elkaar in een kooi zet en zijn schouders ophaalt als de beestjes elkaar in de haren vliegen.

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2010 - 15:03

Wouter Been stelt van alles vast, hij citeert een hoop anderen en haalt vergelijkbare (?) situaties uit het verleden aan maar verder wordt ik niet zoveel wijzer van zijn postdoctoraal onderzoek. Niet dat het veel helpt, maar de "schuldigen" die voor deze hele toestand hebben gezorgd en geforceerd door de strot hebben gewrongen van de eenvoudige autochtone Joe Blow in the street die nu zo opstandig wordt, daar heeft nooit iemand het over en worden ook door hem niet genoemd. Nee, nu is de vraag "wat kan de moslim er aan doen" , wat kan de eenvoudige autochtoon er aan doen, wat kan het wijk commitee er aan doen, wat kan de school er aan doen etc. etc. Met andere woorden : deze situatie is "zomaar" uit de lucht komen vallen en iedereen moet zijn best doen om het op te lossen, maar "ons" (de diverse overheden sinds 1960) treft geen blaam, wij wassen onze handen in onschuld. Geef mijn portie maar aan fikkie.

1 Reactie
arieroos
arieroos5 nov. 2010 - 15:03

Dr. Bob, wat wil je nu eigenlijk precies zeggen met je post ? Ik vind het een behoorlijk warrig verhaal. Je hebt het over postdoctoraal onderzoek, terwijl je reageert op een gewoon opiniestuk. Je hebt het over zogenaamde "schuldigen", die volgens jou "niet genoemd" worden ... maar Been's artikel gaat helemaal niet over schuld of straffen of iets in die geest; waar haal je het vandaan ? Vervolgens presenteer je een aantal vragen, waarvan de afkomst mij ook volledig onduidelijk is; Been heeft het nergens in zijn artikel over dingen die autochtonen, allochtonen, scholen, of andere mensen of instanties zouden moeten doen. Vervolgens maak je het nog bonter, door te stellen dat als je die vragen in andere woorden zou stellen, ze plotseling veranderen in de bewering dat een of andere "situatie zomaar uit de lucht is komen vallen". Dan stel je dat "ons" geen blaam zou treffen. Hoe kom je daarbij ? Er staat helemaal niets in dat artikel over het al dan niet blaam treffen van wie dan ook. Met "ons" bedoel je volgens je eigen zeggen de diverse overheden sinds 1960. Nog los van het feit dat we geen nieuwe overheden hebben gekregen in 1960, Been hoort niet bij de overheid, en jijzelf volgens mij ook niet. Zou je kunnen proberen om je punt iets duidelijker te maken ?

Bouwman2
Bouwman25 nov. 2010 - 15:03

Ik vermoed dat mevrouw Merkel bedoelde toen ze vertelde dat de multiculturele samenleving volledig was mislukt, dat de hele samenleving was mislukt. Er bestaat namelijk niet zo iets als een monoculturele samenleving. Er zijn wel pogingen ondernomen daartoe te geraken, maar die zijn jammerlijk mislukt of stevenen op mislukking af. De multiculturele samenleving is de natuurlijke situatie, al het andere is artificieel. Het is beter 'dr maar an te wennen. Nu mevrouw Merkel vindt dat de samenleving is mislukt, doet ze een deur open die al open stond. De mens is ook niet echt goed gelukt, het is echt uitzonderlijk als er eens een echte heilige of held opstaat en dan blijkt er na verloop van tijd steeds weer ook aan hen een en ander loos te zijn. Het is maar beter uit te gaan van de imperfecte mens, valt het niet tegen en soms zelfs mee.

1 Reactie
Peter502
Peter5025 nov. 2010 - 15:03

Dus wij hadden tot zeg, begin 60-er jaren een artificiele samenleving ????

trujac
trujac5 nov. 2010 - 15:03

Jaren geleden hebben velen er al op gewezen dat een multi-culturele samenleving spanningen oproept die kan leiden tot burgeroorlogen. Bovendien zijn er voorbeelden zoals het vroegere JoegoSlavie en talrijke arabische landen. Toch heeft politiek correct Europa krampachtig vastgehouden aan immigratie en inburgering. Wat de man in de straat met zijn gezondverstand 25 jaar geleden al aanvoelde en toen voor racist werd uitgemaakt, dringt nu aarzelend door tot de elite. Alleen is het nu te laat en zitten we met een massa mensen die gewoonweg niet instaat zijn om volwaardig in de westerse maatschappij mee te draaien. Om verder onheil te voorkomen zal het nodig zijn om strenge grenskontroles in te voeren, ook voor de zogenaamde binnengrenzen.

3 Reacties
Sjiekismigdat
Sjiekismigdat5 nov. 2010 - 15:03

"Alleen is het nu te laat en zitten we met een massa mensen die gewoonweg niet instaat zijn om volwaardig in de westerse maatschappij mee te draaien." === Een massa mensen? Hoeveel zijn er dat?

Klaas2
Klaas25 nov. 2010 - 15:03

---[Jaren geleden hebben velen er al op gewezen dat een multi-culturele samenleving spanningen oproept die kan leiden tot burgeroorlogen.]--- Grote voorbeelden, naast Europa van multikulti zijn Australië, Zuid-Afrika, veel Latijns-Amerikaanse landen en de USA. Het gaat niet probleemloos, maar burgeroorlogen, dat valt meestal ook wel weer mee. Ik denk dat je het te zwart wit ziet. Wel is het zo dat een samenleving waarin spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen explosief kunnen zijn, en door demagogen de problemen makkelijk kunnen escaleren. We zullen waakzaam moeten zijn, om deze demagogen vroegtijdig te herkennen en maatregelen te nemen.

arieroos
arieroos5 nov. 2010 - 15:03

En dat is ook zoiets. Ziet U nu zelf niet in hoe krom uw redenering is ? U blaast hoog en laag van de toren dat er toch zoveel problemen zijn met groepen die al in Nederland zijn. En wat is uw ultieme oplossing ? Grensbewaking !!! Zou het niet veel effectiever zijn om iets te doen aan de groepen die de problemen veroorzaken ?

Peter502
Peter5025 nov. 2010 - 15:03

Misschien ligt de sleutel wel bij een onderzoek naar de Chinezen in Nederland, als dat niet allang gedaan is. Slecht geintegreerd, maar daar heeft nog nooit iemand een probleem in gezien of van gemaakt. Maken geen aanspraak op allerlei voorzieningen, hebben een sterke familieband, vallen niemand lastig, hangen niet doelloos op straat rond en werken zich drie slagen in de rondte.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

Je bedoelt dat de Chinese mafia de boel wel onder controle houdt, en dat er ook maar een Marokkaanse mafia moet komen om dat te doen?

matrix2
matrix25 nov. 2010 - 15:03

>We kunnen de dilemma’s van de moslimgemeenschap van nu misschien vergelijken met die van de Joodse diaspora in de 19e eeuw. Toen er nog een aanzienlijke joodse gemeenschap bestond in Europa werden aan de joodse cultuur soortgelijke verwijten gemaakt als aan de moslimgemeenschap nu: Joden hadden cruciale historische ervaringen zoals de Verlichting niet doorgemaakt en waren cultureel niet toegerust op volwaardige deelname aan de moderne westerse samenleving. < Dit is pertinent niet waar. Je kunt joden niet zomaar gaan vergelijken met de positie van moslims nu. Het gaat om het motief van een antipatie jegens een groep. Wat was de reden daarvoor? Wanneer hebben joden voor het laatst geweld gebruikt tegen bewoners van Europa? De Europese joden hebben briljante wetenschappers voortgebracht zoals Einstein. De reden dat we nu met een multireligieus drama te kampen hebben is juist vanwege schuldgevoel richting de joodse gemeenschap. Maar goed, het gaat om oplossingen. En de beste oplossingen liggen vaak voor de hand: Waarom gaan we niet met z'n allen roepen dat islam vrede betekent. En dat Geert Wilders een fouterik is. Waarom zetten we onze ruimbetaalde Publieke Omroep niet gewoon in om de Nederlandse burger te indoctrineren met de vredelievendheid van islam? Wat zegt u?.. Dat werkt niet... oh.. De oplossing ligt in de handen van Mark Rutte. Heb vertrouwen..

3 Reacties
arieroos
arieroos5 nov. 2010 - 15:03

En waarom zou je die vergelijking niet kunnen maken ? U zegt zelf, dat het gaat om het motief voor de antipathie jegens een groep. Wat Been hier vertelt over Joden in de 19e eeuw, is precies hetzelfde wat ik nu hoor. Ze zijn niet aangepast, ze passen niet in de Westerse cultuur, etc. etc. etc. Ik vind dat hele duidelijk overeenkomsten, wat is er mis mee ?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

Over de Joden was juist de klacht dat ze de macht en het geld hadden. Integratie zal dus nooit lukken, dat is de les die je daar uit kunt trekken. Pas als je Joden, Moslims, of welke groep mensen je maar apart zet van de rest, beschouwt als Nederlanders, punt, zal er geen discriminatie meer zijn. Er is altijd wel een stok om de hond mee te slaan, voor wie zichzelf beter wil voelen dan een andere groep: criminaliteit, of juist macht en invloed, cultuur doet het altijd goed, in de heilige boeken kun je altijd wel iets vinden, er is altijd wel iets. Het probleem zit hem bij de discriminerenden, niet bij de gediscrimineerde.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 nov. 2010 - 15:03

Je weet er geen bal van. Die verwijten werden nu juist wel gemaakt en op grote schaal.

Yggdrasil
Yggdrasil5 nov. 2010 - 15:03

Je weet in ieder geval één ding zeker als je in een onderwerp het woord moslim laat vallen. Dat Des Duivels dan nooit ver weg is. Iets met beren en honing.

1 Reactie
matrix2
matrix25 nov. 2010 - 15:03

He Yggy, jij ook hier? Mocht je nog vragen aangaande islam of de profeet Mohammed hebben dan hoef je ze maar te stellen hoor!..

RobertLopesCardozo
RobertLopesCardozo5 nov. 2010 - 15:03

Een briljant betoog van Wouter de Been. Goed geschreven. Toch ben ik het niet met hem eens. Na het uit de synagoge stappen van bijvoorbeeld mijn grootouders aan vaders kant rond 1910, waren zij welkom bij Amsterdamse socialisten en artistieke vrijdenkers. Vier van hun vijf kinderen huwden gemengd, waardoor het probleem bijna was opgelost (Hitler was een stoorzender in deze geschiedenis). In plaats van de moslimimmigranten met joden te vergelijken kan je ook een andere invalshoek kiezen, namelijk de immigratie als een nieuwe vorm van kolonialisme zien. “Hoe we dat probleem vervolgens moeten aanpakken is een heel ander probleem”, schrijft u. Ik weet de oplossing: - De huidige immigratie moet gezien worden als een nieuwe vorm van kolonialisme, met andere middelen. Kolonialisme = een volksplanting overzee met het doel er economisch beter van te worden, zonder de wil zich met de autochtone bevolking te vermengen; met behoud van eigen taal en cultuur, en met behoud van banden met het moederland. De opvolger van Wilders (na Janmaat, Bolkestein en Fortuyn), zou niet de islam ter sprake moeten willen brengen, maar zich fier ‘anti-kolonialist’ moeten noemen. Dan krijgt hij ook een poot aan de grond bij traditioneel links. - In Trouw las ik dat de moslim-immigranten in West-Europa niet te vergelijken zijn met moslim-immigranten in Amerika. Die zijn gemiddeld goed opgeleid, vormen een heterogeen gezelschap, zijn gedwongen met elkaar in het Engels te spreken omdat ze elkaars oorspronkelijke taal vaak niet kennen. De enige zinvolle vergelijking is die met zwarte Amerikanen, oorspronkelijk ook een soort gastarbeiders. Dan blijft New York een fantastische stad, maar is Amerika niet echt een voorbeeld meer. Over de rechten van zwarten is in Amerika een burgeroorlog uitgevochten. Ik verwacht over enkele tientallen jaren ook een burgeroorlog in Europa, als de immigratie niet gekeerd wordt. Europa heeft een belast verleden, een burgeroorlog moet worden voorkomen. Met aanvaardbare antikoloniale maatregelen, d.w.z. met een menslievende remigratiepolitiek. - 50.000 euro immigratiebelasting voor immigranten. Dan mag nog steeds iedereen naar Nederland migreren, als collecterende en rijke Nederlanders bijspringen, en komt de last van de immigratie niet meer terecht bij arme autochtonen. - Nederland heeft een verdrag ondertekend waarin geregeld is dat echte vluchtelingen welkom zijn op Nederlands grondgebied. Voorstel: voortaan worden alle asielzoekers opgevangen op door Nederland gekochte “ambassadeterreinen” in de Derde Wereld. Dat is in juridische zin Nederlands grondgebied. Te betalen uit ontwikkelingshulp, begrotingspost noodhulp. De details geef ik graag. Gevolg: economisch gemotiveerde landverhuizers zullen geen misbruik meer kunnen maken van de asielregeling. Ondertussen mogen rijke Nederlanders, VARA-mensen en kerken na het betalen van de immigratiebelasting alle schrijnende gevallen uit de hele wereld naar ons land laten komen. Marcel van Dam zou bijvoorbeeld zijn boerderij te gelde kunnen maken. - Voorstel: uitkeringen worden alleen nog maar uitgekeerd in het land van herkomst (Polen, Roemenië, Marokko), voor bijvoorbeeld een periode van vijf jaar, en tegen inlevering van het eventuele Nederlandse paspoort. Het lijkt hard en onrechtvaardig, maar een burgeroorlog moet voorkomen worden. Oorlog is altijd erger dan een kostbare vredesregeling. Wouter de Been vraagt zich af: “Hoe, waarheen?”. Hij lijkt op een gewetensvolle gereformeerde met veel kennis die het laatste denkstapje niet kan maken, namelijk dat God niet bestaat en Jezus dus niet Zijn zoon is. Het laatste stapje is altijd het moeilijkste, het lijkt op zelfverraad. De Been mag van mij de tijd nemen om te begrijpen dat Turken en Marokkanen hier zich gedragen als Nederlanders in Indië (die er door Soekarno uit zijn gegooid) en niet lijken op Nederlandse joden die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben. In duizend meer woorden kan ik deze gedachtegang verder verklaren, maar de Been lijkt mij intelligent genoeg om een nieuwe invalshoek op eigen kracht te kunnen doorgronden. Robert Lopes Cardozo (Amsterdam); rjlc@kpnmail.nl

3 Reacties
arieroos
arieroos5 nov. 2010 - 15:03

Ik neem aan, dat Uw familie niet de enige joden waren in Nederland in 1910. Dat uw vader toen uit de synagoge stapte, zegt helemaal niets over alle andere joden in de eeuw daarvoor. Dat is precies hetzelfde als het vaak gehoorde: "Roken is helemaal niet zo ongezond, want mijn opa is er 90 mee geworden. " U heeft het over kolonialisme. Dat betekent, dat er een organisatie aan het werk is, met als doel het overnemen van Nederland. Welke organisatie is dat, volgens U ? Hoe wordt deze organisatie gefinancierd ? Waar is ze gevestigd ? Welke personen leiden deze organisatie ? U zegt, dat Turken en Marokanen zich hier gedragen als Nederlanders in Indie. Is dat zo ? Wanneer is er dan een Waddeneiland uitgemoord door deze groepen ? Wanneer hebben zij Nederland verplicht om alleen nog maar 1 gewas te verbouwen ? Hoeveel van onze productie is door Marokaanse en Turkse handelaars verkocht in het buitenland ? Wanneer waren de laatste "politionele acties" in de opstandige autochtone gebieden ? En ... sinds wanneer worden de beslissingen over Nederland genomen door een Turkse of Marokaanse gouverneur, zonder dat de oorspronkelijk Nederlandse bevolking ook maar iets in te brengen heeft ? Dat U jaloers bent op Marcel van Dam en zijn mooie boerderij is uw probleem, maar val daar aub niet de rest van de samenleving mee lastig. U had ook zo'n boerderij kunnen hebben, als U er maar hard genoeg voor zou hebben gewerkt; eigen schuld, dikke bult.

matrix2
matrix25 nov. 2010 - 15:03

Robert, een goed gefundeerd betoog, Dit scenario is al langere tijd bekend binnen VVD kringen, echter de tijd was er nog niet rijp voor. Ik moest ook verschrikkelijk lachen om de motie van Halsema m.b.t. het de-islamiseren. Nee mevrouw Halsema, we gaan niet de-islamiseren zei Rutte. Dat we gaan de-koloniseren liet hij gemakshalve maar achterwege. Nederland moet eerst bewust worden dat we op een heilloze weg zijn beland met onze "kolonisten". Burgeroorlogen liggen inderdaad op de loer in Europa. Om Nederland weer als eenheid te laten fungeren moeten we ook eerst de schuldvraag wegnemen. Op dit moment is er een behoorlijke polarisatie onder de autochtonen aan de gang. Met name de linkse partijen worden als schuldige aangewezen. Sterker nog, er gaan verhalen de ronde dat de kolonisatie met opzet heeft plaatsgevonden. U kent de term "oil for immigration" vast ook wel. Echter geloof ik niet dat onze politieke leiders des tijds met opzet om NL te ontwrichten dit toe hebben gestaan. Idealisme en naieviteit zijn hier meer op hun plaats. De toekomst die u nu schetst is reeds ingezet. Voorafgaand aan de uittocht wordt NL financieel minder aantrekkelijk gemaakt voor kolonisten. De uitkerings- en subsidie kraan worden langzaam dichtgedraaid. Werkwijgeraars en mensen die hun religie gebruiken als excuus om werk te weigeren krijgen geen uitkering meer. Gedwongen tewerkstelling zal plaats gaan vinden. Snoeihard politieoptreden tegen de "straatschoffies". De publieke opinie zal door onze media ook in de goede richting worden geleid. Nee, dit heeft niets met racisme of discriminatie te maken maar met de toekomst voor de inwoners van Nederland. Deze maatregelen alleen al zorgen er voor dat kolonisten een keuze moeten maken. Wil ik Nederlander zijn of kolonist? In 2012-2014 zal men de eerste grote beweging gaan zien richting de originele thuislanden. Dit beleid zal navolging gaan krijgen in de door ons omringende landen. Ook links Nederland zal een keuze moeten maken. Gaan we dit beleid frustreren en zorgen we ervoor dat Wilders de volgende MP wordt of gaan we meewerken? Als links kiest voor frusteren dan kiest zij voor partijbelangen ipv de belangen van Nederland en de "kolonisten" die NL wel goedgezind zijn en hier een toekomst op willen en kunnen bouwen. Dus links Nederland, aan u de vraag wordt het de-islamiseren of de-koloniseren?

Sjiekismigdat
Sjiekismigdat5 nov. 2010 - 15:03

Alweer een aanhanger van de islamcomplottheorie.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

[In plaats van de moslimimmigranten met joden te vergelijken kan je ook een andere invalshoek kiezen, namelijk de immigratie als een nieuwe vorm van kolonialisme zien.] Je bedoelt dat werkgevers en de VVD destijds hebben samengespannen met Turkije en Marokko om die landen te te staan Nederland te kolonialiseren? Ik zou er om willen lachen als het niet zo smerig was, wat je hier doet. En verder: Je blijft, koste wat koste, een deel van de Nederlanders zien als buitenlanders. In dit geval zelfs als kolonisten. Het zijn Nederlanders. net als jij. Wie het "probleem" dat een aantal Nederlanders buitenstaander blijft veroorzaakt, zijn niet die buitenstaanders, maar degenen die sommige Nederlanders steeds buitenstaanders blijven noemen. De antisemieten van deze tijd zijn de antimoslims, waar jij een uitstekend voorbeeld van bent.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 nov. 2010 - 15:03

Ik denk, Sylvia, dat dit een reactie is op het betoog van Robert Lopes Cardoso dat hier ergens onder staat. Hij legt uit, hoe de moslims hier komen om de boel te koloniseren. Tegelijk vertelt hij dat zijn voorouders zo rond 1900 nog bewust joods waren. In een zinnetje tussendoor noemt hij de Amerikaanse zwarte slaven van weleer een soort gastarbeiders, zodat ik een heel klein vermoeden heb, dat iemand een geintje met ons uithaalt, maar aan de andere kant kan mijnheer ook serieus zijn. Ik haal een tweedelig boek te voorschijn, "Om de oude Wereldzee" door Abraham Kuyper. Hij schreef dat nadat hij af had moeten treden als premier in 1905. Daarin staat het hoofdstuk "Het Joodsche Probleem" Een zin zegt genoeg: De vereeniging van deze ontzettende kapitaalmacht met zoo hooggaanden intellecctueelen invloed in de hoogere beroepskringen heeft zekere bezorgdheid gewekt, dat de Joodsche geest allengs de nationale ontwikkeling te zeer gaat beheerschen, iets wat gevaar voor de toekomst kon opleveren. Je zou kunnen zeggen, dat de voorouders van Lopes Cardoso last hadden van dezelfde denktrant, die hij inmiddels zelf ten beste geeft. Het hoofdstuk bevat ook een samenvatting van wat Kuyper zelf aanduidt als wetenschappelijk antisemitisme. De zorgvuldige lezer zal veel parallellen aantreffen met zekere denktranten van tegenwoordig en de toon van geleerde auteurs zoals het kamerlid Martin B. Waar vind je "Om de oude Wereldzee"? Op de boekenmarkt, meestal het eerste deel alleen voor een euro of wat.

RobertLopesCardozo
RobertLopesCardozo5 nov. 2010 - 15:03

Beste Sylvia Stuurman, U noemt mijn gedachtegang “smerig”, en ik ben een “antisemiet van deze tijd” omdat ik antimoslim zou zijn. Ik ben niet antimoslim, een kwart van mijn vrienden heeft van huis uit een islamitische achtergrond (hoewel ze graag een glas wijn meedrinken). U kent mij niet en oordeelt te snel. Omdat u met open vizier, onder uw eigen naam, reageert, zal ik er toch zorgvuldig op ingaan. “Je blijft, koste wat koste, een deel van de Nederlanders zien als buitenlanders”, schrijft u. Niet alleen ik maar de immigranten zelf denken er zo over. Op internet kunt u het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Identificatie met Nederland” (2007) vinden. Bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar sprak prinses Maxima de gedenkwaardige woorden “Dé Nederlander bestaat niet!”. Op blz. 179 staat Tabel 7.5, waarin Turken en Marokkanen antwoord geven op de vraag: voelt u zich in uw binnenste meer Turk/Marokkaan, of meer Nederlander. Een grote meerderheid antwoordt: Turk/Marokkaan. Bijna niemand antwoordt: Nederlander. Mevrouw Albayrak (PvdA) werd ruim vier jaar geleden staatssecretaris van Justitie en dus poortwachter aan de grens, met de speciale bevoegdheid in uitzonderingsgevallen verblijfsvergunningen toe te mogen kennen aan immigranten die daar eigenlijk geen recht op hadden. Een machtige positie dus. Iedereen begreep dat veel van haar Turkse familieleden in Turkije, en de Turkse familieleden van haar man (oud officier in het Turkse leger), haar zouden willen benaderen voor een verblijfsvergunning in Nederland, en dus automatisch na het voorgeschreven aantal jaren voor het Nederlandse paspoort. Je zou verwachten dat Albayrak bij die gelegenheid, haar benoeming, afstand zou doen van haar Turkse nationaliteit. Maar dat deed zij niet! Waarmee zij koos voor macht i.p.v. voor breedgedragen gezag. Toen Albayrak net Kamerlid was schreef zij eens een vlammende ingezonden brief in het Parool met de boodschap dat Nederland geen Koerdische vluchtelingen uit Noord-Irak meer zou moeten opnemen. De Koerden hadden hun eigen mentaliteit en die zou Nederland er niet meer bij kunnen hebben, er waren al immigranten genoeg. Haar eerste beslissing als staatssecretaris was het legaliseren van 27.000 door Nederlandse rechters afgewezen asielzoekers, die volgens haar dus meer welkom in Nederland waren dan Koerden uit Noord-Irak, waar Sadam Hoessein eerder zo nu en dan een dorp bombardeerde. U mag uw excuses aanbieden voor de bovengenoemde scheldwoorden. Met vriendelijke groet, Robert Lopes Cardozo

Sonia2
Sonia25 nov. 2010 - 15:03

Het artikel begint met de subtitel, verkort: "...problemen ... benoemd ... moslims". De toon is gezet. "het toelaten van een aanzienlijke moslimgemeenschap" Meneer kent zijn geschiedenis niet. Toegelaten? Vooraleerst werden "moslims" geïmporteerd, door 'rechts', als goedkope arbeidskrachten. Die werden bijna geheel ontkleed op een rij gezet en werd hen o.a. in de mond gekeken of ze wel gezond waren. "...kunnen worden geïntegreerd in de Europese samenlevingen" Gemakshalve vergeet de auteur dat er net zo goed integratieproblemen zijn tussen Europese landen onderling. Zie "de Polen". Dit probleem lijkt alleen maar kleiner omdat de aantallen kleiner zijn. Het toont ook de bedoeling van het artikel: "de moslims" zijn het "probleem". In de jaren '60 kopte de Telegraaf: 'De provo's zijn ons ongeluk'. In de jaren '30 in Duitsland kopte Der Stürmer op elke voorpagina: 'Die Juden sind unser Unglück!" En nu zijn "de moslims" ons ongeluk. "Benoemd" wordt het dus altijd al - en "opgelost" ook. In de vergelijking met onze historische 'omgang' met joden gaapt een hiaat zo groot als hier tot Tokyo: onze jodenhaat. Met de bezwaren van de gemiste Verlichting en de gemiste moderniteit had dat weinig of niets te maken, want het was een religieuze haat: ze hadden immers onze Jezus aan het kruis gehangen? Pakweg 16 eeuwen van christelijke jodenhaat en jodenvervolging heeft de Holocaust mogelijk gemaakt, jawel, in het hart van ons westerse Verlichte Europa. Na de oorlog werd jodenhaat taboe, en bleek opeens ook iedereen in het Verzet te hebben gezeten, en dergelijke waanzin. In Nederland zijn meer joden naar vernietigingskampen gedeporteerd dan in België en Frankrijk bij elkaar. Politieagenten ontvingen per jood 'kopgeld' en de Nederlandse Spoorwegen boerden goed. Ons antisemitisme is ook nooit verdwenen, alleen toen mochten de joden niks en nu mogen ze alles - de bron is dezelfde. Journalist Jan Blokker constateerde dat "na de Tweede Wereldoorlog het jodendom in de christelijke wereld vrijwel heilig [is] verklaard en geen volk dat in die processie zo hard vooroploopt als de Nederlanders." De joden in de Weimar-republiek waren vrijwel allemaal geslaagde modelburgers, en in Nederland ook. Hier nu te beweren dat er sprake zou zijn geweest van integratieproblemen, als oorzaak van antisemitisme, is aperte nonsens. Over de integratie van vrouwen. Welzeker hebben die een 'integratiecursus' moeten doen - alleen werden ze daar niet openlijk met geschreven regels toe gedwongen. En niet in de laatste plaats door de feministen zelf die (overigens terecht) ageerden tegen de discriminatie. Eerst moesten vrouwen hun bh's verbranden en tegenwoordig is het zo dat bij wijze van spreken wanneer de moederkoek het lichaam nog niet verlaten heeft ze alweer naar het werk geschopt worden, en ze hun kinderen door vreemden opgevoed moeten laten worden, al dan niet gesubsidieerd door de overheid. Op straffe van. Nee, neem nou Margaret Thatcher (die volgens mij een transseksueel is), wat een succes story! Maar goed, ik dwaal af. De schrijver zoekt naar verklaringen, net als iedereen. Dat is goed, dat hoort bij de wetenschap. Maar soms maakt men de zaken nodeloos ingewikkeld terwijl ze dat niet zijn. Waarom niet allereerst kijken naar de oorzaak van de problemen? Waarom niet inzien dat we gewoon te maken met De Mens, en zijn archaïsche psychologische eigenschappen en reflexen? Racisme en xenofobie zijn geenzins tijdsgebonden, niet politiek gebonden, noch cultuurgebonden. En alleen omstandigheden kunnen dat aanwakkeren of doen afnemen. Rob Riemers over zijn recente boek 'De eeuwige terugkeer van het fascisme': 'Geert Wilders en zijn beweging zijn het prototype van hedendaags fascisme. En daarmee zijn zij niets anders dan de logische politieke consequentie van een maatschappij waar wij allen verantwoordelijk voor zijn. Dit hedendaags fascisme is opnieuw het gevolg van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed verloochenen, intellectuelen die een gemakzuchtig nihilisme cultiveren, universiteiten die deze naam niet waardig zijn, de geldzucht van de zakenwereld en de massa media die liever de buikspreker van dan een kritische spiegel voor het volk zijn. Dit zijn de gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden.' Graag zou ik ook nog het andere gedeelte van het artikel van Wouter de Been lezen?

1 Reactie
sammolenaar
sammolenaar5 nov. 2010 - 15:03

Ik vind dat Sonja hier de spijker op zijn kop slaat. Dit stuk correleert de aanwezigheid van een signifante moslimgemeenschap in Nederland aan xenofobie en allochtonen-aversie. Deze causaliteit van deze correlatie is echter geenszins wetenschappelijk hard te maken. Ik meen dat wij beter kunnen kijken naar algemene verklaringen voor deze weinige positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Waarom zijn er zoveel mensen die niet meer het vermogen hebben problemen te beschouwen als individuele incidenten? Waarom zijn er zoveel mensen die niet meer vertrouwen in het rechtsysteem waarbij negatieve gedragingen afgekeurd en bestraft worden? Met andere woorden: waarom zijn er zoveel PVV stemmers!? Mijn mening: mensen oordelen te snel. Oordelen zou je alleen moeten doen op het moment dat je over alle benodigde kennis en informatie beschikt om tot een zorgvuldige afweging te komen. Aangezien overduidelijk deze kennis en informatie ontbreekt is het opmerkelijk dat mensen toch tot conclusies komen (daarmee doel ik dan op de PVV stemmer). Bij deze groep ontbreekt dus de zorgvuldigheid. Het is mij een vraag waar deze onzorgvuldigheid door wordt aangewakkerd. Is het wanhoop? Is het angst? Is het woede? Hoe dan ook: het maken van een besluit in afwezigheid van gegronde kennis noemt men ook wel een aanname. Het maken van aannames wordt al vroeg geleerd in het leven: religie is een toonbeeld van (onterechte) aannames. Vooralsnog is mijn aanname dat de aanwezigheid van religie in het algemeen xenofoob en fascistisch gedrag meer waarschijnlijk maakt. Een prachtige paradox niet? Je mag best in paradoxen spreken, zolang je maar geen besluiten neemt. Als het nieuwe kabinet zich daar nu eens aan ging houden.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

Lopez Cardozo vindt: [Het is normaal om laatdunkend over andere bevolkingsgroepen te denken. ] En daar zit hem het probleem in. Het is namelijk niet normaal om laatdunkend te denken over "andere" bevolkingsgroepen. Maar blijkbaar schiet de opvoeding thuis en op school te kort. *Daar* zit het probleem,. en nergens anders.

1 Reactie
matrix2
matrix25 nov. 2010 - 15:03

Wat vindt u persoonlijk van de bevolkingsgroep PVV stemmer?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

[Waarom mag de PVV stemmer zich niet afkeren van bewezen fascistisch gedachtegoed] Wat zou het prachtig zijn als de PVV-stemmer dat zou doen. Lang niet alle PVV-stemmers zullen gaan inzien waar de PVV voor staat, denk ik, maar toch heb ik er het volste vertrouwen in dat heel veel PVV-stemmers voormalige PVV-stemmers zullen worden.

1 Reactie
lente2
lente25 nov. 2010 - 15:03

Welk fascistisch gedachtengoed? Zelfs het Openbaar Ministerie gelooft niet in deze linkse desinformatie. En het electoraat van de PVV is alleen maar groeiendemede door het wederom demoniseren van een volksvertegenwoordiger. "A bloody shame" zou Pim Fortuyn zeggen. Dus waar jij dat vertrouwen op baseert is mij een raadsel. Waarom zijn we groeiende ? We zijn de socialistische propaganda en demagogie meer dan zat. En hoe harder de linkse onzinmachine draait hoe meer we zullen groeien. En een linkse alliantie als noodgreep komt te laat. Veel te laat.

adrie2
adrie25 nov. 2010 - 15:03

De verantwoordelijkheid berust bij de religieuze leiders. Zij moeten een eind maken aan haat, exclusiviteit, onderdrukking van het geweten, schendingen van mensenrechten, ontkenning van gelijkwaardigheid, verzet tegen de wetenschap en verheerlijking van materialisme en geweld en terrorisme begaan uit naam van z.g. religieuze waarheid. Bovendien zullen de volgelingen van alle religies zich het welzijn van anderen moeten aantrekken en bijdragen aan de verwezenlijking van vrede en rechtvaardigheid op aarde.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 15:03

[Zij moeten een eind maken aan haat, exclusiviteit, onderdrukking van het geweten, schendingen van mensenrechten, ontkenning van gelijkwaardigheid, verzet tegen de wetenschap en verheerlijking van materialisme en geweld en terrorisme begaan uit naam van z.g. religieuze waarheid.] Nou nou, je dicht religieuze leiders wel een grote macht toe. De utopie op aarde ligt in hun handen... Interesaant vind ik ook dat ze een eind moeten maken aan de "verheerlijking van het materialisme". Is het kapitalisme ook al de schuld van religieuze leiders? [Bovendien zullen de volgelingen van alle religies zich het welzijn van anderen moeten aantrekken en bijdragen aan de verwezenlijking van vrede en rechtvaardigheid op aarde.] Dat is zo ongeveer de essentie van elke religie ;-)