Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Volt stoot Gündogan uit fractie

  •  
22-03-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
1177 keer bekeken
  •  
ANP-445370324

Volt heeft Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de fractie verstoten, terwijl ze geveld door koorts op bed lag. De leider van de liberale partij, Laurens Dassen, zegt dat het besluit is genomen in een vergadering waar Gündoğan op afstand aan deelnam. Het verstoten Kamerlid had via een brief tegengestemd maar werd verslagen door de twee andere fractieleden, waaronder Dassen.

Om haar uit de fractie te kunnen verwijderen, wijzigden de twee tegenstanders van Gündoğan eerst het reglement waardoor het mogelijk werd haar uit de fractie te zetten. De rechter had een eerdere verwijdering als onwettig verklaard omdat de verstoting in strijd was met de interne regels. Die zijn nu aangepast om het gewenste resultaat te bereiken.

Als Gündoğan weigert haar Kamerzetel op te geven zal ze ook door de partij worden geroyeerd. Het is nog onduidelijk waarom ze niet geroyeerd zal worden als ze de zetel wel opgeeft. Zoals bij de nog jonge partij voortdurend sprake is van verwarring. 

Gündoğan verzette zich tegen haar verbanning. Het is nog niet bekend welke stappen ze nu gaat nemen. Als ze haar zetel als zelfstandig Kamerlid behoudt telt de Tweede Kamer een recordaantal van 20 fracties.

Gündogan werd vorige maand door Volt geschorst nadat er klachten werden geuit over haar gedrag. Ze zou zich autoritair opstellen tegenover medewerkers en ongewenste avances gemaakt hebben. Wat er precies aan hand is, is onduidelijk omdat een officieel onderzoek niet is afgerond.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (18)

JaapBo
JaapBo23 mrt. 2022 - 6:33

Tja, als iemand beweert samen te willen werken, maar intussen zelf haar eigen gang gaat en niet in staat is tot compromissen, da kun je beter afscheid nemen.

Olav Meijer
Olav Meijer22 mrt. 2022 - 15:51

[Als Gündoğan weigert haar Kamerzetel op te geven zal ze ook door de partij worden geroyeerd.] Gündoğan heeft gewoon recht op haar eigen zetel, en ze is bovendien met veel voorkeursstemmen gekozen. Ze zal dus zelfstandig door kunnen gaan in de Tweede Kamer, en wellicht zich later aansluiten bij een andere fractie. Het zijn knoeiers bij Volt.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 mrt. 2022 - 7:04

"ALS ze haar kamerzetel niet opgeeft......" Dat betekent volgens mij toch echt dat die keuze aan haar is. Dat recht betwist Volt helemaal niet. U kunt dit meedelen, dat Gündogans zetel niets meer met Volt te maken heeft geknoei vinden; feitelijk is dit voor de hand liggend en allesbehalve geknoei, dat Volt zich zo opstelt.

Jaco38
Jaco3822 mrt. 2022 - 14:36

Onvermijdelijk. Het geeft ook aan hoe onzinnig de hele rechtsgang is. De rechter oordeelt slechts dat op een bepaald moment in de tijd onvoldoende informatie had om G te schorsen. Dat hoeft Volt er echter niet van te weerhouden om alsnog tot schorsing / royement over te gaan als er inmiddels - tov het moment dat het gewraakte schorsingsbesluit werd genomen - meer informatie beschikbaar is. En dat is wat Volt nu stelt. Wat opmerkelijk blijft is het stuitende gebrek aan zelfreflectie / diplomatie van G. Uit de reactie van G - voorgekauwd door advocaten - maak ik op dat er wel degelijk het een en ander is voorgevallen. In plaats van een opening te bieden om met de melders het gesprek aan te gaan - en dat betekent niet dat je alles hoeft toe te geven - om er samen van te leren gaat ze er met gestrekt been in door aangifte te doen tegen deze melders. Daarmee is er geen enkele opening voor gesprek, immers door aangifte te doen zegt G dat de melders liegen en niet zomaar liegen maar opzettelijk om haar goede naam te schaden. Hoe kun je dan serieus menen dat herstel / terugkeer mogelijk is? Voor iemand op zo’n positie een onbegrijpelijk gemis aan realisme. vonnis wordt overigens

Jozias2
Jozias222 mrt. 2022 - 14:26

Het vonnis van de rechter ging natuurlijk niet alleen over de statuten. Wat is er precies verandert sindsdien? Er is nog steeds geen gedegen onderzoek geweest. Normaal doorloop je de stappen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Hier is men halverwege de beeldvorming blijven hangen. Ja er zijn meldingen maar kloppen deze en welke informatie ontbreekt, welke nuance is er mogelijk?

Gerygrr
Gerygrr22 mrt. 2022 - 12:21

En haar voorkeursstemmen?

1 Reactie
Olav Meijer
Olav Meijer22 mrt. 2022 - 15:53

Maakt niet uit. Ze kan gewoon doorgaan als Tweede Kamerlid, buiten de Volt-fractie.

Zandb
Zandb22 mrt. 2022 - 12:05

Zelfs mij is het nu wel duidelijk, dat 'ze' van Gündogan af willen. Of dat al van begin af zo was, daar zet ik nog steeds mijn vraagtekens bij. Ik heb het ultieme bewijs daarvoor nog steeds niet gezien. Ik blijf hopen op een situatie waarin alle relevante informatie duidelijkheid verschaft inzake wie precies wat is aangedaan.

10 Reacties
MG1968-2
MG1968-222 mrt. 2022 - 13:02

"Zelfs mij is het nu wel duidelijk, dat 'ze' van Gündogan af willen." Het lijkt er op dat Gundogan al van het start van de affaire wist dat haar positie niet houdbaar was en ze de wraakzuchtige insteek 'als ik er geen deel van uitmaak dan moet het kapot' handelt.

Jozias2
Jozias222 mrt. 2022 - 14:29

@zandb Zie nog steeds niet dat door het naar buiten brengen van een schorsing vanwege ongewenst gedrag er defacto een situatie is gecreëerd waar ze nooit meer goed uit terug konden komen. Door deze afhandeling en de communicatie is er voor gekozen om afscheid van elkaar te nemen. Daarna was er geen andere uitkomst mogelijk. Schuldig of onschuldig.

Zandb
Zandb22 mrt. 2022 - 16:07

Jozias Hoe past deze redenering nu in die andere, waarin u vindt dat Gündogan aangifte moet kunnen doen. Als het er dan om gaat om er nog enigszins goed uit te komen .

Jaco38
Jaco3822 mrt. 2022 - 16:08

“Door deze afhandeling en de communicatie is er voor gekozen om afscheid van elkaar te nemen. Daarna was er geen andere uitkomst mogelijk. Schuldig of onschuldig.” G heeft dit onvermijdelijke besluit aan zichzelf te wijten. De rechter adviseerde de partijen het gesprek met elkaar aan te gaan. Als G oprecht zou zijn in haar verlangen om terug te keren in de partij dan past daar een andere houding bij. Door vast te houden aan de aangifte en deze zelfs uit te breiden geeft ze aan dat de melders leugenaar zijn en opzettelijk haar goede naam hebben willen aantasten. Met die insteek is er natuurljk geen enkele ruimte om weer tot elkaar te komen. Feitelijk zegt G daarmee dat het volledige gelijk aan haar kant zit en alle melders maar moeten opkrassen. Als ze 100% gelijk zou hebben is dat nog te begrijpen (hoewel je samenwerking niet kunt afdwingen) maar uit haar eigen reactie en presentatie bij Jinek blijkt al dat er toch wel het een en ander is voorgevallen in de samenwerking.

Wie o Wie
Wie o Wie22 mrt. 2022 - 17:37

Zandb, wel apart dat je bij sywert hem al schuldig vindt zonder rechter (hoewel je de afspraken niet kent, etc) en nu ineens alle feiten wil zien.

Jozias2
Jozias222 mrt. 2022 - 17:37

@jaco en zandb Als Gündogan van mening is dat ze slachtoffer is van een strafbaar feit in casu smaad en of later dan moet ze daar toch aangifte van kunnen doen? Of is het zuiver dat het intrekken van die aangifte (wat juridisch helemaal niet kan) als voorwaarde wordt gesteld om wellicht aan te blijven. Als een medewerkster aangifte wil doen van een zedendelict, bent u dan ook van mening dat de werkgever kan stellen dat ze kan blijven mits ze de aangifte intrekt?

Jaco38
Jaco3822 mrt. 2022 - 21:28

Jozias, mijn punt is dat het een zich niet verenigt met het ander. Beetje herhaling van zetten, zoals ik schreef ontkent G de meldingen niet, ze doet daar wat vaag over, maar er wel degelijk wat voorgevallen, maar zou te maken hebben met haar niet begrepen temperament. Hoe het ook zei, de melders hebben dit anders ervaren en zo is het bijna altijd met grensoverschrijdend gedrag. De “verdachte” bedoelt het lang niet altijd slecht, het is een blinde vlek voor hoe je overkomt bij anderen die veel jonger, kwetsbaarder zijn etc. En natuurljk zijn er ook gewoon te gevoelige mensen die weerbaarder moeten worden. Punt is dat je daarover met elkaar praat als het goed is en als beklaagde niet met gestrekt been er in gaat, maar probeert te begrijpen waarom de ander het zo ervaart en jezelf onderzoekt. Gündogan komt niet bepaald over als een type dat hier voor open staat. En daar komt dan bij dat als zij echt meent dat het partijbestuur en melders een operatie hebben opgezet om met leugens haar te beschadigen in eer en goede naam hoe ziet ze dan een terugkeer voor zich? Hoe zou je samenwerking willen of kunnen afdwingen met personen die opzettelijk leugens over je verspreiden? Dus of je handhaaft de aangifte en snapt dat samenwerking voorbij is of je gaat in op de uitnodiging om te kijken of je in een gesprek nader tot elkaar kan komen omdat je inziet dat je zelf ook een stap moet zetten en niet alles bij de ander ligt.

Zandb
Zandb23 mrt. 2022 - 7:17

Jozias Dat klohopt...... helemaal. Maar..... Het gaat u, beweert u de ene keer, om het feit dat een bepaalde stellingname ertoe leidt, dat het NOOIT meer goed komt. Dat is niet goed, vindt u. En de andere keer wilt u daar niets van weten. Ik probeerde u uit te leggen , waarom Gündognas besluit om in deze context aangifte te doen, er voor in ieder geval voor zorgt dat het nooit meer goed komt. Nogmaals: Nergens beweer ik dat iemand niet het recht zou hebben om ook maar ergens aangifte van te doen. Ik beweer wel, dat zoiets niet in alle gevallen 'verstandig ' is. Wie o wie. Als u niet inhoudelijk niet in wilt gaan op mijn verklaring w.b. het verschil tussen ' de schuld' van Sywert en die van Gündogan, dan wel die over haar klaagden en Volt, dan is dat aan u. Ik heb het u uitgelegd hoe ik dat zie. Als u daar inhoudelijk op in gaat, dan praten we verder. Jaco Prima uitgelegd.

Jozias2
Jozias223 mrt. 2022 - 12:53

@Jaco Helemaal eens. Als er meldingen zijn die hoe dan ook beschadigend zijn dan ga discreet je met elkaar in gesprek dan hoor je de verschillende kanten van het verhaal en weeg je de informatie en kun je op basis daarvan nog steeds tot dit besluit komen. Het zou inderdaad ongepast zijn als ze dan aangifte zou doen. Maar.... zo is het niet gegaan. Nog voordat er onderzoek heeft plaatsgevonden is er op basis van 1 melding besloten haar te schorsen en is er een persbericht uitgegaan dater sprake zou zijn van grensoverschrijdend gedrag. Later zijn er verschillende mensen die hun verhaal in het NRC hebben gedaan met voorvallen van de periode dat ze nog geen kamerlid en leidinggevende was. En exact dat is smaad of laster. Dat men het onderzoekt is helemaal goed dat met het vroegtijdig naar buiten brengt niet. Daarin zit de smaad/laster en dat is de reden van de aangifte. Overigens hoeft ze daarmee helemaal niet te zeggen dat de beschuldigingen niet waar zijn. Ook al zijn ze wel waar als je de beschuldigingen in de media brengt en daarmee haar goede naam en eer aantast zonder dat dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Waar of niet waar. Daarmee is, ongeacht hetgeen er op haar is aan te merken onrecht aangedaan, en dat is mogelijk strafbaar. Op dat punt is zij het slachtoffer en slachtoffers onder druk zetten orde aangifte in te trekken. Nogmaals dat is juridisch onmogelijk. Orde goede vrede te bewaren is niet iets wat je mag verlangen van een slachtoffer

Jaco38
Jaco3823 mrt. 2022 - 16:04

Jozias je gaat m.i niet echt in op mijn reactie. De vraag of er sprake is van smaad en G terecht aangifte deed kan in het midden blijven. Wij weten het beiden niet. Wat ik wel weet is dat de drempel daarvoor hoog ligt, moet sowieso sprake zijn van (kwade) opzet en met het enkele oogmerk om iemand in een kwaad daglicht te stellen. Ik vind het op basis van wat we weten geen realistisch scenario. Hetgeen niet betekent dat er civielrechtelijk sprake kan zijn van een onrechtmatige daad, maar dat is een heel ander rechtsregime. https://smaad-laster-advocaat.nl/category/strafrecht/ Maar mijn punt is dat G tegenstrijdig is. Samenwerking kun je niet afdwingen als je tegelijk van mening bent dat degene met wie je moet samenwerken opzettelijk leugens over jou verspreid. Of Volt geeft toe dat ze hebben gelogen of G geeft toe dat ze gelet op haar eigen gedrag (op z’n minst) begrip heeft voor de melders en ruimte ziet voor verzoening / herstel. En dan ga je niet bij Jinek zitten met het verhaal dat ze aangifte zelfs nog gaat verzwaren. Vanuit het standpunt Volt volstrekt begrijpelijk dat het onder die condities totaal zinloos is om - zoals de rechter adviseerde - een mediation op te starten. (En dit staat los van de vraag wie er uiteindelijk gelijk heeft, mediaton is alleen zinvol als beide partijen gericht zijn op herstel / verzoening)