Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest

Ernstigste waarschuwing voor Armageddon tot nu toe
Joop

Verwerpen van raadgevend referendum ondermijnt de democratie

  •  
09-11-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
16237109873_455f516290_z

© cc-foto: Franklin Heijnen

"Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist. In Nederland hebben we de mond vol van dit woord en zijn er trots op dat wij een democratie kennen als regeringsvorm. Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is"
Het kabinet kan een raadgevend referendum naast zich neerleggen. Dat is gebleken uit het Oekraïne-referendum, en kan nu weer gebeuren met het mogelijke referendum over de Aftapwet. Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen. Dit ondermijnt het principe van een democratie.
Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist. In Nederland hebben we de mond vol van dit woord en zijn er trots op dat wij een democratie kennen als regeringsvorm. Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is. Het volk heeft geen macht. Het volk mag eens in de vier jaar zijn stem uitbrengen op een partij waarvan hij wil dat deze (deels) zal bepalen wat er met het land gaat gebeuren. Daarna heeft de burger nergens meer iets over te zeggen. Nadat de stemmen zijn geteld is de burger overgeleverd aan de wil van de gekozen partijen.
Ook in principe heeft de burger al geen echte invloed op de politieke stand van zaken in het land. De burger mag namelijk alleen kijken of er een partij is die (hopelijk deels) staat voor wat hij of zij vindt. Een partij, niet de burger, beslist haar beleid. De burger heeft in principe niets te zeggen over dit beleid. Wat hij op zijn hoogst kan doen is lid worden van een partij en zich met veel tijd, moeite en geluk door interne partijpolitiek heen worstelen om iets te kunnen veranderen in het beleid. Maar dit is nog steeds geen democratie, waar elke burger een gelijkwaardige stem heeft in besluitvorming.
De regerende partijen kunnen in principe doen wat ze willen, want een kabinet heeft de meerderheid en zal daarom meestal haar voorstellen door de Tweede Kamer krijgen. De burger heeft niets meer te zeggen over of ze het wel eens zijn met die voorstellen. Zij kan een petitie tekenen om een referendum te houden, maar dit referendum is raadgevend en kan door het kabinet naast zich neer worden gelegd. De burger heeft zo inspraak mits het kabinet dat goed vindt. Dit ondermijnt het principe van een democratie. Wij noemen het representatieve democratie. Maar zolang het volk niet echt macht heeft, blijft het een schijndemocratie. In een echte democratie moet het volk de mogelijkheid hebben voor of tegen te stemmen bij elke beslissing wordt genomen door de regering. Representatief hoort alleen te gelden voor de afgevaardigden in het parlement die namens het volk discussiëren en debatteren.

Meer over:

referendum, opinie, sleepwet,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (112)

bob b.
bob b.12 nov. 2017 - 15:37

Las vandaag een treffende typering van de mensen die voor referenda zijn: "Dat kiezers zich overal in de westerse wereld minder in de gevestigde volkspartijen herkennen, komt paradoxaal genoeg ook doordat de moderne netwerkpolitiek weinig ruimte meer biedt aan het oude handjeklap achter de schermen. Maar wat heb je aan politici die niks meer speciaal voor jou kunnen doen? Directe democratie werkt alleen op lokaal niveau en draait om sociale protectie en het voortrekken van de eigen achterban. We weten al heel lang dat referenda op gespannen voet staan met de parlementaire democratie en nationale tegenstellingen eerder vergroten dan verkleinen. Wat parlementaire democratie doet, het pacificeren van interne tegenstellingen, doen referenda niet. Referenda nodigen uit tot cynisme en volksbedrog." Twee dingen dus. De voorstanders gebruiken het referendum alleen om er zelf beter van te worden. En het vergroot de tegenstellingen in de maatschappij. https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-op-zondag-dirk-jan-van-baar-democratie-is-niet-voor-domme-mensen~a4535791/

Lozerech
Lozerech11 nov. 2017 - 17:39

@ratio "leggen ze een eventuele nieuwe, geamendeerde wet zelf weer voor aan het volk voor een tweede referendum." Dat schiet lekker op. Stemt iedereen weer tegen. Dan een derde referendum, vierde, enz.? Ondertussen ben je dan jaren verder. Zo kun je een land niet regeren. Bovendien, referenda leveren door hun vorm (ja/nee, voor/tegen) nou juist geen enkele informatie op over hoe een geämendeerde wet eruit zou moeten zien. Zie Brexit. Referenda splijten een land en dragen niets bij aan beter bestuur.

Eric Minnens
Eric Minnens11 nov. 2017 - 6:33

Terzijde. Ik heb verderop een 'inhoudelijke' reactie gegeven en genuanceerd. Hier nog even een commentaar 'in de marge'. Je kon erop wachten. In enkele commentaren hieronder wordt gesproken over 'referenda' als enkelvoudsvorm, dus over 'het houden van een referenda'. Dit ligt natuurlijk in het verlengde van het veelvuldige gebruik van 'data' als enkelvoudsvorm. De mensen herkennen de -a niet meer als meervoudsvorm. Dat is, dacht ik, in het buitenland begonnen. In veel landen kun je al decennialang geen visum kopen, maar moet je het doen met een enkelvoudig 'visa'. Het is ook lastig met die Latijnse uitgangen, en we zijn hier toch in Nederland? We hebben alternatieven als 'visums', en 'referendums'. Maar ook 'visa's' en 'musea's' duiken soms op, en in de toekomst dus waarschijnlijk ook 'referenda's'. Gelukkig gaan we voorlopig nog niet naar het 'Rijksmusea' of naar het 'Centraal Musea' in het 'centra' van Utrecht, en sturen we onze kinderen nog niet naar het 'gymnasia' of het 'lycea'. Taal verandert. Daar is niets tegen te doen en er is ook niets tegen, maar soms vind ik het wel jammer.

3 Reacties
johannn2
johannn211 nov. 2017 - 11:23

Ik erger me het meest aan die veel voorkomende "de media is..." Niks taalverandering, het is gewoon verkeerd taalgebruik. .

Karingin
Karingin11 nov. 2017 - 20:27

Johann: Maar dat is wel hoe taal verandert; doordat de spreektaal verandert. Ik erger me er ook vaak aan (zoals ook het veel gebezigde "als-zijnde" en "zich beseffen"), maar over een tijdje komt het zo vast in het groene boekje...doe je nix aan.

Pater
Pater12 nov. 2017 - 0:58

"een beslissing maken" vind ik persoonlijk erger.

Pater
Pater11 nov. 2017 - 2:27

1. Een regering en een kamer kunnen een raadgevend referendum naast zich neer leggen, het woord zegt het al. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Diederik bedoelt waarschijnlijk te pleiten voor een bindend referendum, maar dan moet je dat wel zeggen. Regering en Kamer hadden bovendien een redelijk zware argumentatie voor hun besluit het advies niet op te volgen. Maar misschien heeft Diederik dat niet allemaal gevolgd. 2. "De burger heeft in principe niets te zeggen over dit beleid. Wat hij op zijn hoogst kan doen is lid worden van een partij en zich met veel tijd, moeite en geluk door interne partijpolitiek heen worstelen om iets te kunnen veranderen in het beleid. Maar dit is nog steeds geen democratie, waar elke burger een gelijkwaardige stem heeft in besluitvorming." De burger heeft direct invloed door op een partij van zijn/haar keus te stemmen. Dit moet te begrijpen zijn. 3. "Representatief hoort alleen te gelden voor de afgevaardigden in het parlement die namens het volk discussiëren en debatteren." Heel goed! Zo hebben we dat nou precies geregeld. Zo komen we weer een stapje verder. Als een redacteur van een provinciaal D66-blad dit soort non-argumentatie aandraagt voor een adviserend referendum, waar hij een bindend referendum bedoelt, begin ik de problemen van D66 met de partijjuwelen beter te begrijpen.

johannn2
johannn210 nov. 2017 - 19:42

Diederik Mallien, Als ik je goed begrijp, beschouw je de huidige parlementaire democratie met een partijenstelsel, representatieve democratie, niet als democratie. Zoals jij zegt: " Het volk heeft geen macht. Het volk mag eens in de vier jaar zijn stem uitbrengen op een partij waarvan hij wil dat deze (deels) zal bepalen wat er met het land gaat gebeuren. Daarna heeft de burger nergens meer iets over te zeggen." Je betoogt,dat het een vrijbrief is voor de partijen om hun gang te gaan. Wonderlijk genoeg denk je, dat een m.n. correctief referendum een oplossing is daarvoor. Toch worden ze er eens in de vier jaar op afgerekend, door het volk. Dat is iets, waar parlementariërs en partijen terdege voortdiurend rekening mee houden, zeker in deze tijden van zwevende kiezers. Dat gaat zo ver, dat die partijen verweten wordt, dat ze de kiezer, en met name het volk, te veel naar de ogen kijken en daardoor geen integer beleid eer voeren. Dus: hoezo staat het volk buiten spel? Maar zo'n referendum is een Fremdkörper in het gevestigde systeem. Het doorkruist willekeurig de hoognodige continuïteit van beleid. Er moet een consistent beleid kunnen worden opgebouwd. Dat probeert een regering, en dat controleert en corrigeert het parlement, met steeds de kiezer in het achterhoofd. Bovendien is "de burger" niet ingeleid in de ins en outs van de onderwerpen, kan daar in onze tijd ook moeilijk in thuis zijn, en zal onvermijdelijk in veel gevallen op zijn gevoel afgaan. Dat is tenminste de ervaring met het raadgevend referendum. En op het gezonde volkservaren zitten we - hopelijk - niet te wachten. Als je een vorm van directe democratie zou willen, dan zou het een constructieve vorm moeten zijn, die in te passen is in het huidige stelsel. Er moet een beleid mee op te bouwen zijn. Het moet zeker niet de ad hoc vorm zijn die jij voor ogen lijkt te hebben. Om dat wel te zijn zouden alle stemgerechtigden regelmatig bij elkaar moeten komen, zeg zo’n veertig keer per jaar, om over belangrijke zaken te debatteren en besluiten te nemen. Er hoort ook het dragen van verantwoordelijkheid bij. Vergelijk de Griekse directe democratie, die trouwens in een kleine gemeenschap (polis) werd toegepast, door burgers (1/5 deel van de bevolking; de rest was slaaf) die de tijd vrij hadden om zich daar volledig in te verdiepen. Het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid is in zulke gevallen niet vol te gehouden. Niemand kan dan meer aansprakelijk worden gesteld, niet alleen niet voor de directe inbreuk, maar ook voor de mogelijk verstrekkende gevolgen daarvan, niemand kan erop worden afgerekend. Niemand, behalve iedere burger zelf. En die kan alleen zichzelf aanspreken. Is inderdaad heel democratisch. Het zal een harde les zijn om via die weg te ontdekken, dat je als burger er de ballen verstand van hebt en bespeelbaar bent door iedere aansprekende volksmenner, van welke signatuur ook. Vergelijk de leiders van de Brexit-beweging. Het volk, mien jong, is een ongeleid projectiel als het hierop aankomt. Maar als jij als ideaal hebt dat in een ware democratie het volk vooral ook de kans moet hebben om zijn eigen glazen in te gooien, dan ben je op de goede weg. .

2 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd11 nov. 2017 - 17:32

‘Het doorkruist willekeurig de hoognodige continuïteit van beleid.’ En dat is de huidige vierjaarlijkse verkiezingscyclus niet zo ? De behoorlijk opportunistische toekomstvisie van politici reikt ook niet verder dan tot de volgende verkiezingen. Democratie, ondanks dat het een van de betere bestuurssystemen is, is in de kern een onbetrouwbaar systeem. Vier jaar lang vinden we dit en gaan we rechtsaf en daarna gaan we vrolijk vier jaar linksaf omdat ineens alles anders moet.

johannn2
johannn211 nov. 2017 - 20:35

Orange, Ik zie, dat je mijn probleem met een eventueel gebrek aan een samenhangend beleid zelfs uitstrekt tot de huidige vorm van vier-jaarlijkse parlementaire periodes. Hoe veel te meer zul je dan tegen nog een extra discontinuïteit zijn door referenda. .

bob b.
bob b.10 nov. 2017 - 18:13

"Representatief hoort alleen te gelden voor de afgevaardigden in het parlement die namens het volk discussiëren en debatteren." Het is bijna slapstick. Wij kiezen mensen die met elkaar mogen praten maar niets mogen beslissen. Dat moeten wij doen. Dan wil ik ook wel in de tweede kamer zitten. Beetje kletsen, koffie drinken en geen enkele verantwoordelijkheid dragen. En nog betaald worden ook. Dit komt neer op het afschaffen van de politiek. Begin me echt af te vragen of dit artikel niet een grote grap is om de referenda lovers bespottelijk te maken.

Zapata
Zapata10 nov. 2017 - 17:46

Het is wel grappig, de argumentatie van tegenstanders van het referendum is dat wij eens in de zoveel tijd een mandaat geven aan verkozen volksvertegenwoordigers. Zo werkt onze democratie nu eenmaal. Dat is waar, ik geef dat mandaat omdat me niets anders rest. Het is de enige manier om nog een beetje invloed te hebben. Helaas doen de verkozen volksvertegenwoordigers meestal iets heel anders met dat verkregen mandaat dan wat ik gewenst heb. Maar na dat mandaat kan ik ze op geen enkele manier terugfluiten. Of ik zou naast mijn drukke baan een politieke carrière moeten gaan beginnen en opklimmen binnen de rangen van een partij om invloed te verkrijgen. Dat opklimmen kan ook alleen maar met compromissen en de steun van de juiste mensen en aldus kan ik na jaren wat invloed uitoefenen wat helemaal verwaterd is. Dit is voor de meeste mensen niet weggelegd. Dan blijft over:Begin dan zelf een partij. De lievelingsargumentatie van de Geus. Hmm, ga er maar aan staan. Je hebt een baan, een hypotheek, werkt 50 tot 60 uur in de week en je gezin vraagt alle aandacht. Weet u wel hoeveel tijd daarin gaat zitten? Er is geen werkgever die gaat accepteren dat je een x aantal uren aan politieke ambities besteed. Naar mijn idee moeten we af van de partij democratie en zeker referenda introduceren. Dat kost mij en velen met mij heel wat minder tijd om toch invloed te kunnen hebben op hoe dit land wordt bestuurd.. Ah, wij zijn te dom. Het argument wat ik al zo vaak heb voorbij zien komen. Let wel 40% van de Nederlanders is hoog opgeleid. 30% daar onder zit op MBO. Van die mensen vraagt u een weloverwogen keuze als het op landelijke verkiezingen aankomt over een enorm breed scala van onderwerpen. En als ze die keuze eenmaal hebben gemaakt beschouwd u dat als een mandaat. Maar als het over 1 onderwerp gaat dan zijn die mensen daar te dom voor. Man o man. wat een argumentatie. Maar ik zal wel te dom zijn om het te begrijpen. Drs, Ing. In de kamer zitten er met heel wat minder kwaliteiten. Maar die hebben er dan ook de tijd voor om na een avond Netflixen een overtuigde keuze te maken.

4 Reacties
Ruiter2
Ruiter211 nov. 2017 - 15:49

Ja ja u heeft een drukke baan, 50 a 60 uur in de week en daarom geen tijd voor een eigen partij. Even later geeft u aan dat u daarentegen wel over van alles en nog wat wilt meelullen/meebeslissen. Daar heeft u dan op miraculeuze wijze wel opeens tijd voor? Inlezen, rapporten lezen, betrokkenen/belanghebbenden spreken -een mens moet zich tenslotte terdege voorbereiden om een juist besluit te kunnen nemen- daar heeft u dus wel tijd voor naast die drukke baan? Het lijkt me dus onzin wat u hier allemaal zegt en als u over dit standpunt al zo slecht heeft nagedacht hoe moet dat dan met nog veel ingewikkeldere vraagstukken die ons allemaal aangaan en waar u ook over moet meebeslissen? Ook maar iets voor de vuist weg beslissen, muntje opgooien?

Ruiter2
Ruiter211 nov. 2017 - 16:01

En daarbij verklaart u ook nog eens dat u 30% van de Nederlanders eigenlijk te dom vindt om een weloverwogen keuze voor een politieke partij te maken, want MBO niveau. Maar waarom vindt u die groep dan wel slim genoeg voor een weloverwogen keuze bij een referendum? Nogmaals: u verwijt anderen dat zij het volk van domheid verdenken maar nog geen zin later staat u een whoppin’ 30% weg te zetten als dom, want MBO. Zelden zo’n berg peop gelezen, ‘t spijt me zeer mijn “weledelzeergeleerde” heer.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet312 nov. 2017 - 7:03

De Ruiter schijnt niet te begrijpen dat het feit dat het te tijdrovend is om je met alle vraagstukken bezig te houden die een politicus dagelijks voorgeschoteld krijgt, dat nog niet betekent dat je die één voor één afzonderlijk niet zou kunnen begrijpen en/of op waarde zou kunnen inschatten, als je daarom gevraagd wordt. En dat iemand met MBO niet dom is, omdat hij niet hoger opgeleid is. Dat het oprichten van een nieuwe partij nog véél meer werk is dan het functioneren binnen een bestaande partij en dus een mogelijkheid die voor slechts weinigen is weggelegd. En dat Pietd de Geus graag argumenten gebruikt die theoretisch mooi klinken, maar bij kritische beschouwing naar de praktische werkelijkheidswaarde geen stand houden.

Ruiter2
Ruiter212 nov. 2017 - 11:56

"De Ruiter schijnt niet te begrijpen dat het feit dat het te tijdrovend is om je met alle vraagstukken bezig te houden die een politicus dagelijks voorgeschoteld krijgt. Het is weer te moeilijk om iemands bijdrage goed te lezen. Uit onvermogen of uit onwil, vermoed ik. Probeer het nog eens Jan.."Misschien raken we dan nog in gesprek, tot dan...

DeRedeMist
DeRedeMist10 nov. 2017 - 11:58

[Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist.] Dat is iets heel anders dan invloed van het volk waarin het volk raad geeft. Dit credo heeft niets maar dan ook niets met raadgevende referenda te maken, maar alles met bindende referenda. En die hebben we niet in Nederland door het verraad van Wiegel in zijn nacht.

Ruiter2
Ruiter210 nov. 2017 - 11:50

Het referendum verhoudt zich tot democratie zoals een volksgericht tot een rechtszaak...

4 Reacties
Jhonathan
Jhonathan10 nov. 2017 - 13:27

@ Ruiter 10 november 2017 at 12:50, Volkomen absurde vergelijking.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 nov. 2017 - 14:24

Treffend verwoord.

Enzo2
Enzo210 nov. 2017 - 15:39

"Het referendum verhoudt zich tot democratie zoals een volksgericht tot een rechtszaak…" Daar ben ik het van harte mee eens.

johannn2
johannn210 nov. 2017 - 19:43

Treffende vergelijking. .

CUTTHECRAP2
CUTTHECRAP210 nov. 2017 - 11:44

De publicist van dit artikel geeft duidelijk blijk van een totaal gebrek aan begrip voor, wat demokratie is. Daarom staat zijn artikel bol van baarlijke nonsens. Als dit demokratiebegrip in Nederland anno 2017 is, ben ik alweer dolblij, hier niet bij te hoeven horen. Onze representatieve parlementarische demokratie is weliswaar niet in Nederland uitgevonden, maar het is wel de meest vergevorderde en achtenswaardige verworvenheid van de menselijke samenleving. Het wordt tijd dat daar in de scholen wordt uitgeld en in het publieke debat wordt gerepecteerd.

Orange Floyd
Orange Floyd10 nov. 2017 - 11:10

Als je gedetailleerde regeerakkoorden en de verfoeilijke fractiediscipline overboord gooit, en ze ook nooit meer boven water haalt wordt de hele discussie over wel of niet referenda wat mij betreft overbodig. gekozen parlementsleden kunnen dan weer eens zelfstandig gaan nadenken en de daarbij behorende keuzes maken. Daarnaast dwingt het bewindslieden hun plannen beter te onderbouwen dan nu omdat ze dan, in tegenstelling tot de huidige praktijk, alle parlementariërs moeten overtuigen van nut en noodzaak van die plannen.

1 Reactie
Karingin
Karingin10 nov. 2017 - 23:31

Vooral dat laatste ja...weg met de fractiediscipline! Kamerleden moeten een eigen afweging kunnen maken, zeker nu er met 4 partijen in het kabinet soms ontzettend veel water bij de wijn wordt gedaan.

Verwijdert
Verwijdert10 nov. 2017 - 9:45

"Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen. Dit ondermijnt het principe van een democratie." Het grote probleem is dat we democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hebben die een bepaalde visie en beleid willen nastreven. Of dit nou rechtse partijen als de PVV zijn of linkse partijen als GroenLinks. Alle partijen hebben een bepaalde visie op hoe dingen horen te gaan en willen dit graag op die manier uitvoeren. Het probleem met een bindend referenda is dat het tegen dit principe ingaat. Immers de gekozen volksvertegenwoordigers dragen het beleid uit van degene die op die vertegenwoordigers stemmen. Een bindend referenda zorgt ervoor dat het gekozen beleid van de gekozen volksvertegenwoordigers mogelijk niet uitgevoerd kan worden. Voorbeeld: Stel Rutte 3 besluit om 1 miljard te korten op de zorg en 1 miljard te investeren in defensie. Het beleid dat men wilt bereiken, investeringen in defensie, gaat dan ten koste van de zorg. Dit is altijd een afweging die elke partij op elk punt moet maken. Immers investeringen in een bepaalde sector betekent korten in andere sectors. Dit is nog heel simpel in jip en janneke taal gezegd. In de praktijk zijn de gevolgen van investeringen en kortingen natuurlijk veel ingewikkelder dan even wat euro's verschuiven. Je kan niet een en/en situatie hebben. Voor elke investering staat er een korting tegenover. Als men zaken dan gaat regelen met bindende referenda, zoals bijvoorbeeld een referenda om de kortingen in de zorg terug te draaien, dan heeft dit ook effect op de andere beleidsplannen. Immers elke euro wat ergens in gepompt wordt moet worden weggehaald uit een ander potje. En dan wordt het nagenoeg onmogelijk om een bepaald beleid uit te voeren. Want de burgers weten niet exact de gevolgen van bijvoorbeeld het verlagen van het eigen risico. Je hoort dat deze wijziging bijvoorbeeld 3 miljard euro kost maar niet wat het gevolg is voor alle andere beleidsmaatregelen op het moment dat zo'n wijziging wordt doorgevoerd. De democratie zit hem erin dat wij als burgers vooraf mensen selecteren op basis van de keuzes waar aandacht aan besteed wordt en de gekozen volksvertegenwoordigers dienen dan dit beleid voor de komende jaren uit te voeren. Het liefst zou ik dan ook een kenniskabinet zien zoals FvD voorstelt waarbij de gekozen volksvertegenwoordigers een grotere plicht hebben om te zorgen dat de gekozen beleidsplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En waar de verantwoordelijkheid niet meer komt te liggen bij een partij maar bij de individuele bewindslieden. Want de grootste bedreiging voor de democratie is niet zozeer het negeren van niet bindende referenda maar het feit dat men binnen een partij elkaar de hand boven de hoofd houd en weinig verantwoordelijkheid af hoeft te leggen voor zijn eigen handelen e.g. fractie discipline en partijkartel.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart10 nov. 2017 - 8:45

Het weekend lonkt, dus ik houd 't kort. Het raadgevend referendum is een soort veredelde opiniepeiling, en als zodanig voor de democratie 'an sich' van ondergeschikt belang. De overheid zou met gemak elke week zo'n opiniepeiling - op het internet met digid etc. - kunnen houden. Als dat zou gebeuren, zou de belangstelling voor referenda - en dus het belang daarvan - ras afnemen.

1 Reactie
Jhonathan
Jhonathan10 nov. 2017 - 13:30

@ Grietje Vleeshart 10 november 2017 at 09:45, Het lijkt erop, dat u bang bent voor het belang van referenda.

Uitgekleed
Uitgekleed9 nov. 2017 - 22:10

Fractie discipline staat de representatieve democratie vooral in de weg. Het maakt het werk in de kamer er niet interessant op. Zo had Thorbecke het niet bedoeld

3 Reacties
Zandb
Zandb10 nov. 2017 - 8:09

Dat is zeker en helaas waar.

Martin108
Martin10810 nov. 2017 - 18:10

Denk ook dat het probleem van onze parlementaire democratie is dat individuele kamerleden vooral verantwoording moeten afleggen aan hun partij/leider en niet aan de burgers die op die partij gestemd hebben. Ik, als enigszins zwevende kiezer en dus geen lid van een partij, heb absoluut geen invloed op wie er op de kieslijsten komen te staan. Een districtenstelsel zoals bijvoorbeeld in het VK zou daar wat aan kunnen doen maar dat is de doodsteek voor kleine partijen (wat ook zo z'n voor en tegens heeft).

Ruiter2
Ruiter211 nov. 2017 - 20:03

Fractiediscipline staat enkel op gespannen voet met de representatieve democratie als iedereen nog zeer bewust op een specifieke politicus zou stemmen, precies zoals Thorbecke dat toen bedoelde voor zijn tijd. Maar op specifieke politici stemmen gebeurt enkel nog in ‘n zeer beperkte mate, de zg voorkeurstemmen, de meeste mensen kiezen tegenwoordig een partij(programma) en stemmen daarom automatisch op de bovenste van de lijst. Het verschuiven van het zwaartepunt van individuele politici naar het partijprogramma zorgt ervoor dat er zoiets als fractiediscipline zal ontstaan: de stellingname van een individuele politicus is niet van belang meer maar de visie en standpunten van de partij des te meer. De rijen gesloten houden wordt dan essentieel. Dus fractiediscipline staat wellicht op gespannen voet met de democratische uitgangspunten van Thorbecke...in zijn tijd ja. Maar niet meer nu, met onze moderne vormgeving/invulling van die democratie, waar partijen en hun ideeën belangrijker zijn voor kiezers dan individuele politici. Tegenwoordig is fractiediscipline eigenlijk een vereiste om je kiezers te kunnen geven wat ze wilden toen ze op je partij stemden. Als de kikkers alle kanten de emmer uitspringen wordt kwalitatief goede wetgeving een moeilijke zaak omdat je enkel kamermeerderheden kunt creeëren met laffe, voorzichtige en ongevaarlijke net-niet wetsvoorstellen. Nacht van Wiegel laat dat ook duidelijk zien.

johannn2
johannn29 nov. 2017 - 22:01

Een incidenteel referendum is geen volwaardige vorm van directe democratie. Een volwaardige vorm van democratie kan niet incidenteel zijn op een ad hoc thema. Om dat wel te zijn zouden alle stemgerechtigden regelmatig bij elkaar moeten komen, zeg zo’n veertig keer per jaar, om over belangrijke zaken te debatteren en besluiten te nemen. Vergelijk het oude Griekenland met zijn directe democratie. Onze huidige raadgevende referenda hebben meer van volksopstandjes dan van democratie.  Ze geven geen zinnige raad, laat staan dat ze ook maar iets beslissends van karakter mogen hebben. En ze passen niet in de structuur van onze parlementaire democratie. De huidige referendumvorm is een volstrekt ontoereikende, mist elke vorm van verantwoordelijkheid en constructiviteit, is ronduit absurd. .

bob b.
bob b.9 nov. 2017 - 20:45

Geen enkele argumentatie. Wel een hoop gezwollen woorden en begrippen. Dus geen enkele reden om iets te weerleggen of te bevestigen. Het is het bekende vrijblijvende praatje dat we al zo vaak hebben gehoord. Geef nu eens een praktisch voordeel, geen theoretisch verzinsel. Geen luchtfietserij maar iets waar we wat aan hebben, iets dat overtuigt.

Ozzy622
Ozzy6229 nov. 2017 - 20:38

Uit welke boom bent u gevallen? Een referendum over 1 onderwerp verwerpen zet de democratie op scherp? Democratie gaat in mij beleving over hoe het volk de samenleving ingericht wil zien. Economisch, sociaal en in vrijheid. In alle andere staatsvormen bepaald de dictator of een beperkte bovenlaag hoe dat er uit ziet. Nederland is wat mij betreft een democratie. Elke 4 jaar kiezen wij lokale, provinciale en landelijke vertegenwoordigers. Die natuurlijk passen bij de de mening van de individuele burger. Vertrouw in je keuze of bel, mail of sms als je vind dat dat beter kan. Wordt lid of richt een beweging op. Bemoei je er mee. Referenda over bankjes in het park of kleuren van de stenen zijn locaal prima. Landelijke referenda zijn bij uitstek ongeschikt. Natte scheten in de geschiedenis. Niet boos worden dit is mijn persoonlijke mening. En over de vrijheid van de persoonlijke mening hoeven wij toch geen referendum te houden....

Rara5
Rara59 nov. 2017 - 19:46

In Nederland werken we met een gekozen volksvertegenwoordiging. We kiezen vertegenwoordigers, en het volk kiest niet of wetten wel of niet doorgaan.

3 Reacties
Zandb
Zandb10 nov. 2017 - 8:11

Voor zover ik kan beoordelen klopt dat als een zwerende vinger.

Verwijdert
Verwijdert10 nov. 2017 - 9:47

Ben het hier helemaal mee eens.

Orange Floyd
Orange Floyd11 nov. 2017 - 18:27

Dat is waar, maar betekent dat ook dat we daar niks aan mogen veranderen ? Bijvoorbeeld omdat het ‘volk’ inmiddels van mening is dat deze werkwijze niet meer volstaat ? Ook in dit geval geldt w.m.b. dan stilstand = achteruitgang.

Archie Bunker
Archie Bunker9 nov. 2017 - 18:50

Een democratie vereist onderhoud en ook actieve inzet van haar burgers. De samenleving verandert in een rap tempo. Een keer in de vier jaar verkiezingen als een momentopname van de problemen die er dan spelen is te weinig. Programmapunten verwateren tijdens coalitieonderhandelingen. Als kiezer ben je gedwongen een partij te kiezen en noodgedwongen neem je dan de partijstandpunten waar je het niet mee eens bent op de koop toe. De veelheid aan onderwerpen waarover je ter voorbereiding op de TK verkiezingen een standpunt in moet nemen gaat ten koste van de diepgang. Op TV krijgt een politicus een paar minuutjes, die vaak ook nog gebruikt worden om een opponent af te branden ipv eigen standpunt toe te lichten. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een referendum maar vele wel. Een onderwerp als voltooid leven bijvoorbeeld, vereist een aparte raadpleging en moet niet met ditjes en datjes op een hoop geveegd worden tijdens coalitieonderhandelingen. Ik snap overigens niet waarom een referendum zo'n binair ja/nee karakter moet hebben. Complexiteit van onderwerpen is geen excuus voor het niet houden van een referendum. Het is de taak van politici om helder uitleg van hun standpunten te geven. Daarnaast dienen experts alle ins en outs toe te lichten, ontdaan van politieke franje. Heb niet de illusie dat ze in Den Haag altijd weten waar ze mee bezig zijn. Veel wordt door lobbyisten ingefluisterd. Pechtold gaf nota bene toe het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne niet gelezen te hebben. E.e.a. vraagt inzet en wellicht een mentaliteitsverandering van de burger, maar dat is de prijs van democratie. Net zoals het nu not done is dat je rookt in het bijzijn van anderen die daar last van hebben of niet aan afvalscheiding doet, zo zou ook het negeren van je democratische plicht onfatsoenlijk moeten zijn.

4 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd10 nov. 2017 - 10:51

Archie, goed verhaal. Ik wilde veel opschrijven, maar dat hoeft niet meer. Jouw reactie raakt precies aan mijn mening.

Zandb
Zandb10 nov. 2017 - 11:12

Orange Ik sluit me dan weer bij u aan.

Haastig
Haastig10 nov. 2017 - 12:58

@Archie Eens!

Lozerech
Lozerech10 nov. 2017 - 14:47

"De veelheid aan onderwerpen waarover je ter voorbereiding op de TK verkiezingen een standpunt in moet nemen gaat ten koste van de diepgang. " Het ligt vooral aan de kiezer zelf hoeveel diepgang er is, er wordt ongelooflijk veel geschreven, georeerd en gediscussieerd in de maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar je moet er als burger wel gebruik van (willen) maken. Referenda lijken niet tot veel extra diepgang te leiden, als je zo eens om je heen kijkt. Eerder wordt alles nog veel oppervlakkiger, er zijn immers nog maar twee keuzes over. "Op TV krijgt een politicus een paar minuutjes, die vaak ook nog gebruikt worden om een opponent af te branden ipv eigen standpunt toe te lichten." Dat zal bij campagnes voor referenda alleen maar erger worden, aangezien je dan nog slechts twee keuzes hebt als burger. "Ik snap overigens niet waarom een referendum zo’n binair ja/nee karakter moet hebben." Ik wel. Als je dat los laat, wordt de hele vraagstelling, het aantal keuzes en de preciese inhoud èn verwoording van die keuzes, onderdeel van een slepend politiek proces waarbij onduidelijk is wie daar eigenlijk over beslist of zou moeten beslissen. Het idee van een "onafhankelijke commissie" die dat gaat beslissen klinkt misschien leuk, maar is in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar. De druk op zo'n commissie zou enorm zijn bij belangrijke vraagstukken. Alleen al de samenstelling van de commissie zou weer een heel slepend politiek proces kunnen worden. Nee dank je. "Het is de taak van politici om helder uitleg van hun standpunten te geven. Daarnaast dienen experts alle ins en outs toe te lichten, ontdaan van politieke franje." Dat is nou precies waar de Kamerverkiezingen voor zijn. Bij een referendum gaat het niet meer om standpunten, maar slechts om een kunstmatig "ja/nee" of "voor/tegen" en dat leidt tot de platste discussies die je je maar kunt voorstellen. Een soort "ben je voor Ajax of voor Feijenoord"-discussie waar hooligans al gauw het nieuws bepalen. Nee dank je.

TwoTone
TwoTone9 nov. 2017 - 17:38

Er zijn idd wel wat aantekeningen te maken t.a.v. de huidige stand van de democratie. Een goede aanvulling kunnen referenda gewoon zijn. Politici moeten gewoon betere wetten maken. De sleepwet rammelt op een paar puntjes, referendum kan dus dan dwingen tot een beter doordachte wet. Ook grondwet/verdrag van Lissabon is gewoon slecht en rommelig en door teveel verschillendenschrijvers opgesteld. Hier moeten we als kiezers gewoon wat over kunnen zeggen, de politiek zal hier naar moeten luisteren, al dan niet op een meer dwingende wijze dan nu.

vdbemt
vdbemt9 nov. 2017 - 17:30

Mallien heeft m.i. goeddeels wel gelijk. Maar of de enige, echte vorm van democratie nu inhoudt dat je over elk punt een referendum moet kunnen houden, dat zie ik praktisch simpelweg onmogelijk. Wat betreft het 'raadgevend' referendum, dat is gewoon een gedrocht. Dat moet zijn ingevoerd met het idee de indruk te wekken dat we aan referenda doen, het volk laten meebeslissen. Wat natuurlijk niet zo is, als binnen de regels is opgenomen dat je als regering de keuze van het volk naast je neer mag leggen. Kappen dus met het raadgevend referendum. En een model vinden voor serieuse referenda.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin9 nov. 2017 - 17:21

“Het kabinet kan een raadgevend referendum naast zich neerleggen. Dat is gebleken uit het Oekraïne-referendum, en kan nu weer gebeuren met het mogelijke referendum over de Aftapwet.” Dat vind ik tamelijk mild uitgedrukt als je ziet tot welke halsbrekende toeren Rutte zich genoodzaakt zag, had hij bij het Oekraïne referendum gezegd dat hij met de uitslag z’n reet afveegt omdat misleiding nooit tot vruchtbaar beleid komt was dat duidelijker geweest. “Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen. Dit ondermijnt het principe van een democratie.” Hier spreekt zoveel onbegrip over ons staatsbestel uit, alsof een representatieve democratie geen issue is.

JohnVKR
JohnVKR9 nov. 2017 - 17:10

Zoals ik al eerder heb betoogd: Ik ben alleen voor een referendum wanneer: – Er geen simpele ja/nee-vragen worden voorgelegd, maar een serie van genuanceerde antwoordmogelijkheden. – Deze antwoordmogelijkheden zorgvuldig worden opgesteld door onafhankelijke deskundigen. – Het politici verboden wordt campagne te voeren voor een of meer van deze antwoordmogelijkheden. Politici kunnen hier immers niet mee omgaan.

Martin108
Martin1089 nov. 2017 - 16:53

Als we voor elk besluit moeten wachten tot de helft plus een van alle Nederlanders er voor is dan gaat er erg weinig besloten worden.

Bobby de Bouwer
Bobby de Bouwer9 nov. 2017 - 16:47

Goede reden voor referenda: de voorgenomen afschaffing van dividendbelasting. CDA, VVD, CU en D66: ze hadden dit allemaal niet in hun verkiezingsprogramma staan. De bevolking heeft hier dus niet voor gekozen.

Ruiter2
Ruiter29 nov. 2017 - 16:09

Ten tijden van het Oekraine referendum of de Brexit heb ik het gejuich van dhr Mallien over deze feestjes van de democratie niet gehoord. Misschien omdat hij overschreeuwd werd door de groep die deze referenda beschamende schandvlekken op het blazoen van de democratie vonden. Het zou ook kunnen dat dhr Mallien toen ook niet zo hard stond te juichen. “Zolang het volk niet echt macht heeft blijft het een schijndemocratie”, spreekt hij Wilderiaans. Maar wat is in godsnaam “echte macht”? En wanneer heeft het volk dat dan? Als een raadgevend referendum per definitie, de facto, een bindend referendum is? Als het volk over elke Haagse paperclip, onkostenvergoeding, nota, bijlage en addendum de mening wordt gevraagd? Als het volk niet meer aan werken toekomt omdat het constant in het kieslokaal rondhangt voor weer een referendum over een uitbreiding van de zuidvleugel van het Ministerie van Algemene Zaken? Of moeten we dan toch maar voor iets minder “echte macht” gaan en een klein beetje “schijndemocratie” toelaten dmv een representatieve democratie? Dus ergo: “het is allemaal een schijndemocratie zolang er niet aan mijn voorwaarden wordt voldaan” zijn inhoudsloze en betekenisloze populistenpraatjes met weinig praktische en realistische waarde. Kijk nou naar de recente praktijkvoorbeelden van meer directe democratie voor het immer slecht geïnformeerde volk: Brexit, Oekraïne,Catalonië. Kunnen we dat successen noemen, ware democratische triomfen? Nee toch, eerder kostbare travestieën van besluitvorming. Binnenkort weer zo’n flater met het sleepwetreferendum. Pleuren we weer een hele wet in de vuilnisbak omdat het volk boos is over zegge en schrijven één artikeltje uit die gehele wet van tientallen artikelen.

4 Reacties
Orange Floyd
Orange Floyd10 nov. 2017 - 10:55

.....voor het immer slecht geïnformeerde volk...... Dat is niet de schuld van het 'volk' maar van die 'geweldige' politici en non-kritische pers die in dit land de dienst uit maken nadat ze door lobbyisten van grote bedrijven en milieumafia zijn gehersenspoeld. Als zij het niet fatsoenlijk uit kunnen leggen, zodat het 'volk' het begrijpt dan moeten ze hun huiswerk beter doen.

ton14024
ton1402410 nov. 2017 - 13:41

´´Brexit, Oekraïne, Catalonië, sleepwet. eerder kostbare travestieën van besluitvorming.´´ O. Floyd, laat de uitleg maar aan Ruiter :-)

Ruiter2
Ruiter211 nov. 2017 - 20:13

Orange Als jij de verantwoordelijkheid wil hebben om besluiten te nemen die jezelf ook de verantwoordelijkheid te nemen om jezelf te informeren. Anders neemt het volk een dom besluit en geeft uiteindelijk de politiek alsnog de schuld van de gebakken peren want “hunnie hebbe het niet goed uitgeduid”. Dan krijg je een volk dat wel beslist maar geen verantwoordelijkheid daarvoor wil dragen of aanspreekbaar is op hun dwalingen en/of falen. Slecht idee dus. Het komt de kwaliteit van de besluiten in ieder geval niet ten goede. Als jij de verantwoordelijkheid van besluitvorming in zijn volle omvang en gewicht wil, dien je ook de gehele verantwoordelijkheid omtrent je besluit te dragen. De rest is prinsessegedrag.

Ruiter2
Ruiter211 nov. 2017 - 20:18

Ton “Laat de uitleg maar aan Ruiter” Inderdaad Ton, en als jij nog vragen hebt, dingen niet snapt of onduidelijkheden -het is niet voor iedereen een makkelijk onderwerp- dan leg ik het met alle liefde ook aan jou uit. Daar hoef je niet raar voor te doen hoor. Dus als je nog vragen hebt lieverd, dan hoor ik het wel. Afgesproken?

Manusje van Alles
Manusje van Alles9 nov. 2017 - 16:03

Ik verbaas mij erg over de definitie van democratie van deze schrijver. "Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen". Uiteraard. De regering heeft de plicht om juiste beslissingen te nemen en daarom moet ze ideeën vanuit het volk controleren. Het idee van jodenvervolging van de NSDAP-stemmers had niet uitgevoerd moeten zijn, omdat de regering moet controleren of dit idee de rechten van minderheden wel waarborgt; niet omdat de burgers niet deugden. In het geval van het Oekraïnereferendum is de vraag of het überhaupt wel effectief en diplomatiek tactisch is om als Nederland dwars te liggen. Door anti-EU-sentimenten werd deze vraag overschreeuwd, terwijl wel/geen EU hier buiten kijf stond. Bovendien, 15% van de Nederlanders heeft het advies gegeven het verdrag niet door te voeren. Indien de regering zich verplicht zou voelen om dit advies op te volgen, is het in de praktijk een bindend referendum. Zo verander je de spelregels na het spelen van het spel, wat oneerlijk is tegenover de 85%. Overigens noemt de schrijver onze democratie een schijndemocratie omdat het volk niet echt de macht heeft, maar negeert volledig dat hij eigenlijk schijnrepresentatie bedoelt. De schrijver zal zeggen dat hij dit aantoont, maar: "Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is".

annevelinck
annevelinck9 nov. 2017 - 15:58

Democratie is een theoretisch begrip geworden. De echte democatie was wat zich vroeger op het schoolplein afspeelde. 'Jongens wat gaan we doen? Knikkeren of hoepelen? De meeste stemmen gelden'. Kijk dat is democratie in de pure vorm. Die wordt echter volledig verkracht tegenwoordig. Partijprogramma's die alleen maar lokkertje zijn om stemmen te trekken maar na de verkiezingen worden ze ingetrokken. Asscher kan er ook wat van.' Als een MINDERheid zich prettiger voelt met een roetveeg Piet dan moet de rest zich maar aanpassen'. Dan dat idiote uitruilen van standpunten, alsof het een spelletje kwartetten is. Ronuit beschamend. En als er zich een nieuwe partij zich op basis van voldoende stemmen in de Kamer komt wordt die door de oude hap van alle kanten tegengewerkt alsof de 2e Kamer het eigendom is van de bestaande partijen. De Grondwet artikel 3 Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Nou dat kan je wel merken als je naar al die burgemeestersbenoemingen kijkt.

2 Reacties
Gandalf2
Gandalf29 nov. 2017 - 20:35

Volledig mee eens.

Lozerech
Lozerech10 nov. 2017 - 14:21

‘Jongens wat gaan we doen? Knikkeren of hoepelen? De meeste stemmen gelden’. - "Dan gaan we Willem pesten, yeeeaaahhhh!!!" Kijk dat is democratie in de pure vorm.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis9 nov. 2017 - 15:48

De werkelijke macht is in handen van het grote geld. De democratie is een wassen neus, en de meeste mensen vinden dat prima, zolang ze minimaal twee keer per jaar op vakantie kunnen en goed rond kunnen komen van hun loonslavenvergoeding. De lobby van het grootkapitaal heeft altijd het laatste woord. Dat is al tijdje zo, en dat gaat ook niet meer veranderen.

2 Reacties
Contramine
Contramine9 nov. 2017 - 17:14

Hier zit veel waars in, maar de conclusie om je er dan maar bij neer te leggen deel ik niet. Internationale samenwerking kan best een vorm van tegenmacht gaan inhouden, bijvoorbeeld door internationaal minimum-tarieven voor de vennootschapsbelasting te regelen. Nu kunnen multinationals alle landen tegen elkaar uitspelen.

Karingin
Karingin10 nov. 2017 - 1:20

Jawel hoor, dat gaat uiteindelijk wel veranderen. Je ziet steeds meer initiatieven van onderaf ontstaan. Soms experimenteel, zoals cryptovaluta, waarvan je maar moet afwachten of het blijvend is. Maar het schudt de status quo toch even op. Lokale burgerinitiatieven groeien ook, zoals huurders die samen een coöperatie oprichten. Sowieso zullen we op den duur teruggaan naar veel meer regiogeörrienteerd bestuur. Al zullen jij en ik dat misschien niet meer meemaken. Want je hebt gelijk dat vooralsnog de Wall Street Wolfs het veelal voor het zeggen hebben, en die zullen er alles aan doen om dat zo te houden. Maar er komt een moment dat ze de controle verliezen. Amen.

Lozerech
Lozerech9 nov. 2017 - 15:38

Enkele opmerkingen bij dit stuk: Nederland kent een parlementaire democratie als bestuursvorm, niet een directe democratie. Zoals heel veel landen met een vorm van democratie, overigens. Op de Democracy Index lijst van The Economist staat Nederland met een rapportcijfer van 8.88 op de 12e plaats. Dat zou misschien nog wel ietsje beter mogen maar het is toch een fraaie score, beter dan Duitsland, Frankrijk, Italië, het VK en de VS. https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index Dat een kabinet een raadgevend referendum naast zich neer kan leggen is precies de bedoeling van een raadgevend referendum; dat zit al in de term besloten. Wil je dat niet, dan dien je bindende referenda te introduceren en niet raadgevend tot bindend te gaan verklaren door bepaalde personen. Je kunt in het VK zien tot wat voor chaos dat leidt als men het toch doet. "Nadat de stemmen zijn geteld is de burger overgeleverd aan de wil van de gekozen partijen." - Ja, en? Dat is nou parlementaire democratie. Zo ontkom je aan de waan van de dag en voorkom je dat leiders het volk bij iedere oprisping gaan volgen, in plaats van het land te leiden. Daarnaast, burgers hebben niet enkel actief kiesrecht, er is ook nog het passief kiesrecht wat de schrijver lijkt te zijn vergeten. Bevallen de huidige partijen je niet? Dan kun je vrij eenvoudig je eigen partij oprichten. Een veel beter plan dan burgers lastig vallen met eindeloze referenda over gecompliceerde kwesties, waarbij referenda door hun vorm ook nog eens het nadeel hebben alles tot een "ja/nee"- of "voor/tegen"-kwestie te reduceren, zonder dat burgers de mogelijkheid hebben te onderhandelen over standpunten of compromissen te sluiten, terwijl dat in het openbaar bestuur juist zo waardevol en vaak noodzakelijk is. "Maar zolang het volk niet echt macht heeft" - Aangezien het volk vrijwel altijd zeer verdeeld is, blijft het onduidelijk hoe die macht er dan uit zou moeten zien. Pleit de schrijver soms stiekem voor de tirannie van "de meerderheid"?

7 Reacties
#RU486
#RU4869 nov. 2017 - 16:03

Prima verwoord!

LaBou
LaBou 9 nov. 2017 - 16:58

"zien. Pleit de schrijver soms stiekem voor de tirannie van “de meerderheid" Het kabinet heeft formeel een meerderheid van 1 (zegge: één) zetel. En heeft al één motie met die meerderheid verworpen. Dat is wat je bedoelt met "de tirannie van de meerderheid"?

ratio2
ratio29 nov. 2017 - 17:43

Tja. Zwitserland met referenda staat wel boven Nederland in die index..

ratio2
ratio29 nov. 2017 - 17:44

En Denemarken, ook met referenda over EU-onderwerpen, staat daar weer boven.

Karingin
Karingin10 nov. 2017 - 1:11

Die kadaverdiscipline is volgens mij toch echt in strijd met de regels. Het is de taak van de Kamer om het kabinet te controleren, dus ook een Kamerlid van een zittende partij zou de mogelijkheid moeten hebben om kritisch te zijn.

Lozerech
Lozerech10 nov. 2017 - 12:46

@LaBou Dat is nou net het verschil tussen ons parlementaire stelsel een het soort democratie-per-referendum dat Baudet voorstaat. Een kabinet met een (krappe) meerderheid wat zonder enig overleg en debat met andere partijen en met verplichte stemdiscipline enkel haar eigen voorstellen er een voor een door zou jassen, zou inderdaad niet erg democratisch zijn. Maar gelukkig is dat niet wat er gebeurt, er is wel degelijk veel overleg en debat met de Kamer en regelmatig worden voorstellen gewijzigd en stemmen er uiteindelijk meer partijen voor dan enkel de regeringspartijen. Ook zou het best wel eens kunnen voorkomen dat er voorstellen worden aangenomen waar niet alle Kamerleden van regeringspartijen allemaal vóór stemmen (en dus wel enkele oppositiepartijen). Nogmaals, wat er mis is met referenda: die bieden slechts twee keuzes, geen overlegmogelijkheden tussen beide kampen om nader tot elkaar te komen, geen mogelijkheden tot aanpassing van een voorstel. Het is dan ook niet vreemd om te zien dat referenda gemakkelijk kunnen leiden tot enorme verdeeldheid in een land. Nog een probleem: de consequenties van de keuze bij een referendum liggen vervolgens weer bij Kabinet en Kamer die dan wanhopig invulling moeten gaan geven aan iets waar ze zelf misschien helemaal niet achter staan (wederom: zie Brexit-chaos). En als alle consequenties van een keuze pas echt duidelijk worden, zou het zomaar eens kunnen dt de burger achteraf nogal spijt heeft van zijn wellicht wat te impulsieve "ja, TEGEN!!!"-stem bij het referendum.

ratio2
ratio210 nov. 2017 - 18:53

@Lozerech "Nog een probleem: de consequenties van de keuze bij een referendum liggen vervolgens weer bij Kabinet en Kamer die dan wanhopig invulling moeten gaan geven aan iets waar ze zelf misschien helemaal niet achter staan (wederom: zie Brexit-chaos). " Nee hoor. Als politici slim zijn en respect hebben voor de mening van de kiezer die in het referendum hebben tegengestemd, dan leggen ze een eventuele nieuwe, geamendeerde wet zelf weer voor aan het volk voor een tweede referendum. In de trant van: jullie hebben ons teruggefloten met het eerste referendum, het is dus duidelijk iets wat jullie belangrijk vinden. We hebben ons huiswerk opnieuw gedaan en we willen het graag nog een keer proberen. Hier ons nieuwe wetsvoorstel, we organiseren zelf een tweede, raadplegend referendum om te checken of we het nu wel goed hebben gedaan. Dat zou de koninklijke weg zijn, en betekent dat ze niet wanhopig op zoek hoeven naar wat het volk wil. Dat kunnen ze checken.

Eric Minnens
Eric Minnens9 nov. 2017 - 14:20

Een referendum is net zoiets als een vergadering waarin bijna niemand de stukken heeft gelezen. Politici zijn door ons gekozen om de stukken wel te lezen en ze doen dat ook. Een vertegenwoordigende democratie is dan ook stukken beter dan een referendum.

5 Reacties
Pater
Pater9 nov. 2017 - 23:49

Niet helemaal mee eens, ik wijs een referendum onder bepaalde voorwaarden niet af, maar wel een erg goeie vergelijking. Ga ik onthouden.

Karingin
Karingin10 nov. 2017 - 0:58

Daar valt wel wat op af te dingen. Het zorginstituut van Van Rijn is een mooi voorbeeld; niemand had in de gaten wat het werkelijk betekende omdat ze de stukken ofwel niet gelezen hadden of niet begrepen. Ik ben altijd erg voor ons stelsel geweest maar de laatste tijd slaat de twijfel toe. Mede vanwege dit debacle maar ook door het verhaal van Ybeltje... Dat volksvertegenwoordigers niet zonder last en ruggespraak hun vak kunnen uitvoeren is een kwalijke zaak. Want dan heeft het als burger ook geen zin om een Kamerlid aan te schrijven over een zaak die je zorgen baart, die volgt immers blindelings de partijlijn. Van controle van het kabinet door de Kamer is dus lang niet altijd sprake. Het zou goed zijn als de Raad van State hier eens een uitspraak over doet.

Haastig
Haastig10 nov. 2017 - 13:36

Eric Minnens 9 november 2017 at 15:20 "Een referendum is net zoiets als een vergadering waarin bijna niemand de stukken heeft gelezen. Politici zijn door ons gekozen om de stukken wel te lezen en ze doen dat ook." Politici zijn in hun vergaderingen vaak net zo als de rest van de bevolking: stukken niet lezen. Dan zie dat veel van de politici die wel voor Oekraïne-verdrag hebben gestemd, het niet hadden gelezen. De tegenstanders die referendum aanvroegen wel. Als diverse juridische clubs & mensenrechtenorganisaties kritisch zijn op de sleepwet, dan denk ik eerder dat op op hun expertise vertrouw dan op die van een kamerlid zonder enige kennis op dat gebied. Als je zelf de nodige informatie inwint, je laat informeren, dan doe je niet onder voor een kamerlid. Immers, een politicus is ook maar een voormalig HR-manager, leraar, acteur, journalist, zorgconsulent.

Eric Minnens
Eric Minnens11 nov. 2017 - 0:03

@ Pater, Karinging, Haastig Over het lezen van stukken. Bij Van Rijn hadden de Kamerleden de stukken wel gelezen, maar waren er gewoon te weinig stukken, m.n. over de financiële consequenties. Bij IJbeltje ging het niet zozeer over het lezen van stukken, als wel over partijdiscipline. Partijdiscipline is m.i. het complement van een regeerakkoord, referenda hebben daar geen last van, maar een regeerakkoord geeft naar mijn idee de politieke balans aan van een bepaald tijdsgewricht. Daar moet je niet te veel aan schudden, anders stort de boel in. Maar dit terzijde, het gaat over het lezen van stukken. Bij de Brexit en het Oekraïne-verdrag sprak vooral de onderbuik, en werd er vooral gestemd tegen de politieke leiders. De stukken, met de financiële en economische consequenties, werden pas achteraf gelezen.

Pater
Pater11 nov. 2017 - 2:39

@Karingin - Eerlijk gezegd heb ik de indruk dat de onderhandelaars niet helemaal de waarheid over het definitieve karakter van de extra gelden voor de verpleeghuizen. Ik ben er toen in gedoken en ontdekte een heel duidelijke korte brief van Van Rijn aan de Kamer waarin hij het uitlegt, en dat was twee maanden voordat die heibel ontstond. Dat de pers het niet doorhad, alla, maar de specialisten in de fracties kunnen dat niet over het hoofd hebben gezien. - Fractiediscipline is altijd een aanslag op het onafhankelijke oordeel. Soms wordt dat te ver doorgedrukt en dan zie je ook kamerleden af- of uittreden (PvdA en PVV vorige periode). Maar zonder een mate van fractiediscipline kun je geen afspraken maken met andere partijen. - Het slechtste van het functioneren van de kamer komt naar voren als er een regering is met een krappe meerderheid en een uitgebreid regeerakkoord, zoals nu. Dan is er van open discussie vrijwel geen sprake meer en wordt het parlement antireclame voor de democratie.

Contramine
Contramine9 nov. 2017 - 14:10

Ik was (en ben) voorstander van een (beslissend) referendum over geschikte onderwerpen. Het raadgevend referendum is een onding dat terecht afgeschaft wordt. Veel zaken worden tegenwoordig op EU-niveau besloten. Dan heeft ook een referendum in Nederland geen zin, maar zou het referendum EU-breed moeten gelden. Bovenstaande verhaspeling van de democratische werking van het parlementaire stelsel bezorgt me het schaamrood op de kaken. Ik, begrijp dat ik mijn medestanders niet voor het uitkiezen heb, maar erg veel pijn doet het wel. Het is volstrekte onzin dat er vier jaar lang geen invloed zou zijn op het handelen van regering en parlement. En bij een serieuze bespreking van de voor- en nadelen van referenda past het ook wel om wat griezelige voorbeelden te noemen hoe dat middel door allerlei dictators in meerdere landen is misbruikt. Dat past natuurlijk niet zo mooi in de nogal prekerige stijl van deze auteur, maar het komt een gedegen afweging wel ten goede.

1 Reactie
Pater
Pater9 nov. 2017 - 23:50

Die blos van schaamte trekt nu pas weg, na het lezen van je stukje.

Kepler
Kepler9 nov. 2017 - 14:09

Daarom FvD wat je er ook van vindt, het is de laatste strohalm voor democratische vernieuwing. Dus krijgen ze mijn stem. Het is echt een schande van D66.

Zandb
Zandb9 nov. 2017 - 13:50

Democratie betekent van alles en niets. Hier hebben we te maken met een democratie waarbij je mandaat verleent aan gekozen vertegenwoordigers, die voor je beslissen. Als dat met een referendum noodzakelijk ongedaan kan worden gemaakt, komen we in de knoei met dat mandaat en met wat er in onze grondwet over opgenomen is. In onze democratie heeft "het volk" heel weinig directe macht. Dat heeft in feite alleen de macht om vertegenwoordigers te kiezen.

2 Reacties
Pater
Pater9 nov. 2017 - 23:51

En om gekozen te worden.

Zandb
Zandb10 nov. 2017 - 8:24

Zeker Pater en zoals Piet al aangeeft om zelf een politieke partij te beginnen.

Ton6
Ton69 nov. 2017 - 13:20

Wel hypocriet dat zoveel mensen deze wet verwerpen maar tegelijkertijd hun hele leven op Fakebook gooien en alles Googlen....of hypocriet of enorm naief.

4 Reacties
Haastig
Haastig9 nov. 2017 - 15:59

Ton 9 november 2017 at 14:20 "Wel hypocriet dat zoveel mensen deze wet verwerpen maar tegelijkertijd hun hele leven op Fakebook gooien en alles Googlen….of hypocriet of enorm naief." Maar die zaken die ze niet op facebook willen hebben, tonen ze niet op facebook. Kortom, het verschil zit `m in de vrijwilligheid en de zeggenschap waarmee mee ze in het ene geval wèl zelf beschikken, en in het andere geval niet.

Pater
Pater9 nov. 2017 - 23:54

@Haastig "Ik ben bv voor euthanasie. Ik vind dat ik het absolute alleen recht heb op mijn lijf en mijn leven." Zelfmoord is uit het wetboek van strafrecht verdwenen. Het is wel even de vraag of we onze huisarts moeten opschepen met de uitvoering van onze euthanasie.

Karingin
Karingin10 nov. 2017 - 0:46

Of je zorgt dat je plug-ins installeert die voorkomen dat je wordt gevolgd...al lukt dat nooit helemaal natuurlijk. Ik gebruik daarom nauwelijks Google en zit op Fakebook onder een valse naam.

Haastig
Haastig10 nov. 2017 - 13:44

Pater 10 november 2017 at 00:54 "Het is wel even de vraag of we onze huisarts moeten opschepen met de uitvoering van onze euthanasie." Daarom ben ik ook voor een wil-pil, dan doe je het zelf. Daarom ben ik ook voor de vrijwilligheid van uitvoering door huisartsen: ik vind niet dat je een huisarts kan/mag verplichten euthanasie uit te voeren. Ik vind echter wel dat een huisarts niet mag weigeren je door te verwijzen naar een ander die er wel voor open staat...

[verwijderd]
[verwijderd]9 nov. 2017 - 13:16

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
Kepler
Kepler9 nov. 2017 - 14:12

De onderbuik heeft vaak gelijk daarom is de onderbuik er. Komt nog uit de tijd dat we apen waren en instinctief gevaar voelden. Nu lachen we het weg maar de onderbuik geeft waardevolle informatie. Juist door die te negeren gaat het vaak mis. De Zwitsers tonen aan dat het werkt. Stemmen in referenda kun je leren, het maakt de mensen verantwoordelijk omdat het ze emt hun eigen besluiten confronteert. Ik ben groot voorstander.

Lozerech
Lozerech9 nov. 2017 - 16:08

De onderbuik heeft nooit gelijk, of ongelijk, immers, de onderbuik kan helemaal niet denken, hoe zeer extremisten ons ook anderszins doen willen geloven. De onderbuik is er voor snelle impulsieve reacties, zoals de confrontatie met een roofdier in de jungle. Voor enigszins complexe vraagstukken is de onderbuik helemaal niet geschikt. Er is een oorzaak dat de mensheid zich zo ver heeft ontwikkeld vergeleken met dieren. Die oorzaak heet "het brein".

Haastig
Haastig9 nov. 2017 - 16:24

A3 9 november 2017 at 14:16 Niet alle zaken hebben "kennis" nodig. Je kan iets vinden of niet. Daarnaast zijn veel gevallen een persoonlijke/culturele afweging. Een voorbeeld. We hebben als gemeenschap het besluit genomen dat onze basis-dijken een faal-kans van 1:10.000 mogen hebben. Een hele kleine kans dus. We hebben daar berekeningen op los gelaten, risico-analyses gemaakt, EN wegingen gemaakt. Wij hebben gekozen voor een variatie van 1:10000 tot 1:500. Toch zit er een arbitrair gegeven in waarom 1:10.000 en niet 1:20.000? Dat is namelijk gewoon een persoonlijke/culturele weging (dood, economisch verlies etc). Je ziet daarom dat er andere keuzen worden gemaakt in andere landen. Vergelijkbaar zijn alle andere normen die we stellen. Van aardbevingsbestendigheid, tot chemische bestanddelen in water. Kortom, je kan de cijfers gebruiken, ze kunnen een voorstel onderbouwen maar uiteindelijk moet je een beslissing nemen die een zekere mate van arbitrairiteit in zich hebben. En dat kan de gewone mens best. Daarnaast heb je ook gewoon persoonlijke denkbeelden die niet per definitie onderbouwd hoeven te worden. Ik ben bv voor euthanasie. Ik vind dat ik het absolute alleen recht heb op mijn lijf en mijn leven. Daarvan kan je zeggen dat ik dat niet kan bepalen dat ik dat heb, ik heb geen studie "ethiek", of "theologie" of wat dan ook, maar wil dat zeggen dat de ander meer recht (van zeggenschap) heeft op MIJN leven? Ik vind van niet, en ben dus perse voor euthanasie (en wil-pil). Ik vind dat ik het recht heb op beslissingen van mijn leven, waarvan ik dus ook vind dat ik daar over kan bepalen. Mensen die vinden dat andere mensen niet kunnen beslissen in een referendum, moeten dan ook doorpakken en deze mensen ook een stemverbod aanmeten. Want als je te weinig denkkracht hebt om over 1 thema na te denken, hoe kan je dan in hemelsnaam nadenken over welke hele set denkbeelden het best bij je passen. Dan moet je én iets vinden van de verschillende thema's (onderwijs, zorg, defensie) en daarbij nog een weging maken ook. Veel gecompliceerder dan over 1 dingetje iets te vinden. Het is aan de politiek of overheid om de bevolking te informeren.

Luneau
Luneau9 nov. 2017 - 22:25

@ Kepler, Nazi-Duitsland toonde aan dat referenda juist niet werken. Tenzij u wilt beweren dat de onderstaande referenda de wereld zoveel goeds hebben gebracht: 1933: Nazi-Duitsland stemt in een referendum voor het verlaten van de League of Nations. 1934: referendum over het samenvoegen van de functie van kanselier en president, waardoor Hitler onbeperkte macht kreeg. 1935: referendum over hereniging van Saarland met Duitsland. 1936: er wordt in het referendum gestemd voor het militair bezetten van Rijnland. 1938: referendum over de Anschluß van Oostenrijk, nadat Duitsland Oostenrijk al was binnengevallen. En wellicht minder extreem: in Zwitserland zorgde de referendumwet ervoor dat vrouwen daar pas in 1971 stemrecht kregen. Referenda kunnen een prima aanvulling zijn op een representatieve parlementaire democratie, mits er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Wanneer dit echter niet gebeurt, dan kunnen ze rampzalige gevolgen hebben. Vooral daar waar het complexe onderwerpen en binaire referenda betreft of wanneer mensenrechten of internationale verdragen in het gedrang komen (zoals ook vrij recent in Zwitserland).

Orange Floyd
Orange Floyd10 nov. 2017 - 11:04

@Lozerech De beste beslissingen in mijn leven heb ik vanuit de onderbuik, impulsief zo je wilt, genomen. De slechtste ervaringen komen van mijn, toegegeven, zeldzame rationele beslissingen.

Lozerech
Lozerech10 nov. 2017 - 13:17

@Pieter Zoals ik al schreef, onderbuik, instinct zijn nuttig voor bepaalde impulsieve reacties. Voor complexe politieke vraagstukken hebben we ons brein.

ton14024
ton140249 nov. 2017 - 12:54

Die representatieve democratie is het resultaat van een groeiproces. We staan al weer een hele tijd stil. Tijd voor verandering dus. Ik pleit tegen regeerakkoord en partijdiscipline. Leve de discussie!

Piet de Geus
Piet de Geus9 nov. 2017 - 12:51

"De burger mag namelijk alleen kijken of er een partij is die (hopelijk deels) staat voor wat hij of zij vindt" En als hij daarbij niets van zijn gading vindt, kan hij zelf een partij oprichten.

7 Reacties
Zandb
Zandb9 nov. 2017 - 14:29

Piet Zeer waardevolle aanvulling.

Haastig
Haastig9 nov. 2017 - 16:31

Piet de Geus 9 november 2017 at 13:51 Inderdaad, maar dan blijft toch dit ook wat gelden: "en zich met veel tijd, moeite en geluk door interne partijpolitiek heen worstelen om iets te kunnen veranderen in het beleid." Hoewel dan wordt het meer: "zich met veel tijd, moeite en geluk een partij op richten en worstelen om iets te kunnen veranderen in het beleid." Want, leden van Art1-Bij1 en FvD hebben weliswaar een eigen partij op gericht, ze hebben nog te weinig achterban om invloed uit te oefenen op het beleid. En ook daar geldt vermoedelijk uiteindelijk, dat er gemarchandeerd moet worden. Als jij stemt voor mijn stuk, stem ik voor het jouwe....

Piet de Geus
Piet de Geus9 nov. 2017 - 17:40

"En ook daar geldt vermoedelijk uiteindelijk, dat er gemarchandeerd moet worden. Als jij stemt voor mijn stuk, stem ik voor het jouwe" Dat marchanderen is de kern van het samenleven met andere mensen. Alleen stampvoetende kinderen en dictators denken dat ze altijd en overal gelijk hebben en hun gelijk door kunnen drukken. Ergens op weg naar volwassen burgerschap ontdek je dat dat achter de eigen voordeur al niet zo eenvoudig ligt, tenzij je alleen leeft. Dus is het een kwestie van geven en nemen en wederzijds aftasten wat echt principieel ligt en waar ruimte is voor een compromis of desnoods eens iets tegen je zin doen omdat je er niet zo zwaar aan tilt.

ratio2
ratio29 nov. 2017 - 17:46

Of ze stemmen op partijen die het hele systeem willen opblazen omdat ze het zat zijn. Of zouden ze dat nooit doen....? Be careful what you wish for.

Haastig
Haastig10 nov. 2017 - 13:06

Piet de Geus 9 november 2017 at 18:40 “Dat marchanderen is de kern van het samenleven met andere mensen. Alleen stampvoetende kinderen en dictators denken dat ze altijd en overal gelijk hebben en hun gelijk door kunnen drukken." Precies, die geloven dan ook niet in referenda. Het referendum zal er namelijk altijd toe leiden dat er uitslagen komen waar je het niet mee eens bent, als (hopelijk) ook uitslagen waar je het wel mee eens bent.

Piet de Geus
Piet de Geus11 nov. 2017 - 10:00

"Het referendum zal er namelijk altijd toe leiden dat er uitslagen komen waar je het niet mee eens bent, als (hopelijk) ook uitslagen waar je het wel mee eens bent." Maar bij een referendum is het uitgangspunt wel the winner takes all. Tijdens een democratisch proces zijn er allerlei tussenvormen mogelijk waarbij het een beetje geven en nemen is. Vandaar dat coalitieregeringen te prefereren zijn boven een tweepartijenstelsel, al was het maar omdat bij het laatste compromissen binnen een partij worden gesloten.

Jan met de Pet3
Jan met de Pet312 nov. 2017 - 6:45

"Tijdens een democratisch proces zijn er allerlei tussenvormen mogelijk waarbij het een beetje geven en nemen is." Natuurlijk kun je wel besluiten om de JSF NIET aan te schaffen en om geen bijdrage te leveren aan de oorlog in Afghanistan. Wat voor soort compromis wil Piet in zo'n geval aanbieden? Een JSF zonder wapens? Een "opbouwmisssie" misschien? Of 0% BTW op groenten & fruit?

H.Witte
H.Witte9 nov. 2017 - 12:46

Wij mogen binnen de democratische structuren met regelmaat naar de stembus om op die manier enige invloed op ons landelijk bestuur uit te oefenen, maar geleidelijk aan komen we meer en meer tot de vaststelling dat die invloed marginaal is. Ze verandert maar verdraaid weinig aan de kapitalistische uitwassen. Sterker; die uitwassen nemen met de dag groteskere vormen aan. Inmiddels hebben een paar procent van de rijkste mensen net zo veel kapitaal bijeen vergaard als de helft van de wereldbevolking. Geen stem, geen keuze die daaraan iets verandert. Geen stem ook die de werkelijke macht bereikt en paal en perk weet te stellen aan de invloed van de financiële instellingen, de macht van de groot kapitalisten of, dichterbij onze eigen belevingswereld, de zelfverrijking van managers, bestuurders en grootaandeelhouders. Het uitbreiden van politieke invloed van de burger, bijvoorbeeld via referenda, is dan ook een illusie, een zoethoudertje. Het verandert weinig of niets aan die alles overheersende structuren, maar schenkt ons slechts de illusie. mee te beslissen. Daarnaast; referenda bevorderen niet of nauwelijks de betrokkenheid van de burger bij de politiek. Voorstanders schermen nog al eens met de situatie in Zwitserland of zelfs Californië, maar gebleken is dat het de betrokkenheid niet vergroot. De opkomst in Zwitserland zit steeds rond de veertig procent. Bovendien ziet men geleidelijk aan ook in Zwitserland de bezwaren, nu ook daar de populisten een beroep doen op onderbuikgevoelens. Zolang het kapitalistische systeem zo'n grote greep op onze samenleving heeft, staat de democratie onder druk en die zal met de voortschrijdende uitwassen alleen nog maar verder onder druk komen en tot een farce verworden, zo het dat al niet is. De druk van de multi-nationals zoals zopas naar buiten is gekomen bewijst weer eens wie ons werkelijk regeren en dat is nog maar een klein topje van de invloedrijk ijsberg.

4 Reacties
Lozerech
Lozerech9 nov. 2017 - 16:02

"Inmiddels hebben een paar procent van de rijkste mensen net zo veel kapitaal bijeen vergaard als de helft van de wereldbevolking. Geen stem, geen keuze die daaraan iets verandert. " De invloed van de politiek is ook maar beperkt natuurlijk. Maar daarbinnen zijn toch echt veel mogelijkheden om juist wel veranderingen door te voeren. Er zijn vele politieke partijen die strijden tegen deze inkomens- en vermogensongelijkheid en je kunt ook zelf een beweging starten. Uiteindelijk komt het er toch op neer dat je voldoende mensen enthousiast zal dienen te maken voor je ideeën; ook dat is democratie.

H.Witte
H.Witte9 nov. 2017 - 19:01

Lozerech democratie heeft voor mij steeds meer iets van 'het luchten van gevangenen' als we gaan stemmen. We worden als volk zoet gehouden en uitgelachen door de werkelijke machthebbers die ons zien als dom volk en die ons zo verdeeld mogelijk houden met al die door u op te richten politieke partijen. Verdeel en heers, want wat beslist niet mag gebeuren is dat de massa het met elkaar eens wordt. Het zou zo maar die machtsposities kunnen aantasten.

Lozerech
Lozerech10 nov. 2017 - 13:02

Je hebt een mooie filosofie bedacht over macht, zodat je eigen verantwoordelijkheid ervoor nul komma nul is en je vooral kunt blijven klagen over hoe erg het allemaal wel niet is.

H.Witte
H.Witte10 nov. 2017 - 18:59

Lozerech, laat mij u adviseren meer te lezen en uw blik te verruimen. Mijn eigen verantwoordelijkheid heb ik in de laatste vijftig jaar op tal van sociaal-maatschappelijke en culturele terreinen meer dan genoeg genomen. Ik verwijs naar mijn bestuursfuncties binnen de PvdA, binnen het El-Salvador comitee, in verscheide plaatselijke actiesgroepen en maatschappelijk intitiatieven, op gemeentelijk bestuurlijk niveau, bij Foster Parents en de vredebeweging. Uw beurt.

Hilterman
Hilterman9 nov. 2017 - 12:44

De democratie wordt in Nederland stelselmatig afgebroken door het in achterkamertjes sluiten van regeeraccoorden. Wat daar besproken is bepaalt de kabinetsbesluiten zonder dat het parlement daar vrij over kan stemmen. Fractiediscipline dwingt kamerleden voor te stemmen. Politici negeren de kiezer zodra de verkiezingen voorbij zijn.

3 Reacties
Zandb
Zandb9 nov. 2017 - 14:34

Hilterman Kort voor de kop gezegd, is dat natuurlijk ook hun taak. Daarvoor is hen nu juist het mandaat verleend. Vertegenwoordigers zijn beslist geen doorgeefluik - alsof dat al een fluitje van een cent zou opleveren; dat maakt de zaak werkelijk niets overzichtelijker! - anders waren ze wel met ruggespraak belast.

Hilterman
Hilterman9 nov. 2017 - 22:53

De taak van kamerleden is zonder last of ruggespraak het kabinetsbeleid te beoordelen en daar mee in te stemmen of het af te wijzen. In de huidige praktijk is geen sprake meer van zonder last of ruggespraak stemmen. Fractiediscipline viert hoogtij. Daarmee wordt het democratisch functioneren van het parlement in zijn bestaan bedreigd. Feitelijk wordt over het te voeren kabinetsbeleid in een paar maanden beslist door een handjevol politici die bij de formatie zijn betrokken. Is dat uw idee van democratie?

Zandb
Zandb11 nov. 2017 - 10:46

Hilterman Het gaat er om dat er mogelijkheden geschapen zijn opdat de kamerleden zo vrij mogelijk kunnen kiezen. Niets kan een kamerlid in feite tegenhouden om zijn onafhankelijke stem uit te brengen. Het is in de grondwet vastgelegd dat daar niet aan getornd mag worden; noch door een referendum, noch door partijdiscipline.