Joop

Wat de critici van Bessel van der Kolk niet willen weten over verborgen trauma's

  •  
02-09-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
5766 keer bekeken
  •  
van der kolk

Jammer dat Han van der Horst zoveel aandacht geeft aan reeds langgeleden zaken, zoals Yolanda uit Epe. Hoewel ook daarover het laatste woord niet is gesproken. Het leidt de aandacht maar af van waar het over zou moeten gaan. Valse aangiftes, waaruit rechtszaken voortkomen waar kan blijken dat iemand ten onrechte wordt verdacht, komen voor, en het is goed dat rechtspsychologen daarop wijzen. Doen alsof dat schering en inslag is, is een andere zaak. Dit geldt ook, nog sterker, voor de voortdurende suggestie dat therapeuten door suggestieve technieken toe te passen mensen ertoe zouden brengen seksueel misbruik ervaringen te bekennen die niet plaats zouden hebben gevonden. Ook dat komt wel eens voor, helaas, maar zelden. Het is tekenend dat hiervan nooit cijfers worden geleverd.

Een tweede punt is, dat in discussies over dit onderwerp veel op een hoop wordt gegooid, alsof ieder seksueel misbruik hetzelfde is. Er is een wereld van verschil tussen een verkrachting op (bijna) volwassen leeftijd, incest en georganiseerd misbruik vanaf de zeer vroege jeugd.

De rechtspsychologen Otgaar, Van Koppen, Vredeveldt en anderen, evenals de medewerkers van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), baseren zich als goede volgelingen van Elizabeth Loftus bij hun artikelen en uitingen in de media op onderzoek naar het functioneren van het geheugen vrijwel uitsluitend op laboratoriumonderzoek bij gezonde volwassen vrijwilligers. Vervolgens doen zij, zonder dat ooit te onderbouwen, alsof deze resultaten één op één geldig zijn voor de geheugenfuncties van mensen die vanaf hun vroegste jeugd mishandeld, bedreigd en seksueel misbruikt zijn. Voortdurend dus, en dat op een leeftijd dat hun hersenen zich volop aan het ontwikkelen zijn.

Een kind zelfs snapt dat die vergelijking mank gaat. Cruciaal hierbij is dat in die vroege levensjaren de mogelijkheden van de hersenen om beangstigende en overweldigende ervaringen, waarin kinderen totaal hulpeloos zijn, te integreren ver overschreden worden. Zeker omdat de ouders ook niet de noodzakelijke veilige hechting bieden.

Onze hersenen hebben een veiligheidsmechanisme om dergelijke situaties toch te overleven, en die heet dissociatie. De overweldigende emoties worden als het ware op een zijspoor gezet en daar geparkeerd. Op deze wijze ontstaan meerdere persoonlijkheidsdelen, waarvan sommige dus deze angsten en pijn dragen, en andere gewoon het dagelijkse leven kunnen leven: de Dissociatieve Identiteits Stoornis, DIS. De rechtspsychologen geloven ook daar niet in, terwijl reeds diverse keren in wetenschappelijk onderzoek (met behulp van beeldvormende technieken zoals MRI) aangetoond is dat deze problematiek niet - zoals zij beweren - door suggestie kan ontstaan.

Deze dissociatie zorgt ervoor dat herinneringen aan de trauma's onbereikbaar zijn - voor de persoonlijkheidsdelen die het normale leven leiden. Zij zijn dus niet verdrongen, maar onbereikbaar, voor de laatst genoemde delen. Voor de getraumatiseerde delen echter wel degelijk. Op ongecontroleerde wijze, zoals in herbelevingen en nachtmerries, en gecontroleerd in therapieën. Mits de therapeut deskundig is op dit terrein. Overigens geldt dit alles ook voor bijvoorbeeld veteranen of hulpverleners met een posttraumatische stress stoornis (PTSS); bij een deel van hen speelt dissociatie dezelfde rol, en daar zal toch weinig suggestie aan te pas zijn gekomen.

Een andere mening van rechtspsychologen en adepten die onjuist is, is de volgende: zij doen voortdurend alsof de - in hun ogen hervonden - herinneringen pas ontstaan in een behandeling, door suggestieve methoden die de behandelaar toepast. Veel cliënten echter kregen reeds herinneringen aan misbruik voor zij ooit in behandeling waren. Bovendien kent geen enkele therapeut cliënten die blij zijn met de 'ontdekking' van wat hen is aangedaan. Integendeel; vaak verzuchten zij dat ze liever hadden dat het allemaal fantasieën waren.

Als rechtspsychologen enig besef hadden van hoe het in een volgens de regels uitgevoerde behandeling toegaat, dan zouden zij weten met hoeveel angsten, schuld- en vooral schaamtegevoelens het stapje voor stapje naar boven laten komen van de ervaringen van wat hen werd aangedaan in z'n werk gaat.

Tenslotte: als alles wat de mensen die claimen slachtoffer/overlever te zijn van vroegkinderlijk misbruik op suggestie en fantasie zou berusten, hoe verklaren de rechtspsychologen dan de psychiatrische problematiek waar deze mensen aan lijden vaak al vanaf hun kindertijd, en hoe verklaren zij de verbetering van zowel de psychische als de lichamelijke klachten die langzaam optreedt naarmate een behandeling vordert? Behandelingen overigens die vele jaren zeer hard werken vergen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Markzelluf
Markzelluf3 sep. 2022 - 13:58

Die laatste alinea…. Ongelofelijk. Vos stelt: ik spreek met die patiënten, sommige gaan zich na verloop van jaren beter voelen, dus mijn behandeling slaat aan. Hij suggereert dus een causaal verband, maar we weten niet eens op er een positieve correlatie tussen gesprekstherapie en psychische aandoeningen. Er zijn tal van alternatieve verklaringen mogelijk: men ‘groeit er overheen ‘, een placebo effect’, noem maar op. Hoe verloopt het ziektebeeld van mensen met een andere behandeling of zonder behandeling? Daar moet toch iets over te zeggen zijn?

2 Reacties
Effie2
Effie23 sep. 2022 - 17:50

Gesprekstherapie kan weliswaar voor inzicht zorgen. Maar emotionele lading neutraliseer je pas door de confrontatie met wat je verdrongen hebt aan te gaan. Door deze net zolang te doorleven dat die emotionele lading voldoende is afgezwakt.

Martin van der Linde
Martin van der Linde4 sep. 2022 - 8:57

Mark, het is aandacht. Je ziet hetzelfde bij homeopathische artsen. Zij besteden vaak meer aandacht aan patiënten vanuit wat zij noemen een holistische visie. Dat versterkt het gevoel van de patiënt dat hij serieus wordt genomen en dat draagt positief bij aan het geloof beter te willen worden. Meer is het niet. Het is niet de visie of het homeopathische aspect, het is aandacht krijgen. Het beste en goedkoopste placebo dat er is. Suggestie werkt, zeker als je er voor moet betalen. Dat is ook de reden dat mensen denken dat een Apple computer beter is dan een met Microsoft of Linux. Omdat hij zo veel duurder is. Dan moet hij wel goed zijn. Want stel je voor dat je al dat geld uit hebt gegeven aan iets dat evengoed is maar wel veel duurder. Dat zou dom staan, en dat wil je niet. Psychotherapie is suggestie en zelfbevestiging en dat verklaart het succes.

Effie2
Effie23 sep. 2022 - 10:22

Het verdringen van nare ervaringen is een bekende overlevingsstrategie. Je schuift wat je niet aankan of niet kan accepteren door naar later. ...Je moet immers blijven functioneren/presteren. Want het leven gaat door. Komen er naderhand nog zulke nare ervaringen bij, 'dan bewaar je die samen in je rugzak' tot je wél in staat bent ze stukje bij beetje te verwerken. Dat voor je uit schuiven kan ertoe leiden dat je 'rugzak' op enig moment te zwaar voor je wordt. ...Maar dat blijven verdringen vraagt nóg een andere prijs. ...'Je neemt dan een hypotheek op je gezondheid', terwijl je lichaam ondertussen geplaagd wordt door onverklaarbare symptomen (rentelast). Je ervaart vaak alarmsignalen die je functioneren dwarsbomen. ...Om je er aan te herinneren dat de verwerking van oud zeer (het aflossen van de hypotheek) nog onvoldoende heeft plaatsgevonden. En ook om te voorkomen dat je lichaam ondertussen blijvende schade oploopt. Herstel van je gezondheid wordt slechts bereikt door het stukje bij beetje verwerken van wat je niet aankon/niet kon accepteren.

Radio-Head
Radio-Head3 sep. 2022 - 6:41

"Wat de critici van Bessel van der Kolk niet willen weten over verborgen trauma's" Ja waar zijn ze bang voor, of zouden ze iets te verbergen hebben? Over Yvonne Keuls en o.a. De Rechtspraak, https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=5313 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3710261/misbruik-door-vader-rueb-heel-heftige-geschiedenis-in-ons-gezin De (zwakke) mens heeft een neiging om zich te conformeren met sociopaten, narcisten en psychopaten, zich verschuilen achter hun maskers geeft ze gemak en rust. ~Where is my Mind?~Pixies (cover Puddles) https://www.youtube.com/watch?v=zUNu3S6z7Qg Fijne dag.

pahan
pahan3 sep. 2022 - 5:12

De laatste alinea is wel een heel erg zwaktebod. Maar die verklaring is vrij simpel hoor: Er wordt naar ze geluisterd, en er wordt vorm gegeven aan iets dat voor die tijd geen vorm had. Dat maakt het nog niet waar. Ken je de Bolderkaraffaire nog?

1 Reactie
LaBou
LaBou 3 sep. 2022 - 16:28

Dát is nou iets dat bepaalde mensen het liefst zouden verdringen.

dirkzeeman
dirkzeeman3 sep. 2022 - 0:07

Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van dissociatie. Het is pseudo-wetenschappelijke bullshit van het zelfde niveau als "vaccinaties veroorzaken autisme".

6 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert3 sep. 2022 - 10:24

@ Dirk Zeeman - ha, Dirk Zeeman neemt het op tegen de complete GGZ over de hele wereld. Zo een opstand is een nouveauté van de eerste orde. Een heel eenvoudige inleiding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dissociatieve_stoornis (aan 'dissociatie' verwante begrippen: vervreemding, depersonalisatie, derealisatie. Ook evenwichtige mensen maken zulke toestanden door. Als ze heel intens zijn en lang aanhouden, dan is er iets ernstigs aan de hand.) (De vergelijking met MMR-inenting en autisme is ongepast maar wél hilarisch.) Dirk Zeeman schreef hier pseudo-wetenschappelijke bullshit. (Voor de mooiste dingen in het leven is er geen wetenschappelijk bewijs. Voor de slechtste juist weer wel: ziekte, ongevallen, hongersnood, klimaatverandering, het existeren van de VVD, en de dood zelf.)

Martin van der Linde
Martin van der Linde3 sep. 2022 - 11:26

Drs, wat Dirk schrijft klopt. DIS is een verzinsel, een relikwie uit de jaren zeventig waarin het magisch denken ook zijn intrede deed in de psychotherapie. Sinds we beter begrijpen hoe ons bewustzijn werkt zijn Freudiaanse begrippen naar de prullenbak verwezen. Net als de kul van Jung. Er is geen onderbewustzijn, laat staan een collectief onderbewustzijn. Een persoonlijkheid bestaat niet uit laagjes. Er zijn geen verdrongen herinneringen, we herinneren ons narigheid maar al te goed. Het enige dat we kunnen doen is proberen er niet aan te denken en soms lukt dat. Bij traumas die ontstaan zijn op jonge leeftijd speelt verdringing geen enkele rol. Jonge kinderen hadden er alleen geen referentie kader voor. Pas op het moment dat ze dat wel kregen kwam de herinnering eraan weer terug. Maar dat is geen verdringing en kinderen lopen er door ook geen stoornissen op. Achteraf kunnen we stellen dat de Freudiaanse begrippen niets meer waren dan werk theorieën, ze gaven ons een ruwe indruk van de werking van ons brein. Nergens behalve in de psychotherapie worden die begrippen nog gebruikt. En dat zal niet voor niets zijn aangezien haar aanhangers producten zijn van hun tijd. En ze graag meester op hun gebied willen blijven, ook al is dat gebied grotendeels fictief geworden. Lees liever wat hedendaagse wetenschappers als Swaab, Sommer of Draaisma te melden hebben over DIS. Helemaal niets.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert3 sep. 2022 - 15:22

@ Martin van der Linde - dank je. Ik laat evenwel alles wat je schreef voor je eigen rekening. En je schrijft me impliciet opvattingen toe die ik niet eens huldig. Voor het overige: met het idee dat heet 'wij zijn ons brein' ben ik het hartgrondig oneens. Deze voorstelling van zaken kreeg terecht veel kritiek. Zowel uit de hoek van de neurobiologen zelf alsook van de kant van psychologen, psychiaters, en filosofen. Zeg eens Martin: heb je ervaring met de neurowetenschappen? Ik wel.

Martin van der Linde
Martin van der Linde3 sep. 2022 - 18:25

Dts. Ik denk dat de kritiek op Swaab vooral kwam van mensen die zijn boeken nooit gelezen hebben of niet begrepen in welke context de titel bedoeld is. En wauw, je laatste opmerķing is werkelijk zeer overtuigend. Ik buig mijn hoofd in nederigheid.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert3 sep. 2022 - 19:10

@ Martin van der Linde - dank voor je antwoord. Ik heb niet de indruk dat je al mijn berichten over dit onderwerp ook geduldig las. Ik heb het werk van Dick Swaab zelf echt gelezen. En ik heb bij mijn opleiding hem ook gezien en aangehoord gedurende colleges. Daarna heb ik hem in aimabele conversaties ook gesproken. Dat kan, onder wetenschappers. Dissociatie bestaat, en is aanvaard. Dit probleem is weer iets heel anders als 'Dissociative Identity Disorder'. Ze werden ook in heel verschillende tijden gedefiniëerd. Nu is het jouw beurt.

Martin van der Linde
Martin van der Linde4 sep. 2022 - 9:28

Drs. Misschien maar niet in de betekenis die er aan gegeven is. En helemaal niet in de betekenis die er aan DIS is gegeven. Een dissociatie kun je volgens mij het beste vergelijken met een korte black out of oponthoud in het bewustzijn. Het bewustzijn is niet een plek waar alles zomaar kan. Er zijn duidelijke regels gesteld aan wat we onszelf toelaten te weten, te zien, om ons bewust van te zijn. Er vindt schifting plaats van alles wat onze zintuigen aanleveren in combinatie met herinneringen aan de aangeleverde info. Zijn de herinneringen gekoppeld aan sterke emoties dan wordt eerst gekeken of die emoties positief of negatief van aard zijn. Nu is het bijzondere dat die schifting of triage plaats vindt onder invloed van dopamine, een neurotransmitter die waakt over ons welbehagen en zorgt dat we ons goed voelen. En in disbalans een grote rol speelt bij schizofrenie en psychoses. Dat is het filter dat we misschien verdringing zouden kunnen noemen en dat is de link naar psychoses. Het lichaam en daarmee onze geest wil in balans blijven, positief, sterk, etc. omdat dat de beste voorwaarden zijn om te overleven. Dat daarvoor dopamine gebruikt wordt zal niet toevallig zijn. Maar dat is geen verdringing in de betekenis die therapeuten er aan geven. Sterker nog, het is iets waar we met woorden weinig tot niets aan kunnen doen. Wat een therapeuten dan wel? Afleiding creëren, suggesties geven, proberen onze gedachten en gevoelens te sturen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde2 sep. 2022 - 18:18

De briefschrijvers hebben het niet over een patroon maar over de kans en de mogelijkheden dat ingeplante herinneringen voorkomen. Net zo min als ze beweren dat therapeuten dat bewust doen. Zij wijzen er op dat het een gevolg is van de vooronderstelling dat herinneringen weggestopt worden en daar een onafhankelijk leven gaan leiden dat zich uit in nachtmerries en onverklaarbaar gedrag. En dat werken vanuit die premisse een tunnelvisie creëert waarin therapeut en patient op zoek gaan naar iets dat er misschien helemaal niet is. Zo kan ik me het relaas van een patient herinneren die tijdens hypnotherapie het beeld van een paarse paddestoel kreeg. De therapeut concludeerde daarop dat die paarse paddestoel stond voor een fallus en trok daaruit de conclusie dat de patient in haar jeugd misbruikt was door een man en dat de oorzaak van haar psychische problemen was. Met andere woorden als je zaken interpreteert vanuit een duidelijk vooraf bepaalde visie, zul je daar ook de verklaringen vinden. Het idee van een gespleten persoonlijkheid dat de schrijver noemt laat dat zien. DIS is vandaag de dag een zeer omstreden verklaring voor menselijk gedrag. Het is de Blackbox van de psychotherapie. Hdt bestaan noch de inhoud ervan kan worden bewezen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen2 sep. 2022 - 17:28

"als alles wat de mensen die claimen slachtoffer/overlever te zijn van vroegkinderlijk misbruik op suggestie en fantasie zou berusten, hoe verklaren de rechtspsychologen dan de psychiatrische problematiek waar deze mensen aan lijden vaak al vanaf hun kindertijd, en hoe verklaren zij de verbetering van zowel de psychische als de lichamelijke klachten die langzaam optreedt naarmate een behandeling vordert?" Dit is een ietwat riskante manier van redeneren. In feite wordt het succes van een behandelmethode hier als argument ingezet voor het bestaan van de door de beoefenaars van die methode gepostuleerde etiologie. Dat kan soms verkeerd gaan. Maar goed, soms kun je niet anders, en kennelijk is er via MRI extern bewijs geleverd voor het bestaan van dissociatieve identiteitsstoornissen (hoewel Pepijn van Erp hieronder de kwaliteit van een van de betreffende onderzoeken in twijfel trekt, ik heb verder niet genoeg kennis van zaken om daar iets van te zeggen).

Zandb
Zandb2 sep. 2022 - 15:45

Als ik het allemaal goed heb begrepen, dan gaat het Han van der Horst voornamelijk om de juridische kant van de zaak. Zijn waarschuwing om zonder verder ondersteunend hard bewijs niet al te veel waarde aan dit soort herinneringen te hechten, is daar het gevolg van en lijkt mij getuigen van gezond verstand. Te meer nog omdat Han uitdrukkelijk vermeldt niet tegen deze manier van werken te zijn en al helemaal als die tot therapie beperkt blijft.

Pepijn van Erp
Pepijn van Erp2 sep. 2022 - 14:33

Het is wat apart dat bij de auteursinfo niet vermeld wordt dat Herry Vos bestuurslid is van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, oftwel de lobbyclub van therapeuten die hardnekkig blijven geloven in het bestaan van satanisch ritueel misbruik. Dan wordt het meteen duidelijk waarom hij zich zo afzet tegen rechtspsychologen en de LEBZ. Ook vertelt Vos niet dat hij zelf co-auteur is van een van die onderzoeken met MRI die bewijs zouden hebben geleverd dat DIS niet door suggestie kan ontstaan. Dat onderzoek is allesbehalve overtuigend, maar dat terzijde.

3 Reacties
Norsemen
Norsemen2 sep. 2022 - 14:50

Benieuwd wat Herry Vos van deze vindt.

Herry Vos
Herry Vos21 sep. 2022 - 15:38

Wat later, vanwege vakantie. Dus geen andere redenen. Waarom is het apart dat ik niet vermeld bijvoorbeeld dat ik bestuurslid ben van het KTGG? Wat heeft Pepijn van Erp wat dit betreft over zichzelf toe te voegen? Het zonder argumentatie vermelden dat het KTGG een lobbyclub is, is kwalijk. Het KTGG behartigt de belangen van overlevers van georganiseerd sadistisch misbruik, en van hun therapeuten. Dit misbruik bestaat, daarover bestaat internationaal geen enkele twijfel. Zie bijvoorbeeld Duitsland, waar er zelfs een apart overheidsinstituut is dat zich hier (onder andere via wetenschappelijk onderzoek) mee bezighoudt. Dat veel mensen niet kunnen geloven dat het bestaat, is begrijpelijk want het is inderdaad te gruwelijk voor woorden. Niet echter te gruwelijk voor niet-bestaan. Misschien zou de heer van Erp eens moeten praten met een overlever. Het KTGG is niet zonder reden kritisch over het functioneren van de LEBZ en de daaraan verbonden deskundigen met banden met de rechtspsychologie van de Universiteit van Maastricht. De rapporten die de LEBZ maakt over de aangiftes waarin sprake is van 'ritueel misbruik' rammelen aan alle kanten, evenals - voor zover na te gaan - het onderzoek van de politie waarover zij adviseren. Gelukkig wordt er momenteel onderzoek gedaan naar het functioneren van de LEBZ.

Herry Vos
Herry Vos21 sep. 2022 - 15:47

Van Erp stoort zich er ook aan dat ik niet vermeld heb dat ik meegewerkt heb aan een wetenschappelijk onderzoek. Mogen wij wel weten waaraan hij heeft meegewerkt? Maar uiteraard is mijn bijdrage niet geheim. Het is jammer dat Van Erp de artikelen niet goed heeft gelezen. Zo is het bijvoorbeeld geen onderzoek met behulp van MRI, maar van de PET-techniek. Klein verschil. Het onderzoek, overigens niet alleen bij mensen met DIS maar ook met een controlegroep, toont wel meer aan dan wat Van Erp suggereert. Graag had ik onderbouwd gezien dat het onderzoek - overigens internationaal zeer gewaardeerd, maar dat terzijde, allesbehalve overtuigend is. In discussies als deze schieten we niet veel op met niet onderbouwde losse opmerkingen. In diverse reacties worden vragen gesteld bij de mogelijkheid van het bestaan van dissociatie (waar vaak een gebrek aan voldoende kennis in is waar te nemen; niet erg op zich, maar informeer je dan eerst goed voor je iets beweert) en het kwijt zijn van de toegang tot herinneringen. Het valt op dat hierbij niet wordt gedacht aan wat veel veteranen ervaren. Zij hebben vaak geen toegang, onbewust of bewust, tot wat hen overkwam, en beleven dat wel tijdens hun nachtmerries en herbelevingen als deze worden getriggered.