Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wat mij aan de gang van zaken rond Frans van Drimmelen niet bevalt

  •  
21-04-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
13138 keer bekeken
  •  
16793569281_9ce5b6ec83_o

© cc-foto: Gerard Stolk https://flic.kr/p/rzZr4X

Een tijdje geleden stelde het kamerlid Pepijn van Houwelingen een andere D66-er Sjoerd Sjoersma tribunalen in het vooruitizcht. "Uw tijd komt nog wel", riep hij uit. Voor Van Drimmelen is die tijd gekomen. Hij is afgestraft door de volkswoede, tot uiting gebracht in de sociale en de ouderwetse media. Eigenlijk mede namens U en mij.

Frans van Drimmelen is geruïneerd. Deze week nam de druk op hem zo toe, dat hij al zijn functies neerlegde en het lidmaatschap van D66 beëindigde. Ook trok hij zich terug uit het adviesbureau Dröge en van Drimmelen. Op de website van wat nu blijkbaar adviesbureau Dröge is staat: 

"Middels dit bericht informeren wij u over het volgende: Frans van Drimmelen heeft zich met onmiddellijke ingang volledig uit ons bureau teruggetrokken. Wij wensen Frans wijsheid en kracht toe op de weg die hij kiest. Ons bureau is Frans als oprichter veel dank verschuldigd. 

In ons werk zijn vertrouwen, transparantie en betrokkenheid van het allergrootste belang. Binnen ons bureau is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hechten eraan dit nogmaals te benadrukken want een veilige werkomgeving is voor ons het uitgangspunt in alle werkrelaties."

Woensdagavond constateerde Iva Bicanic, directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld bij Op1 dat dit je dus overkomt bij zulk grensoverschrijdend gedrag. Ze vroeg zich af of zo'n uitsluiting van daders niet een nieuw gevaar in zich borg. Op die manier wordt het des te belangrijker slachtoffers zo te intimideren dat zij hun mond blijven houden. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag en wie bedrijven het? Woensdag publiceerde de vakbond NU91 een ledenpeiling waaruit bleek dat een op de drie verpleegkundigen daarvan slachtoffer werden. De vakbond voor zorgprofessionals gaf voorbeelden: cliënten die naakt de deur open doen. Of bedlegerige patiënten die zeggen: "Zuster, wilt U mij van onderen eens goed wassen". In de NRC herinnert verpleegkundige Siham Said zich het volgende gesprekje met een zieke.

"Ik kan niet slapen"

"Waarom niet?"

"Omdat jij niet bij me ligt."

Het komt blijkens dat artikel ook voor dat een patiënt je vraagt hem even af te trekken. 

Dit is allemaal niet van vandaag of gisteren. Mijn lief was in de jaren zestig van de vorige eeuw een tijdje leerling-verpleegkundige. Tot haar taken behoorde het wassen van patiënten die dat zelf niet konden. Mocht een bepaald lichaamsdeel zich verheffen, dan moest de leerling er een doekje op werpen en vervolgens een non roepen. Een brutale collega van mijn lief deed daar niet aan. Ze had rode lintjes bij zich die ze om het betreffende lichaamsdeel heen bond, mocht dit al te prominent worden. Dat was minstens zo effectief als de verschijning van een non. Nonnen heb je trouwens heden ten dage niet zo gemakkelijk bij de hand. 

In het debat rond grensoverschrijdend gedrag lopen rijp en groen dwars door elkaar heen. Tegelijkertijd geeft elk incident – groot of klein – aanleiding tot aanzienlijke ophef. Immers de veiligheid is in het geding. Zelfs een standbeeld dat uit een bepaalde hoek bekeken wordt, kan dat veroorzaken zoals onlangs in Groningen bleek. Het kunstewerk wordt niet gecanceld maar wel op een andere manier neergezet.

In dit geestelijk klimaat is Frans van Drimmelen gevonnist. Een tijdje geleden stelde het kamerlid Pepijn van Houwelingen een andere D66-er, Sjoerd Sjoersma, tribunalen in het vooruitzicht. "Uw tijd komt nog wel", riep hij uit. Voor Van Drimmelen is die tijd gekomen. Hij is afgestraft door de volkswoede, tot uiting gebracht in de sociale en de ouderwetse media. Eigenlijk mede namens U en mij. 

Dat pleit niet voor de kwaliteit van onze maatschappij of van het collectieve gezond verstand, voor zover dat bestaat. In de zwanenzang van Frans van Drimmelen lezen wij het volgende:

"Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een artikel met zware beschuldigingen aan mijn persoon.

Ik hecht eraan te verklaren dat ik erken dat ik domme dingen heb gedaan in het verleden. Het eerste domme is dat ik een buitenechtelijke relatie kreeg. Die relatie duurde anderhalf jaar en werd verbroken in de zomer van 2015. Ik heb daarna getracht in gesprek te raken door het sturen van berichten langs verschillende kanalen. Ik wilde graag weten waarom de relatie verbroken was. Ook zouden we elkaar nog regelmatig tegenkomen in D66-verband en daar wilde ik graag afspraken over maken.

Het tweede domme is dat ik te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig heb getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen. Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen.

Dit terwijl werd aangegeven dat de vrouw helemaal geen contact wenste. Dit gedrag heb ik te lang aangehouden. Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie.

Ik kan mij goed voorstellen dat door dat soort berichten van mijn kant de vrouw zich onveilig voelde. Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en geenszins bedoeling gehad om haar een onveilig gevoel te geven. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan iedereen die ik hiermee gekwetst heb, in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie.

In de media zijn nadien enorm veel onwaarheden over mij geschreven en gezegd. Iedereen die dat deed is daar zelf verantwoordelijk voor, maar ik wil hier met klem gezegd hebben dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Door de in de media ontstane hetze zie ik mij genoodzaakt me terug te trekken uit mijn adviesbureau en uit al mijn maatschappelijke functies.

Ik kan daarin niet functioneren met hetgeen nu op mijn schouders rust. Ik heb ook mijn lidmaatschap van D66 opgezegd."

Wat is er dus gebeurd? Van Drimmelen ging zeven jaar geleden structureel vreemd met een dame, die daar op een gegeven moment een eind aan maakte. Ze wilde van de ene op de andere dag geen contact meer. Daarna is Van Drimmelen haar van een afstandje gaan bestoken met berichten waarin hij hom of kuit vroeg. En wel op een allengs vervelender toon. Afgewezen minnaars die de feiten niet willen erkennen, kunnen buitengewoon hinderlijk gedrag vertonen. Van Drimmelen benadrukt dat het niet zijn bedoeling was de voormalige geliefde een onveilig gevoel te geven en hij biedt zijn excuses aan voor eventuele kwetsuren. Seksueel grensoverschrijdend gedrag ontkent hij met klem. 

Er doen zich nu de volgende vragen voor: is deze verklaring in overeenstemming met de waarheid of hebben wij te maken met een witwasoperatie?  Wat is er precies gebeurd en zijn de feiten zo ernstig dat dit Van Drimmelens maatschappelijke ondergang rechtvaardigt?

Dat willen U en ik weten, nu wij gerekend worden tot het informele volkstribunaal dat hem de kop kost. Wij zijn denkende burgers die af gaan op feiten en niet op het gevoel dat er bij anderen iets heel erg niet deugt. Waarna we genadeloos vonnis wijzen en  de maatschappelijke druk de beklaagde dwingt de door ons gewenste  straf te ondergaan. Wij doen niet aan tribunalen. 

Stalken is een misdrijf. Ook al vond dit zeven jaar geleden plaats, kan het nog steeds vervolgd worden. De verdenking dient door beroepsmatige krachten, zijnde de recherche, te worden vastgesteld. Daarna komt de zaak voor de rechter, die op basis van de juridische feiten vonnis velt. 

Als het waar is dat de gang naar de rechter voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak te zwaar is, dan moet je daar wat aan doen en je niet verlaten op de volkstoorn waar een Duits equivalent voor bestaat dat hier maar terzijde wordt gelaten. Het schijnt trouwens dat Van Drimmelens slachtoffer er wel degelijk de politie bij gehaald heeft. Het is onbegrijpelijk dat deze zaak is blijven liggen of dat de politie haar heeft afgeraden aangifte te doen. Ook hierover dient duidelijkheid te komen.

Zo hoort dat te gaan in de rechtsstaat, die we nu zo ijverig zeggen tegen externe vijanden te verdedigen. En niets anders.

Er is zo al genoeg hysterie in het maatschappelijk klimaat. 

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.